COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
ANDOLJŠEK, Blaž
        Anekdote iz prodaje in zgodbe vsakdanjika prodajalcev uličnega časopisa Kralji ulice : seminar II / Blaž Andoljšek. - Ljubljana : [B. Andoljšek], 2014. - [16] f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. [14-15]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3357 ANDOLJŠEK B. Anekdote
COBISS.SI-ID 57143650

2.
BALANTIČ, Andreja
        Lovilec sanj - njegov pomen med slovenskimi uporabniki : diplomsko delo / Andreja Balantič. - Ljubljana : [A. Balantič], 2014. - 63 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik, somentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: str. 53-59. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(7)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3323 BALANTIČ A. Lovilec
COBISS.SI-ID 56988514

3.
BANČIČ, Domen
        Spreminjanje vsakdanjih praks uporabe javnih stavb za zmanjšanje porabe energije : primer Univerze v Ljubljani in podjetja Heemwonen : diplomsko delo / Domen Bančič. - Ljubljana : [D. Bančič], 2014. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorja Peter Simonič, Dan Podjed. - Bibliografija: f. 50-53. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Changing everyday practices in public building for reduction of energy consumption. The case of University of Ljubljana and company Heemwonen. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:330.132:35.073.54
ETN Dipl 3345 BANČIČ D. Spreminjanje
COBISS.SI-ID 37547309

4.
BENEDIČIČ, Laura
        Mi smo Titovi pionirji : diplomsko delo / Laura Benedičič. - Ljubljana : [L. Benedičič], 2014. - 50 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 43-48. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

061.2:39(497.1)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3321 BENEDIČIČ L. Mi smo
COBISS.SI-ID 56963170

5.
BERNOT, Teja
        Heroji in slavne osebnosti na Slovenskem : Ivan Sivec : seminar / Teja Bernot in Lucija Podboršek. - Ljubljana : [T. Bernot, L. Podboršek], 2014. - 34 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398:929Sivec I.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3275 BERNOT T. Heroji
COBISS.SI-ID 56710498

6.
BEZJAK, Špela, 1992-
        Etnološka raziskava agrarnega posestva v Bukovcih pri Markovcih na Ptujskem polju : primer razvoja zemljiškega obrata in načina življenja lastnikov med svetovnima vojnama in po 2. svetovni vojni : diplomsko delo / Špela Bezjak. - Ljubljana : [Š. Bezjak], 2014. - 61 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 56-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.1:39(497.4Bukovci)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3355 BEZJAK Š. Etnološka
COBISS.SI-ID 56864610

7.
BIRD, Irina
        Divjina na našem pragu : antropološki pogled na pomene in rabe gozdov v Triglavskem narodnem parku na primeru vasi Gorjuše in Koprivnik : magistrsko delo / Irina Bird. - Ljubljana : [I. Bird], 2014. - 165 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 139-164. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

502:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3343 BIRD I. Divjina
COBISS.SI-ID 56930914

8.
BJELICA, Veronika
        Taborništvo včeraj in danes : pregled sedemdesetletnega delovanja treh rodov : diplomsko delo / Veronika Bjelica. - Ljubljana : [V. Bjelica], 2014. - 108 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 93-104. - Izvleček ; Abstract ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.5:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.3 3305 BJELICA V. Taborništvo
COBISS.SI-ID 56787554

9.
BOTONJIĆ, Doris
        Oblikovalci kolektivnega spomina in narodne identitete : Mohorjeva družba in mohorjanke = diplomsko delo / Doris Botonjić. - Ljubljana : [D. Botonjić], 2014. - 26 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 23-26. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

82-31:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3328 BOTONJIĆ D. Oblikovalci
COBISS.SI-ID 57016930

10.
BRANCELJ, Ana
        Vodni pogoni v dolini Iške : diplomsko delo / Ana Brancelj. - Ljubljana : [A. Brancelj], 2014. - 76 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentorici Mateja Habinc, Tadeja Primožič. - Bibliografija: f. 68-74. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

621.22:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3269 BRANCELJ A. Vodni
COBISS.SI-ID 56676706

11.
CAVALLERI, Stella
        Vloga žensk v mafijskih organizacijah : seminarska naloga / Stella Cavalleri. - Ljubljana : [S. Cavalleri], 2013. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

343.341:572(450)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3362 CAVALLERI S. Vloga
COBISS.SI-ID 57156706

12.
        CHANGING identifications and alliances in North-East Africa / edited by Günther Schlee and Elizabeth E. Watson. - 1st pbk. ed. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2014, cop. 2009. - 2 zv. (260; 270 str.) : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Integration and conflict studies ; vol. 2; 3)

Bibliografija: str. 241-252; 251-262. - Kazalo. - Vsebina: Vol. 1. Ethiopia and Kenya ; vol. 2. Sudan, Uganda and the Ethiopia-Sudan borderlands

ISBN 978-1-78238-329-1 (zv. 1, broš.)
ISBN 1-78238-329-8 (zv. 1, broš.)
ISBN 978-1-78238-331-4 (zv. 2, broš.)
ISBN 1-78238-331-X (zv. 2, broš.)

572:316.34(6)
FRASCATI: 5-402
ETN M.1 13044 CHANGING Schlee G. (ur.) ETN M.2 13044 CHANGING Schlee G. (ur.)
COBISS.SI-ID 57223266

13.
CIGOJ Kuzma, Anja
        Flamenko : kako se je ohranila tradicija flamenka : seminar / Anja Cigoj Kuzma. - Ljubljana : [A. Cigoj Kuzma], 2011. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

394.3(460)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3282 CIGOJ KUZMA A. Flamenko
COBISS.SI-ID 56720994

14.
CIGOJ Kuzma, Anja
        Kulturni turizem v občini Cankova : diplomsko delo / Anja Cigoj Kuzma. - Ljubljana : [A. Cigoj Kuzma], 2014. - 89 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 83-87. - IZvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Cankova)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3301 CIGOJ KUZMA A. Kulturni
COBISS.SI-ID 56778850

15.
CIGOJ Kuzma, Anja
        Protestantizem v Prekmurju : kako evangeličanska cerkev povezuje ljudi znotraj skupnosti : seminar / Anja Cigoj Kuzma. - Ljubljana : [A. Cigoj Kuzma], 2009. - 25 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Boštjan Kravanja. - Bibliografija: f. 20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

274:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3287 CIGOJ KUZMA A. Protestantizem
COBISS.SI-ID 56728930

16.
CIGUT, Kaja
        Pregovori - modrosti naših prednikov : seminar / Kaja Cigut. - Ljubljana : [K. Cigut], 2014. - 27 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 25-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3290 CIGUT K. Pregovori
COBISS.SI-ID 56740450

17.
CIMERMAN, Žan
        Festivali in festivalsko omrežje Seviqc Brežice : etnografski pregled : diplomsko delo / Žan Cimerman. - Ljubljana : [Ž. Cimerman], 2014. - IV, 81 f. : tabele ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič, somentor Dan Podjed. - Bibliografija: f. 66-81. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Festivals and Seviqc Brežice festival network: ethnographic overview. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

7.079:78:572(497.4Brežice)(043.2)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3270 CIMERMAN Ž. Festivali
COBISS.SI-ID 37547053

18.
        CONFRONTING cancer : metaphors, advocacy, and anthropology / edited by Juliet McMullin and Diane Weiner. - 1st ed. - Santa Fe : School for Advanced Research Press, 2009. - ix, 285 str. : ilustr. ; 23 cm. - (School for Advanced Research : Advanced seminar series)

Bibliografija: str. 231-277. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : an anthropology of cancer / Juliet McMullin and Diane Weiner ; Remissioning life/reconfiguring anthropology / Paul Stoller ; Cancer support groups and health advocacy : one size doesn't fit all / Holly F. Mathews ; Experiencing diagnosis : views from Latina cervical cancer patients / Juliet McMullin ; The elusive subversion of order : cancer in modern Crete, Greece / Anastasia Karakasidou ; Changing views of cancer : three decades of southern California native perspectives / Diane Weiner ; The witness project : narratives that shape the cancer experience for African American women / Deborah O. Erwin ; Wasting away in neoliberal-ville : Mexican immigrant women's views of cervical cancer, social inequality, and gender relations / Leo R. Chavez ; Notes from White Flint : identity, ambiguity, and disparities in cancer / Simon J. Craddock Lee ; Self and other in cancer health disparities : negotiating power and boundaries in U.S. society / Suzanne Heurtin-Roberts ; Where is culture in cultural tailoring? / Marjorie Kagawa-Singer

ISBN 978-1-934691-09-0 (broš.)
ISBN 1-934691-09-7 (broš.)

616-006:572
FRASCATI: 5-402
COBISS.SI-ID 57272930

19.
CVETKO, Tjaša
        Jurčkov in Urbancov tabor v Cerknici : njuna funkcija, pomen in spreminjanje od druge polovice 19. stoletja do danes / Tjaša Cvetko. - Logatec : [T. Cvetko], 2014. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 21-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

355.452:39(497.4Cerknica)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3283 CVETKO T. Jurčkov
COBISS.SI-ID 56723810

20.
ČEMAŽAR, Marta
        Politične migracije v Kanado : prva leta po 2. svetovni vojni / Marta Čemažar. - Lljubljana : [M. Čemažar], 2014. - 25 f. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc, somentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.151.3(=163.6)(71)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3284 ČEMAŽAR M. Politične
COBISS.SI-ID 56726882

21.
DALAN, Lucija
        Notranjske čarovnice : prepletanje preteklosti s sedanjostjo : diplomsko delo / Lucija Dalan. - Ljubljana : [L. Dalan], 2014. - 96 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 84-89. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3358 DALAN L. Notranjske
COBISS.SI-ID 57149282

22.
DANIČIČ, Anja
        Nerealizirani projekti Jožeta Plečnika ne izbrišejo njegove identitete heroja : neuresničena projekta: Slovenski parlament in Prešernov trg s Tromostovjem : seminarska naloga / Anja Daničič, Mateja Lapuh. - Ljubljana : [A. Daničič, M. Lapuh], 2014. - 23 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 22-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

72:929Plečnik J.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3274 DANIČIČ A. Nerealizirani
COBISS.SI-ID 56700514

23.
DEMŠAR Fila, Maša
        Skupina s skupno identiteto : igralci iger na srečo : seminar / Maša Demšar Fila. - V Ljubljani : [M. Demšar Fila], 2014. - [24] f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. [22-24]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

794.9:398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3314 DEMŠAR FILA M. Skupina
COBISS.SI-ID 56808802

24.
ERGAVER, Angelika
        Pravni običaji krvnega maščevanja in pomiritvenega postopka v Severni Albaniji, na podlagi dela High Albania, avtorice Mary Edith Durham : študijska obveznost pri zunanjem izbirnem predmetu Antropologija Balkana, Interdisciplinarni tretjestopenjski doktorski študij program Humanistike in družboslovja, smer Zgodovina / Angelika Ergaver. - Ljubljana : [A. Engaver], 2014. - 35 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 33-35. - Izvleček ; Abstarct ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(496.5)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3311 ERGAVER A. Pravni
COBISS.SI-ID 56803938

25.
        EXPERIMENTAL film and anthropology / edited by Arnd Schneider and Caterina Pasqualino. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014. - XVI, 205 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-85785-442-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-85785-443-8 (broš.)
ISBN 978-0-85785-822-1 (ePDF)
ISBN 978-0-85785-821-4 (el. knjiga)

39:791.3(082)
FRASCATI: 5-402
ETN A.4 13039 EXPERIMENTAL Schneider A. (ur.)
COBISS.SI-ID 37836845

26.
FARMER, Paul, 1959-
        Pathologies of power : health, human rights, and the new war on the poor / Paul Farmer. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 2005. - XXXVI, 402 str. ; 23 cm. - (California series in public anthropology ; 4)

Bibliografija: str.333-381. - Kazalo

ISBN 978-0-520-24326-2 (broš.)
ISBN 0-520-24326-9

614:572 614:316.344.233
FRASCATI: 5-402
ETN A.7 13051 FARMER P. Pathologies
COBISS.SI-ID 3892581

27.
FLOGIE, Maša
        Kdo in kaj sestavlja bolnikov meni? : analiza prehrane v procesu zdravljenja raka : diplomsko delo / Maša Flogie. - Ljubljana : [M. Flogie], 2014. - 55 f. ; 30 cm + 2 CD

Mentor Rajko Muršič, somentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 50-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3338 FLOGIE M. Kdo in kaj
COBISS.SI-ID 57052514

28.
GABRŠČEK, Tanja, 1991-
        Planinsko pašništvo na planini Kuhinja : primerjava nekdanjega in sodobnega delovanja planine ter strategije za nadaljnji razvoj : diplomsko delo / Tanja Gabršček. - Ljubljana : [T. Gabršček], 2014. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 52-56. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

636.083.314:39(497.4Vrsno)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3336 GABRŠČEK T. Planinsko
COBISS.SI-ID 57047394

29.
GEROSA, Alberto
        After books : audio-visual practices beyond written ethnography = Po knjigah : avdio-vizualne prakse onkraj zapisane etnografije : magistrsko delo / Alberto Gerosa. - Ljubljana : [A. Gerosa], 2014. - 118 f. ; 30 cm : ilustr. + 2 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somentorica Helena Wulff. - Bibliografija: f. 108-117. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(084)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3298 GEROSA A. After
COBISS.SI-ID 56765282

30.
GESCHIERE, Peter
        The perils of belonging : autochthony, citizenship, and exclusion in Africa and Europe / Peter Geschiere. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2009. - XI, 283 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 263-278. - Kazalo. - Vsebina: Autochthony : the Flip Side of Globalization? ; A Primordial yet Global Form of Belonging? ; Autochthony's Genealogy : Some Elements ; Autochthony Now : Globalization and the Neoliberal Turn ; Autochthony and the Tenacity of the Nation-State ; Historical construction, Political Manipulation and Emotional Power ; Historical Construction, Political Manipulation and Emotional power ; Approach : From Identity to Subjectivation and Aesthetics ; Chapter overiew ; Cameroon : Autochthony, Democratization, and New Struggles over Citizenship ; Belonging to a Nonexistent Province ; Elite Associations and Autochthony : Different Degrees of Citizenship? ; The "Sea People" protected by the New Constitution ; Debates in the Cameroonian Press ; Autochthony's "Naturalness" : The Funeral as a Final Test for Belonging ; A tortuous history ; An Empty Discourse with Segmentary Implications ; Cameroon: Decentralization and Belonging ; The East and the New Importance of the Forest ; The New Forest Law ; Participation in Practice ; The Elusive Community ; The Community as Stakeholder: Belonging and Exclusion ; Village or Grande Famille? ; The Halfhearted Belonging of the External Elites ; Discovering Allogènes at Ever Closer Range ; African Trajectories ; Ivory Coast : Identification and Exclusion ; Elsewhere in Africa ; "Pygmy" Predicaments : Can Only Citizens Qualify as Autochthons? ; Autochthony in Europe : The Dutch Turn ; The Dutch Switch : From Multiculturalism to Cultural Integration ; Overview : How the Netherlands Became an "Immigration Country" ; National Consensus and Its History the Dutch Way ; Alternative Solutions ; A More Forceful Integration ; Allochtonen : A New Term on the Dutch Scene ; Elusive Autochthony ; History and Culture ; Cpmparisons ; Cameroon : Nation-Building and Autochthony as Processes of Subjectivation ; Nation-Building as an Everyday Reality ; Rituals of Belonging : The Funeral at Home as a Celebration of Autochthony ; Epilogue : Can the Land Lie? Autochthony's Uncertainties in Africa and Europe ; Varying Patterns of Nation-Building in Africa and Their Implications ; Autochthony and the Search for Ritual in Europe

ISBN 978-0-226-28964-9 (trda vezava)
ISBN 0-226-28964-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-226-28965-6 (broš.)
ISBN 0-226-28965-6 (broš.)

572:316.347
FRASCATI: 5-402
ETN A.15 13043 GESCHIRE P. Perils
COBISS.SI-ID 57201250

31.
        GLOBAL health in times of violence / edited by Barbara Rylko-Bauer, Linda Whiteford, and Paul Farmer. - 1st ed. - Santa Fe : School for Advanced Research Press, 2009. - IX, 288 str. : ilustr. ; 23 cm. - (School for advanced research : Advanced seminar series)

Bibliografija: str. 233-280. - Kazalo. - Vsebina: Prologue : coming to terms with global violence and health / Barbara Rylko-Bauer, Linda Whiteford, and Paul Farmer ; Recognizing invisible violence : a thirty-year ethnographic retrospective / Philippe Bourgois ; "Landmine Boy" and the tomorrow of violence / Paul Farmer ; Fault lines / Carolyn Nordstrom ; Failure to protect, failure to provide : refugee reproductive rights / Linda Whiteford ; A violence of history : accounting for AIDS in post-apartheid South Africa / Didier Fassin ; Desperate measures : a syndemic approach to the anthropology of health in a violent city / Merrill Singer ; The vicissitudes of structural violence : Nicaragua at the turn of the twenty-first century / James Quesada ; Planting "seeds of health" in the fields of structural violence : the life and death of Francisco Curruchiche / H.K. Heggenhougen ; Medicine in the political economy of brutality : reflections from the Holocaust and beyond / Barbara Rylko-Bauer ; Epilogue : global health in times of violence ; finding hope / Linda Whiteford, Barbara Rylko-Bauer, and Paul Farmer

ISBN 978-1-934691-14-4 (broš.)
ISBN 1-934691-14-3 (broš.)

364.6: 572
FRASCATI: 5-402
ETN A.7 13050 GLOBAL Rylko-Bauer B. (ur.)
COBISS.SI-ID 57253730

32.
GRAČNER, Nika
        Slovenstvo na prehodu : družba in identiteta v obdobju osamosvajanja : zaključna diplomska naloga / Nika Gračner. - Ljubljana : [N. Gračner], 2014. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 39-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94:32(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3329 GRAČNER N. Slovenstvo
COBISS.SI-ID 57026402

33.
GUČEK, Sanja
        Ljudske šege, verovanja in pesmi pri rojstvu, ženitvi in smrti v Občini Vojnik : seminarska naloga / Sanja Guček. - Višnja vas : [S. Guček], 2014. - [34] f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. [33-34]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392:398(497.4Vojnik)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3291 GUČEK S. Ljudske
COBISS.SI-ID 56741474

34.
HABERMAN, Ana
        "Donʼt worry, Iʼm a Berber" : vpliv turizma na berbersko identiteto v Maroku : [seminarska naloga 2] / Ana Haberman. - Slovenj Gradec : [A. Haberman], 2004. - 26 f. ; 30 cm

Mentor Borut Brumen. - Bibliografija: f. 23-26. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(64)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3276 HABERMAN A. Donʼt
COBISS.SI-ID 56713570

35.
HOWSON, Alexandra
        The body in society : an introduction / Alexandra Howson. - 2nd ed. - Cambridge ; Malden : Polity Press, 2013, cop. 2004. - 258 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 220-247. - Kazalo

ISBN 0-7456-2538-X (broš.)
ISBN 978-0-7456-5440-9 (broš.)
ISBN 978-0-7456-5441-6 (broš.)

391.6:316
FRASCATI: 5-402
COBISS.SI-ID 57247074

36.
HVALE, Neža
        Življenje na Ljubljanskem gradu : diplomsko delo / Neža Hvale. - Ljubljana : [N. Hvale], 2014. - 80 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 71-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

351.778.53:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3339 HVALE N. Življenje
COBISS.SI-ID 56863586

37.
        INSIDE the everyday lives of development workers : the challenges and futures of Aidland / ed. by Anne-Meike Fechter and Heather Hindman. - Repr. - Boulder ; London : Kumarian Press, 2014. - 224 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-56549-324-7 (trda vezava)
ISBN 1-56549-324-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-56549-323-0 (broš.)
ISBN 1-56549-323-0 (broš.)

061.23:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 13047 INSIDE Fechter A. M.
COBISS.SI-ID 57233250

38.
IVANOVIĆ, Tjaša
        Vrhnika : seminarska naloga II / Tjaša Ivanović Kyovsky. - Ljubljana : [T. Ivanović Kyovsky], 2014. - 43 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 39-43. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:39(497.4Vrhnika)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3354 IVANOVIĆ KYOVSKY T. Vrhnika
COBISS.SI-ID 57142114

39.
IVNIK, Tina
        Dostop ilegaliziranih nosečih migrantk do zdravstvene nege v Rimu : diplomsko delo / Tina Ivnik. - Ljubljana : [T. Ivnik], 2014. - 68 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 54-66. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek , Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

314.15:572(450)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3334 IVNIK T. Dostop
COBISS.SI-ID 57034594

40.
IVNIK, Tina
        Medijska reprezentacija političark : primer Alenke Bratušek : seminar / Tina Ivnik. - Ljubljana : [T. Ivnik], 2013. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

32-055.2:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3318 IVNIK T. Medijska
COBISS.SI-ID 56947810

41.
JAKOPIN, Ana, 1992-
        Vaški posebneži na Bloški planoti : seminarska naloga / Ana Jakopin. - Ljubljana : [A. Jakopin], 2014. - [20] f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. [19-20]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4Bloke)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3292 JAKOPIN A. Vaški
COBISS.SI-ID 56744290

42.
JAMNIK, Alenka, 1991-
        Razvoj Zavoda Svibna : seminar / Alenka Jamnik. - Ljubljana : [A. Jamnik], 2014. - 23 f. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 21-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

061.2:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3360 JAMNIK A. Razvoj
COBISS.SI-ID 57152866

43.
JAUŠOVEC, Katja
        Včasih je tukaj živel viničar : ohranjenost in nova namembnost viničarij na območju Radgonsko- Kapelskih goric : diplomsko delo / Katja Jaušovec. - Ljubljana : [K. Jaušovec], 2014. - 74 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 71-72. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.6:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3300 JAUŠOVEC K. Včasih
COBISS.SI-ID 56778338

44.
JURCA, Ajda
        Šamanizem in Carlos Castaneda : diplomsko delo / Ajda Jurca. - Ljubljana : [A. Jurca], 2014. - 42 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 40-42. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

256:572(725)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3351 JURCA A. Šamanizem
COBISS.SI-ID 57124962

45.
KASTELIC, Alenka, 1993-
        Pehta : seminar II / Alenka Kastelic. - Ljubljana : [A. Kastelic], 2014. - 21 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 16-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3273 KASTELIC A. Pehta
COBISS.SI-ID 56700002

46.
KIMOVEC, Mirjam
        Dan žena v primerjavi z dnevom mučenikov : diplomsko delo / Mirjam Kimovec. - Ljubljana : [M. Kimovec], 2014. - 30 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 27-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3322 KIMOVEC M. Dan žena
COBISS.SI-ID 56985954

47.
KOMAC, Tina
        Vloga in pomen gora v bohinjskem pripovedništvu : seminarska naloga / Tina Komac. - Stara Fužina : [T. Komac], 2014. - 22 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 21-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4Bohinj)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3266 KOMAC T. Vloga
COBISS.SI-ID 56669282

48.
KONČAR, Iztok
        Kostanjarstvo na Slovenskem : primer športnega nabiralništva v Litiji in odnos do kostanja v Gerlincih na Goričkem : seminar II / Iztok Končar. - Litija : [I. Končar], 2012. - 48 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 46-47. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

630*28:39(497.4Gerlinci)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3361 KONČAR I. Kostanjarstvo
COBISS.SI-ID 57153890

49.
KONČAR, Iztok
        Veščine in znanja dediščine kolarske obrti : Rudarjeva domačija na Strmci pri Vačah : diplomsko delo / Iztok Končar. - Litija : [I. Končar], 2014. - 152 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str. 149-151. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

674.4:39(497.4Strmca)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3332 KONČAR I. Veščine
COBISS.SI-ID 56865890

50.
KOTAR, Ema
        "Prideš na Zumbo?" : športno udejstvovanje žensk v vasi Konjšica pod vplivom kulture in okolja : diplomsko delo / Ema Kotar. - Ljubljana : [E. Kotar], 2014. - 68 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 62-65. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

793.35:394.3
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3296 KOTAR E. Prideš
COBISS.SI-ID 56759138

51.
KRANJEC, Katarina
        Folklora med odvisniki od prepovedanih drog : seminarska naloga / Katarina Kranjec. - Ljubljana : [K. Kranjec], 2014. - 16 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 15-16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3356 KRANJEC K. Folklora
COBISS.SI-ID 57142370

52.
KRMELJ, Jan, 1984-
        Slovenski planinski muzej v Mojstrani : seminar 2 / Jan Krmelj. - Ljubljana : [J. Krmelj], 2013. - 24 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 22-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Mojstrana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3278 KRMELJ J. Slovenski
COBISS.SI-ID 56714082

53.
LAMBERT, Michael C.
        Longing for exile : migration and the making of a translocal community in Senegal, West Africa / Michael C. Lambert. - Portsmouth, NH : Heinemann, 2002. - XXIX, 191 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 173-180. - Kazalo

ISBN 0-325-07085-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-325-07085-8

314.15(663Dakar)
FRASCATI: 5-402
ETN A.15 13048 LAMBERT M. C. Longing
COBISS.SI-ID 57245794

54.
LEPOŠA, Ana
        Življenje Slovencev v Švici in njihova vračanja : magistrsko delo / Ana Lepoša. - Ljubljana : [A. Lepoša], 2014. - 102 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 100-102. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

314,151.3:572(=163.6)(494)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3308 LEPOŠA A. Življenje
COBISS.SI-ID 56791394

55.
LIPIČAR, Minka
        Vsakdanje vaške modrosti ali kaj se iz folklore naučiti : seminarska naloga / Minka Lipičar. - Ljubljana : [M. Lipičar], 2014. - 20 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4Kal nad Kanalom)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3293 LIPIČAR M. Vsakdanje
COBISS.SI-ID 56745570

56.
LJUŠTINA, Ivana
        Azilne prakse Schengenske periferije : Republika Srbija kot tranzitna država : seminar / Ivana Ljuština. - Ljubljana : [I. Ljuština], 2013. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15(497.11)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3297 LJUŠTINA I. Azilne
COBISS.SI-ID 56763746

57.
MAGAJNA, Ana
        Z zornega kota kamere : etnološke vsebine televizijske serije Kalejdoskop : diplomsko delo / Ana Magajna. - Ljubljana : [A. Magajna], 2014. - 64 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 43-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(084)(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3337 MAGAJNA A. Z zornega
COBISS.SI-ID 57051490

58.
MAVRI, Tanja
        Naravna gradiva v tradicionalnem in sodobnem stavbarstvu Cerkljanskega in Idrijskega : magistrsko delo / Tanja Mavri. - Ljubljana : [T. Mavri], 2014. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str. 93-106. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.6:574(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3333 MAVRI T. Naravna
COBISS.SI-ID 56865634

59.
MIHIN, Sara
        Lesna obrt danes na Ljubnem ob Savinji : seminarska naloga / Sara Mihin. - Ljubljana : [S. Mihin], 2014. - 22, [3] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

674.4:39(497.4Ljubno ob Savinji)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3316 MIHIN S. Lesna
COBISS.SI-ID 56811362

60.
MLINARIČ, Matjaž
        "Veselja je čas, ko je praznik naš!" : prazniki v Markovcih na Ptujskem polju : magistrsko delo / Matjaž Mlinarič. - Ljubljana : [M. Mlinarič], 2014. - 82 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 73-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Markovci)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3307 MLINARIČ M. Veselja
COBISS.SI-ID 56791138

61.
        MOBILE Africa : changing patterns of movement in Africa and beyond / edited by Mirjam de Bruijn, Rijk Van Dijk, & Dick Foeken. - Leiden ; Boston ; Köln : Brill, 2001. - X, 214 str. : zvd. ; 24 cm. - (African dynamics, ISSN 1568-1777 ; 1)

Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Vsebina: 1. Mobile Africa: An introduction / Mirjam de Bruijin, Rijk van Dijk and Dick Foeken ; 2. Population mobility in Africa: An overview / Han van Dijk, Dick Foeken and Kiky van Til ; 3. Territorial and magical migrations in Tanzania / Todd Sanders ; 4. Moving into another spirit province: Immigrants and the Mhondoro cult in northern Zimbabwe / Marja Spierenburg ; 5. Cultures of travel: Fulbe pastoralists in central Mali and Pentacostalism in Ghana / Mirjam de Bruijn, Han van Dijk and Rijk van Dijk ; 6. Mobile workers, urban employment and 'rural' identities: Rural-urban networks of Buhera migrants, Zimbabwe / Jens A. Andersson ; 7. Migration as a positive response to opportunity and context: The case of Welo, Ethiopia / Jonathan Baker

ISBN 90-04-12072-6
ISBN 978-90-04-12072-3 (broš.)

314.15:(6)
FRASCATI: 5-402
ETN M.0 13042 MOBILE Bruijn M. de
COBISS.SI-ID 57199970

62.
MORIC, Anja
        Peter Klepec : resnični ali mitološki junak, Slovenec ali Hrvat? : (semninarska naloga) / Anja Moric. - Ljubljana : [A. Moric], 2014. - [12] f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. [11-12]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3353 MORIC A. Peter
COBISS.SI-ID 57130082

63.
MURKO, Tonka
        Muzeji na prostem danes : primerjava MNP Rogatec, MNP Pletarje in Poble Espanyol : diplomsko delo / Tonka Murko. - Slovenj Gradec : [T. Murko], 2015. - 91 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 77-84. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4 Lovrenc na Pohorju)
ETN Dipl 3359 MURKO T. Muzeji
COBISS.SI-ID 57152098

64.
NEMEC, Urška
        Huda Jama skozi oči vaščanov : diplomsko delo / Urška Nemec. - Ljubljana : [U. Nemec], 2014. - 78 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 71-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

726.84:39(497.4Huda Jama)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3320 NEMEC U. Huda
COBISS.SI-ID 56954722

65.
        NEW African diasporas / edited by Khalid Koser. - London ; New York : Routledge, 2003. - XIX, 163 str. ; 23 cm. - (Global diasporas)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy045/2002015086.html
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0650/2002015086-d.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 0-415-30949-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-30949-3

314.15(6)
FRASCATI: 5-402
ETN A.15 13045 NEW Koser K. (ur.)
COBISS.SI-ID 10761549

66.
NOVAK, Barbara, etnologinja, 1991-
        Emil Korytko : izgnani heroj : [seminar] / Barbara Novak. - Ljubljana : [B. Novak], 2014. - [17] str. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. [17]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929:398Korytko E.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3352 NOVAK B. Emil
COBISS.SI-ID 57128802

67.
OGRIS, Lina
        Turizem v občini Tržič skozi čas : magistrsko delo / Lina Ogris. - Ljubljana : [L. Ogris], 2014. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 85-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3326 OGRIS L. Turizem
COBISS.SI-ID 57013858

68.
OREHEK, Alenka
        Muzej premoderne umetnosti : njegova umeščenost in vloga : seminarska naloga / Alenka Orehek. - Ljubljana : [A. Orehek], 2011. - 15 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 14-15. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Spodnji Hotič)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3279 OREHEK A. Muzej
COBISS.SI-ID 56716898

69.
OREHEK, Alenka
        Od govornega dejanja do besedilnega dogodka : slovstvena folklora v primerjavi s knjižno-umetniško literaturo : diplomsko delo / Alenka Orehek. - Ljubljana : [A. Orehek], 2014. - 41 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 37-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

398
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3295 OREHEK A. Od govornega
COBISS.SI-ID 56754530

70.
PAVLI, Manca
        Kaj je "tribal" stil? : seminarska naloga 1 / Manca Pavli. - [S. l.] : [M. Pavli], 2008. - 27 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 25-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

793.3:39
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3285 PAVLI M. Kaj je
COBISS.SI-ID 56727906

71.
PETRIČ, Larisa
        Med dvema kulturama : identiteta Slovencev v izseljenstvu : seminarska naloga / Larisa Petrič. - Ljubljana : [L. Petrič], 2012. - 24 str. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 22-24. - Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.151.3(=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3312 PETRIČ L. Med dvema
COBISS.SI-ID 56805218

72.
PETRIČ, Larisa
        Revitalizacija urbanega prostora za potrebe nevladnih organizacij : primer stare porodnišnice in nekdanjih vojašnic v Postojni : diplomsko delo / Larisa Petrič. - Ljubljana : [L. Petrič], 2014. - 66 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 51-56. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

061.2:572(497.4Postojna)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3299 PETRIČ L. Revitalizacija
COBISS.SI-ID 56776290

73.
PETRIČ, Nejc
        Povedke in zagovori o kačah v slovanski folklori : magistrsko delo / Nejc Petrič. - Ljubljana : [N. Petrič], 2014. - 87 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: str. 78-84. - Izvleček ; Abstract ; Konspekt. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3348 PETRIČ N. Povedke
COBISS.SI-ID 57058402

74.
PRIMOŽIČ, Rebeka
        Boysʼ love manga : kjer se fantje ljubijo in punce fantazirajo : seminarska naloga II / Rebeka Primožič. - Ljubljana : [R. Primožič], 2013. - [32] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. [29-32]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

791.228:572(520)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3277 PRIMOŽIČ R. Boyʼs
COBISS.SI-ID 56712546

75.
PRIMOŽIČ, Rebeka
        Globalizacioja mange : japonski stripi in njihova prisotnost po svetu : diplomsko delo / Rebeka Primožič. - Ljubljana : [R. Primožič], 2014. - 107 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 95-105. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

791.228:572(520)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3327 PRIMOŽIČ R. Globalizacija
COBISS.SI-ID 57015394

76.
PRIMOŽIČ, Rebeka
        "Jaz sem pa strelka. In to taka tipična. Sem angelček in hudiček." : identiteta in stereotipi skozi horoskop : seminarska naloga I / Rebeka Primožič. - Ljubljana : [R. Primožič], 2010. - 25 f. ; 30 cm

Mentor Boštjan Kravanja. - Bibliografija: f. 22-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

133.526:392
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3288 PRIMOŽIČ R. Jaz sem
COBISS.SI-ID 56729186

77.
PROTNER, Beja
        Spopad za preteklost : percepcije turško-kurdskega konflikta med študenti v Istanbulu : diplomsko delo / Beja Protner. - Ljubljana : [B. Protner], 2014. - 280 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorja Bojan Baskar, Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: str. 267-280. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:316(560Istanbul)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.1 3335 PROTNER B. Spopad
COBISS.SI-ID 57037154

78.
PROTNER, Beja
        Večerjati Kristusa ali večerjati s Kristusom? : rimskokatoliška maša kot religiozni ritual s poudarkom na obhajilu in njegovih učinkih : seminarska naloga 1 / Beja Protner. - Ljubljana : [B. Protner], 2010. - 33 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 31-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

27-549:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3286 PROTNER B. Večerjati
COBISS.SI-ID 56728162

79.
RAVNIHAR, Katarina
        Queen : dediščina rokovskih legend : diplomsko delo / Katarina Ravnihar. - Ljubljana : [K. Ravnihar], 2014. - 46 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 42-46. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

784.011.26:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3350 RAVNIHAR K. Queen
COBISS.SI-ID 57111906

80.
REMŠKAR, Matevž
        Etnologija v osnovni šoli - od splošnega h konkretizaciji : primer kulture oblačenja Slovencev in njihovih prednikov : seminarska naloga / Matevž Remškar. - Ljubljana : [M. Remškar], 2014. - 35 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 30-34. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

37.091.214.18-027.556(073):39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.9 3319 REMŠKAR M. Etnologija
COBISS.SI-ID 56948322

81.
RITUPER, Gorazd
        Aktivizem Boruta Brumna : (seminarska naloga) / Gorazd Rituper. - Ljubljana : [G. Rituper], 2014. - 10 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 9-10. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

327.3:929Brumen B.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3272 RITUPER G. Aktivizem
COBISS.SI-ID 56686178

82.
ROSS, Anamaria Iosif
        The anthropology of alternative medicine / Anamaria Iosif Ross. - English ed. - London ; New York : Berg, 2012. - X, 185 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 159-173. - Kazalo

ISBN 978-1-84520-801-1 (broš.)
ISBN 978-1-84520-802-8 (broš.)

615.84:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.7 13049 IOSIF ROSS A. Anthropology
COBISS.SI-ID 68475905

83.
ROVŠNIK, Renata
        Lik boginje matere v skandinavski mitologiji : diplomsko delo / Renata Rovšnik. - Ljubljana : [R. Rovšnik], 2014. - 33 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(4-17)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3347 ROVŠNIK R. Lik
COBISS.SI-ID 57056610

84.
ROZMAN, Manca, 1993-
        "Prʼ Korošc se dogaja" : vpliv 2. svetovne vojne na Koroščevo gostilno in kmetijo v Stražišču pri Kranju : seminar / Manca Rozman. - Stražišče : [M. Rozman], 2014. - 27 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 25-27. - Univ. v Lj., Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Stražišče)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3310 ROZMAN M. Prʼ Korošc
COBISS.SI-ID 56798562

85.
RUSSELL, Catherine, 1959-
        Experimental ethnography / Catherine Russell. - Durham, NC ; London : Duke University Press, 1999. - XVIII, 391 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 355-363. - Filmografija: str. 365-367. - Kazalo. - Vsebina: I. Introduction to Experimental Ethnography. 1. Another Look. 2. Surrealist Ethnography ; II. Documentary Before Documentary. 3. The Body as the Main Attraction. 4. Ethnotopias of Early Cinema. 5. Playing Primitive ; III. The Undisciplined Gaze. 6. Zoology, Pornography, Ethnography. 7. Framing People: Structural Film Revisited ; IV. Other Realities. 8. Ecstatic Ethnography: Filming Possession Rituals. 9. Archival Apocalypse: Found Footage as Ethnography ; V. Conclusion. 10. Autoethnography: Journeys of the Self

ISBN 0-8223-2319-2 (broš.)
ISBN 978-0-8223-2319-8 (broš.)
ISBN 0-8223-2287-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-8223-2287-0 (trda vaezava)

39(084)
FRASCATI: 5-402
ETN A.4 13041 RUSSELL C. Experimental
COBISS.SI-ID 57197154

86.
SANAL, Aslihan
        New organs within us : transplants and the moral economy / Aslihan Sanal. - Durham [N.C.] ; London : Duke University Press, 2011. - XX, 244 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Experimental futures)

Bibliografija: str. 221-231. - Kazalo. - Vsebina: Half a human ; From the earth, through the quake ; Against the tide ; Traveling to the West and the East ; Within the experiment ; Close to death ; Internal objects ; Words of life ; The biopolis ; East of "reason", west of "eternal life" ; Regulating human affairs, fears, emotions ; The economy of human flesh and bones ; The biopolis's vocations ; Twice inert, lifeless and life-less ; Spaces of death ; The pool of the dead ; Mehmed ; Insanity ; Kadavra ; Beyond the mirror ; Dissection and disentchantment ; Burial ; Rites of diffusion ; Reburial ; Suicide ; Dying metaphors ; Sacrifice ; The possible

ISBN 978-0-8223-4889-4 (trda vezava)
ISBN 0-8223-4889-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-8223-4912-9 (broš.)
ISBN 0-8223-4912-4 (broš.)

616:572(560)
FRASCATI: 5-402
ETN A.7 13052 SANAL A. New
COBISS.SI-ID 57258338

87.
SCHAUBACH, Polona
        Bollywood : pomen in vpliv filma na množice : seminar 2 / Polona Schaubach. - Ljubljana : [P. Schaubach], 2014. - 11 f. ; 30 cm

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 10-11. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

778.5:39(540)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3363 SCHAUBACH P. Bollywood
COBISS.SI-ID 57156962

88.
SCHAUBACH, Polona
        Vloga živali v slovenskih folklornih pravljicah : diplomsko delo / Polona Schaubach. - Ljubljana : [P. Schaubach], 2014. - 29 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 24-29. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3341 SCHAUBACH P. Vloga
COBISS.SI-ID 57055074

89.
SEČNIK, Špela, 1991-
        Kako so živeli na Šrajbarskem turnu? : diplomsko delo / Špela Sečnik. - Leskovec pri Krškem : [Š. Sečnik], 2014. - 63 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 45-53. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

351.778.53:39(497.4Leskovec pri Krškem)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3306 SEČNIK Š. Kako
COBISS.SI-ID 56790370

90.
SNOJ, Urša
        Zdravljenje z bioenergijo : sodobne terapevtske prakse v Sloveniji z vidika terapevtov : diplomsko delo / Urša Snoj. - Ljubljana : [U. Snoj], 2014. - 75 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 66-72. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:615.8(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3340 SNOJ U. Zdravljenje
COBISS.SI-ID 56863842

91.
SOK, Marija
        Ali je levičarstvo lahko družbeni problem? : diplomsko delo / Marija Sok. - Ljubljana : [M. Sok], 2014. - 35 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 27-29. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

159.943.75:39
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3325 SOK M. Ali je
COBISS.SI-ID 57013346

92.
SOK, Marija
        Trenirka : seminar / Marija Sok. - [S. l.] : [M. Sok], 2014. - 20 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

391
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3317 SOK M. Trenirka
COBISS.SI-ID 56947298

93.
SOKOLIĆ, Željka
        Kreativni center Poligon : platforma za mlade ustvarjalce : diplomsko delo / Željka Sokolić. - Ljubljana : [Ž. Sokolić], 2014. - 98 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 82-94. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

331.102.312:572(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3344 SOKOLIĆ Ž. Kreativni
COBISS.SI-ID 56918370

94.
SOKOLIĆ, Željka
        Kreativno mesto : kreativne industrije na lokalni ravni : semniar II / Željka Sokolić. - Ljubljana : [Ž. Sokolić], 2012. - 32 f. ; 30 cm

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 29-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

331.102.312:572(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3280 SOKOLIĆ Ž. Kreativno
COBISS.SI-ID 56718178

95.
SOVINC, Neža
        Sovražni govor v spletnem okolju : o spletni anonimnosti in svobodi govora / diplomsko delo. - Ljubljana : [N. Sovinc], 2014. - 40 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 35-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.14:004.738.5(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3349 SOVINC N. Sovražni
COBISS.SI-ID 57109602

96.
ŠEPUL, Natalija
        Začetki swinga, njegov preporod in novo obdobje v slovenskem prostoru : magistrsko delo / Natalija Šepul. - Ljubljana : [N. Šepul], 2015. - 100 f. ; 30 cm + 2 CD : ilustr.

Mentorja Rajko Muršič, Boštjan Kravanja. - Bibliografija: f. 86-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.3(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3365 ŠEPUL N. Začetki
COBISS.SI-ID 57164130

97.
ŠKARABOT, Anja
        Dr. Janez Bleiweis kot slovenski heroj : zaradi zaslug pri izdajanju Kmetijskih in rokodelskih novic ter za poenotenje črkopisa na Slovenskem : seminar / Anja Škarabot in Sara Vombek. - Ljubljana : [A. Škarabot, S. Vombek], 2014. - 24 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 21-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929Bleiweis J.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3271 ŠKARABOT A. Dr. Janez Bleiweis
COBISS.SI-ID 56681570

98.
ŠKRINJARIĆ, Tea
        Activist ethnographic film : being engaged through film : [master thesis] / Tea Škrinjarić. - [S. l.] : [T. Škrinjarić], 2014?. - 85 f. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorja Peter Simonič, Staffan Löfving. - Bibliografija: f. 77-85. - Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(084)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3342 ŠKRINJARIĆ T. Activist
COBISS.SI-ID 57020002

99.
ŠKRLJ, Monika
        Medkulturni stiki študentov v Ljubljani : (seminarska naloga) / Monika Škrlj. - Ljubljana : [M. Škrlj], 2014. - 30 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 26-28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3289 ŠKRLJ M. Medkulturni
COBISS.SI-ID 56739426

100.
ŠTEFANIČ, Janja, 1988-
        Kavčsurfanje med kulturno skupnostjo in turistično industrijo : diplomsko delo / Janja Štefanič. - Ljubljana : [J. Štefanič], 2015. - 100 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Boštjan Kravanja. - Bibliografija: f. 92-99. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.483.13:392.7
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3366 ŠTEFANIČ J. Kavčsurfanje
COBISS.SI-ID 57167458

101.
ŠUBELJ, Jerneja
        Alkohol kot vzrok za nastanek zgodb, ki tvorijo folkloro med mladimi : seminarska naloga / Jerneja Šubelj. - Ljubljana : [J. Šubelj], 2014. - [38] f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. [36-37]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3315 ŠUBELJ J. Alkohol
COBISS.SI-ID 56810850

102.
VIDEC, Katja
        Uprizarjanje likov skandinavske mitologije v "kostumiranih igrah" : (cosplay) : diplomsko delo / Katja Videc. - Šentjur : [K. Videc], 2014. - 158 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: str. 41-43. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3303 VIDEC K. Uprizarjanje
COBISS.SI-ID 56779874

103.
        VISUALITY/ materiality : images, objects and practices / edited by Gillian Rose, Divya P. Tolia-Kelly. - Farnham, Surrey, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2012. - XI, 195 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vseh posameznih prispevkov. - Vsebina: 1. Visuality/materiality: introducing a manifesto for practice / Gillian Rose ad Divya P. Tolia-Kelly ; 2. Metallic modernities in the space age: visualizing the Caribbean, materializing the modern / Mimi Sheller ; 3. Visuality, "China commodity city", and the force of things / Mark Jackson ; 4. Tristes entropique: steel, ships and time images for late modernity / Mike Crang ; 5. Citizen and denizen space: if walls could speak / Nirmal Puwar ; 6. Seeing air / Caren Yglesias ; 7. Intra-actions in Loweswater, Cumbria: new collectives, blue-green algae, and the visualisation of invisible presences through sound and sconce / Judith Tsouvalis, Claire Waterton and Ian J. Winfield ; 8. Materlising vision: performing a high-rise view / Jane M. Jacobs, Stephen Cairns, and Ignaz Strebel ; 9. Melancholic memorialisation: the ethical demands of grievable lives / Karen Wells ; 10. Indifferent looks: visual inattention and the composition of strangers / Paul Frosh

ISBN 978-1-4094-1222-9 (trda vezava)
ISBN 1-4094-1222-9 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-1-4094-1223-6 (e-knjiga)
ISBN 1-4094-1223-7 (e-knjiga)

572(084)
FRASCATI: 5-402
ETN A.4 13040 VISUALITY Rose G. (ur.)
COBISS.SI-ID 57188450

104.
VODUŠEK, Živa
        Islam - sovražnik Evrope? : seminar / Živa Vodušek. - Ljubljana : [Ž. Vodušek], 2011. - 26 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 24-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

28:392.77(4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3281 VODUŠEK Ž. Islam
COBISS.SI-ID 56719714

105.
VODUŠEK, Živa
        Spolno suženjstvo 21. stoletja : trgovina z ljudmi in prostitucija v Slovenij : diplomsko delo / Živa Vodušek. - Ljubljana : [Ž. Vodušek], 2014. - 125 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 111-123. - Izvleček ; Abstarct ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

176.5:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3302 VODUŠEK Ž. Spolno
COBISS.SI-ID 56779618

106.
VUČKOVIČ, Staša
        Modni spletni dnevniki (blogi) na Slovenskem in njihov pomen : diplomsko delo / Staša Vučkovič. - Ljubljana : [S. Vučkovič], 2014. - 104 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 90-102. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

004.738.5:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3368 VUČKOVIČ S. Modni
COBISS.SI-ID 57169250

107.
        WOMEN and migration : anthropological perspectives / Jacqueline Knörr, Barbara Meier (editors). - Franfurt ; New York : Campus Verlag ; New York : St Martin's Press, 2000. - 268 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Bibliografija: str. 265-268. - Kazalo. - Vsebina: Mafa women and migration / José van Santen & Juliette Schaafsma ; Female identities in a "globalized village" : a case study of South Lebanese migration to West Africa / Anja Peleikis ; Female secret societies and their impact on ethnic and trans-ethnic identities among migrant women in Freetown, Sierra Leone / Jacqueline Knörr ; Afro-Caribbean carnival as ethnic empowerment and migrant organization : image building and women's changing role in contemporary carnival / Patricia Tamara Alleyne-Dettmers ; Religious concepts in the process of migration : Puerto Rican female spiritists in the United States / Bettina E. Schmidt ; Ethnic networks in women's migration : a comparative study of Jewish and Italian women in New York, 1870-1924 / Kathie Friedman Kasaba ; Men's migrant labor and its effects on gender relations in rural Zimbabwe / Rita Schäfer ; "One day, we will return home" : Turkana women migration and remigration / Ulrike Schultz ; Migrant women's associations in Ghana : the case of the female chief and female chain migration / Barbara Meier ; "Pioneers in the lake" : female migrants in the Lake Chad region of northeastern Nigeria / Editha Platte ; African-Swiss women's social networks / Claudia Roth & Chinwe Ifejika Speranza ; First generation Italian female migrants in Germany / Ingeborg Philipper ; Strategic narratives : Latin American women as social actors of their biographies / Sandra Gruner-Domic

ISBN 0-312-23239-X (trda vezava)
ISBN 978-0-312-23239-9 (trda vezava)
ISBN 3-593-36604-5
ISBN 978-3-593-36604-3 (Deutsche Bibliothek)

314.15:305
FRASCATI: 5-402
ETN A.15 13046 WOMEN Knörr J. (ur.)
COBISS.SI-ID 57232482

108.
ZELENC, Mirjam
        Identitete, ki se skrivajo za povedkami o hišnih imenih v vasi Spodnje Lome, Črni vrh nad idrijo : preplet družinske in lokalne (vaške) folklore : seminarska naloga / Mirjam Zelenc. - Ljubljana : [M. Zelenc], 2014. - 21 f. ; 30 cm : zvd.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4Spodnje Lome)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3313 ZELENC M. Identitete
COBISS.SI-ID 56806498

109.
ZGONEC, Sabina
        Primerjava števila izdelovalcev obodov v KS Sv. Gregor po 2. sv. vojni in stanje sedaj : seminar / Sabina Zgonec. - Junčje : [S. Zgonec], 2014. - [23] f. ; 30 cm : tabele

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 20-21. - Univ. v Lj., Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

67/68:39(497.4Sveti Gregor)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3309 ZGONEC S. Primerjava
COBISS.SI-ID 56796002

110.
ZIBELNIK, Jan
        Vpliv slovenske nogometne reprezentance na nacionalno zavest : identiteta, junaki in simboli v slovenskem športu od "nogometne pravljice" do danes : diplomsko delo / Jan Zibelnik. - Ljubljana : [J. Zibelnik], 2014. - 39 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 35-39. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.33:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3324 ZIBELNIK J. Vpliv
COBISS.SI-ID 57003362

111.
ZIBLER, Eva
        Internetni satirični mem in moč norčevanja : seminar / Eva Zibler. - Ljubljana : [E. Zibler], 2013. - 21 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 20-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

398.94:004.4.738.5
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3364 ZIBLER E. Internetni
COBISS.SI-ID 57163618

112.
ZUPANČIČ, Ajda, 1991-
        Ali lahko Zahod gleda skozi oči staroselcev? / Ajda Zupančič. - Ljubljana : [A. Zupančič], 2013. - [20] f. ; 30 cm

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. [19-20]. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

37(84)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3267 ZUPANČIČ A. Ali
COBISS.SI-ID 56673634

113.
ŽENKO, Urška
        Radovedna in delovoljna mladina v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru Infopeka : diplomsko delo / Urška Ženko. - Ljubljana : [U. Ženko], 2014. - 103 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 91-101. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

061.2:785.6(497.4Maribor)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3369 ŽENKO U. Radovedna
COBISS.SI-ID 57267554


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO