COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
BRUNEC, Anja
        Čigav bo beltinski grad? : vprašanje lastništva po denacionalizaciji : diplomsko delo / Anja Brunec. - Ljubljana : [A. Brunec], 2016. - 34 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 31-32. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.8(497.4 Beltinci)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3551 BRUNEC A. Čigav
COBISS.SI-ID 63025506

2.
CENTA, Ajda
        Poklic visokošolskega učitelja kot način življenja : diplomsko delo / Ajda Centa. - Ljubljana : [A. Centa], 2016. - 63 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 54-61. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

378: 572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3544 CENTA A. Poklic
COBISS.SI-ID 62999138

3.
FILAK, Manca
        Projekt Skopje 2014 : vpliv mestne prenove na identiteto mesta, socialni spomin in nacionalno zavest prebivalcev : magistrsko delo / Manca Filak. - Ljubljana : [M. Filak], 2016. - 114, XXXVII str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc, somentorja Rajko Muršič, Ljupčo Risteski. - Bibliografija: str. II-XIX. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

711.523:39(497.7 Skopje)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3546 FILAK M. Projekt
COBISS.SI-ID 63007586

4.
GUNDE, Katarina
        Oblikovanje programskih vsebin Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi : diplomsko delo / Katarina Gunde. - Ljubljana : [K. Gunde], 2016. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 62-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Bela Cerkev)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3519 GUNDE K. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 62072674

5.
JAMNIK, Alenka, 1991-
        Slovenski otroci in mladina med 1. svetovno vojno : diplomsko delo / Alenka Jamnik. - Ljubljana : [A. Jamnik], 2016. - 41 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 35-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1914/1918"
FRASCATI: 6-100
ETN DiplB 3552 JAMNIK A. Slovenski
COBISS.SI-ID 63042658

6.
JURANČIČ Šribar, Luna
        Barva daru : od teorije k praksi vzpostavljanja ekonomije daru znotraj kapitalizma : doktorska disertacija / Luna Jurančič Šribar. - Ljubljana : [L. Jurančič Šribar], 2016. - 204 str. ; 30 cm

Mentor: Rajko Muršič. - Somentor: Marko Jaklič. - Bibliografija: str. 197-204. - Povzetek ; Summary. - AMEU-Institutum Studiorum Humanitatis, Fak. za podiplomski humanistični študij, Ljubljana

316.7:33
ETN Diss 13181 JURANČIČ ŠRIBAR L. Barva
COBISS.SI-ID 1571725

7.
KNOK Ratković, Tara
        Stereotipizacija slovenskega poročnega obreda : problem stereotipizacije na primeru Kmečke ohceti : diplomsko delo / Tara Knok Ratković. - Ljubljana : [T. Knok Ratković], 2016. - 31 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 29-31. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3547 KNOK RATKOVIĆ T. Stereotipizacija

COBISS.SI-ID 63018594

8.
KNOK Ratković, Tara
        Zgodbe naših domačij : domačija Belo, Belo 1, 1215 Medvode : seminar / Tara Knok Ratković. - Ljubljana : [T. Knok Ratković], 2013. - [17] f. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. [16-17]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728:39(497.4 Belo)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3548 KNOK RATKOVIĆ T. Zgodbe
COBISS.SI-ID 63018850

9.
KOLŠEK, Anamarie
        Elvira Dolinar - prva slovenska feministka : diplomsko delo / Anamarie Kolšek. - Ljubljana : [A. Kolšek], 2016. - 25 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 22-24. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929 Dolinar E.
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3550 KOLŠEK A. Elvira Dolinar
COBISS.SI-ID 63024226

10.
KOSTRIC Grubišić, Maja
        Pedagoško delo etnologov v muzejih in v javnem življenju : magistrsko delo / Maja Kostric Grubišić. - Ljubljana : [M. Kostric Grubišić], 2016. - 157 f. ; 30 cm : graf. prikazi

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 112-127. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:37
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13180 KOSTRIC GRUBIŠIĆ M. Pedagoško

COBISS.SI-ID 62252386

11.
KUŠAR, Jaka
        Urbano vrtičkarstvo : raba urbanega prostora in gradnja skupnosti v uporu : diplomsko delo / Jaka Kušar. - Ljubljana : [J. Kušar], 2016. - 61 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 53-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(451.1):635.018(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3535 KUŠAR J. Urbano
COBISS.SI-ID 62449250

12.
MEH, Ela
        The health of migrants passing through Serbia : masterʼs thesis = Zdravje migrantov na poti čez Srbijo : magistrsko delo / Ela Meh. - Ljubljana : [E. Meh], 2016. - 142 str. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorica Uršula Lipovec Čebron, somentor Bojan Žikić. - Bibliografija: str. 129-141. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.11)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3606 MEH E. Health
COBISS.SI-ID 63157346

13.
        MOVING places : relations, return, and belonging / edited by Nataša Gregorič Bon and Jaka Repič. - New York ; Oxford : Berghahn, 2016. - VI, 234 str. ; 24 cm. - (EASA series ; 29)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Vsebina: Introduction / Nataša Gregorič Bon and Jaka Repič ; The (im)mobility of merantau as a sociocultural practice in Indonesia / Noel B. Salazar ; Away, within and forward : wayfaring towards better lives / Aija Lulle ; Rooting routes : (non)movements in southern Albania / Nataša Gregorič Bon ; Tracing roots : Slovenian diaspora in Argentina and return mobilities / Jaka Repič ; Festival organisers as locals-cosmopolitans : triggering movement toward and within home place / Miha Kozorog ; Relational centers in the Amazonian landscape of movement / Pirjo Kristiina Virtanen ; Displaced in the native city : movement and locality in post-war Sarajevo / Zaira Lofranco ; From a tent to a house, from nomads to settlers : constructions of space and place through Romany narratives / Alenka Janko Spreizer ; Movement versus roots? : Ivory Coast from transnational brotherhood to autochthony / Thomas Fillitz ; Epilogue / Sarah Green

ISBN 978-1-78533-242-5 (trda vezava)
ISBN 1-78533-242-2
ISBN 978-1-78533-243-2 ! (e-knjiga)

572:314.15
FRASCATI: 5-402
COBISS.SI-ID 62768482

14.
MRAMOR, David, 1981-
        Boj za odličnost : vsakodnevne prakse in organizacijska kultura med prodajnimi predstavniki v pivovarski industriji : diplomsko delo / David Mramor. - Ljubljana : [D. Mramor], 2016. - 64 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 58-62. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

005.71:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3530 MRAMOR D. Boj za
COBISS.SI-ID 62434402

15.
MRAMOR, David, 1981-
        "Se vidiva v nedeljo" : prodajalci v trgovinah in njihovo delo : seminarska naloga II / David Mramor. - Ljubljana : [D. Mramor], 2016. - 16 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 15-16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

39(497.4)
ETN Sem2 3529 MRAMOR D. Se vidiva
COBISS.SI-ID 62431586

16.
MUHVIČ, Anja
        Porušimo zidove sovraštva, zgradimo mostove prijateljstva : etnografija iniciative Brcnimo rasizem : diplomsko delo / Anja Muhvič. - Ljubljana : [A. Muhvič], 2016. - 135 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 123-133. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.14:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3537 MUHVIČ A. Porušimo
COBISS.SI-ID 62840162

17.
OBLAK, Katarina, 1983-
        "Zeliščarji ne smemo govoriti o komponenti zdravljenja v zeliščarstvu" : vpliv zakonodaje Evropske unije na uporabo zelišč v tradicionalnih zeliščarskih praksah v Sloveniji : diplomsko delo / Katarina Oblak. - Ljubljana : [K. Oblak], 2016. - 69 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron, somentor Samo Kreft. - Bibliografija: f. 57-67. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

615.89:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3608 OBLAK K. Zeliščarji
COBISS.SI-ID 63152482

18.
PAVLIN, Vesna, 1981-
        Elektronska glasba in partiji : seminarska 2 / Vesna Pavlin. - Ljubljana : [V. Pavlin], 2010. - [14] f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. [14]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

793.35:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3525 PAVLIN V. Elektronska
COBISS.SI-ID 62408546

19.
PAVLIN, Vesna, 1981-
        Kultura sodobne elektronske plesne glasbe : diplomsko delo / Vesna Pavlin. - Ljubljana : [V. Pavlin], 2016. - 48 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 43-46. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

793.35:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3526 PAVLIN V. Kultura
COBISS.SI-ID 62409570

20.
PEGAN, Tina, etnologinja, 1983-
        Liminalnost psihiatričnega zdravljenja : diplomsko delo / Tina Pegan. - Ljubljana : [T. Pegan], 2016. - 114 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 100-110. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

615.851:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3534 PEGAN T. Liminalnost
COBISS.SI-ID 62446178

21.
REJC, Jernej, 1984-
        Antropološko pohajkovanje po labirintu znanstveno-fantastičnih heterotopij : diplomsko delo / Jernej Rejc. - Ljubljana : [J. Rejc], 2016. - 58 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 47-56. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

82-311.9:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3521 REJC J. Antropološko
COBISS.SI-ID 62305122

22.
ROBIDA, Barbara, 1991-
        Mladoletniki brez spremstva v Sloveniji in Grčiji : diplomsko delo / Barbara Robida. - Ljubljana : [B. Robida], 2016. - 27 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: str. 22-25. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

342.71(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3604 ROBIDA B. Mladoletniki
COBISS.SI-ID 63170146

23.
SMODIŠ, Monika
        Bitke Kosovega polja : (seminarska naloga 1) / Monika Smodiš. - Ljubljana : [M. Smodiš], 2008. - 16 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 15-16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(497.115)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3531 SMODIŠ M. Bitke
COBISS.SI-ID 62435426

24.
SMODIŠ, Monika
        Institucionalizirano pohabljanje ženskih spolnih organov v sodobnih obporodnih praksah : seminarska naloga 2 / Monika Smodiš. - Ptuj : [M. Smodiš], 2011. - [27] f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. [25-27]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3532 SMODIŠ M. Institucionalizirano

COBISS.SI-ID 62441570

25.
SMODIŠ, Monika
        Okoljska vzdržnost in trajnostne prakse na dolinskem delu Prekmurja : diplomsko delo / Monika Smodiš. - Lipovci : [M. Smodiš], 2016. - 85 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 79-83. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

635:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3533 SMODIŠ M. Okoljska
COBISS.SI-ID 62443874

26.
SNOJ, Anton
        Narodno-patriotska vzgoja osnovnošolskih slovesnosti v času kraljevine Jugoslavije : diplomsko delo / Anton Snoj. - Ljubljana : [A. Snoj], 2016. - 75 str. : tabele ; 30 cm

Mentorja Mitja Ferenc, Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 47-51. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.21(497.1)"1918/1941"
FRASCATI: 6-100
ETN DiplB 3549 SNOJ A. Narodno-patriotska ZGO DiplB SNOJ Anton
COBISS.SI-ID 61872738

27.
STIPIČ, Simona, etnologinja, 1986-
        Tovarna celuloze in papirja v Krškem : diplomsko delo / Simona Stipič. - Ljubljana : [S. Stipič], 2016. - 72 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič, somentor Miha Kozorog. - Bibliografija: f. 64-72. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Krško)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3528 STIPIČ S. Tovarna
COBISS.SI-ID 62431074

28.
STIPIČ, Simona, etnologinja, 1986-
        Zdravje, ekonomija in ekologija : kmetija Koren : seminarska naloga 2 / Simona Stipić. - Ljubljana : [S. Stipič], 2016. - 24 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 16-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

636:39(497.4 Kočno pri Polskavi)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3527 STIPIČ S. Zdravje
COBISS.SI-ID 62415458

29.
ŠKRGATIĆ Bano, Sandra
        Prizadevanja slovenskih etnologov in etnologinj v procesih integracije beguncev in begunk : diplomsko delo / Sandra Škrgatić Bano. - Ljubljana : [S. Škrgatić Bano], 2016. - 90 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 70-88. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3540 ŠKRGATIĆ BANO S. Prizadevanja

COBISS.SI-ID 62981730

30.
TURK, Sabina, 1990-
        Ideologija in prakse pristopa "naredi sam" (DIY) na pankovski sceni : magistrsko delo / Sabina Turk. - Ljubljana : [S. Turk], 2016. - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 103-114. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.344.7:572(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3545 TURK S. Ideologija
COBISS.SI-ID 63007074

31.
URAN, Katja
        Selfi (sebek) : sodobna raba fotografije kot sestavina popularne kulture : diplomsko delo / Katja Uran. - Ljubljana : [K. Uran], 2016. - 68 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 57-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

77:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3536 URAN K. Selfi (sebek)
COBISS.SI-ID 62839394

32.
VALENČIČ, Gregor
        Transfer in terensko delo : psihoanaliza in antropologija : diplomska naloga / Gregor Valenčič. - Ljubljana : [G. Valenčič], 2016. - 56 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 52-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

159.964:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3539 VALENČIČ G. Transfer
COBISS.SI-ID 62981218

33.
VLAISAVLJEVIĆ, Ana, 1988-
        Samoniklo prizorišče Alternativnega kulturnega društva Prostor idej, zagona, dela, ustvarjanja in napredka v Kostanjku : diplomsko delo / Ana Vlaisavljević. - Ljubljana : [A. Vlaisavljević], 2016. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 74-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ., v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Kostanjek)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3541 VLAISAVLJEVIĆ A. Samoniklo
COBISS.SI-ID 62995042

34.
ZAJEC, Tadeja
        "Še kamen mi je bil všeč!" : antropološka obravnava sodobnih migracij iz Slovenije v London : diplomsko delo / Tadeja Zajec. - Ljubljana : [T. Zajec], 2016. - 50 f. ; 30 cm + 1 CD : graf. prikazi

Mentorja Uršula Lipovec Čebron, Jaka Repič. - Bibliografija: str. 45-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(41)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3607 ZAJEC T. Še kamen
COBISS.SI-ID 63155298

35.
ZAJEC, Tadeja
        Vloga Facebook skupin pri povezovanju Slovencev v Združenem Kraljestvu : seminar 2 / Tadeja Zajec. - [S. l.] : [T. Zajec], 2016. - 15 f. ; 30 cm

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 14-15. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(41)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3603 ZAJEC T. Vloga
COBISS.SI-ID 63175522

36.
ZIBLER, Eva
        Avtobus številka 5 : tek za avtobusom in etnografska izkušnja v mestnem prometu : diplomsko delo / Eva Zibler. - Ljubljana : [E. Zibler], 2016. - 64 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 58-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

656.121:39(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3543 ZIBLER E. Avtobus
COBISS.SI-ID 62998626

37.
ŽIVANOVIĆ, Ana
        Izbrisano otroštvo : kršenje pravic izbrisanim mladoletnikom : magistrsko delo / Ana Živanović. - Ljubljana : [A. Živanović], 2016. - 65 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorici Uršula Lipovec Čebron, Neža Kogovšek Šalamon. - Bibliografija: str. 59-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

342.71(497.4)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3605 ŽIVANOVIĆ A. Izbrisano
COBISS.SI-ID 63166818

38.
ŽMAVC, Sanja
        Iskanje ulične umetnosti : seminarska naloga 2 / Sanja Žmavc. - Ljubljana : [S. Žmavc], 2016. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

7.07:572(1-21)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3523 ŽMAVC S. Iskanje
COBISS.SI-ID 62402914

39.
ŽMAVC, Sanja
        Neformalni prostori in kulturna produkcija : samonikla prizorišča kot prežitek "človeškega" v tehnokratski družbi : diplomsko delo / Sanja Žmavc. - Ljubljana : [S. Žmavc], 2016. - 50 f. ; 30 cm + 1 CD

Bibliografija: f. 49-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

061.2:785.6(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3524 ŽMAVC S. Neformalni
COBISS.SI-ID 62406498

40.
ŽMAVC, Sanja
        Postmodernizem : seminarska naloga I / Sanja Žmavc. - Ljubljana : [S. Žmavc], 2016. - 28 str. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 27-28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

130.2:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3522 ŽMAVC S. Postmodernizem
COBISS.SI-ID 62318690

41.
ŽUNEC Stritar, Katja, 1981-
        Kulturna umestitev popularnoglasbenega mainstreama v Sloveniji : diplomsko delo / Katja Žunec Stritar. - Ljubljana : [K. Žunec Stritar], 2016. - 71 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 63-69. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3538 ŽUNEC STRITAR K. Kulturna
COBISS.SI-ID 62925666