COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
AJNIK, Eva, 1978-
        Podobe destinacije : japonski turisti na območju zahodnega Balkana : magistrsko delo / Eva Ajnik. - Ljubljana : [E. Ajnik], 2016. - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 129-139. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13224 AJNIK E. Podobe
COBISS.SI-ID 60073314

2.
BABIČ, Anja, 1992-
        Etno trgovina se na ogled postavi : diplomsko delo / Anja Babič. - Ljubljana : [A. Babič], 2015. - 57 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. - Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 54-57. - Izvleček ; Abstarct

338.488.3:339.176:688.3(497.4Kranj)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3431 BABIČ A. Etno trgovina
COBISS.SI-ID 59659618

3.
BARTEL, Tim Fabian
        Theatre as lifestyle : a case study in the independant theatre scene of Berlin with the Leien des Alltags Collective : materʼs thesis = Gledališče kot življenjski slog : obravnava primera neodvisne gledališke scene v Berlinu s kolektivom Leien des Alltags : magistrsko delo / Tim Fabian Bartel. - Ljubljana : [T. F. Bartel], 2015. - 177 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somentor Jorge Grau Rebollo. - Bibliografija: f. 154-159. - Abstract ; Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:792(430Berlin)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3470 BARTEL T. F. Theatre
COBISS.SI-ID 59864418

4.
BOŠTJANČIČ, Andraž
        Identitete neke hiše : Švicarija in njeni prebivalci skozi čas : diplomsko delo / Andraž Boštjančič. - Ljubljana : [A. Boštjančič], 2015. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 61-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

72:39+640.4(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3445 BOŠTJANČIČ A. Identitete
COBISS.SI-ID 59752546

5.
BOŽIČ, Petra, 1989-
        Shifting frames, shifting perceptions : the mechanisms of rhetoric in sex work : [master thesis] = Premiki okvirjev, premiki percepcij : mehanizmi retorike spolnega dela : magistrsko delo / Petra Božič. - Ljubljana : [P. Božič], 2015. - 74 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somentor A. Jamie Saris. - Bibliografija: f. 70-72. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

176.5:572(41)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3467 BOŽIČ P. Shifting
COBISS.SI-ID 59853410

6.
CENTA, Ajda
        Ateisti Slovenije na socialnem omrežju Facebook : o mejah svobode izražanja : seminarska naloga / Ajda Centa. - Ljubljana : [A. Centa], 2015. - 37 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jaka Repič, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 34-37. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3464 CENTA A. Ateisti
COBISS.SI-ID 59838818

7.
ČEMAŽAR, Maja, 1992-
        Obnavljanje, zbiranje in predstavljanje pogonskih motorjev - primer tehniške dediščine : diplomsko delo / Maja Čemažar. - Ljubljana : [M. Čemažar], 2015. - 46 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 39-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

629.4.03:39(497.4Novaki)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3421 ČEMAŽAR M. Obnavljanje
COBISS.SI-ID 59584354

8.
ČEMAŽAR, Marta
        Možnosti razvoja dediščinskega turizma v vaseh ljubljanskega Posavja : diplomsko delo / Marta Čemažar. - Ljubljana : [M. Čemažar], 2015. - 43 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 37-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3462 ČEMAŽAR M. Možnosti
COBISS.SI-ID 59830114

9.
ČEPLAK Mencin, Ralf
        Phulkari : indijske vezenine iz Pandžaba in Harijane : razstava, 25. januar - 25. februar 2016 = Indian embroidery of Punjab and Haryana : exhibition, 25 January - 25 February 2016 / [besedilo Ralf Čeplak Mencin, Krishna Lal ; fotografije Basanta Rajkumar, Marko Habič, Matjaž Krivic ; prevodi Polona Perne, Franc Smrke]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016 (Žirovnica : Medium). - 104 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 34

ISBN 978-961-6388-61-0

746.3(540)(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN N.3 13220 ČEPLAK MENCIN R. Phulkari UMZG Bj/15/40 ZGO D 8768 39 PHULKARI
COBISS.SI-ID 283092480

10.
ČIGON, Matej, 1993-
        Črtomir : heroji in slavne osebnosti na Slovenskem : [semninarska naloga] / Matej Čigon in Luka Jazbinšek. - Ljubljana : [M. Čigon, L. Jazbinšek], 2014. - 10 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 10. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

7.046.2:821.163.6
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3433 ČIGON M. Črtomir
COBISS.SI-ID 59661922

11.
ČOK, Boris
        V siju mesečine : ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice / Boris Čok ; [urednik Andrej Pleterski ; prevod Meta Osredkar ; karte Mateja Belak]. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC : Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC, 2012 (Ljubljana : Littera Picta). - 184 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm + 1 zvd. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 5)

Dostopno tudi na: http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612543808.pdf. - 700 izv. - Obrisi mitskih likov Lokve in Prelož v kontekstu slovanske mitologije / Katja Hrobat Virloget: str. 165-172. - Recenzenta Katja Hrobat Virloget, Monika Kropej. - Bibliografija: str. 181-182. - Summary: Outlines of mythic characters in the villages of Lokev and Prelože in the context of slavic mythology

ISBN 978-961-254-380-8
ISBN 978-961-254-593-2 (pdf)

398(497.472) 398.3/.4(497.472) 811.163.6'282
ETN D.3.1 13187/5 ČOK B. V siju SLA Ethn II 291/5 ČOK B. V siju ZGO D 7093/5
COBISS.SI-ID 262791936

12.
DANIČIČ, Anja
        Fenomeni reke Save : pogled na reko z brega : diplomsko delo / Anja Daničič. - Ljubljana : [A. Daničič], 2015. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 33-35. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3460 DANIČIČ A. Fenomeni
COBISS.SI-ID 59824226

13.
        DEBATING authenticity : concepts of modernity in anthropological perspective / edited by Thomas Filitz and A. Jamie Saris. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2013. - X, 247 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-0-85745-496-6 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 0-85745-496-X (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-85745-497-3 (e-knjiga)
ISBN 0-85745-497-8 (e-knjiga)

572
FRASCATI: 5-402
COBISS.SI-ID 51381602

14.
DERLINK, Jošt
        Vključevanje antropologije v participativni urbanizem na primeru Marianskih Lazenj na Češkem : diplomsko delo / Jošt Derlink. - Ljubljana : [J. Derlink], 2015. - 54 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 48-52. - Izvleček ; Abstract ; Souhrn. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

712:572(1-21)(437.3Mariánské Lázně )
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3441 DERLINK J. Vključevanje
COBISS.SI-ID 59746658

15.
        DOKUMENTIRANJE in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom = Documenting and presenting intangible cultural heritage on film / uredila Nadja Valentinčič Furlan ; [prevodi David Limon ... et al.]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2015 ([Ljubljana] : T2 studio). - 108, 108 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Vsebuje tudi angl. besdilo, tiskano v obratni smeri: Documenting and presenting intangible cultural heritage on film = Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom

ISBN 978-961-6388-60-3 (18 EUR)

719:791.229.2(497.4)(082) 572(084)
FRASCATI: 5-402
ETN A.4 13225 DOKUMENTIRANJE Valentinčič N. (ur.) UMZG Film/29 ZGO D 8769 7 DOKUMENTIRANJE
COBISS.SI-ID 283065600

16.
DULAR, Andrej
        Modeli za modrotisk : zbirka Slovenskega etnografskega muzeja / [besedilo [in] fotografije, photographs] Andrej Dular ; [prevod, translation Nives Sulič]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2000 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 247 str. : barvne ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja = Slovene Ethnographic Museum Library, ISSN 1408-290X ; 7)

V kolofonu tudi nasl.: Blue-printing blocks : collection of the Slovene Ethnographic Museum. - Besedilo v slov. in angl. prevod. - 800 izv. - Bibliografija: str. 79-82. - Kazala. - Poročila: Janko Poljanec, Revija o knjigi, št. 11 (2001), str. 28

ISBN 961-90452-8-9

677.027.5:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.9 10339 DULAR A. Modeli
COBISS.SI-ID 107431936

17.
        ELABORAT o dostopnosti in zagotavljanju tehničnih pogojev za vzpostavitev dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam / [avtorice in avtorji besedil Urša Valič ... et al.] ; uredili Tina Palaić in Urša Valič. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2015 ([Maribor] : Dravski tisk). - 156 str. : ilustr. ; 23 cm

Hrbtni nasl.: Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. - Bibliografija: str. 153-156

ISBN 978-961-6388-48-1

719:316.344.7(497.4) 069(497.4)
ETN B.3 13216 ELABORAT Palaić T. (ur.)
COBISS.SI-ID 281606144

18.
EMEE eksperimentalna razstava (1 ; 2015 ; Ljubljana)
        Eurovision Lab. : en predmet - mnogo vizij - evrovizij : katalog prve EMEE eksperimentalne razstave = one object - many visions - eurovisions : catalogue of the first EMEE Experimental Exhibition / [pisci besedil Tajda Blazinšek ... [et al.] ; uredili Urška Purg in Janja Štefanič ; fotografije Sašo Kovačič, Sarah Poženel] = [contributing authors Tajda Blazinšek ... [et al.] ; editors Urška Purg in Janja Štefanič ; photographs Sašo Kovačič, Sarah Poženel]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije = National Museum of Contemporary History, 2015 ([Ljubljana] : Aero Print). - 123 str. : ilustr. ; 19 x 21 cm

Dostopno tudi na: http://issuu.com/muzejnzs/docs/eurovision_lab._katalog_mnzs
Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2015/09/EuroVision-Lab._katalog_MNZS.pdf. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 250 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6665-38-4

069(4)(083.824)
ETN B.3 13215 EUROVISION PURG U. (ur.)
COBISS.SI-ID 280861696

19.
        EUROVISION Lab. : experimental issue : one object - many visions - eurovisions / editors Urška Purg and Janja Štefanič. - [Ljubljana] : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015. - 8 str. : ilustr. ; 45 cm

Izšlo, 16. julija 2015, v okviru prve EMEE eksperimentalne razstave Muzeja novejše zgodovine Slovenije z naslovom En predmet - mnogo vizij - evrovizij

069
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 13214 EUROVISION Purg U. (ur.)
COBISS.SI-ID 59967330

20.
FELTRIN, Melita
        Vrtiček sredi polja : stalna zbirka v Narodni galeriji - vir za etnološke raziskave / Melita Feltrin. - Ljubljana : [M. Feltrin], 2007. - 54 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 53-54. - Univ. v Lj., Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

75:39
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3468 FELTRIN M. Vrtiček
COBISS.SI-ID 59854434

21.
GARTNER, Lucija
        Humor med pogrebnimi šegami : diplomsko delo / Lucija Gartner. - Ljubljana : [L. Gartner], 2015. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: str. 47-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3424 GARTNER L. Humor
COBISS.SI-ID 59592034

22.
GORŠIČ, Matej, filolog
        Miti o osvoboditvi nebesnih luči v kalevalskem pesništvu : doktorska disertacija / Matej Goršič. - Ljubljana : [M. Goršič], 2015. - 326 str. ; 30 cm

Mentor Marko Terseglav. - Bibliografija: str. 288-307. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398.22(0.034.2)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13222 GORŠIČ M. Miti
COBISS.SI-ID 283387136

23.
GRAEBER, David
        The utopia of rules : on technology, stupidity, and the secret joys of bureaucracy / David Graeber. - Brooklyn ; London : Melville House, 2015. - 261 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Nekaj poglavij je bilo že objavljenih leta 2012. - Bibliografija v opombah. - Vsebina: Introduction : the iron law of liberalism and the era of total bureaucratization ; Dead zones of the imagination : an essay on structural stupidity ; Of flying cars and the declining rate of profit ; The utopia of rules, or why we really love bureaucracy after all ; Appendix. On Batman and the problem of constituent power

ISBN 978-1-61219-374-8 (trda vezava)
ISBN 1-61219-374-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-61219-375-5 (e-knjiga)
ISBN 1-61219-375-7 (e-knjiga)
ISBN 978-1-61219-448-6 (broš.)

34
FRASCATI: 5-407
ETN A.3 13229 GRAEBER D. Utopia
COBISS.SI-ID 60175202

24.
GRANDA, Stane
        Slovenia : an historical overview / Stane Granda ; [English translation Amidas]. - Ljubljana : Government Communication Office, 2008 ([Ljubljana] : Littera picta). - 271 str. : ilustr. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Slovenija. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6435-47-5

94(497.4)
FRASCATI: 6-100
ETN D.0 12447 GRANDA S. Slovenia UMZG T/svn/z/127 ZGO C 6079 1, 2
COBISS.SI-ID 239407616

25.
GRČAR, Eva
        Novonastale družbene vloge žensk na Slovenskem po letu 1945 : diplomsko delo / Eva Grčar. - Ljubljana : [E. Grčar], 2015. - 77 str. ; 30 cm

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: str. 70-75. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3449 GRČAR E. Novonastale
COBISS.SI-ID 59758178

26.
GREGORC, Neža
        Spodnji Brnik skozi čas : zgodovina mojega domačega kraja : zgodovina, hišna in ledinska imena ter gospodarske dejavnosti domačega kraja : diplomsko delo / Neža Gregorc. - Spodnji Brnik : [N. Gregorc], 2015. - 83 f., [98] str. pril ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 75-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Spodnji Brnik)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3439 GREGORC N. Spodnji
COBISS.SI-ID 59668834

27.
GUČEK, Sanja
        Novodobna duhovnost : program Obvladovanje stresa z vadbo čuječnosti med teorijo in prakso : diplomsko delo / Sanja Guček. - Ljubljana : [S. Guček], 2015. - 35 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 30-33. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

29:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3443 GUČEK S. Novodobna
COBISS.SI-ID 59751778

28.
JAKOPIN, Ana, 1992-
        Parkour : vznik, izvajanje in institucionalizacija urbane discipline : diplomsko delo / Ana Jakopin. - Ljubljana : [A. Jakopin], 2015. - 39 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 27-31. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.1/.2:572(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3442 JAKOPIN A. Parkour
COBISS.SI-ID 59750754

29.
JANTOL Weber, Liljana
        Smo v maln prpelal : mlini na Jeseniščici in njenih pritokih : Šentrupert na Dolenjskem / [avtorici Liljana Jantol Weber, Mojca Ramovš ; prispevek o mlinarskem izrazju Vera Smole ; fotografije Liljana Jantol Weber, Mojca Ramovš, arhivi]. - Dolenje Jesenice : Zavod Rožlin, 2015. - 137 str. : ilustr. ; 23 cm

Slovarček narečnih izrazov s terena: str. 127-130. - Literatura in viri: str. 132-135

ISBN 978-961-93956-0-8

664.71:39(497.4Šentrupert) 664.71(497.4):719 811.163.6'282(497.4):664.71
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.4 13226 JANTOL WEBER L. Smo GEO DOL II 11215 911.3 JANTOL WEBER L. Smo
COBISS.SI-ID 282633984

30.
JEREB, Ana, 1981-
        Učenje tujih jezikov in popularna kultura : antropološki pogled : diplomsko delo / Ana Jereb. - Ljubljana : [A. Jereb], 2015. - 65 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 57-60. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

81:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3469 JEREB A. Učenje
COBISS.SI-ID 59859298

31.
JEVNIKAR, Maja, 1991-
        Ledinska imena izbranih vasi krajevne skupnosti Šentlovrenc : diplomsko delo = Microtoponyms in selected villages in local community Šentlovrenc : dissertation / Maja Jevnikar. - Ljubljana : [M. Jevnikar], 2015. - 59 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 54-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Šentlovrenc)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3461 JEVNIKAR M. Ledinska
COBISS.SI-ID 59828578

32.
KASTELIC, Ines
        Način življenja športnih strelcev in strelk - vrhunskih športnikov in športnic : [seminar] / Ines Kastelic. - Ljubljana : [I. Kastelic], 2015. - 47 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorja Rajko Muršič, Jaka Repič. - Bibliografija: f. 44-46. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.07Debevec R.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3451 KASTELIC I. Način
COBISS.SI-ID 59767394

33.
KASTELIC, Špela, 1985-
        Never mind the mainstream : impressions on self-sufficiency at the crossroads of independent music production - illustrations from Ljubljana and Barcelona : master thesis = Never mind the mainstream : vtisi samozadosnosti na razpotjih neodvisne glasbene produkcije - primeri iz Ljubljane in Barcelone : magistrsko delo / Špela Kastelic. - Ljubljana ; Barcelona : [Š. Kastelic], 2015. - 165 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somentorica Montserrat Clua I Fainé. - Bibliografija: f. 135-152. - Abstract ; Izvleček : Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:655.41(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3457 KASTELIC Š. Never
COBISS.SI-ID 59812194

34.
KERENČIČ, Eva
        "Babiški porodni model" na ginekološko-porodnem oddelku Splošne bolnišnice Celje : žensko osrediščene zgodbe : diplomsko delo / Eva Federnsberg Kerenčič. - Ljubljana : [E. Federnsberg Kerenčič], 2015. - 85 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 77-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

392(497.4Celje)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3455 KERENČIČ E. Babiški
COBISS.SI-ID 59792738

35.
KOLŠEK, Anamarie
        Malteški viteški red na Polzeli : seminarska naloga / Anamarie Kolšek. - Ljubljana : [A. Kolšek], 2015. - 18 str. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 15-16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Polzela)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3420 KOLŠEK A. Malteški
COBISS.SI-ID 59579234

36.
KOMAC, Tina
        Ohranjanje spomina na prvo svetovno vojno v Bohinju : stota obletnica prve svetovne vojne : diplomsko delo / Tina Komac. - Ljubljana : [T. Komac], 2015. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 43-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

725.945:94(497.4Bohinj)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3436 KOMAC T. Ohranjanje
COBISS.SI-ID 59665762

37.
KOPENAWA, Davi
        The falling sky : words of a Yanomami shaman / Davi Kopenawa, Bruce Albert ; translated by Nicholas Elliott and Alison Dundy. - Cambridge (Massachusetts) ; London (England) : The Belknap Press of Harvard University Press, 2013. - XVI, 622 str., [4] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Prevod dela: La chute du ciel. - Bibliografija: str. 595-607. - Kazalo

ISBN 978-0-674-72468-6 (trda vezava)
ISBN 0-674-72468-2

316.344.7(82=8) 39(82=8)
FRASCATI: 5-402
ETN A.6 13228 KOPENAWA D. Falling
COBISS.SI-ID 1105361758

38.
KOVAČ, Nika, 1993-
        Koncept spola na primeru razmisleka o pravni ureditvi priznanja spola : diplomsko delo / Nika Kovač. - [Ljubljana] : [N. Kovač], [2015]. - 37 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 33-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3456 KOVAČ N. Koncept
COBISS.SI-ID 59794018

39.
KOVAČ, Nika, 1993-
        Vpliv občinstva na prosto pripoved ljudskih pravljic : seminarska naloga / Nika Kovač. - Ljubljana : [N. Kovač], 2014. - 18 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3422 KOVAČ N. Vpliv
COBISS.SI-ID 59587938

40.
KROPEJ, Monika, 1983-
        Identifikacija slovenskih skrajnih nacionalističnih gibanj z Rudolfom Maistrom : izpitna naloga pri predmetu Antropologija Balkana / Monika Kropej. - Ljubljana : [M. Kropej], 2015. - 18 str. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 16-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.1:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3434 KROPEJ M. Identifikacija
COBISS.SI-ID 59663202

41.
KSOLL, Alen
        Dialog med sodobno umetnostjo, kuratorstvom in antropologijo : diplomsko delo / Alen Ksoll. - Ljubljana : [A. Ksoll], 2015. - 47 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 28-30. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

7:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3453 KSOLL A. Dialog
COBISS.SI-ID 59787618

42.
        LEBENSWEGE : Slowenische "Gastarbeiterinnen in der Steiermark" = Življenjske poti : slovenske "zdomske delavke" na avstrijskem Štajerskem / [Herausgeberinnen, izdajateljici Elisabeth Arlt, Verena Lorber ; Übersetzungen, prevod Andrea Haberl Zemljič]. - [Laafeld] : Pavelhaus = Pavlova hiša = Pavel house, [2015?] (Maribor : Demago). - 156 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo v nem. in slov. - V kolofonu: ... publikacija je izšla spričo razstave Življenjske poti. Slovenske "zdomske delavke" na avstrijskem Štajerskem", ... 29. maj 2015-6. november 2015 v Pavlovi hiši. - Bibliografija: str. 99-103

ISBN 978-3-900181-79-6

331.556.44-055.2(436.4)"1960/1979"(083.824)
5-402
ETN D.0.2 13219 LEBENSWEGE SLA Ethn II 303 LEBENSWEGE
COBISS.SI-ID 282560000

43.
        LEKSIKON mariborske družbe in kulture : po letu 1945 / [urednik Peter Simonič]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2012 ([Maribor] : Ma-tisk). - 265 str. : zvd. ; 22 cm

1.200 izv. - Avtorji Borut Ambrožič ... [et al.]. - Bibliografija: str. [268-275]. - Kazalo

ISBN 978-961-230-408-9

908(497.4Maribor)(031) 308(497.4Maribor)(031) 929(497.4Maribor)(031) 930.85(497.4Maribor)"1945/..."(031) 008(497.4Maribor)(031) 316.7(497.4Maribor)(031)
ETN Lex 12865 LEKSIKON Simonič P. (ur.)
COBISS.SI-ID 69798401

44.
LIČEN, Daša
        Istrian culinary experts : discourses, taste, and market : masterʼs thesis = Eksperti istrske hrane : diskurzi, okus in trg : magistrsko delo / Daša Ličen. - Dunaj : [D. Ličen], 2015. - 108 str. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorja Bojan Baskar, Maria Dabringer. - Bibliografija: str. 92-107. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

612.39:572((497.57)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3427 LIČEN D. Istrian
COBISS.SI-ID 59596898

45.
MARTINČIČ, Ana
        Življenje na kmetiji v 21. stol. v Podbočju : seminar / Ana Martinčič. - Podbočje : [A. Martinčič], 2014. - 11 f. ; 30 cm : graf. prikazi

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 11. - Univ. v Lj., Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Podbočje)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3416 MARTINČIČ A. Življenje
COBISS.SI-ID 59572834

46.
MEDVEŠČEK, Pavel
        Iz nevidne strani neba : razkrite skrivnosti staroverstva / [[zbral in napisal ter] risbe predmetov] Pavel Medvešček-Klančar ; [fotografije Marko Zaplatil]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 576 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 12)

800 izv. - Znanstvenokritična študija: Staroverstvo in pričevanja starovercev / Andrej Pleterski: str. 15-31. - Bibliografija pri uvodni znanstvenokritični študiji

ISBN 978-961-254-784-4

398.22(497.473Posočje) 398.3/.4(497.473Posočje) 2-5/-522.5(497.473Posočje)
ETN D.3.1 13187/12 MEDVEŠČEK P. Iz nevidne SLA Ethn II 291/12 MEDVEŠČEK P. Iz nevidne ZGO D 7093/12 39 MEDVEŠČEK Pavel Iz nevidne strani
COBISS.SI-ID 281556224

47.
MIHELČIČ, Lana, 1985-
        Otrok v svetu potrošništva : dinamike in strategije oglaševalcev, trgovcev in staršev : diplomsko delo / Lana Mihelčič. - Ljubljana : [L. Mihelčič], 2015. - 89 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 75-86. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.1:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3466 MIHELČIČ L. Otrok
COBISS.SI-ID 59850082

48.
MLINARIČ, Matjaž
        V korantovi deželi praznujejo : prazniki in praznovanja v Markovcih na Ptujskem polju / Matjaž Mlinarič ; [slikovno gradivo Slavko Vrtačnik ... [et al.]. - Markovci : Turistično društvo občine Markovci, 2015 ([Maribor] : Design studio). - 134 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - O praznikih v središču "korantove domovine" / Mateja Habinc: str. 7-9. - Bibliografija: str. 129-134

ISBN 978-961-281-993-4

394.2(497.4Markovci na Ptujskem polju)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.1 13227 MLINARIČ M. V korantovi
COBISS.SI-ID 83955713

49.
        MOŠKI na položajih, ženske v strahu, otroci na češnjah : zbirka spominov na vojno za obrambo samostojne Slovenije leta 1991 : ob dvajsetletnici vojne za obrambo samostojne Slovenije / [zbrali in uredili] Marija Stanovnik, Irena Uršič ; [spremna beseda Rosvita Pesek, Marija Stanonik, Irena Uršič ; ustna pričevanja zbrala in uredila, imensko kazalo, seznam kratic, seznam padlih Irena Uršič ; seznam ranjenih Jože Romšak, seznam krajev Andreja Zupanec Bajželj ; avtorji fotografij Nace Bizilj ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije : Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2011 ([Ljubljana] : Solos). - 564 str. : fotogr. ; 26 cm

450 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6665-16-2 (Muzej novejše zgodovine Slovenije)

94(497.4)"1991"(092) 821.163.6-94
FRASCATI: 6-100
ETN D.2.7 13217 MOŠKI Stanonik M. (ur.) ZGO D 8354
COBISS.SI-ID 259576064

50.
NARTNIK, Maruša
        Balada o Snegoručki : analiza Balade o Snegoručki : seminarska naloga / Maruša Nartnik. - Ljubljana : [M. Nartnik], 2015. - [21] f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. [19-21]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3423 NARTNIK M. Balada
COBISS.SI-ID 59590242

51.
NOVAK, Anka
        Etnologija je življenje : izbrani članki in besedila razstavnih zloženk / Anka Novak ; [uvod Tatjana Dolžan Eržen ; fotografije fototeka Gorenjskega muzeja ... et al.]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2012 ([Kranj] : Jagraf). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Spremna beseda ; Klasje zlato se v snope povije / Tatjana Dolžan Eržen: str. 5-8. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Seznam objav Anke Novak: str. 94-96

ISBN 978-961-6478-45-8

39(497.452)(081) 745/746(497.452)(081) 637.3(497.452)(081) 728.6(497.452)(081) 012Novak A.
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.1 13114 NOVAK A. Etnologija
COBISS.SI-ID 264210944

52.
ODER, Karla
        Mati fabrika, mesto in dom / Karla Oder ; [fotografije Maks Dolinšek ... [et al.] ; prevod Jožko Hudl, Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo = Slovene Ethnological Society, 2015. - 453 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 49)

500 izv. - Bibliografija: str. 398-445. - Zusammenfassung ; Abstract

ISBN 978-961-6775-18-2 (broš.)

39:669.1(497.4Ravne na Koroškem) 669.1(497.4Ravne na Koroškem)(091) 930.85(497.4Ravne na Koroškem)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.5 13213 ODER K. Mati 1, 2
COBISS.SI-ID 282933248

53.
PAVLI, Manca
        Identiteta tribal plesalke : izoblikovanje moderne plesne oblike in njena vloga danes : diplomsko delo / Manca Pavli. - Ljubljana : [M. Pavli], 2015. - 90 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 79-82. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

793.3:39
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3472 PAVLI M. Identiteta
COBISS.SI-ID 59870562

54.
POČIVAVŠEK, Marija
        En gros & en detail : trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne : trendi, strukture, prakse / Marija Počivavšek ; [prevod Ekspert ; slikovno gradivo Muzej novejše zgodovine Celje ... et al.]. - Celje : Zgodovinsko društvo, 2012 ([Celje] : Grafika Gracer). - 416 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zgodovini.ce, ISSN 1854-7591 ; 13)

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 300 izv. - Spremni besedi Mitje Ferenca in Žarka Lazarevića na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 400-408. - Kazalo. - Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-6845-03-8

339.3(497.4)(091)
FRASCATI: 6-100
ETN D.1.7 12969 POČIVAVŠEK M. En gros SOC 33 POČIVAVŠEK M. En gros ZGO D 6968/13
COBISS.SI-ID 263525888

55.
POPOVIĆ, Milica, 1982-
        To whom does Gavrilo Princip belong to? : paper for the course "Anthropology of the Balkans" / Milica Popović. - Ljubljana : [M. Popović], 2015. - [15] str. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. [15]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.1:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3435 POPOVIĆ M. To whom
COBISS.SI-ID 59664226

56.
        PORAJMOS : zamolčani genocid nad Romi = Porrajmos : the withheld genocide of the Roma / [avtorji prispevkov Vera Klopčič ... et al.] ; uredili Vera Klopčič in Marjetka Bedrač ; [prevodi Valerija Trojar, Leila Al Shammary]. - Maribor : Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2015 ([Maribor] : Dravski tisk). - 87 str. : tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 81-87. - Povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93361-6-8

94(497.4/.5=214.58)"1941/1945"(082) 341.485(=214.58)(082) 323.12(=214.58)(082)
ETN D.0.3 13218 PORAJMOS Klopčič V. (ur.)
COBISS.SI-ID 282734336

57.
        PROGRAM razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 : osnovne informacije o ukrepih / [avtor priročnika Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za podeželje ; avtorji fotografij arhiv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 25 str. : ilustr. ; 28 cm

Na nasl. str. tudi: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. - 20.000 izv.

631:711.3(497.4)
ETN D.1.1 13212 PROGRAM 1
COBISS.SI-ID 281842432

58.
PŠAJD, Jelka
        Ciglarstvo na Melincih : pa smo delali opeko! / Jelka Pšajd ; [skice Aleš Pšajd ; zemljevid Tomislav Vrečič, Jelka Pšajd ; fotografije arhiv ZTK Beltinci, arhiv PMMS in zasebni družinski arhivi]. - Beltinci : Občina, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov,. - Bibliografija: str.47-48

ISBN 978-961-269-665-8

691.42:39(497.411) 39:691.42(497.411)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.4 12445 PŠAJD J. Ciglarstvo
COBISS.SI-ID 69393665

59.
RAZSA, Maple J.
        Bastards of utopia : living radical politics after socialism / Maple Razsa. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, 2015. - XIV, 291 str. ; 24 cm : ilustr. - (Global research studies)

Bibliografija: str. 249-271. - Kazalo. - Vsebina: Grassroots globalization in national soil ; Uncivil society : NGOs, the invasion of Iraq, and the limits of polite protest ; "Feeling the state on your own skin" : direct confrontation and the production of militant subjects ; "Struggling for what is not yet" : the right to the city in Zagreb ; The occupy movement : direct democracy and a politics of becoming ; Conclusion : from critique to affirmation

ISBN 978-0-253-01583-9 (trda vezava)
ISBN 0-253-01583-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-253-01586-0 (broš.)
ISBN 0-253-01586-3 (broš.)
ISBN 978-0-253-01588-4 (e-knjiga)

321(497.5)
FRASCATI: 5-402
ETN A.3 13230 RAZSA M. Bastards
COBISS.SI-ID 60182626

60.
REMŠKAR, Matevž
        Etnologija v sekundarnem izobraževanju : razprava in predlog učnega načrta za gimnazije : diplomsko delo / Matevž Remškar. - Ljubljana : [M. Remškar], 2015. - 29,15 pril. f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 26-28. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

37.091.214.18-027.556(073):39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3463 REMŠKAR M. Etnologija
COBISS.SI-ID 59837282

61.
RITUPER, Gorazd
        Capoeira skozi analizo telesnih praks : telesne tehnike v capoeiri angola in capoeiri regional : diplomsko delo / Gorazd Rituper. - Ljubljana : [G. Rituper], 2015. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 44-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.8:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3454 RITUPER G. Capoeira
COBISS.SI-ID 59791714

62.
ROBIDA, Barbara, 1991-
        Vloga ženske v postsocializmu : seminar / Barbara Robida. - Ljubljana : [B. Robida], 2014. - [18] f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. [18]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

305:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3425 ROBIDA B. Vloga
COBISS.SI-ID 59593570

63.
ROŽENBERGAR, Tanja
        Sodobne urbane kulture in muzeji - interpretacija urbanih vsebin v muzejih in muzejskih zbirkah : doktorska disertacija / Tanja Roženbergar. - Celje : [T. Roženbergar], 2015. - 238 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jnaez Bogataj, somentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 213-235. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:572(1-21)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13223 ROŽENBERGAR T. Sodobne
COBISS.SI-ID 60053090

64.
RUIZ Martinez, Rodrigo Alejandro
        Jedan Dan Života/ Un Día de Vida : Mexican cinema and music in post-second world war Yugoslavia : master thesis / Rodrigo Alejandro Ruiz Martinez. - Ljubljana : [R. A. Ruiz Martinez], 2016. - 153 str. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorji Mateja Habinc, Rajko Muršič, Elke Mader. - Bibliografija: str. 135-147. - Filmografija: str. 147-149. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

791:572(72)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3473 RUIZ MARTINEZ R. A. Jedan
COBISS.SI-ID 59886690

65.
SELJAK, Kristina
        Rudarski muzeji in muzejske zbirke v Sloveniji v luči sodobnih muzejskih trendov in praks : diplomsko delo / Kristina Seljak. - Ljubljana : [K. Seljak], 2015. - 100 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 48-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3446 SELJAK K. Rudarski
COBISS.SI-ID 59756130

66.
SENICA, Klemen
        Znova odkriti Nakajima Asushi : sodobna zamišljanja Velikega japonskega imperija na Japonskem : doktorska disertacija / Klemen Senica. - Ljubljana : [K. Senica], 2014. - 185 str. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar, somentor Andrej Bekeš. - Bibliografija: str. 161-185. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.7:327.2(520)(043.3) 821.521.09Nakajima A.(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 13221 SENICA K. Znova
COBISS.SI-ID 282560256

67.
        SLOVENSKI zaščiteni kmetijski pridelki in živila / [strokovno uredila Vlasta Grašek, Lucijan Cencič] ; fotografije Anton Jarc, Sebastjan Jarc]. - Prenovljena izdaja. - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014 ([Grosuplje] : Partnergraf d.o.o.). - 31 str. : fotogr. ; 24 cm

Potiskana notr. str. ov. - Deloma povzeto po istiomenski brošuri iz leta 2010, ki je nastala v okviru projekta Twining. - 3.000 izv. - V knjigi je navedena prevajalka Polona Cimerman, a je celotno besedilo slovensko

658.626:633/638(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.8 13211 SLOVENSKI Grašek V. (ur.) 1
COBISS.SI-ID 59928162

68.
SLOVENSKO muzejsko društvo. Zborovanje (2015 ; Bistra)
        Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Bistra, 9.-10. oktober 2015 : in vendar se včasih vrti --- : tehniška dediščina v muzejih / [urednica Ida Gnilšak]. - Radovljica : Slovensko muzejsko društvo, 2015. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Muzejska knjižnica, ISSN 2232-6359 ; 10)

300 izv.

ISBN 978-961-93561-2-8

069(497.4)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 8126/2015 SLOVENSKO
COBISS.SI-ID 281379840

69.
        STO let v dobro dediščine / [avtorji Tatjana Adamič ... [et al.] ; urednica Nataša Gorenc]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - 403 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine)

700 izv. - Bibliografija: str. 385-403

ISBN 978-961-6902-71-7

719(497.4)(082)
ARH 020-IV 12,4 ETN B.4 12869 STO LET GEO SLO III 7927 91:71 STO LET UMZG G/Sto/1 UMZG G/Sto/1/d ZGO E 1329/9 7 STO let v dobro
COBISS.SI-ID 277355776

70.
STRUNA, Tjaša
        Grad Žužemberk danes : Trški dnevi : seminar / Tjaša Struna. - Ljubljana : [T. Struna], 2014. - 23 str. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Žužemberk)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3418 STRUNA T. Grad
COBISS.SI-ID 59573858

71.
STRUNA, Tjaša
        Novodobno duhovno gibanje v Sloveniji : novodobna duhovnost in organizacija na Slovenskem ter študija primera: Krog prijateljev Bruna Gröninga : diplomsko delo / Tjaša Struna. - Ljubljana : [T. Struna], 2015. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 40-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

29:929Gröning B.
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3440 STRUNA T. Novodobno
COBISS.SI-ID 59669602

72.
SULEJMANI, Teuta
        Etnološka analiza filma Drakula: Skrita zgodba : seminarska naloga / Teuta Sulejmani. - Ljubljana : [T. Sulejmani], 2015. - 18 f. ; 30 cm : ilustr.

Bibliografija: f. 15-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3450 SULEJMANI T. Etnološka
COBISS.SI-ID 59766626

73.
ŠINIGOJ, Barbara, 1985-
        Mlin v Starem malnu na Vrhniki : celostna revitalizacija mlina in njegova vloga v razvoju turizma na Vrhniki : diplomsko delo / Barbara Šinigoj. - Ljubljana : [B. Šinigoj], 2015. - 80 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 75-78. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

664.71.05:39(497.4Vrhnika)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3471 ŠINIGOJ B. Mlin
COBISS.SI-ID 59868770

74.
ŠKAPER, Alin
        Slovenci v 80-ih letih : diplomsko delo / Alin Škaper. - Ljubljana : [A. Škaper], 2015. - 23 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 21-23. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3437 ŠKAPER A. Slovenci
COBISS.SI-ID 59666786

75.
ŠKRLJ, Monika
        Mladi in svobodni : rekreativna uporaba prepovedanih drog med študenti : diplomsko delo / Monika Škrlj. - Ljubljana : [M. Škrlj], 2015. - 69 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorja Rajko Muršič, Boštjan Kravanja. - Bibliografija: f. 61-67. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.83:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3452 ŠKRLJ M. Mladi
COBISS.SI-ID 59775074

76.
ŠVIGELJ, Alja
        Problematika vikendaštva v zavarovanih območjih na primeru Triglavskega narodnega parka : diplomsko delo / Alja Švigelj. - Ljubljana : [A. Švigelj], 2015. - 45 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 40-42. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:39(497.4Pokljuka)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3447 ŠVIGELJ A. Problematika
COBISS.SI-ID 59757154

77.
TEGELJ, Katja
        Tanka meja med smetjo in dragocenostjo : kaj je predmet in kdaj postane smet? : diplomsko delo / Katja Tegelj. - Ljubljana : [K. Tegelj], 2015. - 75 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 68-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

502.174.1:572
ETN Dipl 3465 TEGELJ K. Tanka
COBISS.SI-ID 59846242

78.
TEKAVČIČ, Ines
        Diskriminacija manjšin na primeru Romov v Sloveniji : seminarska naloga / Ines Tekavčič. - Ambrus : [I. Tekavčič], 2015. - 25 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 22-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.12(=214.58)(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3426 TEKAVČIČ I. Diskriminacija
COBISS.SI-ID 59593826

79.
TRAMŠEK, Maša
        Mesto Forma vive Ravne na Koroškem : seminar Kulture stavbarstva in bivanja II / Maša Tramšek. - [S. l.] : [M. Tramšek], 2015. - 34 f. ; 30 cm : graf. prikazi

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 20-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

730:39(497.4Ravne na Koroškem)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3444 TRAMŠEK M. Mesto
COBISS.SI-ID 59752290

80.
TROGRLIČ, Alenka
        Obrtno čevljarstvo v Tržiču in njegovi prežitki na Šuštarski nedelji : seminar / Alenka Trogrlič. - Ljubljana : [A. Trogrlič], 2015. - 24 f. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 22-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

685:39(497.4Tržič)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3417 TROGRLIČ A. Obrtno
COBISS.SI-ID 59573346

81.
TROGRLIČ, Alenka
        Ogledala v rokah vraževercev in praznovercev v preteklosti in sedanjosti = Mirrors in the hand of false belivers and superstitions people, in the past and present : diplomsko delo / Alenka Trogrlič. - Ljubljana : [A. Trogrlič], 2015. - 41 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 37-40. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3459 TROGRLIČ A. Ogledala
COBISS.SI-ID 59819362

82.
UJČIČ, Tina, 1992-
        Problematika infanticida in sprememba vrednotenja otroka : diplomsko delo / Tina Ujčič. - Ljubljana : [T. Ujčič], 2015. - 46 f. : graf. prikazi ; 31 cm

Mentorja Valentina Hribar Sorčan, Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 41-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

17.022.1:343.622(043.2)
FRASCATI: 6-301
ETN DiplB 3438 UJČIČ T. Problematika FIL DIP IV UJČIČ T. Problematika
COBISS.SI-ID 58591074

83.
UJČIČ, Tina, 1992-
        Vpliv družine Žnideršič na gospodarski razvoj Ilirske Bistrice - Anton Žnideršič : seminarska naloga / Tina Ujčič. - [S. l.] : [T. Ujčič], 2014. - 24 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 23-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Ilirska Bistrica)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3419 UJČIČ T. Vpliv
COBISS.SI-ID 59577698

84.
VODOPIVEC, Neža, 1992-
        Umetniški predmet na razstavi : antropološki in umetnostnozgodovinski kontekst : diplomsko delo / Neža Vodopivec. - Ljubljana : [N. Vodopivec], 2015. - 48 f. : ilustr. ; 31 cm + 1 CD

Mentorja Katja Mahnič, Jože Hudales. - Bibliografija: f. 43-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za umetnostno zgodovino

069.01(043.2)
FRASCATI: 6-302
ETN DiplB 3448 VODOPIVEC N. Umetniški UMZG Dipl/Vodopivec N.
COBISS.SI-ID 59431522

85.
VOVK, Nick
        Konfliktnost v podjetništvu in Sokratova majevtika v konfliktnosti : ali o pomembnosti izpraševanja in raziskovanja : diplomsko delo / Nick Vovk. - Ljubljana : [N. Vovk], 2015. - 81 f. : sheme, tabele ; 30 cm

Priloge: Vprašalnik raziskave projekta ETHOS, Transkripcije pol-strukturiranih intervjujev. - Mentorja Peter Simonič, Franci Zore. - Bibliografija: f. 56-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za filozofijo

39:1Sokrates:159.964.21
FRASCATI: 5-402 6-301
ETN DiplB 3432 VOVK N. Konfliktnost FIL DIP IX VOVK, N. Konfliktnost
COBISS.SI-ID 58884450

86.
VOVK, Nick
        Sudetenland and expulsion of Germans / Nick Vovk. - Prague : [N. Vovk], 2014. - [15] f. ; 30 cm

Seminarska naloga nastala na izmenjavi Socrates Erasmus na Češkem. - Bibliografija: f. [15]. - Sem. naloga, Charles University, Faculty of Humanities and CERGE-EI

314.15:572(437.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3415 VOVK N. Sudetenland
COBISS.SI-ID 59537506

87.
ZALAR Justin, Mateja
        Taborniška organizacija v Sloveniji : seminarska naloga 2 / Mateja Zalar Justin. - Ljubljana : [M. Zalar Justin], 2015. - 28 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str. 26-28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

061.2:394(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3458 ZALAR JUSTIN M. Taborniška
COBISS.SI-ID 59817314


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO