COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
ALEMBERT, Jean Le Rond d', 1717-1783
        Uvod v Enciklopedijo / D'Alembert in Diderot. Duh razsvetljenstva / Tzvetan Todorov ; [prevod Taras Kermauner (d'Alembert), Jernej Habjan (Diderot), Katja Zakrajšek (Todorov) ; spremna beseda Gregor Kroupa]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009. - 264 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis ; letn. 2009)

Prevoda del: 1. Discours préliminaire de l'Encyclopédie ; 2. L'esprit des Lumières. - Duh sistema in sistematični duh: strategije povezovanja disciplin v enciklopediji / Gregor Kroupa: str. 229-246. - Opombe z bibliografijo pod besedilom

ISBN 978-961-6798-00-6

130.2(4)"17"
FRASCATI: 6-301
ETN O.5 12746 DʼALEMBERT J. R. Uvod FIL V ALEMBERT J. L. R. dʹ Uvod PRK 5740/let. 2009 DʹALEMBERT [et al.] Uvod
COBISS.SI-ID 247017216

2.
AMIN, Samir
        Evrocentrizem : kritika neke ideologije / Samir Amin ; [prevajalka Katja Kraigher ; spremna beseda Tomaž Mastnak]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - 188 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 27)

Prevod dela: L'eurocentrisme. - Aminov Evrocentrizem: revizija / Tomaž Mastnak: str. 179-185. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-09-2

339.97(4) 323.171(4)
FRASCATI: 5-410
AAŠ 3 AMIN S. Evrocentrizem ETN A.3 12702 AMIN S. Evrocentrizem SOC 33 AMIN S. Evrocentzrizem
COBISS.SI-ID 248774656

3.
BACHELARD, Gaston
        Voda in sanje : esej o imaginaciji snovi / Gaston Bachelard ; [prevod Mojka Žbona in Lučka Uršič ; spremna beseda Marko Uršič]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2011 ([Ljubljana] : Studio print). - 263 str. ; 20 cm

Voda je oko zemlje / Marko Uršič: str. 235-257. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-23-5

1(4/9)"19/20" 159.954:1 1Bachelard G.
FRASCATI: 6-301
ETN O.5 12733 BACHELARD G. Voda FIL XI.5 BACHELARD G. Voda in sanje PRK 5740/let. 2011 BACHELARD G. Voda in sanje SOC 159.9 BACHELARD G. Voda in sanje
COBISS.SI-ID 258564352

4.
BADE, Klaus J.
        Evropa v gibanju : migracije od poznega 18. stoletja do danes / Klaus J. Bade ; [prevedla Alenka Mercina]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2005. - 567 str. ; 20 cm. - (Modra zbirka : delajmo Evropo / Založba /*cf.)

Prevod dela: Europa in Bewegung. - Literatura: str. 505-547. - Kazalo

ISBN 961-6271-74-1

314.15(4)"17/19"
FRASCATI: 5-404
ETN C.2 12715 BADE K. J. Evropa GEO EVR I 4296 314 BADE K.J. Evropa SOC 31 BADE, K.J. Evropa... ZGO C 5684/15
COBISS.SI-ID 222987264

5.
BATCHEN, Geoffrey
        Goreč od želje : zasnovanje fotografije / Geoffrey Batchen ; [prevedel Pavel Koltaj ; spremna beseda Jan Babnik]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2010. - 339 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Burning with desire. - Goreč za teorijo (spremna beseda) / Jan Babnik: str. 319-339. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-961-6798-09-9

77.01
FRASCATI: 6-303
ETN B.2 12738 BATCHEN G. Goreč PRK 5740/let. 2010 BATCHEN G. Goreč od želje
COBISS.SI-ID 252111360

6.
BOURDIEU, Pierre
        Sociologija, zgodovina, književnost / Pierre Bourdieu, Roger Chartier, Carlo Ginzburg ; [prevod Varja Balžalorsky, Ignac Fock, Tomaž Jurca ; izbor in spremna beseda Neda Pagon]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2011. - 232 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Srečevanja vednosti / Neda Pagon: str. 199-232. - Beležke o avtorjih in izbrane bibliografije: str. 183-198

ISBN 978-961-6798-18-1

82.0 316.7 930.85
FRASCATI: 6-100
ETN O.6 12736 BOURDIEU P. Sociologija FIL IX.3 BOURDIEU P. Sociologija PRK 5740/let. 2011 BOURDIEU P. et al. Sociologija SOC 316 BOURDIEU, P. et al. Sociologija,... ZGO C 6283
COBISS.SI-ID 255531008

7.
BREZNIK, Maja, 1967-
        Kultura danajskih darov : od mecenstva do avtorstva / Maja Breznik. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - IX, 197 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Paideia / Sophia ; 2009, 2)

Bibliografija: str. 186-194. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-06-1

008:7.074 008:33 316.7
5-410
ETN A.3 12705 BREZNIK M. Kultura PRK 9059 BREZNIK M. Kultura SOC 316.7 BREZNIK M. Kultura danajskih ...
COBISS.SI-ID 245946112

8.
BURGOS, Elisabeth
        Ime mi je Rigoberta Menchú : pričevanje gvatemalske Indijanke / Elisabeth Burgos ; [prevedel Jadran Sterle ; spremna beseda Gašper Kralj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2012 ([Maribor] : Darima). - 336 str. : zvd. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. - 500 izv. - Kdo se boji Rigoberte Menchú? / Gašper Kralj: str. 299-336. - Bibliografija: str. 293

ISBN 978-961-257-043-9

821.134.1-94 308(728.1) 929Menchú R. 392(728.1)
FRASCATI: 5-402
ETN K.2 12732 BURGOS E. Ime SOC 3 BURGOS E. Ime mi je
COBISS.SI-ID 262779136

9.
BURKE, Peter, 1937-
        Kaj je kulturna zgodovina? / Peter Burke ; prevod Matjaž Šprajc ; spremna beseda Vanesa Matajc. - Ljubljana : Sophia, 2007. - 175 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 2006, 16)

Risanje kontur / Vanesa Matajc: str. 153-168. - Izbrana dela o kulturni zgodovini, 1860-2003: kronološki seznam: str. 147-149. - Nadaljnje branje: str. 150-151. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6294-84-3

930.85
FRASCATI: 6-100
ETN O.9 12700 BURKE P. Kaj je FIL IX.2 BURKE P. Kaj je PRK 8298 BURKE P. Kaj je kulturna 2 SOC 93/94 BURKE Peter Kaj je kulturna ... ZGO C 5834/2007,16
COBISS.SI-ID 232218112

10.
CANFORA, Luciano
        Demokracija : zgodovina ideologije / Luciano Canfora ; [prevedla Vera Troha]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2006. - str. 395 ; 20 cm. - (Modra zbirka. Delajmo Evropo / Založba /*cf.)

Prevod dela: La democrazia. - Bibliografija: str. 361-381

ISBN 961-6271-92-X (broš.)
ISBN 978-961-6271-92-9

321.7(4)(091)
ETN C.2 12717 CANFORA L. Demokracija SOC 32 CANFORA, L. Demokracija... ZGO C 5684/16
COBISS.SI-ID 228637440

11.
DAVIS, Mike, 1946-
        Planet slumov / Mike Davis ; [prevedel Borut Cajnko ; spremni besedili Marta Gregorčič, Ičo Vidmar]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 349 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka ; [38])

Prevod dela: Planet of slums. - 500 izv. - Mike Davis in pravica do mesta / Ičo Vidmar: str. 285-316. - Politična topografija slumov / Marta Gregorčič: str. 317-347. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-021-7

316.334.56(100-773) 316.344.233(100-773) 711.4:572(100-773)
FRASCATI: 5-402
ETN A.8 12729 DAVIS M. Planet SOC 316.3 DAVIS M. Planet ...
COBISS.SI-ID 248361216

12.
EKIRCH, A. Roger, 1950-
        Ob zatonu dneva : noč v minulih časih / A. Roger Ekirch ; [prevod in spremna beseda Andrej Kurillo]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2010 ([Ljubljana] : Studio print). - 551 str. ; 20 cm

Prevod dela: At day's close. - 400 izv. - Hvalnica temi / Andrej Kurillo: str. 537-551. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-15-0

316.7"345" 930.85
FRASCATI: 6-100
ETN B.5 12747 EKIRCH A. R. Ob FIL IX.3 EKIRCH A. R. Ob zatonu dneva PRK 5740/let. 2010 EKIRCH R. Ob zatonu dneva SOC 316.7 EKIRCH A. R. Ob zatonu dneva
COBISS.SI-ID 254030592

13.
FANON, Frantz, 1925-1961
        V suženjstvo zakleti : (upor prekletih) / Frantz Fanon ; s predgovorom Jean-Paula Sartra ; [prevod Maks Veselko ; spremna beseda Nikolai Jeffs]. - (2. pregledana in dopolnjena izd.). - Ljubljana : Založba /*cf., 2010 ([Maribor] : Darima). - 319 str. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Les damnés de la terre. - 500 izv. - Predgovor za izdajo l. 1961 / Jean-Paul Sartre: str. 5-24. - Ponovno branje Fanona / Nikolai Jeffs: str. 277-318. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-026-2

325.8(6)
FRASCATI: 5-410
ETN M.0 12727 FANON F. V suženjstvo SOC 32 FANON F. V suženjstvo ...
COBISS.SI-ID 251601408

14.
FLAKER, Vito
        Odpiranje norosti : vzpon in padec totalnih ustanov / Vito Flaker. - Ljubljana : Založba /*cf., 1998 (Ljubljana : Dan). - 269 str. ; 20 cm + razglednica. - (Oranžna zbirka)

Bibliografija: str. 255-262. - Bibliografija pomembnejših projektov in del Vita Flakerja: str. 263-265. - Bibliografija tudi na dnu str.

ISBN 961-6271-05-9

364.444:616.89-052
FRASCATI: 3-000
ETN A.17 12709 FLAKER V. Odpiranje SOC 3 FLAKER V. Odpiranje ZGO C 5337/1
COBISS.SI-ID 79770368

15.
FLAKER, Vito
        Živeti s heroinom / Vito Flaker ; sodelavci Jani Belin ... [et al]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2002 (Ljubljana : Schwarz). - 2 zv. : ilustr. ; 20 cm + razglednici. - (Oranžna zbirka)

Bibliografija: str. 263-268 v prvem zvezku in str. 291-295 v drugem zvezku

Vsebina:
1. Družbena konstrukcija uživalca v Sloveniji
2. K zmajševanju škode

ISBN 961-6271-29-6 (zv. 1)
ISBN 961-6271-44-X (zv. 2)

613.83(497.4) 316:613.83
ETN A.7 12713 FLAKER V. Živeti PED 301.151 FLAKER V. Živeti SOC 61 FLAKER, V. Živeti s ... II. SOC 61 FLAKER, V. Živeti s heroinom I.
COBISS.SI-ID 118685952

16.
FOUCAULT, Michel
        Besede in reči : arheologija humanističnih znanosti / Michel Foucault ; [prevod Samo Tomšič in Ana Žerjav ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2010 ([Ljubljana] : Studio print). - 492 str. ; 20 cm

Prevod dela: Les mots et les choses. - 600 izv. - 600 izv. - Kaj drži skupaj besede in reči? / Mladen Dolar: str. 469-492. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-13-6

1Foucault M. 008:130.2 316.722
FRASCATI: 6-301
ETN O.5 12742 FOUCAULT M. Besede FIL XI.5 FOUCAULT M. Besede in reči PRK 5740/let. 2010 FOUCAULT M. Besede in reči SOC 1 FOUCAULT M. Besede in reči
COBISS.SI-ID 253485312

17.
GINZBURG, Carlo
        Sir in črvi / Carlo Ginzburg ; [prevedel Tomaž Jurca ; spremna beseda Marta Verginella]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2010. - 255 str. ; 20 cm

Prevod dela: Il formaggio e i vermi. - Ginzburgova partija šaha / Marta Verginella: str. 237-255. - Opombe z bibliografijo: str. 193-235

ISBN 978-961-6798-16-7

94(450)"15" 930.85(450)"15"
FRASCATI: 6-100
ETN O.11.3 12744 GINZBURG C. Sir PRK 5740/let. 2010 GINZBURG C. Sir in črvi SOC 93/94 GINZBURG C. Sir in črvi ZGO C 6268
COBISS.SI-ID 254285312

18.
GIRAUD, Pierre-Noël, 1949-
        Neenakost v svetu : ekonomija sodobnega sveta / Pierre-Noël Giraud ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Bojan Radelj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2006. - str. 299 : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: L'inégalité du monde

ISBN 961-6271-91-1 (broš.)
ISBN 978-961-6271-91-2

316.344 33(4)
FRASCATI: 5-402
ETN O.0 12728 GIRAUD P. N. Neenakost SOC 316.3 GIRAUD, P. N. Neenakost...
COBISS.SI-ID 228638720

19.
GROSSI, Paolo
        Pravna Evropa / Paolo Grossi ; [prevedla Vera Troha]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009. - 250 str. ; 20 cm. - (Modra zbirka / Založba /*cf.)

Prevod dela: L'Europa del diritto

ISBN 978-961-257-023-1

341.1+341.217(4) 34(4)
FRASCATI: 5-407
ETN C.2 12716 GROSSI P. Pravna SOC 34 GROSSI P. Pravna Evropa
COBISS.SI-ID 249559296

20.
HARVEY, David, 1935-
        Kratka zgodovina neoliberalizma / David Harvey ; [prevod Rok Kogej ; spremna beseda Sašo Furlan]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012. - 298 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: A brief history of neoliberalism

ISBN 978-961-6798-30-3

330.831.8:316:32
FRASCATI: 5-410
ETN A.3 12734 HARVEY D. Kratka PED 33 HARVEY D. Kratka SOC 33 HARVEY D. Kratka
COBISS.SI-ID 262614528

21.
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-2012
        Čas revolucije : Evropa 1789-1848 / Eric Hobsbawm ; [prevod Mirko Avsenak ; spremna beseda Božo Repe]. - 2. pregledana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Sophia, 2010. - X, 432 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Respublica ; 2)

Prevod dela: The age of revolution

ISBN 978-961-6768-26-9

94(4)"1789/1848"
FRASCATI: 6-100
ETN O.9 12697 HOBSBAWM E. Čas SOC 94(4)"1492/1914" HOBSBAWM E. Čas revolucije ZGO D 8273/2 1, 2
COBISS.SI-ID 254164736

22.
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-2012
        Nacije in nacionalizem po letu 1780 : program, mit in resničnost / Eric J. Hobsbawn ; [prevedla Katarina Rotar ; spremno študijo napisala Ana Kralj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2007. - 277 str. ; 20 cm

Prevod dela: Nations and nationalism since 1780

ISBN 978-961-6271-97-4

323.14(091)
FRASCATI: 5-409
ETN A.3 12723 HOBSBAWM E. J. Nacije SOC 32 HOBSBAWM, E.J. Nacije 1 ZGO C 5338/29 1
COBISS.SI-ID 234593536

23.
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-2012
        Zanimivi časi : moje doživetje 20. stoletja / Eric Hobsbawm ; prevod Rapa Šuklje. - Ljubljana : Sophia, 2004 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 470 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Spekter ; 2004, 6)

Prevod dela: Interesting times. - O avtorju: str. II. - Opombe z bibliografijo: str. 447-458. - Kazalo

ISBN 961-6294-61-X

94(100)"19"
ETN O.2 12698 HOBSBAWM E. Zanimivi PED 9 HOBSBAWM E. Zanimivi SOC 9 HOBSBAWN, E. Zanimivi... ZGO D 6487/2004,6
COBISS.SI-ID 215997696

24.
HUIZINGA, Johan
        Jesen srednjega veka / Johan Huizinga ; [prevod iz nizozemščine Bogdan Šteh ; spremna beseda Marko Štuhec]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2011. - 606 str. ; 20 cm

Prevod dela: Herfsttij der middeleeuwen. - Kronološki pregled: str. 547-569. - Okvir in platno: Jan Huizinga in njegova Jesen srednjega veka / Marko Štuhec: str. 571-589. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-26-6

930.85(4)"13/14":316.7 316.722(4)"13/14"
FRASCATI: 5-410
ARH 023 2011 HUIZINGA ETN O.9 12748 HUIZINGA J. Jesen PRK 5740/HUI HUIZINGA J. Jesen SOC 930.85 HUIZINGA J. Jesen ZGO C 6398 1, 2
COBISS.SI-ID 260632576

25.
JACOBS, Jane, 1916-2006
        Umiranje in življenje velikih ameriških mest / Jane Jacobs ; [prevod Nina Kozinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009. - 511 str. ; 19 cm

Prevod dela: The death and life of great american cities

ISBN 978-961-6798-03-7

711.4(73):316.334.56
FRASCATI: 5-404
ETN A.8 12741 JACOBS J. Umiranje GEO AME-S I 4597 911.37 JACOBS J. Umiranje SOC 33 JACOBS J. Umiranje ...
COBISS.SI-ID 248135936

26.
JALUŠIČ, Vlasta
        Kako smo hodile v feministično gimnazijo / [besedilo napisala] Vlasta Jalušič ; intervjuji Milica G. Antić ... [et al.]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2002 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 293 str. : ilustr. ; 20 cm + razglednica. - (Lila zbirka)

Intervjuji: str. 102-279. - Podatki o intervjuvankah: str. 285-288. - Bibliografija: str. 90-99. - Kazalo

ISBN 961-6271-45-8

396 305(497.4)
FRASCATI: 5-410
ETN A.10 12721 JALUŠIČ V. Kako PED 396 JALUŠIČ V. Kako SOC 396 JALUŠIČ, V. Kako...
COBISS.SI-ID 119026432

27.
JURCA, Tomaž, 1973-
        Dva meča : novo razmerje moči med Cerkvijo in državo / Tomaž Jurca. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2010 ([Ljubljana] : Studio print). - 266 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

Bibliografija: str. 243-251. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-08-2

322(4)"15" 27-9"15"
FRASCATI: 6-309
ETN O.9 12751 JURCA T. Dva SOC 32 JURCA T. Dva meča UMZG ZC/231/1
COBISS.SI-ID 251260416

28.
KONITSA Summer School in Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans (2 ; 2007 ; Konitsa, Greece)
        Balkan border crossings : second annual of the Konitsa Summer School / editors Vassilis Nitsiakos ... [et al.]. - Berlin : Lit ; London : Global [distributor], 2011. - 361 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Balkan border crossings ; Bd. 3)

Zbornik prispevkov 2nd and 3rd Konitsa Summer School in Anthropology, Ethnography Comparative Folklore of the Balkans, Konitsa (Grčija), 30.8. - 10.8.2007 in 27.7 - 9.8.2008. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-3-643-80092-3 (broš.)
ISBN 364-3-80092-4 (broš.)

572:008
FRASCATI: 5-402
ETN C.11 12673 BAKLAN Nitsiakos V. (ur.)
COBISS.SI-ID 48325730

29.
LEŠNIK, Bogdan
        Temelji psihoanalize : opombe h konceptom / Bogdan Lešnik. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009. - 313 str. ; 21 cm. - (Oranžna zbirka)

Kazalo. - Bibliografija: str. 265-280

ISBN 978-961-257-022-4

159.964.2(038)
FRASCATI: 5-100
ETN O.5 12707 LEŠNIK B. Temelji SOC 159.9 LEŠNIK B. Temelji psihoanalize
COBISS.SI-ID 248959232

30.
LIVI Bacci, Massimo
        Prebivalstvo v zgodovini Evrope / Massimo Livi Bacci ; [prevedla Vera Troha]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2005 ([Maribor] : Darima). - 279 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Modra zbirka. Delajmo Evropo / Založba /*cf.)

Prevod dela: La popolazione nella storia d'Europa. - Kazalo

ISBN 961-6271-77-6

314(4)(091) 314(4)
FRASCATI: 5-402
ETN C.1 12719 LIVI BACCI M. Prebivalstvo GEO EVR I 4255 314 LIVI BACCI M. Prebivalstvo SOC 314 LIVI BACCI, M. Prebivalstvo... ZGO C 5684/12 1-3
COBISS.SI-ID 221792512

31.
MCGREW, William Clement, 1944-
        Kulturni šimpanz : razmišljanja o kulturni primatologiji / William C. McGrew ; [prevod, poročilo s terena Maja Gašperšič ; priprava indeksa Peter Kisin ; spremna beseda Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2011 ([Ljubljana] : Studio Print). - 401 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The cultured chimpanzee : reflections on cultural primatology. - Terenska primatologi(n)ja : pismo iz Senegala / Maja Gašperšič: str. 355-381. - Primatologija in kultura / Jože Vogrinc: str. 383-398. - 600 izv. - Bibliografija: str. 293-337. - Kazali

ISBN 978-961-6798-19-8

591.5:599.883.4
FRASCATI: 5-402
ARH 023 2011 McGREW ETN O.0 12743 McGREW W. C. Kulturni
COBISS.SI-ID 256563712

32.
MOČNIK, Rastko, 1944-
        Spisi iz humanistike / Rastko Močnik. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 537 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

500 izv. - Bibliografija: str. 511-523. - Kazali

ISBN 978-961-257-019-4

165.75:316.7
FRASCATI: 6-399
ARH 023 1 MOČNIK R. ETN A.2 12710 MOČNIK R. Spisi PED 316 MOČNIK R. Spisi PRK 9161 MOČNIK R. Spisi iz humanistike SOC 316.7 MOČNIK, R. Spisi
COBISS.SI-ID 247782656

33.
MRGOLE, Albert
        Malopridna mladež med zaščitniki in preganjalci : k nastajanju mladinskega prava / Albert Mrgole. - Ljubljana : Založba /*cf., 1999 (Ljubljana : Schwarz). - 338 str. ; 20 cm + razglednica. - (Oranžna zbirka)

Bibliografija: 301-336

ISBN 961-6271-18-0

37.015.4(497.4) 316.33
FRASCATI: 5-300
ETN O.7 12712 MRGOLE A. Malopridna PED 37.015.4 MRGOLE A. Malopridna SOC 37 MRGOLE A. Malopridna mladež
COBISS.SI-ID 105724416

34.
NITSIAKOS, Vasiles G., 1958-
        On the border : transborder mobility, ethnic groups and boundaries along the Albanian-Greek frontier / Vassilis Nitsiakos. - Berlin : Lit ; Piscataway, NJ : Transaction, cop. 2010. - 498 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Balkan border crossings : contributions to Balkan ethnography ; monograph 1)

Bibliografija: str. 473-489. - Kazalo

ISBN 978-3-643-10793-0 (broš.)
ISBN 3-643-10793-5 (broš.)

314.15:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.15 12671 NITSIAKOS V. On the border
COBISS.SI-ID 51998818

35.
PALLASMAA, Juhani
        Misleča roka : eksestencialna in utelešena modrost v arhitekturi / Juhani Pallasmaa ; [prevod Polona Petek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012. - 193 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: The thinking hand

ISBN 978-961-6798-29-7

72.01
FRASCATI: 6-302
ETN O.10 12749 PALLASMAA J. Misleča FIL VII PALLASMAA J. Misleča roka
COBISS.SI-ID 261509376

36.
RÉMOND, René
        Religija in družba v Evropi : esej o sekularizaciji evropskih družb v 19. in 20. stoletju (1789-1998) / René Rémond ; [prevedel Gregor Moder]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2005. - 269 str. ; 20 cm. - (Modra zbirka. Delajmo Evropo / Založba /*cf.)

Prevod dela: Religion et société en Europe

ISBN 961-6271-75-X

316.74:2 27(4)
ETN C.2 12718 RÉMOND R. Religija PED 316 RÉMOND R. Religija SOC 316.7 RÉMOND, R. Religija... ZGO C 5684/11
COBISS.SI-ID 221795584

37.
RÖSENER, Werner
        Kmetje v evropski zgodovini / Werner Rösener ; [prevedla Alenka Mercina]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2007. - 286 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Modra zbirka / Založba /*cf.)

Prevod dela: Die Bauern in der europäischen Geschichte

ISBN 978-961-6271-96-7

316.343:63-051(4)(091) 93/94(4)
FRASCATI: 5-410
ARH 023 1 ROSENER ETN C.2 12720 RÖSENER W. Kmetje SOC 93/94 ROSENER, W. Kmetje ZGO C 5684/19
COBISS.SI-ID 236105728

38.
ROUGEMONT, Denis de, 1906-
        Ljubezen in Zahod / Denis de Rougemont ; [prevedla Zdenka Erbežnik]. - Ljubljana : Založba /*cf., 1999 (Ljubljana : Schwarz). - 457 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: L'amour et l'Occident. - Bibliografija: str. 411-421. - Bibliografija Denisa de Rougemonta / Mladen Dolar: str. 433-442. - Kazalo

ISBN 961-6271-20-2

177.61(4) 291.13:177.61 830.85(4):177.61 159.942
FRASCATI: 6-200
ETN O.0 10655 ROUGEMONT D. Ljubezen PED 159.942 ROUGEMONT D. Ljubezen PRK 7330 ROUGEMONT D. de Ljubezen 2 SLA Var II 895 ROUGEMONT D. Ljubezen SOC 1 ROUGEMONT D. Ljubezen SOC 1 ROUGEMONT D.de Ljubezen
COBISS.SI-ID 108572672

39.
ROY, Modhumita
        Made in India : eseji o razredu, spolu in kulturi / Modhumita Roy ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda Tanja Rener]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2010 ([Maribor] : Darima). - 159 str. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Made in India. - 500 izv. - Za orientacijo proti orientalizmu / Tanja Rener: str. 139-158. - Bibliografija: str. 123-132. - Kazalo

ISBN 978-961-257-029-3

930.85(540)"17/19" 39(540)
FRASCATI: 5-410 5-402
ETN N.3 12731 ROY M. Made SOC 93/94 ROY M. Made in India
COBISS.SI-ID 252948992

40.
SAND, Shlomo
        Kako so izumili judovsko ljudstvo / Shlomo Sand (Šlomo Zand) ; [prevod Polona Poberžnik ; spremna beseda Tomaž Mastnak ; prevod verzov Daniela Defoeja v spremni besedi Milan Jesih]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2010 ([Maribor] : Darima). - 517 str. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: The invention of the Jewish people; izvirnik v heb. - Prispevek h kritiki sionističnega imaginarija / Tomaž Mastnak: str. 497-514. - 500 izv. - Bibliografija: str. 455-481. - Kazalo

ISBN 978-961-257-027-9

323.1(=411.16) 26 930.85(=924)
FRASCATI: 5-410 6-100
ETN O.11.4 12730 SAND S. Kako PRK 9508 SAND S. Kako so izumili SOC 323.1 SAND S. Kako so izumili ... ZGO C 5338/41
COBISS.SI-ID 253006848

41.
SAVIGLIANO, Marta E.
        Tango in politična ekonomija strasti / Marta E. Savigliano ; prevod Polona Mesec. - Ljubljana : Sophia, 2007 (Ljubljana : Rotosi). - VIII, 309 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razgledi ; 2007, 7)

500 izv. - O avtorici: str. II. - Prevod dela: Tango and the political economy of passion. - Bibliografija: str. 275-299. - Kazalo

ISBN 978-961-6294-92-8

793.33:316.728
FRASCATI: 5-410
ETN A.13 12701 SAVIGLIANO M. E. Tango SOC 79 SAVIGLIANO M. E. Tango ...
COBISS.SI-ID 236801536

42.
SCHUMPETER, Joseph Alois
        Lahko kapitalizem preživi? : ustvarjalno uničevanje in prihodnost globalne ekonomije / Joseph A. Schumpeter ; [prevod Zdenka Erbežnik ; spremna beseda Božidar Debenjak, Primož Krašovec]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2010 ([s. l.] : Studio print). - 179 str. ; 20 cm

Prevod dela: Can capitalism survive?. - 600 izv.

ISBN 978-961-6798-14-3

339.9 330.342.14
FRASCATI: 5-410
ETN A.3 12745 SCHUMPETER J. A. Lahko SOC 33 SCHUMPETER J. A. Lahko kapitalizem ...
COBISS.SI-ID 253732352

43.
SMITH, Adam, 1723-1790
        Bogastvo narodov : raziskava o naravi in vzrokih bogastva narodov / Adam Smith ; [prevod Bogdan Gradišnik] ; izbor in spremna beseda Bernard Brščič. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2010 ([S. l.] : Studio print). - 704 str. ; 20 cm

Prevod dela: An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. - Bogastvo narodov - politična ekonomija klasičnega liberalizma / Bernard Brščič: str. 641-690. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-07-5

330.1
FRASCATI: 5-200
ETN A.3 12740 SMITH A. Bogastvo FIL IX SMITH A. Bogastvo narodov PRK 5740/let. 2010 SMITH A. Bogastvo SOC 33 SMITH A. Bogastvo narodov
COBISS.SI-ID 250995200

44.
SMITH, Dennis
        Vzpon historične sociologije / Dennis Smith ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Avgust Lešnik]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2011. - 414 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Skica za zgodovino historične sociologije / Bogdan Lešnik: str. 369-414. - Bibliografija: str. 317-363

ISBN 978-961-6798-25-9

316.244
FRASCATI: 5-410
ETN O.6 12735 SMITH D. Vzpon PRK 5740/SMI SMITH D. Vzpon SOC 316.2 SMITH D. Vzpon ZGO C 6379
COBISS.SI-ID 260601344

45.
SONTAG, Susan, 1933-2004
        Pogled na bolečino drugega / Susan Sontag ; prevod in spremna beseda Seta Knop. - Ljubljana : Sophia, 2006 (Ljubljana : Rotosi). - 140 str. ; 22 cm. - (Zbirka Spekter ; 2006, 10)

Prevod dela: Regarding the pain of others. - Fotografija kot nečisto pričevanje / Seta Knop: str. 127-136. - Prevodi Susan Sontag v slovenski jezik: str. 137-138. - Kazalo

ISBN 961-6294-76-8

355.01:77.044 77.044
FRASCATI: 6-302
ETN B.2 12704 SONTAG S. Pogled FIL VII SONTAG S. Pogled na bolečino... PED 7 SONTAG S. Pogled PRK 8120 SONTAG S. Pogled SOC 7 SONTAG, S. Pogled...
COBISS.SI-ID 226850560

46.
        SOVJETSKI montažni film : zbornik / Ejzenštejn ... [et al.] ; [prevedli Daša Cerar ... [et al.] ; izbor Andrej Šprah, Jernej Habjan ; spremni študiji Andrej Šprah, Marko Kržan]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2011 ([Ljubljana] : Studio print). - 318 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Sovjetski revolucionarni film in njegova teorija / Andrej Šprah: str. 289-307. - O besedi v nemem filmu in o Juriju Tinjanovu / Marko Kržan: str. 309-318. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-24-2

791.2(47+57)"1928/1932"(082)
FRASCATI: 6-302
ETN O.10 12739 EJZENŠTEJN S. M. Sovjetski PRK 5740/let. 2011 SOVJETSKI Ejzenštejn et al. SLA Var I 508 SOVJETSKI SOC 79 SOVJETSKI Ejzenštejn S.M. et al.
COBISS.SI-ID 259388928

47.
STANIČ, Tomo
        Arhitekturni gledalec / Tomo Stanič. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2011 ([Ljubljana] : Studio print). - 212 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

500 izv. - Bibliografija: str. 205-212

ISBN 978-961-6798-20-4

72.01
FRASCATI: 2-107
ETN O.10 12750 STANIČ T. Arhitekturni
COBISS.SI-ID 257596416

48.
STROHMEYER, Arno
        Svoboda politike in moč vere : študije o politični kulturi deželnih stanov habsburške monarhije v času verskih vojn (ok. 1550 - ok. 1650) / Arno Strohmeyer ; [prevod Marko Štuhec ; spremna beseda Sašo Jerše]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2011 ([Maribor] : Darima). - 292 str. : ilustr. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)

500 izv. - Besednjak oblasti v "najboljšem vseh možnih svetov" / Sašo Jerše: str. 255-280. - Izbrana bibliografija Arna Strohmeyerja: str. 283-290

ISBN 978-961-257-036-1

342.54(436-89)"15/16" 316.72:32(436-89) 94(436-89)"15/16"
FRASCATI: 6-100
ETN O.9 12724 STROHMEYER A. Svoboda SOC 316.7 STROHMEYER A. Svoboda ... ZGO C 5338/43
COBISS.SI-ID 257692160

49.
UREK, Mojca
        Zgodbe na delu : pripovedovanje, zapisovanje in poročanje v socialnem delu / Mojca Urek. - Ljubljana : Založba /*cf., 2005. - 319 str. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

Bibliografija: str. 301-312

ISBN 961-6271-76-8

364:808.543 36
FRASCATI: 5-410
ETN A.10 12711 UREK M. Zgodbe PED 36 UREK M. Zgodbe SLA Var I 466 UREK M. Zgodbe na delu
COBISS.SI-ID 221286912

50.
VIDMAR, Ksenija H.
        Zemljevidi vmesnosti : eseji o evropski kulturi in identiteti po koncu hladne vojne / Ksenija Vidmar Horvat. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - XVII, 273 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 28)

500 izv. - O avtorici: str. [II]. - Bibliografija: str. 255-266. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-10-8

316.73(4):930.85 930.85(4)
FRASCATI: 5-415 6-100
ETN O.9 12699 VIDMAR HORVAT K. Zemljevidi PRK 9331 VIDMAR HORVAT K. Zemljevidi SOC 316.7 VIDMAR, K. H. Zemljevidi vmesnosti ZGO C 5834/2009, 28
COBISS.SI-ID 249172224

51.
VODOVNIK, Žiga
        Anarhija vsakdanjega življenja : zapiski o anarhizmu in njegovih pozabljenih pritokih / Žiga Vodovnik ; [predgovor Howard Zinn]. - Ljubljana : Sophia, 2010 (Ljubljana : Rotosi). - XIII, 184 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 2010, 32)

500 izv. - O avtorju na prelim. str. - Bibliografija: str. 161-176. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-16-0

329.285 330.862
FRASCATI: 5-410
ETN A.3 12703 VODOVNIK Ž. Anarhija SOC 32 VODOVNIK Ž. Anarhija ...
COBISS.SI-ID 252239360

52.
WOLF, Eric R., 1923-1999
        Kmečke vojne 20. stoletja / Eric R. Wolf ; [prevod Polona Poberžnik ; spremna beseda Lev Centrih]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2011 ([Maribor] : Darima). - 407 str. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Peasant wars of the twentieth century. - 500 izv. - Dolgo 20. stoletje kmečkih vojn : družbeni pretresi in zgodovina agrarnega vprašanja / Lev Centrih: str. 381-406. - Bibliografija: str. 363-379

ISBN 978-961-257-038-5

94(100)"19" 323.269.6(100)"19" 323.3:63-051(100)"19"
FRASCATI: 5-410
ETN O.9 12726 WOLF E. R. Kmečke SOC 354.48 WOLF E. R. Kmečke ZGO C 5338/44
COBISS.SI-ID 259123200

53.
WÖLFFLIN, Heinrich
        Temeljni pojmi umetnostne zgodovine : problem razvoja sloga v novejši umetnosti / Heinrich Wölfflin ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Tomislav Vignjević]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 (Studio print). - 303 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis ; letn. 2009)

Prevod dela: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. - Wölfflinovi temelji sloga in oblike / Tomislav Vignjević: str. 289-303. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-961-6798-04-4

7.034
FRASCATI: 6-303
ARH 023 2009 WÖLFFLIN ETN O.10 12737 WÖLFFLIN H. Temeljni PRK 5740/let. 2009 WÖLFFLIN H. Temeljni SOC 7 WÖLFFLIN H. Temeljni ... SOC 7 WÖLFFLIN H. Temeljni pojmi UMZG C/Woel/7
COBISS.SI-ID 248332544

54.
ZLODRE, Janko
        Notice o arhitekturi in drugem / Janko Gerdol Zlodre ; [spremna beseda Miha Dešman]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2011 ([Maribor] : Darima). - 410 str., 16 str. pril. ; 20 cm + razglednica. - (Oranžna zbirka)

500 izv. - V ogledalu teorije / Miha Dešman: str. 389-403. - Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav Buldožer / Marko Zorko: str. 405-408. - Bibliografija: str. 371-377. - Prve objave: str. 367-368. - Kazalo

ISBN 978-961-257-034-7

72.01
FRASCATI: 2-107
ETN O.10 12714 GERDOL ZLODRE J. Notice
COBISS.SI-ID 256027392


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO