COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
ANDOLJŠEK, Blaž
        Primerjava medijskih reprezentacij ob pojavu aidsa, ebole, ptičje gripe in bolezni norih krav : diplomsko delo / Blaž Andoljšek. - Ljubljana : [B. Andoljšek], 2017. - 61 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Boštjan Kravanja, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 55-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.3:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3643 ANDOLJŠEK B. Primerjava
COBISS.SI-ID 63703906

2.
ARKO, Sara
        Antropologija v službi mednarodnih institucij : uporaba kulturnoantropoloških konceptov in dognanj v razvojnem sodelovanju : doktorska disertacija / Sara Arko. - Ljubljana : [S. Arko], 2016. - 258 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 218-258. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

061.27:316.72(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13289 ARKO S. Antropologija
COBISS.SI-ID 286779392

3.
BABIČ, Eva, 1988-
        Predstave in dojemanja smrti v folklori - Haloze (Štajerska) : magistrsko delo / Eva Babič. - Ljubljana : [E. Babič], 2016. - 84 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 40-44. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3630 BABIČ E. Predstave
COBISS.SI-ID 63647074

4.
BOŽNIK, Klara
        Namestitveni center za begunce v Celju : seminarska naloga / Klara Božnik. - Ljubljana : [K. Božnik], 2016. - [36] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 33-36. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:314.15(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3597 BOŽNIK K. Namestitveni
COBISS.SI-ID 63384418

5.
BUDIĆ, Andrea
        Pula, mesto v iskanju identitete : ustvarjanje identitete mesta : diplomsko delo / Andrea Budić. - Ljubljana : [A. Budić], 2016. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 73-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(1-21)(497.5 Pula)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3602 BUDIĆ A. Pula
COBISS.SI-ID 63390818

6.
CARLISLE, Clare, 1977-
        On habit / Clare Carlisle. - London ; New York : Routledge, 2014. - XII, 154 str. ; 21 cm. - (Thinking in action)

Bibliografija v opombah na koncu vsakega poglavja. - Kazalo. - Vsebina: The concept of habit : Blessing or curse? ; Defining habit ; The form of nature ; Constancy and change ; Pathways ; The double law of habit ; Habit and knowledge : God or dog? ; Spinoza: habitual thinking ; Hume: the great guide of life ; Rational habituation ; Nature's habits ; Habit and the good life : Life or death? ; The pursuit of pleasure ; Proust: habits of the heart ; Bergson: mechanical habit ; The moral law ; Habit and practice ; Habit, faith and grace : Spirit or flesh? ; The habit of grace ; Kierkegaard: religious repetition ; Receptivity and resistance ; Conclusion : Habit and philosophy

ISBN 978-0-415-61913-4 (trda vezava)
ISBN 0-415-61913-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-61914-1 (broš.)
ISBN 0-415-61914-9 (broš.)
ISBN 978-0-203-81694-3 ! (e-knjiga)
ISBN 0-203-81694-3 (e-knjiga)
ISBN 978-1-136-72569-2 !
ISBN 978-0-203-81694-3
ISBN 1-136-72569-5
ISBN 978-1-136-72569-2

39:1
FRASCATI: 6-301
ETN O.5 13308 CARLISLE C. On habit
COBISS.SI-ID 63833954

7.
CAVALLERI, Stella
        Čebelarjeva pripoved o čistem in nečistem : tolminski čebelarji danes in pred osamosvojitvijo Slovenije : diplomsko delo / Stella Cavalleri. - Ljubljana : [S. Cavalleri], 2016. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter simonič. - Bibliografija: f. 43-47. - Izvleček ; Abstarct ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

638.1:39(497.4 Tolmin)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3611 CAVALLERI S. Čebelarjeva
COBISS.SI-ID 63551074

8.
CIGUT, Kaja
        Zadnji kovači v Prekmurju : diplomsko delo / Kaja Cigut. - Ljubljana : [K. Cigut], 2016. - 40 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 34-35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

682:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3588 CIGUT K. Zadnji
COBISS.SI-ID 63368802

9.
COF, Katja
        Etnografija poliginije pri Dagombih v severni Gani : magistrsko delo / Katja Cof. - Ljubljana : [K. Cof], 2016. - 98 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Bojan Baskar, somentorica Sarah Lunaček Brumen. - Bibliografija: f. 89-96. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

392(667.1)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3624 COF K. Etnografija
COBISS.SI-ID 63395682

10.
CRNKOVIĆ, Tamara
        Čakalnica nedokončane preteklosti in negotove prihodnosti : kulturna dediščina industrijskih panog na primeru Reke v primerjavi s [!] Ljubljano : seminarska naloga / Tamara Crnković. - Rijeka : [T. Crnković], 2016. - 57 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 44-55. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

725:39(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3596 CRNKOVIĆ T. Čakalnica
COBISS.SI-ID 63383394

11.
CRNKOVIĆ, Tamara
        Pogrebni običaji i obredi : na području Primorsko-goranske županije : raziskovalna naloga / Tamara Crnković. - Rijeka : [T. Crnković], 2009. - 25 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 24-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.5)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3628 CRNKOVIĆ T. Pogrebni
COBISS.SI-ID 63636578

12.
CRNKOVIĆ, Tamara
        Ustvarjanje novega ali razkritje "pravega" jaza : idnentitetni procesi v cosplayu : diplomsko delo / Tamara Crnković. - Reka : [T. Crnković], 2016. - 78 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 69-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3645 CRNKOVIĆ T. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 63796066

13.
CULETTO, Annemarie
        Vencember : (avto)etnografija prireditvenega turizma v Loki pri Zidanem Mostu : diplomsko delo / Annemarie Culetto. - Ljubljana : [A. Culetto], 2016. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 48-50. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4 Loka pri Zidanem Mostu)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.5 3610 CULETTO A. Vencember
COBISS.SI-ID 63547490

14.
ČEJVAN, Tea
        Zgodovinsko antropološki pregled delovanja Gorske reševalne službe Slovenije : diplomsko delo / Tea Čejvan. - Ljubljana : [T. Čejvan], 2016. - 67 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 58-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.52:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3600 ČEJVAN T. Zgodovinsko
COBISS.SI-ID 63388258

15.
DIVJAK, Aleksandra, 1993-
        Pogledi na kmetovanje dveh družinskih kmetij v Levcu : diplomska naloga / Aleksandra Divjak. - Levec : [A. Divjak], 2016. - 45 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 41-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.1.017.3:39(497.4Levec)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3594 DIVJAK A. Pogledi
COBISS.SI-ID 63377250

16.
DOLENC, Danilo
        Ata, mama, dedi, babi --- : gospodinjstva in družine v Sloveniji / [avtor Danilo Dolenc]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2016 (Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije). - 44 str. : ilustr., graf. prikazi ; 22 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 300 izv. - Uvodna beseda / Genovefa Ružić: str. 3. - Bibliografija: str. 44

ISBN 978-961-239-347-2

314(497.4)
ETN D.2 13318 DOLENC D. Ata, mama GEO SLO II 11277 91:314 DOLENC D. Ata, mama

COBISS.SI-ID 284639744

17.
        DREAMING and the self : new perspectives on subjectivity, identity, and emotion / edited by Jeannette Marie Mageo. - Albany : State University of New York Press, 2003. - VI, 234 str. ; 23 cm. - (SUNY series in dream studies)

Bibliografija: str. 199-222. - Kazalo. - Vsebina: Part 1. Overview ; 1. Theorizing Dreaming and the Self / Jeannette Marie Mageo ; 2. Subjectivity and Identity in Dreams / Jeannette Marie Mageo ; Part 2. Revisioning the Self and Dreams ; 3. Diasporic Dreaming, Identity, and Self-Constitution / Katherine Pratt Ewing ; 4. Selfscape Dreams / Douglas Hollan ; 5. Race, Postcoloniality, and Identity in Samoan Dreams / Jeannette Marie Mageo ; 6. Memory, Emotion, and the Imaginal Mind / Michele Stephen ; Part 3. Self-Revelation and Dream Interpretation ; 7. Dreams That Speak : Experience and Interpretation / Erika Bourguignon ; 8. Dream : Ghost of a Tiger, A System of Human Words / Waud H. Kracke ; 9. The Anthropological Import of Blocked Access to Dream Associations / Melford E. Spiro ; 10. Concluding Reflections / Vincent Crapanzano

ISBN 0-7914-5788-5 (broš.)
ISBN 978-0-7914-5788-7 (broš.)
ISBN 0-7914-5787-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-7914-5787-0 (trda vezava)

159.963
FRASCATI: 5-100
ETN A.17 13307 DREAMING Mageo J. M.
COBISS.SI-ID 63831138

18.
DRUŽINA, Janez
        Telo in tehnologija na začetku 21. stoletja : [diplomsko delo] / Janez Družina. - Ljubljana : [J. Družina], 2006. - 86 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 50-56. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

004.738.5
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3647 DRUŽINA J. Telo
COBISS.SI-ID 63827298

19.
        ECONOMY for and against democracy / edited by Keith Hart. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2015. - vi, 272 str. ; 24 cm. - (The human economy ; vol 2)

Bibliografija: str. 237-258. - Kazalo. - Vsebina: Introduction / Keith Hart ; Part I. Economy versus democracy. Habits of austerity : financialization and new ways of dealing with money / Jürgen Schraten ; What financial crisis? The global politics of finance : distributional consequences and legitimizing narratives / Horacio Ortiz ; Party funding for and against democracy in Zimbabwe and South Africa / Booker Magure ; Part II. The struggle for economic democracy. Women as mediators in postwar Mozambique : pushing lobolo from price to propriety / Albert Farré ; Negotiating state and market : the South African HIV/AIDS movement and social change / Theodore Powers ; Beyond the market : White workers in Pretoria / John Sharp and Stephan Van Wyk ; Waves of unrest : wildcat strikes and possible democratic change in Swaziland / Vito Laterza ; Part III. Visions of human economy and democracy. Solidarity economy in contemporary Greece : 'movementality', economic democracy and social reproduction during crisis / Theodoros Rakopoulos ; Money for a human economy : a reflection from Argentina ; Human economy : the revolutionary struggle for happiness / Keith Hart ; Building a human economy movement : the precedent of transnational feminism / Camille Sutton-Brown-Fox

ISBN 978-1-78238-844-9 (trda vezava)
ISBN 1-78238-844-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-78238-845-6 (e-knjiga)
ISBN 1-78238-845-1 (e-knjiga)

572:32/33
FRASCATI: 5-402
ETN A.3 13313 ECONOMY Hart K. (ur.)
COBISS.SI-ID 63851362

20.
        ENAKOST spolov - (še) nedokončana zgodba : pregled razvoja na področju enakosti spolov v Sloveniji, 1991-2016 / [urednica Sonja Robnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016 ([Kranj] : Oman). - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6471-32-9

342.726(497.4)"1991/2016" 316.346.2(497.4)"1991/2016"
ETN D.2 13320 ENAKOST Robnik S. (ur.)
COBISS.SI-ID 286768896

21.
        ENAKOST spolov : primerjava Slovenije in Norveške / [urednici Sonja Robnik, Pia Ažman]. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016 ([Kranj] : Oman). - 20 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6471-31-2

316.346.2(481+497.4) 342.726(481+497.4) 305(481+497.4)
ETN D.2 13321 ENAKOST SOPLOV Robnik S. (ur.)

COBISS.SI-ID 286446080

22.
        ENCYCLOPEDIA of contemporary Japanese culture / edited by Sandra Buckley. - 1st publ. in paperback. - London ; New York : Routledge, 2009. - XXIX, 634 str. ; 25 cm

ISBN 0-415-14344-6 (trda vezava)
ISBN 0-415-48152-X (broš.)
ISBN 0-203-99634-8 (e-knjiga)
ISBN 978-0-415-14344-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-48152-6 (broš.)
(e-knjiga)
ISBN 978-0-203-94634-8 !

908(520)(03)
FRASCATI: 5-402
ETN Lex 13311 ENCYCLOPEDIA Buckley S. (ur.)

COBISS.SI-ID 63848034

23.
        FOLKLORE and the Internet : vernacular expression in a digital world / edited by Trevor J. Blank. - Logan, Utah : Utah State University Press, 2009. - X, 260 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 231-253. - Kazalo. - Vsebina: Toward a conceptual framework for the study of folklore and the Internet / Trevor J. Blank ; Digitizing and virtualizing folklore / Simon J. Bronner ; Guardians of the living : characterization of missing women on the Internet / Elizabeth Tucker ; The end of the Internet : a folk response to the provision of infinite choice / Lynne S. McNeill ; The forward as folklore : studying e-mailed humor / Russell Frank ; Epistemology, the sociology of knowledge, and the Wikipedia userbox controversy / William Westerman ; Crusading on the vernacular Web : the folk beliefs and practices of online spiritual warfare / Robert Glenn Howard ; Ghosts in the machine : mourning the MySpace dead / Robert Dobler ; Public folklore in Cyberspace / Gregory Hansen ; Webography of public folklore resources / compiled by Gregory Hansen

ISBN 978-0-87421-750-6 (broš.)
ISBN 0-87421-750-4 (broš.)
ISBN 978-0-87421-751-3 (e-knjiga)
ISBN 0-87421-751-2 (e-knjiga)

398:004.738.5
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 13314 FOLKLORE Blank T. J. (ur.)
COBISS.SI-ID 63853922

24.
FRLIC, Špela
        Sodobno pripovedovanje folklornih pripovedi v slovenskem prostoru : magistrsko delo / Špela Frlic. - Ljubljana : [Š. Frlic], 2016. - 192 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej, somentorica Barbara Ivančič Kutin. - Bibliografija: str. 182-191. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Etnologija in kulturna antropologija, področje Folkloristika

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13278 FRLIC Š. Sodobno
COBISS.SI-ID 63430754

25.
GOFFMAN, Alice
        On the run : fugitive life in an American city / Alice Goffman. - Paperback ed. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2015 . - XIV, 277 str. ; 23 cm. - (Fieldwork encounters and discoveries)

Bibliografija: str. 263-277. - Vsebina: The 6th Street boys and their legal entanglements ; Techniques for evading the authorities ; When the police knock your door in ; Turning legal troubles into personal resources ; The social life of criminalized young people ; The market in protections and privileges ; Clean people ; Conclusion: a fugitive community ; Epilogue: leaving 6th Street

ISBN 978-0-226-13671-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-226-27540-6 (broš.)
ISBN 978-0-226-13685-1 (e-knjiga)
ISBN 0-226-27540-X

343.975:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 13305 GOFFMAN A. On the run
COBISS.SI-ID 63813474

26.
GOLJA, Monika
        Ali imamo banse, ki jih izvajajo skavti, lahko za folkloro? : seminarska naloga / Monika Golja. - Breg pri Žirovnici : [M. Golja], 2016. - 18 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.54:398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3629 GOLJA M. Ali imamo
COBISS.SI-ID 63640162

27.
GRADIČ Planko, Nina
        Zakaj še po slovensko? : od dopolnilnega pouka slovenščine v Bosni in Hercegovini do življenja v Sloveniji : diplomsko delo / Nina Gradič Planko. - Ljubljana : [N. Gradič Planko], 2016. - 62 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 59-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:314.15(497.6 Banjaluka)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3601 GRADIČ PLANKO N. Zakaj
COBISS.SI-ID 63389538

28.
GUILLEMIN, Maxime
        The way out : a study on the alternative music scene in Sarajevo = Izhod : raziskava alternativne glasbene scene v Sarajevu / Maxime Guillemin. - Ljubljana : [M. Guillemin], 2017. - 112 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somerntor Olivier Givre. - Bibliografija: str. 105-109. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Universite Lumiere Lyon II, Department od social and cultural anthropology

78:572(497.6)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3644 GUILLEMIN M. The way out
COBISS.SI-ID 63705954

29.
JUKIĆ, Anja
        Prečna flavta v slovenski popularni glasbi : magistrsko delo / Anja Jukić. - Ljubljana : [A. Jukić], 2016. - 95 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 81-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

780.641:572(497.4)
FRASCATI: 6-307
ETN MagB 3622 JUKIĆ A. Prečna
COBISS.SI-ID 63603554

30.
        "KAR ustvariš ostane. Svetu cvet. Tebi rane." : Vinko Möderndorfer - učitelj, politik in raziskovalec / uredila Ingrid Slavec Gradišnik in Jože Hudales. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 395 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica ; št. 41, ISSN 1855-671X)

400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-237-846-2 (broš.)

929Möderndorfer V.(082)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3 13297 MÖDERNDORFER V. Kar 1, 2
COBISS.SI-ID 285940480

31.
        KEYWORDS of mobility : critical engagements / edited by Noel B. Salazar and Kiran Jayaram. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2016. - 188 str. ; 22 cm. - (Worlds in motion ; Vol. 1)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : Keywords of Mobility / Noel B. Salazar ; Capital / Kiran Jayaram ; Cosmopolitanism / Malasree Neepa Acharya ; Freedom / Bartholomew Dean ; Gender / Alice Elliot ; Immobility / Nichola Khan ; Infrastructure / Mari Korpela ; Motility / Hege Høyer Leivestad ; Regime / Beth Baker-Cristales ; On the Ethnographic Engagement of Keywords / Brenda Chalfin ; Afterword : Emergent and Potential Mobilities / Ellen R. Judd

ISBN 978-1-78533-146-6 (trda vezava)
ISBN 1-78533-146-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-78533-147-3 ! (e-knjiga)

572:314.15
FRASCATI: 5-402
ETN A.15 13303 KEYWORDS Salazar N. B. (ur.)

COBISS.SI-ID 63810658

32.
KLANJŠČEK, Veronika
        Tradicijska verovanja na Tolminskem in Kobariškem : povedke in njihova funkcija v lokalnem okolju : diplomsko delo / Veronika Klanjšček. - Ljubljana : [V. Klanjšček], 2016. - 111 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD, 1 zloženka

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 96-108. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3631 KLANJŠČEK V. Tradicijska
COBISS.SI-ID 63648866

33.
KOJC, Špela
        Nepremična kulturna dediščina občine Šoštanj : poudarek na predstavitvi vile Mayer in Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju : diplomsko delo / Špela Kojc. - Ljubljana : [Š. Kojc], 2016. - 93 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorja Vito Hazler, Miha Koorog. - Bibliografija: str. 78-89. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:39(497.4 Šoštanj)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3635 KOJC Š. Nepremična
COBISS.SI-ID 63667554

34.
KOJC, Špela
        Obnova vile Mayer v Šoštanju : [seminarska naloga] / Špela Kojc. - Velenje : [Š. Kojc], 2016. - [27] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 25-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:39(497.4 Šoštanj)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3638 KOJC Š. Obnova
COBISS.SI-ID 63675746

35.
KONDA, Helena, 1974-
        Grafiti v sodobnem urbanem okolju Ljubljane : magistrsko delo / Helena Konda. - Ljubljana : [H. Konda], 2016. - 256 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič, somentor Milan Erič. - Bibliografija: f. 224-256. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

003.6.079:572(1-21)(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13283 KONDA H. Grafiti
COBISS.SI-ID 63447138

36.
KOVAČ, Juš
        Družinsko življenje v Gradu - Bled : demografska analiza osmih domačij : diplomsko delo / Juš Kovač. - Bled : [J. Kovač], 2016. - 58 f. ; 30 cm : graf. prikazi + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 54-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4 Grad)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3592 KOVAČ J. Družinsko
COBISS.SI-ID 63373410

37.
KRANJEC, Katarina
        Vevška dvorišča : etnološki prikaz življenja na dvorišču : diplomsko delo / Katarina Kranjec. - Ljubljana : [K. Kranjec], 2016. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 34-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

72:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3609 KRANJEC K. Vevška
COBISS.SI-ID 63541346

38.
KRHIN, Aleš
        Etnografija galerije perzijskih preprog : diplomsko delo / Aleš Krhin. - Ljubljana : [A. Krhin], 2016. - 98 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Sarah Lunaček Brumen. - Bibliografija: str. 94-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

677.074.57:39
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3639 KRHIN A. Etnografija
COBISS.SI-ID 63676770

39.
KUŠAR, Jaka
        Alternativne življenjske skupnosti : seminarska naloga I / Jaka Kušar. - Ljubljana : [J. Kušar], 2008. - 31 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 30-31. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.367.7:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3618 KUŠAR J. Alternativne
COBISS.SI-ID 63600738

40.
KUŠAR, Jaka
        Odprta enciklopedija : seminarska naloga II / Jaka Kušar. - Ljubljana : [J. Kušar], 2008. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Nikolai Jeffs. - Bibliografija: f. 17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

004.738.5
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3636 KUŠAR J. Odprta
COBISS.SI-ID 63674466

41.
KVARTIČ, Ambrož
        Pa se je to res zgodilo? : sodobne povedke v Sloveniji / Ambrož Kvartič. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 272 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zupaničeva knjižnica ; št. 42, ISSN 1855-671X)

Bibliografija: str. 238-260. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-889-9 (20 EUR)

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 13298 KVARTIČ A. Pa se je 1, 2
COBISS.SI-ID 288349440

42.
LINDIČ, Tamara
        Podoba Atlantide danes : pomeni mitičnih krajin in ikoničnih prostorov v množičnih medijih in turizmu : diplomsko delo / Tamara Lindič. - Ljubljana : [T. Lindič], 2016. - 99 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Boštjan Kravanja. - Bibliografija: str. 91-99. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:2
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3633 LINDIČ T. Podoba
COBISS.SI-ID 63660386

43.
LINDIČ, Tamara
        Reprezentacije in pomen Atlantide v turizmu : seminar 2 / Tamara Lindič. - Golo : [T. Lindič], 2016. - 33 f. ; 30 cm

Mentor Boštjan Kravanja. - Bibliografija: str. 31-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:2
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3634 LINDIČ T. Reprezentacije
COBISS.SI-ID 63666530

44.
LORENČAK, Marja
        Vloga lokalnega muzeja pri oblikovanju identitete kraja : primer muzeja na Rotovžu v Lembergu : doktorska disertacija / Marja Lorenčak Kiker. - Ljubljana : [M. Lorenčak Kiker], 2016. - 282 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Verena Vidrih Perko, somentorica Jelka Pirkovič. - Bibliografija: f. 238-266. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za umetnostno zgodovino

719:069(497.431Lemberg)(043.3)
FRASCATI: 6-302
ETN Diss 13284 LORENČAK M. Vloga UMZG Diss/Lorenčak Kiker M.
COBISS.SI-ID 60866402

45.
LUKAN, Vilja
        Pogledi na rasno in kulturno mešanje pri Slovencih v času begunske krize : magistrsko delo = Perceptions of the racial and cultural mixing among Slovenians during "refugee crisis" / Vilja Lukan. - Ljubljana : [V. Lukan], 2016. - 87 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: str. 73-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3626 LUKAN V. Pogledi
COBISS.SI-ID 63425122

46.
        I LUOGHI sacri comuni ai monoteismi : tra cristianesimo, ebraismo e islam / Dionigi Albera, Maria Couroucli (eds.). - Brescia : Morcelliana, 2013. - 263 str. ; 23 cm. - (Scienze umane / [Morcelliana]. Nuova serie ; 7)

Prevod dela: Religion traversées : lieux saints partagés entre chrétiens, musulmans et juifs en Méditerranée. - Bibliografija v opombah ali na koncu prispevkov

ISBN 978-88-372-2657-2 (broš.)
ISBN 88-372-2657-8 (broš.)

2
ETN C.10 13299 I LUOGHI Albera D. (ur.)
COBISS.SI-ID 63712610

47.
MARTUN, Urška
        Izgubljene zgodbe uporabnic Zavoda za duševno in živčno bolne Trate : seminar / Urška Martun. - Ljubljana : [U. Martun], 2016. - [36] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. [33-36]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

615.851:572(497.4 Trate)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3621 MARTUN U. Izgubljene
COBISS.SI-ID 63602018

48.
MERC, Polona
        Gibanja in aktivisti za svobodo izražanja : magistrsko delo / Polona Tepina. - Ljubljana : [P. Tepina], 2016. - 117 str. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 102-116. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.3:572
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13276 TEPINA P. Gibanja
COBISS.SI-ID 63411298

49.
MIHIN, Sara
        Bogati z gozdom in revni z lesom : dediščina lesarstva na Ljubnem in sodoben razvoj lesarske obrti ter podjetništva : diplomsko delo / Sara Mihin. - Ljubljana : [S. Mihin], 2016. - 48 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: str. 35-36. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

674.4:39(497.4Ljubno ob Savinji)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3591 MIHIN S. Bogati
COBISS.SI-ID 63372642

50.
MLAKAR, Anja, 1986-
        Drugi v slovenski folklori : doktorska disertacija / Anja Mlakar. - Ljubljana : [A. Mlakar], 2016. - 293 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: str. 257-293. - Izvleček ; Abstract: Otherness in slovene folklore. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija, kulturna in socialna antropologija

398(043.3)
ETN Diss 13287 MLAKAR A. Drugi
COBISS.SI-ID 287334144

51.
MOČNIK Vogelnik, Teja
        Predadolescenti iz Reteč : antropološka raziskava o inkulturaciji : doktorska disertacija / Teja Močnik Vogelnik. - Ljubljana : [T. Močnik Vogelnik], 2016. - 343 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Jože Hudales, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 220-343. - Izvleček ; Summary: Preadolescents in Reteče: an anthropological study in enculturation. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.72-053.2(497.4Reteče)(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13290 MOČNIK VOGELNIK T. Predadolescenti

COBISS.SI-ID 286657792

52.
MOLIČNIK, Vesna
        Državni zbor Republike Slovenije kot reprezentacija in reifikacija demokracije : doktorska disertacija / Vesna Moličnik. - Ljubljana : [V. Moličnik], 2016. - 558 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 487-507. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak.,študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija, kulturna in socialna antropologija

321.7:39(497.4)(043.3)
ETN Diss 13288 MOLIČNIK V. Državni
COBISS.SI-ID 286801664

53.
MÖLLER-Slawinski, Heide
        Stališča žensk in moških do enakosti spolov v Sloveniji / [avtorica Heide Möller-Slawinski, soavtor Marc Calmbach]. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016 ([Kranj] : Oman). - 32 str. ; 30 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 978-961-6471-39-8

316.346.2(497.4) 305(497.4) 342.726(497.4)
ETN D.2 13319 MÖLLER-SLAWINSKI H. Stališča
COBISS.SI-ID 286996736

54.
MUHVIČ, Anja
        Ljubezen, sovraštvo, žrtvovanje, zvestoba in še kaj : teoretski pregled patriotizmov : seminar II / Anja Muhvič. - Šalovci : [A. Muhvič], 2013. - 33 str. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: str. 30-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.1:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3623 MUHVIČ A. Ljubezen
COBISS.SI-ID 63392354

55.
NARTNIK, Maruša
        Sodobna družinska kmetija : vloga in pomen družine, dedovanje ter vidik samooskrbnosti in tržnosti na primeru devetih kmetij na Polhograjskem : diplomsko delo / Maruša Nartnik. - Ljubljana : [M. Nartnik], 2016. - 34 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 31-33. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.1.017.3:39(497.4 Polhov Gradec)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3613 NARTNIK M. Sodobna
COBISS.SI-ID 63588194

56.
NOVAK, Barbara, etnologinja, 1991-
        Suha krajina in voda : diplomsko delo / Barbara Novak. - Ljubljana : [B. Novak], 2016. - 41 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

628.1:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3590 NOVAK B. Suha krajina
COBISS.SI-ID 63372130

57.
OBLAK, Katarina, 1983-
        O identitetah zeliščaric in zeliščarjev v Slovenij : seminarska naloga 2 / Katarina Oblak. - Ljubljana : [K. Oblak], 2016. - 44 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 35-44. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

615.89:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3620 OBLAK K. O identitetah
COBISS.SI-ID 63601762

58.
OSMANBAŠIĆ, Hajrudin
        Urbane pripovedke : seminar / Hajrudin Osmanbašić. - Ljubljana : [H. Osmanbašić], 2016. - 38 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 35-37. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3627 OSMANBAŠIĆ H. Urbane
COBISS.SI-ID 63604834

59.
PAHOR, Špela
        Mesto Piran skozi življenjske zgodbe njegovih prebivalcev : magistrsko delo / Špela Pahor. - Piran : [Š. Pahor], 2016. - 188 str. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej, somentor Janez Bogataj. - Bibliografija: str. 159-188 in z opombami na dnu str. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Piran)"19" 908(497.4Piran)"19"
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13279 PAHOR Š. Mesto
COBISS.SI-ID 4498615

60.
PARK, Jung Hyun
        Podoba balkanskih držav z zornega kota kulture : primerjalna raziskava promocijskih strategij v javnem diskurzu : magistrsko delo = Image of the Balkan countries from the cultural point of view : comparative study of promotional strategies in public discourse : master's thesis / Jung Hyun Park. - Ljubljana : [J. H. Park], 2016. - 122 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič, somentor Antonio Miguel Nogués Pedregal. - Bibliografija: f. 116-122. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:33(497.1)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13277 PARK J. H. Podoba
COBISS.SI-ID 63429474

61.
PETEK, Mira
        Gledališče kot popularna kultura : analiza produkcije avtorske predstave Ljubezenski vtisi v Pionirskem domu : magistrsko delo / Mira Petek. - Ljubljana : [M. Petek], 2016. - 116 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 109-113. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398.54
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3640 PETEK M. Gledališče
COBISS.SI-ID 63686242

62.
PETERLE, Neža
        O menstruaciji : seminar / Neža Peterle. - V Ljubljani : [N. Peterle], 2007. - 21 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 19-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:008
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3637 PETERLE N. O menstruaciji
COBISS.SI-ID 63674722

63.
PETERLE, Neža
        Sodobne umetniške interpretacije čipke / Neža Peterle. - Ljubljana : [N. Peterle], 2016. - 128 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 115-125. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

746.22:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3641 PETERLE N. Sodobne
COBISS.SI-ID 63691618

64.
PISANEC, Anuša
        František Foit : po poteh akademskega kiparja, zbiratelja in laičnega etnologa v Afriki : magistrsko delo / Anuša Pisanec. - Ljubljana : [A. Pisanec], 2016. - 117 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 89-102. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

7:39(676.2)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13281 PISANEC A. František Foit
COBISS.SI-ID 63438946

65.
ROŠKER, Janko
        Druženje na tribunah : antropološki vpogled v organizirano navijaštvo : [seminarska naloga] / Janko Rošker. - Ljubljana : [J. Rošker], 2016. - 47 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 39-47. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316(497.4 Zagorje)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3614 ROŠKER J. Druženje
COBISS.SI-ID 63592546

66.
SENČAR Mrdakovič, Marko
        Način življenja budistov na Zahodu in v Sloveniji : seminarska naloga / Marko Senčar Mrdakovič. - Ljubljana : [M. Senčar Mrdakovič], 2016. - 27 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 24-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

29:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3616 SENČAR MRDAKOVIČ M. Način
COBISS.SI-ID 63593314

67.
SEREC Hodžar, Anja
        Trženje kulturne dediščine v Prlekiji : magistrsko delo / Anja Serec Hodžar. - Ljubljana : [A. Serec Hodžar], 2006. - 132 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 83-89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:658.8(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13282 SEREC HODŽAR A. Trženje
COBISS.SI-ID 63442018

68.
        SOILS, stones and symbols : cultural perceptions of the mineral world / edited by Nicole Boivin & Mary Ann Owoc. - London ; New York : Routledge, 2012, cop. 2004. - XIV, 235 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki s konference European Association of Archaeologists meeting z naslovom Soils, stones and symbols: cultural perceptions of the mineral world, Thessaloniki (Greece), 2001. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Vsebina: From veneration to exploitation: human engagement with the mineral world / Nicole Boivin ; Ochre, clay, stone and art: the symbolic importance of minerals as life-force among aboriginal peoples of northern and central Australia / Paul SC Taçon ; From the earth: minerals and meaning in the Hopewellian world / Douglas K. Charles [and others] ; The mirror of the sun: surface, mineral applications and interface in California rock-art / David Robinson ; A phenomenology of the buried landscape: soil as material culture in the bronze age of south-west Britain / Mary Ann Owoc ; The cosmic earth: materiality and mineralogy in the Americas / Nicholas J. Saunders ; An axe to grind: symbolic considerations of stone axe use in ancient Australia / Adam Brumm ; Geoarchaeology and the goddess Laksmi: Rajasthani insights into geoarchaeological methods and prehistoric soil use / Nicole Boivin ; Choosing stones, remembering places: geology and intention in the megalithic monuments of Western Europe / Chris Scarre ; Reading the earth: philosophy in/of the field / Robert Frodeman Epilogue: ; Humans in a mineral world / Mary Ann Owoc

ISBN 1-84472-039-X (broš.)
ISBN 978-1-844-72039-2 (broš.)

21
ETN O.11.5 13300 SOILS Boivin N. (ur.)
COBISS.SI-ID 63715426

69.
        SOUNDS of attraction : Yugoslav and post-Yugoslav popular music / edited by Miha Kozorog and Rajko Muršič. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017. - 232 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica ; št. 43, ISSN 1855-671X)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Summry ; Povzetek

ISBN 978-961-237-897-4 (broš.)

784.4(497.1)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN Č.3 13302 SOUNDS Muršič R. (ur.) 1, 2 MUZ A 3747 SOUNDS Yugoslav popular ZGO D 8051/43 94(497.1) SOUNDS OF ATTRACTION

COBISS.SI-ID 289099520

70.
STEWART, Pamela J.
        Ritual : key concepts in religion / Pamela J. Stewart and Andrew Strathern. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014. - IX, 171 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 145-165. - Kazalo

ISBN 978-1-4411-3729-6 (trda vezava)
ISBN 1-4411-3729-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-4411-8569-3 (broš.)
ISBN 1-4411-8569-0 (broš.)
ISBN 978-1-6235-6846-7 (e-knjiga)
ISBN 978-1-6235-6814-6 (pdf)

2-5 392
ETN O.11 13310 STEWART P. J. Ritual
COBISS.SI-ID 1105746014

71.
SVETEL, Ana
        Names between invention and convention : naming practices among mixed families in Iceland = Imena med invencijo in konvencijo : prakse poimenovanja pri mešanih družinah na Islandiji : magistrsko delo / Ana Svetel. - Ljubljana : [A. Svetel], 2016. - 140 str. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 123-138. - Abstract ; Izvleček ; Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392.91(491.1)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3599 SVETEL A. Names
COBISS.SI-ID 63386722

72.
ŠIRCELJ, Katja
        Medijsko in umetniško delovanje časopisa Tribuna : študija likovne podobe in uredniške politike časopisa Tribuna med letoma 2009 in 2011 / Katja Šircelj. - Ljubljana : [K. Šircelj], 2016. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 66-70. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

766(497.4)"2009/2011"
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3598 ŠIRCELJ K. Medijsko
COBISS.SI-ID 63384674

73.
ŠMITEK, Zmago
        Mandale : tajni vrtovi razsvetljenja / Zmago Šmitek. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 537 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

800 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Najlepša slovenska knjiga, 2016

ISBN 978-961-284-209-3

003.62:24 7.045
FRASCATI: 5-402
AAŠ 7 ŠMITEK Z. Mandale ETN O.11.1 13315 ŠMITEK Z. Mandale SOC 73/77 ŠMITEK Z. Mandale
COBISS.SI-ID 285741568

74.
ŠRIMPF, Katarina
        Ustno izročilo in kulturni spomin v zgornjem Obsotelju : disertacija / Katarina Šrimpf. - Nova Gorica : [K. Šrimpf], 2015. - XII, 343 str. : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2020. - Vlepljena nova nasl. str.; prejšnji naslov: Ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju. - Mentorici Monika Kropej Telban in Maja Godina Golija. - Bibliografija: str. 310-338. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Fak. za podiplomski študij

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13316 ŠRIMPF K. Ustno
COBISS.SI-ID 4088059

75.
ŠTEFE, Petra
        Etnološka interpretacija dvorca Tuštanj pri Moravčah v razsežnostih varstva dediščine in razvoja turizma : diplomsko delo / Petra Štefe. - Škocjan : [P. Štefe], 2016. - 112 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 99-106. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.8:39(497.4 Tuštanj)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3593 ŠTEFE P. Etnološka
COBISS.SI-ID 63375202

76.
TOMAŽIN, Anja, 1991-
        Kraja koles v Ljubljani : seminarsko delo / Anja Tomažin. - Ljubljana : [A. Tomažin], 2016. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.61:39(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3615 TOMAŽIN A. Kraja
COBISS.SI-ID 63593058

77.
        TOURISM mobilities : places to play, places in play / edited by Mimi Sheller and John Urry. - London ; New York : Routledge, 2004. - XI, 240 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0413/2004000999.html. - Bibliografija: str. 216-233. - Kazalo. - Vsebina: Places to play, places in play / Mimi Sheller and John Urry ; Demobilizing and remobilizing Caribbean paradise / Mimi Sheller ; Islands in the sun : Cyprus / Richard Sharpley ; Ecotourists on the beach / Rosaleen Duffy ; Surfing : global space or dwelling in the waves? / Rob Shields ; Little England's global conference centre : Harrogate / Viv Cuthill ; Bodies, spirits and Incas : performing Machu Picchu / Alexandra Arellano ; On the track of the Vikings / Jørgen Ole Bærenholdt and Michael Haldrup ; Art exhibitions travel the world / Chia-Ling Lai ; Reconstituting the Taj Mahal : tourist flows and glocalisation / Tim Edensor ; The paradox of a tourist centre : Hong Kong as a site of play and a place of feat / Ngai-Ling Sum with Mei-Chi So ; Barcelona's games : the Olympics, urban design and global tourism / Monica Degen ; Tourists in the concrete desert / Tue Halgreen ; Favela tours : indistinct and mapless representations of the real in Rio De Janeiro / Beatriz Jaguaribe and Kevin Hetherington ; Playing online and between the lines : round-the-world websites as virtual places to play / Jennie Germann Molz ; 'Let's build a palm island!' : playfulness in complex times / Mattias Junemo ; Atomica world : the place of nuclear tourism / Kathleen Sullivan ; Death in Venice / John Urry

ISBN 0-415-33878-6 (hbk)
ISBN 0-415-33879-4 (pbk)

338.48:316.7
FRASCATI: 5-402
ETN A.14 13312 TOURISM Urry J. (ur.)
COBISS.SI-ID 1184909

78.
TRAMŠEK, Maša
        Odzivnost in vpliv javnih zavodov v lokalnem okolju : primer Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in Koroškega pokrajinskega muzeja, enota Ravne na Koroškem : diplomsko delo / Maša Tramšek. - Ljubljana : [M. Tramšek], 2016. - 78 str., [7] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 44-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

061:572(497.4 Ravne na Koroškem)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3612 TRAMŠEK M. Odzivnost
COBISS.SI-ID 63586402

79.
TURK Niskač, Barbara
        Med igro in delom : etnografska raziskava učenja v zgodnjem otroštvu : doktorska disertacija / Barbara Turk Niskač. - Ljubljana : [B. Turk Niskač], 2016. - 366 str. : ilust. ; 30 cm

Mentor Jože Hudales, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 327-366. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Etnologija, kulturna in socialna antropologija

39:159.922.73(043.3)
ETN Diss 13285 TURK NISKAČ B. Med igro
COBISS.SI-ID 287279360

80.
URAN, Katja
        Raba in razvoj fotografije skozi čas : seminarska naloga 2 / Katja Uran. - Ljubljana : [K. Uran], 2016. - 30 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 57-66. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

77:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3617 URAN K. Raba
COBISS.SI-ID 63597410

81.
VALENTINČIČ, Jan
        Hoja po traku v širšem družbenem kontekstu : seminar / Jan Valentinčič. - [S. l.] : [J. Valentinčič], 2016. - 42 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorja Rajko Muršič, Jaka Repič. - Bibliografija: f. 38-40. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.017:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3619 VALENTINČIČ J. Hoja po traku
COBISS.SI-ID 63601250

82.
VERMEULEN, Han F., 1952-
        Before Boas : the genesis of ethnography and ethnology in the German Enlightenment / Han F. Vermeulen. - Lincoln ; London : University of Nebraska Press, 2015. - XXIII, 718 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Critical studies in the history of anthropology)

References cited: str. 515-688. - Kazalo

ISBN 978-0-8032-5542-5 (trda vezava)
ISBN 0-8032-5542-X
ISBN 978-0-8032-7738-0 (e-knjiga)
ISBN 978-0-8032-7739-7 (mobi)
ISBN 978-0-8032-7740-3 (pdf)

39(430)"18"
FRASCATI: 5-402
ETN B.0 13301 VERMEULEN HAN F. Before
COBISS.SI-ID 282877184

83.
VRABIČ Kek, Brigita
        Kako sva si različna : ženske in moški od otroštva do starosti / [avtorice Brigita Vrabič Kek, Darja Šter, Tina Žnidaršič]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2016 (Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije). - 60 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

Avtorice navedene v kolofonu. - 300 izv. - Uvodna beseda / Genovefa Ružić: str. 3. - Bibliografija: str. 60

ISBN 978-961-239-338-0

305(497.4) 311:305(497.4)
ETN D.2 13317 VRABIČ KEK B. Kako sva GEO SLO II 11220 91:314 VRABIČ KEK B. Kako
COBISS.SI-ID 283750144

84.
ZELENC, Mirjam
        Zgodnja vzgoja, nega in skrb za male otroke v Hotedršici : diplomsko delo / Mirjam Zelenc. - Ljubljana : [M. Zelenc], 2016. - 56 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 51-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.362.1:39(497.4 Hotedršica)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3642 ZELENC M. Zgodnja
COBISS.SI-ID 63702370

85.
ZERA, Suzana
        Velenje : multikulturnost ali multikulturalizem? : diplomsko delo / Suzana Zera. - Ljubljana : [S. Zera], 2016. - 82 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 68-80. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

314.15:572(497.4 Velenje)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3625 ZERA S. Velenje
COBISS.SI-ID 63421282

86.
ZULAIKA, Joseba
        Terror and taboo : the follies, fables, and faces of terrorism / Joseba Zulaika and William A. Douglass. - New York ; London : Routledge, 1996. - XI, 292 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 263-276. - Kazalo

ISBN 0-415-91758-1 (trda vezava)
ISBN 0-415-91759-X (broš.)

659.3/.4:343.326
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 13306 ZULAIKA J. Terror
COBISS.SI-ID 67528

87.
ZUPAN, Živa, 1989-
        Hindujske vdove : položaj hindujskih vdov v indijski kinematografiji : [seminarska naloga] / Živa Zupan. - Ljubljana : [Ž. Zupan], 2016. - 16 str. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 14-16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:305(540)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3646 ZUPAN Ž. Hindujske
COBISS.SI-ID 63796834

88.
ZUPANIČ, Kaja
        MoSS : postavitev dostopnega in taktilnega muzeja o slepih in slabovidnih : diplomsko delo / Kaja Zupanič. - Ljubljana : [K. Zupanič], 2016. - 38 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales, strokovna mentorica Urša Valič. - Bibliografija: f. 33-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3589 ZUPANIČ K. MoSS
COBISS.SI-ID 63371874

89.
ŽÖKŠ Kerman, Sara
        Dediščina oživlja kraj in ljudi : vpliv dediščine na razvoj turizma v vasi Grad : diplomsko delo / Sara Žökš Kerman. - Grad : [S. Žökš Kerman], 2016. - 58 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 51-54. - Izvleček ; Auszug ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4 Grad)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3595 ŽÖKŠ KERMAN S. Dediščina
COBISS.SI-ID 63378786