COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
ANTONIJEVIĆ, Dragana
        Stranac ovde, stranac tamo : antropološko istraživanje kulturnog identiteta gastarbajtera / Dragana Antonijević. - Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2013 (Beograd : Srpski genealoški centar). - 355 str. ; 17 cm. - (Etnološka biblioteka / [Srpski genealoški centar] ; knj. 75)

Naklada 500. - Na zavihku autoričina slika in kratek življenjepis. - Bibliografija: str. 328-341. - Summary

ISBN 978-86-83679-97-3 (broš.)

314.745-054.72:39(=163.41)
ETN A.15 12947 ANTONIJEVIĆ D. Stranac
COBISS.SI-ID 199185676

2.
BIŠKUPIĆ-Bašić, Iris
        Svijet igračaka : dječje igračke iz hrvatske baštine : [1. prosinca 2012. - 31. svibnja 2013.] = The world of toys : children's toys from the Croatian heritage : [1 December 2012 - 31 May 2013] / [autorica kataloga, author of the catalogue Iris Biškupić Bašić ; urednica kataloga, catalogue editor Tea Rittig Šiško ; prijevod na engleski, English translation Janko Paravić]. - Zagreb : Etnografski muzej, 2012. - 119 str. : ilustr. ; 28 cm

Katalog razstave. - Besedilo v hrv. in angl. j. - Bibliografija: str. 98-99

ISBN 978-953-6273-53-9 (broš.)

39
FRASCATI: 5-402
ETN E.1 12952 SVIJET
COBISS.SI-ID 1501574

3.
BITI, Ozren
        Nadzor nad tijelom : vrhunski sport iz kulturološke perspektive / Ozren Biti. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. - 266, [6] str. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija: str. 223-241. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-953-6020-82-9 (broš.)

796:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.7 12934 BITI O. Nadzor
COBISS.SI-ID 54636386

4.
BOCK, Philip K.
        Razmisleki o psihološki antropologiji : stalnost in spremembe v proučevanju človeškega vedenja / [Philip K. Bock ; prevod Boštjan Kmetec]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 315 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 14)

Prevod dela: Rethinking psychological anthropology. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 282-303. - Kazalo

ISBN 978-961-220-084-8 (broš.)

572:159.9(075.8)
ETN A.17 12955 BOCK P. K. Razmiselki
COBISS.SI-ID 74519809

5.
BREWSTER, Claire
        Representing the nation : sport and spectacle in post-revolutionary Mexico / by Claire Brewster, Keith Brewster. - London ; New York : Routledge, 2010. - 177 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Sport in the global society)

Bibliografija na konce vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-415-47415-3 (trda vezava)
ISBN 0-415-47415-9 (trda vezava)

796.032.2:39(72)
FRASCATI: 5-402
ETN A.13 12928 BREWSTER C. Representing
COBISS.SI-ID 54608738

6.
CHOMSKY, Noam
        Prevlada ali preživetje / Noam Chomsky ; [prevod in spremni zapis Iztok Osojnik]. - Ljubljana : Sanje, [2006?] ([Ljubljana] : Itagraf). - 341 str. ; 21 cm. - (Zbirka Tigr ; 3)

Navedba leta izida v kolofonu: december 2005 / januar 2006. - Uvodni zapis k slovenski izdaji / Iztok Osojnik: str. 5-17. - O avtorju: str. [343]. - Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih

ISBN 961-6387-66-9

327(73)
FRASCATI: 5-410
ETN A.3 12975 CHOMSKY N. Prevlada SOC 32 CHOMSKY N. Prevlada...
COBISS.SI-ID 223221760

7.
COMAROFF, John L., 1945-
        Ethnography and the historical imagination / John & Jean Comaroff. - Boulder : Westview Press, 1992. - XIV, 337 str. ; 24 cm. - (Studies in the ethnographic imagination)

Bibliografija: str. 297-326. - Kazalo. - Vsebina: Pt. 1. Theory, ethnography, historiography ; pt. 2. Dialectical systems, imaginative sociologies ; pt. 3. Colonialism and modernity

ISBN 0-8133-1304-X (trda vezava)
ISBN 978-0-8133-1304-7 (trda vezava)
ISBN 0-8133-1305-8 (broš.)
ISBN 978-0-8133-1305-4 (broš.)

39:001
FRASCATI: 5-402
ETN B.1 12929 COMAROFF J. Ethnography
COBISS.SI-ID 54620514

8.
DELIĆ, Simona, 1971-
        Silva Hispanica : komparativna studija o žanru balade u modernoj hrvatskoj i španjolskoj usmenoj tradiciji / Simona Delić. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011. - 265 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 205-216. - Kazalo

ISBN 978-953-6020-66-9 (broš.)

82.09
FRASCATI: 6-200
ETN E.3 12937 DELIĆ S. Silva
COBISS.SI-ID 198122764

9.
ECKHEL, Nerina
        Pohvala ruci : čipkarstvo u Hrvatskoj / [autorica izložbe i tekst kataloga Nerina Eckhel ; prijevod na engleski Damira Žimac] ; fotografije Nikola Šiško = In honour of a hand : lacemaking in Croatia / [Author of the exhibition and catalogue author Nerina Eckhel ; English translation Damira Šimac ; Photography Nikola Šiško]. - Zagreb : Etnografski muzej, 2012. - 155 str. : ilustr. ; 28 cm

Uporedo hrv. tekst i engl. prevod. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 155.

ISBN 978-953-6273-52-2 (broš.)

746.2:39(497.5)(083.824) 391
FRASCATI: 5-402
ETN E.1 12953 ECKHEL N. Pohvala
COBISS.SI-ID 54750050

10.
        ENCYKLOPÉDIA dramatických umení Slovenska / [riaditel' a vedecký redaktor Jozef Vladár : zostavovatelia Richard Blech - veduci, L'ubica Kudolániová, Nelly Šturová, Milota Žilákova]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Veda, 1989-1990. - 2 zv. (692; 710 str.) : ilustr., pril. ; 27 cm

ISBN 80-224-0184-6 (trda vezava)
ISBN 80-224-0000-9 (zv. 1)
ISBN 80-224-0001-7 (zv. 2)

791:792(437.6)
ETN Lex 12962 ENCYKLOPÉDIA A-L ETN Lex 12962 ENCYKLOPÉDIA M-Ž
COBISS.SI-ID 4842250

11.
FRENCH, Jan Hoffman
        Legalizing identities : becoming Black or Indian in Brazil's northeast / Jan Hoffman French. - Chapel Hill, N.C. : University of North Carolina Press, cop. 2009. - XXIV, 247 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 217-236. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : Globalizing rights and legalizing identities ; Situating identities in the religious landscape of the Sertão ; We are Indians even if our faces aren't painted ; Constructing boundaries and creating legal facts : a landowner dies and a Quilombo is born ; Family feuds and ethnoracial politics : what's land got to do with it? ; Cultural moves : authenticity and legalizing difference ; Buried alive : a family story becomes Quilombo history ; Conclusion

ISBN 978-0-8078-3292-9 (trda vezava)
ISBN 0-8078-3292-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-8078-5951-3 (broš.)
ISBN 0-8078-5951-6 (broš.)
ISBN 978-0-8078-8988-6 (e-knjiga)
ISBN 0-8078-8988-1 (e-knjiga)

572:316
FRASCATI: 5-402
ETN K.3 12927 HOFFMAN FRENCH J. Legalizing
COBISS.SI-ID 54597730

12.
GOODY, Jack
        Evropska družina : zgodovinskoantropološki esej / Jack Goody ; [prevod Polona Mesec]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2003 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 271 str. ; 20 cm + razglednica. - (Modra zbirka : delajmo Evropo / Založba /*cf.)

Prevod dela: The European family. - Predgovor k zbirki "Delajmo Evropo" / Jacques Le Goff: str. 5-6. - Bibliografija: str. 253-266. - Kazalo

ISBN 961-6271-56-3

316.356.2(4)(091) 572:316
FRASCATI: 5-402
ETN C.2 12973 GOODY J. Evropska PED 316 GOODY J. Evropska SOC 396 GOODY, J. Evropska... ZGO C 5684/5 1
COBISS.SI-ID 126615040

13.
GRAEBER, David
        Fragmenti anarhistične antropologije / David Graeber ; [prevod Polona Poberžnik ; spremna beseda Darij Zadnikar]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013 ([Maribor] : Darima). - 105 str. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Fragments of an anarchist anthropology. - 400 izv. - Prispevek k antropologiji anarhizma / Darij Zadnikar: str. 87-98. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-053-8

32:39 572.027 329.285:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.3 12974 GRAEBER D. Fragmenti SOC 572 GRAEBER D. Fragmenti
COBISS.SI-ID 268784640

14.
HOLZ, Eva
        Razvoj cestnega omrežja na Slovenskem ob koncu 18. in v 19. stoletju : predelana doktorska disertacija / Eva Holz ; [prevod Niko Hudelja]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1994 (Ljubljana : Povše). - 159 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka ZRC ; 2)

Spremna beseda / Ferdo Gestrin na zavihku knjige. - Bibliografija: str. 9-11. - Zusammenfassung: Der Ausbau des Straßennetzes in Slowenien im 19. Jahrhundert. - Sinopsis

ISBN 961-90125-1-8

625.7/.8(497.12)(091) 656.1(497.12)(091)
FRASCATI: 6-100
ETN D.1.7 12958 HOLZ E. Razvoj 1 GEO SLO III 5391 33:656 HOLZ E. Razvoj cestnega ZGO E 1025/2
COBISS.SI-ID 43579392

15.
        HORROR, porno, ennui : kulturne prakse postsocijalizma / urednice Ines Prica i Tea Škokić. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011. - 457 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Recenzentki Valentina Gulin Zrnić, Sanja Potkonjak. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-953-6020-68-3 (broš.)

316.74:321.74(497.1)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN A.9 12936 HORROR Prica I. (ur.)
COBISS.SI-ID 33479725

16.
        HRVATSKA svakodnevica : etnografije vremena i prostora / urednice Jasna Čapo, Valentina Gulin Zrnić. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013. - 287 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-953-6020-80-5 (broš.)
ISBN 953-6020-80-7 (broš.)

39(497.5)
FRASCATI: 5-402
ETN E.0 12932 HRVATSKA Čapo J. (ur.)
COBISS.SI-ID 54634082

17.
        IDRIJSKA čipka : z nitjo pisana zgodovina / [avtorji besedil Ivana Leskovec ... [et al.] ; fotografije Tomaž Lauko ... [et al.] ; ilustracije Andrej Furlan ... et al.]. - Idrija : Mestni muzej, 2012 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 239 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
- - Idrijska čipka : z nitjo pisana zgodovina. Katalog predmetov stalne razstave [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-6563-23-9

746.21:39(497.4Idrija)(091)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.4 12965 IDRIJSKA
COBISS.SI-ID 264565248

18.
JEZERNIK, Božidar
        Nacionalizacija prošlosti / Božidar Jezernik ; sa slovenskog prevela Jagna Pogačnik. - Zagreb : Politička kultura ; v Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Zagreb] : Studiog6h8). - 303 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Universitas)

Prevod dela: Nacionalizacija preteklosti. - Riječ unaprijed / Ivan Čolović: str. 9. - O avtorju: str. 303. - Bibliografija: str. 261-291. - Sažetak ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-953-258-085-3 (broš.)

930.85(497.4)
ETN A.3 12946 JEZERNIK B. Nacionalizacija
COBISS.SI-ID 54603874

19.
JUVANEC, Borut
        Kozolec / [besedilo [in risbe]] Borut Juvanec ; [fotografije Borut Juvanec, Maj Juvanec ; predgovor Janez Bogataj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2007 ([Ljubljana] : Pleško). - 116 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor / Janez Bogataj: str.: 7-8. - Bibliografija: str. 107-109. - Povzetek v slov., angl., nem., it., franc. in špan. - Kazalo

ISBN 978-961-6348-36-2 (i2)

728.94:39(497.4) 728.94:633.2(497.4)
ETN D.1.6 12961 JUVANEC B. Kozolec
COBISS.SI-ID 229562112

20.
KELEMEN, Petra
        Grad kakv bi trebao biti : etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale / Petra Keleman i Nevena Škrbić Alempijević. - Zagreb : Jesenski i Turk, 2012. - 455 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka antropologije i etnologije)

Bibliografija: str. 415-453

ISBN 978-953-222-587-7 (broš.)
ISBN 953-222-587-0 (broš.)

394.49(497.5)
FRASCATI: 5-402
ETN E.2 12944 KELEMEN P. Grad
COBISS.SI-ID 54727778

21.
        KNJIŽEVNA životinja. Del. 2, Kulturni bestijarij / urednice Suzana Marjanić, Antonija Zaradija Kiš. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. - 1130 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Summary

ISBN 978-953-169-222-9 (broš.)
ISBN 978-953-6020-69-0 (broš.)

398.001:591(082)
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 11697 KULTURNI Marjanić S. (ur.)
COBISS.SI-ID 33815085

22.
KOLBAS, Irena
        Vic o plavuši : stereotipi u kojima živimo : katalog izložbe : Etnografski muzej Zagreb : Zagreb, od 22. listopada 2013. do 02. svibnja 2014 = Blonde joke : stereotypes we live by : exhibition catalogue : Ethnographic Museum Zagreb : Zagreb, from 22 October 2013 to 2 May 2014 / [autorica projekta i kataloga] Irena Kolbas ; [autorice tekstova Irena Kolbas, Laura Šakaja, Dubravka Ugrešić ; prijevodi na engleski Sanja Novak, Ellen Elias-Bursać i Luka Strašek]. - Zagreb : Etnografski muzej, cop. 2013. - 115 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. besedilo v hrv. in prevod v angl. - Imaginativne geografije / Laura Šakaja: str. 69-83. - Pravo na nesreću / Dubravka Ugrešić: str. 85-111. - Bibliografija: str. 66-67

ISBN 978-953-6273-57-7 (broš.)

398.94:316.647.8
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12951 KOLBAS I. Vic
COBISS.SI-ID 36289069

23.
KORADE, Drago
        Klopotec / Drago Korade ; [pisca spremne besede Janez Bogataj, Jože Flašker]. - Maribor : Litera, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 197 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Klopotec - za odganjanje in privabljanje / Janez Bogataj: str. 7-8. - Uvod o slovenskem klopotcu / Jože Flašker: str. 9-10. - Beseda o avtorju: str. 189. - Bibliografija: str. 195-197. - Summary

ISBN 978-961-6780-07-0 (trda vezava)

39(497.4):634.8
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.2 12960 KORADE D. Klopotec
COBISS.SI-ID 63622401

24.
KOZOROG, Miha
        Festivalski kraji : koncepti, politike in upanje na periferiji / Miha Kozorog ; [prevod povzetka Jason Blake]. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 168 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 145-164. - Pozetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-621-5

394.49
FRASCATI: 5-402
ETN A.14 12971 KOZOROG M. Festivalski
COBISS.SI-ID 270847744

25.
KUHAR, Boris, 1929-
        Ljudska materialna kultura v Škocjanskih hribih na Dolenjskem s posebnim ozirom na spremembe po osvoboditvi : inavguralna disertacija / Boris Kuhar. - Ljubljana : [B. Kuhar], 1965. - 332 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - Bibliografija v uvodu in pri vseh poglavjih. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak.

39(497.434)(043.3) 908(497.434)(043.3)
FRASCATI: 5-402
ETN Diss 2734 KUHAR B. Ljudska
COBISS.SI-ID 20407853

26.
MACCANNELL, Dean
        Empty meeting grounds : the tourist papers / Dean MacCannell. - London ; New York : Routledge, 1992. - XII, 346 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 310-321. - Kazalo

ISBN 0-415-05692-6
ISBN 0-415-05693-4 (pbk)

316.722 338.48:316.7
FRASCATI: 5-402
ETN A.14 12977 MacCANNELL D. Empty SOC 316.7 MACCANNELL D. Empty
COBISS.SI-ID 63004672

27.
MARKOVIĆ, Jelena, etnologinja, 1977-
        Pričanja o djetinjstvu : život priča u svakodnevnoj komunikaciji / Jelena Marković. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. - 367 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija: 331-367

ISBN 978-953-6020-70-6 (broš.)
ISBN 953-6020-70-X (broš.)

39
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12935 MARKOVIĆ J. Pričanja
COBISS.SI-ID 54637922

28.
MAROŠEVIĆ, Grozdana
        Glazba četiriju rijeka : povijest glazbe Karlovačkog Pokuplja / Grozdana Marošević. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku : Hrvatsko muzikološko društvo, 2010. - 366 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Muzikološke studije ; br. 11 = Studies in musicology ; no. 11)

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-346. - Kazali

ISBN 978-953-6020-58-4 (Institut za etnologiju i folkloristiku)
ISBN 978-953-6090-41-9 (Hrvatsko muzikološko društvo)

78:398.8(497.5Prokuplje)
FRASCATI: 5-402
ETN E.3 12942 MAROŠEVIĆ G. Glazba
COBISS.SI-ID 32516397

29.
MATOŠEVIĆ, Andrea
        Pod zemljom : antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću / Andrea Matošević. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2011. - 358 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija v opombah

ISBN 978-953-6020-65-2 (broš.)

622:39
FRASCATI: 5-402
ETN E.2 12938 MATOŠEVIĆ A. Pod ZGO C 6383/1
COBISS.SI-ID 40698127

30.
MILLER, Daniel, 1954-
        Blue jeans : the art of the ordinary / Daniel Miller and Sophie Woodward. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, cop. 2012. - VII, 169 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 157-163. - Kazalo. - Vsebina: Life ; Relationships ; Fashion ; Comfortable ; Ordinary ; The struggle for ordinary ; Anthropology: from normative to ordinary ; Sociology: the ordinary and the routine

ISBN 978-0-520-27218-7 (trda vezava)
ISBN 0-520-27218-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-520-27219-4 (broš.)
ISBN 0-520-27219-6 (broš.)

687.123:391
FRASCATI: 5-402
ETN P.1 12922 MILLER D. Blue
COBISS.SI-ID 54583906

31.
MIŠINA, Dalibor
        Shake, rattle and roll : Yugoslav rock music and the poetics of social critique / Dalibor Mišina. - Farnham ; Burlington (VT) : Ashgate, cop. 2013. - 247 str. ; 24 cm. - (Ashgate popular and folk music series)

Bibliografija: str. 231-242. - Kazalo

ISBN 978-1-4094-4565-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-4094-4566-1 (e-knjiga)

316.72:784.66(497.1)
FRASCATI: 5-402
ETN A.9 12923 MIŠINA D. Shake
COBISS.SI-ID 32063325

32.
        MJESTO, nemjesto : interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture / urednice Jasna Čapo i Valentina Gulin Zrnić. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Ljubljana : Inštitut za antropološke in prostorske študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2011. - 441 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Prispevki v hrv. ali angl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-953-6020-60-7 (IEF)
ISBN 978-961-254-284-9 (ZRC SAZU)

316.334.5:572(082)
FRASCATI: 5-402
ETN A.8 12941 MJESTO Čapo J. (ur.)
COBISS.SI-ID 32891949

33.
MURAJ, Aleksandra
        Zagrebačka blagdanska ozračja : slavlja, priredbe, zabave na početku 20. stoljeća / Aleksandra Muraj. - Zagreb : AGM, 2013. - 255 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Biblioteka Memorija i grad)

Bibliografija: str. 249-253

ISBN 978-953-174-439-3 (broš.)
ISBN 953-174-439-4 (broš.)

39(497.5)
FRASCATI: 5-402
ETN E.2 12931 MURAJ A. Zagrebačka
COBISS.SI-ID 54633826

34.
        NEMCI in Maribor : stoletje preobratov : 1846-1946 / [avtorji besedil Filip Čuček ... et al. ; uredila Jerneja Ferlež]. - 1. izd. - Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 238 str. : ilustr. ; 29 cm

Publikacija je katalog razstave Nemci in Maribor, stoletje preobratov: 1846-1946, ki je bila postavljena v Veliki kavarni v Mariboru od 15. marca do 15. junija 2012. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 500 izv.

ISBN 978-961-6055-39-0

94(497.4Maribor)"1846/1946"(083.824) 323.15(497.4Maribor=112.2)"1846/1946"(083.824)
FRASCATI: 6-100
ETN D.0.3 12966 NEMCI Ferlež J. (ur.) ZGO E 1716
COBISS.SI-ID 71785473

35.
NIEMČIĆ, Iva
        Lastovski poklad : plesno-etnološka studija / Iva Niemčić. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011. - 200 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Beseda o avtorici. - Bibliografija: str. 197-200. - Summary

ISBN 978-953-6020-59-1 (broš.)

394.25(497.5Lastovo)
FRASCATI: 5-402
ETN E.2 12939 NIMČIĆ I. Lastovski
COBISS.SI-ID 520428183

36.
NIKOČEVIĆ, Lidija
        Zvončari i njihovi odjeci / Lidija Nikočević. - Novi Vinodolski : Naklada Kvarner ; Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Pazin = Pisino : Etnografski muzej Istre = Museo etnografico dellʼIstria, 2014. - 377 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 363-373. - Summary

ISBN 978-953-7773-26-7 (trda vezava)

394(497.5)
FRASCATI: 5-402
ETN E.2 12950 NIKOČEVIĆ L. Zvončari
COBISS.SI-ID 54741602

37.
ORLIĆ, Ivona
        Istra kroz tri generacije : između svakodnevne konstrukcije identiteta i turističkog proizvoda / Ivona Orlić. - Pazin : Etnografski muzej Istre = Museo etnografico dell'Istria, 2013. - 235 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Izdanja Etnografskog muzeja Istre)

Naklada: 470 izvodov. - Bibliografija: str. 219-233. - Riassunto

ISBN 978-953-7944-02-5 (broš.)

39(497.57)"19/20" 316.733(497.57)"19/20":338.48
FRASCATI: 5-402
ETN B.8 12948 ORLIĆ I. Istra
COBISS.SI-ID 545644

38.
        OVERLAPPING cultures and plural identities = Cultures partielles et identités multiples : European project. The multiple identity: what is it and how does it work? : Ljubljana, June 19-20, 1994 / edited by Sonja Novak Lukanovič. - 1st printing. - Ljubljana : Slovenska nacionalna komisija za Unesco = Slovenian National Commission for Unesco : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 1995 ([Ljubljana] : Eurota). - 168 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World decade for cultural development)

Besedilo v angl., franc. ali nem. - 500 izv. - "... the Third Expert Meeting Overlapping Cultures and Plural Identities ..." --> appendices. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 961-6159-01-1 (broš.)

316.347(063)(082) 316.73(063)(082) 061.3(497.12 Ljubljana):316.347
FRASCATI: 5-410
ETN A.2 12926 OVERLAPPING Novak Lukanovič S.
COBISS.SI-ID 53892864

39.
PORENTA, Tita
        "Če se bom odločil graditi, potem bom gradil najmoderneje!" : priložnosti in pasti slovenskega trgovca in podjetnika Petra Kozine (1876-1930), ustanovitelja tovarne čevljev Peko v Tržiču / Tita Porenta ; [prevod povzetka v angleški jezik Nives Sulič]. - 1. izd. - Radovljica : samozal., 2012 ([Žirovnica] : Medium). - 208 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Slovenski podjetnik velikih svetovnih potez / Janez Cvirn: str. 11-12. - Spremna beseda / Žarko Lazarević: str. 13. - Bibliografija: str. 205-208 in v op. na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-276-477-7

929Kozina P.
FRASCATI: 6-100
ETN D.1.5 12967 PORENTA T. Če se ZGO D 8434
COBISS.SI-ID 262509056

40.
        PROIZVODNJA baštine : kritičke studije o nematerijalnoj kulturi / urednice Marijana Hameršak, Iva Pleše i Ana-Marija Vukušić ; [prevoditelji Mateusz-Milan Stanojević, Ljubomir Tot, Nina Tuđman Vuković]. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013. - 467 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Beseda o avtorju pri vsakem prispevku. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-953-6020-87-4 (broš.)

39(082) 341.22:008(082) 008
FRASCATI: 5-402
ETN B.4 12930 PROIZVODNJA Hameršak M. (ur.)
COBISS.SI-ID 1024150465

41.
PROPP, Vladimir Jakovlevič
        Zgodovinske korenine čarobne pravljice / Vladimir Jakovljevič Propp ; [prevod Lijana Dejak] ; [izdajatelj] Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts = Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. - Ljubljana : Založba ZRC : Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2013 (Begunje : Cicero). - 343 str. ; 24 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 8)

Prevod dela: Istoričeskie korni volšebnoj skazki. - 400 izv. - Spremna beseda / Monika Kropej: str. 13-16. - Bibliografija: str. 319-331. - Kazali

ISBN 978-961-254-656-4 (trda vezava)

398.2.001(100) 82.0-34
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12969 PROPP V. J. Zgodovinske PRK 10577 82.0-1/-9 PROPP V. J. Zgodovinske
COBISS.SI-ID 270047488

42.
ROVIRA, Guiomar
        Women of maize : indigenous women and the Zapatista rebellion / Guiomar Rovira ; translated by Anna Keene. - London : Latin America Bureau, 2000. - 188 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: Mujeres de maíz : la voz de las indígenas de Chiapas y la rebelión Zapatista. - Bibliografija: str. 183. - Vsebina: The Zapatista uprizing : The story so far ; Settling the forest ; Dawn in the Zapatista forest ; Of love, marriage, children and war ; The women organize and become politically aware ; The Zapatista support base ; Everyday life in Los Altos de Chiapas ; Tzeltal women in the forest ; The indigenous clandestine revolutionary committee ; The dialogue on indigenous women ; Our hearts are set free ; Glossary

ISBN 1-899365-30-3 (broš.)
ISBN 978-1-899365-30-2 (broš.)

305:32(72)
FRASCATI: 5-402
ETN K.2 12921 ROVIRA G. Women
COBISS.SI-ID 54582626

43.
SLAPŠAK, Svetlana
        Zelje in spolnost : iz zgodovinske antropologije hrane : študija o kultni, ritualni in kulturni vlogi zelja / Svetlana Slapšak. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 175 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

400 izv. - Bibliografija: str. 160-175

ISBN 978-961-242-896-9 (trda vezava)

316.7:635.34 635.34:930.85 572.023 176(091)
FRASCATI: 5-402
ETN A.16 12970 SLAPŠAK S. Zelje
COBISS.SI-ID 269143040

44.
        SOCIJALIZAM na klupi : jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike / uredili Lada Duraković, Andrea Matošević. - Zagreb : Srednja Europa ; Pula : Sveučilište Jurja Dobrile : Sa(n)jam knjige u Istri, 2013. - 357 str. : ilustr. ; 24 cm. - (CeKaPISarnica / Biblioteka Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma ; br. 3)

Besedilo v hrv. ali srb., eden v slov. - Bibliografije pri posameznih prispevkih. - Summaries

ISBN 978-953-7963-07-1 (Srednja Europa)
ISBN 978-953-7498-74-0 (Sveučilište Jurja Dobrile)
ISBN 978-953-57547-1-8 (Sa/n/jam knjige u Istri)

316.7:321.74(497.1)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN E.2 12943 SOCIALIZEM Duraković L. (ur.)
COBISS.SI-ID 523579031

45.
STARE, Aljaž, 1964-
        Projektni management : teorija in praksa / Aljaž Stare. - 1. natis. - Ljubljana : Agencija Poti, 2011 (Ljubljana : Studio N). - XI, 340 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Rudi Rozman: str. X. - Spremna beseda / Andrej Škarabot: str. XI. - Bibliografija: str. 333-336. - Kazalo

ISBN 978-961-90747-7-0 (trda vezava)

005.8
ETN A.3 12976 STARE A. Projektni
COBISS.SI-ID 258751744

46.
        STOJI, stoji tam beli grad : slovenske ljudske pripovedi o naseljih, naravnih znamenitostih, cerkvah in gradovih / [izbor in priredba besedila] Monika Kropej, Roberto Dapit ; [uvodno besedilo Monika Kropej ; ilustrator Urh Sobočan]. - Radovljica : Didakta, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 79 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zakladnica slovenskih pripovedi)

Leto izida v CIP-u 2014. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 73-76

ISBN 978-961-261-314-3 (trda vezava)

398.2(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 10606/14 KROPEJ M. Stoji SLA Fol II 510/13 STOJI
COBISS.SI-ID 271808768

47.
ŠAVER, Boštjan
        Nazaj v planinski raj : alpska kultura slovenstva in mitologija Triglava / Boštjan Šaver. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005 ([Ljubljana] : Bis tisk). - 326 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Kult / Fakulteta za družbene vede)

Str. 325-326: O knjigi / Mitja Velikonja. - Bibliografija: str. 298-323. - Kazalo

ISBN 961-235-216-X (broš.)

316.75(497.4) 796.52(497.4):293.21
ETN A.4.1 12968 ŠAVER B. Nazaj
COBISS.SI-ID 222811904

48.
ŠIMENC, Jana
        Alergična družba : medicinskoantropološki pogled na alergije / Jana Šimenc. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014 ([Ljubljana] : NTD). - 232 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

300 izv. - Bibliografija: str. 203-218. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-00-6 (broš.)

572:616-056.43
FRASCATI: 5-402
ETN A.7 12956 ŠIMENC J. Alergična
COBISS.SI-ID 272605440

49.
ŠKOKIĆ, Tea
        Ljubavni kod : ljubav i seksualnost između tradicije i znanosti / Tea Škokić. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011. - 178 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Beseda o avtorju: str. [179]. - Bibliografija: str. 169-178

ISBN 978-953-6020-55-3 (broš.)

316.367:39 613.88:39
ETN A.10 12940 ŠKOKIĆ T. Ljubavni
COBISS.SI-ID 520428439

50.
        TOURISM alternatives : potentials and problems in the development of tourism / ed. by Valene L. Smith and William R. Eadington. - Chichester etc. : John Wiley & Sons, 1992. - XV, 253 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 227-246. - Kazali

ISBN 0-471-94881-0
ISBN 978-0-471-94881-0 (broš.)

338.48
FRASCATI: 5-402
ETN A.14 12978 TOURISM Smith V. L. (ur.)
COBISS.SI-ID 54821474

51.
TURK Niskač, Barbara
        Some thoughts on ethnographic fieldwork and photography / Barbara Turk Niskač. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, cop. 2013. - 60 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 47-50

ISBN 978-3-659-31675-3

572(084)
FRASCATI: 5-402
ETN A.4 12924 TURK NISKAČ B. Some
COBISS.SI-ID 51036514

52.
        UNDERSTANDING childhood : an interdisciplinary approach / edited by Martin Woodhead and Heather Montgomery. - Reprint. - Chichester : J. Wiley, 2007. - XII, 275 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Childhood ; 1)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-470-84692-6 (broš.)
ISBN 0-470-84692-5 (broš.)

159.922:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12925 UNDERSTANDING Woodhead M. (ur.)
COBISS.SI-ID 54591842

53.
URBANCOVÁ, Viera
        Slovenská etnografia v 19. storočí : vývoj názorov na slovenský lud / Viera Urbancová ; [reprodukcie fotografií H. Bakaljarová... et al.]. - [Vyd. 1.]. - Martin : Matica slovenska, 1987. - 436, [40] str. pril. : ilustr. ; 27 cm. - (Teória a výskum. Monografie)

Bibliografija v opombah. - Bibliografija: str. 257-270. - Rezûme ; Summary ; Resumé. - Kazali

39(437.6)"18"
ETN E.0 12963 URBANCOVÁ V. Slovenská
COBISS.SI-ID 2039306

54.
VELIKONJA, Mitja
        Mitografije sedanjosti : študije primerov sodobnih političnih mitologij / Mitja Velikonja. - Ljubljana : Študentska založba, 2003 ([Celje] : Fric). - 198 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

Bibliografija: str. 173-183. - Kazalo. - Summary / translated by Nick Jeffs

ISBN 961-6446-50-9 (broš.)

32.019.5:572 316.334.3
FRASCATI: 5-402
ETN A.3 12957 VELIKONJA M. Mitografije SOC 32 VELIKONJA, M. Mitografija... SOC 32 VELIKONJA,. M. Mitografije...
COBISS.SI-ID 126608128

55.
VIDMAR, Ksenija H.
        Kozmopolitski patriotizem : historično-sociološki in etični vidiki neke paradigme / Ksenija Vidmar Horvat. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 203 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

Tisk na zahtevo. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 183-195. - Povzetek ; Abstract. - Kazali

ISBN 978-961-237-556-0

930.85:17 316.342:32
FRASCATI: 5-410
ETN O.6 12972 VIDMAR HORVAT K. Kozmopolitski SOC 316.2 VIDMAR K.H. Kozmopolitski
COBISS.SI-ID 264507392

56.
        VITEZ, dama in zmaj : dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem. 1, Razprave / [glavni uredniki Tomaž Lazar, Tomaž Nabergoj, Barbara Jerin]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2011 (Ljubljana : Formatisk). - 308 str. : ilustr. ; 31 cm

400 izv. - Publikacija k razstavi v Narodnem muzeju od 12. 12. 2012-25. 10. 2013. - Bibliografija: str. 293-308

ISBN 978-961-6169-80-6

930.85(497.4)"653"(082) 94(4)"10/14"(082) 929.733(497.4)(091)(082)
FRASCATI: 6-100
ARH 015 1071/1 ETN O.9 12964 VITEZ Lazar T. (ur.) UMZG T/svn/z/121 ZGO F 599
COBISS.SI-ID 264441600

57.
VITEZ, Zorica
        Hrvatski svatbeni običaji / Zorica Vitez. - Zagreb : Golden marketing : Tehnička knjiga, 2003. - 263 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 953-6168-19-7 (trda vezava)

39(497.5)
FRASCATI: 5-402
ETN E.2 12949 VITEZ Z. Hrvatski
COBISS.SI-ID 751494

58.
VUKUŠIĆ, Ana-Marija
        U sridu : sjećanje, pamćenje i život Alke / Ana-Marija Vukušić. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013. - 222 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija: str. 199-208. - Summary

ISBN 978-953-6020-73-7 (broš.)
ISBN 953-6020-73-4 (broš.)

394(497.5Sinj)
FRASCATI: 5-402
ETN E.2 12933 VUKUŠIĆ A. M. U sridu
COBISS.SI-ID 54634594

59.
ZAVIRŠEK, Darja
        Od krvi do skrbi : socialno starševstvo v globalnem svetu / [Darja Zaviršek]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2012 (Maribor : Dravska tiskarna). - 171 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 13)

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 157-163. - Kazalo

ISBN 978-961-220-082-4

316.362.3 572.029:347.63
FRASCATI: 5-410
ETN D.2.2 12954 ZAVIRŠEK D. Od krvi PED 301.18 ZAVIRŠEK D. Od krvi SOC 316.3 ZAVIRŠEK D. Od krvi
COBISS.SI-ID 69614593

60.
ZAVIŠ, Monika
        Zdravlje i bolest u okviru srednjovekovne koegzistencije teologije i medicine / Monika Zaviš ; [recenzenti Mojca Ramšak ... et al.]. - Novi Sad : Protestantski teološki fakultet, 2013 (Novi Sad : MBM). - 261 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 245-260

ISBN 978-86-84999-65-0 (broš.)
ISBN 978-86-84999-66-7 !

61:2"04/14'
FRASCATI: 5-402
ETN A.7 12945 ZAVIŠ M. U okviru
COBISS.SI-ID 280247047

61.
ZUPANČIČ, Bogo, 1960-
        Usode ljubljanskih stavb in ljudi / Bogo Zupančič. - Ljubljana : KUD Polis, 2005-2008 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 4 zv. : fotogr. ; 27 cm

Vsebina:
[1]: 1-24. - 2005. - 128 str. - Predgovor / Janez Suhadolc: str. 6-7. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
[2]: 25-48. - 2006. - 128 str. - Nov pogled na Ljubljano / Miklavž Komelj: str. 6-9. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
[3]: 49-72. - 2007. - 128 str. - Hiše so telesa, mesto je spomin / Manca Košir: str. 7-8. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
[4]: 73-93. - 2008. - 128 str. - Arhiv urbane vrednosti / Marta Verginella: str. 7-8. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 961-91709-0-3 (zv. 1)
ISBN 961-91709-1-1 (zv. 2)
ISBN 978-961-91709-2-2 (zv. 3)
ISBN 978-961-91709-3-9 (zv. 4)

721:39(497.4 Ljubljana) 930.85(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 6-302
ETN D.1.6 12959 ZUPANČIČ B. Usode UMZG T/svn/Lj/114/i UMZG T/svn/Lj/114/ii UMZG T/svn/Lj/114/iii UMZG T/svn/Lj/114/iv ZGO E 1483
COBISS.SI-ID 223069184


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO