COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
BASKAR, Bojan
        Nacionalna identiteta kot imperialna zapuščina : uvod v slovensko etnomitologijo / Bojan Baskar. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 139 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 123-134. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-799-1 (broš.)

572:316.7 316.7:327.2 323.1(497.4)
ETN D.2.8 13185 BASKAR B. Nacionalna 1 SOC 39 BASKAR B. Nacionalna
COBISS.SI-ID 282388480

2.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Od nekdaj jedi so ljubljanske slovele : z Ljubljančani za vsakdanjo in praznično mizo / Janez Bogataj ; [fotografije jedi Janez Bogataj ... [et al.], arhivske fotografije iz zbirke Zmaga Tančiča in dokumentacije Janeza Bogataja, druge fotografije ArhivTurizem]. - Ljubljana : Turizem, 2014 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 84 str., [1] zganj. pril. : fotogr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 76

ISBN 978-961-93685-0-3

392.8(497.4Ljubljana)(091) 641.56(497.4Ljubljana) 641.56(497.4Ljubljana)(083.12)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.8 13191 BOGATAJ J. Od nekdaj
COBISS.SI-ID 274357248

3.
BROJAN, Matjaž
        Slamnata sled Domžal : 300 let slamnikarstva / Matjaž Brojan. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2012 (Kočevje : Kočevski tisk). - 285 str. : ilustr. ; 28 cm

1.100 izv. - Bibliografija: str. 282-283

ISBN 978-961-91218-3-2

687.4:39(497.4Domžale)(091) 746.6(497.4Domžale)(091) 908(497.4Domžale)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.4 13190 BROJAN M. Slamnata
COBISS.SI-ID 262128128

4.
BUČAR-Ručman, Aleš
        Migracije in kriminaliteta : pogled čez meje stereotipov in predsodkov / Aleš Bučar Ručman. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 511 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Migracije, ISSN 1580-7401 ; 24)

Iz recenzij Rastka Močnika in Zorana Kanduča na zadnji str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 469-501. - Kazalo

ISBN 978-961-254-754-7

314.15:343(4) 343.3/.7:314.15
ETN A.15 13206 BUČAR RUČMAN A. Migracije SOC 314 BUČAR R. A. Migracije
COBISS.SI-ID 277053952

5.
ČOLOVIĆ, Ivan, 1938-
        Balkan - teror kulture : razprave o politični antropologiji 2 / Ivan Čolović ; prevod Sara Špelec. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 188 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura sožitja)

Prevod dela: Balkan - teror kulture. - 300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 181-186 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Seznam uporabljene avtorjeve bibliografije: str. 187-188

ISBN 978-961-237-745-8

39:32(497) 316.722(497)
FRASCATI: 5-402
ETN C.11 13205 ČOLOVIĆ I. Balkan ZGO C 6570/1 94(497.1) ČOLOVIĆ I. Balkan 1
COBISS.SI-ID 279400704

6.
DEUTSCHES Technikmuseum (Berlin)
        Hi, konjiček : igrače na kolesih = [Spielzeuge auf Rädern] : Hermanov brlog - otroški muzej, [Celje] / [uredila Marija Počivavšek ; tekst Andreas Curtius ; prevod Niko Hudelja ; fotografije Deutsches Technikmuseum Berlin]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 1996 (Celje : Cetis). - 32 str. : fotogr. ; 21 cm

Besedilo v slov. in nem. - "... na jesen leta 1996 povabili ... Deutsches Technikmuseum Berlin s predstavitvijo njihove zbirke tehničnih igrač in igrač na kolesih .... iz obdobja od leta 1850 do leta 1955 ..." --> predgovor

688.727:39(091)(064) 061.4(497.4 Celje)MNZ
FRASCATI: 5-402
ETN F.3 13162 HI, KONJIČEK Počivavšek M. (ur.)
COBISS.SI-ID 62089984

7.
        DOBRA igrača / [glavna in odgovorna urednica Bronica Gologranc Zakonjšek ; fotografije Tomaž Lauko, Komisija za oceno igrač, iz zasebnih arhivov ; risbice otrok Vrtec Anice Černejeve Celje, Vrtec Tončke Čečeve Celje, Vrtec Zarja Celje ; prevod v angleščino Amidas]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2002 (Celje : Dikplast). - 42 str. : ilustr. ; 21 cm

Povzetek

ISBN 961-6339-04-4

688.72(064) 371.382.015.3(082)
ETN D.3.3 13163 DOBRA Gologranc Zakonjšek B. PSI 159.922.7/.8 DOBRA IGRAČA Gologranc Z.B.(ur.)
COBISS.SI-ID 119131648

8.
        DOTIK svetnikov : vloga relikvij v krščanstvu na Slovenskem : [Muzej krščanstva na Slovenskem, 6. november 2008 - 16. avgust 2009] = In touch with the Saints : the role of relics in Slovene christianity : [Slovene Museum of Christianity, 6th November 2008-16th August 2009] / [strokovni prispevki Darko Knez ... [et al.] ; avtorji kataloških enot in indeksa Darko Knez ... [et al.] ; urednica Nataša Polajnar Frelih ; angleški prevod Ljubica Klančar ; fotografija Foto atelje Pavšič Zavadlav ... et al.]. - Stična : Muzej krščanstva na Slovenskem, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 500 izv. - Povzetek v angl. pri vseh prispevkih. - Opombe z bibliografijo na dnu str. ali bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-90664-6-1

27-526.7(497.4)(083.824) 069(497.4Stična):27
ETN D.3.1 13196 KNEZ D. Dotik
COBISS.SI-ID 241429760

9.
        GLINA, roka, ogenj : keramika na Gorenjskem od davnih dni do danes / [besedila Tatjana Dolžan Eržan ... [et al.] ; prevod Andrej Grah Whatmough ; fotografije Boštjan Gunčar ... et al.]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2010. - 55 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Gorenjski kraji in ljudje ; št. 33)

ISBN 978-961-6478-33-5

738(497.452)(083.824) 73:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ARH 017-SLO 170 ETN D.1.4 13168 GLINA
COBISS.SI-ID 250882048

10.
GOFFMAN, Erving, 1922-1982
        Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju / Erving Goffman ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Mirjana Nastran Ule]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2014 ([Ljubljana] : Studio print). - 305 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

400 izv. - Prevod dela: Presentation of self in everyday life. - Dramaturgija vsakdanjega življenja Ervinga Goffmana / Mirjana N. Ule: str. 285-305. - Beležka o avtorju: str. 283-284. - Opombe z bibliografijo na dnu nekaterih str.

ISBN 978-961-6798-50-1

316.663
FRASCATI: 5-410
ETN A.2 13183 GOFFMAN E. Predstavljanje FIL IX.3 GOFFMAN E. Predstavljanje SOC 316.6 GOFFMAN E. Predstavljanje
COBISS.SI-ID 277432576

11.
        GORENJSKI kraji in ljudje. 2, Pred prvo svetovno vojno : razglednice in fotografije / [strokovna priprava kataloga Cene Avguštin, Anka Novak, Majda Žontar ; reprodukcije Drago Holynski]. - Kranj : Gorenjski muzej, 1986 (Ljubljana : B. Jakupovič). - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Razstavni katalog. - 500 izv.

77.03(497.4 Gorenjska)(064) 908(497.4 Gorenjska)(064)
ETN B.2 13170 GORENJSKI KRAJI 2 UMZG Depo T/svn/t/Gor/2/ii
COBISS.SI-ID 4360962

12.
        GORENJSKI kraji in ljudje. 3, Med obema vojnama : razglednice in fotografije / [strokovna priprava kataloga Cene Avguštin, Anka Novak, Majda Žontar ; reprodukcije Drago Holynski]. - Kranj : Gorenjski muzej, 1987 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Razstavni katalog. - 500 izv.

77.03(497.4 Gorenjska)(064) 908(497.4 Gorenjska)(064) 77.047.1(497.12-16)(064)
ETN B.2 13171 GORENJSKI KRAJI 3 UMZG Depo T/svn/t/Gor/2/iii ZGO E 894/3
COBISS.SI-ID 3997696

13.
        GORENJSKI kraji in ljudje. 4, Po 2. svetovni vojni : razglednice in fotografije / [strokovna priprava kataloga Cene Avguštin, Nada Holynski, Anka Novak ; reprodukcije Drago Holynski]. - Kranj : Gorenjski muzej, 1989 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Razstavni katalog. - 500 izv.

77.03(497.4 Gorenjska)(064) 908(497.4 Gorenjska)(064)
FRASCATI: 6-100
ETN B.2 13172 GORENJSKI KRAJI 4 UMZG T/svn/t/Gor/2/iv UMZG Depo T/svn/t/Gor/2/iv/d
COBISS.SI-ID 7907586

14.
GORENJSKI muzej (Kranj)
        Fotografski atelje priporoča --- : zbirka starih fotografij Gorenjskega muzeja / [avtorica kataloga Marjana Žibert ; prevod v angleški jezik Martin Creegen]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2012 ([Kranj] : Tiskarna Jagraf). - 55 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Gorenjski kraji in ljudje. Zbirke ; 7)

300 izv. - Summary

ISBN 978-961-6478-44-1

069(497.4Kranj):77.04(083.824) 77(497.4Kranj)
ETN B.2 13174 ŽIBERT M. Fotografski
COBISS.SI-ID 263524864

15.
GORENJSKI muzej (Kranj)
        Prelepa Gorenjska : vodnik po stalni razstavi / [avtorska skupina Tatjana Eržen Dolžan ... [et al.] ; fotografije Tomaž Lauko ... et al.]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2012. - 143 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.gorenjski-muzej.videofon.si/upload/fckeditor/file/VODNIK1_1.pdf . - Nasl. na str. 143: Prelepa Gorenjska v Gorenjskem muzeju v Khislsteinu. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Vodnik po stalni razstavi Gorenjskega muzeja v Khislsteinu. - Potiskane notr. str. ov. - Recenzentska skupina Janez Bizjak, Ljuba Brajnik, Matija Jenko, Milan Sagadin, Andreja Valič, Majda Žontar, Jože Žontar

ISBN 978-961-6478-47-2
ISBN 978-961-6478-40-3 !

719:93(497.452) 069(497.4Kranj)
FRASCATI: 6-100
ETN B.3 13165 PRELEPA Perko V. (ur.)
COBISS.SI-ID 264763136

16.
GORENJSKI muzej (Kranj)
        Prelepa Gorenjska. Otroški vodnik po razstavi / [avtorica Magda Zore ; fotografije Špela Trobec, Tomaž Lauko ; ilustracije Špela Trobec]. - [Kranj] : Gorenjski muzej, [2012]. - [32] str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Na nasl. str. tudi: Muzejčica. - Potiskane notr. str. ov.

719(497.4Kranj)(036) 069(497.4Kranj)(036)
ETN B.3 13164 ZORE M. Prelepa
COBISS.SI-ID 265643776

17.
        HIŠE učenosti na Slovenskem na starih razglednicah / [urednica kataloga Mateja Ribarič ; prevod povzetkov Veronika Pušnik (angleščina), Marinka Krenker (nemščina)]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2006 ([Ljubljana] : Pleško). - 205 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Razstavni katalog / Slovenski šolski muzej ; 89)

500 izv. - Bibliografija na dnu str. in pri enem prispevku. - Summary in Zusammenfassung pri večini prispevkov

ISBN 961-90462-7-7
ISBN 978-961-90462-7-2 (ISBN-13)

373.3/.5(497.4)(084.12)(064)
FRASCATI: 6-100
ETN B.2 13209 HIŠE Ribarič M. (ur.) ZGO C 318/89
COBISS.SI-ID 229029376

18.
KNEZ, Darko, 1966-
        Od zore do mraka : križi iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije = From dawn till dusk : crosses in the collection of the National Museum of Slovenia / [Darko Knez ; urednica Maja Lozar Štamcar ; prevajalka Tanja Kuret ; fotograf Tomaž Lauko ; ilustrator Borko Tepina]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 207 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev = Sources. Topics in Slovenian material culture / Narodni muzej Slovenije ; 8)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 800 izv. - Bibliografija: str. 204-205. - Kazalo

ISBN 978-961-6169-72-1

27-526.6 7.046.3
FRASCATI: 6-100
ETN D.3.1 13198 KNEZ D. Od zore
COBISS.SI-ID 253478400

19.
KNEZ, Darko, 1966-
        Relics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia / Darko Knez ; [prevod Tanja Kuret ; fotografija Tomaž Lauko]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 174 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev = Sources. Topics in Slovenian material culture / Narodni muzej Slovenije ; 12)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Naravoslovne raziskave ter konserviranje in restavriranje kovinskih relikviarijev / Nataša Nemeček, Marijan Nečemer, Peter Kump: str. 66-81. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 163-167 in na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6169-93-6

069.5(497.4Ljubljana):27-526.7
FRASCATI: 6-100
ETN D.3.1 13199 KNEZ D. Relikvije
COBISS.SI-ID 276528128

20.
KNEZ, Darko, 1966-
        Svetinjice : iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije = Pilgrimage badges : from the collections of the National Museum of Slovenia / Darko Knez ; [prevod Barbara Smith Demo ; fotografija Tomaž Lauko ; risba Uroš Stiškovski]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2001 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 288 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev ; 3)

Besedilo v slov. in angl. prevod. - Bibliografija: str. 285-288

ISBN 961-6169-17-3

2-526.8:39 737.2:248.153.8
ETN D.3.1 13197 KNEZ D. Svetinjice
COBISS.SI-ID 113676288

21.
KNIFIC, Bojan
        Usnje vseh barv / Bojan Knific ; [fotografije fototeka Tržiškega muzeja, Milan Malovrh, Janez Slapar-Temšak ; ilustracije Katja Mulej ; prevod Marko Petrovič]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, 2015 ([Tržič] : Tiskarna Uzar). - 64 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - Razkrivanje usnjarske tradicije / Jana Babšek: str. 4-5. - Bibliografija: str. 60-61. - Summary : Leather of all colours

ISBN 978-961-92838-2-0

675:39(497.4Tržič)(091)(083.82)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.4 13189 KNIFIC B. Usnje
COBISS.SI-ID 282428928

22.
        KRI iz večernih sladkih oblakov : usode v véliki vojni : Kino Partizan, Pokrajinski muzej Maribor, občasna razstava, maj 2014 - februar 2015 / [avtorji besedil Darko Friš, Aleš Maver, Tomaž Kladnik ; avtorji razstave Mirjana Koren ... [et al.] ; fotografije Pokrajinski muzej Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor ; prevod besedil Robert Heričko ; grafično oblikovanje Dejan Štampar] = The blood out of the sweet vespertine clouds : the destinies during the great war : Kino Partizan, Regional Museum Maribor, temporary exhibition, May 2014 - February 2015 / [authors of the texts Darko Friš, Aleš Maver, Tomaž Kladnik ; authors of exhibition Mirjana Koren ... [ et al.] ; photographs Regional Museum Maribor, Regional Archive Maribor ; translation Robert Heričko ; graphic design Dejan Štampar]. - Maribor : Pokrajinski muzej = Regional Museum, 2014 ([Grobelno] : Kotis). - 19 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Muzejski listi, ISSN 1408-3825 ; 41)

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Fotogr. na notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov

9 94(497.4Maribor)%1914/1918%
ETN D.2.7 13173 FRIŠ D. Kri
COBISS.SI-ID 79135489

23.
MALINOWSKI, Bronislaw, 1884-1942
        Znanstvena teorija kulture / Bronislaw Malinowski ; [prevedel Borut Cajnko ; spremna beseda Zoja Skušek]. - Ljubljana : ISH - Inštitut za humanistične vede, 1995. - 224 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: A scientific theory of culture, and other essays. - Predgovor / Huntington Cairns: str. 7-9. - "Fanatični teoretični empirist" - Bronislaw Kaspar Malinowski : spremna beseda / Zoja Skušek: str. 195-211. - Biobibliografija del Bronislawa Kasparja Malinowskega: str. 213-217. - Vsebuje tudi: Funkcionalna teorija ; Sir James George Frazer: biografska ocena

ISBN 961-6192-02-7

39:130.2 130.2:39 130.2:929 Malinowski B. 012 Malinowski B. 316.74:37
FRASCATI: 5-402
ARH 023 1995 MALINOWSKI ETN A.0 8623 MALINOWSKI B. Znanstvena FIL III MALINOWSKI B. Znanstvena GER 1 MALINOWSKI B. Znanstvena PED 37.015.4 MALINOWSKI B. Znanstvena PRK 5740/letn.10,[66] MALINOWSKI B. Znanstvena SOC 1 MALINOWSKI B. Znanstvena
COBISS.SI-ID 56540160

24.
MARINŠEK, Marjan, 1941-2011
        Slovenska pravljica Maksima Gasparija. Knj. 2, Gasparijeve razglednice, ilustracije in jaslice / Marjan Marinšek ; [fotografije Peter Marinšek]. - Koper : Ognjišče, 2007. - 297 str. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. na ov.: Maksim Gaspari; hrbtni nasl.: Slovenska pravljica Maksima Gasparija II. - O avtorju / Božo Rustja: str. 295-297. - Bibliografija: str. 292

ISBN 978-961-6504-68-3

75(497.4):929Gaspari M.
ETN D.3.2 13208 MARINŠEK M. Slovenska
COBISS.SI-ID 230575616

25.
MLAKAR, Vlasta, 1968-
        Rastlina je sveta, od korenin do cveta : tradicionalno znanje o rastlinskem svetu na Slovenskem / Vlasta Mlakar ; [fotografije Slovenski etnografski muzej]. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] V. Mlakar, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). - 495 str. : fotogr. ; 24 cm

700 izv. - Slovenija je zelena predvsem zaradi rastlin, manj zaradi ljudi! / Janez Bogataj: str. 9-10. - O avtorici: str. 495. - Bibliografija: str. 479-484. - Kazalo

ISBN 978-961-283-338-1

39:58(497.4) 58(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.5 13188 MLAKAR V. Rastlina
COBISS.SI-ID 281278720

26.
        MOJ rojstni dan : [katalog] = Happy birthday : [catalogue] / [besedilo Noriko Takano ... [et al.] ; prevod Expert ; fotografsko gradivo Muzej novejše zgodovine Celje ... [et al.] = photo documentation Museum of Recent History Celje ... [et al.] ; uredila Jožica Trateški]. - Celje : Muzej novejše zgodovine = Museum of recent History, 2011 (Celje : Dikplast). - 20 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Fotogr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

793.22(497.4+520)(083.824) 392(497.4+520)(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.1 13161 MOJ Trateški J. (ur.)
COBISS.SI-ID 258021120

27.
        MUMIJA in krokodil : Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu : katalog razstave / [pisci besedil Tomislav Kajfež ... [et al.] ; uredniki Tomislav Kajfež, Miran Pflaum, Veronika Pflaum ; prevajalka iz angleščine in nemščine Veronika Pflaum ; fotografije Tomaž Lauko ... [et al.] ; zemljevid Andreja Peklar]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - 204 str. : ilustr. ; 26 cm

Potiskane notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 195-202

ISBN 978-961-6169-86-8

930.85(620)(083.824) 903/904(620)(083.824) 929(497.4):930.85(620)(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 13202 MUMIJA Kajfež T. (ur.)
COBISS.SI-ID 272200704

28.
ODER, Karla
        Mati fabrika - Železarna Ravne : uf, industrija! : mrežni razstavni projekt Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 : [katalog razstave, Ravne na Koroškem, 2014] / [besedilo Karla Oder ; fotografije Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem]. - Ravne na Koroškem : Koroški pokrajinski muzej, 2014 (Vojnik : GM tisk). - 49 str. : ilustr. ; 27 cm

Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 978-961-6346-22-1

669.1(497.4Ravne na Koroškem)(091)(083.824) 930.85(497.4Ravne na Koroškem)(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.5 13194 ODER K. Mati
COBISS.SI-ID 80831745

29.
        OKUSITI Maribor : vsakdanje in praznične jedi Mariborčanov / avtorice in avtorja besedil Janez Bogataj ... [et al.] ; uredila Janez Bogataj, Helena Cvikl ; [fotografije jedi Tomo Jeseničnik, arhivske fotografije na uvodnih straneh poglavij so iz zbirk Janeza Bogataja ... et al.]. - Maribor : Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 85 str. : fotogr. ; 22 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-6762-31-1

641.56(497.4Maribor)(083.12) 392.8(497.4Maribor)(091)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.8 13192 BOGATAJ J. Okusiti
COBISS.SI-ID 280841728

30.
PEDERSEN, Morten Axel
        Not quite shamans : spirit worlds and political lives in northern Mongolia / Morten Axel Pedersen. - Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2011. - XII, 250 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Culture and society after socialism)

Bibliografija: str. 225-238. - Kazalo. - Vsebina: Shamanic states ; The shamanic predicament ; Layered lands, layered minds ; The shaman's two bodies ; Mischievous souls

ISBN 978-0-8014-4910-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-8014-7620-4 (broš.)
ISBN 0-8014-4910-3 (trda vezava)
ISBN 0-8014-7620-8 (broš.)

2-136.7:572(517)
FRASCATI: 5-402
ETN A.6 13071 PEDERSEN M. A. Not quite
COBISS.SI-ID 57335394

31.
PLETERSKI, Andrej, 1955-
        Kulturni genom : prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe / Andrej Pleterski ; [kartografske predloge Benjamin Štular ; risbe predmetov Dragica Knific Lunder, Darja Grosman]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 408 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm + 1 pril. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa ; suppl. 10)

600 izv. - Bibliografija: str. 385-406. - Summary

ISBN 978-961-254-736-3

903/904:39 257.7 39(=16)
FRASCATI: 5-402
ARH Per 02-SLO 55/10 ETN O.15 13187 PLETERSKI A. Kulturni
COBISS.SI-ID 276157952

32.
PODGORŠEK, Saša
        Nemščina za etnologe in kulturne antropologe I = Deutsch für Ethnologen und Kulturanthropologen I / [avtorica, risbe] Saša Podgoršek. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 163 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 158-161

ISBN 978-961-237-797-7

811.112.2'373.46:39(075.8)
FRASCATI: 6-200
ETN O.0 13210 PODGORŠEK S. Nemščina 1, 2
COBISS.SI-ID 282289664

33.
        PODOBE Balkana : identiteta in spomin v dolgem 19. stoletju : potujoča razstava : odprtje razstave, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 8. aprila 2013 / [avtorji sodelujoči muzeji in kustosi ; strokovni urednik Philippos Mazarakis-Ainian ; fotografije z dovoljenjem sodelujočih muzejev]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, cop. 2013 (Ljubljana : R-tisk). - 118 str. : ilustr. ; 27 cm

Spremna beseda Barbare Ravnik na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6169-82-0 (Narodni muzej Slovenije)

930.85(497)"18"(083.824) 316.722(497)"18"(083.824)
FRASCATI: 6-100
ETN C.11 13204 PODOBE
COBISS.SI-ID 266469376

34.
        PREDMET kot reprezentanca: okus, ugled, moč = Objects as manifestations of taste, prestige and power / [urednica Maja Lozar Štamcar ; fotograf Tomaž Lauko ... et al. ; prevajalci Franc Smrke, DEKS]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2009 [i. e.] 2010. - 531 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu str.

ISBN 978-961-6169-67-7

930.85(497.4)(082)
FRASCATI: 6-100
ETN D.1 13200 OKUS Lozar Štamcar M. (ur.) UMZG T/svn/z/113
COBISS.SI-ID 249061632

35.
        PRIPOVED o minulih letih / prevod Aljaž Glaser ; [avtor spremne besede Simon Malmenvall ; uredil Blaž Podlesnik ; ilustracije miniature iz Radzivilovskega kodeksa (15. stol.)]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 248 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Povestʹ vremennyh let. - 300 izv. - Bibliografija: str. 241-248

ISBN 978-961-237-791-5

94(47)"08/11"
ETN O.9 13186 PRIPOVED SLA Hist II 1284 PRIPOVED 1, 2 SOC 94(41/49) PRIPOVED Podlesnik B. (ur.)
COBISS.SI-ID 281983744

36.
RANK, Otto
        Mit o rođenju junaka : pokušaj psihološkog tumačenja mita / Oto Rank ; preveo s nemačkog Tomislav Bekić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2007. - 117 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Naučna misao)

Prevod dela: Der Mythus von der Geburt des Helden. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-86-86611-08-6 (broš.)

159.964.2:2-264 2-264
FRASCATI: 5-402
ETN O.15 13177 RANK O. Mit
COBISS.SI-ID 1099353182

37.
RAVNIK-Toman, Barbara
        Na gorenjski zemlji : ob 100-letnici slovenskega filma 1905-2005 : Kranj 2005, Gorenjski muzej, Galerija Prešernove hiše Kranj, december 2005 / [besedila Barbara Ravnik Toman, Beba Jenčič, Stanko Šimenc]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2005 (Trboje : Jagraf). - 61 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Gorenjski kraji in ljudje ; 28)

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 61. - Filmografija: str. 43-50

ISBN 961-6478-08-7

791(497.4)"1905/2005"(064)
ETN B.2 13169 RAVNIK TOMAN B. Na gorenjski
COBISS.SI-ID 222943488

38.
        SABLJANJE : veščina, tradicija, šport : zbornik ob 100-letnici osvojitve srebrne olimpijske medalje Rudolfa Cvetka / uredila Jože Podpečnik in Simona Pörš ; [fotografije Tomaž Lauko, Jože Podpečnik]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2012 (Ljubljana : Matformat). - 112 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv. - Bibliografija: str. 107-112

ISBN 978-961-6169-79-0

796.86(082)(091)
FRASCATI: 6-100
ETN D.3.3 13203 SABLJANJE
COBISS.SI-ID 264355072

39.
SLOVENSKI verski muzej (Stična)
        Zgodovina krščanstva na Slovenskem. Vodnik po stalni razstavi / [besedilo za vodnik napisala Nataša Polajnar Frelih ; angleški prevod Ljubica Klančar, Paul Morris Townend ; fotografije Ana Zavadlav ... [et al.] ; izdelava tlorisa Sanja Jurca Avci, Danijel Janušič]. - Stična : Slovenski verski muzej, 2003 (Ljubljana : Mat-format). - 209 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 192-196. - Osnovna literatura o Slovenskem verskem muzeju: str. 208-209. - Summary

ISBN 961-90664-2-1

23/28(497.4)(091)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.1 13195 POLAJNAR FRELIH N. Zgodovina UMZG Kt/Stič/1 ZGO E 1403
COBISS.SI-ID 127505920

40.
        STAROVERSTVO in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka / [besedilo in uredništvo Pavel Medvešček in Darja Skrt ; spremna beseda Darja Skrt, Inga Miklavčič Brezigar ; fotografije Radivoj Zavadlav ; zemljevidi Anica Cernatič Gregorič]. - Nova Gorica : Goriški muzej, Kromberk, 2014 ([Šempeter pri Gorici] : A- media). - 150 str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6201-46-9

39(497.4):929Medvešček P.(083.824)
FRASCATI: 5-402
ARH 017-SLO 183 ETN D.3.1 13175 MEDVEŠČEK P. Staroverstvo
COBISS.SI-ID 274384640

41.
STRATHERN, Marilyn
        Pisanje antropologije / Marilyn Strathern ; prevedla Marija Zidar ; [spremna beseda Maja Petrović-Šteger]. - Ljubljana : Študentska založba, 2008 ([Ljubljana] : Formatisk). - 283 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Partial connections. - O odnosih antropološke vednosti / Maja Petrović-Šteger: str. 247-261. - Kazalo. - Bibliografija: str. 262-279

ISBN 978-961-242-189-2

39:572 316.7:39
FRASCATI: 5-402
ETN A.0 13182 STRATHERN M. Pisati FIL III STRATHERN M. Pisati antropologijo SOC 572 STRATHERN, M. Pisati antropologijo
COBISS.SI-ID 240201216

42.
ŠESTDESET
        60 let, 60 zgodb / [avtorji tekstov Tatjana Dolžan Eržen ... [et al.] ; fotografije Tomaž Lauko ... [et al.] ; glavna urednica Jelena Justin]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-6478-53-3

930.85(497.452) 069(497.452)
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 13166 60 LET Justin J. (ur.)
COBISS.SI-ID 270895872

43.
        UF, Industrija! : mrežni razstavni projekt Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 = Wow, Industry! : multi-venue exhibition project of the European Capital of Culture Maribor 2012 / [uredila Aleksandra Berberih-Slana, Marjan Matjašič ; prevedla Rawley Grau, Nuša Kleva]. - Maribor : Muzej narodne osvoboditve, 2012 ([Izola] : Repro Point). - 195 str. : ilustr. ; 26 cm

Besedilo v slov., uvodno besedilo tudi v angl. - 1.200 izv. - Bibliografija pri nekaterih, povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-90502-7-9

338(497.4)(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.5 13193 UF, INDUSTRIJA! Berberih-Slana A.
COBISS.SI-ID 70592001

44.
        UMETNOST iz tovarne : keramika Dekor = Factory-made art : Decor ceramics / [pisci besedil Breda Ilich Klančnik ... [et al.] ; urednica Mateja Kos ; prevod Franc Smrke ; fotografije Tomaž Lauko]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2012 (Ljubljana : Pleško). - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v angl. - Fotogr. na notr. str. ov. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6169-77-6

738(497.4)
FRASCATI: 6-302
ETN D.3.2 13201 UMETNOST Kos M. (ur.)
COBISS.SI-ID 261533952

45.
VIAZZO, Pier Paolo
        Alpske skupnosti : okolje, prebivalstvo in družbena struktura / Pier Paolo Viazzo ; [prevod Tomaž Jurca ; spremna študija in strokovni pregled Bojan Baskar]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2014 ([Ljubljana] : Studio print). - 457 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Upland communities. - Alpe antropologov / Bojan Baskar: str. 435-457. - 400 izv. - Bibliografija: str. 395-434

ISBN 978-961-6798-53-2

39(234.3) 314(234.3)"15/19" 502.1(234.3)
FRASCATI: 5-402
ETN C.7 13184 VIAZZO P. P. Alpske 1 GEO ALPE I 4954 911.3 VIAZZO P. P. Alpske SOC 39 VIAZZO P. P. Alpske SOC 39 VIAZZO P.P. Alpske
COBISS.SI-ID 278488576

46.
        ZAKLADI Gorenjske : iz zbirk muzejev Gorenjske / [besedila v katalogu Jože Štukl ... [et al.] ; uvodne besede Jana Mlakar]. - Škofja Loka : Loški muzej ; Kranj : Gorenjski muzej ; Jesenice : Gornjesavski muzej ; Kamnik : Medobčinski muzej ; Radovljica : Muzeji radovljiške občine ; Tržič : Tržiški muzej, 2012 (Žirovnica : Medium). - 15, [3] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 6.000 izv.

ISBN 978-961-6727-26-6 (Loški muzej)

069.5(497.452)(083.824)
ETN B.3 13167 ZAKLADI ŠTUKL J. (ur.)
COBISS.SI-ID 261169408


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO