Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za etnologijo
in kulturno
antropologijo
Zavetiška 5
1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
e-pošta:
eika@ff.uni-lj.si


Iskalnik:


Razpisi, štipendije

09.02.2018
Kandidacijski postopek ŠSUL do sobote, 10. 2. do 12.00

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV/PREDSTAVNIC ŠTUDENTOV V ORGANE UL IN KOMISIJE ORGANA UNIVERZE V LJUBLJANI.

 

-         Komisija za obštudijsko dejavnost: Kultura (1 predstavnik)

-         Komisija za Prešernove nagrade študentom (1 predstavnik)

-         Komisija za pritožbe študentov (1 namestnik)

-         Senat Univerze v Ljubljani (1 predstavnik)

-         Komisija za raziskovalno in razvojno delo (1 predstavnik)

-         Komisija za študente s posebnim statusom (1 predstavnik)

-         Komisija za kakovost (1 predstavnik)

-         Disciplinska komisija II. stopnje za študente UL (1 namestnik)

 

Mandat novega predstavnika iz vrst študentov v komisijah UL prične teči po imenovanju na seji senata traja eno leto.  Mandat predstavnika v Senatu UL traja od imenovanja na ŠSUL in traja eno leto. Kandidirajo lahko le študenti z aktivnim statusom študenta na Univerzi v Ljubljani. Za člana senata iz vrst študentov ne more biti izvoljen študent prvega letnika prve stopnje študija ali enovitega magistrskega študija, poleg tega član UO UL ne sme biti predstavnik v Senatu UL.

Vsi kandidati se bodo lahko predstavili na 2. redni seji Študentskega sveta UL, ki bo potekala 12.2.2018 ob 18.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani.

Kandidature lahko kandidati oddajo v vložišču Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12) ali preko priporočene pošte na naslov: Univerza v Ljubljani, Študentski svet, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana s pripisom »KANDIDATURA«. Kandidature lahko kandidati skenirane oddajo tudi tajniku ŠS UL na elektronski naslov jure.mravlje@gmail.com. Sprejete bodo le kandidature, ki bodo popolne in poslane po elektronski pošti na jure.mravlje@gmail.com  oz. vložene v vložišče UL oz. prispele po pošti na UL na predpisanem obrazcu  najkasneje  do 10. 2. 2018 (sobota) do 12.00 ure.

Predpisani obrazec: na povezavi. 

Predsednica Študentskega sveta UL

Laura Koudela

 

Znanstvena konferenca Zdravje in družba: interdisciplinarno raziskovanje zdravja, bolezni in zdravljenja


Znanstvena konferenca Zdravje in družba: interdisciplinarno raziskovanje zdra... več »

Informacije za bodoče študente


Glavne informacije o študiju na našem oddelku najdete na nasledn... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo