COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
ANDOLJŠEK, Blaž
        Primerjava medijskih reprezentacij ob pojavu aidsa, ebole, ptičje gripe in bolezni norih krav : diplomsko delo / Blaž Andoljšek. - Ljubljana : [B. Andoljšek], 2017. - 61 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Boštjan Kravanja, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 55-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.3:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3643 ANDOLJŠEK B. Primerjava
COBISS.SI-ID 63703906

2.
BOMBEK, Manja
        Oživitev stare kmetije in pridelava domače marmelade : diplomsko delo / Manja Bombek. - Ruše : [M. Bombek], 2017. - 40 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 37-38. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.147:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3719 BOMBEK M. Oživitev
COBISS.SI-ID 66331234

3.
KOVAČ, Maja, 1995-
        Drevoredi -živi spomeniki : diplomsko delo / Maja Kovač. - Ljubljana : [M. Kovač], 2017. - 44 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 35-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

712(497.4)
ETN DiplB 3708 KOVAČ M. Drevoredi
COBISS.SI-ID 65467490

4.
KOVŠCA, Mateja, 1993-
        Italijanska raznarodovalna politika v osnovnih šolah na Primorskem ter njeni neuspehi : diplomsko delo / Mateja Kovšca. - Ljubljana : [M. Kovšca], 2017. - 37 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 30-36. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.1
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3709 KOVŠCA M. Italijanska
COBISS.SI-ID 66109794

5.
KUDUZOVIĆ, Jasmina
        Ženske v diaspori : razmerja med spoloma v bošnjaški skupnosti v Sloveniji : diplomsko delo / Januš Kuduzović. - Ljubljana : [J. Kuduzović], 2017. - 61 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Alenka Bartulović, somentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 58-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3714 KUDUZOVIĆ J. Ženske
COBISS.SI-ID 66325346

6.
LISJAK, Manuela
        Praznovanje božiča v Medžimurju v 19. stoletju : diplomsko delo / Manuela Lisjak. - Logatec : [M. Lisjak], 2017. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99391&lang=slv. - Mentorja Irena Selišnik in Jože Hudales. - Bibliografija: f. 37-40 in pod besedilom. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.5 Medžimurje)"18"
ETN Dipl 3656 LISJAK M. Praznovanje ZGO DiplB LISJAK Manuela
COBISS.SI-ID 64800866

7.
MARINŠEK, Katja
        Kulturne in kreativne industrije v Sloveniji : vpogled v Ljubljano : diplomsko delo / Katja Marinšek. - Ihan : [K. Marinšek], 2017. - 34 f. ; 30 cm : graf. prikazi + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 31-34. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

331.102.312:572(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3711 MARINŠEK K. Kulturne
COBISS.SI-ID 66308962

8.
MRAK, Judita Evridika
        Rupnikova linija skozi čas s poudarkom na njeni današnji izletniški ponudbi v občini Gorenja vas - Poljane : diplomsko delo / Judita Evridika Mrak. - Ljubljana : [J. E. Mrak], 2017. - 33 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 30. - Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

94(100)"1939/1945":338.48:(497.1 Gorenja vas)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3713 MRAK J. E. Rupnikova
COBISS.SI-ID 66314082

9.
NOVAK, Miha, etnolog, 1985-
        Zasedba Filozofske fakultete : "A kar gremo?" ali kako smo zasedli Filozofsko fakulteto : diplomsko delo / Miha Novak. - Ljubljana : [M. Novak], 2017. - 122 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 111-118. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

343.343:572(497.4 Ljubljana)
ETN DiplB 3675 NOVAK M. Zasedba
COBISS.SI-ID 65091170

10.
OSMANBAŠIĆ, Hajrudin
        Kočevski Nemci v novi državi med obema svetovnima vojnama : diplomsko delo / Hajrudin Osmanbašić. - Ljubljana : [H. Osmanbašić], 2017. - 62 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 48-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4 Kočevje)
ETN DiplB 3712 OSMANBAŠIĆ H. Kočevski
COBISS.SI-ID 66309730

11.
OSOLIN, Špela
        Sodobno nabiranje gozdnih borovnic v okolici Janč : diplomsko delo / Špela Osolin. - Ljubljana : [Š. Osolin], 2017. - 29 f. ; 30 cm : graf. prikazi + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 26-29. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

634.73:39(497.4 Janče)
ETN DiplB 3718 OSOLIN Š. Sodobno
COBISS.SI-ID 66329186

12.
PERKO, Nuša
        Reggaetón, un reggae grande : razvoj in domet regetona, latinskoameriške popularnoglasbene zvrsti : diplomsko delo / Nuša Perko. - Ljubljana : [N. Perko], 2017. - 70 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str 49-65. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.3(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3689 PERKO N. Reggaetón
COBISS.SI-ID 65223266

13.
PERNE, Tim Rihard
        Antropološki oris ruske skupnosti : diplomsko delo / Tim Rihard Perne. - Ljubljana : [T. R. Perne], 2017. - 38 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 35-36. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572
ETN DiplB 3720 PERNE T. R. Antropološki
COBISS.SI-ID 66331746

14.
PETREVČIČ, Marcela
        Povojno taborišče na Vetrinjskem polju skozi njegove, tvoje in moje oči : diplomsko delo / Marcela Petrevčič. - Ljubljana : [M. Petrevčič], 2017. - 46 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 41-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1945/1946"
FRASCATI: 6-100
ETN DiplB 3664 PETREVČIČ M. Povojno
COBISS.SI-ID 64877410

15.
POKLUKAR, Meta
        Kraljice drega : fluidnost spolne identitete in strategija polnomočenja skozi dregovski performans v Sloveniji : diplomsko delo / Mata Poklukar. - Ljubljana : [M. Poklukar], 2017. - 37 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 33-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:572 (497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3680 POKLUKAR M. Kraljice
COBISS.SI-ID 65138786

16.
ROŠKER, Janko
        Po poteh kulturnega relativizma : diplomsko delo / Janko Rošker. - Ljubljana : [J. Rošker], 2017. - 51 f. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 43-49. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572.028
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3688 ROŠKER J. Po poteh
COBISS.SI-ID 65215842

17.
RUPNIK, Tjaša, 1994-
        Utrinki preteklosti na letališču Jožeta Pučnika : kulturne prvine in javna umetnost : diplomsko delo / Tjaša Rupnik. - Ljubljana : [T. Rupnik], 2017. - 37 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 33-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

711.553.9:39(497.4 Brnik)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3659 RUPNIK T. Utrinki
COBISS.SI-ID 64870498

18.
SULEJMANI, Teuta
        Varuška - študentska delo na domu : diplomska naloga / Teuta Sulejmani. - Ljubljana : [T. Sulejmani], 2017. - 45 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 41-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

364.4-053.2:39
ETN DiplB 3672 SULEJMANI T. Varuška
COBISS.SI-ID 65067362

19.
ŠEBENIK, David
        Pridobivanje mednarodne zaščite za LGBTQI-osebe : analiza kriterijev za mednarodno zaščito : diplomsko delo / David Šebenik. - Ljubljana : [D. Šebenik], 2017. - 44 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 38-41. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.367:314.15
ETN DiplB 3694 ŠEBENIK D. Pridobivanje
COBISS.SI-ID 65252450

20.
TOPIĆ, Muhamed
        Krvavi zalogaj : 65 let od Cazinske vstaje : diplomsko delo / Muhamed Topić. - Ljubljana : [M. Topić], 2017. - 45 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 42-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(497.1)"1950"
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3710 TOPIĆ M. Krvavi
COBISS.SI-ID 66308450

21.
URŠIČ, Ana, 1994-
        Brʼstovska špargljada in festival sivke na Krasu : diplomsko delo / Ana Uršič. - Komen : [A. Uršič], 2017. - 42 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 35-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Kras)
ETN DiplB 3674 URŠIČ A. Brʼstovska
COBISS.SI-ID 65089122

22.
VALANT, Maja
        Neskončne Trate norosti : programi za obiskovalce v Muzeju norosti, Trate : (diplomsko delo) / Maja Valant. - Ljubljana : [M. Valant], 2017. - 51 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 43-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4 Trate)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3698 VALANT M. Neskončne
COBISS.SI-ID 65907298

23.
VESELINOVIČ, Jaro
        Bosna v tranziciji, Bosanci v tranzitu : sodobne migracije iz Bosne in Hercegovine v luči politično-ekonomskih sprememb : diplomsko delo / Jaro Veselinovič. - Ljubljana : [J. Veselinovič], 2017. - 47 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 42-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.6)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3681 VESELINOVIČ J. Bosna
COBISS.SI-ID 65143906

24.
VIŽINTIN, Veronika
        Šamanova pot : problematika Korejskega šamanizma = The shamanʼs crossing : the problematic of Korean shamanism = Hangukgwa Sìberìa Musok Sinang Bigyo Yeongu : Hanguk Shameonìzeumuì Munje / Veronika Vižintin. - Ljubljana : [V. Vižintin], 2017. - 127 str. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v slov., angl. in kor. - Mentorja Rajko Muršič, Kang Byoung Yoong, somentorica Nataša Visočnik. - Bibliografija: str. 68-69 ; 126-127. - Abstract ; Povzetek v kor. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za azijske študije

256:572(519.3)
FRASCATI: 5-402
AAŠ DiplKOR 2 VIŽINTIN V. Šamanova ETN DiplB 3679 VIŽINTIN V. Šamanova
COBISS.SI-ID 65132898

25.
ZUPAN, Živa, 1989-
        Salijevanje strave v Bosni in Hercegovini : diplomsko delo / Živa Zupan. - Ljubljana : [Ž. Zupan], 2017. - 45 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 35-42. - Izvleček ; Anstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

615.89:39(497.6)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3671 ZUPAN Ž. Salijevanje
COBISS.SI-ID 65067106

26.
ZUPANIČ Tomažič, Ines
        Ženska delovna sila na Ptuju med prvo svetovno vojno : diplomsko delo / Ines Zupanič Tomažič. - Ljubljana : [I. Zupanič Tomažič], 2017. - 23 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 19-21. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1914/1918"(497.4 Ptuj)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3658 ZUPANIČ TOMAŽIČ I. Ženska
COBISS.SI-ID 64864610

27.
ŽNIDARŠIČ, Anja, 1995-
        Kmetijstvo nekoč in danes - Bloke : diplomsko delo / Anja Žnidaršič. - Ljubljana : [A. Divjak], 2017. - 46 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 43-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.1.017.3:39(497.4 Bloke)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3699 ŽNIDARŠIČ A. Kmetijstvo
COBISS.SI-ID 65907810