COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
        BRDO pri Kranju / Vesna Bučič ... [et al.] ; urednica Biserka Ribnikar ; fotografije Miran Kambič, Bogdan Kladnik, Joco Žnidaršič]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Šmarje-Sap : distribucija Buča, 2004 (Ljubljana : Pleško). - 59 str. : ilustr. ; 12 x 14 cm + 1 razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 205)

Zvd. na notranji str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 961-6420-09-7 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

728.81(497.4 Brdo)
ARH 017-SLO 45/205 ETN B.8 6286/205 BRDO GEO PerZ 336/205 BRDO PRI KRANJU UMZG mf T/svn/BrK/1 UMZG mf T/svn/BrK/1/d ZGO B 682/205
COBISS.SI-ID 128925696

2.
DOLES, Marko
        Muzej Radia Študent med obstoječim in mogočim : magistrsko delo / Marko Doles. - Ljubljana : [M. Doles], 2017. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: str. 82-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3700 DOLES M. Muzej
COBISS.SI-ID 65908066

3.
DOPLER, René
        Oblačilna kultura v Dravski dolini : razlike med delavskim in mestnim prebivalstvom v obdobju med letoma 1848 in 1914 na območju med Dravogradom in Radljami ob Dravi / Rene Dopler. - Ljubljana : [R. Dopler], 2017. - 17 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 15-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

391(497.4 Dravograd)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3703 DOPLER R. Oblačilna
COBISS.SI-ID 66069090

4.
        DRŽAVE praznujejo : državni prazniki in skupnosti na območju bivše Jugoslavije / uredila Božidar Jezernik in Ingrid Slavec Gradišnik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 315 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica, ISSN 1855-671X ; št. 45)

300 izv. - O koledarjih, praznikih in praznovanjih / Ingrid Slavec Gradišnik: str. 9-23. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-965-0

394.21(497.1)(082)
ETN Č.2 13445 DRŽAVE Jezernik B. (ur.) 1, 2

COBISS.SI-ID 292392704

5.
GOODY, Jack
        Vzhod na Zahodu / Jack Goody ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2013 ([Ljubljana] : Studio print). - 474 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The East in the West. - Jack Goody tostran Vzhoda in Zahoda / Jože Vogrinc: str. 395-421. - Bibliografija: str. 423-474

ISBN 978-961-6798-37-2

316.3:39
FRASCATI: 5-410
ARH 023 2013 GOODY J. ETN A.2 13441 GOODY J. Vzhod SOC 33 GOODY J. Vzhod
COBISS.SI-ID 269130496

6.
JAGODIC, Neža
        Odločitve Slovencev pred vstopom v Kraljevino SHS : od narodne zahteve imenovane Majniške deklaracije do nastanka Kraljevine SHS / Neža Jagodic. - Ljubljana : [N. Jagodic], 2017. - 22 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 21-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

93/94(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3701 JAGODIC N. Odločitve
COBISS.SI-ID 65942114

7.
JAPELJ, Pija
        Tržiška lučka : seminarska naloga pri predmetu Kultura stavbarstva in bivanja / Pija Japelj. - Ljubljana : [P. Japelj], 2017. - 14 f. ; 30 cm

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 14. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

685:39(497.4 Tržič)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3696 JAPELJ P. Tržiška
COBISS.SI-ID 65840226

8.
KEMPERL, Metoda
        Šmarna gora / Metoda Kemperl ; [fotografije Marko Pršina]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Ljubljana : distribucija Buča, 2006 ([Bevke] : Bograf). - 48 str. : ilustr. ; 14 cm + razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 209)

Zvd. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 44-45

ISBN 961-6420-20-8 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
ISBN 978-961-6420-20-4

726.5(497.4 Šmarna gora)
ARH 017-SLO 45/209 ETN B.8 6286/209 KEMPERL M. Šmarna gora GEO PerZ 336/209 KEMPERL M. Šmarna gora UMZG mf T/svn/ŠmG/2 UMZG mf T/svn/ŠmG/2/d ZGO B 682/209
COBISS.SI-ID 230355456

9.
KONDA, Helena, 1974-
        Grafiti v Ljubljani : zgodovina, grafitarji, mesto / Helena Konda. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 262 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zupaničeva knjižnica, ISSN 1855-671X ; št. 46)

200 izv. - "Knjiga z dragocenim slikovnim gradivom predstavlja zgodovino grafitov v Ljubljani skozi obdobja, ko so grafiti pomembno vplivali na razvoj družbe in umetnosti. Ključna obdobja so predstavljena skozi napisne akcije OF, pankovske grafite, slikarstvo grafitov, hiphop, politične grafite in street art. Prikazani grafiti so analizirani po sodobni metodologiji, ki je v knjigi pregledno predstavljena. Vključeni so tudi primeri najzgodnejših jamskih poslikav ter razvoj sodobne likovne ulične umetnosti. Raziskavo terminologije, zgodovinskih virov in teritorialnih reprezentacij zaokroža avtoetnografski del na podlagi desetletnega delovanja na grafitarski sceni. Bogata vizualna antropologija knjige posreduje sporočilo, da so grafiti ličilo mesta in iskrena kronika mestnega življenja." --> z ov. - Recenzenti Rajko Muršič, Milan Erič, Mitja Velikonja. - Bibliografija: str. 231-248. - Summary ; Povzetek. - Kazali

ISBN 978-961-237-966-7

7.011.2(497.4Ljubljana) 821.163.6-93-1
ETN A.9 13446 KONDA H. Grafiti 1, 2 SOC 7 KONDA H. Grafiti v Ljubljani
COBISS.SI-ID 292426240

10.
KOVAČ, Mojca M.
        Piran, Sv. Jurij / [Mojca M. Kovač ; fotografije Zorko Bajc ... et al.]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Ljubljana : distribucija Buča, 2005 ([Ljubljana] : Pleško). - 57 str. : ilustr. ; 14 cm + razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 208)

Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 57

ISBN 961-6420-16-X (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

726.5(497.4 Piran)
ARH 017-SLO 45/208 ETN B.8 6286/208 KOVAČ M. M. Piran GEO PerZ 336/208 KOVAČ M.M. Piran, Sv. Jurij UMZG mf T/svn/Pir/15 ZGO B 682/208
COBISS.SI-ID 222849024

11.
KOVŠCA, Mateja, 1993-
        Italijanska raznarodovalna politika v osnovnih šolah na Primorskem ter njeni neuspehi : diplomsko delo / Mateja Kovšca. - Ljubljana : [M. Kovšca], 2017. - 37 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 30-36. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.1
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3709 KOVŠCA M. Italijanska
COBISS.SI-ID 66109794

12.
        KRAJI in ljudje v Trubarjevi fari : zbornik ob 500 letnici rojstva Primoža Trubarja / [odgovorni urednik Jožef Marolt]. - Škocjan pri Turjaku : Kulturno društvo Škocjan, 2008 (Grosuplje : Partner graf). - 304 str. : ilustr. ; 24 cm

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-238-906-2

908(497.4-12)(082) 27-774(497.4Škocjan pri Turjaku)(091)(082) 929Trubar P.(082)
ETN D.2.1 13443 KRAJI Marolt J. (ur.) SLA Var II 1278 KRAJI
COBISS.SI-ID 237994240

13.
MALOVRH, Eva, 1995-
        Povojni (po letu 1945) delovni taborišči Ferdreng in Inlauf ter primerjava z nekaterimi drugimi taborišči in zapori v istem času na Slovenskem : [seminar] / Eva Malovrh. - Ljubljana : [E. Malovrh], 2017. - 16 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 15-16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

343.819.5:94(100)"1947/1955"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3706 MALOVRH E. Povojni
COBISS.SI-ID 66108258

14.
MILČINSKI, Tara
        Ivan Cankar v identiteti Vrhničanov : seminarska naloga / Tara Milčinski. - Verd : [T. Milčinski], 2017. - 32 f. ; 30 cm

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 26-29. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316:929 Cankar I.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3697 MILČINSKI T. Ivan Cankar
COBISS.SI-ID 65847650

15.
MILLER, Daniel, 1954-
        Materialna kultura / Daniel Miller ; [prevod Polona Petek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016 ([Ljubljana] : Studio print). - 232 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Stuff. - 400 izv. - Bibliografija: str. 217-232 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-66-2 (broš.)

391:316 316.728
ETN A.2 13440 MILLER D. Materialna 1 SOC 39 MILLER D. Materialna kultura
COBISS.SI-ID 288309760

16.
MILLER, Daniel, 1954-
        Potrošnja in njene posledice / Daniel Miller ; [prevod Polona Petek ; spremna študija Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2017 ([Ljubljana] : Studio print). - 261 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Consumption and its consequences, 1st ed. - Norveška obstaja: Millerjeva etnografija in posledice potrošnje / Jože Vogrinc: str. 245-261. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-71-6

330.567.2 330.1
ETN A.2 13439 MILLER D. Potrošnja 1 SOC 33 MILLER D Potrošnja
COBISS.SI-ID 291488512

17.
        MOJSTRANA / [Tea Lukan Klavžer ... [et al.] ; fotografije Miran Kambič, Jože Mihelič, Silvo Kokalj]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Šmarje-Sap : distribucija Buča, 2003 ([Ljubljana] : Pleško). - 47 str. : ilustr. ; 12 x 14 cm + razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 203)

Zvd. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 961-6420-04-6 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

94(497.4 Mojstrana)
ARH 017-SLO 45/203 ETN B.8 6286/203 MOJSTRANA Lukan Klavžer T. (ur.) GEO PerZ 336/203 MOJSTRANA UMZG mf T/svn/Moj/1 ZGO B 682/203
COBISS.SI-ID 123916032

18.
NOČ, Špela
        Mesto Celje v precepu družbenih in prostorskih sprememb : magistrsko delo / Špela Noč. - Ljubljana : [Š. Noč], 2017. - 114 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler, somentor Miha Kozorog. - Bibliografija: f. 104-114. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4 Celje)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3676 NOČ Š. Mesto Celje
COBISS.SI-ID 65847138

19.
PESCOSTA, Werner
        Storia dei Ladini delle Dolomiti / Werner Pescosta. - 2a ed. rielaborata. - San Martin de Tor : Istitut ladin Micurà de Rü, 2015. - 776 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 756-775. - Kazala

ISBN 978-88-8171-116-1

94(450.32) 323.15(450.323)
ETN G.0 13382 PESCOSTA W. Storia dei Ladini

COBISS.SI-ID 65892194

20.
PIŠKUR, Anja
        Mjanmar v obdobju konflikta : odnos med budistično večino in muslimansko manjšino v Mjanmaru : magistrsko delo / Anja Piškur. - Dunaj : [A. Piškur], 2017. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Boštjan Kravanja. - Bibliografija: str. 79-83. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

24:28(591)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3666 PIŠKUR A. Mjanmar
COBISS.SI-ID 65844834

21.
POGLAVC, Klara
        Odnos do kraškega ovčarja v času Jugoslavije : seminar / Klara Poglavc. - Ljubljana : [K. Poglavc], 2017. - 30 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 19-21. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

636.7(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3705 POGLAVC K. Odnos
COBISS.SI-ID 66082146

22.
        PUTTING the supernatural in its place : folklore, the hypermodern, and the ethereal / edited by Jeannie Banks Thomas. - Salt Lake City : University of Utah Press, 2015. - XI, 230 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Vsebina: The Lalaurie haunted house, ghosts, and slavery : New Orleans, Louisiana / Frank de Caro ; Which witch is witch? : Salem, Massachusetts / Jeannie Banks Thomas ; Tradition and the international zombie film : the movies / Mikel J. Koven ; Twihards, buffistas, and vampire fanlore : the internet / Lynne S. Mcneill ; Legend quests and the curious case of St. Ann's retreat : the performative landscape / Lisa Gabbert ; Messages from the dead : Lily Dale, New York / Elizabeth Tucker ; The haunted Asian landscapes of Lafcadio Hearn : old Japan / Bill Ellis

ISBN 978-1-60781-449-8 (broš.)
ISBN 1-60781-449-8 (broš.)
ISBN 978-1-60781-450-4 (e-knjiga)
ISBN 1-60781-450-1

133.4:398
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 13272 PUTTING Banks Thomas J. (ur.)

COBISS.SI-ID 63189602

23.
ROBNIK, Primož, 1995-
        Državni in narodni simboli v Državi SHS, Kraljestvu/Kraljevini SHS ter Kraljevini Jugoslaviji : seminar / Primož Robnik. - Ljubljana : [P. Robnik], 2017. - 33 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 22-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

93/94(497.1)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3707 ROBNIK P. Državni
COBISS.SI-ID 66109026

24.
        SCOTTISH life and society : a compendium of Scottish ethnology. 10, Oral literature and performance culture / general ed.: Alexander Fenton ; edited by John Beech ... [et al.]. - 1. publ. - Edinburgh : Donald : European Ethnological Research Centre, 2007. - XXII, 616 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Scottish life and society : a compendium of Scottish ethnology ; 10)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 0-85976-679-9
ISBN 978-0-859766-79-1 (trda vezava)

398(410.5)
ETN F.3 13393 SCOTTISH Beech J. (ur.)
COBISS.SI-ID 65893730

25.
        SLOVENSKE šege ob božiču in novem letu / [izbrali in priredili Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Ljubljana : Euroadria). - 106 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 105-106

ISBN 86-11-17263-9

398.332.41(497.4)
ETN D.3.1 13442 SLOVENSKE Kunaver D. (ur.) SLA Ethn II 262 SLOVENSKE
COBISS.SI-ID 221384192

26.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Bled / [Ivan Stopar ; fotografije Matej Stopar]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Šmarje-Sap : distribucija Buča, 2004 ([Ljubljana] : Pleško). - 37 str. : ilustr. ; 12 x 14 cm + 1 razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 206)

Avtor naveden na ov. in kolofonu. - 2.000 izv. - Bibliografija str. [38]

ISBN 961-6420-10-0 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

72.03(497.4 Bled)(036)
ARH 017-SLO 45/206 ETN B.8 6286/206 STOPAR I. Bled GEO PerZ 336/206 STOPAR I. Bled UMZG mf T/svn/Bled/6 UMZG mf T/svn/Bled/6/d ZGO B 682/206
COBISS.SI-ID 213990656

27.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Grad Jama v Predjami / Ivan Stopar ; [fotografije Miran Kambič ; načrti Ivo Gričar]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Šmarje-Sap : distribucija Buča, 2003 ([Ljubljana] : Pleško). - 42 str. : ilustr. ; 12 x 14 cm + razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 204)

Zvd. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 42

ISBN 961-6420-05-4 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

728.81(497.4 Predjama)
ARH 017-SLO 45/204 D ETN B.8 6286/204 STOPAR I. Grad Jama GEO PerZ 336/204 STOPAR I. Grad Jama UMZG mf T/svn/Pj/1 UMZG mf T/svn/Pj/1/d ZGO B 682/204
COBISS.SI-ID 123916800

28.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Rogatec in Strmol / [Ivan Stopar ; fotografije Matej Stopar ; načrti Ivo Gričar]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Šmarje-Sap : distribucija Buča, 2004 ([Ljubljana] : Pleško). - 44 str. : ilustr. ; 12 x 14 cm + razglednica (12 x 13 cm). - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 207)

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 43-44

ISBN 961-6420-14-3 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

72.03(497.4 Rogatec)(036) 728.8(497.4 Strmol)
ARH 017-SLO 45/207 ETN B.8 6286/207 STOPAR I. Rogatec GEO PerZ 336/207 STOPAR I. Rogatec in Strmol UMZG mf T/svn/Roga/2 UMZG mf T/svn/Roga/2/d ZGO B 682/207
COBISS.SI-ID 217310720

29.
ŠERBEC, Nuša
        Odnos do zapuščine gospodov Ptujskih v 20. stoletju : seminar / Nuša Šerbec. - Ptuj : [N. Šerbec], 2017. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(497.4 Ptuj)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3702 ŠERBEC N. Odnos
COBISS.SI-ID 66042722

30.
UNUK, Lara, 1988-
        Pojem grštva v izbranih grških besedilih s preloma 19. in 20. stoletja : [seminarska naloga, študijska obveznost pri predmetu Antropologija Balkana, Interdisciplinarni tretjestopenjski doktorski študij program Humanistike in družboslovja] / Lara Unuk. - Ljubljana : [L. Unuk], 2017. - 15 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 15. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.1(495)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3704 UNUK L. Pojem
COBISS.SI-ID 66074210

31.
UTHER, Hans-Jörg
        Deutscher Märchenkatalog : ein Typenverzeichnis / Hans-Jörg Uther. - Münster ; New York : Waxmann, 2015. - 757 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 573-622. - Kazalo

ISBN 978-3-8309-3332-8 (print)
ISBN 978-3-8309-8332-3 (e-book)

398.2(430) 82-343(430)
ETN B.5 13309 UTHER H.-J. Deutscher
COBISS.SI-ID 39067181

32.
VALANT, Maja
        Neskončne Trate norosti : programi za obiskovalce v Muzeju norosti, Trate : (diplomsko delo) / Maja Valant. - Ljubljana : [M. Valant], 2017. - 51 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 43-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4 Trate)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3698 VALANT M. Neskončne
COBISS.SI-ID 65907298

33.
ŽNIDARŠIČ, Anja, 1995-
        Kmetijstvo nekoč in danes - Bloke : diplomsko delo / Anja Žnidaršič. - Ljubljana : [A. Divjak], 2017. - 46 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 43-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.1.017.3:39(497.4 Bloke)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3699 ŽNIDARŠIČ A. Kmetijstvo
COBISS.SI-ID 65907810