COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
BIRD, Irina
        Divjina na našem pragu : antropološki pogled na pomene in rabe gozdov v Triglavskem narodnem parku na primeru vasi Gorjuše in Koprivnik : magistrsko delo / Irina Bird. - Ljubljana : [I. Bird], 2014. - 165 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 139-164. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

502:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3343 BIRD I. Divjina
COBISS.SI-ID 56930914

2.
LEPOŠA, Ana
        Življenje Slovencev v Švici in njihova vračanja : magistrsko delo / Ana Lepoša. - Ljubljana : [A. Lepoša], 2014. - 102 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 100-102. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

314,151.3:572(=163.6)(494)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3308 LEPOŠA A. Življenje
COBISS.SI-ID 56791394

3.
MAVRI, Tanja
        Naravna gradiva v tradicionalnem in sodobnem stavbarstvu Cerkljanskega in Idrijskega : magistrsko delo / Tanja Mavri. - Ljubljana : [T. Mavri], 2014. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str. 93-106. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.6:574(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3333 MAVRI T. Naravna
COBISS.SI-ID 56865634

4.
MLINARIČ, Matjaž
        "Veselja je čas, ko je praznik naš!" : prazniki v Markovcih na Ptujskem polju : magistrsko delo / Matjaž Mlinarič. - Ljubljana : [M. Mlinarič], 2014. - 82 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 73-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Markovci)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3307 MLINARIČ M. Veselja
COBISS.SI-ID 56791138

5.
OGRIS, Lina
        Turizem v občini Tržič skozi čas : magistrsko delo / Lina Ogris. - Ljubljana : [L. Ogris], 2014. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 85-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3326 OGRIS L. Turizem
COBISS.SI-ID 57013858

6.
PETRIČ, Nejc
        Povedke in zagovori o kačah v slovanski folklori : magistrsko delo / Nejc Petrič. - Ljubljana : [N. Petrič], 2014. - 87 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: str. 78-84. - Izvleček ; Abstract ; Konspekt. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3348 PETRIČ N. Povedke
COBISS.SI-ID 57058402

7.
ZAVRATNIK, Veronika, 1990-
        "Ko stvari postanejo pomembne, niso več naključne" : pomen materialne kulture pri tvorbi identitete posameznika : magistrsko delo / Veronika Zavratnik. - Ljubljana : [V. Zavratnik], 2014. - 88 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Jože Hudales, somentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 71-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

685.346:39
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3346 ZAVRATNIK V. Ko stvari
COBISS.SI-ID 56098402