COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA1.
AARBURG, Hans-Peter von
        Kosova-Schweiz : die albanische Arbeits- und Asylmigration zwischen Kosovo und der Schweiz (1964-2000) / Hans-Peter von Aarburg und Sarah Barbara Gretler. - Zürich ; Berlin : Lit, 2008. - XIV, 595 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Freiburger Sozialanthropologische Studien ; Bd. 18)

Bibliografija: str.583-595
ISBN 9783-03735-250-2 (Schweiz) ISBN 978-3-8258-1371-0 (Deutschland)

314.151.1(496.5)(494)
COBISS.SI-ID 40763746

2.
ALADEOJEBI, Urška
        Afričani v Sloveniji nekoč in danes ter njihovo udejstvovanje v družbi : seminar 1 / Urška Aladeojebi. - Ljubljana : [U. Aladeojebi], 2009. - 31 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 30-31. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

314.15:39(497.4)
ETN Sem1 2536 ALADEOJEBI U. Afričani
COBISS.SI-ID 40245346

3.
ALADEOJEBI, Urška
        Nollywood - nigerijska video filmska industrija : seminar / Urška Aladeojebi. - Ljubljana : [U. Aladeojebi], 2009. - 34 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 29-34. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(084)(669.1)
ETN Sem 2591 ALADEOJEBI U. Nollywood
COBISS.SI-ID 40599906

4.
ALBRECHT, Ernest J., 1937-
        The contemporary circus : art of the spectacular / Ernest Albrecht. - Lanham, Md. [etc.] : Scarecrow Press, 2006. - XIV, 262 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0616/2006020841.html. - Bibliografija: str. 251-253. - Kazalo
ISBN 0-8108-5734-0 ISBN 978-0-8108-5734-6

394.23
ETN A.9 11940 ALBRECHT E. The contemporary
COBISS.SI-ID 39552354

5.
ALIČ, Špela
        Prerijski Indijanci : njihova zgodovina in odnos do živali : seminarska naloga I / Špela Alič. - Trbovlje : [Š. Alič], 2008. - 35 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 33-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

39(7)
ETN Sem1 2481 ALIČ Š. Prerijski
COBISS.SI-ID 39499874

6.
        ANTHROPOLOGY of/in the post-socialist world / Michal Svoboda & Lukáš Lenk (eds.). - 1st ed. - Voznice : Leda, 2008. - 236 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija na koncu vseh prispevkov
ISBN 978-80-7335-120-5 ISBN 80-7335-120-X

572:008(4)
ETN A.3 11943 ANTHROPOLOGY
COBISS.SI-ID 39559522

7.
AUGÉ, Marc
        The war of dreams : exercises in ethno-fiction / Marc Augé ; translated by Liz Heron. - London ; Sterling, Va. : Pluto Press, 1999. - 136 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Anthropology, culture, and society)

Bibliografija: str. 121-128. - Kazalo
ISBN 0-7453-1389-2 ISBN 0-7453-1384-1

572:316
ETN A.7 11945 AUGE M. The war
COBISS.SI-ID 670861

8.
BAJDA, Polona
        Modernizacija v načrtovanju : vprašanja preživetja majhnega družinskega podjetja : seminarska naloga I / Polona Bajda. - V Ljubljani : [P. Bajda], 2004. - 21 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 20-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

33:572
ETN Sem1 2498 BAJDA P. Modernizacija
COBISS.SI-ID 39611746

9.
BAJEC, Sara
        Gnus : telesni izločki pa take fore : seminarska naloga I / Sara Bajec. - [S. l.] : [S. Bajec], 2009. - [26] f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. [22-26]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:008
ETN Sem1 2587 BAJEC S. Gnus
COBISS.SI-ID 40537698

10.
BAJIČ, Blaž
        Folklora misijonarjev Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni v Sloveniji (- pa še malo po svetu) : vpogled v neformalno življenje misijonarjev / Blaž Bajič. - Ljubljana : [B. Bajič], 2009. - 36 f. ; 30 cm

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 33-36. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

271.6(497.4)
ETN Sem1 2594 BAJIČ B. Folklora
COBISS.SI-ID 40612194

11.
BALIGAČ, Tatjana
        Dediščina in sodobni način življenja za načrtovanje razvoja Krajinskega parka Goričko : kultura in način življenja Slovencev : seminarska naloga I. in II. / Tatjana Baligač. - [S. l.] : [T. Baligač], 2007. - 39 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 38-39. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48(497.4Goričko)
ETN Sem 2604 BALIGAČ T. Dediščina
COBISS.SI-ID 40660066

12.
        BALKAN border crossings : first annual of the Konitsa summer school / edited by Vassilis Nitsiakos ... [et al.]. - Berlin : LIT, 2008. - 556 str. ; 21 cm

Bibliografija na koncu vseh prispevkov

572:316
ETN E.0 11944 BALKAN
COBISS.SI-ID 37445218

13.
BALON, Eva
        Kruh in kulinarika v slovenski Istri : seminarska naloga / Eva Balon. - Dekani : [E. Balon], 2009. - 27 f., [23] f. pril. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 25-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Istra)
ETN Sem 2568 BALON E. Kruh
COBISS.SI-ID 40423522

14.
BATISTA, Eva
        Socialni spomin in socialna identiteta obmejnega prebivalstva v Sečovljah : ustvarjanje simbolnega prostora brez meja : teoretski seminar 1 / Eva Batista, Tea Golob. - Ljubljana : [E. Batista, T. Golob], 2008. - 23 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 21-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32
ETN Sem1 2504 BATISTA E. Socialni
COBISS.SI-ID 39798370

15.
BELE, Mojca
        Spomenik kot simbol obdobja / Mojca Bele in Katja Švarc. - Ljubljana : [M. Bele, K. Švarc], 2008. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 16-18. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32
ETN Sem1 2503 BELE M. Spomenik
COBISS.SI-ID 39798114

16.
BERGANT, Urška, 1986-
        Gasilstvo na Prevojah : 120 let Prostovoljnega gasilskega društva Prevoje : (seminarska naloga 1) / Urška Bergant. - [S. l.] : [U. Bergant], 2009. - 21 f. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Prevoje)
ETN Sem1 2571 BERGANT U. Gasilstvo
COBISS.SI-ID 40443234

17.
BOŠTJANČIČ, Karmen
        Življenje na cesti : (seminar politične in ekonomske antropologije) / Karmen Boštjančič. - Ljubljana : [K. Boštjančič], 2004. - 27 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:33
ETN Sem 2500 BOŠTJANČIČ K. Življenje
COBISS.SI-ID 39794786

18.
BRAČIČ, Vesna
        Kresnik - slovensko mitološko bitje : seminarska naloga 1 / Vesna Bračič. - Ljubljana : [V. Bračič], 2009. - [20] f. ; 30 cm

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. [19-20]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
ETN Sem1 2542 BRAČIČ V. Kresnik
COBISS.SI-ID 40266338

19.
BRATUŠA, Klemen
        Procesi discipliniranja in reguliranja studentov v študentskem naselju Rožna dolina : seminarska naloga 2 / Klemen Bratuša. - Ljubljana : [K. Bratuša], 2008. - 21 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

39(497.4Ljubljana)
ETN Sem2 2558 BRATUŠA K. Procesi
COBISS.SI-ID 40408418

20.
BUIĆ, Mirna
        Vplivi italijanskih jezikovnih vzorcev na govore v Izoli : diplomsko delo / Mirna Buić. - Ljubljana : [M. Buić], 2009. - 113 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič, somentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 101-113. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:81(497.4Izola)
ETN Dipl 2511 BUIĆ M. Vplivi
COBISS.SI-ID 39921250

21.
BUKOVAC, Matic
        Sodobni gastronomski trendi v svetu : kulinarični trendi v ZDA / Matic Bukovac. - [S. l.] : [M. Bukovac], 2009. - 17 f., [1] f. pril. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. [18]. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(73)
ETN Sem 2565 BUKOVAC M. Sodobni
COBISS.SI-ID 40421730

22.
        CAUCASUS paradigms : anthropologies, histories and the making of a world area / Bruce Grant and Lale Yalçin-Heckmann (eds.). - Berlin : Lit, 2007. - XIV, 314 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Halle Studies in the Anthropology of Eurasia ; vol. 13)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-3-8258-9906-6

572:930.85(479)
COBISS.SI-ID 40743010

23.
        CULTURES of migration : african perspectives / edited by Hans Peter Hahn and George Klute. - Berlin : Lit, 2007. - 291 str. ; 23 cm. - (Beiträge zur Afrikaforschung ; Bd. 32, ISSN 0938-7285)

Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-3-8258-0668-8

572(6)
COBISS.SI-ID 40777570

24.
DALAN, Lucija
        Zatiranje Tuaregov in njihova preteklost : seminarska naloga / Lucija Dalan. - Ljubljana : [L. Dalan], 2009. - 30 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 29-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(6-17)
ETN Sem 2555 DALAN L. Zatiranje
COBISS.SI-ID 40391778

25.
DEŽJOT, Sunčana
        Evolucionizem : seminarska naloga 2 / Sunčana Dežjot. - Ljubljana : [S. Dežjot], 2009. - [29] f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. [28]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:008
ETN Sem2 2516 DEŽJOT S. Evolucionizem
COBISS.SI-ID 39938658

26.
DEŽJOT, Sunčana
        Zagrebško "urbano odporniško gibanje" : raziskava teženj k urbani identiteti in urbanemu načinu življenja v Zagrebu : diplomsko delo / Sunčana Dežjot. - Ljubljana : [S. Dežjot], 2009. - 77 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 74-77. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(1-21)(497.5)
ETN Dipl 2578 DEŽJOT S. Zagrebško
COBISS.SI-ID 40517986

27.
        The DICTIONARY of anthropology / edited by Thomas Barfield. - Oxford ; Malden ; Carlton : Blackwell, 2008. - XIII, 626 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 502-626
ISBN 978-1-57718-057-9 ISBN 978-1-55786-282-2

572(038)
ETN Lex 9068 The DICTIONARY 1
COBISS.SI-ID 39865186

28.
DODA, Bajazid Elmaz, ok. 1888-1933
        Albanisches Bauernleben im oberen Rekatal bei Dibra (Makedonien) / Bayazid Elmaz Doda unter Mitwirkung von Franz Baron Nopcsa ; herausgegeben von Robert Elsie. - Wien ; Berlin : Lit, 2007. - 209 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Balkanologie = Beiträge zur Sprach- und Kulturwissenschaft ; Bd. 1)

Kazalo
ISBN 978-3-7000-0731-9 (Österreich) ISBN 978-3-8258-0711-5 (Deutschland)

39(497.17):323.15
COBISS.SI-ID 40747106

29.
DOLINAR, Maja, 1984-
        Arabska skupnost in njen jezik : jazikovne prakse v Maroku : diplomsko delo / Maja Dolinar. - Ljubljana : [M. Dolinar], 2009. - 132 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 111-130. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:81(64)
ETN Dipl 2580 DOLINAR M. Arabska
COBISS.SI-ID 40524386

30.
DOLINAR, Maja, 1984-
        Vzhodnjaške meditacijske tehnike in njihova komercializacija : primer Slovenije : seminarska naloga I / Maja Dolinar. - Ljubljana : [M. Dolinar], 2007. - 28 f. ; 30 cm : graf. prik.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 21-23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

23
ETN Sem1 2553 DOLINAR M. Vzhodnjaške
COBISS.SI-ID 40360034

31.
DORIA, Živa Viviana
        Vodou : seminarska naloga I / Živa Viviana Doria. - Ljubljana : [Ž. V. Doria], 2008. - 30 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 29-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(729.4)
ETN Sem1 2590 DORIA Ž. V. Vodou
COBISS.SI-ID 40599394

32.
        ETNOLOGIJA in regije. Ljubljana. Prestolnica v medkulturnem dialogu in filmskih podobah : zbornik znanstvenih in strokovnih razprav / uredila Breda Čebulj Sajko ; [prevod izvlečkov in povzetkov Nives Sulič Dular, Jana Kranjc Menaše]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2009. - 157 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0353-6432 ; 43)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvleček ; Abstract ; Summary
ISBN 978-961-6775-00-7

316.7(497.4Ljubljana)(082) 791.229.2:908(497.4Ljubljana)(082)
ETN D.2 11983 ETNOLOGIJA 1, 2
COBISS.SI-ID 242892544

33.
FAJDIGA, Polona, 1982-
        Zgodbe o Ospu : različne realnosti prostora vasi Osp kot dela širšega območja Kraškega roba : diplomsko delo / Polona Fajdiga. - Ljubljana : [P. Fajdiga], 2009. - 74 f. ; 30 cm : zvd.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 59-66. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(497.4Osp)
ETN Dipl 2575 FAJDIGA P. Zgodbe
COBISS.SI-ID 40452706

34.
FERLEŽ, Jerneja
        Josip Hutter in bivalna kultura Maribora / Jerneja Ferlež ; [translation into English Katja Plemenitaš ; Übersetzung ins Deutsche Ksenija Vidic]. - Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2008. - 103 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 95-96. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung
ISBN 978-961-6055-24-6

929Hutter J.:316.728(497.4Maribor) 677(497.4Maribor)"19" 39
ETN D.1.6 11950 FERLEŽ J. Josip
COBISS.SI-ID 61616385

35.
FERLEŽ, Jerneja
        Stanovati v Mariboru : etnološki oris / Jerneja Ferlež ; [translation into English Katja Plemenitaš ; Übersetzung ins Deutsche Ksenija Vidic]. - Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 335 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 309-325. - Summary ; Zusammenfassung
ISBN 978-961-6055-27-7

728(497.4Maribor)"18/19" 316.728(497.4Maribor)"18/19" 930.85(497.4Maribor)"18/19" 39(497.4Maribor)
ETN D.1.6 11951 FERLEŽ J. Stanovati SOC 39 FERLEŽ J. Stanovati ...
COBISS.SI-ID 62137601

36.
FISTRIČ, Špela
        Moj dom je beton : življenje v stanovanjski soseski Bratovševa ploščad / Špela Fistrič. - Ljubljana : [Š. Fistrič], 2009. - 39 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 37-39. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(1-21)
ETN Sem1 2534 FISTRIČ Š. Moj dom
COBISS.SI-ID 40240226

37.
FLETCHER, Winston
        Advertising advertising / Winston Fletcher. - London : Profile Books, 1999. - 232 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 218-225. - Kazalo
ISBN 1-86197-121-4

339.13 339.13:572
ETN A.4.1 11941 FLETCHER W. Advertising
COBISS.SI-ID 124390

38.
GAŠPAR, Natalija
        Družbena ne/toleranca do nasilja : seminarska naloga II / Natalija Gašpar. - Elerji : [N. Gašpar], 2009. - 27 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316(497.4)
ETN Sem2 2519 GAŠPAR N. Družbena
COBISS.SI-ID 39941474

39.
GIBBON, Sahra
        Breast cancer genes and the gendering of knowledge : science and citizenship in the cultural context of the "new" genetics / Sahra Gibbon. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave MacMillan, 2007. - IX,221 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0665/2006050342-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0665/2006050342-d.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0805/2006050342-b.html. - Bibliografija: str. 203-214. - Kazalo
ISBN 978-1-4039-9901-6 ISBN 1-4039-9901-5

61:572
ETN A.7 11937 GIBBON S. Breast
COBISS.SI-ID 39549282

40.
GNEZDA, Mirjam
        Muzejska prezentacija idrijske čipke : magistrsko delo / Mirjam Gnezda. - Idrija : [M. Gnezda], 2008. - 121 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD-ROM + 1 zloženka + 1 vabilo

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 96-104. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Idrija)
ETN Mag 11932 GNEZDA M. Muzejska
COBISS.SI-ID 39537250

41.
GOFFMAN, Erving, 1922-1982
        Stigma : zapiski o upravljanju poškodovane identitete / [Erving Goffman ; prevod Jana Unuk ; urednica Mirjana Ule]. - Maribor : Aristej, 2008 (Maribor : Dravska tiskarna). - 128 str. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka / Aristej ; letn. 9)

Prevod dela: Stigma. - Avtor naveden v kolofonu in na ov. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-220-067-1

316.647.8
CC-APA: 3040
ETN A.2 11947 GOFFMAN E. Stigma PSI 14240 GOFFMAN E. Stigma SOC 316.6 GOFFMAN E. Stigma
COBISS.SI-ID 61794561

42.
GOLOB, Jasna, etnologinja, 1985-
        Potrošništvo kot način preživljanja prostega časa na primeru nakupovalnega centra Europark v Mariboru : seminarska naloga II / Jasna Golob. - Ljubljana : [J. Golob], 2009. - 29 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 27-29. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(1-21)(497.4Maribor)
ETN Sem2 2544 GOLOB J. Potrošništvo
COBISS.SI-ID 40281698

43.
GOLOB, Maruša
        Nabiralništvo v Občinah : seminar I / Maruša Golob. - Ljubljana : [M. Golob], 2009. - 24 f., [4] f. pril. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 23-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Občine)
ETN Sem1 2569 GOLOB M. Nabiralništvo
COBISS.SI-ID 40439138

44.
GORENC, Suzana, 1984-
        'Kdo je Rom oz. kako se kaže romskost v dokumentarnem filmu Aven Chavora : seminarska naloga I / Suzana Gorenc. - [S. l.] : [S. Gorenc], 2006. - 8 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

316.35:39(497.4)
ETN Sem1 2603 GORENC S. Kdo je
COBISS.SI-ID 40653666

45.
GORJUP, Mitja
        Islamska revolucija v Iranu : (seminarska naloga) / Mitja Gorjup. - Slovenske Konjice : [M. Gorjup], 2007. - 45 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 44-45. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

28:32(55)
ETN Sem 2596 GORJUP M. Islamska
COBISS.SI-ID 40641378

46.
GORŠIČ, Matej, filolog
        Karelija : obljubljena dežela v kolektivnem spominu Fincev : teoretski seminar 1 / Matej Goršič. - [S. l.] : [M. Goršič], 2008. - 23 f., [4] f. pril. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32
ETN Sem 2502 GORŠIČ M. Karelija
COBISS.SI-ID 39797858

47.
GORUP, Meta
        Vahabizem v Bosni in Hercegovini / Meta Gorup. - Ljubljana : [M. Gorup], 2009. - 27 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 20-24. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

28(497.6)
ETN Sem1 2526 GORUP M. Vahabizem
COBISS.SI-ID 39959906

48.
GRLJ, Julija
        Pro(dan) organ : seminarska naloga 2 / Julija Grlj. - [S. l.] : [J. Grlj], 2009?. - 38 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 35-37. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61(497.4)
ETN Sem2 2518 GRLJ J. Pro(dan)
COBISS.SI-ID 39941218

49.
GRLJ, Julija
        Struktura odnosov v zdravstveni delovni skupini : diplomsko delo / Julija Grlj. - Ljubljana : [J. Grlj], 2009. - 157 f. ; 30 cm : 1 načrt

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 138-151. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61
ETN Dipl 2581 GRLJ J. Struktura
COBISS.SI-ID 40532834

50.
GROŠELJ, Lenka
        Program oživitve domačije Šturmajce in vključitev v turistično ponudbo Kanomlje : seminarska naloga II / Lenka Grošelj. - Spodnja Idrija : [L. Grošelj], 2009. - 45 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 43-45. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Spodnja idrija)
ETN Sem2 2563 GROŠELJ L. Program
COBISS.SI-ID 40417378

51.
HAMER, Petra
        Karl Erjavec tako ali drugače : seminarska naloga I / Petra Hamer. - Ljubljana : [P. Hamer], 2009. - 26 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 24-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398
ETN Sem1 2539 HAMER P. Karl
COBISS.SI-ID 40262242

52.
HAUSCHILD, Zdenka
        Igra Go : emski in etski vidik go kulture : seminarska naloga 2 / Zdenka Hauschild. - Ljubljana : [Z. Hauschild], 2009. - 22 f., [5] f. pril. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 14-15. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(510)
ETN Sem2 2588 HAUSCHILD Z. Igra
COBISS.SI-ID 40541282

53.
HAZLER, Vito
        Dediščina v turizmu I. [Elektronski vir] : študijsko gradivo za Seminar turistična vzgoja; Seminar za učitelje OŠ, Bled, dne 18. sep. 2004 / Vito Hazler. - Slikovni in besedilni podatki. - [Ljubljana] : [V. Hazler], 2004. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Power Point. - Nasl. z nasl. zaslona

338.48:39
ETN D.1.7 11984 HAZLER V. Dediščina 2
COBISS.SI-ID 39833954

54.
HAZLER, Vito
        Dediščina v turizmu II. [Elektronski vir] : študijsko gradivo za Seminar turistična vzgoja; Seminar za učitelje OŠ, Bled, dne 17. sep. 2005 / Vito Hazler. - Slikovni in besedilni podatki. - [Ljubljana] : [V. Hazler], 2005. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Power Point. - Nasl. z nasl. zaslona

338.48:39
ETN D.1.7 11985 HAZLER V. Dediščina 1
COBISS.SI-ID 39834978

55.
HEIDEMANN, Frank
        Akka bakka : Religion, Politik und duale Souveränität der Badaga in den Nilgiri Süd-Indiens / Frank Heidemann. - Berlin : Lit, 2006. - 490 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Indus : Etnologische Südasien-Studien ; Bd. 8)

Bibliografija: str.469-483. - Kazalo
ISBN 3-8258-8116-4

39(5/)(548)
COBISS.SI-ID 40825442

56.
HERCOG, Sonja
        Ali so v rudniku delale tudi ženske? : 2. seminarska naloga / Sonja Hercog. - Laško : [S. Hercog], 2009. - 34 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 31-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

622.3:39(497.4)
ETN Sem2 2576 HERCOG S. Ali
COBISS.SI-ID 40453218

57.
HITI, Janja
        Folklorizacija poimenovanj objektov in predelov v Novi Gorici : seminarska naloga 1 / Janja Hiti. - Nova Gorica : [J. Hiti], 2007. - 73 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 69-72. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

81'373.21:39(497.4Nova Gorica)
ETN Sem1 2489 HITI J. Folklorizacija
COBISS.SI-ID 39602274

58.
HROBAT, Katja
        Ustno izročilo o krajini Krasa v mitološkem in arheološkem kontekstu : doktorska disertacija / Katja Hrobat. - Ljubljana : [K. Hrobat], 2009. - 314 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mirjam Mencej, somentor Božidar Slapšak. - Bibliografija: f. 256-289. - Diss., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4Rodik)
ETN Diss 11990 HROBAT K. Ustno
COBISS.SI-ID 40184930

59.
HUBER, Mateja
        Ustvarjanje podobe sovražnika : primer "Mein Kampf" / Mateja Huber. - [S. l.] : [M. Huber], 200?. - 19 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Borut Brumen. - Bibliografija: f. 17-19. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

172.15
ETN Sem 2493 HUBER M. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 39606882

60.
HVALA, Ines
        Hišna imena na Ponikvah : seminarska naloga II / Ines Hvala. - Ljubljana : [I. Hvala], 2009. - 48 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 46-47. - Univ. v Lj., Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Ponikve)
ETN Sem2 2562 HVALA I. Hišna
COBISS.SI-ID 40417122

61.
ILEC, Eva
        Varovanje tekstilnih predmetov in primer hranjenja v Pokrajinskem muzeju Ptuj : seminarska naloga pri predmetu muzeologija / Eva Ilec. - Ljubljana : [E. Ilec], 2005. - 37 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jasna Horvat. - Bibliografija: f. 37. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069
ETN Sem 2492 ILEC E. Varovanje
COBISS.SI-ID 39604578

62.
JACKSON, Michael, 1940-
        Excursions / Michael Jackson. - Durham ; London : Duke University Press, 2007. - XXVII, 295 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007016096.html. - |Bibliografija: str. [271]-287. - Kazalo. - Vsebina: Preface: theme and variations ; In the footsteps of Walter Benjamin ; Of time and the river : the interface of history and human lives ; Imagining the powers that be : society versus the state ; On the work of human hands ; Storytelling events, violence, and the appearance of the past ; Migrant imaginaries : with Sewa Koroma in southeast London ; A walk on the wild side : the idea of human nature revisited ; From anxiety to method : a reappraisal ; Despite Babel : an essay on human misunderstanding ; On birth, death, and rebirth ; Quandaries of belonging : home thoughts from abroad ; A critique of colonial reason
ISBN 978-0-8223-4054-6 ISBN 0-8223-4054-2 ISBN 978-0-8223-4075-1 ISBN 0-8223-4075-5

572:008
ETN O.5 11938 JACKSON M. Excursions
COBISS.SI-ID 39550818

63.
JAUŠOVEC, Katja
        Samurai : vsakdanji način življenja : seminarska naloga / Katja Jaušovec. - Ljubljana : [K. Jaušovec], 2009. - 22 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

39(31)
ETN Sem 2557 JAUŠOVEC K. Samurai
COBISS.SI-ID 40396642

64.
JAZBEC, Sandra
        Skriv(nost)ni svet gejš : seminarska naloga 2 / Sandra Jazbec. - [Ljubljana] : [S. Jazbec], 2009. - 18 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:008(520)
ETN Sem2 2529 JAZBEC S. Skriv(nost)ni
COBISS.SI-ID 40086370

65.
JAZBINŠEK, Simona
        Način življenja in miselnost sevniških tržanov na primeru družine Kreutz : seminarska naloga 1 / Simona Jazbinšek. - Sevnica : [S. Jazbinšek], 2007. - 21 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929:39(497.4Sevnica)
ETN Sem1 2490 JAZBINŠEK S. Način
COBISS.SI-ID 39604066

66.
JAZBINŠEK, Simona
        "Tak živ? Ja, živ, kaj!" : (seminarska naloga 2) / Simona Jazbinšek in Tina Palaić. - Ljubljana : [S. Jazbinšek, T. Palaić], 2009. - 62 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 53-60. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572
ETN Sem2 2543 JAZBINŠEK S. Tak
COBISS.SI-ID 40281186

67.
JENKINS, Gwynn
        Contested space : cultural heritage and identity reconstructions : conservation strategies within a developing asian city / Gwynn Jenkins. - Wien ; Zürich ; Berlin ; Münster : Lit, 2008. - XXVIII, 289 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Freiburger Sozialanthropologische Studien ; Bd. 20)

Bibliografija: str. 261-280
ISBN 978-3-03735-249-6 (Schweiz) ISBN 978-3-8258-1366-6 (Deutschland)

572:72(595)
COBISS.SI-ID 40729442

68.
JENŠTERLE, Katarina
        Kultura sanjanja : vrednotenje in razumevanje sanj v sodobni slovenski družbi : sanje kot vodnik k razumevanju in samospoznavanju človeka : diplomsko delo / Katarina Jenšterle. - Ljubljana : [K. Jenšterle], 2009. - 99 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 95-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
ETN Dipl 2595 JENŠTERLE K. Kultura
COBISS.SI-ID 40633186

69.
JERIN, Anja
        Pomen in predstavitev dela Orlovih terenskih ekip / Anja Jerin. - Kamnik : [A. Jerin], 2009. - 16 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 14-15. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4)
ETN Sem 2567 JERIN A. Pomen
COBISS.SI-ID 40423010

70.
JERMAN, Jerneja
        Materialna kultura Karantancev : (seminarska naloga 1) / Jerneja Jerman in Nina Roškar. - Ljubljana : [J. Jerman, N. Roškar], 2007. - 30 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39
ETN Sem1 2499 JERMAN J. Matrialna
COBISS.SI-ID 39794018

71.
KAHL, Thede, 1971-
        Hirten in Kontakt : Sprach- und Kulturwandel ehemaliger Wanderhirten (Albanish, Aromunisch, Griechisch) / Thede Kahl. - Wien ; Berlin : Lit, 2007. - 379 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Balkanologie = Beiträge zur Sprach- und Kulturwissenschaft ; Bd. 2)

Bibliografija: str. 351-379. - Kazalo
ISBN 978-3-7000-0770-8 (Österreich) ISBN 978-3-8258-094-7 (Deutschland)

39(292.464):636.083.5
COBISS.SI-ID 40747874

72.
KAKEŽ, Mateja
        Vizita v Ilirski Bistrici : (seminarska naloga 2) / Mateja Kakež. - Ilirska Bistrica : [M. Kakež], 2009. - 25 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Ilirska Bistrica)
ETN Sem2 2570 KAKEŽ M. Vizita
COBISS.SI-ID 40441698

73.
KASER, Karl
        Patriarchy after patriarchy : gender relations in Turkey and in the Balkans, 1500-2000 / Karl Kaser. - Wien ; Berlin, 2008 : Lit. - 322 str. ; 24 cm. - (Studies on South East Europe ; vol. 7)

Bibliografija: str. 283-315. - Kazalo
ISBN 978-3-7000-0798-2 (Österreich) ISBN 9783-8258-1119-8 (Deutschland)

347.166
COBISS.SI-ID 40792418

74.
KAVČIČ, Polona, 1983-
        Dejavniki razvoja kulinaričnega turizma na Cerkljanskem : seminarska naloga II / Polona Kavčič. - Ljubljana : [P. Kavčič], 2007. - 38 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 33-34. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.2:39(497.4)
ETN Sem2 2497 KAVČIČ P. Dejavniki
COBISS.SI-ID 39610978

75.
KEYS, Barbara J.
        Globalizing sport : national rivalry and international community in the 1930s / Barbara J. Keys. - Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 2006. - XI, 274 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Harvard historical studies ; 152)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0706/2006043381.html. - Bibliografija: str. 257-261. - Kazalo. - Vsebina: Sport, the state, and international politics ; The rise of international sports organizations ; Democracy and international sport : the United States ; "Americanizing" the Olympic games : Los Angeles, 1932 ; Dictatorship and international sport : Nazi Germany ; Between Nazism and Olympism : Berlin, 1936 ; The Soviet Union and the triumph of soccer
ISBN 0-674-02326-9 ISBN 978-0-674-02326-0 ISBN 978-0-674-02326-0 ISBN 978-0-674-02026-0 !

572:32 79.092
ETN A.9 11939 KEYS B. J. Globalizing
COBISS.SI-ID 39551586

76.
KLAUS, Simona
        Vloga vizualnega gradiva pri raziskovanju spomina na začetku in koncu 20. stoletja : teoretski seminar 1 / Simona Govednik, Anja Jerin. - Ljubljana ; Kamnik : [S. Govednik, A. Jerin], 2008. - 21 f. ; 30 cm : ilustr.

Nasl. v sprotnem nasl. - Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 19-21. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572(084)"19"
ETN Sem1 2508 JERIN A. Vloga
COBISS.SI-ID 39850338

77.
KNIFIC, Bojan
        Kostumiranje folklornih skupin : med historično pričevalnostjo in izkazovanjem istovetnosti : doktorska disertacija / Bojan Knific. - Ljubljana : [B. Knific], 2008. - 388 str. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: str. 365-386. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

391(497.4)
ETN Diss 11933 KNIFIC B. Kostumiranje
COBISS.SI-ID 246001408

78.
KONDA, Helena, 1974-
        Izumljanje zgodovine ljubljanskih uličnih imen : teoretski seminar 1 / Helena Konda. - Ljubljana : [H. Konda], 2008. - 18 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 17-18. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32
ETN Sem1 2505 KONDA H. Izumljanje
COBISS.SI-ID 39798626

79.
KOROŠEC, Boštjan, etnolog
        Zgodovina in religija starih Majev : seminarska naloga / Boštjan Korošec. - [S. l.] : [B. Korošec], 200?. - 41 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 41. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

258:39(725.1)
ETN Sem 2485 KOROŠEC B. Zgodovina
COBISS.SI-ID 39521378

80.
KOROŠEC, Boštjan, etnolog
        Življenje majevske skupnosti v Gvatemali : Tzutuhili iz vasi san Pedro la laguna na jezeru Atitlán : diplomska naloga / Boštjan Korošec. - Koper : [B. Korošec], 2009. - 77 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 61-63. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(728.1)
ETN Dipl 2593 KOROŠEC B. Življenje
COBISS.SI-ID 40600418

81.
KOŠIR, Iva, 1984-
        Samuraji / Iva Košir. - [S. l.] : [I. Košir], 2008. - 23 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. [22-23]. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

39(31)
ETN Sem 2482 KOŠIR I. Samuraji
COBISS.SI-ID 39500898

82.
KOVAČ, Eva, 1984-
        Al me al me boš kaj rada imela? : poroka in ženitovanjske šege : seminarska naloga II / Eva Kovač. - Lesce : [E. Kovač], 2007. - 25 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4)
ETN Sem2 2522 KOVAČ E. Al
COBISS.SI-ID 39947362

83.
KOVAČIČ, Petra, 1985-
        Vele življenje veleposlanikov : seminarska naloga 2 / Petra Kovačič. - Ljubljana : [P. Kovačič], 2009. - 45 f. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 41-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

32:39
ETN Sem2 2533 KOVAČIČ P. Vele
COBISS.SI-ID 40222562

84.
KOVAČIČ, Tanja
        Misijonarstvo : slovenski misijonarji na Madagaskarju : seminarska naloga 1 / Tanja Kovačič. - Tolmin : [T. Kovačič], 2007. - 44 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 36-39. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

27-76:39(292.69)
ETN Sem1 2496 KOVAČIČ T. Misijonarstvo
COBISS.SI-ID 39608930

85.
KUKIĆ, Ana
        Verska znamenja v Beli krajini : diplomsko delo / Ana Kukić. - Ljubljana : [A. Kukić], 2009. - 154 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 123-133. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Bela krajina)
ETN Dipl 2521 KUKIĆ A. Verska
COBISS.SI-ID 39942754

86.
KURALT, Vesna
        Slovenske jedi v ljubljanskih hotelih : seminarska naloga pri predmetu Kultura in način življenja Slovencev / Vesna Kuralt. - Praprotna Polica : [V. Kuralt], 2009. - 33 f. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 31-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Ljubljana)
ETN Sem 2574 KURALT V. Slovenske
COBISS.SI-ID 40447074

87.
KVARTIČ, Ambrož
        "Danes burek nič več ---" : sodobne povedke v Velenju : diplomsko delo / Ambrož Kvartič. - Ljubljana : [A. Kvartič], 2009. - 71 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 65-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
ETN Dipl 2540 KVARTIČ A. Danes
COBISS.SI-ID 40264802

88.
LAMPE, Evgen, 1874-1918
        Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta : (1898-1917) / [zbral] Ambrožič Matjaž. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2007. - 186 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Viri / Arhivsko društvo Slovenije ; št. 26)

Kazalo
ISBN 978-961-6143-26-4

821.163.6-94"1898/1917"
ETN O.9.1 9611/26 AMBROŽIČ M. Dnevniški ZGO E 768/26
COBISS.SI-ID 235804928

89.
LAPORNIK, Alenka
        Turistična ponudba in turistične prireditve v Laškem : poskus rekonstrukcije prireditve: Življenje kartuzijanov in skrivna ljubezenska zgodba Friderika in Veronike : seminarska naloga 2 / Alenka Lapornik. - Ljubljana : [A. Lapornik], 2008. - 26 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 23-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Laško)
ETN Sem2 2550 LAPORNIK A. Turistična
COBISS.SI-ID 40354402

90.
LARSSON, Göran, 1955-
        Islam and muslims in Sweden : [integration or fragmentation? A contextual study] / Göran Larsson, Åke Sander. - Berlin : Lit, 2007. - 420 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Islam in der Lebenswelt Europa ; Bd. 6)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 371-420
ISBN 978-3-8258-0581-4

314.15(485):28.4
COBISS.SI-ID 40761698

91.
LAVRINC, Ana
        Percepcija telesa v sodobnem plesu na primeru butoha : seminarska naloga 2 / Ana Lavrinc. - [S. l.] : [A. Lavrinc], 2009. - 45 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 42-45. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

793.2/.8:572
ETN Sem2 2546 LAVRINC A. Percepcija
COBISS.SI-ID 40284258

92.
LEBAR, Katja
        "Falen bojdi Ježuš Kristuš! Mer van boug daj!" : (starešinski nagovori ob poroki) / Katja Lebar. - Ljubljana : [K. Lebar], 2009. - 29 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 26-27. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4)
ETN Sem1 2564 LEBAR K. Falen
COBISS.SI-ID 40421474

93.
LIČER, Vesna
        Murve in kavalirji : svilogojstvo na Goriškem / Vesna Mia Ipavec ; [kartografija Peter Pehani]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 161-166. - Povzetek v slov., angl. in it. - Kazalo
ISBN 978-961-254-070-8

39:638.2(497.4-15)(091) 634.38(497.4-15)(091)
ETN D.1.1 11948 IPAVEC V. I. Murve ZGO D 7770
COBISS.SI-ID 239314944

94.
LUKIĆ, Dijana
        Slovenci v Vojvodini : društvo Slovencev "Kredarica" v Novem Sadu : diplomsko delo / Dijana Lukić. - Ljubljana : [D. Lukić], 2009. - 93 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 85-93. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.151.3(=163.6):39(497.113)
ETN Dipl 2560 LUKIĆ D. Slovenci
COBISS.SI-ID 40416098

95.
LUKIĆ, Dijana
        Tito v zgodovinskih učbenikih v Sloveniji : primerjava med osemdesetimi in devetdesetimi leti : seminarska naloga II / Dijana Lukić. - Ljubljana : [D. Lukić], 2006. - 12 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 9. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32
ETN Sem2 2501 LUKIĆ D. Tito
COBISS.SI-ID 39795298

96.
LURY, Celia
        Consumer culture / Celia Lury. - Cambridge ; Oxford : Polity Press, 1996. - VII, 273 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 257-265. - Kazalo
ISBN 0-7456-1440-X ISBN 0-7456-1441-8

316.7:366 339.13
ETN A.4.1 11942 LURY C. Consumer
COBISS.SI-ID 17737565

97.
MAJCEN, Iztok, 1984-
        Albanci v SFRJ : (seminarska naloga I) / Iztok Majcen. - Ljubljana : [I. Majcen], 2007. - 32 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 31-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.115)
ETN Sem1 2599 MAJCEN I. Albanci
COBISS.SI-ID 40642146

98.
MAJCEN, Iztok, 1984-
        Balkanski 'multi' marmornati kolač : (seminarska naloga II.) / Iztok Majcen. - Ljubljana : [I. Majcen], 2008. - [18] f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. [17-18]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.115)
ETN Sem2 2598 MAJCEN I. Balkanski
COBISS.SI-ID 40641890

99.
MAKUC, Alja
        Potovanja v islamske države : oglaševanje turističnih agencij in izkušnje slovenskih turistov : seminarska naloga / Alja Makuc. - Logatec : [A. Makuc], 2009. - 25 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 23-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39
ETN Sem 2585 MAKUC A. Potovanja
COBISS.SI-ID 40536162

100.
MAMLIĆ, Maja
        Pregled pisanja o Ciganih/ Romih na Slovenskem : "slovenska romologija" : seminarska naloga / Maja Mamlić. - V Ljubljani : [M. Mamlić], 2009. - 25 f. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 23-25. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.35:39(497.4)
ETN Sem 2566 MAMLIĆ M. Pregled
COBISS.SI-ID 40422754

101.
MAVRIN, Nina, 1983-
        Rom kot sosed : (seminarska naloga I) / Nina Mavrin. - [S. l.] : [N. Mavrin], 2006. - 19 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 18-19. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4)
ETN Sem1 2551 MAVRIN N. Rom
COBISS.SI-ID 40354914

102.
        The MESKHETIAN Turks at a crossroads : integration, repatriation or resetlement? / edited by Tom Trier and Andrei Khanzin. - Berlin : Lit, 2007. - XXV, 663 str. : 3 zvd. ; 22 cm. - (Gesellschaftliche Transformationen = Societal Transformations ; Bd. 10)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-3-8258-9628-7

323.15(470+571):28
COBISS.SI-ID 40737890

103.
MLAKAR Adamič, Jana
        Rudarsko stanovanje : bivalna kultura skozi čas : katalog stalne etnološke razstave v koloniji Njiva v Trbovljah / Jana Mlakar Adamič ; [predgovor Miran Kalšek ; fotografije Stane Weiss, fototeka ZMT, Jana Mlakar Adamič]. - Trbovlje : Zasavski muzej, 2003. - 50 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 49-50
ISBN 961-91001-1-5

728.1(497.4 Trbovlje) 39(497.4Trbovlje)
ETN D.1.6 11952 MLAKAR ADAMIČ J. Rudarsko
COBISS.SI-ID 124173568

104.
MUČIČ, Tina
        Primerjava ženitnih oglasov iz začetka 20. stoletja in današnjimi : seminarska naloga 1 / Tina Mučič. - Ljubljana : [T. Mučič], 2007. - 56 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 52-53. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392
ETN Sem1 2491 MUČIČ T. Primerjava
COBISS.SI-ID 39604322

105.
NAKANE, Chie, 1926-
        Japanese society / Chie Nakane. - 2nd print. - Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 1973, cop. 1970. - XI, 157 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Publications of the Center for Japan and Korean studies)

Kazalo
ISBN 0-520-02154-1 (broš.) ISBN 978-0-520-02154-9 (broš.)

39(52)
ETN N.4 11291 NAKANE C. Japanese
COBISS.SI-ID 40579682

106.
        NAŠE varnostne sile : 1850-2008 : (temeljni pravni predpisi) / [izbral, uredil, spremno besedilo ter opombe napisal] Pavle Čelik. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2008 ([Medvode] : Grafika-M). - 308 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Viri / Arhivsko društvo Slovenije ; št. 27)

Potiskana zadnja notr. str. ov. - Spremna beseda / France M. Dolinar: str. 9. - Bibliografija v opombah na dnu str.
ISBN 978-961-6143-27-1

351.74(497.4)"1850/2008"
ETN O.9.1 9611/27 ČELIK P. Naše ZGO E 768/27
COBISS.SI-ID 238775552

107.
NESKIĆ, Jasmina
        Islamski verski in kulturni center (IVKC) v Ljubljani : (seminarska naloga II) / Jasmina Neskić. - Ljubljana : [J. Neskić], 2009. - 33 f. ; 30 cm + 1 zvočna kaseta

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 29-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

28:572
ETN Sem2 2547 NESKIĆ J. Islamski
COBISS.SI-ID 40287842

108.
OCVIRK, Lucija
        Parna kopel ameriških staroselcev : seminarska naloga II / Lucija Ocvirk. - Ljubljana : [L. Ocvirk], 2009. - 34 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 33-34. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(73)
ETN Sem2 2589 OCVIRK L. Parna
COBISS.SI-ID 40598882

109.
OGORELEC, Živa
        Nakupovalne in prehranjevalne navade študentov v Mestnem logu, študentski dom št. 4 : seminarska naloga 1 / Živa Ogorelec. - Ljubljana : [Ž. Ogorelec], 2009. - 25 f. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 23. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Ljubljana)
ETN Sem1 2583 OGORELEC Ž. Nakupovalne
COBISS.SI-ID 40450914

110.
OVČAR, Petra
        Zmaj na Kitajskem : seminarska naloga 2 / Petra Ovčar. - [S. l.] : [P. Ovčar], 2008. - [28] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 26-28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

2:39(510)
ETN Sem2 2480 OVČAR P. Zmaj
COBISS.SI-ID 39499362

111.
PAROVEL, Jure
        Ognjeni prazniki : kresovanja in kurjenje čokov pri Slovencih : seminarska naloga 2 / Jure Parovel. - Ljubljana : [J. Parovel], 2009. - 46 f. ; 30 cm

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 45-46. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
ETN Sem2 2525 PAROVEL J. Ognjeni
COBISS.SI-ID 39950690

112.
PEČNIK, Anja, 1985-
        Ljubiteljski fotograf Alojz Pečnik in njegov fotografski opus : predstavitev življenja v Velikih Laščah od leta 1900 do leta 1980 : diplomsko delo / Anja Pečnik. - Ljubljana : [A. Pečnik], 2009. - 109 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 105-109. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Velike Lašče)
ETN Dipl 2561 PEČNIK A. Ljubiteljski
COBISS.SI-ID 40416610

113.
PIRC, Nina, 1984-
        "Kamor gre še cesar peš : stranišča nekoč in danes" : diplomska naloga / Nina Pirc. - Ljubljana : [N. Pirc], 2009. - 78 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 63-74. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4)
ETN Dipl 2528 PIRC N. Kamor
COBISS.SI-ID 39960674

114.
PISTOTNIK, Sara
        Izbrisani : med usodo in fantazmo : diplomsko delo / Sara Pistotnik. - Ljubljana : [S. Pistotnik], 2008. - 122 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 108-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316(497.4)
ETN Dipl 2520 PISTOTNIK S. Izbrisani
COBISS.SI-ID 39942498

115.
PODOBNIK, Tina
        Lepota - prednost sodobne ženske? : seminarska naloga II. / Tina Podobnik. - [S. l.] : [T. Podobnik], 2009?. - 29 f. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 29. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572
ETN Sem2 2531 PODOBNIK T. Lepota
COBISS.SI-ID 40102498

116.
PODOBNIK, Tina
        Prosti čas in družabno življenje v Ljubljani : diplomsko delo / Tina Podobnik. - Ljubljana : [T. Podobnik], 2009. - 144 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 89-92. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Ljubljana)
ETN Dipl 2513 PODOBNIK T. Prosti
COBISS.SI-ID 39935586

117.
POMPE, Marija
        Vpliv zakona o PTP (priznanem tradicionalnem poimenovanju) cvička na vinogradnike v Posavju : seminarska naloga 2 / Marija Pompe. - [S. l.] : [M. Pompe], 2005. - 31 f. ; 30 cm

Mentor Borut Brumen. - Bibliografija: f. 31. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

634.8:39(497.4)
ETN Sem2 2494 POMPE M. Vpliv
COBISS.SI-ID 39608418

118.
PUNGARTNIK, Tina
        Spolnost in spolne reprezentacije v oglaševanju : moški v oglasih : seminarska naloga II / Tina Pungartnik. - [Ljubljana] : [T. Pungartnik], 2007. - 31 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 29-31. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:008
ETN Sem2 2527 PUNGARTNIK T. Spolnost
COBISS.SI-ID 39960162

119.
RAMET, Sabrina P., 1949-
        Serbia, Croatia and Slovenia at peace and at war : selected writings, 1983 - 2007 / Sabrina P. Ramet. - Wien ; Berlin : Lit, 2008. - 288 str. ; 24 cm. - (Studien zur Geschichte, Kultur und Gesellschaft Südosteuropas ; Bd. 7)

Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-3-03735-912-9 (Schweiz) ISBN 978-3-8258-1267-6 (Deutschland)

94(497.1)
COBISS.SI-ID 2487156

120.
RAMOVŠ, Mojca, 1986-
        Sejmi v Mirnski dolini : sejmi skozi čas ter predlog za izboljšanje Gregorjevega sejma na Veseli gori : seminarska naloga 2 / Mojca Ramovš. - Šentrupert : [M. Ramovš], 2009. - 72 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 51-55. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Šentrupert)
ETN Sem2 2586 RAMOVŠ M. Sejmi
COBISS.SI-ID 40537186

121.
ROMIH, Matjaž
        Farmacevtski oglasi : seminarska naloga II / Matjaž Romih. - Ljubljana : [M. Romih], 2009. - 28 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 25-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.3
ETN Sem2 2514 ROMIH M. Farmacevtski
COBISS.SI-ID 39935842

122.
ROMIH, Matjaž
        Kulturni antropolog in njegove biljardne krogle prej in potem : radijski medij, izbrani prostor javnega druženja in oglaševanja skozi avtoetnografski pristop : diplomsko delo / Matjaž Romih. - Ptuj : [M. Romih], 2009. - 90 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 82-90. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.3:572(497.4)
ETN Dipl 2577 ROMIH M. Kulturni
COBISS.SI-ID 40453474

123.
ROŠIČ-Alt, Nana
        Mesna prehrana in njeno trženje v MIP : diplomsko delo / Nana Rošič-Alt. - Ljubljana : [N. Rošič-Alt], 2009. - 109 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 103-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.4)
ETN Dipl 2524 ROŠIČ-ALT N. Mesna
COBISS.SI-ID 39949922

124.
ROŠKAR, Nina
        Kafa in čikić : posameznik in skupnost v zen budizmu skozi izkušnjo aikida in anarhizma / Nina Roškar. - [S. l.] : [N. Roškar], 2009?. - 13 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 11-12. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:008
ETN Sem 2597 ROŠKAR N. Kafa
COBISS.SI-ID 40641634

125.
ROT, Robert
        Gorski vodniki : diplomsko delo / Robert Rot. - Žaga : [R. Rot], 2009. - 74 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 63-74. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4)
ETN Dipl 2517 ROT R. Gorski
COBISS.SI-ID 39939170

126.
ROTAR, Eva
        Joga v objemu instant kulture : diplomsko delo / Eva Rotar. - Ljubljana : [E. Rotar], 2009. - 102 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 90-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

233-852.5Y
ETN Dipl 2602 ROTAR E. Joga
COBISS.SI-ID 40653154

127.
ROTAR, Tjaša, 1984-
        Družabno življenje na Jesenicah : od konca 19. stoletja do 2. svetovne vojne : diplomsko delo / Anja Pečnik. - Ljubljana : [T. Rotar], 2008. - 118 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 108-113. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Jesenice)
ETN Dipl 2573 ROTAR T. Družabno
COBISS.SI-ID 40449634

128.
ROŽANC, Eva
        Ljudskoglasbene prakse kot del popularne kulture : diplomsko delo / Eva Rožanc. - Šentjur : [E. Rožanc], 2008. - 78 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 63-73. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:78(497.4)
ETN Dipl 2515 ROŽANC E. Ljudskoglasbene
COBISS.SI-ID 39938146

129.
RUDOLPH, Michael
        Ritual performances as authenticating practices : cultural representation of Taiwan's aborigines in times of political change / Michael Rudolph. - Berlin : Lit, 2008. - 269 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Performanzen. Interkulturelle Studien zu Ritual, Spiel und Theater ; Bd. 14) (Performances. Intercultural studies on ritual, play and theatre ; vol. 14)

Bibliografija: str. 231-259. - Kazalo
ISBN 978-3-8258-0952-2

39(529)
COBISS.SI-ID 40797794

130.
RUPNIK, Jože, 1985-
        Slovensko šolstvo v času po drugi svetovni vojni v primerjavi z kubanskim šolskim sistemom / Jože Rupnik. - Ljubljana : [J. Rupnik], 2009. - [23] f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. [18-20]. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

37(497.4)
ETN Sem 2545 RUPNIK J. Slovensko
COBISS.SI-ID 40283234

131.
SANTANGELO, Antonio, 1928-
        Mental elements and evolution homo, theoretical implications / Antonio Santangelo ; [english version by Lella Polacco Alberg]. - Milano : Rian Graf, cop. 2008. - 54 str. ; 21 cm

Dopolnilo k Intellective elements morphotyping Homo. Milano : Rian Graf, 2006. - Bibliografija: str. 39-54. - Vsebina: The concept of trend ; Hypotheses compared: evolutionary theory, mental investments, and archetypes ; A few examples of purposive evolution ; Pigeons and seagulls in Venice ; "Hunting" in hominoids pre-Homo ; Sexual selection as an aesthetically guided act ; Some remarks about the ways of evolution homo ; More on mental activity and its impact: before culture ; The process neoteny and "neural perfectings" ; The "purposive pattern": some features and behaviours homo ; Considering and re-considering theoretical sides in evolution

575.8
ETN A.11 11946 SANTANGELO A. Mental
COBISS.SI-ID 39563362

132.
SEKIRNIK, Katarina
        Izletniška kmetija Goričan : (zdravje, ekonomija, ekologija na južnem delu Pohorja) / Katarina Sekirnik. - Škofja Loka : [K. Sekirnik], 2008. - 37 f., [3] f. pril. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 37. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4)
ETN Sem 2523 SEKIRNIK K. Izletniška
COBISS.SI-ID 39948386

133.
SENICA, Klemen
        Junak ali izdajalec : politična vloga Lamberta Erlicha v letih 1931-1942 : teoretski seminar / Klemen Senica, Jerica Vidmar. - Ljubljana : [K. Senica, J. Vidmar], 2008. - 25 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 21-22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32
ETN Sem1 2510 SENICA K. junak
COBISS.SI-ID 39919970

134.
        SERBIEN und Montenegro : Raum und Bevölkerung, Geschichte, Sprache und Literatur, Kultur, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Recht / herausgegeben von Walter Lukan, Ljubinka Trgovčević und Dragan Vukčević ; in zusammenarbeit mit Valeria Heuberger ... [et al.]. - Wien ; Berlin : Lit, 2006. - 868 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Österreichische Osthefte / Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, ISSN 0029-9375 ; 2005, Jg. 47, H. 1/4)

Prispevki v nem. in v angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 3-8258-9539-4

908(497.11+497.16)(082)
COBISS.SI-ID 26333485

135.
SKULTANS, Vieda
        Empathy and healing : essays in medical and narrative anthropology / Vieda Skultans. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2007. - X, 282 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [264]-278. - Vsebina: Introduction ; Empathy and healing : aspects of spiritualist ritual ; Bodily madness and the spread of the blush ; The symbolic significance of menstruation and the menopause ; Women and affliction in Maharstra : a hydraulic model of health and illness ; Anthropology and psychiatry : the uneasy alliance ; Remembering and forgetting : anthropology and psychiatry : the changing relationship ; A historical disorder : neurasthenia and the testimony of lives in Latvia ; Narratives of the body and history : illness in judgement on the Soviet past ; From damaged nerves to masked depression : inevitability and hope in Latvian psychiatric narratives ; Looking for a subject : Latvian memory and narrative ; The expropriated harvest : narratives of deportation and collectivization in north-east Latvia ; Narratives of landscape in Latvian history and memory ; Arguing with the KGB archives : archival and narrative memory in post-Soviet Latvia ; Varieties of deception and distrust : moral dilemmas in the ethnography of psychiatry
ISBN 978-1-84545-350-3 ISBN 1-84545-350-6

572:61
ETN A.7 11935 SKULTANS V. Empathy
COBISS.SI-ID 39545698

136.
        SLOVENSKO meščanstvo : od vzpona nacije do nacionalizacije (1848-1948) / [uredili Jože Dežman, Jože Hudales, Božidar Jezernik]. - Celovec : Mohorjeva, 2008. - 238 str. : fotogr. ; 30 cm

Izd. v počastitev dvestoletnice rojstva dr. Janeza Bleiweisa. - 500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-3-7086-0435-0

316.343-058.13(497.4)"1848/1948"(082) 323.3-058.13(497.4)"1848/1948"(082) 94(497.4)"1848/1948"(082)
ETN D.0 11993 SLOVENSKO SOC 323.1 SLOVENSKO meščanstvo Dežman J. et al. ZGO E 1585
COBISS.SI-ID 241798144

137.
SOKOLIĆ, Željka
        Obrezovanje žensk v Afriki / Željka Sokolić. - Ljubljana : [Ž. Sokolić], 2008. - 28 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. [27-28]. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

305:572
ETN Sem 2483 SOKOLIĆ Ž. Obrezovanje
COBISS.SI-ID 39519074

138.
STANIĆ, Tjaša
        Čalgijska tradicija v Makedoniji : seminarska naloga I / Tjaša Stanić. - [S. l.] : [T. Stanić], 2005. - 12 f., [1] f. pril. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. [13]. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:39(497.17)
ETN Sem1 2600 STANIĆ T. Čalgijska
COBISS.SI-ID 40648290

139.
STRBAD, Maja
        Pomen romske kulture na razvoj turizma v Prekmurju : diplomska naloga / Maja Strbad. - Radenci : [M. Strbad], 2005. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 64-66. - Univ. na Primorskem, TURISTICA - Visoka šola za turizem

338.48:39(497.4)
ETN Dipl 2488 STRBAD M. Pomen
COBISS.SI-ID 39522658

140.
ŠIRCELJ, Katja
        Šala kot kratka oblika ustnega slovstva : in analiza šale na primeru vicev o blondinkah : seminarska naloga I. / Katja Šircelj. - Ljubljana : [K. Šircelj], 2009. - 38 f. ; 30 cm

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 35-38. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398
ETN Sem1 2538 ŠIRCELJ K. Šala
COBISS.SI-ID 40261986

141.
ŠISERNIK, Nina
        Zatiranje/ osvobajanje/ ...? : seminarska naloga / Nina Šisernik. - Ljubljana : [N. Šisernik], 2006. - 20 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Nikolai Jeffs. - Bibliografija: f. 20. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

28
ETN Sem 2495 ŠISERNIK N. Zatiranje
COBISS.SI-ID 39608674

142.
ŠKORJANEC, Viljenka
        Osimski pogajalski proces. Del 3, Od Strmola do Osima : 1974-1975 / [zbrala, uredila in uvodne študije k dokumentom napisala, prevodi iz srbohrvaščine v slovenščino] Viljenka Škorjanec. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2007 ([Medvode] : Grafika-M). - 263 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Viri / Arhivsko društvo Slovenije ; št. 24)

Besedilo v slov., srb. hrv. ali it. - Bibliografija: str. 223-226. - Kazalo
ISBN 978-961-6143-24-0

327(497.1:450)"1974/1975" 341.24(497.1:450)"1975"
ETN O.9.1 9611/24 ŠKORJANEC V. Osimski ZGO E 768/24
COBISS.SI-ID 232318208

143.
ŠKORJANEC, Viljenka
        Osimski pogajalski proces. Del 4, Jugoslovansko-italijanski odnosi po Osimu : (1975-1980) / [zbrala, uredila in uvodne študije k dokumentom napisala] Viljenka Škorjanec. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2008 ([Medvode] : Grafika-M). - 231 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Viri / Arhivsko društvo Slovenije ; št. 25)

Besedilo v slov., srb., hrv. ali it. - Bibliografija: str. 222-225. - Kazalo
ISBN 978-961-6143-28-8

327(497.1:450)"1975/1980" 341.24(497.1:450)"1975"
ETN O.9.1 9611/25 ŠKORJANEC V. Osimski ZGO E 768/25
COBISS.SI-ID 240047360

144.
ŠOLINC, Neva
        Spominski drobci slike družine iz časa Ludvika XIV. v dramskem besedilu Jeana Baptista Poquelina Molièra Tartuffe : teoretski seminar 1 / Neva Šolinc. - Ljubljana : [N. Šolinc], 2008. - 12 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 12. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39"16"
ETN Sem1 2506 ŠOLINC N. Spominski
COBISS.SI-ID 39843938

145.
ŠPACAPAN, Breda, 1981-
        Ifa - tradicija nigerijskega plemena Joruba / Breda Špacapan. - [S. l.] : [B. Špacapan], 2005. - 30 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 29-30. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

21:39(669)
ETN Sem 2484 ŠPACAPAN B. Ifa
COBISS.SI-ID 39519586

146.
ŠTEFE, Petra
        Spomin živi z Esmeraldo / Petra Štefe. - Škocjan : [P. Štefe], 2009. - 27 f. ; 30 cm : graf. prik.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 25-26. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.3:572
ETN Sem 2556 ŠTEFE P. Spomin
COBISS.SI-ID 40395362

147.
ŠTEPEC Dobernik, Dušan
        Problematika vrednotenja podeželske stavbne dediščine : seminarska naloga II na podiplomskem študiju / Dušan Štepec Dobernik. - Šentvid pri Stični : [D. Štepec Dobernik], 2005. - 27 f. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 24-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:39(497.4)
ETN Sem2 2487 ŠTEPEC DOBERNIK D. Problematika
COBISS.SI-ID 39522146

148.
ŠTERLEK, Emilija
        Romanja na Svete Gore in v Medjugorje kot oblika verskega turizma : seminarska naloga II / Emilija Šterlek. - Bistrica ob Sotli : [E. Šterlek], 2009. - 32 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 30-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

27:39(497.4Svete Gore)
ETN Sem2 2532 ŠTERLEK E. Romanja
COBISS.SI-ID 40215906

149.
ŠUMER, Andrej
        Razvoj turizma v zaledju Občine Piran na primeru vasi Sv. Peter : seminarska naloga 2 / Andrej Šumer. - Zagorje ob Savi : [A. Šumer], 2009. - 35 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 33-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:338.48(497.4Sv. Peter)
ETN Sem2 2530 ŠUMER A. Razvoj
COBISS.SI-ID 3372765

150.
TAMŠE, Sara
        Nahrbtnik ali kovček? : seminarska naloga I / Sara Tamše. - Ljubljana : [S. Tamše], 2009. - 27 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 26-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39
ETN Sem1 2582 TAMŠE S. Nahrbtnik
COBISS.SI-ID 40534114

151.
TAŠNER, Domen
        Borilne veščine kot simbolni sistemi : antropološki pogled na Taijiquan : seminarska naloga II / Domen Tašner. - Ljubljana : [D. Tašner], 2009. - 42 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 38-40. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

22:7
ETN Sem2 2554 TAŠNER D. Borilne
COBISS.SI-ID 40391266

152.
TKALČIČ, Anja
        Igre spolov v sodobni kulturi : primerjava dogajanj v kontekstu elektronske plesne glasbe : magistrska naloga / Anja Tkalčič. - Ljubljana : [A. Tkalčič], 2009. - 100 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič, somentor Svanibor Pettan. - Bibliografija: f. 89-100. - Povzetek v slov. in angl. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:572
ETN Mag 11953 TKALČIČ A. Igre
COBISS.SI-ID 39539042

153.
TOMAZIN, Andrej
        Povedke o nadnaravnem na območju Ekvadorja : vplivi španskih kolonizatorjev na staroselsko kulturo : seminarska naloga / Andrej Tomazin. - Ljubljana : [A. Tomazin], 2009. - 37 f. ; 30 cm

Mentor Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 36-37. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(866)
ETN Sem 2541 TOMAZIN A. Povedke
COBISS.SI-ID 40266082

154.
TRBIŽAN, Tamara
        Diplomatski protokol Republike Slovenije : vcprašanje predsednikove rezidence / Tamara Trbižan. - [S. l.] : [T. Trbižan], 2009. - 28 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 22-23. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32
ETN Sem 2548 TRBIŽAN T. Diplomatski
COBISS.SI-ID 40288866

155.
TRNOVEC, Barbara
        Kolumbova hči : življenje in delo Alme Karlin : diplomsko delo / Barbara Trnovec. - Škofja Loka ; Celje : [B. Trnovec], 2009. - 111 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 100-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

39Karlin A.
ETN Dipl 2579 TRNOVEC B. Kolumbova
COBISS.SI-ID 40531298

156.
TROJAR, Petra
        Regionalne variante slovenskih legend : magistrsko delo / Petra Trojar. - Škofja Loka : [P. Trojar], 2009. - 171 f., 128 f. pril. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej, somentorica Marija Stanonik. - Bibliografija: f. 159-165. - Povzetek v slov. in angl. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
ETN Mag 11934 TROJAR P. Regionalne
COBISS.SI-ID 39537762

157.
VALIČ, Urša
        Stolp na Cerju : "Spomenik bodi svetilnik naše narodne zavesti in branilec našega etničnega prostora" : teoretski seminar 1 / Špela Paternoster in Urša Valič. - Ljubljana ; Nova Gorica : [Š. Paternpster, U. Valič], 2008. - 31 f., [2] f. pril. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 27-31. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32
ETN Sem1 2507 PATERNOSTER Š Spomenik
COBISS.SI-ID 39848802

158.
VAN Vleet, Krista E., 1965-
        Performing kinship : narrative, gender, and the intimacies of power in the Andes / Krista E. Van Vleet. - 1st ed. - Austin : University of Texas Press, 2008. - XIV, 273 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 229-256. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: relative intimacies, storied lives ; Sullk'ata contexts : reflections on identities and localities ; Circulation of care : a primer on Sullk'ata relatedness ; Narrating sorrow, performing relatedness : a story told in conversation ; Storied silences : adolescent desires, gendered agency, and the practice of stealing women ; Reframing the married couple : affect and exchange in three parts ; "Now my daughter is alone" : violence and the ambiguities of affinity ; Conclusion: Reflections on the dialogical production of relatedness ; Appendix A. chapter 5 narrative transcriptions in Quechua and in English ; Appendix b. Chapter 6 interview transcriptions in Quechua
ISBN 978-0-292-71707-7 ISBN 0-292-71707-5 ISBN 978-0-292-71708-4 ISBN 0-292-71708-3

572:305(84)
ETN K.3 11936 VAN VLEET K. E. Performing
COBISS.SI-ID 39547490

159.
VIDMAR, Špela, etnologinja, 1986-
        Hotel, kjer je že pred sto leti dišalo po štrukljih : hotel Štrukelj v Ljubljani : seminar II / Špela Vidmar. - Ljubljana : [Š. Vidmar], 2008. - 35 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 34-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Ljubljana)
ETN Sem2 2572 VIDMAR Š. Hotel
COBISS.SI-ID 40445538

160.
VIRAG, Nina
        "Kar človeška roka izdela, ne more biti sveto" : protestantizem in identifikacija na primeru Motvarjevec : seminarska naloga I. / Nina Virag. - Ljubljana : [N. Virag], 2008. - 57 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 42-43. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

274:39(497.4Motvarjevci)
ETN Sem1 2486 VIRAG N. Kar
COBISS.SI-ID 39521634

161.
VIRAG, Nina
        "Moraš se prilagoditi" : Prekmurci v Ljubljani : jezikovna raba prkmurščine na primerih / Nina Virag. - [S. l.] : [N. Virag], 2009. - 21 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 20-21. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

314.15:39(497.4Ljubljana)
ETN Sem 2584 VIRAG N. Moraš
COBISS.SI-ID 40534882

162.
VISOČNIK, Nataša
        Sodobna bivalna kultura v japonski hiši in tradicionalni elementi ljudske hiše : diplomsko delo / Nataša Visočnik. - Ljubljana : [N. Visočnik], 2003. - 172 f. : pril. ; 30 cm

Mentorja Zmago Šmitek, Andrej Bekeš. - Viri in literatura. - Povzetek v japonščini. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Oddelek za azijske in afriške študije

908(5/9)
ETN Dipl 2592 VISOČNIK N. Sodobna
COBISS.SI-ID 22391906

163.
VODOPIVEC, Nina, 1974-
        Labirinti postsocializma : socialni spomin tekstilnih delavk in delavcev / Nina Vodopivec. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 224 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Documenta / ISH ; 16)

300 izv. - Bibliografija: str. 195-209. - Povzetek v angl. - Kazalo
ISBN 978-961-6192-37-8

316.343-058.14:677 39:316
ETN D.1.5 11949 VODOPIVEC N. Labirinti SOC 316.343 VODOPIVEC, N. Labirinti
COBISS.SI-ID 235946240

164.
WEBER, Jane
        Kolektivna "pozaba" vaščanov Babnega Polja / Jane Weber. - Ljubljana : [J. Weber], 2008. - 33 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 31-33. - Sem. nal., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4Babno Polje)
ETN Sem 2509 WEBER J. Kolektivna
COBISS.SI-ID 39919458

165.
ZAJEC, Tamara
        Iz oči v oči : fotografija kot zgodovinski vir in idejni medij : diplomska naloga / Tamara Zajec. - Ljubljana : [T. Zajec], 2009. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 60-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

77.04:572
ETN Dipl 2601 ZAJEC T. Iz oči
COBISS.SI-ID 40649570

166.
ZERA, Suzana
        Kralj Matjaž : ko pripovedka postane sredstvo za trženje turizma : seminarska naloga / Suzana Zera. - Ljubljana : [S. Zera], 2009. - 31 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 28-31. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Črna na Koroškem)
ETN Sem 2552 ZERA S. Kralj
COBISS.SI-ID 40359778

167.
ZEVNIK, Špela
        Spolnost onkraj užitka in spolnosti : antropološke, fiziološke in etnične dimenzije tantrične spolnosti : diplomska naloga / Špela Zevnik. - Ljubljana : [Š. Zevnik], 2009. - 64 f. ; 30 cm

Mentor Zmago Šmitek. - Bibliografija: f. 60-64. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

2:572(540)
ETN Dipl 2537 ZEVNIK Š. Spolnost
COBISS.SI-ID 40261218

168.
ŽAKELJ, Katarina
        "Tako pač je pri nas na Koroškem" : kolektivni spomini v Šmihelu pri Pliberku kot odsev sedanjosti / Katarina Žakelj. - Ljubljana : [K. Žakelj], 2009. - 87 str. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: str. 79-87. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(436)
ETN Dipl 2512 ŽAKELJ K. Tako
COBISS.SI-ID 39921762


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO