Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Departmental Staff

Mateja Habinc

Mateja Habinc, PhD
associate professor

E: mateja.habinc@ff.uni-lj.si
T: +386 1 241 15 56


Biography

Born in 1973 in Brežice, Slovenia. BA in ethnology and cultural anthropology and journalism, defended her MA and PhD thesis at the Department of ethnology and cultural anthropology (OEiKA) FF UL. Between 1999 and 2006 a young researcher-assistant at the OEiKA, in the years 2006−2010 an assistant and later an assistant professor at the Faculty of Humanities Koper, and since 2008 also at the Faculty of tourist studies – Turistica, University of Primorska. Since 2010 an assistant professor at the OEiKA, head of the department for the Ethnology of Slovenia.   


Pedagogical work

At the bachelor level lecturing courses Ethnology of Slovenia 1-3, Social Relations in Slovenia, leading a seminar Ethnology of Slovenia and coordinating student’s practical training. At the MA level leading a course and a seminar Ethnological Regional Research of Slovenia, Ethnology of the European Postsocialist Countries and coordinating student’s practical training.

 

Research work

In the years 2009 and 2010 a researcher at the project Broadening of the encyclopaedia of natural and cultural heritage in Slovenia – DEDI II, between 2011 and 2014 a researcher at the research projects Holidays and the making of Slovene national community and Triglav national park: heritages, actors, strategies, questions and solutions. In 2016–2017 a head of the bilateral research project with BiH War as the turning point in the evaluation of past and contemporary experiences, in 2018-2020 researcher at the bilateral research project with USA Contemporary forms of post-socialist self-articulation: consumption, belief and housing. A member of a departmental programme group. 

 

Professional work

Member of a Slovene and several European professional associations. Between 1998-2003 managing editor of a Bulletin of SES, since 2003 member of several editorial boards of professional or scientific monographs and journals. In 2009 head of a programme committee of the professional conference Heritage of socialism in tourism.
 

Fields of research

material culture, holidays, rituals, heritage, post-socialism

Regional interests

Slovenia, South Eastern Europe, (post)socialist societies

Bibliography

(Full bibliography online)


Books

1. »Gresta v nedeljo popoldne na pokopališče?«: [o skrbi za grobove in njihovem obiskovanju na primeru brežiških pokopališč od tridesetih let 20. stoletja do danes] (»Are you going to the cemetary on the Sunday afternoon?«:On visiting and tending graves – the case study of cemeteries in Brežice since 1930's until present), Ljubljana: Slovensko etnološko društvo 2000.

2. Ne le rožmarin za spomin: o spominskih predmetih in njihovem shranjevanju (Not only rosemary for keeping memory: On objects of memory and their keeping), Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta 2004.

Articles

1. Koledarski prazniki: Niko Kuret, tvornost in političnost praznikov. In: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ed.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ed.). Čar izročila: zapuščina Nika Kureta (1906-1995), (Opera ethnologica Slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, p. 319-333.

2. Tradičnosť a folklorizácia sviatkov v socializme – dva príklady zo Slovinska. Slovensky narodopis 2009, vol. 57, no. 4, p. 466–481.

3. Community building through festivities: a case of dirty togetherness? Studia ethnologica Croatica 2011, vol. 23, p. 239–258.

4. Les fêtes calendaires pendant et après le socialisme. Ethnologie française 2012, vol. 42, no. 2, p. 293–302.

5. Delovna tekmovalnost in prazniki: strategije, taktiziranja in "nujno zlo". In: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), VELIKONJA, Mitja (ur.), JEZERNIK, Božidar (ur.). Politika praznovanja: prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 2013, p. 69–90.

6. Intangible culture as tradition: the Cowsʹ ball, the Village serenade and the Country wedding in Bohinj. Narodna umjetnost 2014, vol. 51, no. 1, p. 113–129.

7. Holidays and work competition - a strategic relation during the first years of the socialist Yugoslavia. Český lid 2015, vol. 102, no. 2, p. 233–248.

8. Europskost ukidanja praznika i socijalističkog neradničkog mentaliteta. Narodna umjetnost 2015, vol. 52, no. 2, p. 69–84.

9. V komisiji - kupiti, ne sedeti: komisijska prodaja (oblačil) po drugi svetovni vojni. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 2017, vol. 57, no. 3/4, p. 85-98.

10. Preteklost v sodobnih prireditvah narodnih parkov Kozara in Sutjeska. Traditiones 2018, vol. 47, no. 3, p. 85-102.

11. Second-hand clothes shops in Slovenia: the contemporary situation in its (a)historical perspective.  Studia ethnologica Croatica, 2018, vol. 30, p. 321-343


Last modified: 16. 10 .2019

 

Lectures for Foreign Students in 2020/21


LECTURES IN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS AT THE D... more »

All News

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo