COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
ABRAM, Sandi
        Knowledges on the move : squatting in Barcelona and the Wandergesellen from Germany through cases of Can Masdeu and Axt und Kelle = Vednosti v premiku : skvotanje v Barceloni in nemški Wandergesellen skozi primera Can Masdeu in Axt und Kelle : magistrsko delo / Sandi Abram. - Ljubljana : [S. Abram], 2012. - 219 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Rajko Muršič, somentor Jorge Grau Rebollo. - Bibliografija: str. 178-198. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(1-21):316(430Barcelona) 304.3-057.21(430) 304.3(460.235):365.262.5
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3109 ABRAM S. Knowledges
COBISS.SI-ID 35145261

2.
ALIČ, Špela, 1987-
        Boj znotraj boja : položaj žensk v zapatističnem gibanju : diplomsko delo / Špela Alič. - Ljubljana : [Š. Alič], 2013. - 84 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 74-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:32(72)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3161 ALIČ Š. Boj
COBISS.SI-ID 54009442

3.
BAJEC, Sara
        Matavenero : zgodba o zgodbah o življenju v mavričarsko-ekološki vasi v Španiji : diplomsko delo / Sara Bajec. - Velenje : [S. Bajec], 2013. - 108 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 91-106. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.723:572(460Matavenero)
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 3131 BAJEC S. Matavenero
COBISS.SI-ID 53816162

4.
BAJIČ, Blaž
        Fitnes : od nadzora do upora : diplomsko delo / Blaž Bajič. - Ljubljana : [B. Bajič], 2013. - 174 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 163-172. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.015.132:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3171 BAJIČ B. Fitnes
COBISS.SI-ID 54040162

5.
BAJIČ, Blaž
        Pornografija kulturne dediščine ali igre (ne)moči? : Vojna zvezd v južni Tuniziji : seminar II / Blaž Bajič. - Ljubljana : [B. Bajič], 2011. - 28 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 23-28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

791.221.8:82-311.9
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3166 BAJIČ B. Pornografija
COBISS.SI-ID 54021474

6.
BANČIČ, Domen
        Ekologija in aktivno državljanstvo : problemi in perspektive : seminarska naloga / Domen Bančič. - Ljubljana : [D. Bančič], 2013. - 25 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 21-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

502:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3168 BANČIČ D. Ekologija
COBISS.SI-ID 54022242

7.
BASTIAN, Till
        Sinti und Roma im Dritten Reich : Geschichte einer Verfolgung / Till Bastian. - Originalausg. - München : Beck, 2001. - 94 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm. - (Beck'sche Reihe ; 1425)

Bibliografija: str. 89

ISBN 3-406-47551-5 (broš.)
ISBN 978-3-406-47551-1 (broš.)

94(100)"1939/1945"
FRASCATI: 6-100
ETN O.9 12866 BASTIAN T. Sinti
COBISS.SI-ID 53680994

8.
BAVČAR, Rok, 1984-
        Progresivni rok - prog : potovanje po deželi progressive, v iskanju pridobljenega pomena : diplomsko delo / Rok Bavčar. - Ljubljana : [R. Bavčar], 2012. - [87] f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 70-78. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78.011.26:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3111 BAVČAR R. Progresivni
COBISS.SI-ID 53753186

9.
BENKO, Jurij
        Japonska animacija in japonski stripi pred in med drugo svetovno vojno ter po njej s poudarkom na delih Barefoot gen in Grave of the fireflies ter analiza družbenih pogojev za njihov povojni razcvet in priljubljenost : diplomsko delo / Jurij Benko. - Ljubljana : [J. Benko], 2013. - 53 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 50-53. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

791.228:572(520)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3143 BENKO J. Japonska
COBISS.SI-ID 53881954

10.
BERTALANIČ, Sara
        Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih : objave o tradicionalni mladinski kulturni prireditvi Dan spominov in tovarištva v pomurskem regionalnem tedniku Vestniku v obdobju 2002-2012 ter odnos vaščanov Petanjec do Vrta / Sara Bertalanič. - Petanjci : [S. Bertalanič], 2013. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:725.945(497.4Petanjci)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3149 BERTALANIČ S. Vrt
COBISS.SI-ID 53934690

11.
BEŠLIN, Maj
        Music in conflict in former Yugoslavia : a path to the creation of subculture of Silicon valley / Maj Bešlin. - Istanbul : [M. Bešlin], 2009. - [19] f. ; 30 cm

Seminarska naloga nastala na izmenjavi Socrates Erasmus v Turčiji. - Bibliografija: f. [15-19]. - Sem. naloga, Boğaziçi University, Atatürk institute for modern history

784.6:572(497.1)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3132 BEŠLIN M. Music
COBISS.SI-ID 53818722

12.
BEŠLIN, Maj
        Trenutni uvid v plezalni turizem in skupnost v turški vasici Geyikbayiri : [seminarska naloga 2] / Maj Bešlin. - Geyikbayiri : [M. Bešlin], 2013. - 26 str. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 22-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.526:338.48(560Geyikbayiri)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3167 BEŠLIN M. Trenutni
COBISS.SI-ID 54021986

13.
BEZJAK, Špela, 1992-
        Kako so sredi 20. stoletja plesali v Markovcih in okolici : seminarska naloga / Špela Bezjak. - Ljubljana : [Š. Bezjak], 2013. - 36 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 33-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Markovci)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3158 BEZJAK Š. Kako
COBISS.SI-ID 53989986

14.
BOGDAL, Klaus-Michael
        Europa erfindet die Zigeuner : eine Geschichte von Faszination und Verachtung / Klaus-Michael Bogdal. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2011. - 590 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 536-574. - Kazali

ISBN 978-3-518-42263-2 (trda vezava)
ISBN 3-518-42263-4 (trda vezava)

94
FRASCATI: 6-100
ETN C.0 12867 BOGDAL K. M. Europa
COBISS.SI-ID 53681250

15.
BOŽIČKO, Nina
        Rabljena oblačila in z njimi povezani življenjski slogi v berlinskem okrožju Neukölln : diplomsko delo / Nina Božičko. - Ljubljana : [N. Božičko], 2012. - 100 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 85-99. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

391(430Berlin)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3116 BOŽIČKO N. Rabljena
COBISS.SI-ID 53761890

16.
ČAS, Maša
        V podobo ujeta želja po spominjanju in nesmrtnosti : praksa posmrtnega fotografiranja ljudi v različnih kulturnih in časovnih kontekstih : diplomsko delo / Maša Čas. - Ljubljana : [M. Čas], 2012. - 112 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 101-110. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

77.041.5:572(084)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3123 ČAS M. V podobo
COBISS.SI-ID 53771362

17.
ČASAR, Sindi
        Narodni heroj iz brona : [semniar] / Sindi Časar. - Ljubljana : [S. Časar], 2013. - 21 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 16-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:725.945(497.4Tišina)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.7 3151 ČASAR S. Narodni
COBISS.SI-ID 53935714

18.
DEBELJAK, Klara, 1987-
        Hiša povezanih generacij : antropološki pogled na vzpostavljanje medgeneracijskih prostorov v okviru nevladnih organizacij : diplomsko delo / Klara Debeljak. - Ljubljana : [K. Debeljak], 2013. - 73 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 64-71. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

159.922.63:572(497.4Murska Sobota)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3174 DEBELJAK K. Hiša
COBISS.SI-ID 54046306

19.
DEBELJAK, Klara, 1987-
        Podobe starosti in institucioniranega bivanja starih ljudi : seminarska naloga I. / Klara Debeljak. - Ljubljana : [K. Debeljak], 2009. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 35-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

159.922.63:572(430Berlin)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3125 DEBELJAK K. Podobe
COBISS.SI-ID 53779042

20.
DEBELJAK, Klara, 1987-
        Spodbujanje medgeneracijskih programov v okviru nevladnih organizacij : primer Kreativhaus e. V. : seminarska naloga II. / Klara Debeljak. - Ljubljana : [K. Debeljak], 2012. - 42 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 35-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

159.922.63:572(430Berlin)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3124 DEBELJAK K. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 53778274

21.
DEMŠAR, Marija, etnologinja
        Muzejska prodajalna v Loškem muzeju Škofja Loka : kje pa lahko kupim spominke? : diplomsko delo / Marija Demšar. - Ljubljana : [M. Demšar], 2013. - 70 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. - Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 57-63. - Izvleček ; Abstarct

069:39(497.4Škofja Loka)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3133 DEMŠAR M. Muzejska
COBISS.SI-ID 53819746

22.
        DOBRA stara šola : utrinki iz šolskega življenja na Planini pri Ajdovščini skozi čas / [zbrala in uredila Jasna Fakin Bajec ; fotografija Blaž Rosa]. - Planina pri Ajdovščini : Društvo gospodinj in dramska skupina, 2013. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

373.3(497.4Planina)(091)
FRASCATI: 5-300
ETN O.7 12882 DOBRA Fakin Bajec J. (ur.)
COBISS.SI-ID 270050560

23.
DORIA, Živa Viviana
        Slovenska ljudska pravljica in pripovedka ter vloga ženske v njej : diplomsko delo / Živa Viviana Doria. - Ljubljana : [Ž. V. Doria], 2012. - 95 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 89-94. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3113 DORIA Ž. V. Slovenska
COBISS.SI-ID 53758818

24.
DRNOVŠEK, Marjan, 1948-
        Slovenski izseljenci in Zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije / Marjan Drnovšek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 371 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU, ISSN 1580-7401 ; 22)

Zvd. na zadnji notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 341-351. - Kazali

ISBN 978-961-254-388-4

314.151.3-054.72(4-15=163.6)"1918/1941" 314.151.3(=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.2 12874 DRNOVŠEK M. Slovenski SOC 314 DRNOVŠEK M. Slovenski ZGO D 6889/22
COBISS.SI-ID 263236096

25.
ELLIS, Billy Gean, 1932-
        Aliens, ghosts, and cults : legends we live / Bill Ellis. - Print-on-Demand ed. - Jackson, Miss. : University Press of Mississippi, 2003. - XV, 291 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 267-281. - Kazalo

ISBN 1-57806-648-4 (broš.)
ISBN 978-1-57806-648-3 (broš.)
ISBN 1-57806-326-4 (broš.)
ISBN 978-1-57806-326-0 (broš.)

398
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12792 ELLIS B. Aliens
COBISS.SI-ID 53689186

26.
FAKIN Bajec, Jasna
        "Poljnto smo jejli vsak večjr --- kokšn buot magar td zo frjšk" : o pridelavi koruze, ličkanju in kuhanju polente na Planini med preteklostjo in izzivi v prihodnosti / [avtor Jasna Fakin Bajec ; fotografija Dominik Terbižan, Ana Kete, Blaž Rosa]. - Planina : Društvo gospodinj in dramska skupina Planina pri Ajdovščini, 2012. - 28 str. : ilustr. ; 15 cm

392.8(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.8 12881 FAKIN BAJEC J. Poljnto
COBISS.SI-ID 34937133

27.
FISTRIČ, Špela
        Vpliv medijev na družbeno konstrukcijo zdravja : diplomsko delo / Špela Fistrič. - Ljubljana : [Š. Fistrič], 2012. - 97 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 73-85. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

61:659.3(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3122 FISTRIČ Š. Vpliv
COBISS.SI-ID 53768802

28.
FURMAN, Jerneja
        Svetovalna revijska rubrika kot gradivo za etnološko raziskavo : analiza pisem iz rubrike Zaupni pomenki v reviji Naša žena med leti 1953 in 1960 : diplomsko delo / Jerneja Furman. - Ljubljana : [J. Furman], 2013. - 87 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 72-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392.5:659.3(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3134 FURMAN J. Svetovalna
COBISS.SI-ID 53823842

29.
GARTNER, Lucija
        Otepanje v Stari Fužini in Studoru do danes : [seminarska naloga] / Lucija Gartner. - Ljubljana : [L. Gartner], 2013. - 19 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4Stara Fužina)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3142 GARTNER L. Otepanje
COBISS.SI-ID 53881442

30.
GEČEK, Lilijana
        Grafično oblikovanje v Sloveniji : diplomsko delo / Lili Geček. - Ljubljana : [L. Geček], 2013. - 49 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 45-49. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

655.26:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3173 GEČEK L. Grafično
COBISS.SI-ID 54043746

31.
GRČMAN, Marjana
        Projekt Na deželi [Videoposnetek] / avtorica Marjana Grčman ; snemalec Saša Grmek. - [Ljubljana : RTV Slovenija], p 2013. - 1 video DVD (ca 195 min) : barve, zvok ; 12 cm

Produkcija: RTV Slovenija
- - Project In the country [Videoposnetek] / avtorica Marjana Grčman. - 1 video DVD (ca 195 min) : barve, zvok ; 12 cm
Podnapisi v angl.

711.3(497.4)(086.82) 332.14(497.4)(086.82)
ETN D.0 12889 GRČMAN M. Projekt
COBISS.SI-ID 272088320

32.
HALAS, Nika
        Gde je slava, tu je srbin! : srbska slava kot del identitete posameznika, skupnosti in srbskega naroda : diplomsko delo / Nika Halas. - Ljubljana : [N. Halas], 2012. - 32 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 95-102. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

271.2-528.5 :392(497.11)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3120 HALAS N. Gde
COBISS.SI-ID 53768034

33.
HAMER, Petra
        Sarajevo će biti, sve drugo će proći! : antropologski in etnomuzikološki oris glasbenega dogajanja v Sarajevu : diplomsko delo / Petra Hamer. - Ljubljana : [P. Hamer], 2013. - 116 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorja Mirjam Mencej, Svanibor Pettan. - Bibliografija: f. 97-113. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:39(497.6Sarajevo)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3160 HAMER P. Sarajevo
COBISS.SI-ID 54006882

34.
HANUŠ, Katja
        A brief study of a south east Angola masks collection : a contribution of an anthropologist and ethnomusicologist Gherard Kubik / Katja Hanuš. - Lisboa : [K. Hanuš], 2009. - [27] f. ; 30 cm : ilustr.

Seminarska naloga nastala na izmenjavi Socrates Erasmus v Lizboni na Portugalskem. - Bibliografija: f. [26-27]. - Sem. naloga, ISCTE-IUL, Instituto Universitario de Lisboa, Departamento de Antropologia

392.17(673)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3147 HANUŠ K. A brief
COBISS.SI-ID 53888866

35.
HAZLER, Vito
        Kersničeva kovačnica in ključavničarska delavnica v Hrovači pri Ribnici [Elektronski vir] : študija za obnovo in celostno predstavitev kulturnega spomenika / Vito Hazler ; [prevod povzetka Ana Hazler]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 82 str. : ilustr. - (Zbirka Kulturna dediščina ; zv. 10) (Elektronske izdaje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

Način dostopa (URL): http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/73/2/2014/finalna_2576.pdf. - Bibliografija: str. 76-79. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-624-6 (pdf)

39(497.4)(0.034.2) 719:621.733(497.4)(0.034.2)
FRASCATI: 5-402
PED 159.9 KRISTJANSSON K. Virtues
COBISS.SI-ID 271491840

36.
HVALE, Neža
        Lepota naših babic : uporaba zelišč in drugih naravnih snovi v dekorativne in negovalne namene : seminarska naloga / Neža Hvale. - Ljubljana : [N. Hvala], 2013. - 38 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 33-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

391.6(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3165 HVALE N. Lepota
COBISS.SI-ID 54014306

37.
JAUŠOVEC, Katja
        Urbana dediščina socializma - primer mesta Ljubljane : seminar 2 / Katja Jaušovec. - Ljubljana : [K. Jaušovec], 2013. - 32 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 30-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

39(1-21)(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3157 JAUŠOVEC K. Urbana
COBISS.SI-ID 53987682

38.
JEZERNIK, Božidar
        Goli otok - Titov gulag / Božidar Jezernik ; [predgovor Adam Michnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 294 str. : ilustr. ; 25 cm

800 izv. - Morfologija Golega otoka / Adam Michnik: str. 9-11. - Bibliografija: str. 281-291

ISBN 978-961-241-726-0 (Modrijan)

94(497.1)"1949/1956" 343.819.7(497.5Goli otok) 323.281(497.1)"1949/1956"
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.6 12888 JEZERNIK B. Goli SOC 94(497.4)"1939/1945" JEZERNIK B. Goli otok
COBISS.SI-ID 266022400

39.
JEZERNIK, Božidar
        Non cogito ergo sum / Božidar Jezernik ; sa slovenačkog preveo Igor Smailagić. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2012 (Novi Sad : Art print). - 336 str. ; 21 cm : ilustr. - (Biblioteka Levant ; knj. 6)

Prevod dela: Non cogito ergo sum: arheologija neke šale. - Predgovor / Vojin Dimitrijević, str. 11-14. - Bibliografija: str. 325-336

ISBN 978-86-86689-76-4

572:343.819.7(497.13Goli otok)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.6 12887 JEZERNIK B. Non
COBISS.SI-ID 273663239

40.
JEZERŠEK, Katja, 1990-
        Rezijani in etnična identiteta : analiza diskurza o etnični identiteti v Reziji in vloga rezijanščine pri ohranjanju le-te : diplomsko delo / Katja Jezeršek. - Ljubljana : [K. Jezeršek], 2013. - 53 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 45-52. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

39(450Rezija)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3233 JEZERŠEK K. Rezijani
COBISS.SI-ID 54034018

41.
JURIČ, Jana, etnologinja, 1986-
        Turizem v občini Hrpelje - Kozina : diplomsko delo / Jana Jurič. - Ocizla : [J. Jurič], 2013. - 103 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 91-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Hrpelje)(043.2) 338.48:39(497.4Kozina)(043.2)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3127 JURIČ J. Turizem
COBISS.SI-ID 7797656

42.
KERBLER, Stojan
        Stojan Kerbler : ptujski fotograf svetovnega slovesa = globally renowned Ptuj photographer / [besedilo] Sandra Jazbec ; [uvod Meta Krese ; prevod Žandi Dežman, Paul Bergmans ; izbor fotografij Stojan Kerbler, Sandra Jazbec]. - Kidričevo : Talum, 2013 (Maribor : Grafični studio OK). - 107 str. : fotogr. ; 30 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 101-105

77.04(497.4Ptuj):929Kerbler S.
ETN B.2 12270 JAZBEC S. Stojan Kerbler
COBISS.SI-ID 75955201

43.
KLANJŠČEK, Veronika
        Vpliv oblikovanja na oglaševanje in politično komuniciranje : seminar / Veronika Klanjšček. - Solkan : [V. Klanjšček], 2012. - [18] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. [16-18]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.1:32(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3117 KLANJŠČEK V. Vpliv
COBISS.SI-ID 53762402

44.
KNEŽEVIĆ Hočevar, Duška
        Etnografija medgeneracijskih odnosov : dom in delo na kmetijah skozi življenjske pripovedi / Duška Knežević Hočevar. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Ljubljana : Littera picta). - 245 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

200 izv. - Recenzentki Irena Rožman, Jana Mali. - Bibliografija: str. 221-232. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Doživljanje kvalitete življenja in medosebnih odnosov na ravni vseh primerov večgeneracijskih družin / Lilijana Šprah

ISBN 978-961-254-419-5

316.4.051.6(497.4) 316.334.55(497.4) 392.3(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.3 12876 KNEŽEVIĆ HOČEVAR D. Etnografija SOC 316.4 KNEŽEVIĆ Hočevar D. Etnografija
COBISS.SI-ID 265065216

45.
KOPRIVEC, Daša, 1964-
        Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev / Daša Koprivec ; [spremna študija Bojan Baskar ; uredila Tjaša Zidarič in Jernej Mlekuž]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Ljubljana : Litera [!] picta). - 152 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 23. Migrantke, ISSN 2232-3449 ; 4)

400 izv. - Od aleksandrink do Aleksandrije / Bojan Baskar: str. 135-152. - Bibliografija: str. 121-131

ISBN 978-961-254-435-5

39:314.151.3-054.72-055.2(620=163.6) 314.151.3-054.72-055.2(620=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.2 12873 KOPRIVEC D. Dediščina SOC 396 KOPRIVEC D. Dediščina
COBISS.SI-ID 266140416

46.
KOPRIVEC, Daša, 1964-
        Otroci aleksandrink / Daša Koprivec. - Ljubljana : samozal. D. Koprivec, 2011. - 73 str. : ilustr. ; 26 cm

Summary. - Bibliografija: str. 68-70

ISBN 978-961-276-172-1

314.151.3-054.72-055.2(620=163.6)(091)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.2 12872 KOPRIVEC D. Otroci
COBISS.SI-ID 256283136

47.
KORČULANIN, Laura
        Prostor, človek in narava : revitalizacija degradiranega območja na primeru projekta Žabnjek - prostorski učbenik : seminarska naloga I / Laura Korčulanin. - Ljubljana : [L. Korčulanin], 2012. - 10 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 9-10. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:39(497.4Murska Sobota)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3146 KORČULANIN L. Prostor
COBISS.SI-ID 53886306

48.
KORČULANIN, Laura
        Prostori in prostorjenje : mesto in javni prostor kot refleksija nanosov : seminarska naloga II / Laura Korčulanin. - Barcelona : [L. Korčulanin], 2012. - 71 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 59-67. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:572(1-21)(497.4Murska Sobota)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3153 KORČULANIN L. Prostori
COBISS.SI-ID 53981282

49.
KOREN, Veronika
        Osmice na Krasu in Zgornjevipavskem : delovanje osmic nekoč in danes : seminarska naloga / Veronika Koren. - Ajdovščina : [V. Koren], 2013. - 23 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 22-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

641.87:39(497.4Kras)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3162 KOREN V. Osmice
COBISS.SI-ID 54010978

50.
KOŠIR, Matevž
        Na grmado z veščami! / [avtor besedila Matevž Košir]. - Kranj : Gorenjski muzej, 1998 ([Ljubljana] : Šulc). - 86 str. : ilustr. ; 17 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Razstavni katalog. - 500 izv. - Bibliografija: str. 86

ISBN 961-90311-2-1

398.47(4)(091)(064) 343.429(497.4)(091)(064) 343.429(4)(091)(064)
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12870 KOŠIR M. Na grmado
COBISS.SI-ID 74310144

51.
KOVAČ, Juš
        Poroke in poročne šege v Zasipu : seminarska naloga 2 / Juš Kovač. - Na Bledu : [J. Kovač], 2013. - 30 f. ; 30 cm : graf. prikazi

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 28-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4Zasip)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3128 KOVAČ J. Poroke
COBISS.SI-ID 53783650

52.
KOVAČIČ, Mojca, 14.12.1976-
        Pa se sliš --- : pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru / Mojca Kovačič. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 154 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Zbirka Folkloristika, ISSN 2232-3791 ; 5)

300 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 139-146. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-254-404-1

780.633.133(497.4) 781.7:780.633.133(4)
FRASCATI: 5-402
ETN B.6 12878 KOVAČIČ M. Pa se MUZ A 3533 KOVAČIČ M. Pa se sliš...
COBISS.SI-ID 264350720

53.
KRANJC, Andreja, 1987-
        Dame in gospodje, na oder vabim fenomen Smeh! Pa naj se vam predstavim --- : antropološko okušanje smeha, smešnega ter empirična spoznanja o jogi smeha : diplomsko delo / Andreja Kranjc. - Ljubljana : [A. Kranjc], 2013. - 147 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 110-129. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

793.3:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3136 KRANJC A. Dame
COBISS.SI-ID 53834594

54.
KROPEJ, Monika
        Supernatural beings from Slovenian myth and folktales / Monika Kropej ; [prevod Nives Sulič Dular in Valentina Batagelj]. - Ljubljana : Založba ZRC = ZRC Publishing : Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU = Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 284 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 6)

Ilustr. na sprednjem spojnem listu. - Bibliografija: str. 252-278. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Dictionary of Slovenian supernatural beings

ISBN 978-961-254-428-7

398.4(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 12869 KROPEJ M. Supernatural SLA Ethn II 291/6 KROPEJ M. Supernatural
COBISS.SI-ID 265590528

55.
KUNEJ, Rebeka
        Štajeriš : podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa / Rebeka Kunej ; [prevod povzetka Deks]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 238 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Folkloristika, ISSN 2232-3791 ; 6)

300 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 215-223. - Summary. - Kazali. - Izjemni znanstveni dosežek 2012 - Humanistika - področje 6.04-Etnologija

ISBN 978-961-254-407-2

394.3(497.4) 78.085.7(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN B.6 12879 KUNEJ R. Štajeriš MUZ A 3532 KUNEJ R. Štajeriš
COBISS.SI-ID 264367872

56.
KUNST, Tjaša, 1990-
        Nakupovalni center - kraj družabnosti : diplomska naloga / Tjaša Kunst. - Ljubljana : [T. Kunst], 2013. - 74, [2] f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 56-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

366:394(497.4Celje)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3235 KUNST T. Nakupovalni
COBISS.SI-ID 54036066

57.
MAJCEN, Iztok, 1984-
        Ptujska renesansa : velikonemštvo v sodnem okraju Ptuj med leti 1893 do 1918 : diplomsko delo / Iztok Majcen. - Ptuj : [I. Majcen], 2012. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 58-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

34(091):39(497.4Ptuj) 316.342.5:94(497.4Ptuj)(043.2)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3110 MAJCEN I. Ptujska
COBISS.SI-ID 23846200

58.
MIKLOŠIČ, Saša
        Dokležovje in nogomet : seminar / Saša Miklošič. - Ljubljana : [S. Miklošič], 2012. - 46 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 45-46. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.332:39(497.4Dokležovje)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3118 MIKLOŠIČ S. Dokležovje
COBISS.SI-ID 53763170

59.
MIKLOŠIČ, Saša
        Sem Prekmurec, torej sem za nogomet! : o fenomenu nogometa v Prekmurju : diplomsko delo / Saša Miklošič. - Ljubljana : [S. Miklošič], 2012. - 129, [8] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 124-129. - Izvleček ; Absctrat ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.332:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3126 MIKLOŠIČ S. Sem
COBISS.SI-ID 53780322

60.
MULH, Miha
        Vpliv sodobnih elektronskih komunikacij na kulturo in način življenja prebivalcev Gradišča nad Pijavo Gorico : diplomsko delo / Miha Mulh. - Gradišče nad Pijavo Gorico : [M. Mulh], 2013. - 45 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Bibliografija: f. 42-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

621.315(497.4 Gradišče nad Pijavo Gorico)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3140 MULH M. Vpliv
COBISS.SI-ID 53879138

61.
NAHTIGAL, Katarina, etnologinja, 1986-
        Si hrano prideluješ sam? : permakultura v Sloveniji : diplomsko delo / Katarina Nahtigal. - Ljubljana : [K. Nahtigal], 2012. - 93 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 88-93. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

635:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3121 NAHTIGAL K. Si hrano
COBISS.SI-ID 51413090

62.
OBRADOVIĆ-Wochnik, Jelena
        Ethnic conflict and war crimes in the Balkans : the narratives of denial in post-conflict Serbia / Jelena Obradović-Wochnik. - London ; New York : I. B. Tauris, 2013. - IX, 257 str. ; 23 cm. - (Library of Balkan studies ; vol. 1)

Bibliografija: str. 236-254. - Kazalo

ISBN 978-1-84885-003-3

94(497.1):355
FRASCATI: 6-100
ETN O.9 12895 OBRADOVIĆ WOCHNIK J. Ethnic
COBISS.SI-ID 32197469

63.
OBRULEK, Tjaša
        Staro mestno jedro Kranja v zapisani besedi časopisa Gorenjski glas v letih od 1948 do 1990 : diplomsko delo / Tjaša Obrulek. - Kranj : [T. Obrulek], 2012. - 118 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str. 105-114. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:39(497.4Kranj)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3115 OBRULEK T. Staro
COBISS.SI-ID 53760866

64.
OGORELEC, Živa
        Proces odraščanja v Sloveniji : kriza četrt stoletja : diplomsko delo / Živa Ogorelec. - Ljubljana : [Ž. Ogorelec], 2013. - 73 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 63-69. - Izvleček v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

331.56-053.81 572:316
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3154 OGORELEC Ž. Proces
COBISS.SI-ID 2309044

65.
PESTOTNIK, Ines
        Je šla v Rim : odnos do nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja v občini Dravograd : diplomsko delo / Ines Pestotnik. - Dravograd : [I. Pestotnik], 2012. - 135 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 129-132. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

392(497.4Dravograd)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3112 PESTOTNIK I. Je šla
COBISS.SI-ID 53758306

66.
PIRIH, Sara
        Organiziranost kulturnih društev v Občini Tolmin : primer Prosvetnega društva ʺJustin Kogojʺ Dolenja Trebuša : seminar II / Sara Pirih. - Dolenja Trebuša : [S. Pirih], 2013. - 31 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 27-31. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

061.2:394(497.4Dolenja Trebuša)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3144 PIRIH S. Organiziranost
COBISS.SI-ID 53882978

67.
PISTOTNIK, Sara
        Življenje Marije Manfrede Skrinjar in delovanje Zavoda sv. Nikolaja : [seminarska naloga na doktorskem študiju OEIKA] / Sara Pistotnik. - V Ljubljani : [S. Pistotnik], 2013. - [20] f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. [19-20]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

364.4Skrinjar M. M.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3141 PISTOTNIK S. Življenje
COBISS.SI-ID 53880418

68.
PODLOGAR, Eva, etnologinja
        Kulturna percepcija magije v sodobni družbi : percepcija magije v black metalski subkulturi : diplomsko delo / Eva Podlogar. - Ljubljana : [E. Podlogar], 2012. - 106 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 96-104. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78.572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3119 PODLOGAR E. Kulturna
COBISS.SI-ID 53765218

69.
PURNAT, Blaž
        V podjetju vztrajam zaradi kart in malice : (seminar 2) / Blaž Purnat. - Ljubljana : [B. Purnat], 2010. - 16 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

330.526.33:572(497.4Šmatevž)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3148 PURNAT B. V podjetju
COBISS.SI-ID 53897058

70.
PURNAT, Blaž
        Vinske kleti na Moravskem : predstavitev vinogradne arhitekture na Moravskem ter primerjava s Slovenijo : diplomsko delo / Blaž Purnat. - Ljubljana : [B. Purnat], 2013. - 84 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str. 79-82. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

643.85:39(437.32)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3145 PURNAT B. Vinske
COBISS.SI-ID 53885538

71.
RAZPOTNIK, Špela, 1976-
        Na cesti - brezdomci o sebi in drugi o njih / avtorja Špela Razpotnik in Bojan Dekleva. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Domžale : Vovk). - 201 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Socialno pedagoške teme ; 5)

Bibliografija: str. 194-197. - Kazali

ISBN 978-961-253-004-4

316.344.7-058.51(497.4) 364.682.42(497.4)
FRASCATI: 5-410
ETN D.2.3 12883 RAZPOTNIK Š. Na cesti
COBISS.SI-ID 236500224

72.
SMOLAR, Katja
        Identifikacija prebivalstva Slovenj Gradca : med koroško in štajersko identiteto : diplomsko delo / Katja Smolar. - Ljubljana : [K. Smolar], 2013. - 55 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 46-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316(497.4Slovenj Gradec)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3170 SMOLAR K. Identifikacija
COBISS.SI-ID 54038882

73.
SMOLEJ, Špela
        Muzej Marka Pola v Korčuli : smernice v sodobni muzeologiji : diplomsko delo / Špela Smolej Milat. - Ljubljana : [Š. Smolej Milat], 2013. - 72 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 66-70. - Izvleček ; Absctract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.5Korčula)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3135 SMOLEJ MILAT Š. Muzej
COBISS.SI-ID 53824610

74.
STANONIK, Marija
        Folkloristični portreti iz treh stoletij : od baroka do moderne / Marija Stanonik. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 424 str. : portreti ; 25 cm

300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-254-406-5

398:929(497.4) 398(497.4)(091)
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12871 STANONIK M. Folkloristični SLA Fol II 586 STANONIK M. Folkloristični
COBISS.SI-ID 264367616

75.
STRAJNAR, Silva
        --- in potegne ostri meč, odseka ljubci glavo preč --- : tematika nasilja nad ženskami v slovenskih ljudskih pesmih : diplomsko delo / Silva Strajnar. - Ljubljana : [S. Strajnar], 2013. - 84 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 44-47. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3152 STRAJNAR S. ... in potegne
COBISS.SI-ID 53938018

76.
STREHAR Benčina, Urša
        Impro liga : seminarska naloga 2 / Urša Strehar Benčina. - Ljubljana : [U. Strehar Benčina], 2012. - [65] f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. [52-58]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398.54
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3137 STREHAR BENČINA U. Impro
COBISS.SI-ID 53870946

77.
STREHAR, Maja, 1990-
        Mestna četrt Magdalena v Mariboru kot lokalna skupnost : diplomsko delo / Maja Strehar. - Ljubljana : [M. Strehar], 2013. - 125 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 104-115. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

342.25:39(497.4Maribor):
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3231 STREHAR M. Mestna
COBISS.SI-ID 54032994

78.
STRUC, Nežka
        Kaj je s prihajajočimi v Gustaf(a)? : bolj ali manj neposredna patetično-raziskovalna razglabljanja o občinstvu dvorane, pretežno namenjene koncertnim oziroma glasbenim dejavnostim : diplomsko delo / Nežka Struc. - Ljubljana : [N. Struc], 2012. - 66 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Bibliografija: f. 51-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

061.2:785.6(497.4Maribor)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3139 STRUC N. Kaj je
COBISS.SI-ID 53875298

79.
ŠINKOVEC, Petra, 1991-
        Dan mladosti - dan spominov : diplomsko delo / Petra Šinkovec. - Ljubljana : [P. Šinkovec], 2013. - 59 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 54-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Novo mesto)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3234 ŠINKOVEC P. Dan
COBISS.SI-ID 54035810

80.
ŠIROK, Kaja, 1975-
        Kalejdoskop goriške preteklosti : zgodbe o spominu in pozabi / Kaja Širok ; [slikovno gradivo MNZS, PANG, Goriški muzej in zasebni arhiv S. C.]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2012 (Ljubljana : DZS). - 203 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kulturni spomin, ISSN 2232-3872 ; knj. 2)

300 izv. - O avtorici: str. [205]. - Bibliografija: 188-202

ISBN 978-961-254-403-4

94(450.367)"1943/1947" 94(497.473)"1943/1947" 316.7
FRASCATI: 6-100
ETN D.2.7 12875 ŠIROK K. Kalejdoskop ZGO C 6475/1 94(497.4A/Ž) ŠIROK Kaja Kalejdoskop goriške
COBISS.SI-ID 264309760

81.
ŠKRABAN, Juš
        Trenirkarji - analiza diskurza : seminar / Juš Škraban. - [S. l. ] : [J. Škraban], 2013. - 52 str. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 39-49. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3164 ŠKRABAN J. Trenirkarji
COBISS.SI-ID 54013794

82.
ŠTERK, Karmen
        Serijski morilec : normalen psihopat patološke matere / Karmen Šterk. - Ljubljana : Študentska založba, 2007. - 354 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Bibliografija: str. 345-353

ISBN 978-961-242-114-4

343.611-051:616.89 159.964.2:572 572.028
FRASCATI: 5-402
ETN A.17 12886 ŠTERK K. Serijski SOC 1 ŠTERK, K. Serijski
COBISS.SI-ID 233212416

83.
TAMŠE, Sara
        Poznavanje in razumevanje državnih, občinskih in drugih simbolov Celjank in Celjanov : diplomsko delo / Sara Tamše. - Ljubljana : [S. Tamše], 2013. - 94 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 73-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.4Celje)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3130 TAMŠE S. Poznavanje
COBISS.SI-ID 53809250

84.
TERCELJ Otorepec, Mojca
        Trnovski tičarji in solatarce / Mojca Tercelj Otorepec ; [avtor spremne besede Janez Bogataj] ; [avtorica risb Mojca Tercelj Otorepec] ; [avtor akvarelov Blaž Šegula]. - Ljubljana : Prešernova družba, 2001 (Ljubljana : Delo). - 106 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [109]

ISBN 961-6261-80-0

635(497.4 Ljubljana):39 639.12(497.4 Ljubljana):39 908(497.4 Ljubljana) 39(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.3 12880 TERCELJ OTOREPEC M. Trnovski GEO LJU II 9992 33:63 TERCELJ OTOREPEC M. Trnovski
COBISS.SI-ID 114407168

85.
TERŽAN, Mojca, 1991-
        Rekonstrukcija uničenega : potep skozi prakse ljubiteljskega zbiranja črne plastike : diplomsko delo / Mojca Teržan. - Ljubljana : [M. Teržan], 2013. - 59 f., [42] str. pril. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 55-59. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

681.854:069.5(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3172 TERŽAN M. Rekonstrukcija
COBISS.SI-ID 54043234

86.
TOMAZIN, Andrej
        Samba se ne rima na ʺI love youʺ : popularna glasba in nacionalna identiteta v Braziliji : diplomsko delo / Andrej Tomazin. - Ljubljana : [A. Tomazin], 2013. - 76, [2] f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 72-76. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.3(81)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3138 TOMAZIN A. Samba
COBISS.SI-ID 53873250

87.
VODOPIVEC, Neža, 1992-
        Sem jaz ali sva medve? : identiteta in samopodoba dvojčkov : seminarska naloga / Neža Vodopivec. - Ljubljana : [N. Vodopivec], 2013. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392.317(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3169 VODOPIVEC N. Sem
COBISS.SI-ID 54038114

88.
VRBANČIČ, Sanja
        Les, ki daje okus : geneza nastanka sodov in sodarstva na Slovenskem : diplomsko delo / Sanja Vrbančič. - Ljubljana : [S. Vrbančič], 2012. - 73 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 65-70. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

674.4:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3114 VRBANČIČ S. Les
COBISS.SI-ID 53759586

89.
        ZGODBE izbrisanih prebivalcev / [uredili Uršula Lipovec Čebron in Jelka Zorn]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2011 (tiskano v Sloveniji). - 350 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

700 izv. - Bibliografija: str. 325-346

ISBN 978-961-274-034-4

929(497.4)(082) 314.151.3-054.72(497.4)(092) 342.715(497.4)(092)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.6 12885 ZGODBE Lipovec Čebron U.
COBISS.SI-ID 256477184

90.
        ZLATI hrib : pravljice in povedke iz Tunjic in okolice / zapisal France Stele ; uredile Breda Podbrežnik Vukmir, Marija Stanonik, Ivanka Učakar ; [ilustracije Andreja Peklar ; uvod Marija Stanonik ; opombe in komentarji, slovar Barbara Klanšek ; spremne besede Breda Podbrežnik Vukmir in Ivanka Učakar, Matej Stele]. - Kamnik : Matična knjižnica, 2013 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 167 str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6592-09-3

398.2(497.4Tunjice)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 12868 STELE F. Zlati
COBISS.SI-ID 267973120

91.
ŽAGAR, Brina
        Leon Štukelj : šprtna legenda in velika osebnost : [seminarska naloga na doktorskem študiju OEIKA] / Brina Žagar. - Ljubljana : [B. Žagar], 2013. - 29 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 25-29. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.07Štukelj L.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3159 ŽAGAR B. Leon
COBISS.SI-ID 53990498

92.
ŽENKO, Urška
        Delovne migracije v spodnji Savinjski dolini : sezonske migracije v kmetijstvu in občasne migracije v tujino : seminarska naloga II. / Urška Ženko. - Ljubljana : [U. Ženko], 2012. - 42 f. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 40-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15"32" :39
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3129 ŽENKO U. Delovne
COBISS.SI-ID 53808226

93.
ŽÖKŠ, Sara
        Bežanova kuča : seminarska naloga / Sara Žökš. - [S. l.] : [S. Žökš], 2013. - 27, [2] f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:39(497.4Grad)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3156 ŽÖKŠ S. Bežanova
COBISS.SI-ID 53988962


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO