Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za etnologijo
in kulturno
antropologijo
Zavetiška 5
1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
e-pošta:
eika@ff.uni-lj.si


Iskalnik:


Predavanja

02.11.2017
Vabilo na predavanje

HISTORIČNI SEMINAR


Znanstvenoraziskovalnega centra


Slovenske akademije znanosti in umetnosti


 


 


vabi na predavanje


 


 


Politika junakov in zlikovcev v času in prostoru


Junaki in zlikovci, ki so jih tradicionalno ustvarjali žanri kakor mit, legenda, pripovedka in folklorna pesem, so vedno utelešali univerzalne človeške skrbi in potrebe, na primer potrebo po preživetju, osmišljanju in pripadnosti. Ti liki so tudi politične in politizirajoče strukture, ki simbolizirajo skupnost, ohranjajo njen red in blagostanje, hkrati pa ji pomagajo pri spopadu s skrbmi, strahovi in dvoumnostmi, tako da ji ponudijo strnjen model razumevanja sveta in sporazumevanja z njim. Družbenozgodovinske spremembe od prvega pojava mitskih junakov do danes niso temeljno spremenile sistema junaštva in njegovih družbenopolitičnih funkcij, prav tako ne dejstva, da sistem junaštva odraža kulturne okoliščine, ki so podlaga za njegovo kreiranje. Sodobni sistemi junaštva niso le izraz družbeno oblikovanih potreb, skrbi in strahov, temveč tudi kazalniki spreminjajočih se navad v današnjih družbah. Predavanje bo najprej orisalo nekaj ključnih funkcij različnih tipov junaštva (mitsko, folklorno in nacionalno), nato pa se bo osredotočilo na procese heroizacije kultne jugoslovanske osebnosti – Josipa Broza Tita. Kot osrednji primer v tem kontekstu bo predstavljena politika postjugoslovanske Makedonije v primerjavi z drugimi državami, nastalimi po razpadu Jugoslavije. S pregledom diskurzivnih struktur in strategij kreiranja junakov na tem območju bo predavanje poskušalo odgovoriti na dve ključni vprašanji: kakšen vpliv sta imela razpad Jugoslavije in pojav novih tehnologij na ustvarjanje junakov in zlikovcev in kako te spremembe kažejo drugačno družbenopolitično realnost in človeške odnose.


 


 


Predaval bo


 


dr. Aleksandar Takovski


Aleksandar Takovski trenutno predava analizo diskurza na Jugovzhodnoevropski univerzi v Skopju. Njegovo raziskovalno področje obsega analizo političnega diskurza, analizo kritičnega diskurza, socialno in krajinsko semiotiko, multimodalnost in obravnavo humorja. V tem okvirju ga zanimajo predvsem diskurzivne strukture in strategije reprezentacij socialnih akterjev, diskurzivna sredstva argumentacije in legitimizacije, prostorske in diskurzivne konstrukcije nacionalnih narativov, politični humor, konstrukcije nacionalne identitete skozi humor, uporaba multimodalnosti in humorja v poučevanju ter uporaba slik v politični komunikaciji.


 


Predavanje bo


v petek, 10. novembra 2017, ob 11. uri


v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.


Predavanje bo v angleščini.


 


Vljudno vabljeni!

 

Vabilo k udeležbi na konferenci


V okviru 100-letnice Univerze v Ljubljani bo potekala interdisciplinarna znans... več »

RAZPIS ZA MLADEGA RAZISKOVALCA


Univerza v Ljubljani je objavila Drugi razpis za kandidate za mlade raziskoval... več »

Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija


VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE ... več »

Informacije za bodoče študente


Glavne informacije o študiju na našem oddelku najdete na nasledn... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo