COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
        ANTON Dremelj-Resnik / [pripovedi zapisal in posnel ter zbirko zasnoval] Milko Matičetov in [knjigo zasnovala in pripravila, besedila transkribirala in spremno študijo napisala] Anja Štefan ; [prevod povzetka Nives Sulič Dular ; ilustracije Zvonko Čoh]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Birografika). - 323 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM ; 8 cm. - (Zbirka Slovenski pravljičarji ; 1)

O avtorjih na zadnji str. ov. - Beseda ob splovitvi nove knjižne zbirke / Milko Matičetv: str. 11-29. - Opombe / Anja Štefan, Monika Kropej: str. 291-307. - Bibliografija: str. 318-321. - Povzetek v angl.

ISBN 978-961-254-183-5

398.2(497.434) 929Dremelj A.-Resnik
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 13333 ANTON DREMELJ Matičetov M. (ur.) SLA L.A II 6363 ANTON DREMELJ RESNIK SLA L.A II 6363/CD ANTON DREMELJ RESNIK
COBISS.SI-ID 250315008

2.
BAJUK Senčar, Tatiana
        European integration as cultural practice : the first generation of Slovene eurocrats / Tatiana Bajuk Senčar ; [uredil, edited by Jurij Fikfak ; prevod [povzetka], [summary] translated by Alenka Ropret]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 ([Hrastnik] : Sinet). - 142 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Opera ethnologica Slovenica, ISSN 2232-2159)

Podatek o izdaji in natisu v CIP-u. - Introduction / Tatiana Bajuk Senčar and Jeffrey David Turk: str. 9-15. - Developments in the European Union and Slovenia from 1980 to 2008 / Jeffrey David Turk: str. 17-32. - 250 izv. - Bibliografija: str. 123-135. - Povzetek: Evropska integracija kot kulturna praksa

ISBN 978-961-254-778-3

39:316.343-057.3(4) 061.1EU:35.08(=163.6)
ETN A.15 13324 BAJUK SENČAR T. European
COBISS.SI-ID 278378240

3.
BAJUK Senčar, Tatiana
        Kultura turizma : antropološki pogledi na razvoj Bohinja / Tatiana Bajuk Senčar. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 174 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 166-174

ISBN 961-6568-09-4

338.48:39
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.7 13336 BAJUK SENČAR T. Kultura GEO GORE I 4264 379.8 BAJUK SENČAR T. Kultura

COBISS.SI-ID 222655744

4.
BAŠIĆ-Hrvatin, Sandra
        In temu pravite medijski trg? : vloga države v medijskem sektorju v Sloveniji / Sandra B. Hrvatin, Brankica Petković. - Ljubjana : Mirovni inštitut, 2007. - 181 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Mediawatch)

Bibliografija z opombami navedena pod črto

ISBN 978-961-6455-48-0

316.774 659.3/.4
FRASCATI: 5-410
ETN A.4.1 13366 BAŠIĆ-HRVATIN S. In temu MUZ A 3258 HRVATIN S. In temu pravite SOC 316.77 HRVATIN, S. B. In
COBISS.SI-ID 236506368

5.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Bolje kuham kot študiram : kuharski podvigi študentk in študentov Univerze v Ljubljani / [besedilo Janez Bogataj in Lea Kužnik ; ilustracije David Krančan]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Darila Rokus, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 182 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Prisrčnica)

Avtorja navedena v kolofonu

ISBN 978-961-6531-55-9 (broš.)

613.2-057.875:39(497.4 Ljubljana) 641.55(083.12)
ETN D.1.8 13345 BOGATAJ J. Bolje
COBISS.SI-ID 242906112

6.
CEVC, Tone
        Davne sledi človeka v Kamniških Alpah : arheološke najdbe v planinah (1995-1996) / Tone Cevc ; s sodelovanjem Jane Horvat, Mirana Bremšaka in Franceta Steleta ; [izdala Inštitut za slovensko narodopisje [in] Inštitut za arheologijo ; prevod Marija Javor Briški ; fotografije so prispevali France Stele ... [et al.] ; risbe so prispevali Dragica Lunder-Knific ... [et al.] ; zemljevide sta prispevala Arheološki inštitut ZRC SAZU [in] Geografski inštitut ZRC SAZU - [Jerneja Fridl]]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1997 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 107 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 95-98. - Zusammenfassung: Uralte Spuren des Menschen in den Kamniker Alpen : Archäologische Funde (1995-1996) auf den Almen / aus dem Slowenischen von Marija Javor Briški

ISBN 961-6182-34-X

903/904(497.4)(234.323.63)
ARH 017-SLO 17 ETN D.1.1 13338 CEVC T. Davne sledi
COBISS.SI-ID 68187392

7.
        CONTEMPORARY folklore : changing world view and tradition / edited by Mare Kõiva. - Tartu : Institute of Estonian Language : Estonian Museum of Literature, 1996. - 393 str. : ilustr. ; 21 cm

Bsedilo v angl. in nem. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov

ISBN 9985-851-21-8 (broš.)

398(082.1)(480:474.2:470) 082.1:398
ETN B.5 13370 CONTEMPORARY FOLKLORE Köiva M. (ur.)

COBISS.SI-ID 17571117

8.
DEKLEVA, Bojan
        Brezdomstvo v Ljubljani / avtorja Bojan Dekleva in Špela Razpotnik. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Domžale : Vovk). - 147 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 141-144. - Kazali

ISBN 978-961-253-018-1

316.344.7-058.51(497.4Ljubljana) 364.682.42(497.4Ljubljana)
ETN D.2.3 13363 DEKLEVA B. Brezdomstvo
COBISS.SI-ID 235279616

9.
        ETNOLOŠKI pogledi in podobe / uredila Ingrid Slavec Gradišnik. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 [i. e.] 2009 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 250 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvleček v angl. in slov., povzetek v angl.

ISBN 978-961-254-153-8

39:001.891(497.4)"20"(082) 39(497.4)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN B.0 13322 ETNOLOŠKI Slavec Gradišnik I.

COBISS.SI-ID 247423232

10.
FÜRST, Irena
        Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg 1948-1966 / [avtorica Irena Fürst ; prevodi Martin Cregeen ; objavljene fotografije, dokumenti in predmeti Muzej novejše zgodovine Slovenije, osebno gradivo pričevalcev, informatorjev in darovalcev]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016 ([Ljubljana] : Rotosi). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v kolofonu: Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg, 1948-1966. - Avtorica navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv.

ISBN 978-961-6665-44-5 (14,50 EUR)

343.81:728.81(497.4 Brestanica)"1948/1966"
ETN O.9 13355 FÜRST I. Kazenske ZGO F 663 94(497.4)"19/20" KAZENSKE
COBISS.SI-ID 285276672

11.
FÜRST, Irena
        Trapisti v Rajhenburgu = Trapists in Rajhenburg / [avtorica Irena Fürst ; prevodi Martin Cregeen]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 978-961-6665-39-1

27-789.255:39(497.4 Brestanica)(091)(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.3 13354 FÜRST I. Trapisti ZGO F 662 27-9 TRAPISTI
COBISS.SI-ID 281026560

12.
HRŽENJAK, Majda
        Vrata niso baš odprta : (treba da jih gurneš, pa da se otvaraju) : perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti / Majda Hrženjak, Vlasta Jalušič. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2011 ([Ljubljana] : Solos). - 134 str. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 121-127

ISBN 978-961-6455-69-5

316.344 177.5
ETN A.2 13364 HRŽENJAK M. Vrata SOC 316.3 VRATA ... Hrženjak M. et al.
COBISS.SI-ID 259049728

13.
INTERNATIONAL Federation of Film Archives. Congress (61 ; 2005 ; Ljubljana)
        How do we visualize culture? : representations of culture in the light of ethnographic film = Kako vizualiziramo kulturo? : reprezentacije kulture v luči etnografskega filma / [61st Congress FIAF = 61. kongres FIAF, Ljubljana, 2005 ; [urednik Naško Križnar ; fotografije s simpozija FIAF Nasko Križnar, Miha Pece]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije = Archives of the Republic of Slovenia, 2006 (Koper : Vek). - 160 str. : ilustr. ; 23 cm

Korporativni avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Besedilo v angl. ali franc. - 600 izv. - Bibliografija pri večini, povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 961-6137-97-2
ISBN 978-961-6137-97-3

791.229.2:39(082) 39:791.229.2(082)
ETN A.4 13360 FIAF How do we
COBISS.SI-ID 228520448

14.
JEREB, Robert, 1977-
        Pušelšanki v šentrupertski dolini : [druženje na pušelšankih nekoč in danes] / [zbrala in uredila Robert Jereb, Mojca Ramovš ; avtorji fotografij Franci Pepelnak - Pep ... [et al.]. - Draga pri Šentrupertu : Etno družabno društvo, 2012. - 17 str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. na ov. - 300 izv.

394.4(497.4Šentrupert)
ETN D.1.2 13348 JEREB R. Pušelšanki
COBISS.SI-ID 5614816

15.
KACIN, Marija
        Žiga Zois in italijanska kultura = Sigismondo Zois e la cultura italiana / Marija Kacin. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 130 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo slov. in ital. prevod. - Bibliografija: str. 117-122. - Kazalo

ISBN 961-6358-36-7

929.52 Zois 929 Zois Ž. 930.85(450)"17/18"
ETN O.9 13331 KACIN M. Žiga Zois ZGO C 5503
COBISS.SI-ID 113384704

16.
KLOBČAR, Marija
        Na poti v Kamnik / Marija Klobčar ; [prevod povzetka Deks]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2016 (Begunje : Cicero). - 301 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Folkloristika, ISSN 2232-3791 ; 7)

620 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Spremna beseda Ingrid Slavec Gradišnik in Jurija Fikfaka na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 263-278. - Kazalo. - Summary: On the way to Kamnik : the significance of ethnological and folklore studies on selected geographical areas

ISBN 978-961-254-853-7

398.8(497.4Kamnik) 394:001.981(497.4Kamnik) 308(497.4Kamnik)(091)
FRASCATI: 5-402
ETN B.8 13326 KLOBČAR M. Na poti GEO OSR II 11212 39 KLOBČAR M. Na poti SLA Ethn II 304/7 KLOBČAR M. Na poti
COBISS.SI-ID 282481664

17.
KNIFIC, Bojan
        Gregorjevo : ko gre luč v vodo in se prične pomlad / [besedilo] Bojan Knific ; [fotografije Tržiški muzej ... [et al.] ; prevod v angleščino Marko Petrovič]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 190 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija: str. 184-190. - Summary

ISBN 978-961-92838-6-8

398.332.12(497.4Tržič)
FRASCATI: 5-402
ETN 13339 KNIFIC B. Gregorjevo
COBISS.SI-ID 288891136

18.
KOREN, Tadej
        Pot miru od Alp do Jadrana : vodnik po soški fronti / [avtor Tadej Koren ; izdelava kart odsekov Kartografija]. - Kobarid : Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 207 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 850 izv. - Vodniku na pot --- / Petra Svoljšak: str. 9-11. - Bibliografija: str. 197-199

ISBN 978-961-6730-09-9

94(497.472/.473)"1915/1917"(036) 94(450.36)"1915/1917"(036) 796.51/.52(497.472/.473)(036) 796.51/.52(450.36)(036)
ETN O.9 13357 KOREN T. Pot miru GEO GORI I 5030 908 KOREN T. Pot miru ZGO C 6733 94(497.4)"1914/1918" KOREN T. Pot miru od Alp

COBISS.SI-ID 280804864

19.
KOREN, Tadej
        The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic : a guide along the Isonzo Front / [text by Tadej Koren ; translated by Branka Klemenc ; maps of the sections Kartografija]. - Kobarid : Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 207 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Pot miru od Alp do Jadrana. - Avtor naveden v kolofonu. - 800 izv. - To the gentle reader --- / Petra Svoljšak: str. 9-11. - Bibliografija: str. 197-199

ISBN 978-961-6730-10-5

94(497.472/.473)"1915/1917"(036) 94(450.36)"1915/1917"(036) 796.51/.52(497.472/.473)(036) 796.51/.52(450.36)(036)
ETN O.9 13358 KOREN T. Walk
COBISS.SI-ID 280805376

20.
KROPEJ Telban, Monika
        Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni / Monika Kropej Telban ; [prevod Peter Altshul]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 461 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 435-452. - Povzetek v angl.: Type index od Slovenian folktales. Animal tales and fables. - Kazalo

ISBN 978-961-254-770-7

398.2(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 13334 KROPEJ TELBAN M. Tipni indeks SLA Fol II 595 KROPEJ TELBAN, M. Tipni
COBISS.SI-ID 278132224

21.
        MAMA kašo kuhala : kulinarična dediščina v šentruperski dolini / [gradivo zbrale in uredile Liljana Jantol Weber ... [et al.] ; ilustracije Peter Škerl ; fotografije Liljana Jantol Weber ... et al.]. - Ponatis. - Draga pri Šentrupertu : Etno družabno društvo, 2013 ([Orešje nad Sevnico] : M. Klenovšek). - 74 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - 400 izv. - Bibliografija: str. 72-73. - Kazali

ISBN 978-961-281-245-4
ISBN 961-281-245-4

392.8(497.4Šentrupert)(091) 641.56(497.4Šentrupert)
ETN D.1.8 13346 MAMA Jantol Weber L. (ur.) SLA Ethn II 297 MAMA
COBISS.SI-ID 270494720

22.
        MARIBOR in Mariborčani / uredila Maja Godina Golija ; [prevod v nemški jezik Ksenija Vidic ; slikovno gradivo Pokrajinski arhiv Maribor ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 255 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Zusammenfassung / Maja Godina Golija

ISBN 978-961-254-848-3

94(497.4Maribor)(082) 930.85(497.4Maribor)(082)
FRASCATI: 6-100
ETN B.8 13327 MARIBOR Godina Golija M. (ur.) GEO PODRA II 11197 913 MARIBOR
COBISS.SI-ID 282221568

23.
        MEDIJI za državljane / Brankica Petković ... [et al.]. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2006 ([Ljubljana] : Hren). - 167, 172 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Mediawatch)

Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri dveh prispevkih. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Media for citizens / [translation Olga Vuković]

ISBN 961-6455-41-9
ISBN 978-961-6455-41-1

316.774
ETN A.4.1 13368 MEDIJI FIL IX.3 MEDIJI Petković B. et. al. SOC 316.77 MEDIJI ... Petković, B. (ur.)
COBISS.SI-ID 228532992

24.
MERKÙ, Pavle
        Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu / Pavle Merkù ; uredila Metka Furlan in Silvo Torkar. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 215 str. ; 24 cm. - (Zbirka Linguistica et philologica ; 15)

O avtorju na zavihku ov. - Predgovor / Metka Furlan in Silvo Torkar: str. 7-9. - Kronološki katalog jezikoslovnih spisov Pavleta Merkuja: str. 15-23. - Bibliografija: str. 25-29

ISBN 961-6568-79-5
ISBN 978-961-6568-79-1

811.163.6'373.21(497.4-15)
ETN D.0.1 13332 MERKÙ P. Krajevno GEO SLO II 9741 81'373.21 MERKU P. Krajevno SLA Phil II 3604/15 MERKÙ P. Krajevno 1, 2 SPJ 0. MERKU P. Krajevno
COBISS.SI-ID 228914432

25.
MIKOLA, Maša
        Živeti med kulturami : od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev / Maša Mikola ; [prevod povzetka Janja Žitnik]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 ([Ljubljana] : Colegium graphicum). - 142 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 9)

Bibliografija: str. 127-136. - Kazalo. - Summary

ISBN 961-6568-03-5

314.743(94=163.6) 316.73(94)
ETN A.15 13325 MIKOLA M. Živeti GEO SLO II 9510 314 MIKOLA M. Živeti
COBISS.SI-ID 223682560

26.
MLAKAR Adamič, Jana
        Teknilo nam je! / Jana Mlakar Adamič ; [predgovor Maja Godina Golija ; prevod povzetka Jakob Štrovs ; fotografije Matjaž Kirn, Damijan Kljajič, Jana M. Adamič]. - Trbovlje : Zasavski muzej, 2004 (Kisovec : Multima). - 167 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD

Predgovor / Maja Godina-Golija: str. 5-8. - Bibliografija: str. 162-163. - Abstract

ISBN 961-91001-3-1 (trda vezava)

641.5:39(497.432 Trbovlje)(083.1) 613.2(497.4-114):39 316.728:641/642(497.4-114) 39(497.432 Trbovlje) 908(497.432)
ETN D.1.8 13347 MLAKAR ADAMIČ J. Teknilo
COBISS.SI-ID 129357056

27.
        NAŠE kulturno bogastvo : vrednotenje nesnovne kulturne dediščine = Our cultural wealth : cultural capital counts / [avtorji besedil Tina Mučič ... [et al.] ; zbrala in uredila Tina Mučič in Vito Hazler ; prevod Mojca Merc ; fotografije Matej Povše ... et al.]. - Litija : Center za razvoj, 2012 ([Ljubljana] : Para). - 61 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [62-63]

ISBN 978-961-92295-2-1

39(497.4)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.4 13344 NAŠE Hazler V. (ur.)
COBISS.SI-ID 261575936

28.
        OBRAZI homofobije / Roman Kuhar ... [et al.] ; s predgovorom Luca Trappolinija. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2011 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 159 str. ; 20 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 147-155. - Kazali

ISBN 978-961-6455-66-4

316.647.5:613.885
FRASCATI: 5-410
ETN A.10 13365 OBRAZI SOC 316.6 OBRAZI Kuhar R. ... [et al.]
COBISS.SI-ID 257827072

29.
PAVLIN, Vasja
        Gostilne, kot smo jih poznali nekoč : pregled gostilniškega vsakdana v 20. stoletju / [besedilo Pavlin Vasja ; prevod v angleški jezik Žuraj Mateja ; fotografije v publikaciji Pakiž Alenka ... et al.] = Inns as they once were : overview of the daily life in inns throughout the 20th century / [text by Pavlin Vasja ; English translation by Žuraj Mateja ; photos included in the publication Pakiž Alenka ... et al.]. - Ribnica : Muzej = Museum, 2013 ([Ribnica] : Linear). - [12] str. : ilustr. ; 21 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - Potiskana notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [13]

640.41:39(497.4 Ribniška dolina)"19"
ETN D.1.4 13342 PAVLIN V. Gostilne
COBISS.SI-ID 73935

30.
PIHALNI orkester - 1927 (Kočevje)
        Mestna godba Kočevje / [avtorica besedila] Vesna Jerbič Perko ; [predgovor Ivan Kordiš ; fotografije Jos. Dornig ... et al.]. - Kočevje : Pokrajinski muzej, 2008 (Kočevje : Kočevski tisk). - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

700 izv. - Nagovor župana / Janko Veber: str. 7. - Predgovor / Ivan Kordiš: str. 8. - Bibliografija: str. 49-51

ISBN 978-961-6517-08-9

785.12(497.4Kočevje)(091)
ETN D.3.2 13341 JERBIČ PERKO V. Mestna
COBISS.SI-ID 237855744

31.
        PLETARSTVO na Slovenskem : [vodnik po razstavi] / [razstavo je pripravila Ljudmila Bras ; posnetki arhiv SEM in Srečko Kolar]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 1973. - 31 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Slovenski etnografski muzej, Ljubljana. Razstave ; [5])

677.54:39(497.4)
ETN D.1.4 3980 BRAS L. Pletarstvo GEO SLO II 1504 338.45 Sep PLETARSTVO
COBISS.SI-ID 800001

32.
        PONOVNA iznajdba Amerike / uredila Julija Magajna in Tonči Kuzmanić. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2011 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 431 str. : ilustr. ; 20 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu posameznega prispevka. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6455-70-1

316.32(73)(082):338.7 338(73)(082) 316.7(73)(082) 930.85(73)_
FRASCATI: 5-410
ETN K.1 13369 PONOVNA Magajna J. (ur.) PRK 9991 PONOVNA IZNAJDBA SOC 316.3 PONOVNA Magajna J. et al. ur.
COBISS.SI-ID 259477760

33.
PŠAJD, Jelka
        Čist moraš s tega sveta : spodnje perilo, higiena in lepotni ideal v Pomurju / [avtorici Jelka Pšajd, Mateja Huber ; fotografije Pokrajinski muzej ... et al.]. - Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2011 (Murska Sobota : Klar). - 87 str. : ilustr. ; 22 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Pa tudi na tem svetu je bolje, da nisi umazan --- / Metka Fujs: str. 3-4. - Bibliografija: str. 80

ISBN 978-961-6579-14-8 (broš.)

391:687.254(497.411)(083.824) 613:39(497.411)(091)(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.9 13351 PŠAJD J. Čist
COBISS.SI-ID 67157761

34.
PUKL, Adela
        Bonboni vseh generacij : 140 let Šumija = Sweets of every generation : 140 years of Šumi / [avtorja kataloga Adela Pukl, Miha Špiček ; prevod David Limon ; fotografije predmetov Marko Habič, Miha Špiček]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum : Žito : Podravka, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 88 str. : ilustr. ; 28 cm

Uvodne besede v slov. in angl. - Bibliografija: str. [90]. - Povzetek v angl.

ISBN 978-961-6388-63-4 (SEM)

664.144:39(497.4 Ljubljana)"1876/2016"(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.8 13353 PUKL A. Bonboni
COBISS.SI-ID 287119104

35.
RANT, Helena, 1973-
        Grabljice za borovnice : gremo po borovnice! / [pripravila Helena Rant ; fotografije fototeki Gorenjskega muzeja in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ... [et al.] ; prevod David Limon]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2011 ([Kranj] : Jagraf). - 36 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Gorenjski kraji in ljudje. Zbirke ; 5)

Avtorica navedena v kolofonu. - Besedilo pri fotografijah tudi v angl. - 300 izv. - Uvodnik / Marija Ogrin: str. 5. - Bibliografija: str. 35-36. - Povzetek v angl.

ISBN 978-961-6478-35-9

634.73(497.452)(091)(083.824) 39:634.73(497.452)(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.3 13296 RANT H. Grabljice
COBISS.SI-ID 256181504

36.
RAVNIK, Mojca
        Na žegen! : žegnanje in drugi prazniki z rekruti v Ukvah v Kanalski dolini = Venite alla sagra! : la sagra e altre feste con i coscritti nel paese di Ugovizza nella Val Canale / Mojca Ravnik ; [prevod povzetka Nevenka Primožič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 119-124. - Sommario

ISBN 978-961-254-768-4

394.2(450.365Ukve=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.1 13328 RAVNIK M. Na žegen SLA Ethn II 301 RAVNIK M. Na žegen!
COBISS.SI-ID 277994240

37.
RIZMAN, Rudi
        Globalizacija in avtonomija : prispevki za sociologijo globalizacije / Rudi Rizman ; [izdal Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 252 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

V CIP-u leto izida 2009. - 300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 228-245. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6648-23-3 (Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete)

316.42 339.9 005.44:316.7 316.334
ETN O.13 13361 RIZMAN R. Globalizacija 1 SOC 316.42 RIZMAN, R. Globalizacija
COBISS.SI-ID 246379776

38.
ROGELJ Škafar, Bojana
        Upodobljene sledi narodne identitete : zbirka risanih zapisov učencev Otona Grebenca v Slovenskem etnografskem muzeju / Bojana Rogelj Škafar ; [prevod Deks]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 173 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Ethnologica. Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; 1)

350 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Kroženja med snovnimi drobci in identitetami / Ingrid Slavec Gradišnik: str. 163-173. - Bibliografija: str. 149-161. - Summary

ISBN 978-961-254-250-4

39(497.4):323.1 069(497.4Ljubljana)SEM:39
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 13329 ROGELJ ŠKAFAR B: Upodobljene SOC 39 ŠKAFAR B.R. Upodobljene ...
COBISS.SI-ID 254620928

39.
ROŠKAR, Saša, 1974-
        Zgodba o slamnikih na Domžalskem / Saša Roškar ; [izbor fotografij Roman Kos]. - Domžale : Občina, Komisija za turizem, 2009 (Ljubljana : Januš). - [47] str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 47

ISBN 978-961-91849-3-6

687.4:39(497.4 Domžale) 746.6(497.4Domžale)(091)
ETN D.1.4 13350 ROŠKAR S. Zgodba
COBISS.SI-ID 249150464

40.
        SITA : zakladnica črtastih in karirastih vzorcev : vzorci sit iz konjske žime sitarjev iz Stražišča, Bitenj in drugih vasi med mestoma Kranj in Škofja Loka / [strokovna besedila Tatjana Dolžan Eržen ... [et al.] ; fotografije Drago Holynski ... [et al.] ; prevod Julija, slovenska prevajalska agencija]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2007 (Žabnica : Pro grafika). - 95 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Gorenjski kraji in ljudje. Zbirke ; 2)

Besedilo v slov. in prevod v angl. - 300 izv. - Bibliografija sitarstva: str. 85-87. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6478-17-5

674.51(497.4-16)(083.824) 7.048:674.51(497.4-16)(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.7 13295 SITA
COBISS.SI-ID 233619968

41.
SLOVENSKO muzejsko društvo. Zborovanje (2014 ; Kočevje)
        Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Kočevje, 10.-11. oktober 2014 / [urednica Ida Gnilšak]. - Ljubljana : Slovensko muzejsko društvo, 2014. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Muzejska knjižnica, ISSN 2232-6359 ; 9)

300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93561-1-1

069(497.4)(082)
ETN B.3 8126/2014 SLOVENSKO
COBISS.SI-ID 277647104

42.
SLOVENSKO muzejsko društvo. Zborovanje (2013 ; Kranj)
        Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Kranj, 11.-12. 10. 2013 / [urednica Ida Gnilšak]. - Ljubljana : Slovensko muzejsko društvo, 2013. - 42, 103 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Muzejska knjižnica, ISSN 2232-6359 ; 8)

350 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smer: Slovenski muzeji v 21. stoletju. Kako naprej? / Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Maribor 12.-13. 10. 2012 ; [urednica Mojca Jenko]. - (Muzejska knjižnica ; 7)

ISBN 978-961-93561-0-4
ISBN 978-961-91675-8-8 !

069(497.4)(082)
ETN B.3 8126/2012, 2013 SLOVENSKO
COBISS.SI-ID 268968192

43.
SOČIČ, Mitja
        Novo mesto glasbe / [avtor Mitja Sočič ; reprodukcija plakatov Borut Peterlin]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 106 in 108-110

ISBN 978-961-6306-49-2

78.011.26(497.434 Novo mesto)
ETN A.9 13340 SOČIČ M. Novo MUZ B 727 SOČIČ M. Novo mesto SOC 78 SOČIČ M. Novo
COBISS.SI-ID 281185536

44.
STANONIK, Marija
        Literarjenje, kronopisje in rokopisje v teoriji in praksi / Marija Stanonik. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Ljubljana : Present). - 578 str. ; 25 cm

300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - O avtorici na hrbt. str. ov.

ISBN 978-961-254-253-5

821.163.6.09 398(=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 13330 STANONIK M. Literarjenje SLA L.H II 5315 STANONIK M. Literarjenje 1, 2

COBISS.SI-ID 254851840

45.
        SUHA roba in lončarstvo / [avtorji besedil Janez Bogataj ... [et al.] ; uvod Tina Zajc ; prevod Mateja Žuraj ... [et al.] ; fotografija Jernej Marinč, Žiga Lovšin] = Woodenware and pottery / [texts written by Janez Bogataj ... [et al.] ; introduction by Tina Zajc ; translation by Mateja Žuraj ... [et al.] ; photography by Jernej Marinč, Žiga Lovšin] = Holzwaren und Töpferei / [Autoren der Texte Janez Bogataj ... [et al.] ; Einleitung Tina Zajc ; Übersetzung Mateja Žuraj ... [et al.] ; Fotografie Jernej Marinč, Žiga Lovšin] = Articoli in legno e terracotta / [autori di testi Janez Bogataj ... [et al.] ; introduzione Tina Zajc ; traduzione in inglese Mateja Žuraj ... [et al.] ; fotografie Jernej Marinč, Žiga Lovšin]. - Ribnica : Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost = Ribnica Handcraft Centre - Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities = Handwerkszentrum Ribnica - öffentliche Einrichtung für Handwerk, Museums- und Galerietätigkeit = Centro artigianale di Ribnica - ente per l'artigianato, il museo e la galleria, 2014 (Kočevje : Kočevski tisk). - 133 str. : ilustr. ; 22 x 23 cm

Besedilo v slov. ter angl., nem. in it. prevod. - 3.000 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov., angl. nem. in it. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93468-1-5

745/749:39(497.4 Ribnica)(083.824)
ETN D.1.4 13349 SUHA ROBA Rigler Grm P. (ur.)

COBISS.SI-ID 271825920

46.
ŠKRUBEJ, Katja, 1971-
        Ritus gentis Slovanov v vzhodnih Alpah : model rekonstrukcije pravnih razmerij na podlagi najstarejšega jezikovnega gradiva / Katja Škrubej. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU : Pravna fakulteta, 2002 (Ljubljana : Littera picta). - 248 str. ; 24 cm

Predgovor / Radoslav Katičić: str. 9-10. - Bibliografija: str. 227-241. - Kazali. - Summary: Ritus gentis of the Slavs in the Eastern Alps

ISBN 961-6358-69-3 (Založba ZRC, ZRC SAZU)

340.15:340.113(=8)(234.32)"653" 340.113(091)(=8)(234.32)"653"
ETN D.2.6 13335 ŠKRUBEJ K. Ritus gentis SLA Phil II 3436 ŠKRUBEJ K. Ritus gentis SPJ 1.10. SKRUBEJ K. Ritus ZGO D 6827
COBISS.SI-ID 120768000

47.
        TEXT & reality = Text & Wirklichkeit / edited by Jeff Bernard, Jurij Fikfak, Peter Grzybek. - Ljubljana : Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU, ZRC Publishing : Institutum Studiorum Humanitatis ; Wien : Österreichische Gesellschaft für Semiotik, Institut für Sozio-semiotische Studien ; Graz : Department of Slavic Studies, University, 2005 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v angl. ali nem. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 961-6500-86-4 (ZRC SAZU)
ISBN 3-900494-46-0 (Österreichische Gesellschaft für Semiotik)

81'22(082)
FRASCATI: 6-200
ETN O.5 13323 TEXT & REALITY Fikfak J. (ur.) SLA L.H II 4934 TEXT
COBISS.SI-ID 220472576

48.
THOUSAND nine hundred and fourteen to thousand nine hundred and eighteen
        1914-1918 / [contributing authors Marko Štepec ... [et al.] ; editor Marko Štepec ; translation Žandi Dežman ; photographs Aleksandra Frantar, Sašo Kovačič]. - Ljubljana : National Museum of Contemporary History, 2010 (Ljubljana : Para). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

600 izv.

ISBN 978-961-6665-11-7

94(100)"1914/1918" 355.48(=163.6)"1914/1918"
FRASCATI: 6-100
ETN O.9 13356 1914-1918 Štecec M. (ur.) ZGO F 567
COBISS.SI-ID 253537024

49.
TREBEŽNIK, Jernej
        Sodobne smernice kognitivne in lingvistične antropologije : nevroantropologija in primer nove obravnave hipoteze o jezikovnem relativizmu : magistrsko delo / Jernej Trebežnik. - Ljubljana : [J. Trebežnik], 2017. - 134 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 120-132. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:008
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3648 TREBEŽNIK J. Sodobne
COBISS.SI-ID 64084322

50.
        TRGOVINE in gostilne v občini Sv. Jurij ob Ščavnici / [Ivan Rihtarič, odgovorni urednik]. - Gornja Radgona : Zgodovinsko društvo, 2002. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

1000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

908:39(497.4-18)(091)
ETN D.1.4 13343 TRGOVINE Rihtarčič I. (ur.) ZGO E 1371
COBISS.SI-ID 575877

51.
        TRIGLAVSKI narodni park : akterji, dediščine / uredili Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar in Dan Podjed. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 177 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo v slv. in hrv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Izvlečki v slov. hrv in angl. ter povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-254-680-9

502/504(497.4-751.2)(082)
ETN B.4 13337 TRIGLAVSKI Fikfak J. (ur.) GEO GORE 10969 502/504 TRIGLAVSKI
COBISS.SI-ID 272536064

52.
        URBANI fenomeni : muzejske perspektive CE : zbirka prispevkov s poletnih muzejskih delavnic Muzeja novejše zgodovine Celje / [avtorji tekstov Sebastjan Weber ... [et al.] ; uredila Urška Ženko ; avtorji fotografij Tanja Roženbergar ... et al.]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2016. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

150 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6339-40-7 (broš.)

316.728(497.4Celje)(082) 39(497.4Celje)(082) 069:316.7(497.4Celje)(082)
ETN D.2.4 13362 URBANI Ženko U. (ur.)
COBISS.SI-ID 286756608

53.
        ZA skrbi je še jutri cajt : folklorne pripovedi z začetka zasavskega hribovja od Besnice do Velike Štange / [zbral, ilustracije in uvodni zemljevid] Bojan Jerlah ; [kartografska shema Manca Volk Bahun ; strokovni prispevek Vera Smole]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 309 str. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 45)

Podatek o izd. in natisu v CIP-u. - Zvd. na spojnih listih. - 400 izv. - Bibliografija: str. 20. - Summary / translated by Nataša Hrovat Jerlah ; Zusammenfassung / Übersetzung Nataša Hrovat Jerlah

ISBN 978-961-254-837-7

398.2(497.432)
ETN B.5 9658/45 JERLAH B. Za skrbi SLA L.A II 2718/45 ZA SKRBI
COBISS.SI-ID 281658112

54.
ZAJC, Marko, 1975-
        Naši in vaši : iz zgodovine slovenskega časopisnega diskurza v 19. in začetku 20. stoletja / Marko Zajc, Janez Polajnar ; [recenzenta Janez Cvirn, Andrej Studen]. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2012. - 98, 21 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Mediawatch)

Dostopno tudi na: http://mediawatch.mirovni-institut.si/edicija/seznam/23/mediawatch23.pdf
Dostopno tudi na: http://mediawatch.mirovni-institut.si/eng/ours_and_yours.pdf. - Bibliografija: str. 85-98. - Vsebuje tudi angl. prevod uvodnega poglavja, tiskan v obratni smeri: Ours and yours : on the history of Slovenian newspaper discourse of the 19th and early 20th centuries / [translation Olga Vuković]

ISBN 978-961-6455-72-5

070(497.4):351.751(497.4)
FRASCATI: 5-415
ETN A.4.1 13367 ZAJC M. Naši SOC 316.77 ZAJC M. Naši in vaši
COBISS.SI-ID 260314112

55.
ZUPANEC Bajželj, Andreja
        Po ljubljanskih ulicah : prometni vrvež ljubljanskih ulic 20. stoletja = Through Ljubljana streets : traffic in Ljubljana in the 20th century / [avtorica Andreja Zupanec Bajželj ; avtorji fotografij Dragan Arrigler ... [et al.] ; prevod Martin Cregeen]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 250 izv. - Opombe z bibliografijo ob besedilu

ISBN 978-961-6665-41-4

711.7(497.4Ljubljana)"19" 656(497.4Ljubljana)"19"
ETN B.2 13359 ZUPANEC BAJŽELJ A. Po ljubljanskih ZGO F 665 94(497.4) PO ljubljanskih
COBISS.SI-ID 283680768

56.
ŽAGAR, Janja, 1961-
        Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016 / [besedilo Janja Žagar ; fotografije Janja Žagar, Jure Rus, Marko Habič ; prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 66. - Summary

ISBN 978-961-6388-64-1

746.2:39(091)(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.9 13352 ŽAGAR J. Čipkaste UMZG T/svn/n/50 ZGO D 8894 39 ŽAGAR J. Čipkaste vezi
COBISS.SI-ID 287171584