COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
BREZAVŠČEK, Tanja
        Človek in okolje : na poti trajnostnega razvoja : diplomsko delo / Tanja Brezavšček. - Ljubljana : [T. Brezavšček], 2012. - 40 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 35-38. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

502/504:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3068 BREZAVŠČEK T. Človek
COBISS.SI-ID 52817250

2.
DOLES, Marko
        Etnološko muzeološki poskus predstavitve tehnične zapuščine Radia Študent : diplomsko delo / Marko Doles. - Ljubljana : [M. Doles], 2012. - 28 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 23-26. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3066 DOLES M. Etnološko
COBISS.SI-ID 52812898

3.
FILAK, Manca
        "Romi, ki se delajo civile" : antropološki razmislek o esencializaciji romske kulture : diplomsko delo / Manca Filak. - Ljubljana : [M. Filak], 2012. - 57, X f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: f. I-VIII. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.35:39(497.4Črnomelj)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3062 FILAK M. Romi
COBISS.SI-ID 52799842

4.
GORIŠEK, Žiga
        Moderna ovčereja na območju Ilirske Bistrice : subvencije in odškodnine kot spodbuda za ohranjanje kulturne in naravne dediščine : diplomsko delo / Žiga Gorišek. - Ljubljana : [Ž. Gorišek], 2012. - 45 f., 5 f. pril. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Bojan Baskar, somentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 41-45. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

329.285:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3012 GORIŠEK Ž. Moderna
COBISS.SI-ID 50576994

5.
GREGORINČIČ, Gita
        Umetniški dogodek v in izven muzeja : diplomsko delo / Gita Gregorinčič. - Ljubljana : [G. Gregorinčič], 2012. - 34 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 30-33. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:792(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3042 GREGORINČIČ G. Umetniški
COBISS.SI-ID 51084386

6.
ILIĆ, Tea
        Šmizla, sponzorušin idol : diplomsko delo / Tea Ilić. - Ljubljana : [T. Ilić], 2012. - 35 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 33-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

176.5:572(495.6)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3050 ILIĆ T. Šmizla
COBISS.SI-ID 52758114

7.
JERKIČ, Tija
        Dojemanje in odnos do fizične deformiranosti : zgodovinski pregled obdobja srednjega veka, viktorijanske dobe in sodobnosti : diplomsko delo / Tija Jerkič. - Ljubljana : [T. Jerkič], 2012. - 41 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 39-41. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:316-056.26(4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3051 JERKIČ T. Dojemanje
COBISS.SI-ID 52759138

8.
JUHART, Iva
        Srbska skupnost v Ljubljani : ohranjanje etnične identitete na primeru praznikov in praznovanj : diplomsko delo / Iva Juhart. - Ljubljana : [I. Juhart], 2012. - 52 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik, somentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 48-50. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

392(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3017 JUHART I. Srbska
COBISS.SI-ID 50586466

9.
KOLMANIČ, Nadija
        Thrash metal v Sloveniji : diplomsko delo / Nadija Kolmanič. - Ljubljana : [N. Kolmanič], 2012. - [108] f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 103-108. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78.011.26:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3058 KOLMANIČ N. Thrash
COBISS.SI-ID 52777826

10.
KORDIŠ, Petra
        Spominek za spomin : turizem in spominki v Mehiki in Gvatemali : diplomsko delo / Petra Kordiš. - Ljubljana : [P. Kordiš], 2012. - 48 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jaka Rapič. - Bibliografija: f. 45-46. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

688.3:338.48(72)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3022 KORDIŠ P. Spominek
COBISS.SI-ID 50617186

11.
KOREN, Anja, 1989-
        Vsak pečar svoje peči hvali : pečarstvo in peči v slovenskih domovih : diplomsko delo / Anja Koren. - Ljubljana : [A. Koren], 2012. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 49-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

738:67(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3055 KOREN A. Vsak
COBISS.SI-ID 52776034

12.
KOSI, Petra, 1990-
        Prakse in politike opolnomočenja delavskih migrantov v Mariboru : diplomsko delo / Petra Kosi. - Ljubljana : [P. Kosi], 2012. - 33 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 29-33. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.4Maribor)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3044 KOSI P. Prakse
COBISS.SI-ID 51104098

13.
KOŠIR, Rok, 1973-
        Od vodnega insekta do nacionalnega simbola : vloga maske kanaga v reifikaciji dogonskega kozmološkega mita : diplomsko delo / Rok Košir. - Ljubljana : [R. Košir], 2012. - 57 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 45-49. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(662.2)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3094 KOŠR R. Od vodnega
COBISS.SI-ID 52955490

14.
KOTNIK, Barbara, 1984-
        Razkritje lezbične identitete in vizualna podoba posameznic : poti od "naših" do sebe : diplomsko delo / Barbara Kotnik. - Ljubljana : [B. Kotnik], 2012. - 50 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 41-47. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

616.89-008.442.36:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3064 KOTNIK B. Razkritje
COBISS.SI-ID 52803426

15.
KRANER, Janez
        Jazz v Mariboru : oris razvoja tradicionalne in sodobne improvizirane glasbe : diplomsko delo / Janez Kraner. - Ljubljana : [J. Kraner], 2012. - 64 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales, somentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 57-61. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78.036.9(497.4Maribor)
FRASCATI: 6-307
ETN DiplB 3093 KRANER J. Jazz
COBISS.SI-ID 52953442

16.
KRIŽNIK, Karmen
        Vila Rosenau : rekonstrukcija zgodovine stavbe, njeni prebivalci in zbirka predmetov v njej : diplomska naloga / Karmen Križnik. - Ljubljana : [K. Križnik], 2012. - 56 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 50-53. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Ponikva)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3074 KRIŽNIK K. Vila
COBISS.SI-ID 52923746

17.
LOERNCI, Jerica
        Ideja turške ženske : diplomsko delo / Jerica Lorenci. - Ljubljana : [J. Lorenci], 2012. - 46 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 41-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

305:572(560)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3227 LORENCI J. Ideja
COBISS.SI-ID 54379362

18.
MAROLT, Nastja
        Kimono v sodobni japonski družbi : diplomsko delo / Nastja Marolt. - Ljubljana : [N. Marolt], 2012. - 54 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 50-52. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

391(52)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3039 MAROLT N. Kimono
COBISS.SI-ID 51076706

19.
MAVRI, Tanja
        Naravni materiali : gradnja in življenje z njimi : diplomsko delo / Tanja Mavri. - Ljubljana : [T. Mavri], 2012. - 45 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 41-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

728.6:574(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3054 MAVRI T. Naravni
COBISS.SI-ID 52775266

20.
MIKLAVEC, Katarina
        Taborništvo kot pristna oblika prostovoljstva : diplomsko delo / Katarina Miklavec. - Ljubljana : [K. Miklavec], 2012. - 40 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik, somentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 35-38. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

061.2:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3018 MIKLAVEC K. Taborništvo
COBISS.SI-ID 50588002

21.
NANUT, Mojca
        Turizem v Ljubljani : rečne bitke in Podkovani krap : diplomsko delo / Mojca Nanut. - Ljubljana : [M. Nanut], 2012. - 32 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 26-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(497.4ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3056 NANUT M. Turizem
COBISS.SI-ID 52776290

22.
OGRIS, Lina
        Odnos kmetov do Triglavskega narodnega parka : diplomsko delo / Lina Ogris. - Ljubljana : [L. Ogris], 2012. - 30 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 29-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

502:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3020 OGRIS L. Odnos
COBISS.SI-ID 50601058

23.
PEPERKO, Teja
        Zborovsko petje : pevski zbori v Šentjurju : diplomsko delo / Teja Peperko. - Ljubljana : [T. Peperko], 2012. - 79 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 68-70. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78.087.68:394(497.4Šentjur)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3025 PEPERKO T. Zborovsko
COBISS.SI-ID 50635874

24.
PEŠELJ, Petra
        Ekoturizem v Beli krajini : diplomsko delo / Petra Pešelj. - Ljubljana : [P. Pešelj], 2012. - 46 f. ; 30 cm : ilustr., zvd.

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: f. 41-44. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

338.48:39(479.4Bela krajina)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3082 PEŠELJ P. Ekoturizem
COBISS.SI-ID 52936034

25.
PETEK, Mira
        Socialistična podoba ženske v filmih Franceta Štiglica : diplomsko delo / Mira Petek. - Ljubljana : [M. Petek], 2012. - 68 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 64-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

301:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3088 PETEK M. Socialistična
COBISS.SI-ID 52947042

26.
PFEIFER, David
        Ime mi je Cedo77 : diplomska naloga / David Pfeifer. - Ljubljana : [D. Pfeifer], 2012. - 65 str. ; 30 cm : ilustr. + 2 CD

Mentor: Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 53-56. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:929Pfeifer D.
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3010 PFEIFER D. Ime
COBISS.SI-ID 50558562

27.
PLEŠEC, Ana
        Uporaba svetih in magičnih rastlin v današnjem El Salvadorju : diplomsko delo / Ana Plešec. - Ljubljana : [A. Plešec], 2012. - 69 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 60-63. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

398.47:633.88(728.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 2994 PLEŠEC A. Uporaba
COBISS.SI-ID 50327138

28.
PODGORNIK-Jakil, Žiga
        Problematika "nevidnih delavcev" pri gradbenih podjetjih Vegrad in SCT skozi aktivistično delovanje pri skupščini IWW : diplomsko delo / Žiga Podgornik-Jakil. - Ljubljana : [Ž. Podgornik-Jakil], 2012. - 52 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorja Božidar Jezernik in Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 47-51. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3059 PODGORNIK-JAKIL Ž. Problematika
COBISS.SI-ID 52778594

29.
PRETNAR, Ajda
        Bližnja tujina : premislek o obstoju diasporične skupnosti Rusov v Latviji : diplomsko delo / Ajda Pretnar. - Ljubljana : [A. Pretnar], 2012. - 39 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik, somentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 34-37. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

572:323.15(474.3)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3035 PRETNAR A. Bližnja
COBISS.SI-ID 51002210

30.
SLOVENC, Mateja
        Spomini izza bodeče žice : diplomsko delo / Mateja Slovenc. - Ljubljana : [M. Slovenc], 2012. - 63, [19] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 56-62. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(100)"1939/1945"(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3075 SLOVENC M. Spomini
COBISS.SI-ID 52925282

31.
STRMČNIK, Marjana
        Konstrukt drugega in razvoj rasizma med 1848 in 1948 v slovenskih tiskanih medijih : ali je mogoče iz zamorca narediti belega človeka? (Dom in svet, 1904) : diplomsko delo / Marjana Strmčnik. - Ljubljana : [M. Strmčnik], 2012. - 52 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 48-52. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.14:659.3(6)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3043 STRMČNIK M. Konstrukt
COBISS.SI-ID 51087714

32.
SVETEL, Ana, 1990-
        Multikulturalizem na Norveškem : diplomsko delo / Ana Svetel. - Ljubljana : [A. Svetel], 2012. - 53 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič, somentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. 44-51. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

37:314.15(481)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3063 SVETEL A. Multikulturalizem
COBISS.SI-ID 51414882

33.
TURK, Sabina, 1990-
        Etika veganstva in veganstvo kot oblika aktivizma : diplomsko delo / Sabina Turk. - Ljubljana : [S. Turk], 2012. - 44 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 37-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.261:572
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3040 TURK S. Etika
COBISS.SI-ID 51082594

34.
UKMAR, Eva
        Uporniška mladina : subkultura punka nekoč in danes : diplomsko delo / Eva Ukmar. - Ljubljana : [E. Ukmar], 2012. - 31 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 29-31. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78.011.26(497.4)
FRASCATI: 6-307
ETN DiplB 3103 UKMAR E. Uporniška
COBISS.SI-ID 52985698

35.
ŽAGAR, Brina
        Doživljanje bolezni raka : izkušnje oseb z limfomom in levkemijo : diplomsko delo / Brina Žagar. - Ljubljana : [B. Žagar], 2012. - 81 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič, somentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 70-80. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3067 ŽAGAR B. Doživljanje
COBISS.SI-ID 52816482

36.
ŽIBERT, Nina, 1987-
        Slovenski migranti v Londonu : diplomsko delo / Nina Žibert. - Podpeč : [N. Žibert], 2012. - 35 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 29-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(41)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3078 ŽIBERT N. Slovenski
COBISS.SI-ID 52930402

37.
ŽNIDARŠIČ Bovhan, Hera
        Transformacija in dejavniki ustvarjalnosti skozi prizmo kulturne ekonomije na primeru ljubljanskih umetniških projektov : diplomsko delo / Hera Žnidaršič Bovhan. - Ljubljana : [H. Žnidaršič Bovhan], 2012. - 42 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 36-39. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

73:572(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN DiplB 3079 ŽNIDARŠIČ BOVHAN H. Transformacija
COBISS.SI-ID 52932194


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO