COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
BABIČ, Anja, 1992-
        Etno trgovina se na ogled postavi : diplomsko delo / Anja Babič. - Ljubljana : [A. Babič], 2015. - 57 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. - Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 54-57. - Izvleček ; Abstarct

338.488.3:339.176:688.3(497.4Kranj)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3431 BABIČ A. Etno trgovina
COBISS.SI-ID 59659618

2.
BENEDIČIČ, Tatjana
        Romanje telesa, uma in duha : romanje je pot, po kateri se človek premika fizično, psihično in duhovno : diplomsko delo / Tatjana Benedičič. - Ljubljana : [T. Benedičič], 2015. - 92 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 87-90. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

27-57:39(460)
FRASCATI: 5-402
ETN A.6 3378 BENEDIČIČ T. Romanje
COBISS.SI-ID 58128994

3.
BOŠTJANČIČ, Andraž
        Identitete neke hiše : Švicarija in njeni prebivalci skozi čas : diplomsko delo / Andraž Boštjančič. - Ljubljana : [A. Boštjančič], 2015. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 61-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

72:39+640.4(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3445 BOŠTJANČIČ A. Identitete
COBISS.SI-ID 59752546

4.
ČEMAŽAR, Maja, 1992-
        Obnavljanje, zbiranje in predstavljanje pogonskih motorjev - primer tehniške dediščine : diplomsko delo / Maja Čemažar. - Ljubljana : [M. Čemažar], 2015. - 46 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 39-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

629.4.03:39(497.4Novaki)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3421 ČEMAŽAR M. Obnavljanje
COBISS.SI-ID 59584354

5.
ČEMAŽAR, Marta
        Možnosti razvoja dediščinskega turizma v vaseh ljubljanskega Posavja : diplomsko delo / Marta Čemažar. - Ljubljana : [M. Čemažar], 2015. - 43 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 37-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3462 ČEMAŽAR M. Možnosti
COBISS.SI-ID 59830114

6.
DANIČIČ, Anja
        Fenomeni reke Save : pogled na reko z brega : diplomsko delo / Anja Daničič. - Ljubljana : [A. Daničič], 2015. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 33-35. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3460 DANIČIČ A. Fenomeni
COBISS.SI-ID 59824226

7.
DERLINK, Jošt
        Vključevanje antropologije v participativni urbanizem na primeru Marianskih Lazenj na Češkem : diplomsko delo / Jošt Derlink. - Ljubljana : [J. Derlink], 2015. - 54 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 48-52. - Izvleček ; Abstract ; Souhrn. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

712:572(1-21)(437.3Mariánské Lázně )
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3441 DERLINK J. Vključevanje
COBISS.SI-ID 59746658

8.
GARTNER, Lucija
        Humor med pogrebnimi šegami : diplomsko delo / Lucija Gartner. - Ljubljana : [L. Gartner], 2015. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: str. 47-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3424 GARTNER L. Humor
COBISS.SI-ID 59592034

9.
GRČAR, Eva
        Novonastale družbene vloge žensk na Slovenskem po letu 1945 : diplomsko delo / Eva Grčar. - Ljubljana : [E. Grčar], 2015. - 77 str. ; 30 cm

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: str. 70-75. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3449 GRČAR E. Novonastale
COBISS.SI-ID 59758178

10.
GREGORC, Neža
        Spodnji Brnik skozi čas : zgodovina mojega domačega kraja : zgodovina, hišna in ledinska imena ter gospodarske dejavnosti domačega kraja : diplomsko delo / Neža Gregorc. - Spodnji Brnik : [N. Gregorc], 2015. - 83 f., [98] str. pril ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 75-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Spodnji Brnik)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3439 GREGORC N. Spodnji
COBISS.SI-ID 59668834

11.
GUČEK, Sanja
        Novodobna duhovnost : program Obvladovanje stresa z vadbo čuječnosti med teorijo in prakso : diplomsko delo / Sanja Guček. - Ljubljana : [S. Guček], 2015. - 35 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 30-33. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

29:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3443 GUČEK S. Novodobna
COBISS.SI-ID 59751778

12.
HABULIN, Špela
        Pot ob Lobnici : kulturna dediščina in lokalna skupnost : diplomsko delo / Špela Habulin. - Ljubljana : [Š. Habulin], 2015. - 34 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 30-34. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Glažuta)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3428 HABULIN Š. Pot
COBISS.SI-ID 59598434

13.
JAKOPIN, Ana, 1992-
        Parkour : vznik, izvajanje in institucionalizacija urbane discipline : diplomsko delo / Ana Jakopin. - Ljubljana : [A. Jakopin], 2015. - 39 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 27-31. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.1/.2:572(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3442 JAKOPIN A. Parkour
COBISS.SI-ID 59750754

14.
JEREB, Patricija
        Ne računajte na nas! : razpad Jugoslavije in vpliv rock 'n' rolla v protivojnih akcijah v Srbiji v devetdesetih letih prejšnjega stoletja : diplomsko delo / Patricija Jereb. - Ljubljana : [P. Jereb], 2015. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Rajko Muršič, Božo Repe. - Bibliografija: f. 65-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Odd. za etnologijo in kulturno antropologijo

94(497.1)"1989/1995"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ETN DiplB 3381 JEREB P. Ne računajte ZGO DiplB JEREB Patricija
COBISS.SI-ID 57777506

15.
JEVNIKAR, Maja, 1991-
        Ledinska imena izbranih vasi krajevne skupnosti Šentlovrenc : diplomsko delo = Microtoponyms in selected villages in local community Šentlovrenc : dissertation / Maja Jevnikar. - Ljubljana : [M. Jevnikar], 2015. - 59 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 54-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4Šentlovrenc)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3461 JEVNIKAR M. Ledinska
COBISS.SI-ID 59828578

16.
KOMAC, Tina
        Ohranjanje spomina na prvo svetovno vojno v Bohinju : stota obletnica prve svetovne vojne : diplomsko delo / Tina Komac. - Ljubljana : [T. Komac], 2015. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 43-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

725.945:94(497.4Bohinj)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3436 KOMAC T. Ohranjanje
COBISS.SI-ID 59665762

17.
KOREN, Veronika
        Vzpostavljanje slovenske identitete med mladimi v Argentini : diplomsko delo / Veronika Koren. - Ljubljana : [V. Koren], 2015. - 51 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik, somentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(82)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3409 KOREN V. Vzpostavljanje
COBISS.SI-ID 58370402

18.
KOVAČ, Nika, 1993-
        Koncept spola na primeru razmisleka o pravni ureditvi priznanja spola : diplomsko delo / Nika Kovač. - [Ljubljana] : [N. Kovač], [2015]. - 37 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 33-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3456 KOVAČ N. Koncept
COBISS.SI-ID 59794018

19.
KSOLL, Alen
        Dialog med sodobno umetnostjo, kuratorstvom in antropologijo : diplomsko delo / Alen Ksoll. - Ljubljana : [A. Ksoll], 2015. - 47 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 28-30. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

7:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3453 KSOLL A. Dialog
COBISS.SI-ID 59787618

20.
LJUŠTINA, Ivana
        Kako misliti koncept "tretje varne države" : primer migracijske politike EU v odnosu do Republike Srbije : diplomsko delo / Ivana Ljuština. - Ljubljana : [I. Ljuština], 2015. - 94 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 84-93. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15(497.11)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3403 LJUŠTINA I. Kako
COBISS.SI-ID 58308194

21.
MARTINČIČ, Ana
        Evropska kmetijska politika : diplomsko delo = The common agricultural policy / Ana Martinčič. - Ljubljana : [A. Martinčič], 2015. - 28 f. ; 30 cm

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 26-28. - Univ. v Lj., Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.43(4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3430 MARTINČIČ A. Evropska
COBISS.SI-ID 59600994

22.
PIRIH, Sara
        Dragojila Milek : življenje in delo v sozvočju z literarnim navdihom : diplomsko delo / Sara Pirih. - Ljubljana : [S. Pirih], 2015. - 37, [21] f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Vsebuje tudi 13 pesmi Dragojile Milek. - Mentorici Mateja Habinc, Irena Novak Popov. - Bibliografija: f. 30-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

821-163-6-9-1Milek Dragojila:929Gregorčič S.
FRASCATI: 6-200
ETN DiplB 3397 PIRIH S. Dragojila SLA DiplB 173 PIRIH S. Dragoljila Milek SLA DiplB 173/CD PIRIH S. Dragoljila Milek
COBISS.SI-ID 57788770

23.
REMŠKAR, Matevž
        Etnologija v sekundarnem izobraževanju : razprava in predlog učnega načrta za gimnazije : diplomsko delo / Matevž Remškar. - Ljubljana : [M. Remškar], 2015. - 29,15 pril. f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 26-28. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

37.091.214.18-027.556(073):39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3463 REMŠKAR M. Etnologija
COBISS.SI-ID 59837282

24.
RITUPER, Gorazd
        Capoeira skozi analizo telesnih praks : telesne tehnike v capoeiri angola in capoeiri regional : diplomsko delo / Gorazd Rituper. - Ljubljana : [G. Rituper], 2015. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 44-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.8:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3454 RITUPER G. Capoeira
COBISS.SI-ID 59791714

25.
SELJAK, Kristina
        Rudarski muzeji in muzejske zbirke v Sloveniji v luči sodobnih muzejskih trendov in praks : diplomsko delo / Kristina Seljak. - Ljubljana : [K. Seljak], 2015. - 100 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 48-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3446 SELJAK K. Rudarski
COBISS.SI-ID 59756130

26.
STRUNA, Tjaša
        Novodobno duhovno gibanje v Sloveniji : novodobna duhovnost in organizacija na Slovenskem ter študija primera: Krog prijateljev Bruna Gröninga : diplomsko delo / Tjaša Struna. - Ljubljana : [T. Struna], 2015. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 40-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

29:929Gröning B.
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3440 STRUNA T. Novodobno
COBISS.SI-ID 59669602

27.
ŠKAPER, Alin
        Slovenci v 80-ih letih : diplomsko delo / Alin Škaper. - Ljubljana : [A. Škaper], 2015. - 23 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 21-23. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:32(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3437 ŠKAPER A. Slovenci
COBISS.SI-ID 59666786

28.
ŠKRABAN, Juš
        Družbena moč oseb s težavami v duševnem zdravju : medicinskoantropološka študija : diplomsko delo / Juš Škraban. - Ljubljana : [J. Škraban], 2015. - 84 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 77-82. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3395 ŠKRABAN J. Družbena
COBISS.SI-ID 58196834

29.
ŠKRLJ, Monika
        Mladi in svobodni : rekreativna uporaba prepovedanih drog med študenti : diplomsko delo / Monika Škrlj. - Ljubljana : [M. Škrlj], 2015. - 69 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorja Rajko Muršič, Boštjan Kravanja. - Bibliografija: f. 61-67. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.83:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3452 ŠKRLJ M. Mladi
COBISS.SI-ID 59775074

30.
ŠVIGELJ, Alja
        Problematika vikendaštva v zavarovanih območjih na primeru Triglavskega narodnega parka : diplomsko delo / Alja Švigelj. - Ljubljana : [A. Švigelj], 2015. - 45 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 40-42. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

719:39(497.4Pokljuka)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3447 ŠVIGELJ A. Problematika
COBISS.SI-ID 59757154

31.
TROGRLIČ, Alenka
        Ogledala v rokah vraževercev in praznovercev v preteklosti in sedanjosti = Mirrors in the hand of false belivers and superstitions people, in the past and present : diplomsko delo / Alenka Trogrlič. - Ljubljana : [A. Trogrlič], 2015. - 41 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 37-40. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3459 TROGRLIČ A. Ogledala
COBISS.SI-ID 59819362

32.
UJČIČ, Tina, 1992-
        Problematika infanticida in sprememba vrednotenja otroka : diplomsko delo / Tina Ujčič. - Ljubljana : [T. Ujčič], 2015. - 46 f. : graf. prikazi ; 31 cm

Mentorja Valentina Hribar Sorčan, Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 41-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

17.022.1:343.622(043.2)
FRASCATI: 6-301
ETN DiplB 3438 UJČIČ T. Problematika FIL DiplB IV UJČIČ T. Problematika
COBISS.SI-ID 58591074

33.
VODOPIVEC, Neža, 1992-
        Umetniški predmet na razstavi : antropološki in umetnostnozgodovinski kontekst : diplomsko delo / Neža Vodopivec. - Ljubljana : [N. Vodopivec], 2015. - 48 f. : ilustr. ; 31 cm + 1 CD

Mentorja Katja Mahnič, Jože Hudales. - Bibliografija: f. 43-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za umetnostno zgodovino

069.01(043.2)
FRASCATI: 6-302
ETN DiplB 3448 VODOPIVEC N. Umetniški UMZG Dipl/Vodopivec N.
COBISS.SI-ID 59431522

34.
VOVK, Nick
        Konfliktnost v podjetništvu in Sokratova majevtika v konfliktnosti : ali o pomembnosti izpraševanja in raziskovanja : diplomsko delo / Nick Vovk. - Ljubljana : [N. Vovk], 2015. - 81 f. : sheme, tabele ; 30 cm

Priloge: Vprašalnik raziskave projekta ETHOS, Transkripcije pol-strukturiranih intervjujev. - Mentorja Peter Simonič, Franci Zore. - Bibliografija: f. 56-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za filozofijo

39:1Sokrates:159.964.21
FRASCATI: 5-402 6-301
ETN DiplB 3432 VOVK N. Konfliktnost FIL DIP IX VOVK, N. Konfliktnost
COBISS.SI-ID 58884450

35.
ŽERJAL, Borut, 1992-
        Società cooperativa per la costruzione di case in Capodistria : ljudska gradnja v Evropi v 19. in 20. stoletju: primer Kopra : diplomsko delo / Borut Žerjal. - Ljubljana : [B. Žerjal], 2015. - 101 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorici Mateja Habinc in Marta Verginella. - Bibliografija: f. 88-99. - Izvleček ; Abstract ; Estratto ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

334.73(497.4Koper)"19"(043.2) 331.342:39(497.4Koper)"19"
FRASCATI: 6-100 5-402
ETN DiplB 3414 ŽERJAL B. Società ZGO DIP ŽERJAL Borut
COBISS.SI-ID 58044002