COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

1.
ABRIČ, Tatjana
        Kri v hrani : seminarska naloga II / Tatjana Abrič. - [S. l.] : [T. Abrič], 2005. - 42 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 41-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.2:572
ETN Sem2 2382 ABRIČ T. Kri
COBISS.SI-ID 38349410

2.
BEDRAČ, Matej
        Smernice in priporočila za izvajanje pristopa LEADER v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 / [avtorji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Matej Bedrač, Tomaž Cunder ; fotografije arhiv MKGP, STO, UKOM]. - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 42
ISBN 978-961-6299-91-6

631:711.3(497.4) 338.43(497.4)
ETN B.9 11853 SMERNICE 1
COBISS.SI-ID 237423616

3.
BODEI, Remo, 1938-
        Paesaggi sublimi : gli uomini davanti alla natura selvaggia / Remo Bodei. - 1. ed. Bompiani. - Milano : Bompiani, 2008. - 229 str. ; 21 cm. - (Grandi passaggi)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/casalini07/08638381.pdf. - Bibliografija v opombah na koncu knjige. - Kazalo
ISBN 978-88-452-6138-1 ISBN 88-452-6138-7

1
ETN O.5 11855 BODEI R. Paesaggi
COBISS.SI-ID 37857122

4.
BOULONGNE, Alfred
        Crna Gora : zemlja i stanovništvo / Alfred Bulonj ; s francuskog prevela Marina Vukićević. - Podgorica : CID, 2002. - 115 str. : tabele ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID)

Nasl. na ov.: Crna Gora zemlja i stanovništvo. - Prevod dela: Le Monténégro / Alfred Boulongne
ISBN 86-495-0164-8

908(497.16)"18" 308(497.16)"18"
ETN E.0 11866 BOULONGNE A. Crna
COBISS.SI-ID 213553408

5.
CUSTODERO, Gianni
        Storia del Sud : dalla congiura del 1794 alla seconda Repubblica / Gianni Custodero. - 2. ed. - [Lecce] : Capone, cop. 2001. - 169 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 147-158
ISBN 88-8349-026-6 ISBN 978-88-8349-026-2

39:94(450Neapelj)
ETN G.0 11856 CUSTODERO G. Storia
COBISS.SI-ID 37857378

6.
DELARUE, Henri
        Crna Gora : istorija, opis, naravi, običaji, zakonodavstvo, političko uređenje, zvanična dokumenta i spisi : sa kartom Crne Gore i susjednih zemalja od Anrija Delarija, sekretara knjaza Danila Prvog : (od 1856. do 1859) / Anri Delari ; s francuskog prevela Marina Vukićević. - Podgorica : CID, 2003 (Beograd : Vojna štamparija). - 121 str., [1] pril. ; 21 cm : zvd. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID, Podgorica)

Prevod dela: Le Monténégro / Henri Delarue
ISBN 86-495-0261-X

94(497.16)"13/18"(093.2) 930.85(497.16)"13/18"
ETN E.0 11872 DELARUE H. Crna
COBISS.SI-ID 5896464

7.
DOGLIANI, Patrizia
        Il fascismo degli Italiani : una storia sociale / Patrizia Dogliani. - Milano : Utet, 2008. - 371 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [341]-360. - Kazalo
ISBN 978-88-02-07946-2

94(100)"1939/1945"
ETN G.0 11854 DOGLIANI P. Il fascismo
COBISS.SI-ID 37872482

8.
DVORSKÝ, Viktor
        Crnogorsko-turska granica : od ušća Bojane do Tare / Viktor Dvorski ; preveo s češkog Branislav Borozan. - Podgorica : CID, 2000. - 270 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva)

Kazalo. - Prevod dela: Černohorskoturecká hranice od ústí Bojany k Taře
ISBN 86-495-0171-0

341.2
ETN E.0 11868 DVORSKY V. Crnogorsko ZGO C 5481/2
COBISS.SI-ID 16314722

9.
        ETNOLOGIJA in regije. Ljubljana. Urbana etnologija in identitete Ljubljane : zbornik znanstvenih in strokovnih razprav / uredila Breda Čebulj Sajko ; [prevod izvlečkov in povzetkov Nives Sulič Dular, Jana Kranjc Menaše]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2008. - 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0353-6432 ; 42)

Bibliografija pri posameznih prisp. - Povzetek v angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6775-01-4

316.334.56(497.4Ljubljana)(082) 711.4:39(497.4Ljubljana)(082)
ETN B.8 11885 ETNOLOGIJA 1, 2
COBISS.SI-ID 242893568

10.
EUROPEAN Association of Social Anthropologists. Biennial Conference (10 ; 2008 ; Ljubljana)
        Experiencing diversity and mutuality. Book of abstracts / 10th Biennial EASA Conference, Ljubljana, 26 to 29 August 2008 ; [edited by Andreja Mesarič, Jaka Repič and Alenka Bartulović]. - Ljubljana : Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2008 (Ljubljana : Birografika Bori). - 586 str. ; 21 cm

1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-237-247-7

39:316(063) 316.7(063)
ETN O.3 11848 BIENNAL
COBISS.SI-ID 240344576

11.
EUROPEAN Association of Social Anthropologists. Biennial Conference (10 ; 2008 ; Ljubljana)
        Experiencing diversity and mutuality. Conference programme / 10th Biennial EASA Conference, Ljubljana, 26 to 29 August 2008 ; [edited by Nataša Visočnik and Jaka Repič]. - Ljubljana : Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2008 (Ljubljana : Birografika Bori). - 88 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-237-249-1

39:316(063) 316.7(063)
ETN O.3 11849 EUROPEAN
COBISS.SI-ID 240416512

12.
FABJAN, Zana
        Ko mavrica požene korenine : (primerjava Rainbow gatheringa in Rainbow vasi) : seminarska naloga 2 / Zana Fabjan. - Novo mesto : [Z. Fabjan], 2006. - 26 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 24-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:2
ETN Sem2 2383 FABJAN Z. Ko
COBISS.SI-ID 38349922

13.
FRILE, Gabriel
        Savremena Crna Gora / Gabriel Frile, Jovan Vlahović ; prevod s francuskog Rosanda Vlahović. - Podgorica : CID, 2001. - 425 str., [1] f. zvd. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva)

Prevod dela: Le Montenegro contemporain / par G. Frilley et Jovan Wlahovitj
ISBN 86-495-0207-5

908(497.16) 94(497.16)
ETN E.0 11873 FRILLEY G. Savremena
COBISS.SI-ID 126820352

14.
GRAFENAUER Bratož, Boža
        Zelene površine v Mariboru : etnološki vidik : doktorska disertacija / Boža Grafenauer Bratož. - Ljubljana : [B. Grafenauer Bratož], 2008. - 216 f., [25] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 186-210. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Maribor)
ETN Diss 11881 GRAFENAUER BRATOŽ B. Zelene
COBISS.SI-ID 241599488

15.
GROSS, David, 1940-
        Lost time : on remembering and forgetting in late modern culture / David Gross. - Amherst : University of Massachusetts, cop. 2000. - XII, 199 str. ; 24 cm. - (Critical perspectives on modern culture)

Bibliografija: str. 181-193. - Kazalo
ISBN 1-55849-254-2 (alk. paper) ISBN 978-1-55849-254-7 (alk. paper)

572:316
ETN A.2 11860 GROSS D. Lost
COBISS.SI-ID 37887842

16.
GROTHE, Hugo, 1869-?
        Kroz Crnu Goru i Albaniju : etnologija, političke prilike i privreda zapadnog balkanskog poluostrva, sa 71 fotografijom, 2 skice i 2 karte u tekstu / Hugo Grote ; s njemačkog prevela Dobrila Begenišić. - Podgorica : CID, 2006 (Beograd : Grafolik). - 191 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID, Podgorica)

Prevod dela: Durch Albanien und Montenegro / Hugo Grothe. - Opomba o avtorju: str. 189
ISBN 86-495-0308-X

821.112.2-992
ETN E.0 11875 GROTHE H. Kroz
COBISS.SI-ID 9506320

17.
HLIŠČ, Andreja
        Srbski turbo-folk v Sloveniji : seminarska naloga II / Andreja Hlišč. - [S. l.] : [A. Hlišč], 2007. - 26 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 22-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:78
ETN Sem2 2385 HLIŠČ A. Srbski
COBISS.SI-ID 38351714

18.
JERMAN, Katja, 1976-
        Dve Gorici - eno mesto : konstrukcija urbanega : doktorska disertacija / Katja Jerman. - Mengeš : [K. Jerman], 2008. - 333 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 299-317. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(1-21)(497.4Gorica)
ETN Diss 11882 JERMAN K. Dve Gorici
COBISS.SI-ID 241989888

19.
KAGAN, Robert, 1958-
        Paradise and power : America and Europe in the new world order / Robert Kagan. - Rev. and updated ed. - London : Atlantic Books, 2004. - 158 str. ; 20 cm

Ov. nasl.: Paradise & power
ISBN 1-84354-178-5

327(73:4) 327(4:73)
ETN A.3 11859 KAGAN R. Paradise
COBISS.SI-ID 512122240

20.
KNIFIC, Bojan
        "Ko v nošo se odenem ---" : vprašanja pripadnostnega kostumiranja s posebnim pogledom na kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov / Bojan Knific ; [prevod Marjeta Gostinčar Cerar]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2008 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0353-6432 ; 41)

600 izv. - Spremna beseda Janje Žagar na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 173-187. - Summary
ISBN 978-961-91031-9-7

391(497.4)(04) 78.071.2:391(497.4) 784.4(497.4):391
ETN D.1.9 11884 KNIFIC B. Ko 1, 2
COBISS.SI-ID 241408256

21.
KOHL, Johann Georg, 1808-1878
        Putovanje u Crnu Goru / Johan Georg Kol ; priredio i preveo Tomislav Bekić. - Podgorica : CID, 2005 (Beograd : Vojna štamparija). - 230 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID, Podgorica)

Prevod dela: Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro / Johann Georg Kohl
ISBN 86-495-0307-1

821.112.2-992
ETN E.0 11874 KOHL J. G. Putovanje
COBISS.SI-ID 8182032

22.
KRANJEC, Tina
        Načini za obvladovanje stresa na individualni in organizacijski ravni : seminarska naloga II / Tina Kranjec. - Ljubljana : [T. Kranjec], 2008. - 40 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 39-40. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61
ETN Sem2 2376 KRANJEC T. Načini
COBISS.SI-ID 38346850

23.
KROMAR, Katarina
        Luč iz sveta pred bogovi : seminarska naloga II / Katarina Kromar. - V Ljubljani : [K. Kromar], 2008. - 35 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 31-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

793.2/.8:572
ETN Sem2 2372 KROMAR K. Luč
COBISS.SI-ID 38337634

24.
        KRUH in ribe : od Bržanije prek Trsta do Soče / [zbrala] Nada Ravbar Morato ; [spremna beseda Marija Stanonik ; zemljevid pripravila in ilustrirala Irena Romih]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007 (Ljubljana : Pleško). - 497 str., [8] f. barvnih pril. ; 20 cm. - (Zbirka Glasovi / Društvo Mohorjeva družba ; knj. 32)

Ilustr. na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 485-487. - Sunto / tradotto da Marino Maurel ; Zusammenfassung / übersetzt von Jadranka Mittendorfer ; Summary / translated by Jadranka Mittendorfer. - Kazali
ISBN 978-961-218-719-4

821.163.6-32:398 398.2(497.4-15)
ETN B.5 9658/32 RAVBAR MORATO N. Kruh SLA L.A II 2718/32 KRUH IN RIBE
COBISS.SI-ID 236680192

25.
        KULTURNA baština muslimanskog naroda Crne Gore : (zbornik reprezentativnih znamenja) / [odgovorni urednik Avdul Kurpejović ; uređivački odbor Jusuf Bibezić et al.] ; [avtorji posameznih prispevkov] Uzeir Bećović, Avdul Kurpejović, Jusuf Bibezić, Sreten Vujović, Olga Perović, Slobodan Jerkov, Vojislav P. Nikčević, Pajazit Hasić. - Podgorica : Matica muslimanska Crne Gore, 2006 (Cetinje : Obod). - 185 str., 32 str. uvezanih pril. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 800. - Predgovor / Avdul Kurpejović: str. 5-11. - Bibliografija v opombah ali na koncu prispevkov
ISBN 86-907277-1-X

930.85:28(497.16)(082)
ETN E.0 11879 KULTURNA
COBISS.SI-ID 10481424

26.
LAZAREVIĆ, Tina
        Zamišljene skupnosti, tovarne simptomov : konstrukcija bolnika in navodila za uporabo / Tina Lazarević. - Ljubljana : [T. Lazarević], 2008. - 23 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 21-23. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

61:572
ETN Sem2 2378 LAZAREVIĆ T. Zamišljene
COBISS.SI-ID 38347874

27.
LOCOROTONDO, Paolo
        Puglia antica e case a cono / Paolo Locorotondo. - Cavallino (Lecce) : Capone, 2003?. - 144 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija: str. 141-143. - Kazalo
ISBN 88-8349-053-3 ISBN 978-88-8349-053-8

39(450)
ETN G.1 11857 LOCOROTONDO P. Puglia
COBISS.SI-ID 37857634

28.
LUŽAR, Daša
        Albanci v Ljubljani : ohranjanje etnične identitete / Daša Lužar. - Ljubljana : [D. Lužar], 2008. - 46 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 43-46. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.4Ljubljana)
ETN Sem 2377 LUŽAR D. Albanci
COBISS.SI-ID 38347618

29.
MANDERE, Henri Charles Glaude Jacob van der, 1883-?
        Crna Gora / Henri van Mandere ; prevod s holandskog Jelica Novaković-Lopušina. - Podgorica : CID, 2002 (Beograd : Vojna štamparija). - 181 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID, Podgorica)

Prevod dela: Montenegro / Henri van der Mandere. - Citati iz spevov v srb. in hol. - Bibliografija: str. 173-179
ISBN 86-495-0148-6

821.112.5-992
ETN E.0 11870 MANDERE H. Crna
COBISS.SI-ID 5778960

30.
MAVRIN, Nina, 1983-
        Rom kot sosed : interakcije med romskim in ne-romskim prebivalstvom na območju Maribora : seminarska naloga II / Nina Marvin. - [S. l.] : [N. Marvin], 2008. - 32 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 30-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Maribor)
ETN Sem2 2375 MAVRIN N. Rom
COBISS.SI-ID 38344546

31.
MESS (15 ; 2008 ; Ljubljana) [Petnajsti mednarodni etnološki sredozemski simpozij]
        MESS 15 : 15th Mediterranean ethnological summer symposium�€= 15. mednarodni etnološki sredozemski simpozij : the book of abstracts�€= knjiga povzetkov / edited by/ uredila Boštjan Kravanja; Andreja Mesarič ; advisory board/ svetovalni odbor: Bojan Baskar ... [et al.] ; organising committe/ organizacijski odbor: Alenka Bartulović ... [et al.] ; the organisers of the MESS/ organizatorji MESS: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Inštitut za multikulturne raziskave. - Ljubljana : Inštitut za multikulturne raziskave, 2008. - 24 str. ; 21 cm. - (MESS ; 15)

Knjiga povzetkov z MESS 15 v Ljubljani od 23.-27. avg 2008

39:572
ETN O.3 9731/15 MESS 15
COBISS.SI-ID 37555554

32.
MILICH, Zorka
        Tuđa večera : kazivanja stoljetnih žena iz Crne Gore / Zorka Milić ; prevela s engleskog Radojka Vukčević. - Podgorica : CID, 1996 (Beograd : Vojna štamparija). - 238 str. : slika avtorja ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID)

Prevod dela: A stranger's supper. - Bibliografija: str. 229-232
ISBN 86-495-0022-6

316.662-055.2(497.16) 396(497.16)
ETN E.0 11871 MILIĆ Z. Tuđa
COBISS.SI-ID 1203472

33.
MOLEK, Samo
        Mediacija potrošnje in kultur v sodobni družbi : seminarska naloga 1 / Samo Molek. - Ljubljana : [S. Molek], 2006. - 23 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 21-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.4:572
ETN Sem1 2384 MOLEK S. Mediacija
COBISS.SI-ID 38350946

34.
MOLEK, Samo
        Potrošnja in kultura : antropološki pogled : seminarska naloga 2 / Samo Molek. - Ljubljana : [S. Molek], 2006?. - 34 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 30-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.4:572
ETN Sem2 2387 MOLEK S. Potrošnja
COBISS.SI-ID 38352226

35.
NESKIĆ, Jasmina
        Urbani prostor, konflikti in nacionalizem na primeru odnosa med Palestino in Izraelom / Jasmina Neskić. - Ljubljana : [J. Neskić], 2007. - 31 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 28-31. - Sem. na., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(1-21)
ETN Sem 2386 NESKIĆ J. Urbani
COBISS.SI-ID 38351970

36.
OSTLER, Nicholas
        Carstva reči : jezička istorija sveta / Nikolas Ostler ; preveo s engleskog Aleksandar Kavgić. - Beograd : Geopoetika, 2008 (Beograd : Čigoja štampa). - 699 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Krug)

Prevod dela: Empires of the Word / Nicholas Ostler. - Opomba o avtorju: str. [701]. - Bibliografija: str. 663-675. - Kazalo
ISBN 978-86-7666-172-5 (broš.)

811(091)
ETN A.5 11877 OSTLER N. Carstva
COBISS.SI-ID 152305420

37.
        PROSTORI soočanja in srečevanja : spominski zbornik za Boruta Brumna / urednika Rajko Muršič in Katja Hrobat. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008. - 287 str. ; 23 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica ; št. 26)

Bibliografija na koncu vseh prispevkov
ISBN 978-961-237-266-8

929Brumen B.(082) 39(497.4)(082) 316.7(082)
ARH 06 109 ETN O.2 11883 PROSTORI 1, 2
COBISS.SI-ID 243084032

38.
PŠENIČNIK, Janja
        Bretonska identiteta na papirju : pomen jezika v identitetnih procesih : diplomsko delo / Janja Pšeničnik. - Slovenska Bistrica : [J. Pšeničnik], 2008. - 64 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 51-56. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(44)
ETN Dipl 2371 PŠENIČNIK J. Bretonska
COBISS.SI-ID 38336098

39.
RAMADAN, Tarik
        To be a European Muslim : a study of Islamic sources in the European context / Tariq Ramadan. - Leicester, UK : Islamic Foundation, 2005. - XIV, 273 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija v opombah. - Kazalo
ISBN 0-86037-300-2 (broš.) ISBN 978-0-86037-300-1 ISBN 0-86037-315-0 (trda vezava) ISBN 978-0-86037-315-5

28(4)
ETN A.12 11858 RAMADAN T. To be
COBISS.SI-ID 37873250

40.
RAMŠAK, Mojca
        Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji = Social and cultural imagery of breast cancer in Slovenia / Mojca Ramšak ; [prevod, translation Mojca Ramšak, Franc Smrke ; izdajatelj, published by Europa Donna]. - 1. natis. - Ljubljana : Delo Revije, 2007 ([Brežice] : Utrip). - 85, 57 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. v kolofonu: Družbeno kulturne podobe raka dojk v Sloveniji. - Angl. besedilo tiskano v obratni smeri. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 77-80. - Kazalo
ISBN 978-961-6289-96-2

616-006:39(497.4) 616-006:159.9
ETN A.7 11847 RAMŠAK M. Družbeno SOC 39 RAMŠAK M. Družbeno ...
COBISS.SI-ID 234419712

41.
RAMŠAK, Mojca
        Žrtvovanje resnice : opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti / Mojca Ramšak. - Maribor : Litera, 2006 (Maribor : Dravska tiskarna). - 291 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Nova znamenja ; 16)

Na hrbt. str. ov. bio- in bibliografski podatki ter avtoričina fotografija. - Bibliografija. - Kazalo. - Summary
ISBN 961-6422-89-8

39(497.4):177
ETN B.5 11846 RAMŠAK M. Žrtvovanje SLA Zb I 262/16 RAMŠAK M. Žrtvovanje
COBISS.SI-ID 56287745

42.
ROT, Nika
        Dragovičani in njihov prosti čas : seminarska naloga II. / Nika Rot. - Ljubljana : [N. Rot], 2005. - 19 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 13-14. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Dragovice)
ETN Sem2 2380 ROT N. Dragovičani
COBISS.SI-ID 38348898

43.
ROT, Nika
        Kultura v Studenem skozi 100 let delovanja KD Lipa : diplomsko delo / Nika Rot. - Ljubljana : [N. Rot], 2008. - 99 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 74-80. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Studeno)
ETN Dipl 2369 ROT N. Kultura
COBISS.SI-ID 38331490

44.
        SECRET treasures of Ljubljana : let students guide you through the conference city / [students Urška Aladeojebi ... [et al.] ; editors Jože Hudales, Alenka Bartulović and Maja Lamberger Khatib]. - Ljubljana : Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 2008 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 55 str. ; 21 cm

Na dnu nasl. str.: Experiencing diversity and mutuality. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-237-252-1

913(497.4Ljubljana)(036) 050.87(497.4Ljubljana) 338.48-6:005(497.4Ljubljana)
ETN O.3 11850 SECRET
COBISS.SI-ID 240521728

45.
SHILLING, Chris
        The body and social theory / Chris Shilling. - Reprinted. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, 2006. - X, 238 str. ; 24 cm. - (Theory, culture & society)

Bibliografija: str. 212-230. - Kazalo
ISBN 0-7619-4285-8

316:572
ETN A.10 10972 SHILLING C. The body 1
COBISS.SI-ID 37874018

46.
        SPACE and time in Europe : East and West, past and present / edited by Mirjam Mencej. - Ljubljana : Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta�€= Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 2008. - 387 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica = Book series Zupanič's collection ; št. 25)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Abstracts
ISBN 978-961-237-248-4

115:39(4)(082) 39(4):115(082)
ETN B.5 11852 SPACE 1, 2
COBISS.SI-ID 240400896

47.
STEGOVEC, Maja
        Kaj pomeni biti 'Makedonec'? : mnogovrsten pomen termina : seminarska naloga 2 / Maja Stegovec. - Ljubljana : [M. Stegovec], 2006. - 14 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 13-14. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:323.1
ETN Sem2 2379 STEGOVEC M. Kaj
COBISS.SI-ID 38348386

48.
STEVENSON, Francis Seymour, 1862-1938
        Istorija Crne gore / Frensis S. Stivenson ; prevela s englskog Radojka Vukčević. - Podgorica : CID, 2001. - 156 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID, Podgorica)

Prevod dela: History of Montenegro / Francis S. Stevenson. - Predgovor / Saša Knežević: str. 147-151
ISBN 86-495-0167-2

94(497.16)
ETN E.0 11867 STEVENSON F. S. Istorija
COBISS.SI-ID 1364084

49.
STRAŽIŠAR, Rok
        Urbana praznovanja : pregled praznikov s poudarkom na halloweenu oz. noči čarovnic : seminarska naloga 2 / Rok Stražišar. - Vrhnika : [R. Stražišar], 2008. - 23 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 20-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39
ETN Sem2 2374 STRAŽIŠAR R. Urbana
COBISS.SI-ID 38339170

50.
SVÁTEK, Josef Jan, 1870-1948
        Crna Gora i Skadar / Jozef Jan Svatek ; preveo s češkog Branislav Borozan ; redaktor prevoda Ksenija Sekulić. - Podgorica : CID, 2000 (Beograd : Vojna štamparija). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID, Podgorica)

Prevod dela: Černá Hora a Skarad : cestopisné črty / sdéluje Josef Jan Svátek
ISBN 86-495-0126-5

885.0-992
ETN E.0 11869 SVATEK J. J. Crna
COBISS.SI-ID 3149072

51.
        SVI šle wakapavat turšca na mah : pripovedi z jugozahodnega dela Ljubljanskega barja / [zbrala, zemljevid pripravila in ilustrirala] Tatjana Oblak Milčinski. - Ljubljana : Kmečki glas, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - 279 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi ; knj. 31)

Beseda o knjigi / Marija Stanonik: str. 6-7. - Nekaj značilnosti govorov obravnavanega območja / Ludvik Kaluža: str. 9-14. - Summary ; Zusammenfassung
ISBN 961-203-307-2

398.2(497.4-19)
ETN B.5 9658/31 OBLAK MILČINSKI T. Svi SLA L.A II 2718/31 SVI
COBISS.SI-ID 227384320

52.
        TÊDI ni blo tek ko dôns : folklorne pripovedi iz Spodnje Savinjske doline / [zbral] Blaž Podpečan ; [spremna beseda Marija Stanonik ; prispevek Srednjesavinjski govori in njihov zapis Tjaša Jakop ; zemljevid pripravil in ilustriral Matjaž Bizjak]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007 (Ljubljana : Pleško). - 305 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Glasovi / Društvo Mohorjeva družba ; knj. 33)

Ilustr. na sprednji notr. str. ov. - Srednjesavinjski govori in njihov zapis / Tjaša Jakop: str. 273-279. - Zusammenfassung / übersetzt von Vera Lamut ; Summary / translated by Vera Lamut. - Kazalo
ISBN 978-961-218-720-0

398.2(497.4-11) 821.163.6-32:398
ETN B.5 9658/33 PODPEČAN B. Tedi SLA L.A II 2718/33 TÊDI
COBISS.SI-ID 236675072

53.
TODOROVA, Marija Nikolaeva
        Imaginarni Balkan / Marija Todorova ; prevele s engleskog Dragana Starčević i Aleksandra Bajazetov-Vučen. - Beograd : Čigoja štampa, 2006. - 476 str. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; 103)

Prevod dela: Imagining the Balkans / Maria Todorova. - Bibliografija: str. [400]-461. - Kazalo
ISBN 86-7562-054-3

323.1(497)
ETN E.0 11876 TODOROVA M. Imaginarni
COBISS.SI-ID 37996642

54.
        TWORZENIE i odtwarzanie kultury : tradycja jako wymiar zmian spotecznych : studia z dziedziny antopologii społecznej / pod redakcją Gražyny Kubicy i Marcina Lubasia. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - 233 str. ; 21 cm. - (Anthropos)

Bibliografija: str. [217]-230
ISBN 978-83-233-2555-0

572:008
COBISS.SI-ID 37978210

55.
VEDOVI, Timoleone
        Bilješke o Crnoj Gori / Timoleone Vedovi ; prevod sa italijanskog Željko Đurić. - Podgorica : CID, 2000 (Beograd : Vojna štamparija). - 197 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva)

Prevod dela: Cenni statistici sul Montenegro / Timoleone Vedovi
ISBN 86-495-0121-4

850-992
ETN E.0 11865 VEDOVI T. Bilješke
COBISS.SI-ID 3119888

56.
VELLACHER, Gregor
        O človeških rasah : [seminarska naloga I] / Gregor Vellacher. - [S. l.] : [G. Vellacher], 2007. - 23 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 19-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572
ETN Sem1 2381 VELLACHER G. O človeških
COBISS.SI-ID 38349154

57.
ZEKOVIĆ, Sreten
        Nauk(a) o samobitnosti Crnogoraca(h) : crnogorska hrestomatija. 4, Etnogenezofobija i etnogenezofobizam iliti kritika programa nacionalnoga dvojstva Crnogoraca : prilog kritici fenomenologije velikosrpstva, političkoga i intelektualnog stradalaštva -("Slučaj Etnogenezofobije"- priprema i uvod u antibirokratsku revoluciju") / Sreten Zeković. - Cetinje : Crnogorski kulturni krug : Elementa montenegrina, 2002 (Cetinje : IVPE). - 330 str. ; 25 cm

Tiraž 500. - Opomba o avtorju: str. 328-330

323.1(=1.497.16)
ETN E.0 11880 ZEKOVIĆ S. Nauk(a)
COBISS.SI-ID 2138381

58.
ZEKOVIĆ, Sreten
        Nauk(a) o samobitnosti Crnogoraca(h) : crnogorska hrestomatija. 7, Crnogorski jezik u 90 po(d)uka i vježbi : emancipacija crnogorskoga jezika iz stega imperijalnoga (sve)srpskoga jezika / Sreten Zeković. - Cetinje : Crnogorski kulturni krug : Elementa montenegrina : Crnogorski kulturni forum, 2004 (Cetinje : IVPE). - 269 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Slovarček: str. 218-249. - Opomba o avtorju: str. 262-264. - Bibliografija med besedilom

811.163.4(091)
ETN E.3 11880 ZEKOVIĆ S. Nauk(a)
COBISS.SI-ID 7352848

59.
ZIDAR, Aleksandra
        Muzej organov za notranje zadeve : projektni predlogi za rešitev problematike Muzeja ONZ : diplomsko delo / Aleksandra Zidar. - Ljubljana : [A. Zidar], 2008. - 93 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 84-93. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069(497.4Tacen)
ETN Dipl 2370 ZIDAR A. Muzej
COBISS.SI-ID 38331746

60.
ZUPANČIČ, Tjaša, 1985-
        "Džemat" v Novem mestu : islamska skupnost : [seminarska naloga 1] / Tjaša Zupančič. - Ljubljana : [T. Zupančič], 2008. - 36 f. ; 30 cm : ilustr.

Bibliografija: f. 33-36. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

28:572(497.4Novo mesto)
ETN Sem1 2388 ZUPANČIČ T. Džemat
COBISS.SI-ID 38352482

61.
ŽIŠT, Petra
        Ekonomski migranti albanske narodnosti v Slovenski Bistrici / Petra Žišt. - Ljubljana : [P. Žišt], 2008. - 41 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 31-35. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572
ETN Sem1 2373 ŽIŠT P. Ekonomski
COBISS.SI-ID 38338658


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO