COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
BELAJ, Vitomir, 1937-
        Sveti trokuti : topografija hrvatske mitologije / Vitomir Belaj i Juraj Belaj. - Zagreb : Ibis grafika : Institut za arheologiju : Matica hrvatska, 2014. - XXIV, 484 str. : ilustr. ; 25 cm

Beseda o avtorjema: str. 483-484. - Bibliografija: str. 433-453. - Kazalo. - Sažetak

ISBN 978-953-6927-74-6 (trda vezava)

398.3:2-5(497.5)
ETN Č.3 13434 BELAJ V. Sveti
COBISS.SI-ID 37773613

2.
BOMBEK, Manja
        Pust v Selnici ob Dravi 2012 : seminar 2 / Manja Bombek. - Ljubljana : [M. Bombek], 2017. - 25 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 24-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Selnica ob Dravi)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3673 BOMBEK M. Pust
COBISS.SI-ID 65088098

3.
DERVIŠEVIĆ, Amira, 1973-
        Novelistička i šaljiva priča u bošnjačkoj usmenoj prozi / Amira Dervišević ; [indeksi Amela Mujagić ; prijevod rezimea Mirzada Čaušević-Prša (engleski), Adijata Ibrišimović-Šabić (ruski)]. - Sarajevo : Slavistički komitet : Fondacija "Novi vidici", 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 271 str. : portret ; 25 cm. - (Biblioteka Bosnistika. Monografije ; knj. 14 / Slavistički komitet)

O autorici: str. [273]. - Bibliografija: str. [247]-261 ; Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Sažetak ; Summary ; Rejume. - Kazalo

ISBN 978-9958-648-13-7 (Slavistički komitet)
ISBN 978-9926-8068-0-4

821.163.4(497.6).09-32:398 821.163.4(497.6).09-7:398
ETN Č.3 13432 DERVIŠEVIĆ A. Novelistička SLA Zb II 1604/14 DERVIŠEVIĆ A. Novelistička

COBISS.SI-ID 22776326

4.
EFENDIĆ, Nirha
        Bošnjačka usmena lirika : kulturnohistorijski okviri geneze i poetička obilježja / Nirha Efendić. - Sarajevo : Slavistički komitet : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 212 str. : slika autorice ; 25 cm. - (Biblioteka Bosnistika. Monografije ; knj. 13 / Slavistički komitet)

Naklada 500 izv. - O autorici: str. [213-214]. - Bibliografija: str. 197-203. - Summary ; Rezjume. - Kazala

ISBN 978-9958-648-12-0 (Slavistički komitet)
ISBN 978-9958-502-16-3 (Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine)

821.163.4:398(497.6).09-14:398
ETN Č.3 13431 EFENDIĆ N. Bošnjačka
COBISS.SI-ID 22106374

5.
FIJAVŽ, Barbara
        Bralna kultura in dejavniki, ki vplivajo na izbiro gradiva v splošnih in javnih knjižnicah : primerjava med Slovenijo in Veliko Britanijo : magistrsko delo / Barbara Fijavž. - Ljubljana : [B. Fijavž], 2017. - 89 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 82-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

02:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3682 FIJAVŽ B. Bralna
COBISS.SI-ID 65144418

6.
GOSENCA, Karmen
        Medkulturna mediacija : priložnost za boljšo zdravstveno oskrbo : magistrsko delo / Karmen Gosenca. - Ljubljana : [K. Gosenca], 2017. - 97 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 87-95. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3667 GOSENCA K. Medkulturna
COBISS.SI-ID 65189730

7.
GREGORINČIČ, Gita
        Ustvarjalni proces umetnika kot primer etnografske prakse : magistrsko delo / Gita Gregorinčič. - Ljubljana : [G. Gregorinčič], 2017. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 83-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

73:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3685 GREGORINČIČ G. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 65187682

8.
JANŠA, Janja
        Je laik lahko etnolog? : magistrska naloga / Janja Janša. - Setnik : [J. Janša], 2017. - 15 f. ; 30 cm

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 14-15. - Univ. v Lj., Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4 Polhov Gradec)
ETN Sem 3695 JANŠA J. Je laik
COBISS.SI-ID 65253730

9.
JERKIČ, Tija
        Odnos do narave v Sloveniji : iztrebljanje invazivnih vrst : magistrsko delo / Tija Jerkič. - Ljubljana : [T. Jerkič], 2017. - 121 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 104-120. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

581.524.2:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3690 JERKIČ T. Odnos
COBISS.SI-ID 65231970

10.
JUG, Maruša
        Kultura pitja kave med mladimi : seminarska naloga / Maruša Jug. - Ljubljana : [M. Jug], 2017. - 25 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentorja Rajko Muršič, Jaka Repič. - Bibliografija: str. 20-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

641.87:39(497.4)
ETN Sem 3686 JUG M. Kultura
COBISS.SI-ID 65212258

11.
KORDIŠ, Petra, 1990-
        Splavati po splavu : različni vidiki prekinitve nosečnosti ter osebne izpovedi žensk, ki imajo izkušnjo z abortusom : magistrsko delo / Petra Kordiš. - Ljubljana : [P. Kordiš], 2017. - 88 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 72-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

618.39:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3668 KORDIŠ P. Splavati
COBISS.SI-ID 65190498

12.
KOSI, Petra, 1990-
        Antropološka raziskava položaja likovnih ustvarjalcev v sodobnem času : magistrsko delo / Petra Kosi. - Ljubljana : [P. Kosi], 2017. - 89 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič, somentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 83-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

73:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3684 KOSI P. Antropološka
COBISS.SI-ID 65185634

13.
KOVAČ, Maja, 1995-
        Drevoredi -živi spomeniki : diplomsko delo / Maja Kovač. - Ljubljana : [M. Kovač], 2017. - 44 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 35-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

712(497.4)
ETN DiplB 3708 KOVAČ M. Drevoredi
COBISS.SI-ID 65467490

14.
KOVŠCA, Mateja, 1993-
        People of Prague : Ukrainian integration into Czech society / Mateja Kovšca. - Prague : [M. Kovšca], 2013. - 18 f. ; 30 cm

Seminarska naloga nastala na izmenjavi Socrates Erasmus na Češkem. - Mentorica Lucia Stefankova. - Bibliografija: f. 7. - Sem. naloga, Charles University in Prague, Faculty of Humanities, Department of general anthropology

572(1-21):314.15(437.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3665 KOVŠCA M. People
COBISS.SI-ID 65027938

15.
KRANER, Janez, 1989-
        "Jürjovo je!" : oris rokovske inciative in skupine Dežurni krivci v Svetem Juriju ob Ščavnici / Janez Kraner. - Ljubljana : [J. Kraner], 2017. - 153 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 134-144. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

784.66(497.4 Sveti Jurij ob Ščavnici)
ETN MagB 3691 KRANER J. "Jürjovo je!"
COBISS.SI-ID 65235554

16.
KRIŽANEC-Beganović, Danijela
        Čarobna družba : vjerovanja u nadnaravna bića u Podravini : Etnografski muzej, Zagreb, 12. prosinac 2015. - 31. svibanj 2016. / Danijela Križanec-Beganović ; autorica fotografija Iva Lulić. - Zagreb : Etnografski muzej, 2015. - 79 str. : ilustr. ; 28 str.

U potrazi za mitskim svjetovima u suvremenom društvu / Luka Šešo: str. 64-69. - Bibliografija: str. 70-71

ISBN 978-953-6273-64-5 (broš.)

398.4(497.525)
ETN Č.3 13435 KRIŽANEC-BEGANOVIĆ D. Čarobna

COBISS.SI-ID 39751213

17.
MIHELIČ, Andreja, 1991-
        Ekovas Mokri Potok : magistrsko delo / Andreja Mihelič. - Kočevje : [A. Mihelič], 2017. - 81 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 71-81. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

502.131.1:39(497.4 Kočevje)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3670 MIHELIČ A. Ekovas
COBISS.SI-ID 65051490

18.
NEMEC, Maja, 1985-
        Veganstvo na Slovenskem : avtoetnografski vpogled v življenje veganke / Maja Nemec. - Ljubljana : [M. Nemec], 2017. - 93 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 82-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.26:572
ETN MagB 3693 NEMEC M. Veganstvo
COBISS.SI-ID 65250146

19.
NOVAK, Miha, etnolog, 1985-
        Zasedba Filozofske fakultete : "A kar gremo?" ali kako smo zasedli Filozofsko fakulteto : diplomsko delo / Miha Novak. - Ljubljana : [M. Novak], 2017. - 122 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 111-118. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

343.343:572(497.4 Ljubljana)
ETN DiplB 3675 NOVAK M. Zasedba
COBISS.SI-ID 65091170

20.
        O životinjama i ljudima = Of animals and humans / [urednica, editor Željka Petrović Osmak ; prijevod na engleski, english translation Janko Paravić]. - Zagreb : Etnografski muzej, 2017. - 241 str. : ilustr. ; 28 str.

Katalog razstave. - Besedilo vzporedno v hrv. in angl. jeziku. - Bibliografija: str. 223-226

ISBN 978-953-6273-72-0 (broš.)

39
ETN O.0 13436 O ŽIVOTINJAMA
COBISS.SI-ID 2077062

21.
ODERLAP, Tadeja
        Gorski turizem v Nepalu : antropološki pogled vpliva gorskega turizma na območji Everesta in Manasluja : magistrsko delo / Tadeja Oderlap. - Mežica : [T. Oderlap], 2017. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 95-112. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.526:338.48(541.35)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3692 ODERLAP T. Gorski
COBISS.SI-ID 65248098

22.
PERKO, Nuša
        Reggaetón, un reggae grande : razvoj in domet regetona, latinskoameriške popularnoglasbene zvrsti : diplomsko delo / Nuša Perko. - Ljubljana : [N. Perko], 2017. - 70 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str 49-65. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.3(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3689 PERKO N. Reggaetón
COBISS.SI-ID 65223266

23.
POKLUKAR, Meta
        Kraljice drega : fluidnost spolne identitete in strategija polnomočenja skozi dregovski performans v Sloveniji : diplomsko delo / Mata Poklukar. - Ljubljana : [M. Poklukar], 2017. - 37 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 33-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:572 (497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3680 POKLUKAR M. Kraljice
COBISS.SI-ID 65138786

24.
RADILOVIČ, Hana
        Improvizacija v življenju, življenje v improvizaciji : improvizacijska gledališka skupina Improške : seminarska naloga / Hana Radilovič. - Ljubljana : [H. Radilovič], 2017. - [38] str. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. [36-38]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398.54(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3687 RADILOVIČ H. Improvizacija
COBISS.SI-ID 65213282

25.
REBERNIK, Zarja
        "Službo, pokojnino in socialne pravice nasploh si moramo ustvariti sami." : prevzemanje individualne odgovornosti za družbeni problem (ne)zaposlenosti in socialnih pravic družboslovno in umetniško izobraženih mladih prekarnih delavk in delavcev v Ljubljani : magistrsko delo / Zrja Rebernik. - Ljubljana : [Z. Rebernik], 2017. - 84 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 77-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

331.5:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3683 REBERNIK Z. Službo
COBISS.SI-ID 65159010

26.
ROŠKER, Janko
        Po poteh kulturnega relativizma : diplomsko delo / Janko Rošker. - Ljubljana : [J. Rošker], 2017. - 51 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 43-49. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572.028
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3688 ROŠKER J. Po poteh
COBISS.SI-ID 65215842

27.
SOK, Marija
        Antropološka raziskava "črnega zlata" na primeru občine Kozje : magistrsko delo / Marija Manca Sok. - Ljubljana : [M. M. Sok], 2017. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 87-93. - Izvleček ; Excerpt. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

502/504:572(497.4 Kozje)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3669 SOK M. M. Antropološka
COBISS.SI-ID 65047650

28.
STOJAN, Slavica
        Vjerenice i nevjernice : žene u svakodnevici Dubrovnika (1600-1815) / Slavica Stojan. - Zagreb ; Dubrovnik : Prometej, 2003. - 408 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja. Monografije / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku ; knj. 23) (Posebna izdanja / Prometej)

Bibliografija: str. 385-400. - Summary

ISBN 953-6460-36-X

398.47(497.13 Dubrovnik)"1600/1815"
ETN Č.3 13433 STOJAN S. Vjerenice ZGO D 5410/23
COBISS.SI-ID 23160930

29.
SULEJMANI, Teuta
        Varuška - študentska delo na domu : diplomska naloga / Teuta Sulejmani. - Ljubljana : [T. Sulejmani], 2017. - 45 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 41-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

364.4-053.2:39
ETN DiplB 3672 SULEJMANI T. Varuška
COBISS.SI-ID 65067362

30.
ŠEBENIK, David
        Pridobivanje mednarodne zaščite za LGBTQI-osebe : analiza kriterijev za mednarodno zaščito : diplomsko delo / David Šebenik. - Ljubljana : [D. Šebenik], 2017. - 44 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 38-41. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.367:314.15
ETN DiplB 3694 ŠEBENIK D. Pridobivanje
COBISS.SI-ID 65252450

31.
URŠIČ, Ana, 1994-
        Brʼstovska špargljada in festival sivke na Krasu : diplomsko delo / Ana Uršič. - Komen : [A. Uršič], 2017. - 42 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 35-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Kras)
ETN DiplB 3674 URŠIČ A. Brʼstovska
COBISS.SI-ID 65089122

32.
VESELINOVIČ, Jaro
        Bosna v tranziciji, Bosanci v tranzitu : sodobne migracije iz Bosne in Hercegovine v luči politično-ekonomskih sprememb : diplomsko delo / Jaro Veselinovič. - Ljubljana : [J. Veselinovič], 2017. - 47 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 42-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.6)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3681 VESELINOVIČ J. Bosna
COBISS.SI-ID 65143906

33.
VESELINOVIČ, Jaro
        O političnih simbolih : koga ali kaj predstavlja rdeča zvezda? : seminarska naloga / Jaro Veselinovič. - Ljubljana : [J. Veselinovič], 2016. - [19] f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 16-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.4 Šempeter pri Novi Gorici)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3678 VESELINOVIČ J. O političnih
COBISS.SI-ID 65131362

34.
VIŽINTIN, Veronika
        Šamanova pot : problematika Korejskega šamanizma = The shamanʼs crossing : the problematic of Korean shamanism = Hangukgwa Sìberìa Musok Sinang Bigyo Yeongu : Hanguk Shameonìzeumuì Munje / Veronika Vižintin. - Ljubljana : [V. Vižintin], 2017. - 127 str. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v slov., angl. in kor. - Mentorja Rajko Muršič, Kang Byoung Yoong, somentorica Nataša Visočnik. - Bibliografija: str. 68-69 ; 126-127. - Abstract ; Povzetek v kor. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za azijske študije

256:572(519.3)
FRASCATI: 5-402
AAŠ DiplKOR 2 VIŽINTIN V. Šamanova ETN DiplB 3679 VIŽINTIN V. Šamanova
COBISS.SI-ID 65132898

35.
VIŽINTIN, Veronika
        Za konceptom stereotipa : o stereotipu Azijca : seminarska naloga / Veronika Vižintin. - Ljubljana : [V. Vižintin], 2016. - 22 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 21-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

316:39(73)
ETN Sem 3677 VIŽINTIN V. Za konceptom
COBISS.SI-ID 65130082

36.
ZUPAN, Živa, 1989-
        Salijevanje strave v Bosni in Hercegovini : diplomsko delo / Živa Zupan. - Ljubljana : [Ž. Zupan], 2017. - 45 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 35-42. - Izvleček ; Anstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

615.89:39(497.6)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3671 ZUPAN Ž. Salijevanje
COBISS.SI-ID 65067106