Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Departmental Staff

Peter Simonič


Peter Simonič, PhD

Associate professor

E: peter.simonic@ff.uni-lj.sipeter.simonic@guest.arnes.si 
T: +386 1 241 15 22

 

Biography

Born in Maribor in 1969. PhD acquired in 2007 with an analysis of celebrations of Slovenian statehood. Since 1999 employed at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana.

 

Teaching

He  lectures Political Anthropology, Economic Anthropology, Ecological Anthropology, Applied Anthropology and Cultural Management. He also conducts the Master's Seminar and Practical training in Ethnology of Europe. He held lectures at the universities of Stockholm, Barcelona, Seville, Porto, Skopje, Vienna, Zagreb, Zadar.

 

Fields of Research

His research focuses on economics, politics, culture, management, agriculture, heritage, urbanity, development, cultural ecology and rituals. He has done researche in Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, India.

Member of the editorial board of the journal Ars & Humanitas and the Zupanič's Library of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology in Ljubljana.


Bibliography

(Full bibliography online) 


Books:

SIMONIČ, Peter

2004. Pustovanje in karneval v Mariboru. Maribor: Litera

2009. Kaj si bo narod mislil? Ritual slovenske državnosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

 

Selected articles:

SIMONIČ, Peter

2010      Statehood and intercultural dialogue: study of Slovenian transition. Anthropological journal of European cultures 19/1: 131-145.

2012      Political anthropology in time and space: on Slovenian independence ritual. Ethnologia slovaca et slavica 35, pp. 38-56. 

2013      The scope of intangible cultural heritage in protected areas: Pohorje regional park, Slovenia. Anthropos (Fribg.) 108/1: 248-256.

2013      Sladkorne zadruge v Maharaštri: gospodarski, socialni in okoljski vidiki kmetijstva. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 53/1-2: 32-40.

2013      Naravne, gospodarske, politične in demografske danosti Trente v Triglavskem narodnem parku. Traditiones 42/2: 69-84.

2014     (soavtorstvo: PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, MAJKOVIČ, Darja, TURK, Jernej, KLJAJIĆ, Miroljub, ŠKRABA, Andrej, BOREC, Andreja, SIMONIČ, Peter, PRIŠENK, Jernej) Assessment of multifunctional agriculture : application of selected multi-criteria methods in case of Slovenia. Bulgarian journal of agricultural science 20/5: 1008-1017.

2015      Dialektika mariborskih stanovanjskih kooperativ. In: Maribor in Mariborčani (GODINA-GOLIJA, Maja, ed.). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Pp. 229-245.

2016     Vladimir Rukavina - master of festivity: Social change and cultural policy from above. Traditiones 45/1: 47-63.

2017      Insularity and the political economy of tourism : an anthropological analysis of Zlarin island and the Trenta valley. Etnološka tribina 47/40: 161-179.

2018     Social and cultural relocations of Rudolf Maister: About the political mythology of Lower Styria. Traditiones 47/1: 193-212. 

2019     Alter political economy. In: Anthropological perspectives of solidarity and reciprocity (SIMONIČ, Peter, ed.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Pp. 9-17.

 

Editor:

SIMONIČ, Peter (ed.)

2006 Ethnography of protected areas: Endangered habitats - Endangered cultures. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo; Društvo za raziskovanje, trženje in promocijo varovanih območij Slovenije

2012 Leksikon mariborske družbe in kulture: po letu 1945. Maribor: Obzorja.

2019 Anthropological perspectives of solidarity and reciprocity, (Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 47). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

 

Last modified: 26. 8. 2019

 

Lectures for Foreign Students in 2020/21


LECTURES IN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS AT THE D... more »

All News

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo