COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
AJDIŠEK, Alja
        Bivalna kultura v Študentskem naselju : seminarska naloga / Alja Ajdišek. - Ljubljana : [A. Ajdišek], 2015. - 19 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3398 AJDIŠEK A. Bivalna
COBISS.SI-ID 58201442

2.
BERTALANIČ, Sara
        Petanjci med drugo svetovno vojno : diplomsko delo / Sara Bertalanič. - Ljubljana : [S. Bertalanič], 2015. - 36 str. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 34-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1939/1945"(497.4Petanjci)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3400 BERTALANIČ S. Petanjci
COBISS.SI-ID 58231906

3.
BEZJAK, Ines
        Mastika, arhitekturna dediščina in ladje : o alternativnem turizmu na grškem otoku Chios : diplomsko delo / Ines Bezjak. - Ljubljana : [I. Bezjak], 2015. - 109 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Boštjan Kravanja. - Bibliografija: f. 92-103. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.483.13:39(495)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3411 BEZJAK I. Mastika
COBISS.SI-ID 58378082

4.
BEZJAK, Ines
        Odrekanje za boga ali odrekanje zaradi boga? : pomembnost odrekanja v verah s poudarkom na Skupnosti za zavest Krišne v Sloveniji : seminarska naloga 1 / Ines Bezjak. - Ljubljana : [I. Bezjak], 2010. - 28 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 27-28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

29
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3377 BEZJAK I. Odrekanje
COBISS.SI-ID 58128482

5.
BOŠTJANČIČ, Andraž
        Blaxploitation : afroameriški akcijski film, emancipacija in identiteta : seminar II / Andraž Boštjančič. - Ljubljana : [A. Boštjančič], 2014. - 28 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 26-28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

791.221.6:572(73)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3404 BOŠTJANČIČ A. Blaxploitation
COBISS.SI-ID 58346594

6.
BRICMAN, Tea
        Pedagogika revolucije ali revolucija pedagogoke? : primer Nacionalne šole Florestan Fernandes v São Paulu, Brazilija : magistrsko delo / Tea Bricman. - Ljubljana : [T. Bricman], 2015. - 83, 3 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron, somentor Darij Zadnikar. - Bibliografija: str. 72-83. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

37:572(81São Paulo)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3402 BRICMAN T. Pedagogika
COBISS.SI-ID 58303586

7.
BRUNEC, Anja
        Soška fronta - pomen Soče : seminarska naloga II / Anja Brunec, Andrea Ambruš, Stella Vlašič. - Ljubljana : [A. Brunec, A. Ambruš, S. Vlašič], 2015. - 27 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 25-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:94(100)"1915/1918"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3388 BRUNEC A. Soška
COBISS.SI-ID 58134370

8.
CIZEL, Anja
        Tango : tango vojna med dvema nasprotnima si poloma v obravnavanem slovenskem časopisju v obdobju pred 1. svetovno vojno : seminarska naloga / Anja Cizel. - Ljubljana : [A. Cizel], 2015. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 25-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

793.3:94(100)"1915/1918"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3386 CIZEL A. Tango
COBISS.SI-ID 58133346

9.
ČOP, Lana
        Ali je Slavoj Žižek slovenski heroj? : medijska podoba Slavoja Žižka v letih 2010-2014 : [semninarska naloga] / Lana Čop in Alen Ksoll. - Ljubljana : [L. Čop, A. Ksoll], 2014. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 16-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929Žižek S.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3410 ČOP L. Ali je
COBISS.SI-ID 58372962

10.
DEBELJAK, Vesna
        Ženski pogled na vojno v hrvaški etnologiji : diplomsko delo / Vesna Debeljak. - Maribor : [V. Debeljak], 2015. - 75 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 66-73. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.5)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3382 DEBELJAK V. Ženski
COBISS.SI-ID 58131042

11.
DIVJAK, Aleksandra, 1993-
        Kmetijstvo - njegove dobre in slabe strani : kmetija Javornik : [seminar] / Aleksandra Divjak. - [S. l.] : [A. Divjak], 2015?. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 18-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.1.017.3:39(497.4Levec)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3392 DIVJAK A. Kmetijstvo
COBISS.SI-ID 58187362

12.
FAKIN Bajec, Jasna
        Procesi ustvarjanja kulturne dediščine : Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe / Jasna Fakin Bajec ; [uredil Jurij Fikfak ; prevod Alenka Ropret]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 327 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Ethnologica - Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 2)

Spremna beseda tudi v angl. - 400 izv. - Pogled na Kras s Krasa / Janez Bogataj: str. 323-327. - Bibliografija: str. 293-318. - Summary: Processes of creating cultural heritage

ISBN 978-961-254-343-3 (trda vezava)

39:719(497.472)
FRASCATI: 5-402
ETN B.8 13126 FAKIN BAJEC J. Procesi
COBISS.SI-ID 259249408

13.
GLIHA Komac, Nataša
        Ljudska religioznost v Kanalski dolini : o umiti in v prt zaviti lobanji / Nataša Gliha Komac ; [kartografija Rok Ciglič, Andrej Bandelj]. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2014 (Žirovnica : Medium). - 111 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 9)

600 izv. - Bibliografija: str. 99-102. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-254-709-7

392(450.365Kanalska dolina) 398.3/.4(450.365Kanalska dolina)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.1 13114 GLIHA KOMAC N. O umiti SLA Ethn II 291/9 GLIHA KOMAC N. Ljudska
COBISS.SI-ID 274524672

14.
GORENC, Petra, 1989-
        "Gremo za Bežigrad!" : varstvo in obnova Plečnikovega stadiona za Bežigradom v Ljubljani z vidika etnoloških raziskav in interpretacij kulturne dediščine : magistrsko delo / Petra Gorenc. - Ljubljana : [P. Gorenc], 2015. - 86 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 74-86. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

725:394(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 3396 GORENC P. Gremo
COBISS.SI-ID 58199906

15.
GRČAR, Eva
        Cerkev Device Marije v Polju : seminar II / Eva Grčar. - Ljubljana : [E. Grčar], 2013. - 25 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 22-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

726:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3405 GRČAR E. Cerkev
COBISS.SI-ID 58353762

16.
HORVAT, Katja, 1988-
        Jože Plečnik in Edvard Ravnikar : spomeniška dela v spomin padlim borcem : [seminarska naloga] / Katja Horvat. - [S. l.] : [K. Horvat], 2015?. - [11] f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. [10-11]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

725.945:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3408 HORVAT K. Jože
COBISS.SI-ID 58359394

17.
JEREB, Ana, 1981-
        Verovanje starih Slovanov : semniarska naloga II / Ana Jereb. - Ljubljana : [A. Jereb], 2015. - 21 f. ; 30 cm

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

257.7
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3374 JEREB A. Verovanje
COBISS.SI-ID 58126434

18.
JEREB, Patricija
        Ne računajte na nas! : razpad Jugoslavije in vpliv rock 'n' rolla v protivojnih akcijah v Srbiji v devetdesetih letih prejšnjega stoletja : diplomsko delo / Patricija Jereb. - Ljubljana : [P. Jereb], 2015. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Rajko Muršič, Božo Repe. - Bibliografija: f. 65-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Odd. za etnologijo in kulturno antropologijo

94(497.1)"1989/1995"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ETN DiplB 3381 JEREB P. Ne računajte ZGO DiplB JEREB Patricija
COBISS.SI-ID 57777506

19.
JEZERNIK, Božidar
        Mesto brez spomina : javni spomeniki v Ljubljani / Božidar Jezernik. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 438 str. : ilustr. ; 28 cm

1.300 izv. - O avtorju. str. [438]. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-241-872-4 (trda vezava)

930.85:725.94(497.4Ljubljana) 725.94(497.4Ljubljana):930.85
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.6 13117 JEZERNIK B. Mesto
COBISS.SI-ID 276956928

20.
JUVANEC, Borut
        Arhitektura Slovenije. 1, Vernakularna arhitektura, alpski del = Architecture of Slovenia. [1], Vernacular architecture, alpine part / Borut Juvanec ; [prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, Hélène Erjavec ; predgovor Peter Fister]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 142 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 2.000 izv. - V CIP-u leto izida 2008. - Bibliografija: str. 137. - Povzetek v slov., angl., nem. in franc.

ISBN 978-961-6348-59-1 (i2, zv. 1)
ISBN 978-961-6348-79-9 (i2, celota)

72.031.4(497.4) 728.6:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 13130 JUVANEC B. Arhitektura
COBISS.SI-ID 241871616

21.
JUVANEC, Borut
        Arhitektura Slovenije. 2, Vernakularna arhitektura, severovzhod = Architecture of Slovenia. [2], Vernacular architecture, Northeast / Borut Juvanec ; [prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, Hélène Erjavec ; fotografije Borut Juvanec, Domen Zupančič ; predgovor Peter Fister]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2010 (Bevke : Bograf). - 193 str. : ilustr. ; 25 cm

700 izv. - Vzpor slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 185-187. - Kazalo. - Povzetek v slov., angl., nem. in fran.

ISBN 978-961-6348-63-8 (i2, zv. 2)
ISBN 978-961-6348-79-9 (i2, celota)

72.031.4(497.4) 728.6:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 13130 JUVANEC B. Arhitektura
COBISS.SI-ID 247964928

22.
JUVANEC, Borut
        Arhitektura Slovenije. 3, Vernakularna arhitektura, osrednji pas = Architecture of Slovenia. [3], Vernacular architecture, central part / Borut Juvanec ; [prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, Hélène Erjavec ; fotografije Borut Juvanec, Domen Zupančič ; predgovor Peter Fister]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2011 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 191 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - V CIP-u leto izida 2010. - 700 izv. - Predgovor = Preface / Peter Fister: str. 7. - Bibliografija: str. 184-185. - Izvleček ; Abstract ; Auzug ; Résumé. - Kazala

ISBN 978-961-6348-67-6 (i2, zv. 3)
ISBN 978-961-6348-79-9 (i2, celota)

72.031.4(497.4) 728.6:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 13130 JUVANEC B. Arhitektura
COBISS.SI-ID 252852480

23.
JUVANEC, Borut
        Arhitektura Slovenije. 4, Vernakularna arhitektura, južna hribovja = Architecture of Slovenia. [4], Vernacular architecture, southern hills / Borut Juvanec ; [prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, Hélène Erjavec ; fotografije Borut Juvanec, Domen Zupančič ; predgovor Peter Fister]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 237 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - V CIP-u leto izida 2011. - 700 izv. - Predgovor = Preface / Peter Fister: str. 7. - Bibliografija: str. 230-231. - Izvleček ; Abstract ; Auszug ; Résumé. - Kazalo

ISBN 978-961-6348-71-3 (i2, zv. 4)
ISBN 978-961-6348-79-9 (i2, celota)

72.031.4(497.4) 728.6:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 13130 JUVANEC B. Arhitektura
COBISS.SI-ID 258568448

24.
JUVANEC, Borut
        Arhitektura Slovenije. 5, Vernakularna arhitektura, kraški svet = Architecture of Slovenia. [5], Vernacular architecture, the karst / Borut Juvanec ; [prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, Hélène Erjavec ; fotografije Borut Juvanec, Domen Zupančič ; predgovor Peter Fister]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 248 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - V CIP-u leto izida 2012. - 700 izv. - Predgovor = Preface / Peter Fister: str. 7. - Bibliografija: str. 238-240. - Izvleček ; Abstract ; Auszug ; Résumé. - Kazalo

ISBN 978-961-6348-75-1 (i2, zv. 5)
ISBN 978-961-6348-79-9 (i2, celota)

72.031.4(497.472) 728.6:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 13130 JUVANEC B. Arhitektura
COBISS.SI-ID 264083200

25.
KERENČIČ, Eva
        Kozolci v zaselkih Stebovnik in Podkraj : seminarska naloga 2 / Eva Federnsberg Kerenčič. - [S. l.] : [E. Federnsberg Kerenčič], 2015. - 19 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. [11-12]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.6:39(497.4Ponikva pri Žalcu)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3380 KERENČIČ E. Kozolci
COBISS.SI-ID 58130530

26.
KERENČIČ, Eva
        Nacionalna identiteta v rokah politike : seminarska naloga I / Eva Kerenčič. - [S. l.] : [E. Kerenčič], 2008. - 16 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:314.15(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3379 KERENČIČ E. Nacionalna
COBISS.SI-ID 58130018

27.
KLAMMER, Maša
        Življenje in delo v šoli med 1. svetovno vojno : seminarska naloga / Maša Klammer in Katja Marinšek. - Ljubljana : [M. Klammer, K. Marinšek], 2015. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 24-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1914/1918":37(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3401 KLAMMER M. Življenje
COBISS.SI-ID 58284386

28.
KOREN, Veronika
        Vzpostavljanje slovenske identitete med mladimi v Argentini : diplomsko delo / Veronika Koren. - Ljubljana : [V. Koren], 2015. - 51 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik, somentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(82)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3409 KOREN V. Vzpostavljanje
COBISS.SI-ID 58370402

29.
        KRAS in Brkini za radovedneže in ljubitelje / [avtorji] Olga Abram ... [et al.] ; uredila Jasna Fakin Bajec in Oto Luthar ; [ilustracije Srečko Bajda]. - Ljubljana ; Nova Gorica : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). - 289 str. : ilustr. ; 18 cm

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-254-737-0

913(497.47)(082) 39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN B.8 13122 KRAS Fakin Bajec J. (ur.) GEO PRIM I 4931 913 KRAS
COBISS.SI-ID 276114944

30.
KUDUZOVIĆ, Jasmina
        Prva svetovna vojna (1914-1918) : propaganda v času 1. svetovne vojne, njene funkcije in pomen za ljudi v slovenskih deželah : seminar / Jasmina Kuduzović. - [S. l.] : [J. Kuduzović], 2015. - 14 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 12-14. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1914/1918"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3399 KUDUZOVIĆ J. Prva
COBISS.SI-ID 58209378

31.
LEDINEK Lozej, Špela
        Od hiše do niše : razvoj kuhinje v Vipavski dolini / Špela Ledinek Lozej ; [prevod [povzetka] Mojca Čušin]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 184 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Ethnologica - Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 5)

300 izv. - O avtorici z avtorj. sl. na zadnji str. ov. - Od hiše do niše ali o kuhinji v Vipavski dolini v 20. stoletju / Vito Hazler: str. 184. - Bibliografija: str. 153-180. - Summary: From main room to niche

ISBN 978-961-254-752-3

398.344(497.4Vipavska dolina)(091) 747:643(497.4Vipavska dolina)(091)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 13128 LEDINEK LOZEJ Š. Od hiše
COBISS.SI-ID 277050112

32.
        LINGUE e turismo : le varianti locali delle lingue minoritarie come elementi di richiamo turistico : atti del convegno, Centro culturale "Rozajanska kulturska hïša", Ravanca/Prato di Resia (VIdan/Udine), 27 settembre 2008 / a cura di Luigia Negro. - Rezija = Resia : Circolo culturale resiano "Rozajanski dum", 2014. - 88 str. ; 24 cm

Bibliografija pri dveh prispevkih

323.15(450):338.48
ETN D.0.1 13118 LINGUE Negro L. (ur.)
COBISS.SI-ID 7592684

33.
LJUŠTINA, Ivana
        Kako misliti koncept "tretje varne države" : primer migracijske politike EU v odnosu do Republike Srbije : diplomsko delo / Ivana Ljuština. - Ljubljana : [I. Ljuština], 2015. - 94 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 84-93. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15(497.11)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3403 LJUŠTINA I. Kako
COBISS.SI-ID 58308194

34.
LUPINŠEK, Polona
        Poulična umetnost v Indoneziji : sporočilnosti ulic Jogjakarte : magistrsko delo / Polona Lupinšek. - Ljubljana : [P. Lupinšek], 2015. - 99 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič, somentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 88-96. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

7.011:572(1-21)(594Jogjakarta)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3373 LUPINŠEK P. Poulična
COBISS.SI-ID 58125154

35.
MAKAROVIČ, Marija
        Babno Polje in njegovi ljudje v metežu druge svetovne vojne / Marija Makarovič ; [arhivsko gradivo so dali na voljo Arhiv Republike Slovenije ... [et al.] ; slikovno gradivo so dali na voljo Muzej novejše zgodovine ... [et al.] ; elektronski viri Inštitut za novejšo zgodovino]. - Cerknica : Kulturno društvo Notranjska : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2014 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 557 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 530-557

ISBN 978-961-6819-65-7 (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava)

94(497.4Babno Polje)"1941/1945"
FRASCATI: 6-100
ETN B.8 13123 MAKAROVIČ M. Babno
COBISS.SI-ID 273476096

36.
MIHELČIČ, Lana, 1985-
        Franja Tavčar : narodna delavka, jugoslovanska žena, dvorna dama, humanitarka --- : seminarska naloga II / Lana Mihelčič. - Ljubljana : [L. Mihelčič], 2012. - 35 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 31-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929Tavčar F.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3390 MIHELČIČ L. Franja
COBISS.SI-ID 58158946

37.
MIHELČIČ, Lana, 1985-
        Konstruiranje kolektivnega spomina na primeru Ljubljane : preimenovanje ulic, trgov, šol in vloga spomenikov : seminarska naloga / Lana Mihelčič. - Ljubljana : [L. Mihelčič], 2009. - 25 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 22-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3391 MIHELČIČ L. Konstruiranje
COBISS.SI-ID 58177634

38.
MIKLAVČIČ, Milena
        Ogenj, rit in kače niso za igrače / Milena Miklavčič. - 1. ponatis. - Žiri : Jutri, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 342 str. ; 22 cm

300 izv. - Beseda, dve o pisateljici: str. [345-346]

ISBN 978-961-281-251-5

392.6(497.4Žiri)(091) 613.88(497.4Žiri)(091)
ETN D.2 13119 MIKLAVČIČ M. Ogenj FIL IX.3 MIKLAVČIČ M. Ogenj SOC 39 MIKLAVČIČ M. Ogenj
COBISS.SI-ID 270557696

39.
MOČNIK, Borja
        Maroko in kolonializem : seminar 2 / Borja Močnik. - Ljubljana : [B. Močnik], 2003. - 16 f. ; 30 cm

Mentor Borut Brumen. - Bibliografija: f. 16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

93/94:572(64)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3376 MOČNIK B. Maroko
COBISS.SI-ID 58127458

40.
NEŽMAH, Bernard
        Pogovori z Merkujem : jezikoslovni ogledi / Bernard Nežmah ; [fotografije Borut Krajnc]. - Trst : Mladika, 2014. - 92 str. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija: str. 92

ISBN 978-88-7342-212-9

811.163.6(450.36).09Merkù P.(047.53) 929Merkù P.(047.53) 323.15:39(=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3 13120 NEŽMAH B. Pogovori SLA Phil I 888 NEŽMAH B. Pogovori
COBISS.SI-ID 7414508

41.
PAHOR, Miroslav
        Moja nona pripoveduje : kraške pripovedke / Miroslav Pahor ; ilustracije Marija Mojca Vilar ; [zbrali in uredili Špela in Mateja Pahor ; spremna beseda Jezerka Beškovnik]. - Ljubljana : Lepa beseda, 2008 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm

Broširana izd. meri 23 cm. - Pri trdi vezavi ilustr. notr. str. ov. - 500 izv. - Dr. Miroslav Pahor - dejstva, utrinki, vtisi in spomini / Jezerka Beškovnik: str. 69-78

ISBN 978-961-92434-9-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6766-00-5 (broš.)

821.163.6-93-32 398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 13116 PAHOR M. Moja
COBISS.SI-ID 242119168

42.
PINTER, Matjaž, 1987-
        The formation of political consciousness in rural Nepal = Nastanek politične zavesti v ruralnem Nepalu : magistrsko delo / Matjaž Pinter. - Ljubljana : [M. Pinter], 2015. - 98 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorja Peter Simonič, Chandana Mathur. - Bibliografija: f. 94-97. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.2:572(541.35)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3412 PINTER M. Formation
COBISS.SI-ID 58379618

43.
PIRIH, Sara
        Dragojila Milek : življenje in delo v sozvočju z literarnim navdihom : diplomsko delo / Sara Pirih. - Ljubljana : [S. Pirih], 2015. - 37, [21] f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Vsebuje tudi 13 pesmi Dragojile Milek. - Mentorici Mateja Habinc, Irena Novak Popov. - Bibliografija: f. 30-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

821-163-6-9-1Milek Dragojila:929Gregorčič S.
FRASCATI: 6-200
ETN DiplB 3397 PIRIH S. Dragojila SLA DiplB 173 PIRIH S. Dragoljila Milek SLA DiplB 173/CD PIRIH S. Dragoljila Milek
COBISS.SI-ID 57788770

44.
PODGORNIK-Jakil, Žiga
        Ali se nasilje splača? : nove oblike vstajništva in represije na primeru slovenskih vstaj med letoma 2012 in 2013 : magistrsko delo / Žiga Podgornik-Jakil. - Ljubljana : [Ž. Podgornik-Jakil], 2015. - 179 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 161-178. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.264:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3413 PODGORNIK-JAKIL Ž. Ali se
COBISS.SI-ID 58384738

45.
POLJAK Istenič, Saša
        Tradicija v sodobnosti : Janče - zeleni prag Ljubljane / [[besedilo in] fotografije] Saša Poljak Istenič ; [uredil Jurij Fikfak ; prevod Saša Poljak Istenič, Tatiana Bajuk Senčar, Maja Ropret]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 195 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Ethnologica - Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 4)

300 izv. - Tradicija in dediščina v sodobnosti / Ingrid Slavec Gradišnik: str. 187-192. - Preteklost za prihodnost / Maruška Markovčič: str. 193-195. - Bibliografija: str. 157-177. - Summary: Tradition in the contemporary world : Janče - the green threshold of Ljubljana

ISBN 978-961-254-658-8

394(497.4Janče)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.1 13127 POLJAK ISTENIČ S. Tradicija
COBISS.SI-ID 270067456

46.
POTOKAR, Matej, 1991-
        Hrana med 1. svetovno vojno na Slovenskem : seminarska naloga / Matej Potokar in Žiga Blaj. - Ljubljana : [M. Potokar, Ž. Blaj], 2015. - 23 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 22-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572.023:94(100)"1915/1918"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3387 POTOKAR M. Hrana
COBISS.SI-ID 58133858

47.
        PREKMURJE - podoba panonske pokrajine / uredila Maja Godina Golija ; [slikovno gradivo Pokrajinski muzej Murska Sobota ... et al.]. - 1 izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 269 str. : ilustr. ; 25 cm

Na nasl. str. tudi kraj izdaje: Petanjci. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-254-759-2

39(497.411)(082) 930.85(497.411)(082)
ETN B.8 13121 PREKMURJE Godina Golja M. (ur.) GEO POMUR II 11031 913 PREKMURJE SLA Zb II 1686 PREKMURJE
COBISS.SI-ID 277489920

48.
PREMRL, Božidar
        Podpisano s srcem : kraška kamnoseška rodovina Guštinov skozi stoletja : Repentabor - Sežana - Opčine - Griže na Vrheh / Božidar Premrl ; [fotografije Božidar Premrl ... et al.]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2014 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 383 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Iz domačega panja)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 368-375

ISBN 978-88-7174-167-3

679.8(497.4-14+450.361) 929.52Guštin 622.35:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.4 13129 PREMRL B. Podpisano
COBISS.SI-ID 6952428

49.
RAČIČ, Manca, 1993-
        Sokolstvo v Ljubljani v času pred prvo svetovno vojno : seminarska naloga / Manca Račič in Renato Zgrinskić. - Ljubljana : [M. Račič, R. Zrinskić], 2015. - 31 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 30-31. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.07:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3383 RAČIČ M. Sokolstvo
COBISS.SI-ID 58131554

50.
RUBINIČ, Andrej
        Vegetarijanstvo : seminarska naloga II / Andrej Rubinič. - [S. l. : A. Rubinič], 2006. - 27 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.261:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3394 RUBINIČ A. Vegetarijanstvo
COBISS.SI-ID 58188898

51.
SNOJ, Anton
        Prazniki in posebni dnevi v letnih poročilih 1. mestne deške ljudske šole med leti 1864 in 1923 : seminar I / Anton Snoj. - Ljubljana : [A. Snoj], 2015. - 47 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 44-47. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

373.3:394(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3389 SNOJ A. Prazniki
COBISS.SI-ID 58151266

52.
        SO z vilicami pisali : folklorne pripovedi iz občine Grosuplje in okolice / [zbrala] Marija Samec ; [ilustracije Dora in Janez Adamič ; kartografija Manca Volk Bahun]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). - 395 str., [4] f. barvnih pril. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 44)

Zvd. na spojnih listih. - Beseda h knjigi / Marija Stanonik: str. 5-7. - 400 izv. - O zapisu in narečnih značilnostih / Vera Smole: str. 359-362. - Bibliografija: str. 18-19. - Summary / Aleksandra Saša Žagar Gros ; Zussamenfassung / Petra Kremžar. - Kazalo

ISBN 978-961-254-692-2

398.2(497.4Grosuplje) 811.163.6'282(497.431)
ETN D.3.2 9658/44 SAMEC M. So z vilicami SLA L.A II 2718/44 SO Z VILICAMI
COBISS.SI-ID 273660160

53.
ŠKRABAN, Juš
        Družbena moč oseb s težavami v duševnem zdravju : medicinskoantropološka študija : diplomsko delo / Juš Škraban. - Ljubljana : [J. Škraban], 2015. - 84 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 77-82. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3395 ŠKRABAN J. Družbena
COBISS.SI-ID 58196834

54.
ŠKVARČ, Tea
        Glasba na ljubljanskih ulicah : magistrsko delo / Tea Škvarč. - Ljubljana : [T. Škvarč], 2015. - 104 f. ; 30 cm + 2 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 85-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.3(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3372 ŠKVARČ T. Glasba
COBISS.SI-ID 58124898

55.
TEGELJ, Katja
        Šege in navade od pomladi do zime na Ižanskem : seminarska naloga 2 / Katja Tegelj. - Ljubljana : [K. Tegelj], 2014. - 42 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 41-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Ig)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3406 TEGELJ K. Šege
COBISS.SI-ID 58357346

56.
TURSUNOVIĆ, Elvir
        Gavrilo Princip : seminarska naloga / Elvir Tursunović, Matija Kenda, Muhamed Topić. - [S. l.] : [E. Tursunović, M. Kenda, M. Topić], 2015. - 39 str. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 37-39. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1915/1918"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3385 TURSUNOVIĆ E. Gavrilo
COBISS.SI-ID 58132578

57.
URŠIČ, Ana, 1994-
        Pokopališča prve svetovne vojne : Pivka in Gorjansko : seminarska naloga pri predmetu Socialni spomin in kulturna dediščina / Ana Uršič in Sabina Požar. - Ljubljana : [A. Uršič, S. Požar], 2015. - 27 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 25-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

718:94(100)"1915/1918"
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3384 URŠIČ A. Pokopališča
COBISS.SI-ID 58132066

58.
        VENČEK domačih : predmeti, Slovencem sveti / [avtorji Damir Josipovič ... et al.] ; uredil Jernej Mlekuž ; [ilustracije Slavica Mlekuž]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 189 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-254-771-4

39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ARH 020-I 135,3 ETN D.1 13125 VENČEK Mlekuž J. (ur.) GEO SLO I 4957 39 VENČEK SOC 39 MLEKUŽ J. ur. Venček
COBISS.SI-ID 278149376

59.
        VIZUALNA antropologija - osebne izkušnje in institucionalni vidiki = Visual anthropology - personal experiences and institutional aspects / uredili, edited by Miha Peče, Nadja Valentinčič Furlan, Monika Kropej Telban ; [prevod, translated by Peter Altshul, Nives Sulič Dular]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2015 (Begunje : Cicero). - 363 str. : ilustr. ; 25 cm

Uvodna besedila v slov. in prevod v angl., prispevki v slov. ali angl. - Na nasl. str.: Knjiga je posvečena Našku Križnarju, utemeljitelju slovenske vizualne antropologije = The book is dedicated to Naško Križnar, the founder of the Slovenian visual anthropology. - 500 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-254-774-5

39(084)
5-402
ETN A.4 13124 VIZUALNA Peče M. (ur.) SOC 39 PEČE M. et al. ur. Vizualna
COBISS.SI-ID 278228224

60.
ZUPANIČ, Kaja
        Vojni kurati na Slovenskem med prvo svetovno vojno : delo Franceta Bonača : seminar / Kaja Zupanič in David Šebenik. - Ljubljana : [K. Zupanič, D. Šebenik], 2015. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 24-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1914/1918"(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3407 ZUPANIČ K. Vojni
COBISS.SI-ID 58359138

61.
ŽERJAL, Borut, 1992-
        Società cooperativa per la costruzione di case in Capodistria : ljudska gradnja v Evropi v 19. in 20. stoletju: primer Kopra : diplomsko delo / Borut Žerjal. - Ljubljana : [B. Žerjal], 2015. - 101 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorici Mateja Habinc in Marta Verginella. - Bibliografija: f. 88-99. - Izvleček ; Abstract ; Estratto ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

334.73(497.4Koper)"19"(043.2) 331.342:39(497.4Koper)"19"
FRASCATI: 6-100 5-402
ETN DiplB 3414 ŽERJAL B. Società ZGO DIP ŽERJAL Borut
COBISS.SI-ID 58044002

62.
ŽVAB, Andraž Marjan
        Tradicija alkimije na Zahodu in na Slovenskem : diplomsko delo / Andraž Marjan Žvab. - Ljubljana : [A. M. Žvab], 2015. - 136 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f.118-135. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

133.4:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3393 ŽVAB A. M. Tradicija
COBISS.SI-ID 58189922


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO