Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Obvestila

04.09.2019
Razpis za študentske prakse na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL

Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL od marca 2019 organiziramo t. i. Šmitkove večere, tj. pogovore s kolegi_cami etnologi_njami, kulturnimi antropologi_njami, folkloristi in folkloristkami pa tudi predstavniki oziroma predstavnicami drugih, sorodnih disciplin. Pogovore vsakič moderira eden ali ena od učiteljev oziroma učiteljic na Oddelku, skupaj s študenti oziroma študentkami. V zimskem semestru 2019/2020 načrtujemo naslednje pogovore:

Prof. dr. Borut Telban z Inštituta za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU bo predvidoma 22. 10. 2019 ob 19.00 pripovedoval o svojih terenskih raziskavah kozmologije, kulturnih konstrukcij prostora in časa, sorodstva in družbene organiziranosti, obredov, vprašanj rojstva in smrti, poetike, jezika in družbeno-kulturnih sprememb na Papui Novi Gvineji [moderirajo izr. prof. dr. Jaka Repič in študentki Maruša Kosi ter Hana Radilovič].

Prof. dr. Janez Bogataj z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL bo 19. 11. 2019 ob 19.00 pripovedoval o svojih raziskavah s področja rokodelstva, prehrane, kulinarike in gastronomije, (kulturne) dediščine, turizma, poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril, šeg in navad [moderirata doc. dr. Mateja Habinc, in študentka Sara Šifrar Krajnik].

Dr. Tanja Roženbergar Šega, direktorica Slovenskega etnografskega muzeja   pa bo 10. 12. 2019 ob 19.00 pripovedovala o svojih bogatih izkušnjah pri muzejskem delu pri nas in v tujini [moderira izr. prof. dr. Jože Hudales].

 

V zvezi s Šmitkovimi večeri Oddelek razpisuje več vrst študentskih praks:

1.Izvedba intervjuja in objava dveh poročil s posameznega Šmitkovega večera: V okviru prakse bo študent  pripravil daljše poročilo o posameznem Šmitkovem večeru, ki bo po dogovoru z urednicama Glasnika SED, dr. Sašo Poljak Istenič in mag. Dašo Ličen, objavljeno v Glasniku, ter krajše poročilo za objavo na oddelčni spletni strani in FB profilu oddelka, ki ga bo čim hitreje po dogodku oddal ge. Mojci Bele. Isti študent izvede tudi (približno enourni) intervju z gostom ali gostjo, ga transkribira in uredi ter prav tako pošlje v objavo na Glasnik SED – z urednico Glasnika SED smo dogovorjeni tudi za objavo intervjujev v Glasniku.

Priporočljivo je, da isti_a študent_ka, ki pomaga pri moderiranju posameznega Šmitkovega večera, napiše tudi poročili in z gostom opravi intervju, ni pa nujno – študent_ka, ki bo izvajal_a to obliko prakse, lahko na Šmitkovem večeru sodeluje tudi le kot poslušalec oziroma poslušalka in se na tak način pripravi na pisanje poročil in izvedbo intervjuja, ki ga bo opravil z gostom/gostjo.

Za izvedbo intervjuja se morajo študenti časovno uskladiti s študentom, ki bo intervju snemal (glej točko 2), ter se skupaj z njim ali njo dogovoriti za čas in kraj intervjuja. Pred tem morajo pri ge. Mojci Bele preveriti proste kapacitete za izvedbo intervjuja na Oddelku.

Zainteresirani za tovrstno opravljanje prakse se za vsa najdrobnejša navodila ter strokovno pomoč čimprej javite mentorici prakse, doc. dr. Mateji Habinc, ter vsakokratnemu moderatorju iz učiteljskih vrst. Za kontakt gostje oziroma gosta ter za pomoč pri dogovarjanju glede izvedbe intervjuja pa se lahko obrnete na dr. Mirjam Mencej, koordinatorko Šmitkovih večerov. 

2. Snemanje treh Šmitkovih večerov (vseh treh pogovorov, ki bodo izvedeni v enem, tj. letnem ali pa v zimskem semestru) in treh intervjujev ter fotografiranje vseh treh dogodkov. V okviru prakse bo študent_ka v okviru Šmitkovih večerov posnel_a tri pogovore z gosti/gostjami in posnetke tudi ustrezno uredil_a. Poleg tega bo posnel_a intervjuje z gosti / gostjami, ki jih bodo izvedli študenti_ke (glej točko 1). Pred snemanjem se mora z  izvajalcem oziroma izvajalko intervjuja (glej točko 1) uskladiti glede časa in kraja intervjuja. Študent_ka mora kot del obveznosti za prakso med Šmitkovim večerom in med potekom intervjuja posneti tudi vsaj nekaj fotografij in jih v najkrajšem možnem času predati gospe Mojci Bele za objavo na spletni strani Oddelka. Posnetki Šmitkovih večerov in intervjujev z gosti/gostjami ter fotografije bodo objavljeni na spletni strani OEIKA, fotografije pa tudi v Glasniku SED, skupaj s poročilom in intervjujem.

Zainteresirani študenti_ke za tovrstno opravljanje prakse naj se za kamero in fotoaparat ter vsa najdrobnejša navodila in kakršnakoli druga vprašanja čimprej obrnejo na mentorico te prakse doc. dr. Sarah Lunaček Brumen, na doc. dr. Matejo Habinc kot mentorico prakse nasploh, za kontakt oziroma pomoč pri dogovarjanju z gostom oz. gostjo pa se lahko obrnejo tudi na dr. Mirjam Mencej.

 

Mateja Habinc

Ljubljana, 4. 9. 2019

 

Simpozij Drugi v folkloristični in etnološki perspektivi


V petek, 13.12.2019, od 9.00-16.15, bo na Oddelku za etnologijo in kulturno an... več »

Razpis za študijske izmenjave 2020/2021


Objavljen je razpis Erasmus+ za študijske izmenjave 2020/2021. Rok... več »

Stroški zagovora magistrskega dela


V skladu s Spremembo Statuta UL (4. odstavek 128. člena Statuta UL) z dne 13. ... več »

Šmitkovi večeri


Spoštovani_e študenti in študentke! V študijskem ... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki