Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za etnologijo
in kulturno
antropologijo
Zavetiška 5
1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
e-pošta:
eika@ff.uni-lj.si


Iskalnik:


» Arhiv

Obvestila - Maj

23.05.2019

Odpoved govorilnih ur pri red. prof. dr. Muršiču

V torek, 4. junija odpadejo govorilne ure pri prof. Muršiču zaradi sodelovanja na delavnici v finskem Joensuuju.

23.05.2019

Vabilo na posvet Porodne in poporodne prakse v Sloveniji in na Portugalskem: med domačim in tujim

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas

 

v četrtek, 30. 5. 2019 ob 17.00

(predavalnica P3, Zavetiška 5)

vabi na posvet

 

Porodne in poporodne prakse v Sloveniji in na Portugalskem: med domačim in tujim

Na posvetu bomo razpravljali o porodnih praksah v Sloveniji, tudi v primerjavi s temi praksami na Portugalskem. Zanimalo nas bo, koliko se te prakse spreminjajo v skladu s potrebami in pričakovanji samih porodnic, koliko se te prakse razlikujejo od države do države in od porodnišnice do porodnišnice, kakšno izkušnjo poroda imajo domačinke in priseljenke ter ženske brez slovenskega državljanstva, kakšen pomen ima poporodna skrb in premislek o tem, koliko je to dejavnost mogoče raziskovati tako z zdravstvene kot antropološke perspektive ter kako je mogoče vanjo vključiti tudi družbeno in humanistično znanje, kot je antropološko.

17.00-17.15

Catarina Barata (Inštitut za družbene vede Univerze v Lizboni - ICS-UL)

Contemporary Parturition in Europe: Medicalised Settings, Women’s Experiences And Childbirth Activism. The Case-Study Of Portugal/Sodobni porod v Evropi: okvirji medikalizacije, izkušnje žensk in porodni aktivizem na primeru Portugalske

 17.20-17.30

Mirko Prosen (Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju)

Porodne prakse v institucionalni zdravstveni oskrbi v Sloveniji: perspektiva žensk in zdravstvenih delavcev

17.30-17.40

Uršula Lipovec Čebron (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo) in Lea Bombač (UKC, Porodnišnica Ljubljana)

Izkušnje poroda prosilk za mednarodno zaščito v Sloveniji

17.40-17.50

 Zalka Drglin (Nacionalni inštitut za varovanje zdravja)

Sodobne prakse porodne pomoči: Med tem, kar potrebujemo, da zmoremo in tem, kar moramo

17.50-18.00

Monika Smodiš (diplomantka Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo)

Skrbnost, ki povzroča skrbi

18.15-19.00

Okrogla miza o porodnih praksah, njihovi medikalizaciji in vizijah integralne obravnave rojevanja in rojstva; moderator Rajko Muršič.

 

 Vabljeni!

22.05.2019

Simpozij o ljubiteljskem gledališču

Povezava na vabilo k razpravam: http://www.slogi.si/dogodki/poziv-k-razpravam-amfiteatrov-simpozij-na-temo-ljubiteljsko-gledalisce/ 

Rok za oddajo povzetka in kratke biografije je 10. junij. 

 

Izbrani prispevki bodo po opravljenem recenzentskem postopku objavljeni v reviji Amfiteater - gre za znanstveno revijo, prejšnje številke so prosto dostopne tule: http://www.slogi.si/knjiznica/publikacije-slogi/amfiteater-revija-za-teorijo-scenskih-umetnosti/ 

20.05.2019

Predavanja in govorilne ure pri red. prof. dr. Jezerniku

V ponedeljek, 27. 5. 2019 odpadejo predavanja pri predmetu Socialni spomin in kulturna dediščina. V okviru nadomeščanja se udeležite predavanja red. prof. dr. Jezernika z naslovom Jugoslavija, dežela sanj, ki bo potekalo v sredo, 22. maja 2019, ob 18. uri v avditoriju Moderne galerije.

V ponedeljek, 27. 5. 2019 bo seminar pri red. prof. dr. Jezerniku potekal normalno po urniku (v primeru zamude izvajalca vas prosimo, da počakate v predavalnici).

V četrtek, 30. 5. 2019 odpadejo govorilne ure pri red. prof. dr. Jezerniku.

20.05.2019

Vabilo na predavanje Jugoslavija, dežela sanj v Moderni galeriji

BOŽIDAR JEZERNIK | JUGOSLAVIJA, DEŽELA SANJ
PREDAVANJE
Sreda, 22. maj 2019 | 18:00
Vabimo vas na predavanje v sredo, 22. maja 2019, ob 18. uri v avditoriju Moderne galerije.

Predavanje je del programa razstave Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941).

Mnenja o tem, kaj in kakšna je bila Jugoslavija za časa svojega obstoja, se danes močno razlikujejo, največkrat si medsebojno nasprotujejo ali se celo izključujejo.

Jugoslavija ni (bila) živo bitje, zato tudi ni mrtva. Po drugi strani pa, čeprav ni (bila) živo bitje, je »živela« in še vedno »živi« v glavah in srcih ljudi, bodisi kot prispodoba vsega slabega, bodi kot prispodoba vsega dobrega. Eni in drugi ter tisti vmes, pa to »posmrtno življenje« uporabljamo kot temelj svojega prav in svoje identitete.

Za tehten pogled vase je metoda pozabe (jugoslovanske) preteklosti majhne uporabne vrednosti. Če hočemo zares spoznati, od kod prihajamo, se moramo ozreti nazaj in se skušati vživeti v kožo onih, ki so kar dvakrat na ruševinah svetovne vojne oblikovali Jugoslavijo. S svojimi razmišljanji so namreč sooblikovali sebe in svoj svet – in nas, ki smo njihovi dediči.

Božidar Jezernik je profesor za etnologijo Balkana in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

17.05.2019

Vabilo na predavanje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas

 

v četrtek, 23. 5. 2019 ob 13.00 

 (predavalnica P4, Zavetiška 5)

vabi na predvajanje filma in predavanje

 

Nadje Valentinčič Furlan

(Slovenski etnografski muzej) 

 

 Bivalna kultura v Študentskem naselju v Rožni dolini.

 

 Vabljeni!

 

 

Bivalna kultura v Študentskem naselju v Rožni dolini

Vizualno raziskavo bivalne kulture v Študentskem naselju v Rožni dolini (1988-1990) sem zaključila s filmom Študentsko naselje (1990, 50 minut). V pisnem delu diplomske naloge Oris bivalne kulture v Študentskem naselju v Rožni dolini (1995) sem obravnavala teoretična koncepta stanovanjske in bivalne kulture, potek in metode raziskave, bivalno kulturo v Študentskem naselju, v zaključnem poglavju pa sem izpostavila specifike pisnega in avdiovizualnega modusa sporočanja. Po ogledu filma bomo izpostavili značilnosti bivalne kulture v študentskih domovih kot začasnih oblikah sobivanja mladih ljudi, ki so vključeni v izobraževalne procese. Skozi diskusijo bomo ugotavljali, kako na bivanje študentov in študentk vplivajo spremembe bivalnih standardov, komunikacijskih sredstev in splošne mobilnosti, ki jih je prinesel razvoj v treh desetletjih.  

17.05.2019

Vabilo na predavanje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas

 

v četrtek, 23. 5. 2019 ob 13.00 

 (predavalnica P4, Zavetiška 5)

vabi na predvajanje filma in predavanje

 

Nadje Vantinčič Furlan

(Slovenski etnografski muzej) 

 

 Bivalna kultura v Študentskem naselju v Rožni dolini.

 

 Vabljeni!

 

 

Bivalna kultura v Študentskem naselju v Rožni dolini

Vizualno raziskavo bivalne kulture v Študentskem naselju v Rožni dolini (1988-1990) sem zaključila s filmom Študentsko naselje (1990, 50 minut). V pisnem delu diplomske naloge Oris bivalne kulture v Študentskem naselju v Rožni dolini (1995) sem obravnavala teoretična koncepta stanovanjske in bivalne kulture, potek in metode raziskave, bivalno kulturo v Študentskem naselju, v zaključnem poglavju pa sem izpostavila specifike pisnega in avdiovizualnega modusa sporočanja. Po ogledu filma bomo izpostavili značilnosti bivalne kulture v študentskih domovih kot začasnih oblikah sobivanja mladih ljudi, ki so vključeni v izobraževalne procese. Skozi diskusijo bomo ugotavljali, kako na bivanje študentov in študentk vplivajo spremembe bivalnih standardov, komunikacijskih sredstev in splošne mobilnosti, ki jih je prinesel razvoj v treh desetletjih.  

16.05.2019

Razpis za tutorje študente in oddelčne koorinatorje tutorjev študentov za št. leto 2019/2020

Objavljen je razpis za tutorje študente in oddelčne koorinatorje tutorjev študentov za št. leto 2019/2020. Rok za prijavo je 16. junij 2019.
Tutorstvo študentom že vrsto let pomaga pri vključevanju v univerzitetno okolje in je eden izmed dejavnikov zviševanja kakovosti študija. Po ocenah agencije za kakovost v visokem šolstvu je sistem tutorstva na Filozofski fakulteti UL eden
boljših v državi, saj z vsestranskim spremljanjem študentov skozi študij prispeva k njegovi kakovosti.

 

Več v objavljenem razpisu.

16.05.2019

Vabilo na predavanje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo vabi na predavanje, ki ga bo izvedla gostujoča predavateljica

izr. prof. Hana Horáková

(Metropolitan University Prague)

 

Družbene identifikacije in nacionalistični diskurzi v Južni Afriki

 

v ponedeljek, 20. 5. 2019 ob 13.00 v predavalnici P1 (Zavetiški 5).

 

Predavanje bo v angleškem jeziku.

 

Vabljeni, vabljene!

15.05.2019

Vabilo na lektorske vaje iz nemščine: praktične vaje iz gotice

Pri lektorskih vajah iz nemščine bo četrtek, 16. 5. od 10.30 do 12.00 (v P2) gostovala dr. Mojca Peternel, ki na Oddelku za zgodovino poučuje nemščino in se ukvarja tudi z gotico, ki jo bo predstavila študentom. Naredili bodo nekaj praktičnih vaj transkripcije, tako tiskane kot tudi pisane gotice.

Če vas zapisano zanima, ste dobrodošli, da se pridružite.

10.05.2019

Uradne ure v tajništvu oddelka

V ponedeljek, 13. 5. 2019 bodo zaradi sestanka na FF uradne ure izjemoma od 11.00-12.00.

V torek, 14. 5. 2019 bodo zaradi sestanka na FF uradne ure izjemoma od 13.00-15.00.

10.05.2019

Odprtost knjižnice

Zaradi sestanka Knjižničnega sveta OHK, bo v torek, 14. maja 2019, knjižnica OEIKA odprta od 10.30 dalje.

 

10.05.2019

Vabilo na predavanje

PODIPLOMSKA ŠOLA ZRC SAZU

Doktorski študijski program 3. stopnje

PRIMERJALNI ŠTUDIJ IDEJ IN KULTUR
Slovenske študije – tradicija in sodobnost

 

VABILO

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo imela znanstvena svetnica na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU ter koordinatorica modula Slovenske študije – tradicija in sodobnost, izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič:


Zgodbe narobe sveta in biti žival.

V slovenski ljudski baladni tradiciji lahko najdemo tudi tematizacijo zgodb ´narobe sveta´, kjer še posebej izstopa živalska balada Lovčev pogreb, ki prinaša potovanje zgodb iz evropskega v slovenski prostor, in obrat vrstnih razmerij, kjer so vloge človeka in živali zamenjane. Ta obrat pa ne percipiramo zgolj kot »preobrat oblastnih razmerij v družbi« temveč kot etični ali ontološki obrat. Skozi analizo balad, ki govorijo o metamorfozah – preobrazbah človeka v žival in nazaj (npr. Lovec reši ukleti sestri – košuti; Dekle reši v kačo ukletega kraljeviča idr.), se bomo dotaknili vprašanja vrstne določenosti živega bitja in vzporedne realnosti, izhajajoče iz imaginativne. Vprašali se bomo, ali je mogoče trditi, da gre pri teh mitoloških zgodbah za prikaz preseganja dihotomije človek/žival, ali pa gre za omogočanje vključevanja nečloveških subjektivitet v socialno konstrukcijo realnosti in zavedanje, kako je ´biti žival´.

Predavanje bo v četrtek, 16. maja 2019, ob 16. uri, v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Vabljeni!

09.05.2019

Spremembe pri izvedbi vaj iz etnološke muzeologije

Zaradi prekrivanj pri terenskih vajah v maju 2019 smo morali narediti nekaj sprememb, ki so navedene spodaj:

  1. Uvodni sestanek za vaje iz etnološke muzeologije v petek, 10. 5. 2019 ob 9.30 zaradi prekrivanja odpade. Udeležite se vaj iz etnološkega konservatorstva (doc. dr. Miha Kozorog, v predavalnici) in/ali terenskih vaj pri predmetu etnološko konservatorstvo (doc. dr. Neža Čebron Lipovec).
  2. Vaje iz etnološke muzeologije bomo zaradi prekrivanja z ostalimi vsebinami lahko izvedli le v enem kosu na terenu v Laškem-Huda jama (vaje na Goričkem čisto odpadejo) in sicer namesto od petka 31. 5. do nedelje 2. 6. od četrtka 30. 5. do nedelje 2. 6. 2019. Vse ostale informacije boste dobili od izvajalca vaj izr. prof. dr. Hudalesa po e- pošti oz. po vrnitvi iz tujine (odsotnost 13. 5.-17. 5. 2019).
  3. Skupni uvodni sestanek vseh udeležencev vaj iz etnološke muzeologije bo v sredo 22. 5. 2019 ob 8.45 (v predavalnici P3). Tisti, ki se sestanka ne boste mogli udeležiti, boste lahko dobili dodatne informacije od izvajalca tudi na njegovih govorilnih urah 22. 5. 2019 od 12.00 – 13.00 ali po e-pošti joze.hudales@ff.uni-lj.si         

09.05.2019

GOVORILNE URE PRI DR. MIRJAM MENCEJ

V sredo, 15.5., bodo zaradi prihoda gostje premaknjene za pol ure; potekale bodo torej od 12.30 – 13.30. 

Mirjam Mencej

08.05.2019

Literarni natečaj Šah mat ali Kralj je mrtev

Kulturno-gledališko društvo Reciklaža vas vljudno vabi k sodelovanju na literarnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo oziroma pesnitev in na zaključno festivalno prireditev Zlet literarnih zavetnikov, katerih razpisna tematika je letos Šah mat ali Kralj je mrtev! Vse podrobnosti o oddaji prispevkov in razpisu najdete na spletni strani: https://www.zavetnik.si/

08.05.2019

Predmet Družbena razmerja v Sloveniji

Predmet bomo maja izvajali po naslednjem urniku: predavanja po urniku (vse preostale torke v maju, po potrebi boste obveščeni o še kakšnem dodatnem terminu), vaje:

sreda 8. 5. med 11.00 in 12.30 ZRC SAZU (obisk Historičnega seminarja), med 13.00 in 14.35 po urniku na OEiKA

sreda 15. 5. med 11.20 in 14.35 (po vnaprejšnji najavi po e-pošti): individualne konsultacije v zvezi z oddajo končnih izdelkov za vaje

sreda 22. 5. 11.30, SEM, pogovor z Janjo Žagar o vašem individualnem raziskovalnem delu in predlogih za vključitev gradiva v nastajajočo razstavo in obrazstavne dejavnosti

sreda 29. 5. 11.30, Alpina Žiri, ogled proizvodnje in pogovor

Sreda 29. 5. 2019 je tudi skrajni rok za oddajo (DVEH NATISNJENIH IZVODOV) končnih izdelkov za vaje. Roki prijav v VISU za vaje so roki vnosa ocene (in ne oddaje izdelkov!). Pogoj za oceno vaj = najmanj 80% udeležba na vajah, pozitivno ocenjen izdelek za vaje. Oceno izdelka za vaje lahko izveste po e-pošti, na gov. urah ali na izpitu s predmeta. Izdelek za vaje popravljam enkrat (poprava vključuje jezikovni pregled in oddajo vsega potrebnega gradiva, soglasij, podatkov).     

doc. dr. Mateja Habinc

08.05.2019

Odpoved pedagoških obveznosti pri izr. prof. dr. Simoniču

Zaradi gostovanja na Univerzi v Zadru, v tednu od 13. do 17. maja 2019 odpadejo vsa predavanja, seminar in govorilne ure pri izr. prof. dr. Petru Simoniču.

07.05.2019

EKSKURZIJA NA DOGODEK O POIGRITVI TRAJNOSTNEGA NAČIN ŽIVLJENJ

V sredo, 8. 5. 2019, se bodo študentke in študenti pri seminarju Epistemologija vsakdanjega življenja odpravili na ekskurzijo v Gradec, kjer se bodo na univerzi za aplikativne vede FH Joanneum udeležili dogodka o poigritvi trajnostnega načina življenja z naslovom »Gamifying Sustainability: Intercultural and Interdisciplinary Solutions«. Na pot bodo z avtobusom odšli ob 7. uri zjutraj izpred nekdanjega Wild West Saloona (sedanje turške restavracije) na začetku Zavetiške ulice, torej blizu Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL. Na isto lokacijo se vrnejo zvečer, predvidoma ob 20.30.

doc. dr. Dan Podjed

07.05.2019

Vabilo na predavanji

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas

 

v torek, 7. 5. 2019 ob 16.00

(predavalnica P1, Zavetiška 5)

 

vabi na predavanji doktorske študentke in študenta z Univerze Vzhodne Finske

 

Sonja Pöllänen: Affect and Likeness in Sensobiographic Walks

 

Sandi Abram: Politics and the Distribution of the Sensible - Laplantine, Rancière and Lefebvre

 

 

Obe predavanji bosta potekali v angleškem jeziku.

07.05.2019

Etnološka muzeologija-vaje

V petek, 10. 5. 2019 bodo ob 9.40 v P2, potekale vaje iz etnološke muzeologije, kjer boste dobili vse uvodne informacije o terenskem delu:

1) terensko delo v KP Goričko od 24.-26. 5. 2019 in

2) terensko delo Laško-Huda jama 30. 5. do 2.6. 2019. 

 

Lep pozdrav,

Izr. prof. dr. Jože Hudales

07.05.2019

Odpoved govorilnih ur pri izr. prof. dr. Hudalesu

Izr. prof. dr. Jože Hudales obvešča študente, da v sredo, 15. 5. 2019 odpadejo njegove govorilne ure zaradi Erasmus+ izmenjave v Brnu. Seminar bo potekal normalno po urniku, izvedel ga bo red. prof. dr. Rajko Muršič.

07.05.2019

Odpoved vseh obveznost pri doc. dr. Alenki Bartulović

Zaradi terenskih vaj študentov in študentk v BiH med 13.5.-18.5. odpadejo vsa predavanja, seminar in govorilne ure pri Alenki Bartulović. Hvala za razumevanje.

06.05.2019

Vabilo na predavanja

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Zavetiška 5

 

doc. dr. Ágnes Hesz

z Oddelka za evropsko etnologijo – kulturno antropologijo Univerze v Pécsu

 

bo v okviru predmeta Etnologija evropskega čarovništva izvedla naslednja predavanja:

 

14. 5. 2019, 16.20-17.55

BEWITCHMENT IN TRANSYLVANIA

 

15. 5. 2019, 14.40-17.55

WITCHCRAFT AS DISCOURSE IN A CONTEMPORARY VILLAGE COMMUNITY

 

16. 5. 2019, 16.20-17.50

ETHICAL ISSUES OF STUDYING CONTEMPORARY WITCHCRAFT

 

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

 

 

Vljudno vabljeni!

06.05.2019

Možnost opravljanja prakse - tržiški muzej

Več informacij: priloženo. 

06.05.2019

Odpoved govorilnih ur pri red. prof. dr. Jezerniku

Red. prof. dr. Božidar Jezernik obvešča študente, da v četrtek, 9. 5. 2019 odpadejo govorilne ure.

06.05.2019

Vabilo na predavanje

Vljudno vas vabimo na predavanje dr. Karin Almasy,

ki bo 13. maja 2019 ob 11.20h v predavalnici P2

na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, Zavetiška 5!

 

»Zgodovina vsakdanjega življenja: Česa se lahko naučimo iz starih razglednic Spodnje Štajerske (1890-1918)«

 

Več informacij: priloženo. 

06.05.2019

Vabilo na predavanje

Vljudno vas vabimo na predavanje dr. Karin Almasy,

ki bo 13. maja 2019 ob 11.20h v predavalnici P2

na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, Zavetiška 5!

 

»Zgodovina vsakdanjega življenja: Česa se lahko naučimo iz starih razglednic Spodnje Štajerske (1890-1918)«

 

Več informacij: priloženo. 

06.05.2019

Vabilo na predavanje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas

 

v torek, 7. 5. 2019 ob 14.40

(predavalnica P2, Zavetiška 5)

 

vabi na predavanje

 

dr. Maje Lamberger Khatib

 

 Feministična gibanja na Bližnjem vzhodu.

 

 

Vabljeni!

 

Vabilo na posvet Porodne in poporodne prakse v Sloveniji in na Portugalskem: med domačim in tujim


Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze... več »

Znanstvena konferenca Zdravje in družba: interdisciplinarno raziskovanje zdravja, bolezni in zdravljenja


Znanstvena konferenca Zdravje in družba: interdisciplinarno raziskovanje zdra... več »

Informacije za bodoče študente


Glavne informacije o študiju na našem oddelku najdete na nasledn... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo