Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

University of Ljubljana
Faculty of Arts
Department of Ethnology
and Cultural Anthropology
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
Email contact:
eika@ff.uni-lj.si


Search:


AE Gradiva


 

        

AE Gradiva 4

Jože Hudales
(uredil) 
Šenčur in Šenčurjani v prvi polovici 20. stoletja: etnološko gradivo ameriškega antropologa Joela M. Halperna iz leta 1961/62.
Ljubljana in Šenčur 2013

255 p.
Contents
ISBN 978-961-237-626-0
Mirjam Mencej (Ed.)
Pripovedi s Kozjanskega in Obsotelja
Ljubljana, 2010.

172 p. 

ISBN 978-961-237-355-9
251151360    

Niko Županič. Izbrana dela iz historične etnologije in antropologije. Ob 130. obletnici avtorjevega rojstva. Ljubljana, 2006.
224 p.

Edited by: Aleš Iglič in Veronika Kralj - Iglič
Contents
ISBN 10 961-237.177-6
ISBN 13 978-961- 237-177-7

 

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo