Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Arhiv

Obvestilo za študente, ki jim ni uspelo zaključiti študija po starem študijskem programu

Študenti, ki niso uspeli zaključiti študija do 30. 9. 2016 po starih študijskih programih, lahko zaključijo študij s prehodom na bolonjski študijski program. Študent odda preko sistema VIS prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija.

Študent, ki želi diplomirati po novem, bolonjskem programu, mora biti v ta program tudi vpisan, in sicer vsaj v en (torej zadnji) letnik tega študijskega programa. Na podlagi študentove prošnje oddelek določi diferencialne obveznosti in letnik, v katerega se lahko vpiše. V primeru, da želi študent zaključiti študij po enopredmetnem študijskem programu, mora to eksplicitno navesti v prošnji.

Več informacij glede oddaje prošenj se nahaja na povezavi http://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski_studij_1_stopnja/obvestila_navodila/studentske_prosnje

Poleg rešene prošnje se mora študent v skladu z XIII. točko vsakoletnega razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe tudi prijaviti za “Vpis v višji letnik (po merilih za prehode)” v ustrezni letnik bolonjskega študijskega programa prek spletnega portala eVŠ
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/ 

Prijavni rok za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) traja od 6. februarja do 3. marca 2017 in od 1. do 15. septembra 2017.

Pri vpisu na izredni študij je potrebno plačati šolnino. Šolnina se obračuna v skladu z veljavnim cenikom FF, in sicer sorazmerno glede na neopravljene obveznosti.
Pri izračunu stroškov opravljanja manjkajočih obveznosti študija se upošteva vrednost kreditnih točk (KT) posameznega predmeta in višino šolnine (Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL) za letnik študijskega programa. Strošek opravljanja posameznega predmeta se izračuna tako, da se določi vrednost kreditne točke glede na višino šolnine posameznega letnika (ena kreditna točka se ovrednoti kot ena šestdesetina šolnine), ki se pomnoži s številom kreditnih točk predmeta.V primeru, da je manjkajočih obveznosti toliko, da znesek preseže polno šolnino za izredni študij, se obračuna šolnina za letnik izrednega študija.

Skladno s Cenikom FF za študijsko leto 2016/17 je potrebno za vsako manjkajočo KT plačati 50 evrov. Šolnino je mogoče poravnati v dveh obrokih, polovico ob vpisu, drugo polovico sredi januarja.
Na bolonjskih študijskih programih se diplomske obveznosti ne plačujejo posebej in se glede plačila upoštevajo kot ena od izpitnih obveznosti.

Link na prevedbe

Referat za dodiplomski študij, 2017

 

Sprejem brucev na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo in začetek pedagoškega procesa


Obveščamo vas, da bo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo... več »

Stroški zagovora magistrskega dela


V skladu s Spremembo Statuta UL (4. odstavek 128. člena Statuta UL) z dne 13. ... več »

Vabilo k udeležbi na konferenci


V okviru 100-letnice Univerze v Ljubljani bo potekala interdisciplinarna znans... več »

Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija


VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE ... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo