COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
        ANTHROPOLOGY at home / edited by Anthony Jackson. - London ; New York : Tavistock Publications, 1987. - X, 221 str. ; 24 cm. - (ASA monographs ; 25)

"A selection of papers presented at the ASA conference held at the University of Keele in Mar. 1985" --> Predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 0-422-60560-3 (broš.)

572:008
FRASCATI: 5-402
ETN A.0 13254 ANTHROPOLOGY Jackson A. (ur.)
COBISS.SI-ID 979557

2.
AUFDERHEIDE, Patricia
        Documentary film : a very short introduction / Patricia Aufderheide. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2007. - XI, 158 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Very short introductions)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0717/2007018114.html. - Bibliografija: str. 140-146. - Kazalo

ISBN 978-0-19-518270-5 (broš.)
ISBN 0-19-518270-7 (broš.)

791.229.2
FRASCATI: 5-402
ETN A.4 13259 AUFDERHEIDE P. Documentary
COBISS.SI-ID 1084683

3.
BAR-Itzhak, Haya
        Pioneers of Jewish ethnography and folkloristics in Eastern Europe / Haya Bar-Itzhak ; translation by Lenn Schramm. - Ljubljana : Založba ZRC = ZRC Publishing : Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU = Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 231 str. ; 24 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa ; supplementum 2)

Bibliografija: str. 213-222. - Kazalo

ISBN 978-961-254-174-3

398(4-11=411.16)(082) 39(4-11=411.16)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN O.11.4 13187/2 BAR-ITZHAK H. Pioneers
COBISS.SI-ID 249411328

4.
BERLO, Janet Catherine
        Native North American art / Janet Catherine Berlo and Ruth B. Phillips. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1998. - IX, 291 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford history of art)

Bibliografija: str. 254-273. - Kazalo. - Vsebina: An introduction to the indigenous arts of North America ; The southwest ; The east ; The west ; The north ; The northwest coast ; The twentieth century : trends in modern native art

ISBN 0-19-284266-8 (trda vezava)
ISBN 0-19-284218-8 (broš.)

7.031.2:39(73)
FRASCATI: 5-402
ETN K.1 13261 BERLO J. C. Native
COBISS.SI-ID 1934702

5.
BERNOT, Teja
        Čebelji raj v občini Lukovica : diplomsko delo / Teja Bernot. - Dupeljne : [T. Bernot], 2016. - 46 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 40-44. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

638.1:39(497.4 Lukovica)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3487 BERNOT T. Čebelji
COBISS.SI-ID 61015394

6.
BLATNIK, Ana, 1980-
        Urbex : oris prakse urbanega raziskovanja : diplomsko delo / Ana Blatnik. - Ljubljana : [A. Blatnik], 2013. - 76 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 70-74. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(1-21)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3489 BLATNIK A. Urbex
COBISS.SI-ID 61032802

7.
BUDIĆ, Andrea
        Valerijin park : zgodovina izmed spomina in pozabe : antropološka analiza konstruiranja sodobne identitete skozi kolektivni spomin in pozabo : (seminarska naloga II.) / Andrea Budić. - Ljubljana : [A. Budić], 2016. - 43 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 32-36. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:725.945(497.5 Pula)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3488 BUDIĆ A. Valerijin
COBISS.SI-ID 61023330

8.
ČEJVAN, Tea
        Zgodovinski pregled delovanja Gorske reševalne službe v Sloveniji : seminarska naloga 2 / Tea Čejvan. - Ljubljana : [T. Čejvan], 2016. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 24-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.52:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3484 ČEJVAN T. Zgodovinski
COBISS.SI-ID 60983394

9.
        DANCE structures : perspectives on the analysis of human movement / edited by Adrienne L. Kaeppler, Elsie Ivancich Dunin. - Budapest : Académiai Kiadó, cop. 2007. - 423 str. ; 24 cm : ilustr. - (Studies in ethnology, ISSN 1786-2418 / Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Szeged ; 3)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-963-05-8542-2 (trda vezava)

793.3:39(091)
FRASCATI: 5-402
ETN B.6 13264 DANCE Kaeppler A. L. (ur.)
COBISS.SI-ID 27719725

10.
ERZNOŽNIK, Jure
        Neuspeh integracije magrebskih priseljencev v francosko družbo : politike zadnjega desetletja so razmere le zaostrovale, nova vlada namerava v kriznih časih trende obrniti z zaposlovanjem v izobraževanju in z vzpostavitvijo varnosti v soseskah : diplomska naloga / Jure Erznožnik. - Ljubljana : [J. Erznožnik], 2012. - 86 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 81-84. - Povzetek ; Abstract ; Le résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(44)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3490 ERZNOŽNIK J. Neuspeh
COBISS.SI-ID 61035618

11.
FELTRIN, Melita
        Uspavanke niso za odmet : multidisciplinarni in aplikativni pristop k preučevanju uspavank v predšolski vzgoji : diplomsko delo / Melita Feltrin. - Ljubljana : [M. Feltrin], 2016. - 99 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 87-95. - bstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398.831
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3478 FELTRIN M. Uspavanke
COBISS.SI-ID 60947042

12.
GREEN, Archie
        Wobblies, pile butts, and other heroes : laborlore explorations / Archie Green. - Urbana ; Chicago : University of Illinois Press, 1993. - XII, 523 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Folklore and society) (Publications of the American Folklore Society. New series)

Bibliografija: str. 459-503. - Kazalo. - Vsebina: pt. 1. Keywords. A Shipwright's Journey. Putting Laborlore to Work. Tiffany Touch and Talking Back ; pt. 2. Case Studies. 1. The Visual John Henry. 2. Singing Joe Hill. 3. The Name Wobbly Holds Steady. 4. Fink: Streets, Docks, Factories. 5. Copper Bards. 6. Home-Front Harassment. 7. Homestead's Strike Songs. 8. A Southern Cotton Mill Rhyme. 9. Our Ritual Grabbag. 10. Pile Butt Pennants ; pt. 3. Afterword: Spokane Tom: Memory and Monument

ISBN 0-252-01963-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-252-01963-0 (trda vezava)

323.3:338.45-051:398(73)
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 13267 GREEN A. Wobblies
COBISS.SI-ID 60800098

13.
HOOKE, S... H...
        Middle Eastern mythology / S. H. Hooke. - 1st ed., [1st] reprint. - Harmondsworth ; Baltimore ; Ringwood : Penguin, 1966. - 198 str., 16 str. pril. : ilustr. ; 18 cm. - (Pelican books)

Bibliografija: str. 186-187. - Kazalo

299
ETN O.15 13257 HOOKE S. H. Middle
COBISS.SI-ID 7947058

14.
KOVAČ, Maja, 1995-
        Kmetijska Dolenjska - tekstilna industrija : seminarska naloga o kmetijstvu in tekstilni industriji med vojnama na Dolenjskem / Maja Kovač. - Grosuplje : [M. Kovač], 2016. - 22 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 18-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

677:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3486 KOVAČ M. Kmetijska
COBISS.SI-ID 60987746

15.
KRAJNC, Katja, 1978-
        Borut, "nefleksibilna osebnost" s kritično rdečo nitjo o eni sami podkulturi - organizmu : seminarska naloga II / Katja Krajnc. - Ljubljana : [K. Krajnc], 2005. - 13 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 12-13. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3480 KRAJNC K. Borut
COBISS.SI-ID 60968802

16.
KRAJNC, Katja, 1978-
        Slovenski Romi in njihovi svetniki : seminarska naloga I / Katja Krajnc. - Ljubljana : [K. Krajnc], 2004. - [11] f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. [10-11]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3481 KRAJNC K. Slovenski
COBISS.SI-ID 60971362

17.
        KURBAN in the Balkans / edited by Biljana Sikimić, Petko Hristov. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanološki institut, 2007. - 298 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanološki institut ; 98)

Na vzpor. nasl. str.: Kurban na Balkanu. - Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu str.

ISBN 978-86-7179-054-3 (broš.)

28:394
FRASCATI: 5-402
ETN Č.3 13262 KURBAN Hristov P. (ur.)
COBISS.SI-ID 6758496

18.
        MARRIAGE practices in lowland South America / edited by Kenneth M. Kensinger. - Urbana : University of Illinois Press, 1984. - X, 297 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Illinois studies in anthropology ; no. 14)

Bibliografija: str. 265-283. - Kazalo

ISBN 0-252-01014-0
ISBN 978-0-252-01014-9

392(8)
FRASCATI: 5-402
ETN K.3 13266 KENSINGER K. M. Marriage
COBISS.SI-ID 60726626

19.
MATTHEWS, Glenna
        "Just a housewife" : the rise and fall of domesticity in America / Glenna Matthews. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1987. - XVII, 281 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 227-262. - Kazalo. - Vsebina: The emergence of a new ideology ; The golden age of domesticity ; Domestic feminism and the world outside the home ; Toward an industrialized home ; Darwinism and domesticity: the impact of evolutionary theory on the status of the home ; The housewife and the home economist ; Domesticity and the culture of consumption ; Naming the problem ; Afterword ; Appendix

ISBN 0-19-503859-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-503859-0 (trda vezava)

305:39(73)
FRASCATI: 5-402
ETN A.10 13255 MATTHEWS G. Just
COBISS.SI-ID 60602978

20.
NIEDŹWIEDŹ, Anna
        The image and the figure : our Lady of Częstochowa in Polish culture and popular religion / Anna Niedźwiedź ; [translated Anna Niedźwiedź, Guy Torr]. - 1st ed. - Kraków : Jagiellonian University Press, 2010. - X, 196 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Obraz i postać: znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. - Selected bibliography: str. 183-191. - Kazalo

ISBN 978-83-233-2900-8 (broš.)
ISBN 83-233-2900-1 (broš.)

27-526.62(438Częstochowa)(091) 27-312.47-52(438)(091) 75.052(438)(091)
FRASCATI: 5-402
ETN O.11.3 13260 NIEDŽWIEDŽ A. Image
COBISS.SI-ID 259387904

21.
NOVAK, Miha, etnolog, 1985-
        Predstavitev Servisa gospodarskih vozil, Autocommerce, d. o. o. : [seminar] / Miha Novak. - Ljubljana : [M. Novak], 2010. - 22 str. ; 30 cm

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 21-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3480 NOVAK M. Predstavitev
COBISS.SI-ID 60954722

22.
PASTERNAK, Burton
        Introduction to kinship and social organization / Burton Pasternak. - Englewood Cliffs (N.J.) : Prentice-Hall, 1976. - VIII, 167 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prentice-Hall series in anthropology)

Bibliografija: str. 148-160. - Kazalo

ISBN 0-13-485474-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-13-485474-8 (trda v ezava)
ISBN 0-13-485466-7 (broš.)
ISBN 978-0-13-485466-3 (broš.)

572:316
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 13251 PASTERNAK B. Introduction
COBISS.SI-ID 60590690

23.
PEPERKO, Teja
        Resevna - planinska točka nad Šentjurjem : družbeni pomen Planinskega doma na Resevni : magistrsko delo / Teja Peperko. - Ljubljana : [T. Peperko], 2016. - 103 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 95-102. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.5:39(497.4 Resevna)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3482 PEPERKO T. Resevna
COBISS.SI-ID 60982370

24.
PODBORŠEK, Lucija
        Mengeš glasbeno mesto : diplomsko delo / Lucija Podboršek. - Mengeš : [L. Podboršek], 2016. - 56 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 49-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:39(497.4 Mengeš)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3477 PODBORŠEK L. Mengeš
COBISS.SI-ID 60906082

25.
        POPULAR music and human rights / [edited by] Ian Peddie. - Burlington, VT ; Farnham : Ashgate, 2011. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ashgate Popular and folk music series)

Bibliografija: str. 161-178. - Diskografija: str. 179-183. - Kazalo. - Vsebina: Vol. I. British and American music ; Vol. II. World music

ISBN 978-1-4094-3757-4 (v. set)
ISBN 1-4094-3757-4 (v. set)
ISBN 978-0-7546-6852-7 (v. 1 : trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 0-7546-6852-5 (v. 1 : trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-7546-6853-4 (v. 2 : trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 0-7546-6853-3 (v. 2 : trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-7546-9512-7 (v. 1 : ebook)
ISBN 0-7546-9512-3 (v. 1 : ebook)
ISBN 978-0-7546-9513-4 (v. 2 : ebook)
ISBN 0-7546-9513-1 (v. 2 : ebook)

78
FRASCATI: 6-307
ETN A.9 13265 POPULAR Peddie I. (ur.)
COBISS.SI-ID 46445666

26.
PRAZNIK, Maša
        Medikalizacija in humanizacija poroda in obporodne skrbi v Sloveniji : diplomsko delo / Maša Praznik. - Ljubljana : [M. Praznik], 2016. - 57 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 48-55. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

618:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3491 PRAZNIK M. Medikalizacija
COBISS.SI-ID 61074786

27.
REPE, Maja, 1982-
        Dana Renčelj - vsak raček lahko postane labod : način poučevanja baleta v Internacionalni baletni šoli Bled : diplomsko delo / Maja Repe. - Ljubljana : [M. Repe], 2016. - 91 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 83-91. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

793.3:572 Renčelj D.
ETN Dipl 3476 REPE M. Dana
COBISS.SI-ID 60899682

28.
SEGAL, Robert Alan
        Myth : a very short introduction / Robert A. Segal. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004. - [XI], 163 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Very short introductions ; 111)

Bibliografija: str. 143-158. - Kazalo

ISBN 0-19-280347-6 (broš.)
ISBN 978-0-19-280347-4 (broš.)

2-264
FRASCATI: 5-402
ETN O.15 13258 SEGAL R. A. Myth
COBISS.SI-ID 3318362

29.
SHANKLAND, David
        The Alevis in Turkey : the emergence of a secular Islamic tradition / David Shankland. - London ; New York : Routledge Taylor & Francis, 2007, cop. 2003. - XIII, 240 str. ; 26 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 225-236. - Kazalo

ISBN 978-0-415-44436-1 (broš.)
ISBN 0-415-44436-5 (broš.)
ISBN 978-0-7007-1606-7 (trda vezava)
ISBN 0-7007-1606-8 (trda vezava)

28(560)
FRASCATI: 5-402
ETN O.11.2 13263 SHANKLAND D. Alevis
COBISS.SI-ID 60634978

30.
        SPIRITUALITY of Balkan women : breaking boundaries : the voices of women of ex-Yugoslavia / edited by Nadja Furlan Štante and Marjana Harcet ; [translation Petra Berlot Kužner]. - Ljubljana : University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2013 ([Dob] : Grafika 3000). - 226 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Odlični v znanosti 2013 - Humanistika - področje Teologija

ISBN 978-961-6862-61-5

159.922.1-055.2(497)(082) 2-584-055.2(497)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN Č.3 13252 SPIRITUALITY Furlan Štante N. (ur.)
COBISS.SI-ID 270989312

31.
        URALIC mythology and folklore / edited by Mihály Hoppál and Juha Pentikäinen. - Budapest : Ethnographic Institute of the Hungarian Academy of Sciences ; Helsinki : Finnish Literature Society, 1989. - 365 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ethnologica uralica ; 1)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 951-717-551-5 (broš.)
ISBN 978-951-717-551-7 (broš.)

398(4)
FRASCATI: 5-402
ETN H.3 13256/1 URALIC Hoppál M. (ur.)
COBISS.SI-ID 60603746

32.
VALENČIČ, Gregor
        Identifikacijski procesi v Zeleni jami : seminarska naloga 2 / Gregor Valenčič. - Ljubljana : [G. Valenčič], 2016. - 40 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 39-40. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

39(1-21)(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3475 VALENČIČ G. Identifikacijski
COBISS.SI-ID 60888418

33.
        YOUTH, pornography, and the Internet / Dick Thornburgh and Herbert S. Lin, editors ; Committee to study tools and strategies for protecting kids from pornography and their applicability to other inappropriate internet content ; Computer science and telecommunications board, National research council. - Washington : National Academy Press, 2002. - XXVIII, 450 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://bob.nap.edu/html/youth_internet/index.html - National Academies Press. - Available also online. - Bibliografija v opombah. - Kazalo. - Vsebina: Technology ; The adult online entertainment industry ; Legal and regulatory issues ; Children, media, and exposure to sexually explicit material ; The research base on the impact of exposure to sexually explicit material : what theory and empirical studies offer ; Beyond the science : perspectives on impact and the public debate ; Approaches to protection from inappropriate material ; Legal and regulatory tools ; Social and educational strategies to develop personal and community responsibility ; A perspective on technology-based tools ; Technology-based tools for users ; Technology-based tools available to non-end users ; Findings, conclusions, and future needs

ISBN 0-309-08274-9 (broš.)
ISBN 978-0-309-08274-7 (broš.)
ISBN 0309092749 !

176.8:004.738.5
FRASCATI: 5-410
ETN A.2 13268 YOUTH Thornburgh D. (ur.)
COBISS.SI-ID 60830050

34.
ZAJEC, Tadeja
        Poroka v Šrilanki : seminar I / Tadeja Zajec. - Ljubljana : [T. Zajec], 2009. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(548.7)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3474 ZAJEC T. Poroka
COBISS.SI-ID 60865378

35.
ZUPANČIČ, Tjaša, 1985-
        Kulturna dediščina zdraviliškega turizma v Dolenjskih Toplicah : "Topličan ne bo nikoli zveličan, ker mu hudič vodo greje." : diplomsko delo / Tjaša Zupančič. - Ljubljana : [T. Zupančič], 2016. - 151 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 134-151. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4 Dolenjske Toplice)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3485 ZUPANČIČ T. Kulturna
COBISS.SI-ID 60984162


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO