Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

University of Ljubljana
Faculty of Arts
Department of Ethnology
and Cultural Anthropology
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
Email contact:
eika@ff.uni-lj.si


Search:


Virtualna galerija

OBISK V ZAGREBU 18. 1. 2011
AVATAR kot izziv kritični znanosti
STROKOVNA EKSKURZIJA, 28. maj 2010
OBISK IZ ZAGREBA, 20. 4. 2010
EASA-LJUBLJANA 2009
POSVET: KAKO MISLITI SODOBNE MIGRACIJE 14. oktober
POSVETOVANJE: SORODSTVO, POROKA; DRUŽINA 15. decem
SIMPOZIJ O TRADICIJAH 19. april 2016

Lectures for Foreign Students in 2020/21


LECTURES IN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS AT THE D... more »

All News

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo