COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA1.
ALADEOJEBI, Urška
        Razvojna pomoč : razvoj in vloga antropologov : diplomsko delo / Urška Aladeojebi. - Ljubljana : [U. Aladeojebi], 2010. - 65 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 53-65. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32
FRASCATI: 5-401
ETN Dipl 2752 ALADEOJEBI U. Razvojna
COBISS.SI-ID 43517794

2.
ALIČ, Špela, 1987-
        Boj znotraj boja : ženske in zapatizem : seminar II / Špela Alič. - Ljubljana : [Š. Alič], 2010. - 34 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 32-34. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:32(72)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem2 2734 ALIČ Š. Boj
COBISS.SI-ID 43467874

3.
BENO, Ana
        Šege in navade cerkvenega leta v fari Domžale : seminar / Ana Beno. - [S. l.] : [A. Beno], 2008. - 30 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 29. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4Domžale)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2750 BENO A. Šege
COBISS.SI-ID 43516258

4.
BERGANT, Urška, 1986-
        Čebelarstvo v občini Lukovica : seminarska naloga II / Urška Bergant. - Lukovica : [U. Bergant], 2010. - 28 f. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 24-28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

638:39(497.4Lukovica)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2700 BERGANT U. Čebelarstvo
COBISS.SI-ID 43352930

5.
        BEYOND multiculturalism : views from anthropology / edited by Giuliana B. Prato. - Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2009. - XI, 224 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Urban anthropology)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7173-2 ISBN 978-0-7546-8866-2 (ebook)

314.15
FRASCATI: 5-401
ETN A.8 12226 BEYOND
COBISS.SI-ID 3232613

6.
BIRD, Irina
        Na robu preživetja : vpliv himalajskega alpinizma na življenje Šerp : seminar II / Irina Bird. - Ljubljana : [I. Bird], 2010. - 33 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 32-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.52:39(235.243Himalaja)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2713 BIRD I. Na robu
COBISS.SI-ID 43394658

7.
BJELICA, Veronika
        Taborništvo in Rod Sergej Mašera Piran : seminarska naloga 1 / Veronika Bjelica. - Ljubljana : [V. Bjelica], 2010. - 40 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 35-39. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.5:39(497.4Piran)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2702 BJELICA V. Taborništvo
COBISS.SI-ID 43355490

8.
BOŠTJANČIČ, Karmen
        Abstraktno slikarstvo v 'kroženju' : diplomsko delo / Karmen Boštjančič. - Ljubljana : [K. Boštjančič], 2008. - 90 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 84-90. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

7:572
FRASCATI: 5-401
ETN Dipl 2755 BOŠTJANČIČ K. Abstraktno
COBISS.SI-ID 43511138

9.
BOWEN, John Richard, 1951-
        Can Islam be French? : pluralism and pragmatism in a secularist state / John R. Bowen. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2010. - IX, 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Princeton studies in Muslim politics)

Bibliografija: str. 217-226. - Kazalo. - Vsebina: Trajectories. Islam and the Republic ; Fashioning the French Islamic landscape ; Spaces. Mosques facing outward ; Shaping knowledge to France ; Differentiating schools ; Can an Islamic school be Republican? ; Debates. Should there be an Islam for Europe ; Negotiating across realms of justification ; Islamic spheres in Republican spaces
ISBN 978-0-691-13283-9 (hardcover : alk. paper) ISBN 069-1-13283-6 (hardcover : alk. paper)

28:32(44)
FRASCATI: 5-401
ETN O.11.2 12222 BOWEN J. R. Can
COBISS.SI-ID 43478114

10.
BREZNIK, Maša
        Oblačilna podoba v deželi Jurija Vege : diplomsko delo / Maša Breznik. - Ljubljana : [M. Breznik], 2010. - 115 f., [5] f. pril. ; 30 cm : ilustr. + 2 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 106-113. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

391(497.4Dol pri Lubljani)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2725 BREZNIK M. Oblačilna
COBISS.SI-ID 43439970

11.
        CULTURAL diversity, heritage and human rights : intersections in theory and practice / edited by Michele Langfield, William Logan and Máiréad Nic Craith. - London ; New York : Routledge, 2010. - XV, 265 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Key issues in cultural heritage)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Vsebina: Pt. I. Setting agendas ; 1. Intersecting concepts and practices / William Logan, Michele Langfield and Mairead Nic Craith ; 2. Human rights and the UNESCO Memory of the World Programme / Hilary Charlesworth ; 3. Custodians of the land : Indigenous peoples, human rights and cultural integrity / Jeremie Gilbert ; 4. Linguistic heritage and language rights in Europe : theoretical considerations and practical implications / Mairead Nic Craith ; Pt. II. National versus local rights ; 5. Unravelling the cradle of civilization 'layer by layer' : Iraq, its peoples and cultural heritage / Ana Filipa Vrdoljak ; 6. The political appropriation of Burma's cultural heritage and its implications for human rights / Janette Philp ; 7. 'Elasticity' of heritage, from conservation to human rights : a saga of development and resistance in Penang, Malaysia / Judith Nagata ; 8. Rendered invisible : urban planning, cultural heritage and human rights / Graeme Bristol ; 9. 'Indigenous peoples are not multicultural minorities' : cultural diversity, heritage and indigenous human rights in Australia / Michele Langfield ; 10. A sung heritage : an ecological approach to rights and authority in intangible cultural heritage in Northern Australia / Fiona Magowan ; 11. 'Cuca shops' and Christians : heritage, morality and citizenship in Northern Namibia / Ian Fairweather ; Pt. III. Rights in conflict ; 12. Protecting the Tay Nguyen gongs : conflicting rights in Vietnam's central plateau / William Logan ; 13. The rights movement and cultural revitalization : the case of the Ainu in Japan / Yuuki Hasegawa ; 14. Cultural heritage and human rights in divided Cyprus / Susan Balderstone ; 15. Leaving the buildings behind : conflict, sovereignty and the values of heritage in Kashmir / Tim Winter and Shalini Panjabi
ISBN 978-0-415-56367-3 (pbk.) ISBN 0-415-56367-4 (pbk.) ISBN 978-0-415-56366-6 (hbk.) ISBN 0-415-56366-6 (hbk.) ISBN 978-0-203-86301-5 (ebk.) ISBN 0-203-86301-1 (ebk.)

572:32
FRASCATI: 5-401
ETN A.1 12225 CULTURAL
COBISS.SI-ID 43483490

12.
ČESA, Alenka
        Izgubljeno med umetnostjo in vandalizmom : obravnava grafitov v polju umetnosti in kriminala : seminar 2 / Alenka Česa. - Ljubljana : [A. Česa], 2010. - 43 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 37-41. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

82-98:572(1-21)(497.4Koper)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem2 2739 ČESA A. Izgubljeno
COBISS.SI-ID 43475042

13.
DALAN, Lucija
        Starodavni Maji : njihova kultura, umetnost in religija : (seminarska naloga II) / Lucija Dalan. - Ljubljana : [L. Dalan], 2010. - 48 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 37-38. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(72)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2735 DALAN L. Starodavni
COBISS.SI-ID 43469666

14.
DOLES, Marko
        Radio Študent kot 'laboratorij svobode' : produkcija svobodnega, neodvisnega in kritičnega medijskega prostora (1969-2010) : seminar II / Marko Doles. - Ljubljana : [M. Doles], 2010. - [20] f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. [19-20]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.4:572(1-21)(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem2 2749 DOLES M. Radio
COBISS.SI-ID 43510114

15.
DORINK, Julija
        Matriarhat in islam? : primer ljudstva Minangkabau iz zahodne Sumatre : seminarsko delo 1 / Julija Dornik. - Ljubljana : [J. Dornik], 2010. - 32 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 31-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392.313(594.43)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2744 DORNIK J. Matriarhat
COBISS.SI-ID 43495010

16.
ES, Ajda
        Transnacionalni plesalci in utelešeni gib : magistrsko delo = Transnational dancers and embodied movement : master's degree thesis / Ajda Es. - Ljubljana : [A. Es], 2009. - 190 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič, somentor Jorge Grau Rebollo. - Bibliografija: f. 153-167. - Abstract ; Povzetek. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:793.322
FRASCATI: 5-401
ETN Mag 12267 ES A. Transnacionalni
COBISS.SI-ID 43232098

17.
FISCHER, Michael M. J., 1946-
        Anthropological futures / Michael M. J. Fischer. - Durham ; London : Duke University Press, 2009. - XXIV, 399 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Experimental futures : technological lives, scientific arts, anthropological voices)

Bibliografija: str. 331-377. - Kazalo. - Vsebina: Culture and cultural analysis as experimental systems ; Four cultural genealogies (or haplotype genealogical tests) for a recombinant anthropology of science and technology ; Emergent forms of (un)natural life ; Body marks (bestial/natural/divine): an essay on the social and biotechnical imaginaries, 1920/2008, and bodies to come ; Personhood and measuring the figure of old age : the geoid as transitional object ; Ask not what man is but what we may expect of him ; Conclusions and way ahead: cosmopolitanism, cosmopolitics, and anthropological futures
ISBN 978-0-8223-4461-2 (cloth : alk. paper) ISBN 0-8223-4461-0 (cloth : alk. paper) ISBN 978-0-8223-4476-6 (broš. : alk. paper) ISBN 0-8223-4476-9 (broš. : alk. paper)

572:39
FRASCATI: 5-401
ETN A.0 12230 FISCHER M. M. J. Anthropological
COBISS.SI-ID 43478626

18.
FISTRIČ, Špela
        Park Tivoli in njegovi obiskovalci : seminar 2 / Špela Fistrič. - Ljubljana : [Š. Fistrič], 2009. - 30 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 28-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

712.253:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2699 FISTRIČ Š. Park
COBISS.SI-ID 43342690

19.
GOLOB, Maruša
        Kultura poslovnih stikov med Mehiko in Slovenijo : diplomsko delo / Jasna Golob. - Ljubljana : [J. Golob], 2010. - 67 f., [2] f. pril. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 57-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

395(72)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2758 GOLOB J. Kultura
COBISS.SI-ID 43567458

20.
GORENC, Petra, 1989-
        Koraki na poti uveljavitve Slovenske žene : seminar / Petra Gorenc. - Ljubljana : [P. Gorenc], 2010. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2724 GORENC P. Koraki
COBISS.SI-ID 43436386

21.
GORUP, Meta
        "Že na prvi pogled se razstavi pozna, da so jo pripravile ženske roke" : oris razstav, ki so jih v prvi polovici 20. stoletja postavljale t. i. narodne dame : seminar / Meta Gorup. - Ljubljana : [M. Gorup], 2010. - 24 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 19-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2718 GORUP M. Že na
COBISS.SI-ID 43406434

22.
GRČAR, Eva
        Pravoslavje in nacionalna identiteta med potomci priseljencev iz bivše Jugoslavije : seminar 1 / Eva Grčar. - Ljubljana : [E. Grčar], 2010. - 21 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 19-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem1 2766 GRČAR E. Pravoslavje
COBISS.SI-ID 43610722

23.
IVANČIČ, Maruša, 1988-, etnologinja
        Dokumentarni filmi o neevropskih kulturah v zbirki Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije : seminarska naloga I. / Maruša Ivančič. - Ljubljana : [M. Ivančič], 2010. - 31 f., [10] f. pril. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 29-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

791.229.2:39(5/9)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2733 IVANČIČ M. Dokumentarni
COBISS.SI-ID 43465058

24.
JAGER, Sara Mojca
        Odkrivanje mistične vezi med podalpsko deželo in streho sveta : seminar 1 / Sara Mojca Jager. - Ljubljana : [S. M. Jager], 2010. - 29 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 26-28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2743 JAGER S. M. Odkrivanje
COBISS.SI-ID 43476322

25.
JAMNIK, Mateja, 1987-
        Terorizem in njegove posledice : vpilv medijev na primeru 11. septembra 2001 / Mateja Jamnik. - Ljubljana : [M. Jamnik], 2010. - 26 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 22-26. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

659.4:572(73)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem 2737 JAMNIK M. Terorizem
COBISS.SI-ID 43472226

26.
JAZBEC, Sandra
        Stojan Kerbler : ljudski fotograf svetovnega kova : diplomsko delo / Sandra Jazbec. - Ljubljana : [S. Jazbec], 2010. - 106 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 96-104. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

77.04(497.4) 77:929Kerbler S.
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2765 JAZBEC S. Stojan
COBISS.SI-ID 22040120

27.
JURIČ, Jana, etnologinja, 1986-
        Hišna imena v Ocizli : seminarska naloga II. / Jana Jurič. - Ljubljana : [J. Jurič], 2009. - 58 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 51-57. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392.91(497.4Ocizla)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2696 JURIČ J. Hišna
COBISS.SI-ID 43340642

28.
KAVČIČ, Jana, 1988-
        Ženske v islamu : seminarska naloga 2 / Jana Kavčič. - Ljubljana : [J. Kavčič], 2010. - 42 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 39-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

28
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2712 KAVČIČ J. Ženske
COBISS.SI-ID 43392610

29.
KLANŠEK, Barbara, 1988-
        Tarot : struktura tarota ter njegova povezava z numerologijo, astrologijo in mitologijo : seminarska naloga II / Barbara Klanšek. - Tunjice : [B. Klanšek], 2010. - 45 f. ; 30 cm : graf. prik.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 44-45. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

133.3:39
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2729 KLANŠEK B. Tarot
COBISS.SI-ID 43455330

30.
KODBA, Viktorija
        Kava, kavarne in kavarniško dogajanje na primeru kavarne in specializirane trgovine s kavo Cafetino v Ljubljani / Viktorija Kodba. - Ljubljana : [V. Kodba], 2010. - 57 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 46-51. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316:572(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-401
ETN Dipl 2727 KODBA V. Kava
COBISS.SI-ID 43442018

31.
KOFOL, Andreja, 1986-
        Islamsko mesto Marakeš : med literaturo in terenskimi zapisi : (seminarska naloga 1) / Andreja Kofol. - Ljubljana : [A. Kofol], 2010. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 20-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

338.48:572(64)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem1 2738 KOFOL A. Islamsko
COBISS.SI-ID 43473762

32.
KOLMANIČ, Nadija
        Japonska kuhinja : seminarska naloga / Nadija Kolmanič. - Ljubljana : [N. Kolmanič], 2010. - 33 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 32-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.2:39(520)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2721 KOLMANIČ N. Japonska
COBISS.SI-ID 43415650

33.
KOVAČ, Juš
        Pokristjanjevanje poganskih praznikov : seminarska naloga / Juš Kovač. - Bled : [J. Kovač], 2010. - 48 f. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 48. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2697 KOVAČ J. Pokristjanjevanje
COBISS.SI-ID 43341154

34.
KOVAČ, Kaja, 1985-, etnologinja
        Narodna noša : seminarska naloga II / Kaja Kovač. - Bled : [K. Kovač], 2010. - 31 f. ; 30 cm : ilustr., graf. prikazi

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

391(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2695 KOVAČ K. Narodna
COBISS.SI-ID 43336290

35.
KOVAČIČ, Tanja, 1985-
        Seks? Ne, hvala! : aseksualnost kot spiolna praksa, usmeritev in identiteta : diplomsko delo / Tanja Kovačič. - Tolmin : [T. Kovačič], 2010. - 121 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 104-114. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.367:572(497.4)
FRASCATI: 5-401
ETN Dipl 2760 KOVAČIČ T. Seks
COBISS.SI-ID 43576674

36.
KRIŽNIK, Karmen
        Šmarje pri Jelšah in golf igrišče okoli dvorca Jelše : seminarska naloga - seminar 1 / Karmen Križnik. - [S. l] : [K. Križnik], 2010. - 21 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48-52:796.352:39(497.4Šmarje pri Jelšah)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2703 KRIŽNIK K. Šmarje
COBISS.SI-ID 43357282

37.
KRMELJ, Jan
        Gibanje za zavest Krišne : seminar I / Jan Krmelj. - Ljubljana : [J. Krmelj], 2010. - [28] f. ; 30 cm

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. [26-28]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

29:572(497.4)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem1 2747 KRMELJ J. Gibanje
COBISS.SI-ID 43502178

38.
LAVRINC, Ana
        Vključenost humorja v slovenski zdravstveni sistem : antropološka raziskava vloge humorja pri zdravljenju bolezni na primeru programa "Rdeči noski" : diplomsko delo / Ana Lavrinc. - Ljubljana : [A. Lavrinc], 2010. - 115 f. ; 30 cm + 1 CD : graf. prikazi

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 97-107. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

61:572(497.4)
FRASCATI: 5-401
ETN Dipl 2762 LAVRINC A. Vključenost
COBISS.SI-ID 43582562

39.
LEBAR, Katja
        Ljudsko izročilo v glasbi, plesu in oblačilnem videzu v Beltincih in okolici : 70 let beltinške folklore : seminar II / Katja Lebar. - Ljubljana : [K. Lebar], 2010. - 18 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.3(497.4Beltinci)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2717 LEBAR K. Ljudsko
COBISS.SI-ID 43406178

40.
LIČEN, Tadeja
        Lavričev trg in Ajdovci : diplomsko delo / Tadeja Ličen. - Ljubljana : [T. Ličen], 2010. - 148 f., [2] f. pril. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 144-146. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

72:39(1-21)(497.4Ajdovščina)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2707 LIČEN T. Lavričev
COBISS.SI-ID 43366498

41.
MAGAJNA, Ana
        PST - Pot spominov in tovarištva : zgodovinski spomenik, spomenik oblikovane narave in največja javna zelena površina v Ljubljani : seminar II / Ana Magajna. - Ljubljana : [A. Magajna], 2010. - 34 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 32-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(1-21)(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2740 MAGAJNA A. PST
COBISS.SI-ID 43475298

42.
MAVRI, Tanja
        Križ kraž kralj Matjaž : seminar I / Tanja Mavri. - Ljubljana : [T. Mavri], 2010. - 29 f., [36] str., [13] f. pril. ; 30 cm

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 26-28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2748 MAVRI T. Križ
COBISS.SI-ID 43502946

43.
MREŽAR, Uršula Ana
        Vraževerje v gledališču : seminarska naloga II / Uršula Ana Mrežar. - [S. l.] : [U. A. Mrežar], [200?]. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2754 MREŽAR U. A. Vraževerje
COBISS.SI-ID 43519074

44.
MUHVIČ, Anja
        Tetoviranje : prastara umetnost : seminar I. / Anja Muhvič. - Ljubljana : [A. Muhvič], 2009. - 24 f. ; 30 cm : graf. prik.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 22-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

391.91
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2714 MUHVIČ A. Tetoviranje
COBISS.SI-ID 43401058

45.
MURKO, Tonka
        Jože Levovnik : čevljar, ki je pustil pečat mestu : seminarska naloga 1 / Tonka Murko. - Slovenj Gradec : [T. Murko], 2010. - 27 f. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 24-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

685:39(497.4Slovenj Gradec)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2716 MURKO T. Jože
COBISS.SI-ID 43405922

46.
ODERLAP, Tadeja
        Odnosi med delavci različnih narodnosti in njihovo delo : seminarska naloga / Tadeja Oderlap. - Mežica : [T. Oderlap], 2010. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(4)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem 2715 ODERLAP T. Odnosi
COBISS.SI-ID 43405154

47.
PAVLI, Manca
        Življenjska zgodba Rachel Brice : seminarska naloga 2 / Manca Pavli. - [S. l.] : [M. Pavli], 2010. - 23 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 22-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

793.3:39
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2732 PAVLI M. Življenjska
COBISS.SI-ID 43461730

48.
PERNE, Marjana
        O spolni vzgoji škofa A. B. Jegliča : diplomsko delo / Marjana Perne. - Ljubljana : [M. Perne], 2010. - 67 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 64-66. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

27-447:37
FRASCATI: 5-401
ETN Dipl 2720 PERNE M. O spolni
COBISS.SI-ID 43411810

49.
PETERKA, Jan
        Terorizem v globalni družbi : (seminarska naloga II) / Jan Peterka. - Mengeš : [J. Peterka], 2010. - 59 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 55-59. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.28:572
FRASCATI: 5-401
ETN Sem2 2709 PETERKA J. Terorizem
COBISS.SI-ID 43383138

50.
PODBREŽNIK, Lucija
        Pozdrav iz Kamnika : podobe Kamnika v vizualnih virih : seminar I / Lucija Podbrežnik. - Ljubljana : [L. Podbrežnik], 2010. - 33 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 30-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

77.068.12:39(497.4Kamnik)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2701 PODBREŽNIK L. Pozdrav
COBISS.SI-ID 43354722

51.
PURG, Urška, 1984-
        Ko tiho delo začne odmevati : vpliv razstave ženskih ročnih del skozi zgodovino na družbo v letu 1934 : seminar iz Etnologije Balkana / Urška Purg. - Ljubljana : [U. Purg], 2010. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2719 PURG U. Ko tiho
COBISS.SI-ID 43409762

52.
ROTER, Domen
        Turbofolk : svetovni fenomen / Domen Roter. - Ljubljana : [D. Roter], 2010. - 17 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 14-17. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:78
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2764 ROTER D. Turbofolk
COBISS.SI-ID 43585378

53.
SENEKOVIČ, Patrick
        Budizem v praksi posameznika ter organizaciji Dharmaling : seminar II / Patrick Senekovič. - Ljubljana : [P. Senekovič], 2010. - 22 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 21-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

29:572(497.4)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem2 2746 SENEKOVIČ P. Budizem
COBISS.SI-ID 43501922

54.
SITAR, Polona
        Sodobna potrošnja v vrtincu postmoderne : opazovanje in analiza vsakdanjih potrošniških praks : diplomsko delo / Polona Sitar. - Ljubljana : [P. Sitar], 2010. - 163 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 135-155. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316:572(497.4)
FRASCATI: 5-401
ETN Dipl 2761 SITAR P. Sodobna
COBISS.SI-ID 43580258

55.
STREHAR Benčina, Urša
        Cerkev in refleksija na primeru mladinskih in študentskih katoliških skupin : seminarska naloga 1 / Urša Strehar Benčina. - Ljubljana : [U. Strehar Benčina], 2010. - 36 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 30-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

27
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2767 STREHAR BENČINA U. Cerkev
COBISS.SI-ID 43722594

56.
ŠIRCELJ, Katja
        Oditi je težje kot se zdi : nasilje nad ženskami v partnerskih odnosih : seminarska naloga II. / Katja Šircelj. - Ljubljana : [K. Šircelj], 2010. - 36 f. ; 30 cm : graf. prikazi

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 33-34. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:364.632(497.4)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem2 2736 ŠIRCELJ K. Oditi
COBISS.SI-ID 43471714

57.
ŠKAMPERLE, Alenka
        Ljudsko zbirateljstvo : seminarska naloga 2 / Alenka Škamperle. - Šmarje-Sap : [A. Škamperle], 2010. - 27 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 26-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069(497.4Šmarje-Sap)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2698 ŠKAMPERLE A. Ljubiteljsko
COBISS.SI-ID 43341922

58.
ŠPES, Anja
        Pripovedništvo v vasi Melinci : seminar 2 / Anja Špes. - [S. l.] : [A. Špes], [2010]. - 36 f. ; 30 cm

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 32-34. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4Melinci)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2742 ŠPES A. Pripovedništvo
COBISS.SI-ID 43476066

59.
ŠRIMPF, Katarina
        Oblačilna kultura Rogaške Slatine in okolice od 2. polovice 18. stoletja do 2. polovice 20. stoletja : diplomsko delo / Katarina Šrimpf. - Ljubljana : [K. Šrimpf], 2010. - 97 str., 2 f. pril. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: str. 89-94. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

391(497.4Rogaška Slatina)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2753 ŠRIMPF K. Oblačilna
COBISS.SI-ID 43518562

60.
TOR, Maja, 1981-
        Goriška razdvojenost z mejo in novonastalo mesto Nova Gorica : zgodovinska predstavitev menjave upravljanja na goriškem območju in njen vpliv na vsakdanje življenje : diplomsko delo / Maja Tor. - Ljubljana : [M. Tor], 2010. - 67 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 58-67. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(1-21)(497.4Nova Gorica)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2741 TOR M. Goriška
COBISS.SI-ID 43475554

61.
URŠIČ, Tanja, 1986-
        Prezentacija islama v slovenskih šolskih učbenikih : igra prisotnosti in odsotnosti / Tanja Uršič. - Ljubljana : [T. Uršič], 2010. - 52 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 46-52. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

28:572
FRASCATI: 5-401
ETN Sem2 2711 URŠIČ T. Prezentacija
COBISS.SI-ID 43388770

62.
VALENČIČ, Špela
        Maori - izginjajoča kultura? : seminar II. / Špela Valenčič. - Ljubljana : [Š. Valenčič], 2010. - 27 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 26-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

37:39(931)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2723 VALENČIČ Š. Maori
COBISS.SI-ID 43429474

63.
VALENTINČIČ, Maja, 1981-
        Kri : (različni pogledi na kri, kako so s krvjo rokovali skozi zgodovino in predvsem prva asociacija na besedo kri in nato tudi bolj poglobljen vidik oz. odnos do nje) / Maja Valentinčič. - Nova Gorica : [M. Valentinčič], 2006. - 29 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 28-29. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316
FRASCATI: 5-401
ETN Sem2 2710 VALENTINČIČ M. Kri
COBISS.SI-ID 43383906

64.
VALENTINČIČ, Maja, 1981-
        Nova Gorica : meja v glavi / Maja Valentinčič. - Solkan : [M. Valentinčič], 2007. - 32 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 26-32. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

341.222:39(497.4Nova Gorica)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2708 VALENTINČIČ M. Nova
COBISS.SI-ID 43366754

65.
VERDELJ, Katja
        Vpliv kiča na vsakdanje življenje : diplomsko delo / Katja Verdelj. - Ljubljana : [K. Verdelj], 2010. - 64 f., [2] f. pril. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič, somentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 48-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

7.011.28:39
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2757 VERDELJ K. Vpliv
COBISS.SI-ID 43533922

66.
VOSTNER, Sabina
        Znotraj glasbenega življenja : avtoetnografija ustvarjanja in produkcije popularne glasbe : diplomsko delo / Sabina Vostner. - Ljubljana : [S. Vostner], 2010. - 86 f. ; 30 cm : ilustr. + 3 CD-ji

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 75-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:572
FRASCATI: 5-401
ETN Dipl 2756 VOSTNER S. Znotraj
COBISS.SI-ID 43531874

67.
VRHOVEC, Ana, 1988-
        Plečnik arhitekt za vse čase : seminarska naloga 2 / Ana Vrhovec. - [S. l.] : [A. Vrhovec], 2010. - 59 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 58-59. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(1-21)(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2704 VRHOVEC A. Plečnik
COBISS.SI-ID 43358818

68.
WEBER, Jane
        Charley Patton versus Robert Johnson : (seminarska naloga) / Jane Weber. - Ljubljana : [J. Weber], 2005. - 49 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 41-45. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78.036.9:572
FRASCATI: 5-401
ETN Sem 2763 WEBER J. Charley
COBISS.SI-ID 43583842

69.
ZADRAVEC, Katarina
        Ali smo usposobljeni negovati negovski grad? : diplomsko delo / Katarina Zadravec. - Janžev Vrh : [K. Zadravec], 2010. - 96 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 78-85. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.8:39(497.4Negova)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 2751 ZADRAVEC K. Ali smo
COBISS.SI-ID 43517026

70.
ZAJC, Mojca, 1985-
        Oblačilna kultura v Ivančni Gorici in okolici : seminarska naloga 1 / Mojca Zajc. - Ivančna Gorica : [M. Zajc], 2010. - 51 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 51. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

391(497.4Ivančna Gorica)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem1 2705 ZAJC M. Oblačilna
COBISS.SI-ID 43363938

71.
ZALETEL, Mojca, 1983-
        Aymara in njihovo okolje v današnjem času : območje andskega visokogorja Altiplano v Boliviji : naloga pri seminarju II. / Mojca Zaletel. - Ljubljana : [M. Zaletel], 2007. - 23 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 20-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

332.142.4:39(84)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem2 2722 ZALETEL M. Aymara
COBISS.SI-ID 43423330

72.
ZAVRATNIK, Veronika, 1990-
        Pozabljena preteklost Haloz? : (seminarska naloga 1, 2) / Veronika Zavratnik. - Ljubljana : [V. Zavratnik], 2010. - 27 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 23-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

72:39(497.4Haloze)
FRASCATI: 5-402
ETN Sem 2706 ZAVRATNIK V. Pozabljena
COBISS.SI-ID 43365474

73.
ZERA, Suzana
        Skinheadi skozi okvir (neo)nacizma : struktura, ideologija in manifestacija : seminarska naloga / Suzana Zera. - Ljubljana : [S. Zera], 2010. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

316.723:572(497.4)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem2 2730 ZERA S. Skinheadi
COBISS.SI-ID 43456098

74.
ZIDARIČ, Tjaša
        Grafiti : med umetniško kreativnostjo in socialno destrukcijo : diplomsko delo / Tjaša Zidarič. - Ljubljana : [T. Zidarič], 2010. - 102 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 93-98. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

82-98:572(1-21)(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-401
ETN Dipl 2726 ZIDARIČ T. Grafiti
COBISS.SI-ID 43441506

75.
ZLOBKO, Sonja
        Revolucija danes : interpretacija delovanja NSK skozi prizmo revolucije in refleksija ustvarjalnega nabora NSK : seminarska naloga / Sonja Zlobko. - Ljubljana : [S. Zlobko], 2007. - 21 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 19-20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32
FRASCATI: 5-401
ETN Sem 2745 ZLOBKO S. Revolucija
COBISS.SI-ID 43500130

76.
ŽAGAR, Brina
        Potrošništvo : nakupovalna središča : seminar / Brina Žagar. - Ljubljana : [B. Žagar], 2010. - 20 f. ; 30 cm

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 17-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

366(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem 2768 ŽAGAR B. Potrošništvo
COBISS.SI-ID 43723362

77.
ŽIBERT, Nina, 1987-
        Novodobna 'keltska' spiritualnost in 'druidi' v Sloveniji : seminar / Nina Žibert. - Podpeč : [N. Žibert], 2010. - 19 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

29:572(497.4)
FRASCATI: 5-401
ETN Sem 2731 ŽIBERT N. Novodobna
COBISS.SI-ID 43457378


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO