COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA1.
ACHEBE, Chinua
        Razpad / Chinua Achebe ; [prevedel Branko Avsenak ; spremno besedo napisal Nikolai Jeffs]. - Dopolnjeni ponatis prevoda iz leta 1964. - Ljubljana : Založba */cf, 2007 ([Maribor] : Darima). - 219 str. ; 20 cm. - (Zbirka Kaif)

Prevod dela: Things fall apart. - Vzpon kritičnega bibliomita / Nikolai Jeffs: str. 165-214. - Prvič izšlo pod naslovom Okonkvo. - 500 izv.

ISBN 978-961-257-001-9

821.111(669)-311.2 821.111(669).09Achebe C.
FRASCATI: 5-402
ETN M.3 12437 ACHEBE C. Razpad PRK 8373 ACHEBE C. Razpad
COBISS.SI-ID 234983936

2.
ADAM, Barbara, 1945-
        Čas / Barbara Adam ; [prevod Barbara Banović, Jelena Varda, Milan Franc]. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2010. - 154 str. ; 21 cm. - (Frontier ; 050)

Prevod dela: Time. - Bibliografija: str. 140-148. - Kazalo

ISBN 978-961-6620-16-1

115
FRASCATI: 6-301
ETN O.5 12439 ADAM B. Čas FIL II ADAM B. Čas PRK 9624 ADAM B. Čas SOC 1 ADAM B. Čas
COBISS.SI-ID 253673472

3.
        ALMINE meje in margine / [uredila Marija Počivavšek ; prevod Špela Odlazek ; fotografije Muzej novejše zgodovine Celje ... et al.]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2009. - 184 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Povzetki v angl.

ISBN 978-961-6339-23-0

929Karlin A.(082) 821.112.2(497.4).09:929Karlin A.(082)
FRASCATI: 5-402
ETN O.2 12456 ALMINE Roženbergar T. (ur.) GER AR ŠLIBAR N. ALMINE MEJE
COBISS.SI-ID 247877632

4.
        ANTHROPOLOGY of work review . - Stewartsville, N.J. : Society for the Anthropology of Work

Je nadaljevanje: Anthropology of work newsletter
ISSN 0883-024X = Anthropology of work review
ETNPerTu
Vol. 32 2011 no. 1+2+#
COBISS.SI-ID 514813721

5.
BALKOVEC Debevec, Marjetka
        V Črnomlju od nekdaj bili so veseli --- : Črnomelj v kulturnem in družabnem utripu od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne / Marjetka Balkovec Debevec ; [prevod povzetka v angleški jezik Nives Sulič-Dular, prevod povzetka v nemški jezik Marinka Krenker]. - Črnomelj : Občina, 2008. - 352 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 323-332

ISBN 978-961-90233-4-1

930.85(497.4Črnomelj)"18/19" 394(497.4Črnomelj)"18/19" 008(497.4Črnomelj)"18/19"
FRASCATI: 5-402
ETN D.2 12431 BALKOVEC DEBEVEC M. V Črnomlju
COBISS.SI-ID 238393088

6.
BORISOV, Peter, 1919-2011
        Od ranocelništva do začetkov znanstvene kirurgije na Slovenskem = From war surgery to the beginnings of scientific surgery in Slovenia / Peter Borisov. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1977. - 339 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za medicinske vede = Opera / Academia scientarium et artium Slovenica. Classis VI, Medicina ; 1, ISSN 0352-8405)

617.5(497.12)(091)
FRASCATI: 3-000
ETN D.3.4 12475 BORISOV P. Od ranocelništva ZGO D 2883
COBISS.SI-ID 1763841

7.
DOUGLAS, Mary, 1921-2007
        Čisto in nevarno : analiza konceptov nečistosti in tabuja / Mary Douglas ; prevedla Marija Zadar. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 261 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Bibliografija: str. 254-261

ISBN 978-961-242-325-4

316.754.6 2-536.1 572:316
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12441 DOUGLAS M. Čisto FIL IX.3 DOUGLAS M. Čisto SOC 2 DOUGLAS M. Čisto in nevarno
COBISS.SI-ID 253367296

8.
DVORŠAK, Andrej
        Padarske bukve : [tisočletja ljudskega zdravilstva] / [[besedilo in] fotografije] Andrej Dvoršak. - Ljubljana : Slon, 1994 (Ljubljana : Delo). - 236 str., XXIV str. barvnih pril. ; 21 cm : ilustr. - (Odmevi časa)

Podnasl. na ov. - Bibliografija: str. 226-229

ISBN 961-6155-01-6

615.89:39(091) 615.322(091) 633.88(091)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.4 12474 DVORŠAK A. Padarske
COBISS.SI-ID 45101312

9.
        EPIDEMIČNE bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju = Le malattie epidemiche in Istria tra '800 e '900 = Zarazne bolesti u Istri tijekom 19. i 20. stoljeća : [prispevki s študijskega dneva, relazioni della giornata di studio, Izola - Isola, 6-10-2009] / uredil, a cura di, uredio Ante Škrobonja. - Koper = Capodistria : Histria Editiones, 2010. - 191 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Histria colloquium ; 2)

Hrbtni nasl.: Epidemične bolezni = Malattie epidemiche = Zarazne bolesti. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Prispevki v slov., ital. ali hrv. - 300 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetek v jeziku prispevka in ital. ali v ital. in slov.

ISBN 978-961-92235-7-4

94:616-036.22(497.472+497.571)"18/19" 616-036.22(497.472+497.571)"18/19"
FRASCATI: 6-100
ETN D.3.4 12483 EPIDEMIČNE Škrobonja A. (ur.)
COBISS.SI-ID 253932288

10.
GODELIER, Maurice, 1934-
        Uganka daru / Maurice Godelier ; prevedla Suzana Koncut. - Ljubljana : Študentska založba, 2006 ([Ljubljana] : Formatisk). - 289 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: L'énigme du don. - Bibliografija: str. 275-289

ISBN 961-242-086-6
ISBN 978-961-242-086-4 (broš.)

395.83 316.7
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12442 GODELIER M. Uganka FIL IX GODELIER M. Uganka daru SOC 316.7 GODELIER M. Uganka daru
COBISS.SI-ID 229785856

11.
        GOSPA, če ni dobro, ni treba nič plačat : Brežice, trgovsko mesto : [zbornik znanstvenih razprav] / [avtorji Borut Batagelj ... [et al.] ; uredil Jože Škofljanec ; prevedli Manca Gašperšič, Mojca Retelj]. - Krško : Zavod Neviodunum, 2009 (Ljubljana : Vitez). - 387 str. : ilustr. ; 25 str. - (Zbirka Brežiške študije ; 3)

Drugi dodatek k nasl. naveden na str. 3. - 500 izv. - Bibliografija, izvleček v slov. in angl. ter povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6784-06-1

94(497.4Brežice)(091) 339.13(497.4Brežice)(091) 39
FRASCATI: 6-100
ETN D.1.7 12432 GOSPA Škofljanec J. (ur.) ZGO D 7410
COBISS.SI-ID 248745216

12.
GRADIŠNIK, Marina
        Ribnica, veličina majhnosti : ribniška zgodovina od prazgodovinske naselbine pri Žlebiču do devetdesetih let prejšnjega stoletja / Marina Gradišnik ; [priredba Bajke o nastanku Ribnice Vesna Horžen]. - Ribnica : Muzej Miklova hiša, 2007 ([Ljubljana] : Hren). - 69 str. : ilustr. ; 28 cm

1.800 izv. - Bibliografija: str. 68

ISBN 978-961-91361-4-0

94(497.4Ribnica)(083.824) 39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2 12433 GRADIŠNIK M. Ribnica
COBISS.SI-ID 234124032

13.
        GREGOR Krek (1840-1905) : filologija in slovanstvo / [uredil Jurij Fikfak]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - VIII, 256 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Traditiones / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; letn. 35, št. 2 (2006), supl.)

Bibliografija Gregorja Kreka / [Drago Samec]: str. 246-256. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih ter povzetek v angl. ali nem. pri večini prispevkov

ISBN 961-6568-69-8
ISBN 978-961-6568-69-2

929 Krek G. 811.16:929 Krek G. 82.0 Krek G.(082) 39(497.4):929 Krek G.(082)
FRASCATI: 6-200
ETN D.0 12453 GREGOR KREK Fikfak J. (ur.)
COBISS.SI-ID 229243904

14.
HERBERSTEIN, Žiga
        Moskovski zapiski / Sigismund Herberstein. - Ponatis izd. iz leta 1951 z dodano spremno besedo Vaska Simonitija. - Ljubljana : Slovenska matica, 2001 ([Ljubljana] : "Jože Moškrič"). - 290 str., XIX večinoma zganj. f. pril. ; 25 cm

Izv. nasl.: Rerum Moscoviticarum commentarii, 1549. - Umetnost pogajanja in neizprosnost oblasti / Vasko Simoniti: str. 277-287

ISBN 961-213-087-6

94(47)"15" 929 Herberstein Ž.
FRASCATI: 5-402
ETN E.0 12470 HERBERSTEIN S. Moskovski PRK 7603 HERBERSTEIN Ž. Moskovski ZGO D 6694
COBISS.SI-ID 115927040

15.
        HISTOIRE de l'oubli en contextes postsocialiste et postcolonial = Zgodovina pozabe v postsocialističnem in postkolonialističnem kontekstu / zbrali in uredili Patrick Vauday ... [et al.] ; [traduction Paula Zupanc]. - Koper : Université de Primorska, Centre de recherches scientifiques, Maison d'édition Annales : Société d'historie de Primorska Sud, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 456 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

300 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo. - Résumés ; Povzetki

ISBN 978-961-6732-08-6 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

930.1:316(082) 316.7:159.953.3(082)
FRASCATI: 5-410 6-100
ETN G.2 12466 ZGODOVINA Rotar B. (ur.) SOC 316.7 VAUDAY P. et al. ur. HISTORIE ... ZGO F 435/24
COBISS.SI-ID 248079360

16.
        INDIJA Komandija : prozna ljudska besedila z Vipavskega, Goriškega, s Krasa in Tolminskega iz 19. stoletja / [zbral] Anton Pegan ; uredil Franc Černigoj ; [ilustracije Silva Karim]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

Učitelj Anton Pegan iz Vipavskega trga / Božidar Premrl: str. 10-19. - Ljudsko pesništvo iz popotne torbe Antona Pegana / Monika Kropej: str. 20-35

ISBN 978-961-254-003-6

398.2(497.4-15)"18"
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 12444 INDIJA Pegan A. (zb.)
COBISS.SI-ID 233066240

17.
IVANČIČ Lebar, Irena
        Zgodovina zasavskega zdravstva / Irena Ivančič Lebar. - Trbovlje : Zasavski muzej, 2008. - 245 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 239-242

ISBN 978-961-6640-06-0

614.2(497.4-114)(091)
FRASCATI: 6-100
ETN D.3.4 12476 IVANČIČ LEBAR I. Zgodovina ZGO D 7989
COBISS.SI-ID 239037696

18.
        IZ zgodovine Celja / [glavna urednica Marija Počivavšek ; bibliografska obdelava Branko Goropevšek ; fotografije Sherpa]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 1996-<2004>. - Zv. <1-4> : ilustr. ; 24 cm. - (Odsevi preteklosti ; 1; 2; 3; 4; 5)

Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Povzetek v nem. in angl. pri vseh prispevkih. - Sinopsisi

Dosedanja vsebina:
[1]: 1780-1848 / [prevod v nemščino Niko Hudelja, prevod v angleščino Alan McConnell-Duff]. - 1996 (Celje : Cetis). - 292 str. - Uvodna beseda v slov. in angl. prevod
[2]: 1848-1918 / [prevod v nemščino Niko Hudelja, prevod v angleščino Katarina Kobilica, Eva Žigon]. - 1998 (Celje : Cetis). - 392 str.
[3]: 1918-1941 / [prevod v nemščino Niko Hudelja, prevod v angleščino Katarina Kobilica]. - 2001. - 368 str.
[4]: 1941-1945 / [prevod v nemščino Amidas, prevod v angleščino Eva Žigon]. - 2004. - 256 str.
[5]: 1945-1991 / [prevod v nemščino Amidas, prevod v angleščino Eva Žigon]. -2006. - 286 str.

ISBN 961-90173-6-6 (zv. 1)
ISBN 961-90173-1-5 (zv. 2)
ISBN 961-6339-00-1 (zv. 3)
ISBN 961-6339-08-7 (zv. 4)

94(497.4 Celje)"17/19"(082) 94(497.4 Celje)"17/19"(082)
FRASCATI: 6-100
ETN B.8 12434/1 IZ zgodovine Celja Počivavšek M. ETN B.8 12434/2 IZ zgodovine Celja Počivavšek M. ETN B.8 12434/3 IZ zgodovine Celja Počivavšek M. ETN B.8 12434/4 IZ zgodovine Celja Počivavšek M. ETN B.8 12434/5 IZ zgodovine Celja Počivavšek M. ZGO D 6623/1 ZGO D 6623/2 ZGO D 6623/3 ZGO D 6623/4
COBISS.SI-ID 64387072

19.
        JANEZKOVE pravljice : pravljice za odrasle / [prepis in zapis Franc Senekovič ; urednica Marija Stanonik ; ilustracije učenci OŠ Sveta Ana ... [et al.] ; izbor ilustracij Tamara Andrejek, Jelka Pšajd]. - Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2011 (Murska Sobota : Tiskarna Klar). - 222 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6579-11-7

398.2(497.41) 398.2(497.41):811.163.6
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 12452 SENEKOVIČ F. Janezkove
COBISS.SI-ID 66540289

20.
JEZERNIK, Jerneja
        Alma M. Karlin, državljanka sveta : življenje in delo Alme Maximiliane Karlin (1889-1950) / Jerneja Jezernik ; [posnetki arhivskega in knjižnega gradiva iz fondov Rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 231 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Album)

Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici na ov. - Bibliografija del Alme Maximiliane Karlin: str. 223-224

ISBN 978-961-01-0887-0

929Karlin A. 821.163.6.09
FRASCATI: 5-402
ETN O.2 12457 JEZERNIK J. Alma SLA L.H II 5150 JEZERNIK J. Alma
COBISS.SI-ID 247297280

21.
KOTNIK, Vlado, 1975-
        Antropologija opere : pomen idej o operi za razumevanje opernega fenomena in imaginarija / Vlado Kotnik ; [prevajalca Vlado Kotnik, Luisa Vigini]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2005 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 394 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 333-378. - Kazalo. - Summary ; Riassunto

ISBN 961-6033-59-X (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)

782:316.7(494.4) 782.072(497.4) 930.1(497.4):782
FRASCATI: 6-307
ETN A.13 12467 KOTNIK V. Antropologija MUZ A 3358 KOTNIK V. Antropologija
COBISS.SI-ID 222455296

22.
KREGAR, Tone, 1971-
        Delavsko Celje : živeti v Celju = Working class Celje : living in Celje / [besedilo Tone Kregar ; prevod Ekspert ; fotografsko gradivo Muzej novejše zgodovine Celje, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Železarski muzej Štore]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2000 (Celje : Dikplast). - 19 str. : fotogr. ; 27 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv.

94(497.4Celje)"19"(083.824) 316.343-058.14(497.4Celje)"19"(083.824) 338.45(497.4Celje)"19"(083.824)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.4 12435 KREGAR T. Delavsko
COBISS.SI-ID 258169344

23.
KREGAR, Tone, 1971-
        Naša država je moja domovina : Celje 1991-2011 / [avtor kataloga Tone Kregar ; prevod Ekspert]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2011 (Celje : Dikplast). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 62. - Povzetek v angl.

ISBN 978-961-6339-26-1

94(497.4Celje)"1991"(083.824)
FRASCATI: 6-100
ETN D.2.1 12436 KREGAR T. Naša
COBISS.SI-ID 255781120

24.
KRIŽ, Ivica
        Lutkarstvo na Dolenjskem / Ivica Križ in Klavdija Kotar ; [fotografije lutk Borut Križ in Boštjan Pucelj]. - Novo mesto : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava : Dolenjski muzej, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Izšlo ob 50. obletnici smrti Milana Klemenčiča. - 1.000 izv. - Predgovor / Bojan Bencik [in] Zdenko Picelj: str. 7

ISBN 978-961-6306-20-1 (Dolenjski muzej)

792.97(497.4-12)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 12469 KRIŽ I. Lutkarstvo
COBISS.SI-ID 234788352

25.
KRIŽNAR, Tomo
        Nafta in voda / Tomo Križnar ; [fotografija Tomo Križnar, Živa Ozmec, Klemen Mihelič]. - Ljubljana : samozal., 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 471 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [473-474]

ISBN 978-961-90034-7-3

308(624) 39:910.4(047.23)(624)
FRASCATI: 5-402
ETN M.1 12459 KRIŽNAR T. Nafta
COBISS.SI-ID 253055232

26.
KRIŽNAR, Tomo
        Nuba : čisti ljudje / [[besedilo in] fotografije] Tomo Križnar. - Naklo : samozal., 1999 (Ljubljana : Schwarz). - 248 str, barvne pril. ; 21 cm

Bibliografija: str. 246-248

ISBN 961-90034-4-6

821.163.6-992 39:82-992(642)
FRASCATI: 5-402
ETN M.1 12460 KRIŽNAR T. Nuba SLA L.A II 4207 KRIŽNAR T. Nuba
COBISS.SI-ID 99184640

27.
LINDQVIST, Sven, 1932-
        Iztrebite vse divjake : odiseja nekega moža v srce teme in izvori genocida v Evropi / Sven Lindqvist ; uvodni nagovor k slovenski izdaji Tomo Križnar ; iz angleščine prevedla Alenka Ropret. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 175 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Prevedeno po: Exterminate all the brutes; izv. nasl.: Utrota varenda jävel. - 1.000 izv. - Vsa Afrika gori / Tomo Križnar: str. 5-7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6767-18-7

316.647.82(6) 821.113.6-311.2 341.485
ETN M.0 12461 LINDQVIST S. Iztrebite
COBISS.SI-ID 243454208

28.
        MADŽARSKE pravljice o Kralju Matjažu / [prevod Gabriella Gaál ; spremna beseda Gabriella Gaál in Ignac Meden]. - Murska Sobota : Onej - društvo prekmurske pobude, 1999 (Murska Sobota : Eurotrade Print). - 127 str. : ilustr. ; 25 cm

Kralj Matjaž v luči zgodovine in izročila / Gabriella Gaál in Ignac Meden: str. 113-124. - Bibliografija: str. 125

398.21(493) 929 Korvin M. 94(439)"14"
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 12448 MADŽARSKE SLA L.A II 4289 MADŽARSKE SPJ 8.1. MADZARSKE pravljice Gaal G.(prev.)
COBISS.SI-ID 44010753

29.
        MEHIKA pred Kolumbom : večno življenje : arheologija Zahodne Mehike = Precolumbian Mexico : eternal life : archaeology of Western Mexico / [besedila Ivan Šprajc ... [et al.] ; prevodi Ljudmila Rubalcava Šprajc ; fotografije Nacionalni inštitut za antropologijo in zgodovino (INAH), Mexico city, Ivan Šprajc, Katarina Štok Pretnar]. - Ljubljana : Cankarjev dom, 2009. - 109 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-6157-38-4

903(72) 930.85(399.7)
FRASCATI: 6-100
ARH 017-SLO 167MEHIKA D ETN K.2 12462 MEHIKA UMZG X/am/a1/11 ZGO D 8020
COBISS.SI-ID 244507392

30.
MIHELIČ, Darja
        Neagrarno gospodarstvo Pirana od 1280 do 1340 = La produzione non rurale di Pirano dal 1280 al 1340 / Darja Mihelič ; [grafikone in zemljevida narisala Meta Ferjan]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1985 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 244 str., [6] zganj. f. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 27. Zgodovinski inštitut Milka Kosa = Institutum historicum Milko Kos ; 8)

800 izv. - Bibliografija: str. 9-13. - Riassunto. - Kazala

338(497.4 Piran)"1280/1340" 339.3/.5(497.4 Piran)"1280/1340"
FRASCATI: 6-100
ETN D.1.4 12428 MIHELIČ D. Neagrarno UMZG T svn/Pir/7 ZGO D 4804/27/8
COBISS.SI-ID 1769217

31.
        MIRILA : kulturni fenomen / Andrej Pleterski ... [et al.] ; [urednika Andrej Pleterski, Goran Pavel Šantek ; prevod Mario Katić ... [et al.] ; fotografije avtorji Lepa Petri, Ivan Čondić ; karte Benjamin Štular]. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2010 (Ljubljana : Collegium graficum). - 231 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa ; suppl. 3)

Prispevki v slov. ali hrv. in delni prevod v angl. - 600 izv. - Bibliografija: str. 197-208. - Povzetek v angl., hrv., slov. in nem.

ISBN 978-961-254-205-4

393.92(497.5Velebit)
FRASCATI: 5-402
ETN E.2 12447 MIRILA Pleterski A. (ur.) GEO HR III 7535 93/94 MIRILA
COBISS.SI-ID 251763456

32.
MKRTČJAN, Iveta
        Armenska tradicija med svetom in svetim = Armenian tradition between the secular and the sacred / [besedila Iveta Mkrtčjan, Jure Mikuž, Zemfira Tarajan ; prevodi Anina Oblak, Drago Bajt, Martin Robič ; fotografije Državni zgodovinski muzej Armenije, Erevan]. - Ljubljana : Cankarjev dom, 2010. - 105 str. : ilustr. ; 26 cm

1000 izv.

ISBN 978-961-6157-39-1

7(497.25)(083.824) 930.85(479.25)(083.824) 39(479.25)
FRASCATI: 6-100
ARH 017-SLO 168 ETN N.7 12463 ARMENSKA UMZG T/arm/a1/1 ZGO D 8019
COBISS.SI-ID 249705984

33.
        NEKOČ je bilo jezero : storije naše davnine = Es war einmal ein See : Sagen unserer Vorzeit / [uredniški odbor Margareta Jukič ... [et al.] ; fotografije Tomo Jeseničnik, Uroš Grabner, Društvo Kulturni dom Pliberk, Bleiburg ; prevod Mirko Kert, Miha Vrbinc]. - Prevalje : Občina, 2006. - 31 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Projekt Po poteh koroške kulturne dediščine = Projekt Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes)

Besedilo v slov., delno tudi prevod v nem. - 600 izv.

ISBN 961-238-794-X (ISBN-10)
ISBN 978-961-238-794-5 (ISBN-13)

398.2(497.4-17) 398.2(436.5=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.2 12450 NEKOČ GEO KOR III 7442 39 NEKOČ JE ZGO E 1649/3
COBISS.SI-ID 229093120

34.
OVIDIUS Naso, Publius
        Rimski koledar / Publij Ovidij Nazon ; prevod in spremna besedila Nada Grošelj. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 410 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 10)

Prevod dela: Fasti. - 500 izv. - Bibliografija: str. 407-410. - Kazalo

ISBN 978-961-6192-45-3

821.124'02-13 821.124'02.09Ovidius 398 398.33(37)
FRASCATI: 6-200
ETN B.5 12472 OVIDIJ Rimski KLF Pre OVIDIUS Fasti KLF Pre 821.124'02/'04 OVIDIUS Fasti a SOC 82 OVIDIJ P.N. Rimski koledar ZGO C 5774/10
COBISS.SI-ID 248959744

35.
        PERUNOVO koplje / Ivan Aljinović ... [et al.] ; [urednika Andrej Pleterski, Tomo Vinšćak ; prevod Tanja Bukovčan ... et al.]. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2011 (Ljubljana : Collegium graficum). - 200 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 4)

Besedilo prispevkov v hrv. ali angl. - 700 izv. - Bibliografija: str. 183-195. - Povzetki v angl., hrv. ali nem.

ISBN 978-961-254-292-4

257.7(497.583)(082) 398.3(497.583)(082)
FRASCATI: 6-103
ETN E.3 12445 PERUNOVO Pleterski A. (ur.) SLA Ethn II 291/4 PERUNOVO ZGO D 7093/4
COBISS.SI-ID 256627200

36.
PETROVIĆ, Tanja, 1974-
        Dolga pot domov : reprezentacije zahodnega Balkana v političnem in medijskem diskurzu / Tanja Petrović. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2009 ([Ljubljana] : Tiskarna Hren). - 87; 93 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Mediawatch)

Bibliografija: str. 76-87 in str. 81-93. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: A long way home : representations of the western Balkans in political and media discourses / [translation Olga Vuković]

ISBN 978-961-6455-55-8

316.7(497) 572:316
FRASCATI: 5-402
ETN C.11 12464 PETROVIĆ T. Dolga SOC 316.7 PETROVIĆ T. Dolga pot domov SOC 316.7 PETROVIĆ, T. Dolga pot domov
COBISS.SI-ID 247648512

37.
PLUTARCHUS
        Prerokbe za vsakdanjo rabo : pitijski dialogi / Plutarh ; [prevod, komentar, spremne študije Maja Sunčič]. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 438 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 11)

400 izv. - Bibliografija: str. 401-421. - Kazalo

ISBN 978-961-6192-46-0

133.3Plutarh
FRASCATI: 6-301
ETN B.5 12471 PLUTARH Prerokbe FIL XI.2 PLUTARCHUS Prerokbe KLF Pre PLUTARCHUS Prerokbe za vsak. rabo PRK 9757 PLUTARH Prerokbe ZGO C 5774/11
COBISS.SI-ID 249209856

38.
POPOV, Jurij
        Prostitucija : priročnik za prostitute-ke, stranke in moraliste-ke / po lastni pameti in pri polni zavesti zbral in spisal, [fotografije] Jurij Popov ; [predgovor Mitja Žagar]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2008 ([Maribor] : Ma-tisk). - 253 str. : fotogr. ; 24 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Predgovor k predgovoru / Mitja Žagar: str. 9-17. - Bibliografija: str. 247-253

ISBN 978-961-6494-76-2

613.882 176.5:316 343.544
FRASCATI: 5-410
ETN A.2 12443 POPOV J. Prostitucija PED 37.015.4 POPOV J. Prostitucija SOC 613.8 POPOV J. Prostitucija ...
COBISS.SI-ID 60984321

39.
PORTIS-Winner, Irene
        Semiotika kmetstva v tranziciji : slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki / Irene Portis-Winner ; [prevedli Jurij Fikfak, Veronika Fikfak, Luka Rejec ; fotografije Thomas G. Winner, Jurij Fikfak]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 195 str. : ilustr. - (Opera ethnologica slovenica)

Prevod dela: Semiotics of peasants in transition : Slovene villagers and their ethnic relatives in America. - Na poti k semiotiki podeželja in izseljenstva / Jurij Fikfak: str. 185-192. - Bibliografija: str. 155-181. - Izbrana bibliografija Irene Portis-Winner: str. 182-184

ISBN 961-6568-05-1

81'22:911.373 325.2(=163.6):392.3
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.2 12429 PORTIS-WINNER I. Semiotika SLA Ethn II 264 PORTIS-WINNER I. Semiotika
COBISS.SI-ID 224062976

40.
        POZDRAV iz Bele krajine, Kočevske, Osrednje Dolenjske in Posavja : gospodarske dejavnosti na razglednicah do sredine 20. stoletja = Greetings from Bela krajina, Kočevje region, Central Dolenjska and Posavje : commercial activities on postcards up to the middle of the 20th century / [urednik, predgovor Ivan Kordiš ; uvod Majda Pungerčar ; avtorji besedila Leon Gregorčič ... [et al.] ; prevod v angleščino Mark Valentine]. - Metlika : Belokranjski muzej ; Kočevje : Pokrajinski muzej ; Novo mesto : Dolenjski muzej ; Brežice : Posavski muzej ; Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2006 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 181 str. : ilustr. ; 31 cm

Podatki o avtorjih v kolofonu. - Ov. in hrbtni nasl.: Pozdrav iz ... = Greetings from ... - Besedilo slov. in vzporeden angl. prevod. - Ilustr. na spoj. listih. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 961-6517-04-X (Pokrajinski muzej Kočevje)

77.047.1(497.4-12):338.4(084.12) 68:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN B.2 12430 POZDRAV Kordiš I. (ur.) UMZG T/svn/n/32 ZGO F 514
COBISS.SI-ID 228023040

41.
RAMŠAK, Mojca, 1969-
        Čast ni balast / Mojca Ramšak. - Maribor : Litera, 2011 ([s. l.] : Demat). - 193 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Nova Znamenja ; 37)

350 izv. - Bibliografija: str. 161-172. - Kazalo

ISBN 978-961-6780-46-9

392:177.1 572.024
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12440 RAMŠAK M. Čast SOC 39 RAMŠAK M. Čast ni balqast
COBISS.SI-ID 67500033

42.
SEREINIG, Ursula
        Križ kraž kralj Matjaž : otroške pesmi, igre in igrače na južnem Koroškem / Uši Sereinig ; ilustracije Eva Tomaževič ; [fotografije Vincenc Gotthardt ... et al.]. - Celovec : Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jarnik, 2003 ([Ljubljana] : Littera picta). - 111 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - Pogled v neznano otroštvo / Martina Piko-Rustia: str. 9. - Radi se igramo / Tomaž Ogris: str. 10-11. - Knjigi na pot / Lucija Ogorevc-Feinig: str. 13. - Bibliografija: str. 103-105, 109-111

ISBN 3-7086-0028-2

398.831(436.5=163.6) 688.72(436.5=163.6) 796.1(436.5=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3.3 12446 SEREINIG U. Križ
COBISS.SI-ID 214523648

43.
        SLOVENCI in čar Egipta : diplomati, zbiralci, misijonarji in popotniki / zbrala in uredila Irena Lazar ; [angleški prevod Vesna Pintarič, Gregor Pobežin, Franc Smrke ; fotografije Tomaž Lauko ... et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2010 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 150 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Annales Mediterranei)

500 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Summary

ISBN 978-961-6328-79-1

930.85(620=163.6)(082) 902:39(620)
FRASCATI: 6-100
ARH 09 310 ETN M.1 12458 SLOVENCI Lazar I. (ur.)
COBISS.SI-ID 253781760

44.
STARK, Rodney
        Teorija religije / Rodney Stark, William Sims Bainbridge ; prevedla Barbara Simoniti ; [uredniški predgovor Aleš Črnič]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007 ([Petrovče] : Marginalija). - 413 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Kult : zbirka za sodobna religijska, kulturna in družbena vprašanja / Fakulteta za družbene vede)

Prevod dela: A theory of religion. - 300 izv. - Uredniški predgovor / Aleš Črnič: str. 11-17. - O avtorjih na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 364-388. - Kazalo

ISBN 978-961-235-277-6

2-1 316.74:2 572:2
FRASCATI: 6-309
ETN A.6 12473 STARK R. Teorija
COBISS.SI-ID 233371136

45.
ŠAŠEL, Josip
        Spomini / Josip Šašel ; uredila Monika Kropej in Avguštin Malle ; [fotografije arhiv Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana, arhiv Slovenskega znanstvenega inštituta, Celovec]. - Celovec : Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jarnik : Slovenski znanstveni inštitut ; Ljubljana : Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 2007 ([Ljubljana] : Littera picta). - 264 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Koroški etnološki zapisi : zbornik predavanj in prispevkov ; 2007, 5. Supplementa)

Spremna beseda / Avguštin Malle, Monika Kropej: str. 7-10. - Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 262-264

ISBN 978-3-7086-0328-5 (Mohorjeva)

929Šašel J. 821.163.6-94 908(436.5)(092)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.1 12454 ŠAŠEL J. Spomini
COBISS.SI-ID 233156096

46.
        TAKO smo živeli : življenjepisi koroških Slovencev. 4 / [izdajatelja] Krščanska kulturna zveza [in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu ; uredila Marija Makarovič ; življenjepise so napisali ali pripovedovali Kristina Kröpfl ... [et al.] ; življenjepise sta zapisovali Marija Makarovič in Micka Miškulnik ; besedila priredil France Vrbinc ; fotograf portretov Franci Tomažič, [ostale] fotografije so iz privatnih arhivov pripovedovalcev]. - Celovec ; Dunaj ; Ljubljana : Mohorjeva družba, 1996 ([Ljubljana] : Planprint). - 170 str. : črnobele fotogr. ; 24 cm

Zusammenfassung

ISBN 3-85013-448-2

929(436.5=163.6) 323.15:39(436.5=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.1 8228/4 TAKO Makarovič M. (ur.) SLA Zb II 1092/4 TAKO ZGO D 5758/4
COBISS.SI-ID 64421376

47.
        TAKO smo živeli : življenjepisi koroških Slovencev. 5 / [izdajatelja Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu ; uredila Marija Makarovič ; življenjepise so napisali ali pripovedovali Nani Hribernik ... [et al.] ; življenjepise so zapisovali Marija Makarovič, Mojca Ramšak in Marjan David ; besedila priredil France Vrbinc ; fotograf portretov Franci Tomažič, [ostale] fotografije so iz privatnih arhivov pripovedovalcev]. - Celovec ; Dunaj ; Ljubljana : Mohorjeva družba, 1997 ([Ljubljana] : Planprint). - 202 str. : črnobele fotogr. ; 24 cm

Zusammenfassung

ISBN 3-85013-529-2

929(436.5=163.6) 323.15:39(436.5=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.1 8228/5 TAKO Makarovič M. (ur.) SLA Zb II 1092/5 TAKO ZGO D 5758/5
COBISS.SI-ID 5332

48.
        TAKO smo živeli : življenjepisi koroških Slovencev. 8 / [izdajatelja Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu ; uredila Marija Makarovič ; življenjepise so napisali ali pripovedovali Rozalija Fugger ... [et al.] ; življenjepise so zapisovale Pavla Potočnik ... [et al.] ; besedila priredil France Vrbinc ; fotograf portretov Franci Tomažič, [ostale] fotografije so iz privatnih arhivov pripovedovalcev]. - Celovec ; Dunaj ; Ljubljana : Mohorjeva družba, 2000. - 211 str. : črnobele fotogr. ; 24 cm

Zusammenfassung

ISBN 3-85013-750-3-X !

929(436.5=163.6) 323.15:39(436.5=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.1 8228/8 TAKO Makarovič M. (ur.) SLA Zb II 1092/8 TAKO SO ŽIVELI 8 ZGO D 5758/8
COBISS.SI-ID 486612

49.
        TAKO smo živeli : življenjepisi koroških Slovencev. 10 / [izdajatelja Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu ; uredila Marija Makarovič ; življenjepise so napisali ali pripovedovali Pavla Druml ... [et al.] ; življenjepise so zapisovali Janko Zerzer, Uši Sereinig, Marija Makarovič ; besedila priredil France Vrbinc ; fotograf portretov Franci Tomažič, [ostale] fotografije so iz privatnih arhivov pripovedovalcev]. - Celovec ; Dunaj ; Ljubljana : Mohorjeva družba, 2002 ([Ljubljana] : Littera picta). - 239 str. : črno-bele fotogr. ; 25 cm

Zusammenfassung

ISBN 3-85013-925-5

929(436.5=163.6) 323.15:39(436.5=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.1 8228/10 TAKO Makarovič M. (ur.) SLA Zb II 1092/10 TAKO
COBISS.SI-ID 120167168

50.
        TAKO smo živeli : življenjepisi koroških Slovencev. 11 / [izdajatelja Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu ; uredila Marija Makarovič ; življenjepise so napisali Katarina Borotschnik ... [et al.] ; življenjepis Zofi in Lizi Lampichler je zapisal Tomaž Ogris ; besedila priredil France Vrbinc ; fotografinja portretov Mihaela Fugger, [ostale] fotografije so iz privatnih arhivov pripovedovalcev]. - Celovec ; Dunaj ; Ljubljana : Mohorjeva družba, 2003 ([Ljubljana] : Littera picta). - 310 str. : fotogr. ; 25 cm

Zusammenfassung

ISBN 3-85013-981-6

929(436.5=163.6) 39(436.5=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.1 8228/11 TAKO Makarovič M. (ur.)
COBISS.SI-ID 124954880

51.
        TAKO smo živeli : življenjepisi koroških Slovencev. 12 / [izdajatelja Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu ; uredila Marija Makarovič ; življenjepise so napisali ali pripovedovali Alojz Gallob ... [et al.] ; življenjepise sta zapisovali Marija Makarovič [in] Uši Serajnig ; besedila priredil France Vrbinc]. - Celovec ; Dunaj ; Ljubljana : Mohorjeva družba, 2004 ([Ljubljana] : Littera picta). - 383 str. : č-b fotogr. ; 24 cm

Zusammenfassung

ISBN 3-7086-0080-0

929(436.5=163.6) 39(436.5=163.6)
FRASCATI: 5-402
ETN D.0.1 8228/12 TAKO Makarovič M. (ur.) SLA Zb II 1092/12 TAKO SMO ŽIVELI
COBISS.SI-ID 1248468

52.
VELIKONJA, Mitja
        Titostalgija : študija nostalgije po Josipu Brozu / Mitja Velikonja. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2008 ([Ljubljana] : Hren). - 132, 146 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Mediawatch)

500 izv. - Bibliografija: str. 123-131. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Titostalgia : a study of nostalgia for Josip Broz / [translation Olga Vuković]

ISBN 978-961-6455-53-4

929Broz J.-Tito
FRASCATI: 5-402
ETN C.11 12465 VELIKONJA M. Titostalgija SOC 929 VELIKONJA, M. Titostalgija
COBISS.SI-ID 243168000

53.
VOGRINC, Jože, 1953-
        Historični materializem in humanistične vede / Jože Vogrinc. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009. - 245 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

Bibliografija: str. 205-219. - Kazali

ISBN 978-961-6798-06-8

316.7 572:316
FRASCATI: 5-415
ETN A.2 12438 VOGRINC J. Historični PRK 9209 VOGRINC J. Historični SOC 316.7 VOGRINC J. Historični ...
COBISS.SI-ID 249551104

54.
ZAVRATNIK Zimic, Simona
        Pogovori s koroškimi Slovenci : o etnični identiteti, slovenščini, dvojezični vzgoji in samopodobi / Simona Zavratnik Zimic ; [prevod povzetka v nemščino Pavel Apovnik]. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 1998 (Ljubljana : Littera picta). - 132 str. : tabele ; 24 cm

Uvod / Pavel Apovnik: str. 7. - Spremna beseda Marije Makarovič in Mirana Komca na zavihkih knjige. - Bibliografija: str. 129-132. - Povzetki pri večini poglavij. - Zusammenfassung: Einige Aspekte der ethnischen Identität der Kärntner Slowenen

ISBN 3-85013-626-4

323.15(436.5=163.6) 81'246.2(436.5)
FRASCATI: 5-409
ETN D.0.1 12455 ZAVRATNIK ZIMIC S. Pogovori GEO SLO II 8400 323.1 ZIMIC ZAVRATNIK S. Pogovori MUZ A 2966 ZAVRATNIK ZIMIC S. Pogovori SLA Var II 867 ZAVRATNIK-ZIMIC S. Pogovori
COBISS.SI-ID 79712512

55.
ZUPANIČ Slavec, Zvonka
        Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno ; Dr. Ivo Pirc (1891-1967) - utemeljitelj javnega zdravstva na slovenskem : [strokovna monografija] / Zvonka Zupanič Slavec ; [prevajalec povzetka v angleščino Alan McConnell-Duff, prevajalka povzetka v nemščino Doris Debenjak, prevajalka povzetka v hrvaščino Željka Pilipović Buinjac]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja RS, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 368 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v kolofonu: Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem v času med prvo in drugo svetovno vojno ; Dr. Ivo Pirc, (1891-1967), utemeljitelj javnega zdravstva na Slovenskem. - Podnasl. naveden v kolofonu. - Spremne besede v slov. in angl. - Od čvrstih in globokih korenin do pomembnega inštituta / Andrej Marušič: str. 7-8. - Pomembni publikaciji na pot / Andrej Bručan: str. 9. - Medicinska fakulteta vzgaja za javno zdravje / Dušan Šuput: str. 10-11. - Uvodne študije / Stane Granda ... [et al.]: str. 19-46. - BSDOCID120376. - Pregled bibliografije dr. Iva Pirca: str. 340-344. - Bibliografija: str. 347-349. - Povzetek v slov., hrv., nem. in angl.

ISBN 961-6202-67-7 (trda vezava)
ISBN 961-6202-68-5 (broš.)

614.2(497.4)(091) 929 Pirc I. 012 Pirc I.
FRASCATI: 1-000
BIB 9 ZUPANIČ Slavec Z. Razvoj ETN D.3.4 12477 ZUPANIČ SLAVEC Z. Razvoj FIL IX.3 ZUPANIČ Slavec Z. Razvoj GEO SLO III 7520 911.3 ZUPANIČ SLAVEC Z. Razvoj SOC 6 ZUPANIČ S. Z. Razvoj javnega ZGO F 538
COBISS.SI-ID 223107840


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO