COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA1.
        AFTER Yugoslavia : identities and politics within the successor states / edited by Robert Hudson and Glenn Bowman. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2012. - 264 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 243-256. - Kazalo

ISBN 978-0-230-20131-6 (trda vezava)

32(497.1)
FRASCATI: 5-402
ETN A.3 12562 AFTER Hudson R. (ur.)
COBISS.SI-ID 9046089

2.
BARRETT, Jennifer
        The museums and the public sphere / Jennifer Barrett. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2011. - VIII, 198 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 175-190. - Kazalo. - Vsebina: The public sphere ; Historical discourses of the museum ; The museum as part of the public space ; Audience, community, and public ; The museum as public intellectual

ISBN 978-1-118-27483-5 (broš.)
ISBN 1-118-27483-0 (broš.)

069
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 12552 BARRETT J. Museums
COBISS.SI-ID 49577314

3.
BAUMAN, Richard
        Story, performance, and event : contextual studies of oral narrative / Richard Bauman. - Reprint. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1988. - X, 130 str. ; 23 cm. - (Cambridge studies in oral and literate culture ; 10)

Bibliografija: str. 117-127. - Kazalo

ISBN 0-521-31111-X (pbk)
ISBN 0-521-32223-5 (hbk)

398(73)
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12560 BAUMAN R. Story
COBISS.SI-ID 887291

4.
BERGANT, Urška, 1986-
        Družabno in društveno življenje v Lukovici : diplomsko delo / Urška Bergant. - Ljubljana : [U. Bergant], 2011. - 64 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 55-60. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4Lukovica)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2966 BERGANT U. Družabno
COBISS.SI-ID 49519714

5.
BOURGOIS, Philippe I., 1956-
        In search of respect : selling crack in El Barrio / Philippe Bourgois. - 2nd ed., 13th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - XXIII, 407 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/cam031/2003265509.html. -
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/cam032/2003265509.html. - Bibliografija: str. 378-392. - Vsebina: Introduction ; Violating apartheid in the United States ; A street history of El Barrio ; Crackhouse management: addiction, discipline, and dignity ; "Goin' legit": disrespect and resistance at work ; School days: learning to be a better criminal ; Redrawing the gender line on the street ; Families and children in pain ; Vulnerable fathers ; Conclusion ; Epilogue ; Epilogue 2003

ISBN 978-0-521-81562-8 (hbk)
ISBN 978-0-521-01711-4 (broš.)

572:316(73)
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12564 BOURGOIS P. In search
COBISS.SI-ID 49677922

6.
BRODZICKA, Marta
        Visual anthropology in Poland in theses written between 1980 and 2009 = Vizualna antropologija na Poljskem v diplomskih in magistrskih nalogah, napisanih med letoma 1980 in 2009 : magistrsko delo / Marta Brodzicka. - Ljubljana : [M. Brodzicka], 2011. - 106 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič, somentorica Elke Mader. - Bibliografija: f. 98-105. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(084)(438)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 2955 BRODZICKA M. Visual
COBISS.SI-ID 49509474

7.
        CHINA, India and beyond : development drivers and limitations / edited by Natalia Dinello, Wang Shaoguang. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2009. - XXXV, 254 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Global development network)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 1-84720-695-6 (hbk)
ISBN 978-1-84720-695-4 (hbk)

32:33(5)
FRASCATI: 5-402
ETN N.4 12558 CHINA Jacobsen K. A. (ur.)
COBISS.SI-ID 49666914

8.
ČESA, Alenka
        Grafitarji in prostor : pot uličnega ustvarjanja iz urbanega okolja v galerije : diplomsko delo / Alenka Česa. - Ljubljana : [A. Česa], 2012. - 69 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 59-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

7.011.26:572(1-21)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2987 ČESA A. Grafitarji
COBISS.SI-ID 49544546

9.
D'ANDREA, Anthony
        Global Nomads : techno and new age as transnational countercultures in Ibiza and Goa / Anthony D'Andrea. - London ; New York : Routledge, 2009. - 255 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 234-244. - Kazalo

ISBN 978-0-515-42013-6 (hbk)
ISBN 978-0-415-55367-4 (pbk)
ISBN 978-0-203-96265-7 (ebk)
ISBN 0-415-55367-9 (pbk)
ISBN 0-415-42013-X (hbk)
ISBN 0-203-96265-6 (ebk)

316.723:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.9 12546 DʼANDREA A. Global
COBISS.SI-ID 49556578

10.
DEBEVEC, Tina
        Občinski simboli in protokolarna darila v občinah Ljubljanskega barja : diplomsko delo / Tina Debevec. - Ljubljana : [T. Debevec], 2011. - 76 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 66-72. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

395.83(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2962 DEBEVEC T. Občinski
COBISS.SI-ID 49514850

11.
        ETHNIC groups of Europe : an encyclopedia / Jeffrey E. Cole, editor. - Santa Barbara ; Denver ; Oxford : ABC-CLIO, cop. 2011. - XX, 442 str. : fotogr. ; 26 cm. - (Ethnic groups of the world)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-59884-302-6 (hardback)
ISBN 1-59884-302-8 (hardback)
ISBN 978-1-59884-303-3 (ebook)
ISBN 1-59884-303-6 (ebook)

323.1(4)(031)
ETN Lex 12557 ETHNIC Cole J. E. (ur.)
COBISS.SI-ID 30484829

12.
GRÖGL, Jerneja
        Oživitev zdravilstva v obnovljenem zdravilnem in zeliščarskem centru Marenberškega dominikanskega samostana : diplomsko delo / Jerneja Grögl. - Radlje ob Dravi : [J. Grögl], 2011. - 86 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 82-85. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

27-789.33:39(497.4Radlje ob Dravi)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2953 GRÖGL J. Oživitev
COBISS.SI-ID 49506402

13.
        INTANGIBLE heritage / edited by Laurajane Smith and Natsuko Akagawa. - London ; New York : Routledge, 2009. - XIII, 312 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Key issues in cultural heritage)

Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-47396-5 (pbk)
ISBN 978-0-415-47397-2 (hbk)
ISBN 978-0-203-88497-3 (ebk)

39:719:34:001.8
FRASCATI: 5-402
ETN B.4 12556 INTANGIBLE Smith L. (ur.)
COBISS.SI-ID 30932525

14.
JERIN, Anja
        Pomen fotografije kot kulturne dediščine za muzejsko stroko / Anja Jerin. - Kamnik : [A. Jerin], 2011. - 33 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 28-31. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(084)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2977 JERIN A. Pomen
COBISS.SI-ID 49533538

15.
JEZERŠEK, Katja, 1990-
        Potepuštvo : zgodovinski pregled potepuštva in podoba potepuhov v literaturi / Katja Jezeršek. - Ljubljana : [K. Jezeršek], 2011. - 23 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 19-21. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2954 JEZERŠEK K. Potepuštvo
COBISS.SI-ID 49509218

16.
KOVAČ, Kaja, 1985-, etnologinja
        Triglavski narodni park ; turizem in dediščina : diplomska naloga / Kaja Kovač. - Ljubljana : [K. Kovač], 2011. - 77 f. : graf. prikazi ; 31 cm + 1 CD

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 79-87. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2952 KOVAČ K. Triglavski
COBISS.SI-ID 49506146

17.
KRANJC, Andreja, 1987-
        Mandala v budistični tradiciji in sodobni zahodni družbi : seminarska naloga 1 / Andreja Kranjc. - Barcelona : [A. Kranjc], 2010. - 25 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 24-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:24
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2973 KRANJC A. Mandala
COBISS.SI-ID 49526882

18.
KRANJC, Andreja, 1987-
        Smeh in antropologija : seminarska naloga 2 / Andreja Kranjc. - Ljubljana : [A. Kranjc], 2012. - 45 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 38-43. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2972 KRANJC A. Smeh
COBISS.SI-ID 49526114

19.
KUNST, Tjaša, 1990-
        Opekarstvo na Ljubečni - od cigonc do industrijskih opekarn : seminar II / Tjaša Kunst. - Ljubljana : [T. Kunst], 2011. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 23-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Ljubečna)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2965 KUNST T. Opekarstvo
COBISS.SI-ID 49519202

20.
KURALT, Vesna
        Promocija gastronomije Slovenije v Ljubljani : Center gastronomije Slovenije : diplomsko delo / Vesna Kuralt. - Ljubljana : [V. Kuralt], 2011. - 66 f. ; 31 cm + 1 CD

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 51-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48-61:641.5(079.2)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2975 KURALT V. Promocija
COBISS.SI-ID 35695365

21.
KURALT, Vesna
        Veseli december v trgovskem centru Mercator : seminarska naloga 2 / Vesna Kuralt. - Ljubljana : [V. Kuralt], 2010. - 21 f. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 19-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologija

366:392(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2950 KURALT V. Veseli
COBISS.SI-ID 35696133

22.
MACDOUGALL, David
        The corporeal image : film, ethnography, and the senses / David MacDougall. - Princeton, N.J. ; Oxford : Princeton University Press, 2006. - 312 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 283-297. - Kazalo

ISBN 0-691-12155-9 (alk. paper)
ISBN 0-691-12156-7 (broš. : alk. paper)
ISBN 978-0-691-12155-0 (brezkislinski papir)
ISBN 978-0-691-12156-7 (pbk : brezkislinski papir)

572(084)
FRASCATI: 5-402
ETN A.4 12544 MACDOUGALL D. Corporeal
COBISS.SI-ID 28966242

23.
        MANAGING cultural landscapes / edited by Ken Taylor and Jane L. Lennon. - London ; New York : Routledge, 2012. - XVII, 379 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Key issues in cultural heritage)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo. - Vsebina: Machine generated contents note: 1.Introduction: leaping the fence / Jane L. Lennon ; pt. 1 Emergence of cultural landscape concepts ; 2.Landscape and meaning: context for a global discourse on cultural landscape values / Ken Taylor ; 3.Cultural landscape management: international influences / Jane L. Lennon ; pt. 2 Managing Asia-Pacific cultural landscapes ; 4.Cultural landscapes of Java / Jusna J.A. Amin ; 5.Cultural landscape: a Chinese way of seeing nature / Feng Han ; 6.Cultural landscapes in Japan: a century of concept development and management challenges / Nobuko Inaba ; 7.In seen monuments: managing Melanesian cultural landscapes / Meredith Wilson ; 8.The Indian cultural landscape: protecting and managing the physical to the metaphysical values / Nalini Thakur ; 9.Concept and practice of cultural landscape protection in Thailand / Natsuko Akagawa ; 10.Defining Angkor: the social, economic and political construction of scale in the management of cultural heritage areas / Rowena Butland ; pt. 3 New applications ; 11.From paradox to paradigm? Historic urban landscape as an urban conservation approach / Francesco Bandarin ; 12.Shifting paradigms: new directions in cultural landscape conservation for a twenty-first-century America / Robert Z. Melnick ; 13.Canadian Aboriginal cultural landscapes in praxis / Susan Buggey ; 14.Kummersdorf Military Proving Ground: discovering a potential World Heritage Site / Hans Hack ; pt. 4 Future challenges ; 15.Continuing living traditions to protect the rice terraces of the Philippine Cordilleras / Augusto Villalon ; 16.The Hoi An Protocols for Best Conservation Practice in Asia: application to the safeguarding of Asian cultural landscapes / Richard A. Engelhardt ; 17.The Dresden Elbe Valley: an example for conflicts between political power and common interests in a World Heritage Site / Benedicts Gaillard ; 18.Prospects and challenges for cultural landscape management / Ken Taylor

ISBN 978-0-415-67225-2 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-415-67224-5 (hardback : brezkislinski papir)
ISBN 0-415-67224-4 (hardback : brezkislinski papir)
ISBN 0-415-67225-2 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-203-12819-0 (ebook)
ISBN 0-203-12819-2 (ebook)

911.53:39(5)
FRASCATI: 5-402
ETN B.4 12553 MANAGING Taylor K. (ur.)
COBISS.SI-ID 49623138

24.
        MEMORIES of the origins of ethnographic film / Beate Engelbrecht (ed.). - Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang, cop. 2007. - 504 str. ; 21 cm. - (Menschen, Wissen, Medien, ISSN 1610-076X ; Bd 1)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-3-631-50735-3
ISBN 0-8204-6419-3 (US-ISBN)

791.229.2:39(082) 39:791.229.2(082)
FRASCATI: 5-402
ETN A.4 12545 MEMORIES Engelbrecht B. (ur.)
COBISS.SI-ID 26598701

25.
        MIGRATION theory : talking across disciplines / edited by Caroline B. Brettell and James F. Hollifield. - 2nd ed. - New York : Routledge, cop. 2008. - VIII, 296 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-95426-6 (hardcover : alk. paper)
ISBN 0-415-95426-6 (hardcover : alk. paper)
ISBN 978-0-415-95427-3 (broš. : alk. paper)
ISBN 0-415-95427-4 (broš. : alk. paper)
ISBN 978-0-415-96134-9 (e-book)
ISBN 0-415-96134-3 (e-book)

314.15:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.15 12565 MIGRATION Brettell C. B. (ur.)
COBISS.SI-ID 1706986

26.
        MODERNITY and its malcontents : ritual and power in postcolonial Africa / edited by Jean Comaroff and John Comaroff. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 1993. - XXXVII, 233 str. : ilustr. ; 24 cm

Način dostopa (URL): http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=1174818&custom%5Fatt%5F2=simple%5Fviewer - Inhaltsverzeichnis
Način dostopa (URL): http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=006048294&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). -
Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/uchi051/93000017.html - Table of contents. -
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/description/uchi051/93000017.html. - Objavljeni prispevki s konference leta 1990 na University of Chicago. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo. - Vsebina: Narratives of power, images of wealth : the ritual economy of Bori in the market / Adeline Masquelier ; Chewa visions and revisions of power : transformations of the Nyau dance in Central Malawi / Deborah Kaspin ; Government by seduction : history and the tropes of "mounting" in Oyo-Yoruba religion / J. Lorand Matory ; The moral economy of witchcraft : an essay in comparative history / Ralph A. Austen ; Atinga revisited : Yoruba witchcraft and the cocoa economy, 1950-1951 / Andrew Apter ; "Bloodhounds who have no friends?" : witchcraft and locality in the Nigerian popular press / Misty L. Bastian ; "Open the wombs!" the symbolic politics of modern Ngoni witchfinding / Mark Auslander ; Black stomachs, beautiful stones : soul-eating among Hausa in Niger / Pamela G. Schmoll

ISBN 0-226-11439-2 (cloth : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-226-11439-2 (cloth : brezkislinski papir)
ISBN 0-226-11440-6 (paper : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-226-11440-8 (paper : brezkislinski papir)

392(6)
FRASCATI: 5-402
ETN M.0 12543 MODERNITY Comaroff J. (ur.)
COBISS.SI-ID 49554786

27.
MURKO, Tonka
        Perkmandeljc, Perkmand'lc, Bergmandelc ali hudomušni podzemni škrat : seminarska naloga 2 / Tonka Murko. - Ljubljana : [T. Murko], 2011. - 41 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 37-40. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, CREOLE

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2951 MURKO T. Perkmandeljc
COBISS.SI-ID 49505378

28.
        MUSEUMS and the future of collecting / edited by Simon J. Knell. - 2nd ed. - Farnham, Surrey ; Burlington, VT : Ashgate, 2011, cop. 2004. - 266 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki s konference Carry on Collecting? na Department of Museum Studies, University of Leicester. - Bibliografija v opombah. - Kazalo

ISBN 0-7546-0000-9 (vez.)
ISBN 978-0-7546-3005-0 (pbk)

069
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 12550 MUSEUMS Knell S. J. (ur.)
COBISS.SI-ID 49576802

29.
        MUSEUMS in the material world / edited by Simon Knell. - London ; New York : Routledge, 2010. - XVII, 374 str. ; 26 cm. - (Leicester readers in museum studies)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-415-41698-1 (hbk)
ISBN 0-415-41699-X (pbk)
ISBN 0-203-94685-5 (ebk)
ISBN 978-0-415-41698-6 (hbk)
ISBN 978-0-415-41699-3 (pbk)
ISBN 978-0-203-94685-5 (ebk)

069
FRASCATI: 5-402
ETN B.3 12549 MUSEUMS Knell S. J. (ur.)
COBISS.SI-ID 49561186

30.
        NATIONAL museums : new studies from around the world / edited by Simon J. Knell ... [et al.]. - New York ; London : Routledge, cop. 2011. - XX, 484 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografske opombe na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-54773-4 (hbk)
ISBN 978-0-415-54774-1 (pbk)
ISBN 0-415-54773-3 (hbk)
ISBN 0-415-54774-1 (pbk)

069
5-402
ETN B.3 12551 NATIONAL Knell S. J. (ur.)
COBISS.SI-ID 8076896

31.
NELSON, Diane M., 1963-
        Reckoning : the ends of war in Guatemala / Diane M. Nelson. - Durham, N.C. ; London : Duke University Press, 2009. - XXXVII, 403 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 361-386. - Kazalo. - Vsebina: Under the sign of the Virgen de Tránsito ; Intertext 1. Those who are transformed ; The postwar milieu : means, ends, and identities ; Intertext 2. Co-memoration and co-laboration : screening and screaming ; Horror's special effects ; Intertext 3. Confidence games ; Indian giver or nobel savage? : Rigoberta Menchú Tum's stoll/en past ; Intertext 4. Welcome to bamboozled! : a modern-day minstrel show ; Anthropologist discovers legendary two-faced Indian ; Intertext 5. Look out! Step right up! : paranoia and other entertainmeants ; Hidden powers, duplicitous state/s ; Intertext 6. Counterscience in colonial laboratories ; Life during wartime ; Intertext 7. How do you get someone to give you her purse? ; Accounting for the postwar, balancing the book/s ; The ends

ISBN 978-0-8223-4341-7 (cloth : brezkislinski papir)
ISBN 0-8223-4341-X (cloth : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-8223-4324-0 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 0-8223-4324-X (broš. : brezkislinski papir)

94(728.1)
FRASCATI: 6-100
ETN K.3 12563 NELSON D. M. Reckoning
COBISS.SI-ID 49672802

32.
NORMAN, Lisa, 1983-
        Made in EU = motivating cultural integration within the European union : master degree / Lisa Norman. - Stockholm ; Ljubljana : [L. Norman], 2011. - 107 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorja Karin Norman, Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 99-105. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Stockholm University, Faculty of social sciences, Department of social anthropology

37:572(4)
FRASCATI: 5-300
ETN MagB 2976 NORMAN L. Made
COBISS.SI-ID 49531490

33.
OLIVIER de Sardan, Jean-Pierre
        Anthropology and development : understanding contemporary social change / Jean-Pierre Olivier de Sardan ; translated by Antoinette Tidjani Alou. - London ; New York : Zed Books, cop. 2005. - 243 str. ; 24 cm : graf. prikazi

Bibliografija: str. 217-235. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : the three approaches in the anthropology of development ; Socio-anthropology of development : some preliminary statements ; Anthropology, sociology, Africa, and development : a brief historical overview ; A renewal of anthropology? ; Stereotypes, ideologies, and conceptions ; Is an anthropology of innovation possible? ; Developmentist populism and social science populism : ideology, action, knowledge ; Relations of production and modes of economic action ; Development projects and social logic ; Popular knowledge and scientific and technical knowledge ; Mediations and brokerage ; Arenas and strategic games ; Conclusion : the dialogue between social scientists and developers

ISBN 1-84277-416-6 (cased)
ISBN 978-1-84277-416-8 (cased)
ISBN 1-84277-417-4 (limp)
ISBN 978-1-84277-417-5 (limp)

572:316(6)
FRASCATI: 5-402
ETN A.3 12547 OLIVIER de Sardan J. Anthropology
COBISS.SI-ID 49559394

34.
OREHEK, Maja, 1987-
        Bollywood : seminarska naloga / Maja Orehek. - Ljubljana : [M. Orehek], 2009. - 30 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

778.5:39(540)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2980 OREHEK M. Bollywood
COBISS.SI-ID 49540450

35.
OREHEK, Maja, 1987-
        GLBT skupnost in oglaševanje / Maja Orehek. - Ljubljana : [M. Orehek], 2008. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Nikolai Jeffs. - Bibliografija: f. 18-20. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2981 OREHEK M. GLBT
COBISS.SI-ID 49540706

36.
OREHEK, Maja, 1987-
        Položaj poljske manjšine v Litvi : diplomsko delo / Maja Orehek. - Ljubljana : [M. Orehek], 2012. - 57 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 53-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.15:572(474.5)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2986 OREHEK M. Položaj
COBISS.SI-ID 49543522

37.
        PLACES of pain and shame : dealing with 'difficult heritage' / edited by William Logan and Keir Reeves. - London ; New York : Routledge, 2009. - XII, 290 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Key issues in cultural heritage)

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0822/2008028855.html - Samo kazalo. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Vsebina: 1. Remembering places of pain and shame, William S. Logan and Keir Reeves 2. Let the dead be remembered: interpretation of the Nanjing Massacre memorial, Qian Fengqi 3. The Hiroshima "Peace Memorial": Transforming Legacy, memories and landscapes, Yushi Utaka 4. Auschwitz-Birkenau: The challenges of heritage management following the cold war, Katie Young 5. "Dig a hole and bury the past in it": Reconciliation and the heritage of genocide in Cambodia, Colin Long and Keir Reeves 6. The Myall Creek Memorial: History, Identity and reconciliation, Bronwyn Batten 7. Cowra Japanese War Cemetry, Ali Kobayashi and Bart Ziino 8. A cave in Taiwan: comfort women's memories and the local identity, Chou Ching-yuan 9. Postcolonial shame: heritage and the forgotten pain of civilian women inernees in Java, Joost Cote 10. Difficult memories: the independence struggle as cultural heritage in East Timor, Michael Leach 11. Port Arthur, Norfolk Island, New Caledonia: convict prison islands in the antipodes, Jane Lennon 12. Hoa Lo Museum, Hanoi: changing attutudes to a Vietnamese place of pain and shame, William S. Logan 13. Places of Pain as tools for social justice in the "new" South Africa: black heritage preservation in the "rainbow" nation's townships, Angel David Nieves 14. Negotiating places of pain in post-conflict Northern Ireland: Debating the future of the maze/prison/Long Kesh, Sara McDowell 15. Beauty Springing from the breast of pain, Spencer Leineweber 16. "No less than a palace: Kew asylum, its planned surrounds, and its present-day residents, Keir Reeves and David Nichols 17. Between the hostel and the detention centre: possible trajectories of migrant pain and shame in Australia, Sara Wills

ISBN 978-0-415-45449-0 (hardback : brezkislinski papir)
ISBN 0-415-45449-2 (hardback : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-415-45450-6 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 0-415-45450-6 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-203-88503-1 (e-book)
ISBN 0-203-88503-1 (e-book)

719
FRASCATI: 5-402
ETN B.4 12555 PLACES Logan W. (ur.)
COBISS.SI-ID 49665122

38.
RAVBAR, Lina
        Anarhizem kot drugi : seminar I / Lina Ravbar. - Ljubljana : [L. Ravbar], 2007. - 21 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 18-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2967 RAVBAR L. Anarhizem
COBISS.SI-ID 49519970

39.
RAVBAR, Lina
        Balkan kot Drugi : seminar II / Lina Ravbar. - Ljubljana : [L. Ravbar], 2008. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:316(4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2968 RAVBAR L. Balkan
COBISS.SI-ID 49520226

40.
RUPNIK, Jože, 1985-
        Kultura malih vokalnih skupin in vloga šole pri njihovem nastanku : diplomsko delo / Jože Rupnik. - Ljubljana : [J. Rupnik], 2012. - 81 f. : barv. fotogr. ; 30 cm

Študijski program: etnologija in kulturna antropologija - E. - Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 65-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:784-053.6(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2971 RUPNIK J. Kultura
COBISS.SI-ID 512973676

41.
SAJOVIC, Anja
        Avtentičnost in turizem v ribiških skupnostih na Novi Fundlandiji : diplomsko delo / Anja Sajovic. - Ljubljana : [A. Sajovic], 2012. - 83 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 75-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(718)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2982 SAJOVIC A. Avtentičnost
COBISS.SI-ID 49540962

42.
SAJOVIC, Anja
        Islam in sreča : seminar 1 / Anja Sajovic. - Ljubljana : [A. Sajovic], 2009. - 23 f. ; 30 cm

Mentor Boštjan Kravanja. - Bibliografija: f. 22-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:28
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2957 SAJOVIC A. Islam
COBISS.SI-ID 49510498

43.
        SHARING sacred spaces in the Mediterranean : Christians, Muslims, and Jews at shrines and sanctuaries / edited by Dionigi Albera and Maria Couroucli. - Bloomington : Indiana University Press, cop. 2012. - VIII, 277 str. ; 24 cm. - (New anthropologies of Europe)

Prevod dela: Religions traversées: Lieux saints partagés. - Bibliografija: str. 245-260. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : Sharing sacred places, a Mediterranean tradition / Maria Couroucli ; Identification and identity formations around shared shrines in West Bank Palestine and Western Macedonia / Glenn Bowman ; The Vakëf : sharing religious space in Albania / Gilles de Rapper ; Komšiluk and taking care of the neighbor's shrine in Bosnia-Herzegovina / Bojan Baskar ; The Mount of the Cross : sharing and contesting barriers on a Balkan pilgrimage site / Galia Valtchinova ; Muslim devotional practices in Christian shrines : the case of Istanbul / Dionigi Albera, Benoît Fliche ; t Saint George the Anatolian : master of frontiers / Maria Couroucli ; A Jewish-Muslim shrine in North Morocco : echoes of an ambiguous past / Henk Driessen ; What do Egypt's Copts and Muslims share? The issues of shrines / Catherine Mayeur-Jaouen ; Apparitions of the Virgin in Egypt : improving relations between Copts and Muslims? / Sandrine Keriakos ; Sharing the Baraka of the saints : pluridenominational visits to the Christian monasteries in Syria / Anna Poujeau ; Conclusion : Crossing the frontiers between the monotheistic religions, an anthropological approach / Dionigi Albera

ISBN 978-0-253-35633-8 (cloth : brezkislinski papir)
ISBN 0-253-35633-4 (cloth : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-253-22317-3 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 0-253-22317-2 (broš. : brezkislinski papir)

2(262)
FRASCATI: 5-402
ETN C.10 12566 SHARING Albera D. (ur.)
COBISS.SI-ID 49662562

44.
SIMETINGER, Tomaž
        O gibanju in vertikalnem dojemanju prostora : seminarska naloga 2 / Tomaž Simetinger. - [S. l.] : [T. Simetinger], 201?. - 24 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 22-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2964 SIMETINGER T. O gibanju
COBISS.SI-ID 49517154

45.
SIMETINGER, Tomaž
        Pod gladino gibnih morij / Tomaž Simetinger. - Ljubljana : [T. Simetinger], 2008. - [20] f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 17-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2963 SIMETINGER T. Pod
COBISS.SI-ID 49516642

46.
SIMONČIČ, Anja, 1987-
        Ali pomoč Afriki resnično pomaga? : seminar 1 / Anja Simončič. - Ljubljana : [A. Simončič], 2008. - 17 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 15-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32(689.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2958 SIMONČIČ A. Ali
COBISS.SI-ID 49511010

47.
SIMONČIČ, Anja, 1987-
        Uresničevanje poslanstva nevladne organizacije : avtoetnografski opis delovanja nevladne mednarodne človekoljubne organizacije v Sloveniji : diplomska naloga / Anja Simončič. - Ljubljana : [A. Simončič], 2012. - 74 str. ; 30 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 67-74. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:341.215.2(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2969 SIMONČIČ A. Uresničevanje
COBISS.SI-ID 49522530

48.
SIMONČIČ, Anja, 1987-
        Zambija : zgodovina, politika, etnične skupnosti in mikrokrediti : seminar 2 / Anja Simončič. - Ljubljana : [A. Simončič], 2009. - 19 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 17-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:316(689.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2956 SIMONČIČ A. Zambija
COBISS.SI-ID 49509986

49.
SMITH, Michael Peter
        Transnational urbanism : locating globalization / Michael Peter Smith. - Malden (Mass.) ; Oxford : Blackwell, 2007, cop. 2001. - IX, 221 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 195-211. - Kazalo

ISBN 0-631-18423-6 (hc : alk. paper)
ISBN 0-631-18424-4 (pbk : alk. paper)
ISBN 978-0-631-18423-2 (pbk)

711.4:572
FRASCATI: 5-402
ETN A.8 12542 SMITH M. P. Transnational
COBISS.SI-ID 49551970

50.
SMOLEJ, Špela
        Je Dalmacija na Balkanu in kdo jo je tja postavil? : seminarska naloga II / Špela Smolej Milat. - Jesenice : [Š. Smolej Milat], 2012. - 51 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 51. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(292.464)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2970 SMOLEJ MILAT Š. Je Dalmacija
COBISS.SI-ID 49525090

51.
        SOUTH Asian religions on display : religious processions in South Asia and in the diaspora / edited by Knut A. Jacobsen. - Routledge, 2009. - London : New York. - XI, 224 str. ; 23 cm : ilustr. - (Routledge South Asian religion series)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-54489-4 (pbk)
ISBN 0-415-54489-0 (pbk)

572:23(5-13)
FRASCATI: 5-402
ETN N.3 12559 SOUTH Jacobsen K. A. (ur.)
COBISS.SI-ID 49667170

52.
STRAJNAR, Silva
        Varna hiša : ena od oblik načina življenja : seminarska naloga 2 / Silva Strajnar. - Ljubljana : [S. Strajnar], 2011. - 36 f. ; 30 cm : graf. prikazi

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 35-36. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:364.632(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2984 STRAJNAR S. Varna
COBISS.SI-ID 49541730

53.
STRMČNIK, Marjana
        Ukradeno otroštvo : problematika izkoriščanja otrok za prisilno delo v Indiji : seminarska naloga / Marjana Strmčnik. - Ljubljana : [M. Strmčnik], 2011. - 26 f. ; 30 cm

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32(540)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2949 STRMČNIK M. Ukradeno
COBISS.SI-ID 49504354

54.
STRUC, Nežka
        Eksperiment Svetloba : primer iskanja mej antropološke tolerantnosti v okvirih eksperimentalne avtoetnografije : seminar II / Nežka Struc. - Ljubljana : [N. Struc], 2011. - 17 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 15-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2978 STRUC N. Eksperiment
COBISS.SI-ID 49536866

55.
STRUC, Nežka
        Who is the real Kekec? : Slovaška; v boj za domačo deželo : seminar I / Nežka Struc. - Ljubljana : [N. Struc], 2009. - 27 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 20-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

172.15:572
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2979 STRUC N. Who
COBISS.SI-ID 49539170

56.
ŠPEHAR, Petra
        Mrtveci, ki jim diagram riše življenje : imaginarna konstrukcija sveta v pripovedništvu o obsmrtnih izkušnjah : diplomsko delo / Petra Špehar. - Ljubljana : [P. Špehar], 2011. - 119 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 105-116. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2961 ŠPEHAR P. Mrtveci
COBISS.SI-ID 49513826

57.
        THEORIES of race and racism : a reader / edited by Les Back and John Solomos. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2009. - XXV, 714 str. ; 25 cm. - (Routledge student readers)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-41254-4 (pbk)
ISBN 0-415-41254-4 (pbk)
ISBN 978-0-415-41253-7 (hbk)
ISBN 0-415-41253-6 (hbk)
ISBN 0-203-88191-5 (ebk)
ISBN 978-0-203-88191-0 (ebk)

316.347(082)
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12568 THEORIES Back L. (ur.)
COBISS.SI-ID 1096306014

58.
        TOURISM development : growth, myths, and inequalities / edited by Peter M. Burns and Marina Novelli. - Wallingford, UK ; Cambridge, MA : CABI, cop. 2008. - XXX, 303 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip086/2007049997.html - Kazalo. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 1-84593-425-3 (brezkislinski papir)
ISBN 978-1-84593-425-5 (brezkislinski papir)

338.48
FRASCATI: 5-402
ETN A.14 12548 TOURISM Burns P. M.(ur.)
COBISS.SI-ID 49560162

59.
VALENTAN, Tadeja
        Kralji ulice kdo ste in kaj želite? : seminarska naloga 1 / Tadeja Valentan. - Maribor : [T. Valentan], 2006. - 16 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 16. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:364.682.42(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2960 VALENTAN T. Kralji
COBISS.SI-ID 49512034

60.
VALENTAN, Tadeja
        Međugorje - romarska pot / Tadeja Valentan. - Ljubljana : [T. Valentan], 2009. - 24 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:27(497.6)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2959 VALENTAN T. Međugorje
COBISS.SI-ID 49511778

61.
VRHOVEC, Katarina, antropologinja
        Spreminjajoče se podeželje : Dobeno / Katarina Vrhovec. - Ljubljana : [K. Vrhovec], 2010. - 24 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 23-24. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Dobeno)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2974 VRHOVEC K. Spreminjajoče
COBISS.SI-ID 49528930

62.
        WEREWOLVES, witches, and wandering spirits : traditional belief and folklore in early modern Europe / edited by Kathryn A. Edwards. - Kirksville, MO : Truman State University Press, cop. 2002. - XXII, 226 str. ; 24 cm. - (Sixteenth century essays & studies ; vol. 62)

Bibliografija v opombah pri vsakem prispevku. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : expanding the analysis of traditional belief / Kathryn A. Edwards ; Dangerous spirits : shapeshifting, apparitions, and fantasy in Lorraine witchcraft trials / Robin Briggs ; Living with the dead : ghosts in early modern Bavaria / David Lederer ; Reformed or recycled? : possession and exorcism in the sacramental life of early modern France / Sarah Ferber ; Revisiting El Encubierto : navigating between visions of Heaven and Hell on Earth / Sara T. Nalle ; Worms and the Jews : Jews, magic, and community in seventeenth-century Worms / Dean Phillip Bell ; Asmodea : a nun-witch in eighteenth-century Tuscany / Anne Jacobson Schutte ; When witches became false : séducteurs and crédules confront the Paris police at the beginning of the eighteenth century / Ulrike Krampl ; God killed Saul : Heinrich Bullinger and Jacob Ruef on the power of the devil / Bruce Gordon ; Such an impure, cruel, and savage beast : images of the werewolf in demonological works / Nicole Jacques-Lefèvre ; Charcot, Freud, and the demons / H.C. Erik Midelfort

ISBN 1-931112-09-6 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-1-931112-09-3 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 1-931112-08-8 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 978-1-931112-08-6 (broš. : brezkislinski papir)

398(4)
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 12561 WEREWOLVES Edwards K. A. (ur.)
COBISS.SI-ID 49672290

63.
ZAGORANSKI, Ines
        Alternativna in ljudska medicina : (seminarska naloga 2) / Ines Zagoranski. - Ljubljana : [I. Zagoranski], 2010. - 30 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 28-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

61:39
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2983 ZAGORANSKI I. Alternativna
COBISS.SI-ID 49541218

64.
ZAGORANSKI, Ines
        Zgodovinska in družbena ozadja Ljubljanske vinske poti : diplomsko delo / Ines Zagoranski. - Ljubljana : [I. Zagoranski], 2012. - 70 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 63-68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2988 ZAGORANSKI I. Zgodovinska
COBISS.SI-ID 49545826

65.
ZIMMER, Oliver, 1964-
        Nationalism in Europe, 1890-1940 / Oliver Zimmer. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2003. - XIV, 146 str. : zvd. ; 23 cm. - (Studies in European history)

Bibliografija str. 124-136. - Kazalo

ISBN 0-333-94720-7 (broš.)

323.13(4) 323.13(4)
FRASCATI: 5-402
ETN A.2 12567 ZIMMER O. Nationalism
COBISS.SI-ID 1563252

66.
ŽAGAR, Brina
        Vaša diagnoza je--- : nekateri antropološki vidiki raka : seminar 2 / Brina Žagar. - Ljubljana : [B. Žagar], 2012. - [25] f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. [21-25]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2985 ŽAGAR B. Vaša
COBISS.SI-ID 49542754


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO