COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
ANCLIN, Lea
        Moškost in veganstvo : seminarska naloga / Lea Anclin. - Ljubljana : [L. Anclin], 2018. - 18 f. ; 30 cm

Mentorica Alenka Bartulović. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.26:572
ETN Sem 3740 ANCLIN L. Moškost
COBISS.SI-ID 67146850

2.
BERGNACH, Ilaria
        Ohranjanje tradicije koledovanja v Števerjanu : seminarska naloga / Ilaria Bergnach. - Ljubljana : [I. Bergnach], 2018. - [15] f. ; 30 cm

Mentorica Alenka Bartulović. - Bibliografija: f. [14-15]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(450 Števerjan)
ETN Sem 3745 BERGNACH I. Ohranjanje
COBISS.SI-ID 67190626

3.
ČEŠAREK, Manca
        Košnja nekoč in danes : seminar / Manca Češarek. - Ljubljana : [M. Češarek], 2011. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.552:39(497.4 Loški potok)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3755 ČEŠAREK M. Košnja
COBISS.SI-ID 67511138

4.
ČEŠAREK, Manca
        Kres in revitalizacija na primerih praznovanja kresa v sodobnem času : diplomsko delo / Manca Češarek. - Ljubljana : [M. Češarek], 2018. - 53 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 44-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Mokronog)
ETN DiplB 3759 ČEŠAREK M. Kres
COBISS.SI-ID 67527522

5.
DESTOVNIK, Irena
        Ko bo cvetel lan : etnološka razstava o lanu in ovci : iz etnografske zbirke Slovenske prosvetne zveze v Celovcu = Wenn der Lein blüht : aus der volkskundlichen Sammlung des Slowenischen Kulturverbandes in Klagenfurt / [strokovna priprava razstave in kataloga, fachliche Vorbereitung der Ausstellung und des Katalogs Irena Destovnik ; fotgrafije, Fotos Irena Destovnik ; nemški rezimeji, deutsche Resümees Vida Obid]. - Celovec : Slovenska prosvetna zveza = Klagenfurt : Slowenischer Kulturverband, cop. 1996. - [36] str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in nem. povzetek. - Bibliografija: str. [31]

39:677(436.5=163.6) 746.1(436.5=163.6)
ETN D.0.1 13564 DESTOVNIK I. Ko bo
COBISS.SI-ID 66546688

6.
GJERKEŠ, Alina
        Sodobna podoba bajtarstva : seminarska naloga / Alina Gjerkeš. - Ljubljana : [A. Gjerkeš], 2018. - 19 f. ; 30 cm

Mentorica Alenka Bartulović. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3739 GJERKEŠ A. Sodobna
COBISS.SI-ID 67143266

7.
GRADIŠNIK, Karin
        Pležuh v Selnici ob Dravi : seminar / Karin Gradišnik. - Sv. Duh na Ostrem Vrhu : [K. Gradišnik], 2018. - 47 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 39-45. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.95:39(497.4 Selnica ob Dravi)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3747 GRADIŠNIK K. Pležuh
COBISS.SI-ID 67205474

8.
GRIČNIK, Monika
        Odnos do zavržene hrane študentov Študentskih domov Rožna dolina : seminarska naloga / Monika Gričnik. - Ljubljana : [M. Gričnik], 2018. - 78 f. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 27-31. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.2:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3757 GRIČNIK M. Odnos
COBISS.SI-ID 67517282

9.
GRILC, Klara
        Fenomen filmskega turizma na primeru snemanja korejskih dram v Ljubljani : seminarska naloga / Klara Grilc. - Ljubljana : [K. Grilc], 2018. - 21 f. ; 30 cm

Mentorja Alenka Bartulović in Boštjan Kravanja. - Bibliografija: f. 18-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

791.221.8(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3738 GRILC K. Fenomen
COBISS.SI-ID 67132514

10.
HRIBERNIK, Peter
        Mali hudiči : seminar / Peter Hribernik. - Zaklanec : [P. Hribernik], 2018. - 35 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 34-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Horjul)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3750 HRIBERNIK P. Mali
COBISS.SI-ID 67211362

11.
IVNIK, Tina
        Turkinje v Sloveniji : vpliv migracije na odnose med spoloma : diplomsko delo / Tina Ivnik. - Ljubljana : [T. Ivnik], 2018. - 121 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Sarah Ana Lunaček Brumen. - Bibliografija: f. 100-117. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek , Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3752 IVNIK TINA Turkinje v Sloveniji

COBISS.SI-ID 67214434

12.
KRAJNC, Sara, 1995-
        Hip hop skozi stoletja : historičen prikaz razvoja hip hop plesa v Sloveniji / Sara Krajnc. - [S. l.] : [S. Krajnc], 2016. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 18-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

793.35:572(497.4)
ETN Sem 3756 KRAJNC S. Hip hop
COBISS.SI-ID 67516514

13.
        KRIVI lov v Karavankah : razstava ob deželni razstavi "Vse je lov ... zgodovina neke kulture" = Die Wilderei in den Karawanken : Ausstellung anläßlich der Landesausstellung "Alles Jagd ... eine Kulturgeschichte" / [uredila = Redaktion Vida Obid, Mirko Messner ; prevodi = Übersetzungen Meta Domej, Helga Maurer, Vida Obid]. - Celovec = Klagenfurt : Slovenska prosvetna zveza = Slowenischer Kulturverband, [1997] (Celovec : Drava). - 88 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. in nem. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v it. na koncu posameznih prispevkov

343.77.39(436.5) 930.85(436):639.1 639.1
ETN D.1.3 13563 KRIVI
COBISS.SI-ID 1236

14.
MARN Eržen, Maruša
        Sveče na cvinger : seminar / Maruša Marn Eržen. - Mirna Peč : [M. Marn Eržen], 2018. - 37 f. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Mirna Peč)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3749 MARN ERŽEN M. Sveče
COBISS.SI-ID 67207522

15.
PLANINŠEK, Tanja, 1996-
        Rojstnodnevni mlaji v občini Litija : seminarska naloga / Tanja Planinšek. - Konj : [T. Planinšek], 2018. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 38. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4Litija)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3754 PLANINŠEK T. Rojstnodnevni
COBISS.SI-ID 67444066

16.
POTKONJAK, Sanja
        Teren za etnologe početnike / Sanja Potkonjak. - Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo : FF press, 2014. - 103 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Hed)

Pojmovnik: str. 94-97. - O autorici: str. 103. - Bibliografija: str. 98-102

ISBN 978-953-175-523-8 (FF)
ISBN 978-953-55302-7-5 (HED)

39(035)
ETN B.1 13565 POTKONJAK S. Teren
COBISS.SI-ID 1539179204

17.
REPENŠEK, Mija
        Navijaštvo v slovenskem urbanem in ruralnem prostoru : seminarska naloga / Mija Repenšek. - Ljubljana : [M. Repenšek], 2018. - 26 f. ; 30 cm

Mentorica Alenka Bartulović. - Bibliografija: f. 23-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3741 REPENŠEK M. Navijaštvo
COBISS.SI-ID 67152994

18.
RUBIĆ, Tihana
        Nezaposleni u gradu : antropologija rada i neformalne ekonomije / Tihana Rubić ; [fotografije Karmen Stošić ; prijevod [sažetka] Ljubomir Tot]. - Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2017. - 311 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Hed)

Beseda o avtorici: str. 311. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija: str. 291-306. - Summary

ISBN 978-953-58391-4-9 (broš.)

331.56(497.5):316
ETN A.3 13566 RUBIĆ T. Nezaposleni
COBISS.SI-ID 529483927

19.
SAKAČ, Sara
        Etika prehranjevanja v Prekmurju : stalnice in spremembe v prekmurski prehrani : seminarska naloga / Sara Sakač. - Ljubljana : [S. Sakač], 2018. - 29 f. ; 30 cm

Mentorica Alenka Bartulović. - Bibliografija: f. 27-29. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.2:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3742 SAKAČ S. Etika
COBISS.SI-ID 67159138

20.
SAVINEK, Lučka
        Razvoj malih pivovarjev v Sloveniji : seminar I / Lučka Savinek. - Ljubljana : [L. Savinek], 2018. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Alenka Bartulović. - Bibliografija: f. 23-25. - Univ. v Lj., Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

663.4:39(497.4)
ETN Sem 3743 SAVINEK L. Razvoj
COBISS.SI-ID 67185762

21.
SENČAR Mrdakovič, Marko
        Kulturni centri Sedem sonc, sedem lun na Zelenortskih otokih : analiza pogajanj v postkolonialnem razmerju : diplomsko delo / marko Senčar Mrdaković. - Ljubljana : [M. Senčar Mrdaković], 2018. - 49 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Miha Kozorog. - Bibliografija: f. 46-48. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(665.8)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3748 SENČAR MRDAKOVIČ M. Kulturni

COBISS.SI-ID 67205730

22.
        SPOMENIKI kmečkega stavbarstva v sliki / [strokovna priprava kataloga Anka Novak, Cene Avguštin ; reprodukcije Drago Holynski]. - Kranj : Gorenjski muzej, 1994 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 106 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Gorenjski kraji in ljudje ; 7)

Razstavni katalog. - 600 izv. - Povzetek ; Zusammenfassung

728.6:39(497.4-16)
ETN D.1.6 13562 SPOMENIKI Novak A. (ur.)
COBISS.SI-ID 40343296

23.
STRMČNIK, Marjana
        Javne reprezentacije narodnih herojev Jugoslavije v Sloveniji : doktorska disertacija / Marjana Strmčnik. - Ljubljana : [M. Strmčnik], 2018. - 260 str. ; 31 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 223-254. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak.

316.7:94(497.1)"1941/1945"(043.3)
ETN DissB 13561 STRMČNIK M. Javne
COBISS.SI-ID 295694592

24.
ŠANTEK, Goran Pavel
        Anthropos religiosus : antropološko-religijski ogledi / Goran Pavel Šantek. - Zagreb : Ibis grafika, 2011 (Zagreb). - 117 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 111-113. - Kazalo

ISBN 978-953-6927-60-9 (broš.)

572:2
ETN A.6 13567 ŠANTEK G. P. Anthropos
COBISS.SI-ID 3042158

25.
ŠAVLI, Martin
        Pesemska tradicija v Zatolminu v 20. stoletju : seminar / Martin Šavli. - Ljubljana : [M. Šavli], 2018. - 19 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Marko Terseglav. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

784.4:398(497.4 Zatolmin)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3737 ŠAVLI M. Pesemska
COBISS.SI-ID 67129954

26.
ŠIFRAR Krajnik, Sara
        Ohranjanje tradicije v tovarni klobukov Šešir : seminar / Sara Šifrar Krajnik. - Škofja Loka : [S. Šifrar Krajnik], 2018. - 47 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 45-47. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

687.4:39(497.4 Škofja Loka)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3746 ŠIFRAR KRAJNIK S. Ohranjanje
COBISS.SI-ID 67196514

27.
TISOVEC, Tina, 1996-
        Pregled etnološke in turistične ponudbe in predlog za osnovanje doddatne etnološke ponudbe za potrebe turizma na območju občine Dolenjske Toplice : diplomsko delo / Tina Tisovec. - Ljubljana : [T. Tisovec], 2018. - 75 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 45-47. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4 Dolenjske Toplice)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3751 TISOVEC T. Pregled
COBISS.SI-ID 67212642

28.
VEREŠ, Kaja
        Dediščina vinarstva na območju Radgonsko - Kapelskih goric : diplomsko delo / Kaja Vereš. - Ljubljana : [K. Vereš], 2018. - 51 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 44-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

634.8+663.2:39(497.4 Gornja Radgona)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3753 VEREŠ K. Dediščina
COBISS.SI-ID 67436386

29.
VINŠĆAK, Tomo
        Tibetski buddhizam i bön / Tomo Vinšćak. - Zagreb : Ibis grafika d.o.o., 2011. - 140 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo

ISBN 978-953-6927-61-6

24:316(515)
FRASCATI: 6-309
ETN O.11.1 13568 VINŠĆAK T. Tibetski SOC 2 VINŠĆAK T. Tibetski
COBISS.SI-ID 48855650