COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
AJDIŠEK, Alja
        "Dol so Mokronožani, gor pa Trebeljani" : lokalni odnosi, identiteta in stereotipi v Mokronogu in na Trebelnem : diplomsko delo / Alja Ajdišek. - Ljubljana : [A. Ajdišek], 2016. - 32 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 23-28. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4 Mokronog)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3557 AJDIŠEK A. Dol so
COBISS.SI-ID 63213410

2.
BERNOT, Teja
        Čebelji raj v občini Lukovica : diplomsko delo / Teja Bernot. - Dupeljne : [T. Bernot], 2016. - 46 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 40-44. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

638.1:39(497.4 Lukovica)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3487 BERNOT T. Čebelji
COBISS.SI-ID 61015394

3.
BLAJ, Žiga
        Nogomet med obema vojnama na Slovenskem : Trbovlje, nogometni kraj : diplomsko delo / Žiga Blaj. - Ljubljana : [Ž. Blaj], 2016. - 35 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 30-34. - Izvleček ; Absctrat. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.332:39(497.4 Trbovlje)"1919/1939"
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3559 BLAJ Ž. Nogomet
COBISS.SI-ID 63215458

4.
BRUNEC, Anja
        Čigav bo beltinski grad? : vprašanje lastništva po denacionalizaciji : diplomsko delo / Anja Brunec. - Ljubljana : [A. Brunec], 2016. - 34 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 31-32. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.8(497.4 Beltinci)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3551 BRUNEC A. Čigav
COBISS.SI-ID 63025506

5.
BRVAR, Veronika, 1986-
        Kostanjeviška šelma : pustovanje v Kostanjevici na Krki : diplomsko delo / Veronika Brvar. - Ljubljana : [V. Brvar], 2014. - 47 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Zagovor diplomskega dela leta 2016. - Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 41-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Kostanjevica na Krki)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3555 BRVAR V. Kostanjeviška
COBISS.SI-ID 63207778

6.
CAVALLERI, Stella
        Čebelarjeva pripoved o čistem in nečistem : tolminski čebelarji danes in pred osamosvojitvijo Slovenije : diplomsko delo / Stella Cavalleri. - Ljubljana : [S. Cavalleri], 2016. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter simonič. - Bibliografija: f. 43-47. - Izvleček ; Abstarct ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

638.1:39(497.4 Tolmin)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3611 CAVALLERI S. Čebelarjeva
COBISS.SI-ID 63551074

7.
CENTA, Ajda
        Poklic visokošolskega učitelja kot način življenja : diplomsko delo / Ajda Centa. - Ljubljana : [A. Centa], 2016. - 63 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 54-61. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

378: 572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3544 CENTA A. Poklic
COBISS.SI-ID 62999138

8.
CIGUT, Kaja
        Zadnji kovači v Prekmurju : diplomsko delo / Kaja Cigut. - Ljubljana : [K. Cigut], 2016. - 40 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 34-35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

682:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3588 CIGUT K. Zadnji
COBISS.SI-ID 63368802

9.
CIZEL, Anja
        Plesišče na razkolu : valček kot primer polarizacije med konzervativnim in liberalnim : diplomsko delo / Anja Cizel. - Ljubljana : [A. Cizel], 2016. - 61 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 50-60. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.3"19"
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3581 CIZEL A. Plesišče
COBISS.SI-ID 63295842

10.
CULETTO, Annemarie
        Vencember : (avto)etnografija prireditvenega turizma v Loki pri Zidanem Mostu : diplomsko delo / Annemarie Culetto. - Ljubljana : [A. Culetto], 2016. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 48-50. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4 Loka pri Zidanem Mostu)
FRASCATI: 5-402
ETN D.2.5 3610 CULETTO A. Vencember
COBISS.SI-ID 63547490

11.
DIVJAK, Aleksandra, 1993-
        Pogledi na kmetovanje dveh družinskih kmetij v Levcu : diplomska naloga / Aleksandra Divjak. - Levec : [A. Divjak], 2016. - 45 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 41-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.1.017.3:39(497.4Levec)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3594 DIVJAK A. Pogledi
COBISS.SI-ID 63377250

12.
JAMNIK, Alenka, 1991-
        Slovenski otroci in mladina med 1. svetovno vojno : diplomsko delo / Alenka Jamnik. - Ljubljana : [A. Jamnik], 2016. - 41 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 35-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1914/1918"
FRASCATI: 6-100
ETN DiplB 3552 JAMNIK A. Slovenski
COBISS.SI-ID 63042658

13.
KASTELIC, Alenka, 1993-
        Primerjava herojstva na primeru Tine Maze in Paule Jesih : diplomsko delo / Alenka Kastelic. - Ljubljana : [A. Kastelic], 2016. - 62 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 43-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796:39
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3553 KASTELIC A. Primerjava
COBISS.SI-ID 63206498

14.
KNOK Ratković, Tara
        Stereotipizacija slovenskega poročnega obreda : problem stereotipizacije na primeru Kmečke ohceti : diplomsko delo / Tara Knok Ratković. - Ljubljana : [T. Knok Ratković], 2016. - 31 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 29-31. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3547 KNOK RATKOVIĆ T. Stereotipizacija

COBISS.SI-ID 63018594

15.
KOLŠEK, Anamarie
        Elvira Dolinar - prva slovenska feministka : diplomsko delo / Anamarie Kolšek. - Ljubljana : [A. Kolšek], 2016. - 25 f. ; 30 cm

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 22-24. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929 Dolinar E.
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3550 KOLŠEK A. Elvira Dolinar
COBISS.SI-ID 63024226

16.
KRANJEC, Katarina
        Vevška dvorišča : etnološki prikaz življenja na dvorišču : diplomsko delo / Katarina Kranjec. - Ljubljana : [K. Kranjec], 2016. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 34-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

72:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3609 KRANJEC K. Vevška
COBISS.SI-ID 63541346

17.
KRAŠEK, Anja
        Kopališče Rimske Toplice v času rodbine Uhlich : diplomsko delo / Anja Krašek. - Ljubljana : [A. Krašek], 2016. - 26 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 23-24. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94:39(497.4 Rimske Toplice)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3563 KRAŠEK A. Kopališče
COBISS.SI-ID 63225954

18.
LAPUH, Mateja, 1993-
        Tobačni dim v Ljubljani : diplomsko delo / Mateja Lapuh. - Ljubljana : [M. Lapuh], 2016. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 62-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3556 LAPUH M. Tobačni
COBISS.SI-ID 63208290

19.
MALAVAŠIČ, Tjaša, 1993-
        Narodni dom v Logatcu od Sokolov do danes : diplomsko delo / Tjaša Kržič. - Ljubljana : [T. Kržič], 2016. - 32 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 25-26. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Logatec)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3568 KRŽIČ T. Narodni
COBISS.SI-ID 63252322

20.
MIHIN, Sara
        Bogati z gozdom in revni z lesom : dediščina lesarstva na Ljubnem in sodoben razvoj lesarske obrti ter podjetništva : diplomsko delo / Sara Mihin. - Ljubljana : [S. Mihin], 2016. - 48 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: str. 35-36. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

674.4:39(497.4Ljubno ob Savinji)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3591 MIHIN S. Bogati
COBISS.SI-ID 63372642

21.
NARTNIK, Maruša
        Sodobna družinska kmetija : vloga in pomen družine, dedovanje ter vidik samooskrbnosti in tržnosti na primeru devetih kmetij na Polhograjskem : diplomsko delo / Maruša Nartnik. - Ljubljana : [M. Nartnik], 2016. - 34 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 31-33. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.1.017.3:39(497.4 Polhov Gradec)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3613 NARTNIK M. Sodobna
COBISS.SI-ID 63588194

22.
NOVAK, Barbara, etnologinja, 1991-
        Suha krajina in voda : diplomsko delo / Barbara Novak. - Ljubljana : [B. Novak], 2016. - 41 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

628.1:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3590 NOVAK B. Suha krajina
COBISS.SI-ID 63372130

23.
PODBORŠEK, Lucija
        Mengeš glasbeno mesto : diplomsko delo / Lucija Podboršek. - Mengeš : [L. Podboršek], 2016. - 56 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 49-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:39(497.4 Mengeš)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3477 PODBORŠEK L. Mengeš
COBISS.SI-ID 60906082

24.
POTOKAR, Matej, 1991-
        Prehrana na Slovenskem v dvajsetih letih 20. stoletja : diplomsko delo / Matej Potokar. - Ljubljana : [M. Potokar], 2016. - 24 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 23-24. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572.023:94(100)"1920/1930"
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3561 POTOKAR M. Prehrana
COBISS.SI-ID 63218274

25.
POŽAR, Sabina
        Vestirenga na Pivškem : diplomsko delo / Sabina Požar. - Pivka : [S. Požar], 2016. - 37 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 32-35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Pivka)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3585 POŽAR S. Vestirenga
COBISS.SI-ID 63307618

26.
PRAZNIK, Maša
        Medikalizacija in humanizacija poroda in obporodne skrbi v Sloveniji : diplomsko delo / Maša Praznik. - Ljubljana : [M. Praznik], 2016. - 57 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 48-55. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

618:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3491 PRAZNIK M. Medikalizacija
COBISS.SI-ID 61074786

27.
RAČIČ, Manca, 1993-
        Začetki ženskih gibanj v Ljubljani : diplomsko delo / Manca Račič. - Ljubljana : [M. Račič], 2016. - 32 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 28-30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3558 RAČIČ M. Začetki
COBISS.SI-ID 63214690

28.
ROBIDA, Barbara, 1991-
        Mladoletniki brez spremstva v Sloveniji in Grčiji : diplomsko delo / Barbara Robida. - Ljubljana : [B. Robida], 2016. - 27 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: str. 22-25. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

342.71(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3604 ROBIDA B. Mladoletniki
COBISS.SI-ID 63170146

29.
ROZMAN, Manca, 1993-
        Na Koroščevem dvorišču : Koroščeva gostilna in kmetija v Stražišču pri Kranju med 2. svetovno vojno : diplomsko delo / Manca Rozman. - Ljubljana : [M. Rozman], 2016. - 89 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 64-70. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Lj., Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Stražišče)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3587 ROZMAN M. Na Koroščevem
COBISS.SI-ID 63308642

30.
SNOJ, Anton
        Narodno-patriotska vzgoja osnovnošolskih slovesnosti v času kraljevine Jugoslavije : diplomsko delo / Anton Snoj. - Ljubljana : [A. Snoj], 2016. - 75 str. : tabele ; 30 cm

Mentorja Mitja Ferenc, Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 47-51. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.21(497.1)"1918/1941"
FRASCATI: 6-100
ETN DiplB 3549 SNOJ A. Narodno-patriotska ZGO DiplB SNOJ Anton
COBISS.SI-ID 61872738

31.
ŠUBELJ, Jerneja
        Fazaniranje in krst fazanov kot obreda prehoda : diplomsko delo / Jerneja Šubelj. - Ljubljana : [J. Šubelj], 2016. - 58 f. ; 30 cm + 1 CD : graf. prikazi

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 51-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

373.5:394(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3582 ŠUBELJ J. Fazaniranje
COBISS.SI-ID 63303010

32.
TRAMŠEK, Maša
        Odzivnost in vpliv javnih zavodov v lokalnem okolju : primer Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in Koroškega pokrajinskega muzeja, enota Ravne na Koroškem : diplomsko delo / Maša Tramšek. - Ljubljana : [M. Tramšek], 2016. - 78 str., [7] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 44-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

061:572(497.4 Ravne na Koroškem)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3612 TRAMŠEK M. Odzivnost
COBISS.SI-ID 63586402

33.
TURSUNOVIĆ, Elvir
        Kulturno umetniška društva na Dunaju, ki negujejo tradicijo s prostorov bivše Jugoslavije : primer kulturno-umetniških društev Bošnjakov : diplomsko delo / Elvir Tursunović. - Ljubljana : [E. Tursunović], 2016. - 38 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 34-36. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:39
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3554 TURSUNOVIĆ E. Kulturno
COBISS.SI-ID 63207010

34.
VLAŠIČ, Stella
        Ribniški grad v obdobju med obema in po drugi svetovni vojni : diplomsko delo / Stella Vlašič. - Ljubljana : [S. Vlašič], 2016. - 38 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 32-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.8(497.4 Ribnica)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3586 VLAŠIČ S. Ribniški
COBISS.SI-ID 63308386

35.
VOMBEK, Sara
        Matura kot obred prehoda : diplomsko delo / Sara Vombek. - Ljubljana : [S. Vombek], 2016. - 39 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 35-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

373.5:394(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3504 VOMBEK S. Matura
COBISS.SI-ID 61476450

36.
ZELENC, Mirjam
        Zgodnja vzgoja, nega in skrb za male otroke v Hotedršici : diplomsko delo / Mirjam Zelenc. - Ljubljana : [M. Zelenc], 2016. - 56 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 51-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.362.1:39(497.4 Hotedršica)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3642 ZELENC M. Zgodnja
COBISS.SI-ID 63702370

37.
ZGONEC, Sabina
        "Slemenci igrajo pri Svetem Gregorju!" : dramske igre pri Svetem Gregorju : diplomsko delo / Sabina Zgonec. - Ljubljana : [S. Zgonec], 2016. - 52 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 47-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398.5(497.4 Sveti Gregor)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3584 ZGONEC S. Slemenci
COBISS.SI-ID 63306850

38.
ZGRINSKIĆ, Renato
        Sokolstvo v Ljubljani v času po prvi svetovni vojni : diplomsko delo / Renato Zgrinskić. - Ljubljana : [R. Zgrinskić], 2016. - 39 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 36-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.07:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3560 ZGRINSKIĆ R. Sokolstvo
COBISS.SI-ID 63216994

39.
ZIBLER, Eva
        Avtobus številka 5 : tek za avtobusom in etnografska izkušnja v mestnem prometu : diplomsko delo / Eva Zibler. - Ljubljana : [E. Zibler], 2016. - 64 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 58-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

656.121:39(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3543 ZIBLER E. Avtobus
COBISS.SI-ID 62998626

40.
ZUPANIČ, Kaja
        MoSS : postavitev dostopnega in taktilnega muzeja o slepih in slabovidnih : diplomsko delo / Kaja Zupanič. - Ljubljana : [K. Zupanič], 2016. - 38 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales, strokovna mentorica Urša Valič. - Bibliografija: f. 33-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3589 ZUPANIČ K. MoSS
COBISS.SI-ID 63371874

41.
ŽÖKŠ Kerman, Sara
        Dediščina oživlja kraj in ljudi : vpliv dediščine na razvoj turizma v vasi Grad : diplomsko delo / Sara Žökš Kerman. - Grad : [S. Žökš Kerman], 2016. - 58 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 51-54. - Izvleček ; Auszug ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4 Grad)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3595 ŽÖKŠ KERMAN S. Dediščina
COBISS.SI-ID 63378786