COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
BENKO, Jurij
        Japonska animacija in japonski stripi pred in med drugo svetovno vojno ter po njej s poudarkom na delih Barefoot gen in Grave of the fireflies ter analiza družbenih pogojev za njihov povojni razcvet in priljubljenost : diplomsko delo / Jurij Benko. - Ljubljana : [J. Benko], 2013. - 53 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 50-53. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

791.228:572(520)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3143 BENKO J. Japonska
COBISS.SI-ID 53881954

2.
BLAZINŠEK, Tajda
        Vpliv mobilnosti na percepcijo doma med Albanci v Krškem : diplomsko delo / Tajda Blazinšek. - Ljubljana : [T. Blazinšek], 2013. - 48 f. ; 31 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič, somentorica Nataša Gregorič Bon. - Bibliografija: f. 43-46. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.35(497.4=18):929
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3217 BLAZINŠEK T. Vpliv
COBISS.SI-ID 36032813

3.
BOŽIČ, Klavdija, 1991-
        Spomini na mladost in čas Tita ob Čečanskem dnevu mladosti : diplomsko delo / Klavdija Božič. - Trbovlje : [K. Božič], 2013. - 59 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 55-57. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Čeče)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3230 BOŽIČ K. Spomini
COBISS.SI-ID 54396514

4.
CIBER, Aljaž
        Spomeniki padlim v prvi svetovni vojni na Slovenskem : diplomsko delo / Aljaž Ciber. - Ljubljana : [A. Ciber], 2013. - 58 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 52-56. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

725.945:572(4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3052 CIBER A. Spomeniki
COBISS.SI-ID 52761954

5.
COF, Katja
        Prostovoljstvo v Afriki : primer prostovoljnega dela v Ugandi : diplomsko delo / Katja Cof. - Ljubljana : [K. Cof], 2013. - 48 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc, somentorica Ana Sarah Lunaček. - Bibliografija: f. 42-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

338.48:39(676.1)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3232 COF K. Prostovoljstvo
COBISS.SI-ID 53396322

6.
DJOGIĆ, Zlatko
        Niti preteklosti - osnova prihodnosti : možnosti za razvoj tkalstva v Sloveniji : diplomsko delo / Zlatko Djogić. - Ljubljana : [Z. Djogić], 2013. - 43 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 39-40. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

746.1:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3197 DJOGIĆ Z. Niti
COBISS.SI-ID 54185826

7.
DOVČ, Sebastian
        Povesti o Kekcu : folkloristična analiza / Sebastian Dovč. - Ljubljana : [S. Dovč], 2013. - 55 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 53-55. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3180 DOVČ S. Povesti
COBISS.SI-ID 54123362

8.
DUJMIĆ, Aljoša
        Otroško delo : diplomska naloga / Aljoša Dujmić. - Ljubljana : [A. Dujmić], 2013. - 68 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 55-60. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:32(540)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3223 DUJMIĆ A. Otroško
COBISS.SI-ID 54369378

9.
GAŠPARIČ, Slavica
        Velbane kleti na Ptujskem : diplomsko delo / Slavica Gašparič. - Ljubljana : [S. Gašparič], 2013. - 40 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 38-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

643.85:39(497.4Ptuj)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3200 GAŠPARIČ S. Velbane
COBISS.SI-ID 54190434

10.
GEČEK, Lilijana
        Grafično oblikovanje v Sloveniji : diplomsko delo / Lili Geček. - Ljubljana : [L. Geček], 2013. - 49 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 45-49. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

655.26:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3173 GEČEK L. Grafično
COBISS.SI-ID 54043746

11.
JAGER, Sara Mojca
        Maorsko zdravilstvo med tradicijo in sodobnimi praksami : diplomsko delo / Sara Mojca Jager. - Ljubljana : [S. M. Jager], 2013. - 56 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 43-50. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

61:39(931)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3215 JAGER S. M. Maorsko
COBISS.SI-ID 54353506

12.
JEZERŠEK, Katja, 1990-
        Rezijani in etnična identiteta : analiza diskurza o etnični identiteti v Reziji in vloga rezijanščine pri ohranjanju le-te : diplomsko delo / Katja Jezeršek. - Ljubljana : [K. Jezeršek], 2013. - 53 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 45-52. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

39(450Rezija)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3233 JEZERŠEK K. Rezijani
COBISS.SI-ID 54034018

13.
KAKER, Ana, 1990-
        Razvoj turizma v Zgornji Savinjski dolini : Luče in Solčava : diplomsko delo / Ana Kaker. - Luče : [A. Kaker], 2013. - 49 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 43-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Luče)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3221 KAKER A. Razvoj
COBISS.SI-ID 54364258

14.
KUNST, Tjaša, 1990-
        Nakupovalni center - kraj družabnosti : diplomska naloga / Tjaša Kunst. - Ljubljana : [T. Kunst], 2013. - 74, [2] f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 56-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

366:394(497.4Celje)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3235 KUNST T. Nakupovalni
COBISS.SI-ID 54036066

15.
KVAR, Mojca
        Vaški grbi v občinah Sveti jurij ob Ščavnici in Križevci : diplomsko delo / Mojca Kvar. - Ljubljana : [M. Kvar], 2013. - 73 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 68-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

929.64:39(497.4Sveti Jurij ob Ščavnici)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3198 KVAR M. Vaški
COBISS.SI-ID 54186594

16.
LUKAN, Vilja
        "Postavitev jezu mi je zrušila življenje" : državni posegi v porečje Nila, prisilne preselitve Nubijcev ter njihovo življenje pred in po postavitvi Asuanskega jezu : diplomsko delo / Vilja Lukan. - Ljubljana : [V. Lukan], 2013. - 44 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Bojan Baskar, somentorica Ana Sarah Lunaček Brumen. - Bibliografija: f. 38-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

39(6)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3188 LUKAN V. Postavitev
COBISS.SI-ID 53395042

17.
MIHELIČ, Andreja, 1991-
        Zaprto območje Kočevskega : gospodarsko, kulturno in versko življenje Kočevske Rake / Andreja Mihelič. - Kočevje : [A. Mihelič], 2013. - 56 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 53-56. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4Kočevska Reka)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3193 MIHELIČ A. Zaprto
COBISS.SI-ID 54182498

18.
MLJAČ, Anja
        Razstrupljanje telesa : prakse postenja v Sloveniji : diplomsko delo / Anja Mljač. - Ljubljana : [A. Mljač], 2013. - 37 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 32-35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:612.391
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3238 MLJAČ A. Razstrupljanje
COBISS.SI-ID 54460258

19.
MURKOVIČ, Tadej
        Vedra : prežitek nekdanjega vaškega običajnega prava ali zgolj karnevalsko veseljačenje : diplomsko delo / Tadej Murkovič. - Ljubljana : [T. Murkovič], 2013. - 121 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 113-115. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Sveti Jurij ob Ščavnici)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3199 MURKOVIČ T. Vedra
COBISS.SI-ID 54187362

20.
NOČ, Špela
        Izginule in ohranjene identitete knežjega mesta Celja : diplomsko delo / Špela Noč. - Celje : [Š. Noč], 2013. - 69 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: 62-69 f. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

39(497.4Celje)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3194 NOČ Š. Izginule
COBISS.SI-ID 54183522

21.
OPREŠNIK, Denis
        Postati Guni : tradicionalni sistemi zdravljenja v plemenih južnega Rajastana : zapuščina preteklosti ali simptom modernosti? : diplomsko delo / Denis Oprešnik. - Ljubljana : [D. Oprešnik], 2013. - 58 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 45-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

61:39(540)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3228 OPREŠNIK D. Postati
COBISS.SI-ID 54380130

22.
OZIMEK, Daša
        DRuštvena zaščita konj : primerjava praks v Sloveniji in Italiji : diplomsko delo / Daša Ozimek. - Ljubljana : [D. Ozimek], 2013. - 67 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorja Peter Simonič, Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 52-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

636.1:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3203 OZIMEK D. Društvena
COBISS.SI-ID 54199394

23.
PAVLIN, Sabrina, 1989-
        Italijanska manjšina v občini Piran : diplomsko delo / Sabrina Pavlin. - Ljubljana : [S. Pavlin], 2013. - 64 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 61-64. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.15:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3229 PAVLIN S. Italijanska
COBISS.SI-ID 54394978

24.
POREDOŠ, Miha
        Praznovanje Virgen de Cocharcas v Sapallangi : darovanje, vzajemnost in konstrukcija identitet pri marijanskem zaščitniškem praznovanju : diplomsko delo / Miha Poredoš. - Ljubljana : [M. Poredoš], 2013. - 95, 24 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 89-95. - Izvleček ; Abstarct ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

27-565.8:39(85)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3225 POREDOŠ M. Praznovanje
COBISS.SI-ID 54374242

25.
RESNIK, Katja
        Promocija kulturne dediščine na primeru znamke Srce Slovenije v Občini Litija : diplomsko delo / Katja Resnik. - Ljubljana : [K. Resnik], 2013. - 39 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 33-37. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4Litija)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3222 RESNIK K. Promocija
COBISS.SI-ID 54367586

26.
SMOLAR, Katja
        Identifikacija prebivalstva Slovenj Gradca : med koroško in štajersko identiteto : diplomsko delo / Katja Smolar. - Ljubljana : [K. Smolar], 2013. - 55 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 46-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316(497.4Slovenj Gradec)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3170 SMOLAR K. Identifikacija
COBISS.SI-ID 54038882

27.
STREHAR, Maja, 1990-
        Mestna četrt Magdalena v Mariboru kot lokalna skupnost : diplomsko delo / Maja Strehar. - Ljubljana : [M. Strehar], 2013. - 125 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 104-115. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

342.25:39(497.4Maribor):
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3231 STREHAR M. Mestna
COBISS.SI-ID 54032994

28.
ŠINKOVEC, Petra, 1991-
        Dan mladosti - dan spominov : diplomsko delo / Petra Šinkovec. - Ljubljana : [P. Šinkovec], 2013. - 59 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 54-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4Novo mesto)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3234 ŠINKOVEC P. Dan
COBISS.SI-ID 54035810

29.
TERŽAN, Mojca, 1991-
        Rekonstrukcija uničenega : potep skozi prakse ljubiteljskega zbiranja črne plastike : diplomsko delo / Mojca Teržan. - Ljubljana : [M. Teržan], 2013. - 59 f., [42] str. pril. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 55-59. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

681.854:069.5(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3172 TERŽAN M. Rekonstrukcija
COBISS.SI-ID 54043234

30.
ŽIVANOVIĆ, Ana
        Družine izbrisanih : med solidarnostjo in alienacijo : diplomsko delo / Ana Živanović. - Ljubljana : [A. Živanović], 2013. - 52 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 45-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

342.71(497.4)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3181 ŽIVANOVIĆ A. Družine
COBISS.SI-ID 54126178


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO