COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
AJDIŠEK, Alja
        "Dol so Mokronožani, gor pa Trebeljani" : lokalni odnosi, identiteta in stereotipi v Mokronogu in na Trebelnem : diplomsko delo / Alja Ajdišek. - Ljubljana : [A. Ajdišek], 2016. - 32 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 23-28. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4 Mokronog)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3557 AJDIŠEK A. Dol so
COBISS.SI-ID 63213410

2.
BLAJ, Žiga
        Nogomet med obema vojnama na Slovenskem : Trbovlje, nogometni kraj : diplomsko delo / Žiga Blaj. - Ljubljana : [Ž. Blaj], 2016. - 35 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 30-34. - Izvleček ; Absctrat. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.332:39(497.4 Trbovlje)"1919/1939"
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3559 BLAJ Ž. Nogomet
COBISS.SI-ID 63215458

3.
BRAČIČ, Vesna, 1987-
        Jugoslovanska koncentracijska taborišča : [seminar] / Vesna Bračič. - Ljubljana : [V. Bračič], 2016. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

343.819.5:94(100)"1947/1955"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3572 BRAČIČ V. Jugoslovanska
COBISS.SI-ID 63261538

4.
BRAČIČ, Vesna, 1987-
        Vpliv turizma in rekreacije na zavarovana območja : diplomsko delo / Vesna Bračič. - Ljubljana : [V. Bračič], 2016. - 72 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 62-70. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3575 BRAČIČ V. Vpliv
COBISS.SI-ID 63269218

5.
BRVAR, Veronika, 1986-
        Kostanjeviška šelma : pustovanje v Kostanjevici na Krki : diplomsko delo / Veronika Brvar. - Ljubljana : [V. Brvar], 2014. - 47 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Zagovor diplomskega dela leta 2016. - Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 41-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Kostanjevica na Krki)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3555 BRVAR V. Kostanjeviška
COBISS.SI-ID 63207778

6.
CIZEL, Anja
        Plesišče na razkolu : valček kot primer polarizacije med konzervativnim in liberalnim : diplomsko delo / Anja Cizel. - Ljubljana : [A. Cizel], 2016. - 61 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 50-60. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.3"19"
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3581 CIZEL A. Plesišče
COBISS.SI-ID 63295842

7.
DUDA, Igor
        Danas kada postajem pionir : djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / Igor Duda. - Zagreb : Srednja Evropa ; Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2015. - X, 274 str., [16] str. pril. ; 24 cm. - (CeKaPISarnica / Biblioteka Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma ; br. 7)

Bibliografija: str. 257-267

ISBN 978-953-7963-35-4

37.013:316.323.72(497.1) 329.78-053.5(497.1)(091) 061.1-053.5(497.1)(091)
ETN Č.2 13292 DUDA I. Danas
COBISS.SI-ID 3391348

8.
FEHER, Andrea
        Albanija v srbskih 14-dnevnikih, "Dugi" in "Intervjuju" v letih 1980-1983. : (seminar) / Andrea Feher. - Ljubljana : [A. Feher], 2009. - 100 str. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 98-100. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.3:39(496.5)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3570 FEHER A. Albanija
COBISS.SI-ID 63253858

9.
FOSSATI, Lea
        Transnational rehabilitation logic, local reinterpretations practices : [materʼs thesis] = Transnacionalna rehabilitacijska logika, lokalne reinterpretacijske prakse : magistrsko delo / Lea Fossati. - Ljubljana : [L. Fossati], 2015. - 79 f. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somentorica Michele Cros. - Bibliografija: f. 71-78. - Abstract ; Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Universite Lumiere Lyon II, Department od social and cultural anthropology

364-78:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3583 FOSSATI L. Transnational
COBISS.SI-ID 63306082

10.
IVANC, Žiga, 1995-
        Ivančeva tovarna in trgovina s sitarskim, žičnatim ter lesenim blagom kot del sodraškega suhorobarstva : seminarska naloga / Žiga Ivanc. - Ljubljana : [Ž. Ivanc], 2016. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

746.7:39(497.4 Sodražica)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3579 IVANC Ž. Ivančeva
COBISS.SI-ID 63292770

11.
KAJBA, Taja
        Majniška deklaracija in vloga žensk : seminarska naloga / Taja Kajba in Anamarija Verdel. - Ljubljana : [T. Kajba, A. Verdel], 2016. - [28] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. [27-28]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1914/1918"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3573 KAJBA T. A. VERDEL Majniška
COBISS.SI-ID 63262562

12.
KASTELIC, Alenka, 1993-
        Primerjava herojstva na primeru Tine Maze in Paule Jesih : diplomsko delo / Alenka Kastelic. - Ljubljana : [A. Kastelic], 2016. - 62 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 43-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796:39
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3553 KASTELIC A. Primerjava
COBISS.SI-ID 63206498

13.
KOŠIR, Iva, 1984-
        Međugorje nekoč in danes : vplivi Marijinih prikazovanj in verskega turizma na mesto in življenje v njem / Iva Košir. - Ljubljana : [I. Košir], 2016. - 100 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 91-93. - Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

27:39(497.6 Međugorje)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3564 KOŠIR I. Međugorje
COBISS.SI-ID 63229282

14.
KRAŠEK, Anja
        Kopališče Rimske Toplice v času rodbine Uhlich : diplomsko delo / Anja Krašek. - Ljubljana : [A. Krašek], 2016. - 26 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 23-24. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94:39(497.4 Rimske Toplice)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3563 KRAŠEK A. Kopališče
COBISS.SI-ID 63225954

15.
LAPUH, Mateja, 1993-
        Tobačni dim v Ljubljani : diplomsko delo / Mateja Lapuh. - Ljubljana : [M. Lapuh], 2016. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 62-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3556 LAPUH M. Tobačni
COBISS.SI-ID 63208290

16.
MALAVAŠIČ, Tjaša, 1993-
        Narodni dom v Logatcu od Sokolov do danes : diplomsko delo / Tjaša Kržič. - Ljubljana : [T. Kržič], 2016. - 32 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 25-26. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Logatec)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3568 KRŽIČ T. Narodni
COBISS.SI-ID 63252322

17.
MALAVAŠIČ, Tjaša, 1993-
        ---in bival bo v miru svojega spomina. : prvo leto 100. obletnice prve svetovne vojne : [seminar] / Tjaša Malavašič. - Ljubljana : [T. Malavašič], 2016. - 7 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 7. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1914/1918"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3569 MALAVAŠIČ T. ---in bival bo
COBISS.SI-ID 63253602

18.
MATOŠEVIĆ, Andrea
        Socijalizam s udarničkim licem : etnografija radnog pregalaštva / Andrea Matošević. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2015. - 226 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Nova etnografija) (CeKaPISarnica / Biblioteka Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma ; br. 5)

O autoru: str. [227]. - Bibliografija: str. [211]-226

ISBN 978-953-6020-97-3

39:321.74 321.74:658(497.1)
ETN Č.2 13293 MATOŠEVIĆ A. Socijalizam
COBISS.SI-ID 39969069

19.
MENSCH, Peter van
        New trends in museology II / [[texts], photos, graphs] Peter van Mensch, Léontine Meijer-van Mensch ; [translation Leemeta (introductions of Tanja Roženbergar and Tone Kregar) ; Rogier van't Slot (portraits) ; editor Marija Počivavšek]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2015 (Celje : Dikplast). - 120 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Global Trends and Local Museum / Tone Kregar: str. 5-6. - The Book New Trends in Museology II / Tanja Roženbergar: str. 7. - Bibliografija: str. 105-120

ISBN 978-961-6339-39-1

069.01
ETN B.3 13273 MENSCH P. Van New 1
COBISS.SI-ID 283005184

20.
OSOLIN, Špela
        Sodobna prisotnost slamnikarstva na Domžalskem : seminarska naloga / Špela Osolin. - Ljubljana : [Š. Osolin], 2016. - 22 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 20-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

746.7:39(497.4 Domžale)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3580 OSOLIN Š. Sodobna
COBISS.SI-ID 63293026

21.
PERNE, Tim Rihard
        Etnološki pregled Edvarda Kardelja : seminarska naloga / Tim Rihard Perne, Robin Tigran Keršmanc. - Ljubljana : [T. R. Perne, R. T. Keršmanc], 2016. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323:929 Kardelj E.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3574 PERNE T., KERŠMANC R. Etnološki

COBISS.SI-ID 63263330

22.
POTOKAR, Matej, 1991-
        Hrana na Slovenskem v dvajsetih letih 20. stoletja : diplomsko delo / Matej Potokar. - Ljubljana : [M. Potokar], 2016. - 24 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 23-24. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572.023:94(100)"1920/1930"
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3561 POTOKAR M. Hrana
COBISS.SI-ID 63218274

23.
POŽAR, Sabina
        Vestirenga na Pivškem : diplomsko delo / Sabina Požar. - Pivka : [S. Požar], 2016. - 37 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 32-35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Pivka)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3585 POŽAR S. Vestirenga
COBISS.SI-ID 63307618

24.
RAČIČ, Manca, 1993-
        Začetki ženskih gibanj v Ljubljani : diplomsko delo / Manca Račič. - Ljubljana : [M. Račič], 2016. - 32 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 28-30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3558 RAČIČ M. Začetki
COBISS.SI-ID 63214690

25.
ROZMAN, Erika
        Praznk orehov : seminarska naloga / Erika Rozman. - Podsabotin : [E. Rozman], 2016. - 21 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 18-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

634.51:338.48(497.4 Veliki Orehek)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3578 ROZMAN E. Praznk
COBISS.SI-ID 63291490

26.
ROZMAN, Manca, 1993-
        Na Koroščevem dvorišču : Koroščeva gostilna in kmetija v Stražišču pri Kranju med 2. svetovno vojno : diplomsko delo / Manca Rozman. - Ljubljana : [M. Rozman], 2016. - 89 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 64-70. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Lj., Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Stražišče)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3587 ROZMAN M. Na Koroščevem
COBISS.SI-ID 63308642

27.
RUBINIČ, Andrej
        Kolesarska kultura v Ljubljani : diplomsko delo / Andrej Rubinić. - Ljubljana : [A. Rubinić], 2016. - 64 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 55-62. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.61:39(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3567 RUBINIČ A. Kolesarska
COBISS.SI-ID 63241058

28.
RUPNIK, Tjaša, 1994-
        Mali kruhek : seminar / Tjaša Rupnik, Kristijan Troha. - Ljubljana : [T. Rupnik, K. Troha], 2015. - 18 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

67:39(497.4 Škofja Loka)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3571 RUPNIK T., K. TROHA Mali
COBISS.SI-ID 63256162

29.
        STAROVERSTVO in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka 2 / [besedilo in uredništvo Pavel Medvešček in Darja Skrt ; zgodbe Pavel Medvešček ; ostala besedila Darja Skrt, Pavel Medvešček, Anica Cernatič Gregorič ; kazala Irena Bucik ; fotografije Radivoj Zavadlav ; zemljevidi Adrijana Perkon ... et al.]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 147 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Fotogr. na sprednji, ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - Kazala

ISBN 978-961-6201-66-7

39(497.4):929Medvešček P.(083.824)
ETN D.3.1 13175 MEDVEŠČEK P. staroverstvo
COBISS.SI-ID 287694848

30.
STOJC, Gašper
        Jaga, čista zmaga : primer lokalne fantovske adrenalinske igre v Blejskem jezeru : seminar I / Gašper Stojc. - Breg pri Žirovnici : [G. Stojc], 2016. - 16 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 15-16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:797.2(497.4 Bled)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3577 STOJC G. Jaga
COBISS.SI-ID 63286882

31.
        SUNČANA strana Jugoslavije : povijest turizma u socializmu / uredili Hannes Grandits, Karin Taylor. - Zagreb : Srednja Europe, 2013. - 410 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-953-7963-03-3 (cloth)

338.481(497.1)
ETN Č.2 13291 SUNČANA Grandits H. (ur.)
COBISS.SI-ID 3620212

32.
ŠOLA, Tomislav
        Prema totalnom muzeju / Tomislav Šola. - Beograd : Filozofski fakultet, Centar za muzeologiju i heritologiju ; Kruševac : Narodni muzej, 2011 (Kruševac : Sigraf). - 291 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Mnemosophia ; knj. 1, tom 1)

Knjiga je izdaja doktorske disertacije Tomislav Šola, Prema totalnom muzeju, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1985. - O avtorju na zavihku. - Bibliografija: str. 259-275. - Povzetek v angl. jeziku. - Kazalo

ISBN 978-86-88803-04-5 (broš.)

069.01
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 13294 ŠOLA T. Prema
COBISS.SI-ID 1935750

33.
ŠUBELJ, Jerneja
        Fazaniranje in krst fazanov kot obreda prehoda : diplomsko delo / Jerneja Šubelj. - Ljubljana : [J. Šubelj], 2016. - 58 f. ; 30 cm + 1 CD : graf. prikazi

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 51-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

373.5:394(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3582 ŠUBELJ J. Fazaniranje
COBISS.SI-ID 63303010

34.
TRATNIK-Šumi, Janja
        Izola v spominih : diplomsko delo / Janja Tratnik Šumi. - Ljubljana : [J. Tratnik Šumi], 2016. - 82 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 75-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(497.4 Izola)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3565 TRATNIK ŠUMI J. Izola
COBISS.SI-ID 63237218

35.
TRATNIK-Šumi, Janja
        Kranj - Merkurjevo mesto : seminarska naloga II / Janja Tratnik Šumi. - Ljubljana : [J. Tratnik Šumi], 2016. - 33 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 31-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

902(497.4 Kranj)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3566 TRATNIK ŠUMI J. Kranj
COBISS.SI-ID 63237474

36.
TURSUNOVIĆ, Elvir
        Kulturno umetniška društva na Dunaju, ki negujejo tradicijo s prostorov bivše Jugoslavije : primer kulturno-umetniških društev Bošnjakov : diplomsko delo / Elvir Tursunović. - Ljubljana : [E. Tursunović], 2016. - 38 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 34-36. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:39
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3554 TURSUNOVIĆ E. Kulturno
COBISS.SI-ID 63207010

37.
VLAŠIČ, Stella
        Ribniški grad v obdobju med obema in po drugi svetovni vojni : diplomsko delo / Stella Vlašič. - Ljubljana : [S. Vlašič], 2016. - 38 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 32-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.8(497.4 Ribnica)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3586 VLAŠIČ S. Ribniški
COBISS.SI-ID 63308386

38.
ZGONEC, Sabina
        "Slemenci igrajo pri Svetem Gregorju!" : dramske igre pri Svetem Gregorju : diplomsko delo / Sabina Zgonec. - Ljubljana : [S. Zgonec], 2016. - 52 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 47-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398.5(497.4 Sveti Gregor)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3584 ZGONEC S. Slemenci
COBISS.SI-ID 63306850

39.
ZGRINSKIĆ, Renato
        Sokolstvo v Ljubljani v času po prvi svetovni vojni : diplomsko delo / Renato Zgrinskić. - Ljubljana : [R. Zgrinskić], 2016. - 39 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 36-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.07:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3560 ZGRINSKIĆ R. Sokolstvo
COBISS.SI-ID 63216994