COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
1.
BALANTIČ, Andreja
        Lovilec sanj - njegov pomen med slovenskimi uporabniki : diplomsko delo / Andreja Balantič. - Ljubljana : [A. Balantič], 2014. - 63 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik, somentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: str. 53-59. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(7)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3323 BALANTIČ A. Lovilec
COBISS.SI-ID 56988514

2.
BANČIČ, Domen
        Spreminjanje vsakdanjih praks uporabe javnih stavb za zmanjšanje porabe energije : primer Univerze v Ljubljani in podjetja Heemwonen : diplomsko delo / Domen Bančič. - Ljubljana : [D. Bančič], 2014. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorja Peter Simonič, Dan Podjed. - Bibliografija: f. 50-53. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Changing everyday practices in public building for reduction of energy consumption. The case of University of Ljubljana and company Heemwonen. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:330.132:35.073.54
ETN Dipl 3345 BANČIČ D. Spreminjanje
COBISS.SI-ID 37547309

3.
BENEDIČIČ, Laura
        Mi smo Titovi pionirji : diplomsko delo / Laura Benedičič. - Ljubljana : [L. Benedičič], 2014. - 50 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 43-48. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

061.2:39(497.1)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3321 BENEDIČIČ L. Mi smo
COBISS.SI-ID 56963170

4.
BEZJAK, Špela, 1992-
        Etnološka raziskava agrarnega posestva v Bukovcih pri Markovcih na Ptujskem polju : primer razvoja zemljiškega obrata in načina življenja lastnikov med svetovnima vojnama in po 2. svetovni vojni : diplomsko delo / Špela Bezjak. - Ljubljana : [Š. Bezjak], 2014. - 61 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 56-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

631.1:39(497.4Bukovci)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3355 BEZJAK Š. Etnološka
COBISS.SI-ID 56864610

5.
BOTONJIĆ, Doris
        Oblikovalci kolektivnega spomina in narodne identitete : Mohorjeva družba in mohorjanke = diplomsko delo / Doris Botonjić. - Ljubljana : [D. Botonjić], 2014. - 26 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 23-26. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

82-31:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3328 BOTONJIĆ D. Oblikovalci
COBISS.SI-ID 57016930

6.
BRANCELJ, Ana
        Vodni pogoni v dolini Iške : diplomsko delo / Ana Brancelj. - Ljubljana : [A. Brancelj], 2014. - 76 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentorici Mateja Habinc, Tadeja Primožič. - Bibliografija: f. 68-74. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

621.22:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3269 BRANCELJ A. Vodni
COBISS.SI-ID 56676706

7.
ČASAR, Sindi
        Spomin na prvega narodnega heroja Prekmurja : Štefan Kovač - Marko : diplomsko delo / Sindi Časar. - Ljubljana : [S. Časar], 2014. - 43 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 34-40. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(497.1)"1939/1945"
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3265 ČASAR S. Spomin
COBISS.SI-ID 56655458

8.
FLOGIE, Maša
        Kdo in kaj sestavlja bolnikov meni? : analiza prehrane v procesu zdravljenja raka : diplomsko delo / Maša Flogie. - Ljubljana : [M. Flogie], 2014. - 55 f. ; 30 cm + 2 CD

Mentor Rajko Muršič, somentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 50-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3338 FLOGIE M. Kdo in kaj
COBISS.SI-ID 57052514

9.
GABRŠČEK, Tanja, 1991-
        Planinsko pašništvo na planini Kuhinja : primerjava nekdanjega in sodobnega delovanja planine ter strategije za nadaljnji razvoj : diplomsko delo / Tanja Gabršček. - Ljubljana : [T. Gabršček], 2014. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 52-56. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

636.083.314:39(497.4Vrsno)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3336 GABRŠČEK T. Planinsko
COBISS.SI-ID 57047394

10.
GRAČNER, Nika
        Slovenstvo na prehodu : družba in identiteta v obdobju osamosvajanja : zaključna diplomska naloga / Nika Gračner. - Ljubljana : [N. Gračner], 2014. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 39-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94:32(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3329 GRAČNER N. Slovenstvo
COBISS.SI-ID 57026402

11.
HVALE, Neža
        Življenje na Ljubljanskem gradu : diplomsko delo / Neža Hvale. - Ljubljana : [N. Hvale], 2014. - 80 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 71-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

351.778.53:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3339 HVALE N. Življenje
COBISS.SI-ID 56863586

12.
IVNIK, Tina
        Dostop ilegaliziranih nosečih migrantk do zdravstvene nege v Rimu : diplomsko delo / Tina Ivnik. - Ljubljana : [T. Ivnik], 2014. - 68 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 54-66. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek , Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

314.15:572(450)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3334 IVNIK T. Dostop
COBISS.SI-ID 57034594

13.
JURCA, Ajda
        Šamanizem in Carlos Castaneda : diplomsko delo / Ajda Jurca. - Ljubljana : [A. Jurca], 2014. - 42 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 40-42. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

256:572(725)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3351 JURCA A. Šamanizem
COBISS.SI-ID 57124962

14.
KIMOVEC, Mirjam
        Dan žena v primerjavi z dnevom mučenikov : diplomsko delo / Mirjam Kimovec. - Ljubljana : [M. Kimovec], 2014. - 30 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 27-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3322 KIMOVEC M. Dan žena
COBISS.SI-ID 56985954

15.
KONČAR, Iztok
        Veščine in znanja dediščine kolarske obrti : Rudarjeva domačija na Strmci pri Vačah : diplomsko delo / Iztok Končar. - Litija : [I. Končar], 2014. - 152 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: str. 149-151. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

674.4:39(497.4Strmca)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3332 KONČAR I. Veščine
COBISS.SI-ID 56865890

16.
KOTAR, Ema
        "Prideš na Zumbo?" : športno udejstvovanje žensk v vasi Konjšica pod vplivom kulture in okolja : diplomsko delo / Ema Kotar. - Ljubljana : [E. Kotar], 2014. - 68 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 62-65. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

793.35:394.3
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3296 KOTAR E. Prideš
COBISS.SI-ID 56759138

17.
KRMELJ, Jan, 1984-
        Slovenski planinski muzej : izkušnja muzejskega obiska : diplomsko delo / Jan Krmelj. - Ljubljana : [J. Krmelj], 2014. - 65 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 57-62. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Mojstrana)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3330 KRMELJ J. Slovenski
COBISS.SI-ID 56100450

18.
MAGAJNA, Ana
        Z zornega kota kamere : etnološke vsebine televizijske serije Kalejdoskop : diplomsko delo / Ana Magajna. - Ljubljana : [A. Magajna], 2014. - 64 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 43-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(084)(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3337 MAGAJNA A. Z zornega
COBISS.SI-ID 57051490

19.
MEŽEK, Mojca, 1989-
        Muzeološki projekt Lancovo : (domačija Prʼ Vobnk) : diplomsko delo / Mojca Mežek. - Ljubljana : [M. Mežek], 2014. - 47 f. ; 30 cm + 2 CD : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 43-47. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Lancovo)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3331 MEŽEK M. Muzeološki
COBISS.SI-ID 56099426

20.
NEMEC, Urška
        Huda Jama skozi oči vaščanov : diplomsko delo / Urška Nemec. - Ljubljana : [U. Nemec], 2014. - 78 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 71-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

726.84:39(497.4Huda Jama)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3320 NEMEC U. Huda
COBISS.SI-ID 56954722

21.
OREHEK, Alenka
        Od govornega dejanja do besedilnega dogodka : slovstvena folklora v primerjavi s knjižno-umetniško literaturo : diplomsko delo / Alenka Orehek. - Ljubljana : [A. Orehek], 2014. - 41 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 37-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

398
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3295 OREHEK A. Od govornega
COBISS.SI-ID 56754530

22.
PETRIČ, Larisa
        Revitalizacija urbanega prostora za potrebe nevladnih organizacij : primer stare porodnišnice in nekdanjih vojašnic v Postojni : diplomsko delo / Larisa Petrič. - Ljubljana : [L. Petrič], 2014. - 66 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 51-56. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

061.2:572(497.4Postojna)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3299 PETRIČ L. Revitalizacija
COBISS.SI-ID 56776290

23.
RAVNIHAR, Katarina
        Queen : dediščina rokovskih legend : diplomsko delo / Katarina Ravnihar. - Ljubljana : [K. Ravnihar], 2014. - 46 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 42-46. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

784.011.26:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3350 RAVNIHAR K. Queen
COBISS.SI-ID 57111906

24.
ROVŠNIK, Renata
        Lik boginje matere v skandinavski mitologiji : diplomsko delo / Renata Rovšnik. - Ljubljana : [R. Rovšnik], 2014. - 33 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(4-17)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3347 ROVŠNIK R. Lik
COBISS.SI-ID 57056610

25.
SCHAUBACH, Polona
        Vloga živali v slovenskih folklornih pravljicah : diplomsko delo / Polona Schaubach. - Ljubljana : [P. Schaubach], 2014. - 29 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 24-29. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3341 SCHAUBACH P. Vloga
COBISS.SI-ID 57055074

26.
SEČNIK, Špela, 1991-
        Kako so živeli na Šrajbarskem turnu? : diplomsko delo / Špela Sečnik. - Leskovec pri Krškem : [Š. Sečnik], 2014. - 63 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 45-53. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

351.778.53:39(497.4Leskovec pri Krškem)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3306 SEČNIK Š. Kako
COBISS.SI-ID 56790370

27.
SELKO, Tamara
        Življenje trboveljskih rudarjev in njihovih družin pred in po 2. svetovni vojni : diplomsko delo / Tamara Selko. - Ljubljana : [T. Selko], 2014. - 153 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: str. 60-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

622:392(497.4Trbovlje)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3304 SELKO T. Življenje
COBISS.SI-ID 56101730

28.
SOK, Marija
        Ali je levičarstvo lahko družbeni problem? : diplomsko delo / Marija Sok. - Ljubljana : [M. Sok], 2014. - 35 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 27-29. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

159.943.75:39
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3325 SOK M. Ali je
COBISS.SI-ID 57013346

29.
SOVINC, Neža
        Sovražni govor v spletnem okolju : o spletni anonimnosti in svobodi govora / diplomsko delo. - Ljubljana : [N. Sovinc], 2014. - 40 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 35-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.14:004.738.5(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3349 SOVINC N. Sovražni
COBISS.SI-ID 57109602

30.
VIDEC, Katja
        Uprizarjanje likov skandinavske mitologije v "kostumiranih igrah" : (cosplay) : diplomsko delo / Katja Videc. - Šentjur : [K. Videc], 2014. - 158 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: str. 41-43. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3303 VIDEC K. Uprizarjanje
COBISS.SI-ID 56779874

31.
ZIBELNIK, Jan
        Vpliv slovenske nogometne reprezentance na nacionalno zavest : identiteta, junaki in simboli v slovenskem športu od "nogometne pravljice" do danes : diplomsko delo / Jan Zibelnik. - Ljubljana : [J. Zibelnik], 2014. - 39 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 35-39. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.33:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3324 ZIBELNIK J. Vpliv
COBISS.SI-ID 57003362

32.
ZUPANČIČ, Ajda, 1991-
        Učinkovitost globalnega prostovoljstva : diplomsko delo / Ajda Zupančič. - Ljubljana : [A. Zupančič], 2014. - 30 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 26-27. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

005.966.2:572
FRASCATI: 5-402
ETN Dipl 3268 ZUPANČIČ A. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 56676194