Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Departmental Staff

Mojca Bele

Mojca Bele
Senior Professional
E: mojca.bele@ff.uni-lj.si
T: + 386 (1) 241 15 20

Biography

She graduated in Ethnology and Cultural Anthropology and Geography from the Faculty of Arts in 2005. At the Department she is working as a co-worker in the department secretary office. She was part of the team that organised international conference EASA 2008.

Bibliography

  1. 'Čebelarstvo.' V: Maruška Markovčič, ur., Tadeja Primožič, ur. Na podeželju… Etnološke raziskave vzhodnega dela Mestne občine Ljubljana. Mestna občina, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Služba za kmetijstvo in upravne zadeve : Zavod za razvoj podeželja CIZA, Ljubljana, 2006, str. 139 – 162.
  2. 'Mlinarstvo in žagarstvo.' V: Maruška Markovčič, ur., Tadeja Primožič, ur. Na podeželju… Etnološke raziskave vzhodnega dela Mestne občine Ljubljana. Mestna občina, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Služba za kmetijstvo in upravne zadeve : Zavod za razvoj podeželja CIZA, Ljubljana, 2006, str. 163 – 190.
  3. '20. stoletje, umetno kovaštvo, graverstvo in cizelerstvo: »Vigenjc«, glasilo Kovaškega muzeja v Kropi.' Glasnik Slovenskega etnološkega društva, let. 46, št. 3/4, Ljubljana 2006, str. 109.

 

Lectures for Foreign Students in 2020/21


LECTURES IN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS AT THE D... more »

All News

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo