COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAbecedni izpis1.

    The ANTHROPOLOGIST as writer : genres and contexts in the twenty-first century / edited by Helena Wulff. - New York ; Oxford : Berghahn, 2017. - VIII, 279 str. ; 23 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-78533-018-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-78533-742-0 (broš.)
ISBN 978-1-78533-019-3 (ebook)

39:808.1(082)
808.1:39(082)

COBISS.SI-ID 68734818

2.

BITGOOD, Stephen
    Engaging the visitor : designing exhibits that work / Stephen Bitgood. - Edinburgh ; Boston ; Boston : MuseumsEtc, 2014. - 311 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 280-297. - Vsebina: Introduction : Visitor engagement ; The attention-value model ; Interpretive text : Deadly sins revisited: exhibit labels ; Practical guidelines for developing interpretive labels ; Interest and effort as predictors of reading ; Interactive exhibits : Guidelines for developing interactive exhibits ; Evaluating the falling feather exhibit ; Evaluating a Pepper's Ghost exhibit ; Immersion : Immersion experiences in museums ; Simulated immersion in exhibitions ; The visitor immersion experience ; Sensory impressions from a museum visit ; Dioramas ; Bibliography

ISBN 978-1-910144-13-8 (broš.)
ISBN 1-910144-13-4

069

COBISS.SI-ID 69118050

3.

BOTONJIĆ, Doris
    To ni feminizem, to je revolucija : ženske in terorizem : RAF, ETA, Črne vdove in Islamska država : magistrsko delo / Doris Botonjić. - Ljubljana : [D. Botonjić], 2018. - 75 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 63-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.284:165.74
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68377442

4.

BRONNER, Simon J.
    Explaining traditions : folk behavior in modern culture / Simon J. Bronner. - Lexington : University Press of Kentucky, 2015, cop. 2011. - XIII, 530 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 459-508. - Kazalo

ISBN 978-0-8131-3406-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-8131-3407-9 (e-knjiga)
ISBN 978-0-8131-6586-8 (broš.)

398(73)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 69155426

5.

    COMPETITION in socialist society / edited by Katalin Miklóssy and Melanie Ilic. - London ; New York : Routledge, 2017. - XVI, 209 str. ; 24 cm : ilustr. - (Routledge studies in the history of Russia and Eastern Europe ; 19)

Bibliografija: str. 192-204. - Kazalo

ISBN 978-0-415-74720-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-57374-1 (broš.)
ISBN 978-1-315-79717-5! (e-knjiga)

316.7(4-12)

COBISS.SI-ID 69154914

6.

ČASAR, Sindi
    Razvoj predšolskih ustanov na prehodu : predšolske ustanove v času Avstro-Ogrske, v medvojnem obdobju in v socializmu na območju Prekmurja : magistrsko delo / Sindi časar. - Ljubljana : [S. Časar], 2018. - 127 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 107-122. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94:37(497.4)
FRASCATI: 6-100

COBISS.SI-ID 68376418

7.

DEČKO, Nina
    Internetni memi kot oblika folklore : seminarska naloga / Nina Dečko. - Ljubljana : [N. Dečko], 2018. - 59 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 40-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

398.94:004.4.738.5
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68481890

8.

    EXPERIMENTAL collaborations : ethnography through fieldwork devices / edited by Adolfo Estalella and Tomás Sánchez Criado. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2018. - XVI, 217 str. : ilustr. ; 24 cm. - (EASA series)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-78533-853-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-78533-854-0 (ebook)

39:572

COBISS.SI-ID 68736354

9.

FLOGIE, Maša
    Vpliv filmskega festivala SHOTS pri konstrukciji kraja Sloveni Gradec : magistrska naloga / Maša Flogie. - Ljubljana : [M. Flogie], 2018. - 91 str. + 1 CD ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 81-86. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

791:572(497.4 Slovenj Gradec)(043.2)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67994722

10.

FORJAN, Katja, 1996-
    Življenje na dvorcu Novi Klošter po drugi svetovni vojni : diplomsko delo / Katja Forjan. - Ljubljana : [K. Forjan], 2018. - 53 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 45-48. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

351.778.53:39(497.4 Založe)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68458850

11.

FURLAN, Sara
    Fašistično nasilje nad Primorci v luči narodnega konflikta : diplomsko delo / Sara Furlan. - Sežana : [S. Furlan], 2018. - 51 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorja Božidar Jezernik, Božo Repe. - Bibliografija: f. 45-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(497.4Komen)"1918/1945"

COBISS.SI-ID 68372834

12.

FURLAN, Sara
    Položaj slovenskih duhovnikov po okupaciji Primorske : seminarsko naloga / Sara Furlan. - Sežana : [S. Furlan], 2017. - 22 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 21-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94"1918/1931"(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67763554

13.

GRAČNER, Nika
    Življenje ob žici : družbeno-ekonomske posledice žičnate ograje v Beli krajini : magistrsko delo / Nika Gračner. - Ljubljana : [N. Gračner], 2018. - 82 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 71-79. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

32:572(497.4)

COBISS.SI-ID 67986530

14.

GREGORINČIČ, Kleja
    Lep pozdrav iz Ljutomera : razglednice kot etnološki vir : (seminarska naloga) / Kleja Gregorinčič. - Ljutomer : [K. Gregorinčič], 2018. - 15 f. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 14. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

77.068.12:39(497.4 Ljutomer)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68440930

15.

GRIČNIK, Monika
    Odnos učencev Osnovne šole Zreče do viškov hrane : diplomsko delo / Monika Gričnik. - Ljubljana : [M. Gričnik], 2018. - 61 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 40-44. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.2:39(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67985506

16.

HALDRUP, Michael
    Tourism, performance and the everyday : consuming the Orient / Michael Haldrup and Jonas Larsen. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis, 2014. - 224 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Contemporary geographies of leisure, tourism and mobility ; 15)

Bibliografija: str. 197-213. - Kazalo

ISBN 978-1-138-86718-5 (broš.)
ISBN 978-0-415-46713-1 (trda vezava)

338.48-44(5-15)

COBISS.SI-ID 2048108371

17.

HROVAT, Karmen, etnologinja, 1991-
    Predvajal vam je poslednji kinooperater : življenjske zgodbe poklicnih kinooperaterjev v Ljubljanskih kinematografih : magistrsko delo / Karmen Hrovat. - Ljubljana : [K. Hrovat], 2018. - 105 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Miha Kozorog. - Bibliografija: str. 93-101. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

791.4:572(4)

COBISS.SI-ID 67703394

18.

HUDOKLIN, Nuša
    Razširjenost pripovedk na območju Gorjancev in njihova prepoznavnost v bližnji okolici : seminarska naloga / Nuša Hudoklin. - Ljubljana : [N. Hudoklin], 2018. - 33 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: str. 31-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4 Gorjanci)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68481378

19.

HVALE, Neža
    Migracije Slovencev v Berlin v času Socialistične federativne republike Jugoslavije : gostujoči delavci : magistrsko delo / Neža Hvale. - Ljubljana : [N. Hvale], 2018. - 105 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 95-100. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:39(430 Berlin)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67642210

20.

INGOLD, Tim, 1948-
    Anthropology : why it matters / Tim Ingold. - Cambridge ; Medford : Polity, 2018. - V, 145 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Polity's Why it matters series)

Bibliografija: str. 132-138. - Kazalo

ISBN 978-1-5095-1980-4 (broš.)
ISBN 978-1-5095-1979-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-5095-1983-5 (e-pub)

39:572

COBISS.SI-ID 68734050

21.

JAGODIC, Neža
    Kaj pove nasmeh? : zobje kot estetski imperativ in materialni dokaz razslojevanja : diplomsko delo / Neža Jagodic. - Ljubljana : [N. Jagodic], 2018. - 42 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron, somentorica Alenka Janko Spreizer. - Bibliografija: f. 38-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68369250

22.

JAKOPIN, Ana, 1992-
    Antropologija oskrbe : dimenzije (neformalnega)skrbstvenega dela pri multipli sklerozi : magistrsko delo / Ana Jakopin. - Ljubljana : [A. Jakopin], 2018. - 66 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: str. 55-64. - izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68141666

23.

JANKOVIČ, Pia
    Kulturne prireditve in udeležba mladih v Brežicah : diplomsko delo / Pia Jankovič. - Ljubljana : [P. Jankovič], 2018. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 43-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.49(497.4 Brežice)

COBISS.SI-ID 67634786

24.

JANKOVIČ, Pia
    Razvoj in obstoj slovenske narodne zavesti med letoma 1918 in 1928 : socialni spomin- seminar / Pia Jankovič. - Ljubljana : [P. Jankovič], 2018. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 15-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

93/94(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67699554

25.

JERKIČ, Tajda
    Menstruacija in ženska cikličnost : [seminar] / Tajda Jerkič. - Ljubljana : [T. Jerkič], 2018. - 25 str. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: str. 24-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

29:572
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68440674

26.

KASTELIC, Nina, 1993-
    Kulinarična dediščina Dobrepoljske doline : diplomsko delo / Nina Kastelic. - Ljubljana : [N. Kastelic], 2018. - 62 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 56-60. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.2:39(497.4 Dobrepolje)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68446306

27.

KASTELIC, Nina, 1993-
    Kulinarična dediščina v turistični ponudbi Dobrepoljske doline : seminarska naloga / Nina Kastelic. - Ljubljana : [N. Kastelic], 2017. - 25 f. ; 30 cm

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 23-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.2:39(497.4 Dobrepolje)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68480866

28.

KENDA, Matija
    Medvojno poljsko rodnoverje (neopoganstvo) in takratni medijski odmevi v Sloveniji : diplomsko delo / Matija Kenda. - Ljubljana : [M. Kenda], 2018. - 41 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 37-39. - Izvleček ; Abstract ; Streszczenie ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

257.2:39(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68378978

29.

KODRIČ, Špela
    Letimo visoko : Sokoli in Orli v času od 1918 do 1941 : (diplomsko delo) / Špela Kodrič. - Ljubljana : [Š. Kodrič], 2018. - 79 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 72-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.07:39(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67952482

30.

KODRIČ, Špela
    Sokolstvo na Dolenjskem - narodna ideja v glavah umnih telovadcev : (seminarska naloga) / Špela Kodrič. - Ljubljana : [Š. Kodrič], 2017. - 22 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 19-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.07:39(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67721570

31.

KOTAR, Ema
    Oblikovanje telesa : disciplina in tvornost v fitnes vadbi : magistrsko delo / Ema Kotar. - Ljubljana : [E. Kotar], 2018. - 89 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 81-86. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.015.132:572
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67704418

32.

KRAJNC, Sara, 1995-
    "A boš dala?" : primerjava ženskih spolnih vlog, spolnih odnosov in spolnih praks v Celju z ruralno okolico od sredine 20. stoletja do danes : diplomsko delo / Sara Krajnc. - Celje : [S. Krajnc], 2018. - 81 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 75-79. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

57.017.5:39
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67706978

33.

KREVELJ, Marjeta
    Medsebojni odnosi v tovarni Jutranjka : diplomsko delo / Marjeta Krevelj. - Ljubljana : [M. Krevelj], 2018. - 60 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 53-59. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

677:39(497.4Sevnica)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67636066

34.

LE Zotte, Jennifer
    From Goodwill to grunge : a history of secondhand styles and alternative economies / Jennifer Le Zotte. - Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2017. - XIV, 326 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in United States culture)

Bibliografija v opombah. - Kazalo. - Vsebina: Thrift stores and the Gilded Age shopper ; Dressing Dada and the rise of flea markets ; Garage sales and suburban subversiveness ; The invention of vintage clothing ; Elective poverty and postwar politics ; Genderfuck and the boyfriend look ; Connoisseurs of trash in a world full of it ; Epilogue: popping tags in the twenty-first century

ISBN 978-1-4696-3189-9
ISBN 1-4696-3189-X
ISBN 978-1-4696-3190-5
ISBN 1-4696-3190-3
ISBN 978-1-4696-3191-2!

391

COBISS.SI-ID 69139810

35.

LJUŠTINA, Ivana
    Dolgotrajna začasnost ali permanentna razseljenost : upanje in čakanje med notranje razseljenimi osebami v Bosni in Hercegovini : magistrsko delo / Ivana Ljuština. - Ljubljana : [I. Ljuština], 2018. - 81 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Alenka Bartulović. - Bibliografija: f. 68-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316:572(497.6)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68136034

36.

    LOCATING migration : rescaling cities and migrants / edited by Nina Glick Schiller and Ayşe Çağlar. - Ithaca ; London : Cornell University Press, 2011. - VIII, 279 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 243-266. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : migrants and cities / Ayşe Çağlar and Nina Glick Schiller ; The urban question and the scale question : some conceptual clarification / Neil Brenner ; The socioterritoriality of cities : a framework for understanding the incorporation of migrants in urban labor markets / Michael Samers ; Locality and globality : building a comparative analytical framework in migration and urban studies / Nina Glick Schiller and Ayşe Çağlar ; Scalar positioning and immigrant organizations : Asian Indians and the dynamics of place / Caroline B. Brettell ; Cities and the social construction of hot spots : rescaling, Ghanaian migrants, and the fragmentation of urban spaces / Rijk van Dijk ; Transnational migration and rescaling processes : the incorporation of migrant labor / Ruba Salih and Bruno Riccio ; The campaign for new immigrants in urban regeneration : imagining possibilities and confronting realities / Judith Goode ; Rescaling processes in two "global" cities : festive events as pathways of migrant incorporation / Monika Salzbrunn ; Downscaled cities and migrant pathways : locality and agency without an ethnic lens / Nina Glick Schiller and Ayşe Çağlar ; Remaking locality : uneven globalization and transmigrants' unequal incorporation / Bela Feldman-Bianco ; Afterword : an ethnographic view of size, scale, and locality / Gunther Schlee

ISBN 978-0-8014-4952-9 (trda vezava)
ISBN 0-8014-4952-9
ISBN 978-0-8014-7687-7 (broš.)
ISBN 0-8014-7687-9

314.15:,572(1-21)

COBISS.SI-ID 68950370

37.

LONČARIĆ, Tamara
    Stari gasilski dom Tribuče : [seminar] / Tamara Lončarić. - Črnomelj : [T. Lončarić], 2018. - 20 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habnic. - Bibliografija: f. 18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4 Tribuče)

COBISS.SI-ID 68445538

38.

MAJCEN, Blaž, 1995-
    Gospodarstvo in obrtništvo v SFRJ na Slovenskem : [seminar] / Blaž Majcen. - [S. l.] : [B. Majcen], 2017. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

745.9:67:39(497.4 Rogatec)

COBISS.SI-ID 67757922

39.

MAJCEN, Blaž, 1995-
    Gospodarstvo na območju Rogaške Slatine in Rogatca v 80. letih 20. stoletja : diplomsko delo / Blaž Majcen. - Rogaška Slatina : [B. Majcen], 2018. - 60 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorja Božidar Jezernik, Božo Repe. - Bibliografija: f. 57-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94:330.34(497.4)"1970/1990"

COBISS.SI-ID 68373346

40.

MALOVRH, Eva, 1995-
    Ivan Dolenec : (1884-1971) : diplomsko delo / Eva Malovrh. - Ljubljana : [E. Malovrh], 2018. - 43 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 36-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929 Dolenec I.
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68390242

41.

MILČINSKI, Tara
    Primerjava dveh ljubiteljskih gledališč : Loški oder in Gledališče Belansko : (diplomsko delo) / Tara Milčinski. - Ljubljana : [T. Milčinski], 2018. - 52 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Alenka Bartulović, somentor Tomaž Toporišič. - Bibliografija: f. 44-49. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

792:39(497.4 Škofja Loka)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68133986

42.

MOSES, Eric
    Alternatives of mass tourism? : domestic space in a sharing ecomomy platform : masterʼs thesis / Eric Moses. - Ljubljana : [E. Moses], 2018. - 91 f. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Boštjan Kravanja, somentorica Elke Mader. - Bibliografija: str. 82-91. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

173.4:572(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67970914

43.

NEMEC, Urška
    Zasnova ekomuzeja na področju Laškega : primer vasi Govce, Sedraž in Brezno : magistrsko delo / Urška Nemec. - Ljubljana : [U. Nemec], 2018. - 83 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: str. 76-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4 Laško)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68479586

44.

    NEW thinking : rules for the (r)evolution of museums : a collection of essays. - Edinburgh : MuseumsEtc, 2010. - 415 str. : ilustr. ; 22 cm

"This exciting new collection of essays by leading international museum paraticioners focuses on the across-the-board innovations taking place in some of the world's most forward thinking museums and charts the new directions museums need to take in today's increasingly challenging and competitive environment."--Page 4 of cover. - Includes bibliographical references and index. - Kazalo. - Vsebina: Serving children when parents come along / Ellen M. Rosenthal ; Family business / Tom Downey ; A special service / Frazer Swift ; Rules for the (r) evolution of museums / Elizabeth Wood ; Capacity building and cultural ownership / Eithne Nightingale ; What is the power of the object? / Esben Kjaeldbæk ; Interpreting the Second World War / James Taylor ; How museums speak / Esben Kjaeldbæk ; Ethnographic research: a fresh eye on marketing / Margot Wallace ; Creating the utopian experience / Gregory Krum ; Increasing visitor spend / Nuala McGourty ; Confessions of a long-tail visionary ; Clearing the path for Sisyphus / Jeff Gates ; Engaging the public / Wayne Labar ; Medicine on show / Ken Arnold, Lisa Jamieson ; Crossing the threshold: design to engage / Gillian Thomas ; Science & technology exhibits: the use of interactives / Franz Klingender ; Collective conversations / Malcolm Chapman, Gurdeep Thiara ; Old forms, new purposes / Victoria Dickenson ; Inclusive without knowing it / Stephanie Wintzerith

ISBN 0-9561943-9-7
ISBN 978-0-9561943-9-8 (broš.)

069

COBISS.SI-ID 69137250

45.

OPREŠNIK, Denis
    Zdravstveni sistem in perspektive opolnomočenja : medicinskoantropološka analiza politik obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji : magistrska naloga / Denis Oprešnik. - Ljubljana : [D. Oprešnik], 2018. - 123 str. ; 30 cm + 1 CD

Mmentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: str. 108-120. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68365666

46.

PAVLIN, Lucija, 1993-
    Antropologija odprtokodnih skupnosti na primeru računalniško podprte prevajalske programske opreme : diplomsko delo / Lucija Pavlin. - Ljubljana : [L. Pavlin], 2018. - [43] f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. [38-40]. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

004.42:572
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68381538

47.

PAVLIN, Lucija, 1993-
    Oživitev pobratenja med Kranjem in La Ciotat : seminarska naloga / Lucija Pavlin. - Ljubljana : [L. Pavlin], 2017. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

352:351.88(44CIO:497.4KRA)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67720546

48.

PENKO, Katarina, 1995-
    Ledenice v okolici Ilirske Bistrice : diplomsko delo / Katarina Penko. - Ilirska Bistrica : [K. Penko], 2018. - 63 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 38-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

502.6:39(497.4 Ilirska Bistrica)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68478818

49.

PISTRICK, Eckehard
    Performing nostalgia : migration culture and creativity in south Albania / Eckehard Pistrick. - Farnham, Surrey ; Burlington : Ashgate, 2015. - XVIII, 248 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (SOAS musicology series)

Bibliografija: str. 225-244. - Kazalo. - Vsebina: Introduction. Sound, space and mobility ; Vocal multipart practice in Albania ; Reading absences : approaching the field ; Migration and mobility in Albania ; Migration, emotions and creativity ; Migration in performance : village feasts and nostalgia ; "The deep wound" : memorialising migration ; Two absences : migration up to death ; Conclusion. Sound, space and mobility ; lessons from the Albanian case

ISBN 978-1-4724-4953-5 (trda vezava)
ISBN 1-4724-4953-3

78:314.15(496.5)

COBISS.SI-ID 68946530

50.

POČKAR, Sara
    Zmaj v Postojnski jami - lokalna povedka kot turistični produkt : seminarska naloga / Sara Počkar. - Slovenska Bistrica : [S. Počkar], 2018. - 36 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 27-28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398 (497.4 Postojna)

COBISS.SI-ID 68439906

51.

POGLAVC, Klara
    Antropološki pogled na odnos med človekom in psom : diplomsko delo / Klara Poglavc. - Ljubljana : [K. Poglavc], 2018. - 62 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 46-53. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

636.7(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68393570

52.

POTOKAR, Maša
    Muslimanski pogrebi v Sloveniji : diplomsko delo / Maša Potokar. - Ljubljana : [M. Potokar], 2018. - 55 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorja Jaka Repič, Anja Zalta. - Bibliografija: f. 44-54. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za sociologijo

392(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68133218

53.

RESNIK, Katja
    Prostovoljstvo med zabavnim in koristnim : etnografska raziskava v mladinskih organizacijah : magistrsko delo / Katja Resnik. - Ljubljana : [K. Resnik], 2018. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Dan Podjed. - Bibliografija: str. 56-61. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

061.2:785.6(497.4 Litija)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67979106

54.

RICHARDS, Audrey Isabel, 1899-1984
    Land, labour and diet in Northern Rhodesia : an economic study of the Bemba tribe / Audrey I. Richards ; new introduction by Henrietta Moore. - Münster ; Hamburg : LIT with the IAI, 1995, cop. 1939. - XXI, XX, 425 str., [3] str. pril. : ilustr., tab., zvd. ; 21 cm. - (Classics in African anthropology)

Izvirna izdaja za "International African Institute by Oxford University Press 1939". - Bibliografija: str. XXI, 416-418. - Kazalo

ISBN 3-89473-876-6

572.000.33(689.1)

COBISS.SI-ID 18522210

55.

ROBNIK, Primož, 1995-
    Etnografska fikcija : poskus celostne obravnave literarnega žanra in primer: Lačna plima Amitava Ghosha : diplomsko delo / Primož Robnik. - Ljubljana : [P. Robnik], 2018. - 58 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104631. - Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Alenka Bartulović, Tomislav Virk. - Bibliografija: f. 57-58. - Izvleček ; Abstract: Ethnographic fiction: an attempt of a comprehensive discussion of the literary genre and an example: Amitav Ghosh's The Hungry Tide. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

39(540):82.0
821.111(540).09Ghosh A.

COBISS.SI-ID 67778402

56.

ROVŠNIK, Renny
    Ljubezen, prah in pisma : zgodba Rudolfa in Marije Cvetko iz njegove korespondence : magistrsko delo / Renny Rovšnik. - Ljubljana : [R. Rovšnik], 2018. - 140 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 130-135. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929 Cvetko R.
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68438370

57.

RUNTAS, Klemen
    Pionirji in nostalgija : seminarska naloga / Klemen Runtas. - Ljubljana : [K. Runatas], 2016. - 16 str. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 15-16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

061.2:39(497.1)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67700322

58.

RUNTAS, Klemen
    Zgodovina loterije na Slovenskem : diplomsko delo / Klemen Runtas. - Ljubljana : [K. Runtas], 2018. - 45 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorja Božidar Jezernik in Božo Repe. - Bibliografija: f. 43-45. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za zgodovino

336.789(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67645282

59.

SALAZAR, Noel B.
    Envisioning eden : mobilizing imaginaries in tourism and beyond / Noel B. Salazar. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2013. - XXVI, 224 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (New directions in anthropology ; 31)

Bibliografija: str. 201-217. - Kazalo. - Vsebina: Preparing a roadmap ; Two destinations, one destiny ; 'Seducation' ; Imaging and imagining other worlds ; Guiding roles and rules ; Fantasy meets reality ; Coming home

ISBN 978-0-85745-903-9 (broš.)
ISBN 0-85745-903-1
ISBN 978-1-84545-760-0 (trda vezava)

338.48:572

COBISS.SI-ID 68957282

60.

SIMSEK-Caglar, Ayse
    Migrants & city-making : dispossession, displacement, and urban regeneration / Ayşe Çağlar and Nina Glick Schiller. - Durham ; London : Duke University Press, 2018. - XII, 280 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija: str. 239-274. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: Multiscalar city-making and emplacement: processes, concepts, and methods ; Introducing three cities : similarities despite difference ; Welcoming narratives : small migrant businesses within multiscalar restructuring ; They are us : urban sociabilities within multiscalar power ; Social citizenship of the dispossessed : embracing global Christianity ; "A city searching for its future in its past" : the multiscalar emplacement of returnees ; Conclusion: time, space, and agency

ISBN 978-0-8223-7044-4 (trda vezava)
ISBN 0-8223-7044-1
ISBN 978-0-8223-7056-7 (broš.)
ISBN 0-8223-7056-5
ISBN 978-0-8223-7201-1 (e-knjiga)

314.15:572(1-21)

COBISS.SI-ID 68950626

61.

TROHA, Kristijan
    Zbirke in razstave egipčanskih predmetov na Slovenskem : (diplomsko delo) / Kristijan Troha. - Ljubljana : [K. Troha], 2018. - 65 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 52-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 67951970

62.

VERDEL, Anamarija
    Spomini na dvorec Ojstrica : diplomsko delo / Anamarija Verdel. - Ljubljana : [A. Verdel], 2018. - 51 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 33-35. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

351.778.53:39(497.4 Loke par Taboru)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68459106

63.

WEST, Paige
    From modern production to imagined primitive : the social world of coffee from Papua New Guinea / Paige West. - Durham ; London : Duke University Press, 2012. - XVII, 315 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 279-302. - Kazalo

ISBN 978-0-8223-5136-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-8223-5150-4 (broš.)

633.73:39(954)

COBISS.SI-ID 84752897

64.

    WORLDWIDE mobilizations : class struggles and urban commoning / edited by Don Kalb and Massimiliano Mollona. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2018. - VII, 244 str. ; 24 cm. - (Dislocations ; vol. 24)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Vsebina: Introductory thoughts on anthropology and urban insurrection / Don Kalb and Massimiliano Mollona ; Confronting 'aggressive urbanism' : frictional heterogeneity in the 'Gezi protests' of Turkey / Mehmet Baris Kuymulu ; Reconfiguring 'the people'? : notes on the 2014 winter revolt in Bosnia and Herzegovina / Stef Jansen ; 'Sofia 2014, feels like 1989' : abstention from the protests and declining market teleology in Bulgaria / Dimitra Kofti ; Spontaneity, antagonism and the moral politics of outrage : urban protest in Argentina since 2001 / Sian Lazar ; 'Neither left nor right' : crisis, wane of politics, and struggles for sovereignty / Giacomo Loperfido ; Rebels and revolutionaries : urban mobilizations of the Kamaiya movement in post-conflict, western Nepal / Michael Peter Hoffmann ; The Brazilian 'june' revolution : urban struggles, composite articulations and new class analysis / Massimiliano Mollona ; Contradictions of the 'common man' : a realist approach to India's Aam Aadmi Party / Luisa Steur ; Re-envisioning social movements in the global city : from Fordism to the neoliberal era / Ida Susser ; Afterword / Massimiliano Mollona and Don Kalb

ISBN 978-1-78533-906-6 (trda vezava)
ISBN 1-78533-906-0
ISBN 978-1-78533-907-3! (e-knjiga)

572:316

COBISS.SI-ID 69151074

65.

ZUPANC, Simona, 1995-
    Ohranjanje spomina na primeru bivših internirancev v nemških koncentracijskih taboriščih : [seminar] / Simona Zupanc. - Ljubljana : [S. Zupanc], 2017. - 17 str. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 16-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

343.819.5:94(100)"1939/1945"
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 68439650

66.

ZUPANC, Simona, 1995-
    Zidovi objokovanja : analiza uporabe obmejnih pregrad in kontrol kot gonila sodobnega demokratičnega političnega diskurza / Simona Zupanc. - Ljubljana : [S. Zupanc], 2018. - 39 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik, somentor Boštjan Kravanja. - Bibliografija: str. 33-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32

COBISS.SI-ID 68383074
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 17. 4. 2019