Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za etnologijo
in kulturno
antropologijo
Zavetiška 5
1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
F: +386 (1) 423 44 97
e-pošta:
eika@ff.uni-lj.si

Iskalnik:


Stalna obvestila

23.11.2016
Menjava zunanje izbirnih predmetov

Menjava izbirnih predmetov je v tekočem študijskem letu mogoča do 30. oktobra v oddelčnem tajništvu, in sicer pod pogojem, da so pri predmetu še prosta mesta. Po tem datumu je menjava mogoča le ob pozitivno rešeni prošnji, ... več »

11.10.2016
Izbira mentorja/mentorice in priprava dispozicije magistrskega dela

Študenti po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi delavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno izberejo morebitnega somentorja ali zunanjega mentorja. Glede na lastne ... več »

10.10.2016
Dispozicija diplomske naloge (1. stopnja, 3. letnik)

V VIS-u je razpisan izpitni rok za oddajo dispozicije diplomske naloge in sicer zadnji dan prvega semestra (20. 1. 2017). Prosim, če se na razpisan rok pravočasno prijavite. Natisnjeno dispozicijo, ki mora biti potrjena s strani mentorja, ... več »

05.10.2016
Seznam tutork študentk v študijskem letu 2016/17

Ana Klobučar - uvajalna tutorka, anaklobucar95@gmail.com Klara Božnik - uvajalna tutorka, klaraboznikk@gmail.com  Maša Tramšek - uvajalna tutorka, masa.tutoreika@gmail.com Andreja Špitalar - oddelčna koordinatorka in ... več »

05.10.2016
MENTORJI LETNIKOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

1. stopnja: 1. letnik: izr. prof. dr. Peter Simonič 2. letnik: doc. dr. Jože Hudales 3. letnik: red. prof. dr. Bojan Baskar 2. stopnja: 1. letnik: red. prof. dr. Rajko Muršič 2. letnik: doc. dr. Uršula Lipovec Čebron Doktorski ... več »

20.09.2016
Obvestilo za študente, ki jim ne bo uspelo zaključiti študija po starem študijskem programu

Študenti, ki ne bodo uspeli zaključiti študija do 30.9.2016 po starih študijskih  programih bodo lahko zaključili študij s prehodom na bolonjski študijski program. Za prehod na bolonjski študijski program ... več »

27.06.2016
DOKONČANJE ŠTUDIJA PO STARIH UNIVERZITETNIH DODIPLOMSKIH PROGRAMIH

Študenti, ki so študij prekinili za več kot dve leti in še nimajo potrjenega sklepa o nadaljevanju oz. dokončanju študija, oddajo najprej prošnjo. Navodila so dostopna na naslednji povezavi:http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/Nadaljevanje-in-dokoncanje-studija-po-prekinitvi.aspx   Zadnja ... več »

30.03.2016
PRIJAVA NA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA OZIROMA DIPLOMSKI IZPIT (na starih univerzitetnih programih)

Prijave za diplomske izpite v JUNIJSKEM ROKU oddajte od torka 3. maja 2016, do (vključno) ponedeljka 16. maja 2016, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI! Vse formularje, ... več »

17.02.2016
DODATNI PRIJAVNI ROKI NA DIPLOMSKE OBVEZNOSTI(na starih univerzitetnih programih)

Poleg rednih rokov za prijavo na zagovor diplomskega dela oziroma diplomski izpit (na starih univerzitetnih programih), ki so: 1.3. – 15.3. 2016, 3.5. – 16.5. 2016 in 1.7. – 15.7.2016, smo odprli dodatne prijavne roke na diplomske ... več »

15.02.2016
PRIJAVA NA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA OZIROMA DIPLOMSKI IZPIT (na starih univerzitetnih programih)

Prijave za diplomske izpite v APRILSKEM ROKU oddajte od torka 1. marca 2016, do (vključno) torka 15. marca 2016, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI! Vse formularje, ki ... več »

10.12.2015
Nove študentske ankete 2015/2016

V tekočem študijskem letu se je spremenil način anketiranja zato vas seznanjan z nekaterimi glavnimi prilagoditvami:     1. Anketi za posamezni predmet sta po novem DVE, ena pred izpitom, druga po izpitu. Anketiranje se izvaja tudi ... več »

09.12.2015
Dispozicija diplomske naloge (1. stopnja, 3. letnik)

V VIS-u je razpisan izpitni rok za oddajo dispozicije diplomske naloge in sicer zadnji dan prvega semestra (22.1.2016). Prosim, če se na razpisan rok pravočasno prijavite. Natisnjeno dispozicijo, ki mora biti potrjena s strani mentorja, morate oddati ... več »

17.11.2015
PRIJAVA NA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA OZIROMA DIPLOMSKI IZPIT(na starih univerzitetnih programih)

Prijave za diplomske izpite v FEBRUARSKEM ROKU oddajte od ponedeljka   4. januarja 2016, do (vključno) petka 15. januarja 2016, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI! Vse ... več »

05.10.2015
Gesla za vstop v oddelčni študentski sistem (ISEKA) – 1. letnik, prva in druga stopnja

Študenti vstopate v oddelčni informacijski sistem preko povezave: http://iseka.ganesh.si/. Uporabniško ime in geslo se razlikujeta od tistega za vstop v VIS!    Uporabniško ime je sestavljeno iz prve črke imena in ... več »

24.09.2015
Seznam tutork študentk v študijskem letu 2015/16

Ana Klobučar - uvajalna tutorka, anaklobucar95@gmail.com Tjaša Struna - uvajalna tutorka, tjasika.284@gmail.com Andreja Špitalar - uvajalna tutorka + tutorska za študente z posebnimi potrebami, spitalar.andreja@gmail.com Maša ... več »

22.09.2015
MENTORJI LETNIKOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

1. stopnja: 1. letnik: doc. dr. Jože Hudales 2. letnik: red. prof. dr. Bojan Baskar 3. letnik: red. prof. dr. Rajko Muršič 2. stopnja: 1. letnik: doc. dr. Uršula Lipovec Čebron 2. letnik: doc. dr. Peter Simonič Doktorski študij: ... več »

04.09.2015
PRIJAVA NA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA OZIROMA DIPLOMSKI IZPIT (na starih univerzitetnih programih)

Prijave za diplomske izpite v NOVEMBRSKEM ROKU oddajte od torka 6. oktobra 2015, do (vključno) petka 16. oktobra 2015, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI! Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, ... več »

30.06.2015
Opravljanje obveznosti za višji letnik študija

Korespondenčna seja Sveta oddelka EIKA, 21.1.2015 (sklep 5): Ponovno vpisan študent ali študent brez statusa lahko na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo izjemoma obiskuje organizirane oblike študija za višji ... več »

20.05.2015
PRIJAVA NA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA OZIROMA DIPLOMSKI IZPIT (na starih univerzitetnih programih)

Prijave na zagovor diplomskega dela oziroma diplomski izpit v SEPTEMBRSKEM ROKU oddajte od srede 1. julija, do (vključno) srede 15. julija 2015, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI! Vse formularje, ... več »

17.04.2015
Izbira mentorja/mentorice in priprava dispozicije magistrskega dela

Študenti po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi delavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno izberejo morebitnega somentorja ali zunanjega mentorja. Glede na lastne ... več »

01.04.2015
MENTORJI LETNIKOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

1. stopnja: 1. letnik: red. prof. dr. Bojan Baskar 2. letnik: red. prof. dr. Rajko Muršič 3. letnik: doc. dr. Uršula Lipovec Čebron 2. stopnja: 1. letnik: doc. dr. Peter Simonič 2. letnik: doc. dr. Jože Hudales Doktorski študij: ... več »

18.03.2015
OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV (na starih univerzitetnih programih)

Prijave za diplomske izpite v JUNIJSKEM ROKU oddajte od ponedeljka 4. MAJA 2015, do (vključno) petka 15. maja 2015, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI! Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, ... več »

17.12.2014
Prijave na zagovor diplome v februarskem roku (star program)

OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV (na starih univerzitetnih programih)Prijave za diplomske izpite v FEBRUARSKEM ROKU oddajte od ponedeljka 5. januarja 2015, do (vključno) petka 16. januarja 2015, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH ... več »

11.12.2014
ROK ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA PO STARIH UNIVERZITETNIH DODIPLOMSKIH PROGRAMIH

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – ZViS-D (Uradni list RS, št. 63/04) navaja v 48. Členu prehodnih in končnih določb, da študenti, ki so se vpisali v visoko šolstvo pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev ... več »

08.12.2014
OBVESTILO ŠTUDENTOM

Po sklepu seje sveta Oddelka s 17.1.2012 imajo študenti možnost popoldanske uporabe predavalnice P1 za montažo filmov ali študij (v predavalnici v popoldanskem času ni predavanj). V izpitnem obdobju, ko predavanj ni, lahko študenti v ta namen uporabljajo ... več »

23.07.2013
Vpisi na 2. stopnji

Vpis na magistrskem študiju bo potekal od 26. 8. 2013 do 30. 9. 2013.Več informacij bo objavljenih, ko jih bom prejela s strani Referata za magistrski študij. ... več »

23.07.2013
Navodila glede vpisa in prošenj (1. stopnja)

Kako poteka postopek vpisa v DODATNO LETO (absolventski staž) in podaljšanje DODATNEGA LETA (absolventskega staža)?http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/Vpis-v-dodatni-letnik.aspxKako poteka vpis v višji ... več »

03.06.2013
SPREMEMBE POGOJEV ZA VPIS V VIŠJI LETNIK

Komisija za dodiplomski študij in Komisija za magistrski študij senata  UL sta sprejeli sklep o soglasju k spremembi vseh prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki se nanaša na pogoje ... več »

20.05.2013
OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV

Prijave za diplomske izpite v SEPTEMBRSKEM ROKU oddajte od ponedeljka 01.07.2013, do (vključno) ponedeljka 15.07.2013, v Referatu za dodiplomski študij.Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom ... več »

29.03.2013
OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV

Prijave za diplomske izpite v JUNIJSKEM ROKU oddajte od ponedeljka 06.05.2013, do (vključno) srede 15.05.2013, v Referatu za dodiplomski študij. Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom ... več »

01.03.2013
Zavarovanje na terenskih vajah

Filozofska fakulteta je s študijskim letom 2012-13 sprejela nova navodila v zvezi plačevanjem zavarovanja za terenske vaje na 1. in 2. stopnji bolonjskih študijskih programov. Študent mora biti zavarovan pred odhodom na teren, kar določa Zakon o zdravstvenem ... več »

17.01.2013
OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV

Prijave za diplomske izpite v APRILSKEM ROKU oddajte od ponedeljka 04.03.2013, do (vključno) petka 15.03.2013, v Referatu za dodiplomski študij.Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom ... več »

29.11.2012
Navodila za oddajo dispozicije seminarske in diplomske naloge (2. in 3. letnik, bolonjski študij)

Dispozicijo seminarske naloge (seminar I, 2. letnik) in dispozicijo diplomske naloge (diplomski seminar, 3. letnik) vpišete v obrazec, ki je lociran v ISEKI (http://193.2.104.52/studsistem/). Navodila za dostop: • prijavite se v ISEKO s svojim uporabniškim ... več »

29.11.2012
Dispozicije - 2. in 3. letnik (študenti na izmenjavi)

ŠTUDENTI 2. IN 3. LETNIKA, KI STE NA IZMENJAVI V TUJINI, MORATE PRAV TAKO KOT DRUGI ŠTUDENTI DO 20.12.2012  V ISEKO ODDATI DISPOZICIJO SEMINARSKE OZIROMA DIPLOMSKE NALOGE TER SE PRAVOČASNO PRIJAVITI V VIS ZA SEMINAR I. OZIROMA DIPLOMSKI SEMINAR ... več »

06.11.2012
OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV

Prijave za diplomske izpite v FEBRUARSKEM ROKU oddajte od torka 02.01.2013, do (vključno) torka 15.01.2013, v Referatu za dodiplomski študij.Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom o ... več »

26.10.2012
Oddaja dispozicije magistrskega dela

Po sklepu seje Sveta Oddelka z dne 9.10.2012 morajo študenti magistrskega programa Etnologija in kulturna antropologija oddati dispozicijo magistrskega dela najkasneje do 6.5.2013. Obrazec najdete na spletni strani Oddelka (Študij/ Obrazci, navodila ... več »

19.10.2012
Gesla za vstop v oddelčni študentski sistem (ISEKA) – 1. Letnik, 2. stopnja

Študente prvega letnika obveščam, da vstopajo v oddelčni študentski sistem preko povezave: http://193.2.104.52/studsistem/. Uporabniško ime in geslo se razlikujeta od tistega za vstop v VIS! Tistim, ki ste študirali na našem Oddelku na 1. stopnji, smo ... več »

19.10.2012
Gesla za vstop v oddelčni študentski sistem (ISEKA) – 1. Letnik, 1. stopnja

Študente prvega letnika obveščam, da vstopajo v oddelčni študentski sistem preko povezave: http://193.2.104.52/studsistem/. Uporabniško ime in geslo se razlikujeta od tistega za vstop v VIS!  Uporabniško ime je sestavljeno iz prve črke imena in ... več »

10.10.2012
PROŠNJE ZA ZAMENJAVO SEMINARJEV IN STROKOVNO - IZBIRNIH PREDMETOV (PREDAVANJ IN VAJ)

Zadnji rok za oddajo prošenj za zamenjavo seminarjev in strokovno -izbirnih predmetov je ponedeljek, 15. oktober 2012. Prošnja, ki jo oddate v tajništvo Oddelka mora biti utemeljena s tehtnimi razlogi. Po tem datumu menjave ne bodo več možne!... več »

03.10.2012
OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV

Prijave za diplomske izpite v NOVEMBRSKEM ROKU oddajte od ponedeljka 01.10.2012, do (vključno) ponedeljka 15.10.2012, v Referatu za dodiplomski študij.Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom ... več »

12.09.2012
MENTORJI LETNIKOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013

1. stopnja:1. letnik: doc. dr. Uršula Lipovec Čebron 2. letnik: doc. dr. Peter Simonič3. letnik: doc. dr. Jože Hudales2. stopnja: 1. letnik: red. prof. dr. Bojan Baskar2. letnik: red. prof. dr. Rajko MuršičDoktorski študij: red. prof. dr. Rajko ... več »

23.05.2012
OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV

Prijave za diplomske izpite v SEPTEMBERSKEM ROKU oddajte od ponedeljka 02.07.2012, do (vključno) torka 17.07.2012, v Referatu za dodiplomski študij.Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom ... več »

11.04.2012
OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV

Prijave za diplomske izpite v JUNIJSKEM ROKU oddajte od četrtka 03.05.2012, do (vključno) torka 15.05.2012, v Referatu za dodiplomski študij.Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom o ... več »

29.02.2012
Oddaja dispozicije magistrskega dela

Sklep seje Sveta Oddelka z dne 20.12.2011 je, da morajo študenti oddati dispozicijo magistrskega dela najkasneje do 4.5.2012. Obrazec najdete na povezavi Dokumentacija - Obrazci, navodila in pravilniki. Izpolnjen obrazec, podpisan s strani mentorja, ... več »

27.02.2012
PODALJŠANJE ABSOLVENTSKEGA STAŽA

Študenti, ki so imeli v študijskem letu 2011/12 absolventski staž podaljšan za pol leta in se jim ta izteče 31. marca, lahko oddajo prošnjo za podaljšanje absolventskega staža preko sistema VIS od 1. februarja do 31. marca 2012.  Prošnje je potrebno  ... več »

20.02.2012
OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV

Prijave za diplomske izpite v APRILSKEM ROKU oddajte od četrtka 01.03.2012, do (vključno) petka 16.03.2012, v Referatu za dodiplomski študij.Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom o ... več »

31.01.2012
ODPRTOST TAJNIŠTVA

Tajništvo Oddelka bo v času od 6.2.2012 do 10.2.2012 zaprto zaradi letnega dopusta.Hvala za razumevanje!... več »

21.12.2011
Dispozicije - 2. in 3. letnik (študenti na izmenjavi)

ŠTUDENTI 2. IN 3. LETNIKA, KI STE NA IZMENJAVI V TUJINI, MORATE PRAV TAKO KOT DRUGI ŠTUDENTI DO 31.1.2012 V ISEKO ODDATI DISPOZICIJO SEMINARSKE OZIROMA DIPLOMSKE NALOGE TER SE PRAVOČASNO PRIJAVITI V VIS ZA SEMINAR I. OZIROMA DIPLOMSKI SEMINAR (ta rok ... več »

21.12.2011
Navodila za oddajo dispozicije seminarske in diplomske naloge (2. in 3. letnik, bolonjski študij)

Dispozicijo seminarske naloge (seminar I, 2. letnik) in dispozicijo diplomske naloge (diplomski seminar, 3. letnik) vpišete v obrazec, ki je lociran v ISEKI (http://193.2.104.52/studsistem/). Navodila za dostop: • prijavite se v ISEKO s svojim ... več »

21.12.2011
Preddispozicija diplomskega dela po starem univerzitetnem programu

Na seji sveta Oddelka dne, 20.12.2011 je bilo sklenjeno, da je nepreklicno zadnji rok za oddajo preddispozicij po starem programu  3.1.2012! Izpolnjen obrazec, podpisan s strani mentorja, pustite v predalčku tajništva (pri knjižnici) ali osebno ... več »

Poziv na konferenco


Konferenca MATERIALNA KULTURA: Kako stvari ustvarjajo ljudi
Ljubljana, 2... več »

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME


K Razpisu za vpis v magistrske študijske programe (2. stopnja) za &scar... več »

Razpis za vpis v študijske programe 3. stopnje za 2017/18


Objavljen je Razpis za vpis v študijske programe ... več »

RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME


Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske v študi... več »

Obvestilo za študente, ki jim ne bo uspelo zaključiti študija po starem študijskem programu


Študenti, ki ne bodo uspeli zaključiti študija do 30.9.2016 po s... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo