Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za etnologijo
in kulturno
antropologijo
Zavetiška 5
1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
e-pošta:
eika@ff.uni-lj.si


Iskalnik:


Zagovori

11.07.2019
Zagovor doktorske disertacije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi    na zagovor doktorske disertacije   Adama Juliana Rudderja   z naslovom »Fleksibilne pripadnosti v afriško-slovenski ... več »

29.05.2019
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi  na zagovor magistrskega dela iz socialne in kulturne antropologije (KREOL)   kandidatke Ane Višković  z naslovom   Po ... več »

27.05.2019
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 12. junija 2019 bo  ob 14.30 uri v predavalnici P4 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica   Doroteja Brgant:     Pot kulturne dediščine Žirovnica - vključenost Poti v turistično ponudbo.    Vabljene ... več »

20.03.2019
Predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na predstavitev dispozicije doktorske disertacije  Ajde Pretnar  z naslovom »Podatkovno rudarjenje v antropologiji: Metodološki ... več »

31.01.2019
Zagovor doktorske disertacije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi    na zagovor doktorske disertacije Tjaše Laznik  z naslovom  »Antropološka analiza dela v Velenju«. ... več »

15.11.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela  kandidatke Mance Račič  z naslovom    Maroška družba in gibanja za spolno enakopravnost: ... več »

12.11.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Anje Škarabot   z naslovom    »Nomen est omen.« Uradna ... več »

24.09.2018
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V četrtek, 27. septembra 2018 bo  ob 13.00 uri v predavalnici P1 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica   Monika Gričnik:     Odnos učencev Osnovne šole Zreče do viškov hrane.   Vabljene in vabljeni!... več »

24.09.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Urške Nemec   z naslovom     Zasnova ekomuzeja na področju Laškega: ... več »

21.09.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Ane Jakopin   z naslovom   Antropologija oskrbe: Dimenzije (neformalnega) skrbstvenega ... več »

21.09.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela iz socialne in kulturne antropologije (KREOL)    kandidata Erica Mosesa   z naslovom   Alternative ... več »

20.09.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Ivane Ljuštine   z naslovom   Dolgotrajna začasnost ali permanentna razseljenost: ... več »

18.09.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidata Denisa Oprešnika   z naslovom   Zdravstveni sistem in perspektive opolnomočenja: ... več »

18.09.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Renny Rovšnik   z naslovom   Ljubezen, prah in pisma: Zgodba Rudolfa in ... več »

17.09.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Doris Botonjić   z naslovom   To ni feminizem, to je revolucija. Ženske in terorizem: ... več »

17.09.2018
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V ponedeljek, 17. septembra 2018 bo  ob 10.00 uri v predavalnici 415 (Aškerčeva 2) zagovarjala diplomsko nalogo kolegica   Maša Potokar:    Muslimanski pogrebi v Sloveniji.   Vabljene in vabljeni!... več »

17.09.2018
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V četrtek, 20. septembra 2018 bo  ob 11.00 uri v predavalnici P4 zagovarjal diplomsko nalogo kolega   Primož Robnik:    Etnografska fikcija: Poskus celostne obravnave literarnega žanra in primer: Lačna plima Amitava Ghosha. ... več »

17.09.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Nike Gračner   z naslovom   Življenje ob žici: Družbeno-ekonomske posledice žičnate ... več »

17.09.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Sindi Časar   z naslovom   Razvoj predšolski ustanov na prehodu: Predšolske ... več »

13.09.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Katje Resnik   z naslovom   Prostovoljstvo med zabavnim in koristnim: Etnografska ... več »

10.09.2018
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 12. septembra 2018 bo  ob 10.00 uri v predavalnici P4 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica   Tara Milčinski:     Primerjava dveh ljubiteljskih gledališč: Loški oder in Gledališče Belansko.   Vabljene ... več »

10.09.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Eme Kotar   z naslovom   Oblikovanje telesa: Disciplina in tvornost v fitnes vadbi.   Zagovor ... več »

06.09.2018
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V ponedeljek, 17. septembra 2018 bo  ob 10.45 uri v predavalnici P3 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica    Nina Kastelic:    Kulinarična dediščina Dobrepoljske doline.   Vabljene in vabljeni!... več »

05.09.2018
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V ponedeljek, 17. septembra 2018 bo  ob 10.00 uri v predavalnici P3 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica   Katja Forjan:     Življenje na dvorcu Novi klošter po drugi svetovni vojni.    Vabljene in vabljeni!... več »

04.09.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Karmen Hrovat   z naslovom   Predvajal vam je poslednji kinooperater. Življenjske ... več »

29.08.2018
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 5. avgusta 2018 bo  ob 8.00 uri v kabinetu 302 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica   Pia Jankovič:     Kulturne prireditve in udeležba mladih v Brežicah.    Vabljene in vabljeni!... več »

28.08.2018
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 29. avgusta 2018 bo  ob 8.00 uri v kabinetu 302 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica   Manca Češarek:    Kres in revitalizacija praznika na primerih praznovanj kresa v sodobnem času.   Vabljene in vabljeni!... več »

27.08.2018
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V torek, 11. septembra 2018 bo  ob 9.00 uri v predavalnici P3 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica   Neža Jagodic:     Kaj pove nasmeh?: Zobje kot estetski imperativ in materialni dokaz razslojevanja.   Vabljene ... več »

27.08.2018
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V torek, 4. septembra 2018 bo  ob 12.00 uri v predavalnici P4 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica   Marjeta Krevelj:     Medsebojni odnosi v tovarni Jutranjka.   Vabljene in vabljeni!... več »

27.08.2018
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V petek, 7. septembra 2018 bo  ob 11.00 uri v predavalnici P4 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica    Sara Krajnc:    »A boš dala?«: Primerjava ženskih spolnih vlog, spolnih odnosov in spolnih praks ... več »

02.07.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Tine Ivnik   z naslovom   Turkinje v Sloveniji: Vpliv migracij na odnose med spoloma.     Zagovor ... več »

13.06.2018
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

ZAGOVOR diplomske naloge   V torek, 19. junija 2018 bo  ob 16.00 uri v predavalnici P4 zagovarjal diplomsko nalogo kolega    Marko Senčar Mrdaković:    »Kulturni centri Sedem sonc, sedem lun in kulturna identiteta ... več »

21.05.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Ajde Jurca   z naslovom   Nasilje nad migranti na balkanski poti.     Zagovor ... več »

13.04.2018
Predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi    na predstavitev dispozicije doktorske disertacije   Arjane Savarin   z naslovom »Vloga predkolonialne tradicije multiplih ... več »

06.03.2018
Predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi    na predstavitev dispozicije doktorske disertacije   Mirne Buić   z naslovom »Jezikovni stiki v mestih slovenske Istre ... več »

26.02.2018
Predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi    na predstavitev dispozicije doktorske disertacije   Tine Palaić   z naslovom »Muzealske prakse zbiranja in reprezentacije ... več »

20.02.2018
Predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi    na predstavitev dispozicije doktorske disertacije   Nadje Valentinčič Furlan   z naslovom »Konstrukcija znanja in ... več »

14.02.2018
Predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi    na predstavitev dispozicije doktorske disertacije   Zorana Stevanovića   z naslovom »Paradoks prve južnoslovanske ... več »

14.02.2018
Predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi    na predstavitev dispozicije doktorske disertacije   Helene Konde   z naslovom »Umetniške in družbene prakse ... več »

13.02.2018
Predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi    na predstavitev dispozicije doktorske disertacije   Ane Svetel   z naslovom »Družbene razsežnosti islandske krajine: ... več »

13.02.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi na zagovor magistrskega dela   kandidatke Katje Videc   z naslovom   Fenomen in vpliv valjčnih mlinov od industrializacije do danes ... več »

07.02.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Larise Petrič   z naslovom   Domači okusi v novih okoljih: Kako in zakaj jih iščemo?.     Zagovor ... več »

08.01.2018
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela iz socialne in kulturne antropologije (KREOL)   kandidatke Nike Kovač   z naslovom   Pravica ... več »

20.12.2017
Zagovor doktorske disertacije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi    na zagovor doktorske disertacije   Ane Vrtovec Beno   z naslovom »Primeri sodobnega ljudskega gledališča na ... več »

06.11.2017
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Tamare Selko   z naslovom   Vloga in podoba žensk v trboveljskih rudarskih družinah ... več »

03.10.2017
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Špele Noč   z naslovom   Mesto Celje v precepu družbenih in prostorskih ... več »

27.09.2017
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V četrtek, 28. septembra 2017 bo  ob 10.15 uri v predavalnici P4 zagovarjal diplomsko nalogo kolega    David Šebenik:    »Pridobivanje mednarodne zaščite za LGBTQI-osebe: analiza kriterijev za mednarodno ... več »

25.09.2017
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Petre Kordiš   z naslovom   Splavati po splavu: Različni vidiki prekinitve ... več »

25.09.2017
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidata Žige Goriška   z naslovom   Transhumantno pašništvo na razpotju ... več »

21.09.2017
ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V ponedeljek, 25. septembra 2017 bo  ob 8.30 uri v predavalnici P2 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica    Anja Žnidaršič:     »Kmetijstvo nekoč in danes - Bloke«.   Vabljene in vabljeni!... več »

21.09.2017
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Karmen Gosenice   z naslovom   Medkulturna mediacija: Priložnost za boljšo ... več »

21.09.2017
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidata Janeza Kranerja   z naslovom   »Jürjovo je!« Oris rokovske iniciative ... več »

21.09.2017
ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Vas vljudno vabi   na zagovor magistrskega dela   kandidatke Tije Jerkič   z naslovom   Odnos do narave v Sloveniji: Iztrebljanje invazivnih ... več »

Vabilo k udeležbi na konferenci


V okviru 100-letnice Univerze v Ljubljani bo potekala interdisciplinarna znans... več »

RAZPIS ZA MLADEGA RAZISKOVALCA


Univerza v Ljubljani je objavila Drugi razpis za kandidate za mlade raziskoval... več »

Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija


VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE ... več »

Informacije za bodoče študente


Glavne informacije o študiju na našem oddelku najdete na nasledn... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo