Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

University of Ljubljana
Faculty of Arts
Department of Ethnology
and Cultural Anthropology
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
Email contact:
eika@ff.uni-lj.si


Search:


Zupanič´s Collection

  

Zupanič's Collection 33:
Med prezentacijo in manipulacijo
Ljubljana, 2010.
218 p.

Edited by Božidar Jezernik
Contents

ISBN 978-961-237-391-7
253412864

 

Zupanič Zupanič's Collection 32:
Niko Zupanič, njegovo delo, čas in prostor
Ljubljana 2009.
241 p.
Edited by Rajko Muršič and Mihaela Hudelja

Contents

ISBN 978-961-237-367-2
251673088 

 kulturna dediscina

Zupanič's Collection 31:
Kulturna dediščina in identiteta
Ljubljana 2010.
352 p.

Edited by Božidar Jezernik

Contents
ISBN 978-961-237-279-0
248286720


  Zupanič's Collection 30:
Peter Simonič, Kaj si bo narod mislil? Ritual slovenske državnosti.
Ljubljana 2009
346 p.

Contents
ISBN 978-961-237-349-8
250866432

 

Zupanič's Collection 29:
Miha Kozorog, Antropologija turistične destinacije v nastajanju.

Ljubljana 2009
258 p.

Contents
ISBN 978-961-237-342-9
249232640Zupanič's Collection 28:
MESS and RAMSES II, Mediterranean Summer School, vol. 7
.
Ljubljana 2008.
422 p.

Edited by Jaka Repič, Alenka Bartulović and Katarina Sajovic Altshul

Contents
ISBN 978-961-237-279-8
244171008


slovenski muzeji 

Zupanič's Collection 27:
Jože Hudales, Slovenski muzeji in etnologija :  od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja.
Ljubljana 2008.
311 p.

Contents

ISBN 978-961-237-273-6
243569664


  Zupanič's Collection 26:
Prostori soočanja in srečevanja : spominski zbornik za Boruta Brumna.
Ljubljana, 2008.
287 p.

Edited by Rajko Muršič and Katja Hrobat.
Contents
ISBN 978-961-237-266-8
243084032  

Space and Time Zupanič's Collection 25:
Space and Time in Europe: East and West,
Past and Present.

Ljubljana 2008.
387 p.

Edited by Mirjam Mencej.

Contents
ISBN 987-961-237-248-4
240400896 

  Zupanič's Collection 24:
Uršula Lipovec Čebron, Krožere zdravja in bolezni: Tradicionalna in komplementarne medicine v Istri.
Ljubljana 2008.
218 p.

Contents
ISBN 978-961-237-246-0
240004864 

  Zupanič's Collection 23:
Boštjan Kravanja, Sveti svet : Topografija religioznega prostora na primeru Breginjskega kota.

Ljubljana 2007.
277 p.

Contents
ISBN 978-961-237-224-8
237395456 

Barbika Zupanič's Collection 22:
Špela Kalčić, "Nisem jaz Barbika" : oblačilne prakse, islam in identitetni procesi  med Bošnjaki v Sloveniji.
Ljubljana 2007.
315 p.

Contents
ISBN 978-961-237-223-1
236902912 

Places Zupanič's Collection  21:
Places of Encounter : In memoriam Borut Brumen.
Ljubljana 2007.
333 p.

Edited by Rajko Muršič and Jaka Repič.
Contents
ISBN 978-961-237-208-8 

   

Zupanič's Collection 20:
Europe and its Other: Notes on the Balkans.
Ljubljana 2007.
226 p. 


Edited by Božidar Jezernik, Rajko Muršič and Alenka Bartulović .
Contents
ISBN 978-961-237-204-0


 Po sledovih

Zupanič's Collection 19:
Jaka Repič, Po sledovih korenin:
transnacionalne migracije med Argentino
in Evropo.

Ljubljana 2006.
217 p.

Content
ISBN-978-961-237-190-6      
Dostop do knjige 


  Županič's Collection 18:
Mirjam Mencej, Coprnice so me nosile : raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja.

Ljubljana 2006.
322 p.
 
Content
ISBN-10961-237-173-3-9
ISBN-13-978-961-237-17      

Zakaj pri nas 

Županič's Collection  17:
"Zakaj pri nas žive Cigani in ne Romi". Narativne podobe Ciganov/Romov.

(Why they live with us Gypsies and not Roma? Narrative images of Gypsies/Roma).
Ljubljana 2006.
298 p.
Edited by Božidar Jezernik.
Contents
ISBN 961-237-156-3       


Ethnography 

Županič's Collection 16:
Ethnography of Protected Areas.Endangered Habitats - Endangered Cultures
Ljubljana 2006.
245 p.

Edited by Peter Simonič.
Contents
ISBN 961-237-150-4     
 


 

Županič's Collection  15:
Post- Yugoslav Lifeworlds. Between Tradition and Modernity.

Ljubljana 2005.
207 p.
 
Edited by Zmago Šmitek in/and Aneta Svetieva
Contents
ISBN 961-237-146-6    


Dediscina stroke Županič's Collection 14:
Dediščina v rokah stroke (Heritage in the Sight
of profession).
Ljubljana 2005.
238 p.

Edited by: Jože Hudales and Nataša Visočnik.
Contents
ISBN 961-237-129-6    


MESS 

Županič's Collection 13:
MESS: Mediterranean Ethnological Summer
School, Vol. 6. Piran/Pirano,
Slovenia 2003 and 2004
Ljubljana 2005.
202 p.

Edited by Boštjan Kravanja and Matej Vranješ.
Contents

ISBN: 961-237-121-0      


 

Županič's Collection 12:
Dediščina v očeh znanosti. (Heritage in the Sight of Scholars.)
Ljubljana 2005.
230 p.

Edited by Jože Hudales and Nataša Visočnik.
Contents
ISBN: 961-237-123-7


 Županič's Collection 11:
Mateja Habinc, Rožmarin za spomin: o spominskih predmetih in njihovem shranjevanju. (On Memorial Objects and their Keeping.)
Ljubljana 2004.
150 p. 
           
Contents
ISBN: 961237110-5

  

Županič's Collection 10:
MESS: Mediterranean Ethnological Summer School, Vol. 5. Piran/Pirano, Slovenia 2001 and 2002
Ljubljana 2003.
243 p.

Edited by Rajko Muršič and Irena Weber.
Contents

ISBN: 961-237-071-0 
 

Županič's Collection 9:
Vladimir N. Toporov, Predzgodovina književnosti pri Slovanih. Poskus rekonstrukcije (Uvod v preučevanje zgodovine slovanskih književnosti). (Prehistory of Literature among Slavs: Attempt of its Reconstruction.)

Ljubljana 2002.
158 p.

Contents
ISBN 961-237-027-3 


 

Županič's Collection 8
Besede terorja: Medijska podoba terorizma in nasilja (Words of Terror: Media Imagery of Terrorism and Violence)

Ljubljana 2002.

243 p.

Edited by Božidar Jezernik
Contents
ISBN 961-273-033-8 


 

Županič's Collection 7:
MESS: Mediterranean Ethnological Summer  School, Vol. 4.

Ljubljana 2002.

244 p.

Edited by Irena Weber and Bojan Baskar.
Contents
ISBN 961-273-02-4-5 

  Županič's Collection 6:
Mirjam Mencej, Gospodar volkov v slovanski mitologiji (Master of Volves in Slavic Mythology)

Ljubljana 2001.
331 p.

Contents
ISBN 961-227-095-3

 Županič's Collection 5:
Zemljevidi časa/Maps of Time: Zbornik ob 60. Obletnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.

Ljubljana 2001.
243 p.

Edited by Zmago Šmitek and Borut Brumen. 
Contents
ISBN 961-227-095-3 

 

Županič's Collection 4:
Kolesar s Filozofske. Zbornik v počastitev 90-letnice prof. dr. Vilka Novaka (A Biker from the Faculty: Miscellany in honour of prof. Vilko Novak)
Ljubljana 2000.
300 p.
Edited by Janez Bogataj, Borut Brumen, Vito Hazler, Ingrid Slavec Gradišnik, and Zmago Šmitek.
Contents
ISBN 961-227-065-1 


 Županič's Collection 3:
Cultural Processes and Transformations in Transition of the Central and Eastern European Post-Communist Countries.
Etnološka stičišča 9/Ethnological Contacts 9/ Zbieżności etnologiczne 9.
Ljubljana 1999.
156 p.

Edited by Rajko Muršič and Borut Brumen
Contents
ISBN 961-6200-95-X

 

Županič's Collection 2:
Urban Symbolism and Rituals:
Proceedings of the International Symposium, Organised by the Commission on Urban Anthropology IUAES. Ljubljana, June 23-25, 1997. Ljubljana, 1999.
224 p.
 
Edited by Božidar Jezernik
Contents
ISBN 961-6200-96-8 


   

Županič's Collection 1:
MESS: Mediterranean Ethnological Summer School, Vol. 3.
Piran/Pirano, Slovenija 1997 and 1998.
Ljubljana 1999.
307 p.

Edited by Zmago Šmitek and Rajko Muršič
Contents
ISBN 961-6200-93-3 

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo