COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
ATHIQUE, Adrian
        Digital media and society : an introduction / Adrian Athique. - Cambridge (U.K.) ; Malden (Mass.) : Polity Press, 2013. - VIII, 295 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 264-285. - Kazalo. - Vsebina: Pt. I. Digital histories ; Building a digital society ; The socio-technical interface ; Typing the user ; Audience as community ; pt. II. Digital individuals ; Pleasing bodies ; Reality checks ; My personal public ; Going mobile ; pt. III. Digital economies ; The road to serverdom ; Digital property ; Consuming power ; Information at work ; pt. IV. Digital authorities ; Virtual democracy ; Under scrutiny ; Managing risk ; Living in a cloud ; Postscript : Towards a digital sociology

ISBN 978-0-7456-6228-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-7456-6229-9 (broš.)
ISBN 0-7456-6228-5 (trda vezava)
ISBN 0-7456-6229-3 (broš.)

004.032.6:316.77
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12905 ATHIQUE A. Digital
COBISS.SI-ID 2048191763

2.
BABIČ, Anja, 1992-
        Delo na potniških ladjah : delitev zaposlenih v dve skupini in problematika izkoriščanja : seminar 2 / Anja Babič. - Ljubljana : [A. Babič], 2013. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 22-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3205 BABIČ A. Delo
COBISS.SI-ID 54208866

3.
BALANT, Katja
        Stečaj Preventa - avtomobilski deli Slovenj Gradec : seminar / Katja Balant. - Ljubljana : [K. Balant], 2013. - 13 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 13. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

677:39(497.4Slovenj Gradec)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3210 BALANT K. Stečaj
COBISS.SI-ID 54282338

4.
BARCAN, Ruth
        Complementary and alternative medicine : bodies, therapies, senses / Ruth Barcan. - Oxford ; New York : Berg, 2011. - VIII, 254 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 231-247. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : the body therapeutic ; The power of sight ; Sound : good vibrations ; Knowing touch : bodywork ; The sixth sense : intuition

ISBN 978-1-84520-742-7 (trda vezava)
ISBN 1-84520-742-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-84520-743-4 (broš.)
ISBN 1-84520-743-2 (broš.)
ISBN 978-0-85785-093-5 (e-knjiga)
ISBN 0-85785-093-8 (e-knjiga)

572:615.8
FRASCATI: 5-402
ETN A.7 12914 BARCAN R. Complementary
COBISS.SI-ID 54547554

5.
BENEDIČIČ, Laura
        Delo na potniških ladjah : zgodovina, gosti in pričetek dela na ladji : seminar / Laura Benedičič. - Ljubljana : [L. Benedičič], 2013. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3207 BENEDIČIČ L. Delo
COBISS.SI-ID 54209122

6.
BLATNIK, Ana, 1980-
        Somalijski pirati : med teroristi in sodobnimi morskimi razbojniki : seminarska naloga 2 / Ana Blatnik. - Ljubljana : [A. Blatnik], 2010. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 24-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

639.2:343.712.2(677.8)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3176 BLATNIK A. Somalijski
COBISS.SI-ID 54115426

7.
BLAZINŠEK, Tajda
        Vpliv mobilnosti na percepcijo doma med Albanci v Krškem : diplomsko delo / Tajda Blazinšek. - Ljubljana : [T. Blazinšek], 2013. - 48 f. ; 31 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič, somentorica Nataša Gregorič Bon. - Bibliografija: f. 43-46. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.35(497.4=18):929
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3217 BLAZINŠEK T. Vpliv
COBISS.SI-ID 36032813

8.
BLOCH, Maurice
        Anthropology and the cognitive challenge / Maurice Bloch. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - IX, 234 str. ; 23 cm : graf. prikazi. - (New departures in anthropology)

Bibliografija: str. 218-229. - Kazalo. - Vsebina: 1. Why social scientists should not avoid cognitive issues; 2. Innateness and social scientists' fears; 3. How anthropology abandoned a naturalist epistemology; 4. The nature/culture wars; 5. Time and the anthropologists; 6. Reconciling social science and cognitive science notions of the 'self'; 7. What goes without saying; 8. Memory

ISBN 978-0-521-80355-7 (trda vezava)
ISBN 0-521-80355-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-00615-6 (broš.)
ISBN 0-521-00615-5 (broš.)

572:159
FRASCATI: 5-100
ETN A.17 12908 BLOCH M. Anthropology
COBISS.SI-ID 54531682

9.
BODLAJ, Pija
        Učenje s pozitivno motivacijo kot način komunikacije med človekom in psom na primeru LoLaBuLand, šolanje psov : diplomsko delo / Pija Bodlaj. - Ljubljana : [P. Bodlaj], 2013. - 59 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 53-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

599.744.111.2:37
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3245 BODLAJ P. Učenje
COBISS.SI-ID 54469986

10.
BOTONJIĆ, Doris
        Romske šege skozi cikel življenja : seminarska naloga / Doris Botonjić. - Ljubljana : [D. Botonjić], 2013. - 20 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3179 BOTONJIĆ D. Romske
COBISS.SI-ID 54122850

11.
BRVAR, Veronika, 1986-
        Delo krepi človeka? : (kako delovno okolje doživljajo zaposleni v Lip Radomlje) / Veronika Brvar. - [S. l.] : [V. Brvar], 201?. - 14 f. ; 30 cm

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 14. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32(497.4Vevče)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3202 BRVAR V. Delo
COBISS.SI-ID 54197602

12.
CIMERMAN, Žan
        Eseji o popularnih evropskih povedkah in o simbolizmu : seminarska naloga 1 / Žan Cimerman. - Ljubljana ; Lisboa : [Ž. Cimerman], 2010. - [17] f. ; 30 cm

Mentor Mirjam Mencej, Francisco Vaz da Silva, Maria João Mota. - Bibliografija: f. [17]. - Vsebina: Oral tales and memory ; Symbolic aspects of Cindarella ; Symbolic aspects of Snow White ; The language of the pictures. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo. - ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, Department of Anthropology

398
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3260 CIMERMAN Ž. Eseji
COBISS.SI-ID 54510690

13.
CIMERMAN, Žan
        Festival stare glasbe Seviqc Brežice : med lokalnim in globalnim : seminarska naloga 2 / Žan Cimerman. - Ljubljana : [Ž. Cimerman], 2013. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 16-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

785.7:39(497.4Brežice)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3212 CIMERMAN Ž. Festival
COBISS.SI-ID 54298978

14.
        A COMPANION to sport / edited by David L. Andrews and Ben Carrington. - Malden ; Oxford ; Chichster : Wiley Blackwell, 2013. - XIV, 613 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Blackwell companions in cultural studies ; 15)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-9160-9 (trda vezava)
ISBN 1-4051-9160-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-1183-2527-8 (o-book)
ISBN 1-1183-2527-3 (o-book)
ISBN 978-1-1183-2530-8 ! (e-mobi)
ISBN 978-1-1183-2529-2 ! (e-pdf)
ISBN 978-1-1183-2528-5 ! (e-knjiga)

796:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12919 COMPANION Andrews D. L. (ur.)
COBISS.SI-ID 54567266

15.
        A COMPANION to the anthropology of Europe / edited by Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith, and Jonas Frykman. - Oxford ; Chichester ; Malden (MA) : Wiley-Blackwell, 2012. - XV, 608 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Blackwell companions to anthropology ; 17)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : the frontiers of Europe and European ethnology / Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith and Jonas Frykman.The anthropology of Mediterranean societies / Christian Giordano. Nordic reflections on northern social research / Hugh Beach. Multiculturalism in North America and Europe / Reginald Byron. Anthropology in postsocialist Europe / Michał Buchowski. Europe in Eurasia / Chris Hann. Mitteleuropean ethnology in transition / Gabriela Kiliánová. Anthropological studies of European identity construction / Lisanne Wilken. Memory, citizenship, and consumer culture in postsocialist Europe / Ksenija Vidmar Horvat. The Europe of regions and borderlands / Thomas M. Wilson. Citizenship(s) in European contexts / Catherine Neveu and Elena Filippova. Local practices of European identity on the new eastern borders of the EU / Justyna Straczuk. European politics, policies and institutions / Marion Demossier. Presencing Europeʼs pasts / Sharon Macdonald. An anthropology of war and recovery : lived war experiences/ Maja Povrzanović Frykman. European religious fragmentation and the rise of civil religion / Peter Jan Margry. Studying Muslims of Europe / Gabriele Marranci. Roma and Sinti : the "other" within Europe / Sabrina Kopf. Landscape, landscape history and landscape theory / Norbert Fischer. European tourism / Orvar Löfgren. The diversity of European food cultures / Gisela Welz. Language, power and politics in Europe / Máiréad Nic Craith. Europe at the crossroads of rights and culture(s) / Valdimar Tr. Hafstein and Martin Skrydstrup. Corporate social responsibility and cultural practices on globalizing markets / Christina Garsten. Extreme neo-nationalist music scenes at the heart of Europe / David Murphy. Anthropological perspectives on the European urban landscape / Christiane Schwab. Medical anthropology and anthropological studies of science / Maryon McDonald. Uses of the Internet in European ethnographic research / Elisenda Ardévol and Aldofo Estalella. Visual culture, ethnography and interactive media / Terence Wright. Hybrid worlds od Europe : theoretical and practical aspects / Elka Tschernokoshewa. An anthropological perspective on literary arts in Ireland / Helena Wulff. Toward an ethnoecology of place and displacement / Ullrich Kockel. A tale of two disciplines : European ethnology and the anthropology of Europe / Jonas Frykman

ISBN 978-1-4051-9073-2 (trda vezava)
ISBN 1-4051-9073-6 (trda vezava)

39:572
FRASCATI: 5-402
ETN C.0 12918 COMPANION Kockel U. (ur.) SOC 39 COMPANION ... Kockel U. et al. eds.
COBISS.SI-ID 48749922

16.
CREHAN, Kate A. F.
        Community art : an anthropological perspective / Kate Crehan. - English ed. - Oxford ; New York : Berg, 2011. - XVIII, 210 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 197-202. - Kazalo

ISBN 978-1-84788-833-4 (broš.)
ISBN 1-84788-833-X (broš.)
ISBN 978-1-847-88834-1 (trda vezava)
ISBN 1-847-88834-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-857-85055-3 (e-knjiga)
ISBN 0-857-85055-5 (e-knjiga)

7.011.26:572
FRASCATI: 5-402
ETN O.10 12907 CREHAN K. Community
COBISS.SI-ID 54528610

17.
CULETTO, Annemarie
        Delo, spol in socialni spomin : primer podjetja Lisca sevnica : seminar / Annemarie Culetto. - Ljubljana : [A. Culetto], 2013. - [14] f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. [14]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

677:39(497.4Sevnica)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3211 CULETTO A. Delo
COBISS.SI-ID 54283874

18.
        A CULTURAL history of food / general editors Fabio Parasecoli, Peter Scholliers. - Reprinted. - London [etc.] : Bloomsbury, 2013, cop. 2012. - 6 zv. (IX, 251; IX, 242; IX, 242; IX, 273; IX, 282; IX, 272) : ilustr. ; 25 cm

Prvič izšlo leta 2012 pri založbi Berg. - Bibliografija na koncu vsake knjige. - Kazalo. - Vsebina: Zv. 1. In antiquity / edited by Paul Erdkamp ; zv. 2. In the Medieval Age / edited by Massimo Montanari ; zv. 3. In the Renaissance / edited by Ken Albala ; zv. 4. In the early Modern Age / edited by Beat Kümin ; zv. 5. In the Age of Empire / edited by Martin Bruegel ; zv. 6. In the Modern Age / edited by Amy Bentley

ISBN 978-1-84788-355-1 (komplet)
ISBN 1-84788-355-9 (komplet)
ISBN 978-0-85785-023-2 (zv. 1)
ISBN 0-85785-023-7 (zv. 1)
ISBN 978-0-85785-024-9 (zv. 2)
ISBN 0-85785-024-5 (zv. 2)
ISBN 978-0-85785-025-6 (zv. 3)
ISBN 0-85785-025-3 (zv. 3)
ISBN 978-0-85785-026-3 (zv. 4)
ISBN 0-85785-026-1 (zv. 4)
ISBN 978-0-85785-027-0 (zv. 5)
ISBN 0-85785-027-X (zv. 5)
ISBN 978-0-85785-028-7 (zv. 6)
ISBN 0-85785-028-8 (zv. 6)

392.8
FRASCATI: 5-402
ETN A.16 12913 CULTURAL Albala K. (ur) ETN A.16 12913 CULTURAL Bentley A. (ur) ETN A.16 12913 CULTURAL Breuegel M. (ur) ETN A.16 12913 CULTURAL Erdkamp P. (ur) ETN A.16 12913 CULTURAL Kümin B. (ur) ETN A.16 12913 CULTURAL Montanari M. (ur)
COBISS.SI-ID 54545250

19.
ČEMAŽAR, Maja, 1992-
        Delo in izseljevanje med mladimi v Cerknem : zaposlitev, izseljevanje, problematika Cerknega : seminar II / Maja Čemažar. - Ljubljana : [A. Babič], 2013. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32(497.4Cerkno)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3208 ČEMAŽAR M. Delo
COBISS.SI-ID 54209634

20.
DEJAK, Nastja
        Angleški imperialistični roman v interpretaciji z romanom Julesa Verna : [seminarska naloga 1] / Nastja Dejak. - Ribnica : [N. Dejak], 2008. - [15] f. ; 30 cm

Mentor Nikolai Jeffs. - Bibliografija: f. [15]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

325
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3254 DEJAK N. Angleški
COBISS.SI-ID 54505826

21.
DEJAK, Nastja
        Kočevje - mrtvo mesto, živo mesto : pregled kočevskega nevladnega mladinskega polja in praks glasbenega ustvarjanja lokalnih popularnoglasbenih skupin : diplomsko delo / Nastja Dejak. - Ljubljana : [N. Dejak], 2014. - 119 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 104-113. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

061.2:785.6(497.4Kočevje)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3249 DEJAK N. Kočevje
COBISS.SI-ID 54482786

22.
DERLINK, Jošt
        Skupnostni urbani vrtovi kot del urbanega prostora : seminarska naloga / Jošt Derlink. - Ljubljana : [J. Derlink], 2013. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 18-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

712.28:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3213 DERLINK J. Skupnostni
COBISS.SI-ID 54300770

23.
        DIGITAL anthropology / edited by Heather A. Horst and Daniel Miller. - London [etc.] : Bloomsbury, 2013, cop. 2012. - X, 316 str. : ilustr. ; 24 cm

Prvič izšlo leta 2012 pri založbi Berg. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Vsebina: The Digital and The Human: a Prospectus for Digital Anthropology / Daniel Miller and Heather A. Horst ; Rethinking Digital Anthropology / Tom Boellstorff ; New Media Technologies in Everyday Life / Heather A. Horst ; Geomedia: the Reassertion of Space Within Digital Culture / Lane DeNicola ; Disability in the Digital Age / Faye Ginsburg ; Approaches to Personal Communication / Stefana Broadbent ; Social Networking Sites / Daniel Miller ; Digital Politics and Political Engagement / John Postill ; Free Software and the Politics of Sharing / Jelena Karanovic ; Diverse Digital Worlds / Bart Barendregt ; Digital Engagement: Voice and Participation in Development / Jo Tacchi ; Design Anthropology: Working on, with and for Digital Technologies / Adam Drazin ; Museum + Digital = ? / Haidy Geismar ; Digital Gaming, Game Design, and its Precursors / Thomas Malaby

ISBN 978-0-8578-5291-5 (trda vezava)
ISBN 0-8578-5291-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-8578-5290-8 (broš.)
ISBN 0-8578-5290-6 (broš.)

004.738.5:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12904 DIGITAL Miller D. (ur.)
COBISS.SI-ID 54519650

24.
DJOGIĆ, Zlatko
        Kamen v slovenskih povedkah : seminarska naloga / Zlatko Djogić. - Ljubljana : [Z. Djogić], 2010. - 21 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 20-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3178 DJOGIĆ Z. Kamen
COBISS.SI-ID 54122082

25.
DJOGIĆ, Zlatko
        Niti preteklosti - osnova prihodnosti : možnosti za razvoj tkalstva v Sloveniji : diplomsko delo / Zlatko Djogić. - Ljubljana : [Z. Djogić], 2013. - 43 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 39-40. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

746.1:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3197 DJOGIĆ Z. Niti
COBISS.SI-ID 54185826

26.
DROLC, Jana, 1987-
        Mehiški zapatisti : (seminarska naloga) / Jana Drolc. - Ljubljana : [J. Drolc], 2010. - 21 f. ; 30 cm

Mentorica Peter Simonič. - Bibliografija: f. 19-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.27:572(72)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3263 DROLC J. Mehiški
COBISS.SI-ID 54516578

27.
DROLC, Jana, 1987-
        Somalijsko piratstvo : diplomsko delo / Jana Drolc. - Ljubljana : [J. Drolc], 2014. - 74 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 60-74. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

639.2:343.712.2(677.8)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3264 DROLC J. Somalijsko
COBISS.SI-ID 54517090

28.
DROLC, Jana, 1987-
        Ženski modni trendi in oblačilne prakse v 60. letih 20. stoletja : (seminarska naloga 2) / Jana Drolc. - Ljubljana : [J. Drolc], 2013. - 45 f. ; 30 cm

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 41-45. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

391
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3253 DROLC J. Ženski
COBISS.SI-ID 54494818

29.
DUJMIĆ, Aljoša
        Otroško delo : diplomska naloga / Aljoša Dujmić. - Ljubljana : [A. Dujmić], 2013. - 68 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 55-60. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32(540)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3223 DUJMIĆ A. Otroško
COBISS.SI-ID 54369378

30.
        ETNOLOŠKO konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem / [urednica Mojca Tercelj Otorepec ; prevod Nives Sulič Dular ; priprava kart Ksenija Kovačec Naglič]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo = Slovene Ethnological Society, 2013 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf tiskarna). - 204 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 47)

500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih, povzetki v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6775-14-4

719:39(497.4)(082)
FRASCATI: 2-107
ETN B.4 12901 ETNOLOŠKO Tercelj M. (ur.) 1, 2
COBISS.SI-ID 269770752

31.
        FOOD : ethnographic encounters / edited by Leo Coleman. - London [etc.] : Bloomsbury, 2013, cop. 2011. - 169 str. ; 23 cm. - (Encounters: experience and anthropological knowledge)

Prvič izšlo leta 2011 pri založbi Berg. - Bibliografija: str. 161-166

ISBN 978-1-84788-907-2 (broš.)
ISBN 1-84788-907-7 (broš.)
ISBN 978-1-84788-908-9 (trda vezava)
ISBN 1-84788-908-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-84788-909-6 (e-knjiga)
ISBN 1-84788-909-3 (e-knjiga)

392.8
FRASCATI: 5-402
ETN A.16 12912 FOOD Coleman L. (ur.)
COBISS.SI-ID 54543714

32.
GAŠPARIČ, Slavica
        Velbane kleti na Ptujskem : diplomsko delo / Slavica Gašparič. - Ljubljana : [S. Gašparič], 2013. - 40 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 38-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

643.85:39(497.4Ptuj)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3200 GAŠPARIČ S. Velbane
COBISS.SI-ID 54190434

33.
GOLOB, Maruša
        Prakse in politike multikulturnosti v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo / Maruša Golob. - Ljubljana : [M. Golob], 2013. - 152 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič, somentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 140-152. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

37:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3218 GOLOB M. Prakse
COBISS.SI-ID 54359138

34.
GRADIČ, Nina
        So kletvice in psovke verbalno nasilje? : seminarska naloga pri predmetu Etnologija Evrope / Nina Gradič. - Ljubljana : [N. Gradič], 2003. - 27 f. ; 30 cm

Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3177 GRADIČ N. So kletvice
COBISS.SI-ID 54115682

35.
GREGORC, Neža
        Čebelarstvo kot identiteta domačega kraja in občine Cerklje na Gorenjskem : seminar I / Neža Gregorc. - Spodnji Brnik : [N. Gregorc], 2013. - 18 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str.18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

638:39(497.4Cerklje na Gorenjskem)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3189 GREGORC N. Čebelarstvo
COBISS.SI-ID 54151778

36.
GROM, Petra
        Od lovca do terapevta, od verige do oblekice : antropološki vpogled v razvoj odnosa med človekom in psom od prazgodovine do danes : diplomsko delo / Petra Grom. - Vrhnika : [P. Grom], 2013. - 68 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 58-66. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

636.7:39
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3196 GROM P. Od lovca
COBISS.SI-ID 54185314

37.
HABULIN, Špela
        Izkušnje dela med plačanimi gospodinjskimi delavkami : seminarska naloga / Špela Habulin. - Ljubljana : [Š. Habulin], 2013. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3204 HABULIN Š. Izkušnje
COBISS.SI-ID 54204514

38.
HANUŠ, Katja
        Makedonke pod slovenskim soncem : obrisi življenjskih zgodb migrantk : diplomsko delo / Katja Hanuš. - Ljubljana : [K. Hanuš], 2013. - 87 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 74-85. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3216 HANUŠ K. Makedonke
COBISS.SI-ID 54355298

39.
HANUŠ, Katja
        Migracija in integracija Makedonk v času notranjih migracij Jugoslavije : seminarska naloga I / Katja Hanuš. - Ljubljana : [K. Hanuš], 2008. - 30 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 27-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3224 HANUŠ K. Migracija
COBISS.SI-ID 54370914

40.
IVANČIČ Kutin, Barbara
        Živa pripoved v zapisu : kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice / Barbara Ivančič Kutin ; [[avtorica] poglavja Opis narečnega govora Karmen Kenda-Jež ; strip in shema o izgubljanju informacij Ciril Horjak ; prevod Franc Smrke]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - 179 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ethnologica - Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 3)

O avtorici na zadnji str. ov. - Od folklornega srečanja do njegove interpretacije / Jožica Škofic: str. 175-179. - Opis narečnega govora / Karmen Kenda-Jež: str. 143-155. - Bibliografija: str. 159-170. - Povzetek v angl.

ISBN 978-961-254-351-8

808.543:398.2 398.2(497.473)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 12896 IVANČIČ KUTIN B. Živa SLA Fol II 577/3 IVANČIČ KUTIN B. Živa
COBISS.SI-ID 259523072

41.
IVANČIČ, Maruša, 1988-, etnologinja
        "To so ble neke čenče" : urbane povedke v ljubljanskih študentskih naseljih : diplomske naloge / Maruša Ivančič. - Ljubljana : [M. Ivančič], 2013. - 75 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 68-73. - Izvleček ; Abstarct ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3246 IVANČIČ M. To so
COBISS.SI-ID 54476898

42.
JAGER, Sara Mojca
        Maorsko zdravilstvo med tradicijo in sodobnimi praksami : diplomsko delo / Sara Mojca Jager. - Ljubljana : [S. M. Jager], 2013. - 56 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 43-50. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

61:39(931)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3215 JAGER S. M. Maorsko
COBISS.SI-ID 54353506

43.
JAZBINŠEK, Simona
        Antropološka analiza izkušenj nosečnosti in preventivnih medicinskih pregledov : diplomsko delo / Simona Jazbinšek. - Ljubljana : [S. Jazbinšek], 2013. - 101 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 89-99. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

612.63:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3242 JAZBINŠEK S. Antropološka
COBISS.SI-ID 54466146

44.
JEREB, Patricija
        Zgodovina mi bo oprostila! : kubanske migracije in priseljenci v Ljubljani / Patricija Jereb. - Ljubljana : [P. Jereb], 2013. - 24 str. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 23-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3205 JEREB P. Zgodovina
COBISS.SI-ID 54205282

45.
JERMAN, Živa
        Maroška gnaua : predstavitev spreminjajočih se praks gnaue in vpogled v terapevtsko delovanje ritualov transa obsedenosti : diplomsko delo / Živa Jerman. - Ljubljana : [Ž. Jerman], 2014. - 144 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 134-140. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

2-587.3:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3251 JERMAN Ž. Maroška
COBISS.SI-ID 54487650

46.
JERMAN, Živa
        Uporaba spremenjenih stanj zavesti v terapevtske namene : prepletanje šamanizma in sufizma z afriškimi rituali transa obsedenosti : seminar 2 / Živa Jerman. - V Ljubljani : [Ž. Jerman], 2014. - 39 f. ; 30 cm

Mentor Boštjan Kravanja. - Bibliografija: f. 35-39. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

2-587.3:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3236 JERMAN Ž. Uporaba
COBISS.SI-ID 54398818

47.
JEVNIKAR, Maja, 1991-
        Jurij Humar, čudodelnik s Primskovega : (seminarska naloga) / Maja Jevnikar. - Ljubljana : [M. Jevnikar], 2013. - [21] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. [19]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929:39Humar J.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3192 JEVNIKAR M. Jurij
COBISS.SI-ID 54181730

48.
JULIER, Guy
        The culture of design / Guy Julier. - 3rd edition. - Lomdon [etc.] : Sage, 2014, cop. 2000. - XVI, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

BIbliografija: str. 254-275. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-7359-3 (broš.)
ISBN 1-446-27359-8 (broš.)
ISBN 978-1-4462-7358-6 (trda vezava)
ISBN 1-4462-7358-X (trda vezava)

366.1:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.4.1 12906 JULIER G. Culture
COBISS.SI-ID 54525538

49.
KAKER, Ana, 1990-
        Izdelovanje skodel in prekrivanje streh v Zgornji Savinjski dolini : seminarska naloga / Ana Kaker. - Ljubljana : [A. Kaker], 2011. - 22 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 21-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.6:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3191 KAKER A. Izdelovanje
COBISS.SI-ID 54158178

50.
KAKER, Ana, 1990-
        Razvoj turizma v Zgornji Savinjski dolini : Luče in Solčava : diplomsko delo / Ana Kaker. - Luče : [A. Kaker], 2013. - 49 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 43-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Luče)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3221 KAKER A. Razvoj
COBISS.SI-ID 54364258

51.
KATIČIĆ, Radoslav
        Božanski boj : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine / Radoslav Katičić. - Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta : Ibis grafika ; Mošćenička Draga : Katedra Čakavskog sabora Općine, 2008. - VIII, 378 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 343-353. - Kazalo

ISBN 978-953-6927-41-8

398
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12897 KATIČIĆ R. Božanski
COBISS.SI-ID 28956461

52.
KATIČIĆ, Radoslav
        Gazdarica na vratima : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine / Radoslav Katičić. - Zagreb : Ibis grafika ; Mošćenička Draga : Katedra Čakovskog sabora Općine, 2011. - IX, 283 str. ; 24 cm

O avtorju: str. 281-283. - Bibliografija: str. 243-257. - Povzetki poglavij v hrv. in nem. - Kazalo

ISBN 978-953-6927-59-3

257(497.5)"653":82.0-1 82.0-1(497.5):257 398
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12899 KATIČIĆ R. Gazdarica SLA Fol II 576 KATIČIĆ R. Gazdarica
COBISS.SI-ID 33351469

53.
KATIČIĆ, Radoslav
        Zeleni lug : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine / Radoslav Katičić. - Zagreb : Ibis grafika ; Mošćenička Draga : Katedra Čakavskog sabora Općine, 2010. - VII, 491 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 449-461. - Kazalo

ISBN 978-953-6927-49-4

398
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12898 KATIČIĆ R. Zeleni
COBISS.SI-ID 54270818

54.
KAVČIČ, Jana, 1988-
        Medena kmetija Hauzer : zasnova in ureditev zasebne čebelarske muzejske zbirke : diplomsko delo / Jana Kavčič. - Ljubljana : [J. Kavčič], 2014. - 417 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str. 175-192. - Izvleček ; Abstarct ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

638.1:39()497.4Cerkvenjak)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3257 KAVČIČ J. Medena
COBISS.SI-ID 54508386

55.
KLEMEN, Luka, 1986-
        Kino Bosna : antropološka raziskava delavskega kluba : seminar II / Luka Klemen. - Ljubljana : [L. Klemen], 2012. - [24] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. [22-24]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392.73:061
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3261 KLEMEN L. Kino
COBISS.SI-ID 54515298

56.
KLEMEN, Luka, 1986-
        Kino Bosna : antropološka raziskava mladinskega kluba : diplomska naloga / Luka Klemen. - Ljubljana : [L. Klemen], 2014. - 70 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 64-69. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392.73:061
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3262 KLEMEN L. Kino
COBISS.SI-ID 54515810

57.
KORČULANIN, Laura
        Jvani prostor kot narativni prostor - privatizacija javnih prostorov in primakljaj javnih stranišč : alternativna rešitev s projektom Give a shit v Lizboni : diplomsko delo / Laura Korčulanin. - Ljubljana : [L. Korčulanin], 2013. - 146 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 135-145. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

628.425:572(1-21)(469Lizbona)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3175 KORČULANIN L. Javni
COBISS.SI-ID 54102370

58.
KVAR, Mojca
        Rimski vsakdan v Petovioni : seminar / Mojca Kvar. - Ljubljana : [M. Kvar], 2011. - 42 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str.40-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

902:39(497.4Ptuj)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3190 KVAR M. Rimski
COBISS.SI-ID 54156130

59.
KVAR, Mojca
        Vaški grbi v občinah Sveti jurij ob Ščavnici in Križevci : diplomsko delo / Mojca Kvar. - Ljubljana : [M. Kvar], 2013. - 73 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 68-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929.64:39(497.4Sveti Jurij ob Ščavnici)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3198 KVAR M. Vaški
COBISS.SI-ID 54186594

60.
LOERNCI, Jerica
        Ideja turške ženske : diplomsko delo / Jerica Lorenci. - Ljubljana : [J. Lorenci], 2012. - 46 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 41-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:572(560)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3227 LORENCI J. Ideja
COBISS.SI-ID 54379362

61.
MIHELIČ, Andreja, 1991-
        Zaprto območje Kočevskega : gospodarsko, kulturno in versko življenje Kočevske Rake / Andreja Mihelič. - Kočevje : [A. Mihelič], 2013. - 56 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 53-56. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4Kočevska Reka)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3193 MIHELIČ A. Zaprto
COBISS.SI-ID 54182498

62.
MIKLIČ, Jerca
        Alpinisti in šerpe : osvajanje Everesta : seminar II / Jerca Miklič. - Ljubljana : [J. Miklič], 2009. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 16-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.526:39(235.243)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3184 MIKLIČ J. Alpinisti
COBISS.SI-ID 54139234

63.
MIKLIČ, Jerca
        Analiza dveh filmov Srdjana Dragojevića : iskanje "drugačnega" na Balkanu ob razpadu Jugoslavije : seminar I / Jerca Miklič. - Ljubljana : [J. Miklič], 2008. - 15 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 15. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

355.01:572(497.1)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3183 MIKLIČ J. Analiza
COBISS.SI-ID 54136162

64.
MIKLIČ, Jerca
        Vrhunski ženski alpinizem : diplomsko delo / Jerca Miklič. - Ljubljana : [J. Miklič], 2013. - 128 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 120-128. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.526:39(235.243)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3244 MIKLIČ J. Vrhunski
COBISS.SI-ID 54468450

65.
MLAKAR, Anja, bibliotekarka, 1986-
        Protiturški tabori v folklori in prostoru : diplomsko delo / Anja Mlakar. - Ljubljana : [A. Mlakar], 2014. - 55 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik, somentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: str. 48-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

398:726.9(043.2)
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 295 ETN DiplB 3259 MLAKAR A. Protiturški
COBISS.SI-ID 53858914

66.
MLJAČ, Anja
        Od ruševin do muzeja : Škrateljnova domačija ali Muzej slovenskih filmskih igralcev : seminar II / Anja Mljač. - Ljubljana : [A. Mljač], 2011. - 16 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 15-16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:069(497.4Divača)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3237 MLJAČ A. Od ruševin
COBISS.SI-ID 54399586

67.
MLJAČ, Anja
        Razstrupljanje telesa : prakse postenja v Sloveniji : diplomsko delo / Anja Mljač. - Ljubljana : [A. Mljač], 2013. - 37 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 32-35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:612.391
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3238 MLJAČ A. Razstrupljanje
COBISS.SI-ID 54460258

68.
MOBERG, Mark, 1959-
        Engaging anthropological theory : a social and political history / Mark Moberg. - London ; New York : Routledge, cop. 2013. - XII, 360 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 344-355. - Kazalo. - Vsebina: Of politics and paradigms ; Claims and critiques of anthropological knowledge ; The prehistory of anthropology ; Marx ; Durkheim and Weber ; Spencer, Darwin, and an evolutionary parable for our time ; Boas and the demise of cultural evolution ; Culture and psychology ; Structure and function ; Decolonization and anti-structure ; Ecological and neo-evolutionary approaches ; Contemporary materialist and ecological approaches ; Symbols, structures, and the "web of significance" ; Postmodern political economy and sensibilities ; The contemporary anthropological moment

ISBN 978-0-415-69999-0 (trda vezava)
ISBN 0-415-69999-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-80916-0 (broš.)
ISBN 0-415-80916-9 (broš.)
ISBN 978-0-203-09799-1 (ebk)
ISBN 0-203-09799-8 (ebk)

572
FRASCATI: 5-402
ETN A.1 12917 MOBERG M. Engaging
COBISS.SI-ID 1517190

69.
MOSER, Robert
        Mravljakova žaga na Pohorju : diplomski projekt = Mravljak's sawmill on Pohorje : B. Sc. thesis / Robert Moser. - Ljubljana : [R. Moser], 2013. - IX, 41 f., [12] f. pril. : preglednice, ilustr. ; 30 cm

Diplomski projekt visokošolskega strokovnega študija Tehnologije lesa in vlaknati kompoziti - 1. stopnja. - Bibliografija: f. 40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Oddelek za lesarstvo

674.093
FRASCATI: 2-300
ETN DiplB 3201 MOSER R. Mravljakova
COBISS.SI-ID 2139017

70.
MURKOVIČ, Tadej
        Vedra : prežitek nekdanjega vaškega običajnega prava ali zgolj karnevalsko veseljačenje : diplomsko delo / Tadej Murkovič. - Ljubljana : [T. Murkovič], 2013. - 121 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 113-115. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Sveti Jurij ob Ščavnici)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3199 MURKOVIČ T. Vedra
COBISS.SI-ID 54187362

71.
NOČ, Špela
        Izginule in ohranjene identitete knežjega mesta Celja : diplomsko delo / Špela Noč. - Celje : [Š. Noč], 2013. - 69 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: 62-69 f. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

39(497.4Celje)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3194 NOČ Š. Izginule
COBISS.SI-ID 54183522

72.
        OD prosinca do grudna : gradivo o praznikih in praznovanjih v Sloveniji / [izbrala in] uredila Mihaela Hudelja. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 227 str. ; 21 cm : ilustr. - (Zbirka AE gradiva ; št. 3)

400 izv.

ISBN 978-961-237-635-2

398.33(497.4) 394.2(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.1 12900 OD PROSINCA Hudelja M. (ur.) 1, 2
COBISS.SI-ID 272647936

73.
OPREŠNIK, Denis
        Postati Guni : tradicionalni sistemi zdravljenja v plemenih južnega Rajastana : zapuščina preteklosti ali simptom modernosti? : diplomsko delo / Denis Oprešnik. - Ljubljana : [D. Oprešnik], 2013. - 58 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 45-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

61:39(540)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3228 OPREŠNIK D. Postati
COBISS.SI-ID 54380130

74.
O'REILLY, Karen
        Ethnographic methods / Karen O'Reilly. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2012. - IX, 255 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 232-249. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : ethnography as practice ; Where to begin ; Ethical ethnography ; Participating and observing ; Interviews : asking questions of individuals and groups ; Practical issues in interviewing ; New directions in ethnography ; Ethnographic analysis ; Writing and representation

ISBN 978-0-415-56180-8 (trda vezava)
ISBN 0-415-56180-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-56181-5 (broš.)
ISBN 0-415-56181-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-86472-2 (e-knjiga)
ISBN 0-203-86472-7 (e-knjiga)

303.1:39
ETN B.1 12902 OʼREILLY K. Ethnographic
COBISS.SI-ID 54518370

75.
OZIMEK, Daša
        DRuštvena zaščita konj : primerjava praks v Sloveniji in Italiji : diplomsko delo / Daša Ozimek. - Ljubljana : [D. Ozimek], 2013. - 67 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorja Peter Simonič, Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 52-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

636.1:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3203 OZIMEK D. Društvena
COBISS.SI-ID 54199394

76.
PAVLIN, Sabrina, 1989-
        Italijanska manjšina v občini Piran : diplomsko delo / Sabrina Pavlin. - Ljubljana : [S. Pavlin], 2013. - 64 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 61-64. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.15:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3229 PAVLIN S. Italijanska
COBISS.SI-ID 54394978

77.
PODBREŽNIK, Lucija, 1988-
        Ekološko pridelana hrana : seminarska naloga II / Lucija Podbrežnik. - Ljubljana : [L. Podbrežnik], 2013. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 24-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.147
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3256 PODBREŽNIK L. Ekološko
COBISS.SI-ID 54507874

78.
POREDOŠ, Miha
        Praznovanje Virgen de Cocharcas v Sapallangi : darovanje, vzajemnost in konstrukcija identitet pri marijanskem zaščitniškem praznovanju : diplomsko delo / Miha Poredoš. - Ljubljana : [M. Poredoš], 2013. - 95, 24 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 89-95. - Izvleček ; Abstarct ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

27-565.8:39(85)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3225 POREDOŠ M. Praznovanje
COBISS.SI-ID 54374242

79.
        PRAZNIČNA večglasja : prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem / glavna urednica Ingrid Slavec Gradišnik ; sourednika Božidar Jezernik, Mitja Veliokonja ; recenzenta Jože Hudales, Jaka Repič. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 250 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zupaničeva knjižnica, ISSN 1855-671X ; št. 39)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-961-237-632-1

394.46(497.4)(082) 394.2(497.4)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.1 12892 PRAZNIČNA Slavec Gradišnik I. 1, 2
COBISS.SI-ID 272378112

80.
PRIMEC, Primož, etnologija
        Krst? to pa mora biti! : analiza krsta v župniji Toplice po drugi svetovni vojni : diplomsko delo / Primož Primec. - Sela pri Dolenjskih Toplicah : [P. Primec], 2013. - 88 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 66-71. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4Dolenjske Toplice)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3195 PRIMEC P. Krst
COBISS.SI-ID 54184034

81.
PROTNER, Beja
        Individualni in kolektivni spomin ter etnična identiteta kurdskih študentov v Istanbulu : (seminarska naloga 2) / Beja Protner. - Ljubljana : [B. Protner], 2013. - 65 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 61-65. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:316(560Istanbul)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3214 PROTNER B. Individualni
COBISS.SI-ID 54304098

82.
RESNIK, Katja
        Promocija kulturne dediščine na primeru znamke Srce Slovenije v Občini Litija : diplomsko delo / Katja Resnik. - Ljubljana : [K. Resnik], 2013. - 39 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 33-37. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Litija)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3222 RESNIK K. Promocija
COBISS.SI-ID 54367586

83.
        The RESTLESS anthropologist : new fieldsites, new visions / edited by Alma Gottlieb. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2012. - 193 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 165-181. - Kazalo

ISBN 0-226-30489-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-226-30489-2 (trda vezava)
ISBN 0-226-30490-6 (broš.)
ISBN 978-0-226-30490-8 (broš.)

572
FRASCATI: 5-402
ETN A.1 12903 RESTLESS Gottlieb A. (ur.)
COBISS.SI-ID 54518882

84.
RIŽNAR, Barbara, etnologinja, 1985-
        Dominkova domačija v Gorišnici : seminarska naloga 1 / Barbara Rižnar. - Gajevci : [B. Rižnar], 2013. - 37, [10] str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 32-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:39(497.4Gorišnica)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 3239 RIŽNAR B. Dominkova
COBISS.SI-ID 54461026

85.
RIŽNAR, Barbara, etnologinja, 1985-
        Ledinska imena v občini Gorišnica : diplomsko delo / Barbara Rižnar. - Gajevci : [B. Rižnar], 2014. - 118, [3] str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str. 105-111. - Izvleček ; Abstarct ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Gajevci)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3258 RIŽNAR B. Ledinska
COBISS.SI-ID 54508642

86.
RIŽNAR, Barbara, etnologinja, 1985-
        Ledinska in hišna imena v katasrski občini Gajevci : seminarska naloga 2 / Barbara Rižnar. - Gajevci : [B. Rižnar], 2013. - 46 str., [2] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 40-43. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Gajevci)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3240 RIŽNAR B. Ledinska
COBISS.SI-ID 54462050

87.
RØYRVIK, Emil A.
        The allure of capitalism : an ethnography of management and the global economy in crisis / by Emil A. Røyrvik. - 1st. paperback ed. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2013. - XV, 284 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 261-273. - Kazalo. - Vsebina: Construction and cultures of creation: Situating "global corporate management" ; Managing in the middle kingdom : three investment projects in China ; Presencing projects : a social reality of construction ; High finance and contemporary crisis capitalism: The turn to enchantment : investing in projects ; Wagging the dog : the financialization of sociality ; Money manager capitalism and reverse redistribution ; In good company? ; Directors and directions of creation ; Managing in a total context of crisis

ISBN 1-78238-065-5 (broš.)
ISBN 978-1-78238-065-8 (broš.)
ISBN 978-0-85745-185-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-78238-066-5 (e-knjiga)

572:33
FRASCATI: 5-402
ETN A.3 12910 RØYRVIK E. A. Allure
COBISS.SI-ID 54533474

88.
SELJAK, Kristina
        Konstrukcija keltske identitete na britanskem otočju : seminar / Kristina Seljak. - Ljubljana : [K. Seljak], 2013. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 16-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

257.6:39(41)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3186 SELJAK K. Konstrukcija
COBISS.SI-ID 54144354

89.
SELKO, Tamara
        Rudarstvo v Trbovljah od odprtja pa do zapiranja : seminarska naloga / Tamara Selko. - Ljubljana : [T. Selko], 2013. - 23 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 22-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

622:39(497.4Trbovlje)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3209 SELKO T. Rudarstvo
COBISS.SI-ID 54277474

90.
SIMANAUSKAITE, Giedre
        Molokans in Armenia : closed religious community facing globalization = Molokani v Armeniji : zaprta religiozna družba v globalizaciji : magistrsko delo / Giedre Simanauskaite. - Ljubljana ; Stockholm ; Barcelona : [G. Simanauskaite], 2013. - 92 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Jaka Repič, somentor Hugo Valenzuela. - Bibliografija: str. 85-90. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(479.25)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3219 SIMANAUSKAITE G. Molokans
COBISS.SI-ID 54360930

91.
STREHAR Benčina, Urša
        (Avto)etnografsko raziskovanje modernih otroštev skozi prizmo pedagoškega dela v gledališkem krožku : diplomsko delo / Urša Strehar Benčina. - [S. l.] : [U. Strehar Benčina], 2013?. - 122 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 88-108. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398.54
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3243 STREHAR BENČINA U. (Avto)etnografsko
COBISS.SI-ID 54467170

92.
STRMČNIK, Marjana
        Drugi : magistrsko delo / Marjana Strmčnik. - Ljubljana : [M. Strmčnik], 2013. - 134 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik, somentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 114-131. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(672.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3226 STRMČNIK M. Drugi
COBISS.SI-ID 54376034

93.
        ŠENČUR in Šenčurjani v prvi polovici 20. stoletja : etnološko gradivo ameriškega antropologa Joela Halperna iz leta 1961/62 / uredil Jože Hudales. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete ; Šenčur : Občina, 2013. - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka AE gradiva ; št. 4)

ISBN 978-961-237-626-0 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)

39(497.4Šenčur)
FRASCATI: 5-402
ETN B.8 12890 ŠENČUR Hudales J. (ur.) 1, 2
COBISS.SI-ID 271842304

94.
ŠKAPER, Alin
        Separatizem v Kataloniji : seminarska naloga / Alin Škaper. - Ljubljana : [A. Škaper], 2013. - 14 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 13-14. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:323.15(460.23)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3248 ŠKAPER A. Separatizem
COBISS.SI-ID 54481506

95.
ŠTEFANIČ, Janja, 1988-
        Sekularna romanja : lokacije snemanja sage Star Wars v Tuniziji : seminarska naloga 2 / Janja Štefanič. - Ljubljana : [J. Štefanič], 2013. - 33 str. ; 30 cm

Mentor Boštjan Kravanja. - Bibliografija: str. 29-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 3247 ŠTEFANIČ J. Sekularna
COBISS.SI-ID 54480738

96.
        THINKING through tourism / edited by Julie Scott and Tom Selwyn. - English ed. - Oxford ; New York : Berg, 2010. - XXIV, 261 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (ASA monographs ; 46)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-84788-530-2 (broš.)
ISBN 978-1-84788-759-7 (e-knjiga)
ISBN 978-1-84788-531-9 (trda vezava)
(e-knjiga)
ISBN 978-1-83788-787-0 !

338.48
FRASCATI: 5-402
ETN A.14 12916 THINKING Selwyn T. (ur.)
COBISS.SI-ID 1243358

97.
TORSELLO, Davide
        The new environmentalism? : civil society and corruption in the enlarged EU / Davide Torsello. - Burlington, VT ; Farnham : Ashgate, 2012. - VIII, 206 str. ; 24 cm. - (Urban anthropology)

Bibliografija: str. 189-201. - Kazalo. - Vsebina: Environmentalism ; Civil society : ambiguities and opportunities ; The ethnographic study of corruption ; Case 1: the motorway transport project in Povaská Bystrica, Slovakia ; Case 2: road transport development in the Czech Republic : the Brno-Vienna highway ; Case 3: railway transport project in north-western Italy : the TAV ; Case 4: the Budapest M0 ring-road ; Case 5: illegal waste export to Central Eastern Europe ; Conclusions : inside the green commando

ISBN 978-1-4094-2364-5 (trda vezava)
ISBN 1-4094-2365-4 (e-knjiga)
ISBN 1-4094-2364-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-4094-2365-2 (e-knjiga)

328.185:502.15(4)
FRASCATI: 5-402
ETN O.8.1 12915 TORSELLO D. New
COBISS.SI-ID 54561890

98.
        URBAN spaces after socialism : ethnographies of public places in Eurasian cities / Tsypylma Darieva, Wolfganga Kaschuba, Melanie Krebs (eds.). - 1. neue Ausg. - Frankfurt am Main : Campus, 2011. - 330 str. ; 22 cm : ilustr. - (Eigene und fremde Welten ; 22)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1009106880/04 - Kazalo. - Bibliografija v opombah pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-593-39384-1 (trda vezava)
ISBN 3-593-39384-0 (trda vezava)
ISBN 3-593-39403-0 (broš.)
ISBN 978-3-593-39403-9 (broš.)

572(1-21)
FRASCATI: 5-402
ETN A.8 12909 URBAN Darieva T. (ur.)
COBISS.SI-ID 54532706

99.
URŠIČ, Tanja, 1986-
        Angeli v sodobni kulturi : simbol in predstava / Tanja Uršič. - Ljubljana : [T. Uršič], 2014. - 99 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 86-97. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

2:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3250 URŠIČ T. Angeli
COBISS.SI-ID 54483810

100.
VALENČIČ, Tamara, 1988-
        Construction of Catalan nationalism and national identity in public celebrations : Dia de Sant Jordi in Poblenou, Barcelona : master thesis = Konstrukcija katalonskega nacionalizma in nacionalne identitete v javnih proslavah : primerjalna anDia de Sant Jordi v soseski Poblenau, Barcelona : magistrsko delo / Tamara Valenčič. - Ljubljana : [T. Valenčič], 2014. - 100 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Jaka Repič, somentorica Montserrat Clua. - Bibliografija: f. 95-100. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(460.23)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3252 VALENČIČ T. Construction
COBISS.SI-ID 54491234

101.
VIDEC, Katja
        Konstrukcija identitete nordicizma pri mladih (v severni Evropi) : seminar II / Katja Videc. - Ljubljana : [K. Videc], 2013. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 16-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

:316.347:572(4-17)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3185 VIDEC K. Konstrukcija
COBISS.SI-ID 54143074

102.
VOLINZ, Lior
        Challenging national identity in Israel and Serbia : a comparative analysis of anti-war activism = Izpodbijanje nacionalne identitete v Izraelu in Srbiji : primerjalna analiza protivojnega aktivizma : masterʼs thesis - magistrsko delo / Lior Volinz. - Ljubljana : [L. Volinz], 2013. - 112 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somentor Staffan Löfving. - Bibliografija: str. 104-112. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

341.31:572
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3241 VOLINZ L. Challenging
COBISS.SI-ID 54464098

103.
VRANKAR, Teja
        Antropologija otrok in otroštev : seminarsko delo / Teja Vrankar. - Kranj : [T. Vrankar], 2013. - 22 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 21-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

373.2:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3187 VRANKAR T. Antropologija
COBISS.SI-ID 54144866

104.
ZIBELNIK, Jan
        Šport v muzejskem okolju pri nas : seminar II / Jan Zibelnik. - Ljubljana : [J. Zibelnik], 2013. - 21 f. ; 30 cm : graf. prikazi

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 18-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796:069(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 3220 ZIBELNIK J. Šport
COBISS.SI-ID 54363234

105.
ŽIVANOVIĆ, Ana
        Družine izbrisanih : med solidarnostjo in alienacijo : diplomsko delo / Ana Živanović. - Ljubljana : [A. Živanović], 2013. - 52 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 45-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

342.71(497.4)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3181 ŽIVANOVIĆ A. Družine
COBISS.SI-ID 54126178


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO