Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za etnologijo
in kulturno
antropologijo
Zavetiška 5
1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
e-pošta:
eika@ff.uni-lj.si


Iskalnik:


Predavanja

05.01.2018
Vabilo na predavanje

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Društvo Igorja Zabela za kulturo in teorijo vabita na predavanje v okviru cikla Razstavljanje likovne umetnosti na Slovenskem od 19. stoletja do danes.


 


Katja Mahnič


 


Josip Mantuani in zbirka slik Deželnega muzeja za Kranjsko (1909−24)


 


torek, 9. januar 2018, 14.30, Filozofska fakulteta (soba 343), Aškerčeva 2, Ljubljana


 


Pri oblikovanju programa modernizacije Deželnega muzeja za Kranjsko je bilo vodilo Josipa Mantuanija, da je glavno poslanstvo modernega muzeja izobraževanje, predpogoj pa ustrezno urejene in raziskane, predvsem pa javnosti primerno predstavljene zbirke. Ves čas vodenja muzeja si je zato dejavno prizadeval za rast, ureditev in predstavitev vseh muzejskih zbirk. Kot umetnostni zgodovinar je posebno skrb namenjal slikarski zbirki − v nekaj letih jo je s sistematičnim pridobivanjem novih del močno okrepil in leta 1914 tudi javno predstavil. A finančne in prostorske omejitve mu niso omogočale, da bi jo postavil v skladu z modernimi razstavnimi načeli in v polni meri uresničil t. i. umetnostnozgodovinsko načelo razstavljanja del, osnovano na kronološki razporeditvi v kombinaciji z geografskim oz. s tematskim združevanjem. Namesto idealne postavitve v eni vrsti, umeščeni v višino oči, je moral stene zapolniti po vsej višini. Skoraj deset let po otvoritvi nove postavitve je izdal še prva dva dela kataloga zbirke, v katerem je predstavil razstavljene slike.


V predavanju bomo predstavili postavitev muzejske slikarske zbirke leta 1914 – od Mantuanijevih izhodiščnih zamisli do priprave na razstavo, kolikor se jo da rekonstruirati iz ohranjenega arhivskega gradiva. Umestili jo bomo tudi v zgodovinski kontekst in primerjali tako s predhodno prakso razstavljanja slik v muzeju kot z nekaterimi drugimi sočasnimi postavitvami umetnostnih zbirk. Za konec bomo orisali še nadaljnjo usodo zbirke.


 


Katja Mahnič je umetnostna zgodovinarka, zaposlena na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete s področja obče umetnostne zgodovine in muzeologije. Raziskovalno se ukvarja s problematiko interpretacije in prezentacije likovne umetnosti in materialne kulture, z zgodovino preučevanja in varovanja kulturne, zlasti premične dediščine, v zadnjem času pa še posebej z začetki muzejskega delovanja na Slovenskem.


 


Več na povezavi: http://www.igorzabel.org/sl/event-detail/319_Razstavljanje+likovne+umetnosti+na+Slovenskem+od+19.+stoletja+do+danes

 

Razpis - asistent za etnologijo

04.07.2019
Na spletni strani UL je objavljen razpis za ... več »

Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija


VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE ... več »

Znanstvena konferenca Zdravje in družba: interdisciplinarno raziskovanje zdravja, bolezni in zdravljenja


Znanstvena konferenca Zdravje in družba: interdisciplinarno raziskovanje zdra... več »

Informacije za bodoče študente


Glavne informacije o študiju na našem oddelku najdete na nasledn... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo