COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

1.
BEZEK, Ana
        Lov in lovstvo na Rakitni : seminarska naloga 2 / Ana Bezek. - Ljubljana : [A. Bezek], 2010. - 34 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 33-34. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

639.1:39(497.4Rakitna)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2821 BEZEK A. Lov
COBISS.SI-ID 46082146

2.
BOČKO, Vesna
        Rodni krog : doživetje doživetega? : seminar / Vesna Bočko. - [S. l.] : [V. Bočko], 2009. - 43 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: str. 39-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

29:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2790 BOČKO V. Rodni
COBISS.SI-ID 45948002

3.
BREŽE, Vida
        Tango : antropološki pogledi na popularni ples / Vida Breže. - Ljubljana : [V. Breže], 2009. - 62 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 57-62. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

793.33:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2804 BREŽE V. Tango
COBISS.SI-ID 45981538

4.
FURMAN, Jerneja
        Judovstvo, Judje - antropologija, antropologi : pregled njihovih povezav : seminarska naloga 1 / Jerneja Furman. - Ljubljana : [J. Furman], 2010. - 24 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 21-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

26:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2788 FURMAN J. Judovstvo
COBISS.SI-ID 45942370

5.
GAŠPARIČ, Slavica
        Arheološki center na Panorami : varstvo dediščine in razvoj turizma : seminarska naloga / Slavica Gašparič. - Ljubljana : [S. Gašparič], 2010. - 23 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

902(497.4Ptuj)
FRASCATI: 6-103
ETN Sem 2778 GAŠPARIČ S. Arheološki
COBISS.SI-ID 45677922

6.
HVALA, Ines
        Želja po slavi v sodobni Sloveniji : diplomsko delo / Ines Hvala. - Ljubljana : [I. Hvala], 2010. - 94 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 87-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.3:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2816 HVALA I. Želja
COBISS.SI-ID 46071394

7.
JANŽEKOVIČ, Nuša
        Možnosti izvirnejše prezentacije dediščine : spominske hiše na poti kulturne dediščine : seminarska naloga II / Nuša Janžekovič. - [S. l.] : [N. Janžekovič], [2006]. - 29 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str. 28-29. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Vrba)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2786 JANŽEKOVIČ N. Možnosti
COBISS.SI-ID 45940322

8.
JANŽEKOVIČ, Nuša
        Življenje v grapi : oris stavbarstva in bivalne kulture v Zakojški grapi na Cerkljanskem : diplomsko delo / Nuša Janžekovič in Katarina Žbogar. - Ljubljana : [N. Janžekovič, K. Žbogar], 2010. - 143 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 131-137. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Zakojca)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2820 JANŽEKOVIČ, ŽBOGAR Življenje
COBISS.SI-ID 46081634

9.
JERMAN, Jerneja
        Socialni spomin na politične zapornike v Španiji : politična moč spominjanja in pozabljanja : diplomsko delo / Jerneja Jerman. - Ljubljana : [J. Jerman], 2010. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik, somentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 51-58. - Povzetek ; Resumen. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

341.346-052:572(460)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2806 JERMAN J. Socialni
COBISS.SI-ID 45983842

10.
KARIM, Goran
        Igre na srečo : (seminarska naloga) / Goran Karim. - Ljubljana : [G. Karim], 2007. - 22 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:159.9
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2802 KARIM G. Igre
COBISS.SI-ID 45973602

11.
KARIM, Goran
        Reklame in reklamarji : razsežnosti in meje ustvarjalcev na področju oglaševanja v procesu spreminjanja simbolne krajine : diplomsko delo / Goran Karim. - Ljubljana : [G. Karim], 2010. - 52 f., [2] f. pril. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 49-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.1:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2809 KARIM G. Reklame
COBISS.SI-ID 45994594

12.
KIKELJ, Urša
        Ljubljanska otroška igrišča : diplomsko delo / Urša Kikelj. - Ljubljana : [U. Kikelj], 2011. - 77 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 72-77. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

712.256:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2819 KIKELJ U. Ljubljanska
COBISS.SI-ID 46076258

13.
KLEMEN, Luka, 1986-
        Islam v Sloveniji : pogled mladostnikov iz versko mešanih družin : seminarska naloga 1 / Luka Klemen. - Ljubljana : [L. Klemen], 2008. - 25 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: str. 22-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

28:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2791 KLEMEN L. Islam
COBISS.SI-ID 45949026

14.
KOJC, Špela
        Umetni in trgovski vrtnar - Alojz Kojc : zeleno za vse čase : seminar I / Špela Kojc. - Velenje : [Š. Kojc], 2009. - 27 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 26-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

635:39(497.4Šoštanj)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2796 KOJC Š. Umetni
COBISS.SI-ID 45955682

15.
KOREN, Anja, 1989-
        Kako na Slovence gledajo priseljenci? : seminar II. / Anja Koren. - Ljubljana : [A. Koren], 2010. - 16 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 14-16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:314.15(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2777 KOREN A. Kako
COBISS.SI-ID 45676642

16.
KOSI, Petra, 1990-
        Družbena in gospodarska prilagajanja plemen v Maharashtri : seminar II / Petra Kosi. - Ptuj : [P. Kosi], 2011. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:33(540)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2818 KOSI P. Družbena
COBISS.SI-ID 46072930

17.
LAZNIK, Tjaša
        Forenzična antropologija : stik kulturne in fizične antropologije : diplomsko delo / Tjaša Laznik. - Ljubljana : [T. Laznik], 2011. - 84 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 79-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2829 LAZNIK T. Forenzična
COBISS.SI-ID 46299234

18.
LAZNIK, Tjaša
        Kosovska bitka v kontekstih pisane zgodovine : (pisno delo pri seminarju Etnologije Balkana) / Tjaša Laznik. - Ravne na Koroškem : [T. Laznik], 2008. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.115)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2827 LAZNIK T. Kosovska
COBISS.SI-ID 46108770

19.
LAZNIK, Tjaša
        Srbski pogled na Kosovo in posledično oblikovanje mnenj v srbski transnacionalni skupnosti v Sloveniji : seminar / Tjaša Laznik. - Ravne na Koroškem : [T. Laznik], 2007. - 45 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 44-45. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2826 LAZNIK T. Srbski
COBISS.SI-ID 46108258

20.
LUSKOVIČ, Iztok
        Moderna kmečka hiša v Ljutomersko-ormoških goricah na primeru Koga : (seminarska naloga) / Iztok Luskovič. - Ljubljana : [I. Luskovič], 2006. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 25-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.6:39(497.4Kog)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2813 LUSKOVIČ I. Moderna
COBISS.SI-ID 46062946

21.
MIKLAVC Turnher, Primož Pablo
        Ljubljansko meščanstvo v kontekstu družbenopolitičnih in ekonomskih sprememb po drugi svetovni vojni : diplomsko delo / Primož Pablo Miklavc Turnher. - Ljubljana : [P. P. Miklavc Turnher], 2011. - 76 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 96-104. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

32:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2824 MIKLAVC TURNHER P. P. Ljubljansko
COBISS.SI-ID 46097506

22.
NAHTIGAL, Katarina, etnologinja, 1986-
        Svoboda za vse, zaprimo taborišča, ne ljudi! Noborder camp 2006 : migracijska politika in aktivizem : seminar II / Katarina Nahtigal. - Ljubljana : [K. Nahtigal], 2010. - 32 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 28-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:314.15(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2803 NAHTIGAL K. Svoboda
COBISS.SI-ID 45980514

23.
NANUT, Mojca
        Koncept časti in sramu v mediteranski Evropi : seminarska naloga / Mojca Nanut. - Ljubljana : [M. Nanut], 2011. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 18-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:316(4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2825 NANUT M. Koncept
COBISS.SI-ID 46107234

24.
NEMANIČ, Tina, etnologinja, 1984-
        Fitnes kot modna mjuha industrije "mučilnih naprav" za oblikovanje telesa ali kot način življenja : diplomsko delo / Tina Nemanič. - Ljubljana : [T. Nemanič], 2010. - 58 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 52-56. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.015.132:39(497.4Črnomelj)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2798 NEMANIČ T. Fitnes
COBISS.SI-ID 45961314

25.
NESKIĆ, Jasmina
        Turizem z mehurčki : pregled zgodovine turizma Rogaške Slatine in njegova evalvacija v sodobnosti : diplomsko delo / Jasmina Neskić. - Ljubljana : [J. Neskić], 2010. - 78 f. ; 30 cm : ilustr. + 2 CD-ja

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 73-77. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

614.215:39(497.4Rogaška Slatina)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2805 NESKIĆ J. Turizem
COBISS.SI-ID 45982818

26.
OBLAK, Katarina, 1983-
        Ljubiteljska gledališka dejavnost v Grosupljem od leta 1985 do leta 2010 : seminar I / Katarina Oblak. - Ljubljana : [K. Oblak], 2010. - 44 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 42-44. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

792:39(497.4Grosuplje)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2780 OBLAK K. Ljubiteljska
COBISS.SI-ID 45696098

27.
OBRULEK, Tjaša
        Da trgovci odhajajo od tod? Res škoda, pa tako lepo mesto imate. : umiranje in ponovno oživljanje starega mestnega jedra Kranja : seminarska naloga 2 / Tjaša Obrulek. - Kranj : [T. Obrulek], 2010. - 32 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 30-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

67:39(497.4Kranj)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2797 OBRULEK T. Da trgovci
COBISS.SI-ID 45956194

28.
OBRULEK, Tjaša
        Šaman - plod domišlije antropologov ali resnična osebnost : seminar 1 / Tjaša Obrulek. - Kranj : [T. Obrulek], 2009. - 29 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 27-29. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

256:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2794 OBRULEK T. Šaman
COBISS.SI-ID 45952098

29.
PORI, Mojca
        Ljudsko živinozdravilstvo na Koroškem : diplomsko delo / Mojca Pori. - Prevalje : [M. Pori], 2010. - 85 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 79-83. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

615.89:39(497.4Mežica)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2815 PORI M. Ljudsko
COBISS.SI-ID 46070114

30.
PURNAT, Blaž
        Zakrivanje žensk v Turčiji kot del družabnega in političnega diskurza : (seminar I) / Blaž Purnat. - Ljubljana : [B. Purnat], 2010. - 22 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 21-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

28:572(560)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2817 PURNAT B. Zakrivanje
COBISS.SI-ID 46072162

31.
RAZGORŠEK, Rok
        Bobnenje zvočnih sistemov : primerjava slovaške in slovenske regejske podkulture : diplomsko delo / Rok Razgoršek. - Ljubljana : [R. Razgoršek], 2010. - 78 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 68-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2812 RAZGORŠEK R. Bobnenje
COBISS.SI-ID 46061666

32.
RAZGORŠEK, Rok
        Rastafarijanstvo v Sloveniji? : seminar / Rok Razgoršek. - [S. l.] : [R. Razgoršek], 2006. - 23 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 22-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

29:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2795 RAZGORŠEK R. Rastafarijanstvo
COBISS.SI-ID 45952610

33.
SAJOVIC, Anja
        Vpliv turizma na ribiške skupnosti držav arktičnega severa : seminarska naloga 2 / Anja Sajovic. - Ljubljana : [A. Sajovic], 2010. - 29 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 27-29. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(481)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2808 SAJOVIC A. Vpliv
COBISS.SI-ID 45985634

34.
SELIČ, Tjaša
        Presaditev organov kot družbeni proces : (diplomsko delo) / Tjaša Selič. - Ljubljana : [T. Selič], 2011. - 102 f., [4] f. pril. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 92-101. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

61:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2822 SELIČ T. Presaditev
COBISS.SI-ID 46091618

35.
SIMONČIČ, Bernardka
        Prvi birt v Šentjernej, to je Recelj najpoprej : seminarska naloga 2 / Bernardka Simončič. - [S. l.] : [B. Simončič], 201?. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str. 53-54. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

640:39(497.4Šentjernej)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2781 SIMONČIČ B. Prvi
COBISS.SI-ID 45696610

36.
SNOJ, Urša
        Ničiren Daišonin in človeška revolucija : seminar 1 / Urša Snoj. - Ljubljana : [U. Snoj], 2009. - 32 str. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: str. 30-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

24:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2792 SNOJ U. Ničiren
COBISS.SI-ID 45950306

37.
ŠINIGOJ, Barbara, 1985-
        Pašni in pastirski objekti od Karavank do Krasa : propad, ohranjanje ali obnova? : seminarska naloga 2 / Barbara Šinigoj. - Vrhnika : [B. Šinigoj], 2010. - 94 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 94. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

636.083.5:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2814 ŠINIGOJ B. Pašni
COBISS.SI-ID 46064482

38.
ŠTEFANIČ, Janja, 1988-
        Raeljansko gibanje v medijih : seminarska naloga 1 / Janja Štefanič. - Ljubljana : [J. Štefanič], 2009. - 41 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 35-41. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

29:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2787 ŠTEFANIČ J. Raeljansko
COBISS.SI-ID 45941602

39.
TURK, Cita
        Peru : realna podoba/ sanjska predstava : seminarska naloga II / Cita Turk. - [S. l.] : [C. Turk], 2007. - 35 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 33-35. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(85)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2801 TURK C. Peru
COBISS.SI-ID 45973090

40.
TURK, Cita
        Reprezentacija marginalnih skupnosti v slovenskih medijih : obravnavanje istospolnih zvez ob sprejemanju družinskega zakonika : diplomsko delo / Cita Turk. - Ljubljana : [C. Turk], 2010. - 92 f., [2] f. pril. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 83-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.3:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2810 TURK C. Reprezentacija
COBISS.SI-ID 46060130

41.
URŠIČ, Tanja, 1986-
        Poslovna priložnost ali doživetje svetega? : religiološke razsežnosti mrežnomarketinškega podjetja : seminar 1 / Tanja Uršič. - Ljubljana : [T. Uršič], 2009. - 37 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: str. 35-37. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

339.138:2
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2793 URŠIČ T. Poslovna
COBISS.SI-ID 45950818

42.
VRBANČIČ, Sanja
        Sodarstvo : seminarska naloga 2 / Sanja Vrbančič. - Ljubljana : [S. Vrbančič], 2010. - 20 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

674.4:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2779 VRBANČIČ S. Sodarstvo
COBISS.SI-ID 45681250

43.
VRHOVAC, Marina
        Domačija Vešner na Planici nad Framom : seminarska naloga II / Marina Vrhovac. - [S. l.] : [M. Vrhovac], 2009. - 17 f., [7] f. uvez. pril. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 15-16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Planica nad Framom)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2782 VRHOVAC M. Domačija
COBISS.SI-ID 45697890

44.
VRHOVAC, Marina
        Družbeni spol in nove reprodukcijske tehnologije v Sloveniji : diplomsko delo / Marina Vrhovac. - Ljubljana : [M. Vrhovac], 2011. - 63 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 60-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

639.3.034.2:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2828 VRHOVAC M. Družbeni
COBISS.SI-ID 46109026

45.
VRHOVAC, Marina
        Dvorec Betnava pri Mariboru : zgodovinski razvoj lastništva, današnje stanje ter načrti za prihodnost : seminarska naloga I / Marina Vrhovac. - [S. l.] : [M. Vrhovac], 2008. - 24 f., [10] f. uvez. pril. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.8:39(497.4Betnava)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2783 VRHOVAC M. Dvorec
COBISS.SI-ID 45925986

46.
WEBER, Jane
        Matija Murko in njegov vpliv na sodobno folkloristiko : [seminarska naloga na podiplomskem študiju OEIKA] / Jane Weber. - Ljubljana : [J. Weber], 2010. - 58 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 46-57. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398Murko M.
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2776 WEBER J. Matija
COBISS.SI-ID 45675106

47.
WEBER, Jane
        Osnutek modela za proučevanje afriških glasbenih tradicij v novem okolju (npr. v ZDA) in afro-ameriških značilnosti v Afriki : seminarska naloga / Jane Weber. - Ljubljana : [J. Weber], 2005. - 23 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Svanibor Pettan. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:39
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2784 WEBER J. Osnutek
COBISS.SI-ID 45926242

48.
ZGAGA, Petra
        Dojemanje in odnos do otrok kot zrcalo družbe in časa : otrok in otroštvo v reviji Ciciban med leti 1045 in 2005 : diplomsko delo / Petra Zgaga. - Škofja Loka : [P. Zgaga], 2006. - 67 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 62-65. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

087.5:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2800 ZGAGA P. Dojemanje
COBISS.SI-ID 45963618

49.
ŽBOGAR, Katarina
        Mora v kontekstu čarovništva : seminarska naloga 1 / Katarina Žbogar. - Škofja Loka : [K. Žbogar], 2006. - 33 f., [94] f. uvez. pril. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 32-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2799 ŽBOGAR K. Mora
COBISS.SI-ID 45961826

50.
ŽVAB, Andraž Marjan
        Magična filozofija Aleistra Crowleya : seminarska naloga / Andraž Žvab. - [S. l.] : [A. Žvab], 2010. - 66 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: str. 59-66. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

133.4:39
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2785 ŽVAB A. M. Magična
COBISS.SI-ID 45927778

51.
ŽVAB, Andraž Marjan
        Sophic hydrolith : esej o Veliki Umetnosti : (seminarska naloga) / Andraž Žvab. - Kranj : [A. Žvab], 2009. - 73 str. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: str. 65-73. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

133.5:54
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2789 ŽVAB A. M. Sophic
COBISS.SI-ID 45945954


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO