Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za etnologijo
in kulturno
antropologijo
Zavetiška 5
1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
e-pošta:
eika@ff.uni-lj.si


Iskalnik:


Stalna obvestila

03.06.2013
SPREMEMBE POGOJEV ZA VPIS V VIŠJI LETNIK

Komisija za dodiplomski študij in Komisija za magistrski študij senata  UL sta sprejeli sklep o soglasju k spremembi vseh prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki se nanaša na pogoje za napredovanje po programu:
 
Vsi študijski programi 1. in 2. stopnje na FF se spremenijo tako, da morajo študentje za napredovanje v višji letnik opraviti študijske obveznosti v tolikšnem obsegu, da dosežejo 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT) za posamezni letnik.
V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 153. člen), pa se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v 85 odstotkov obveznosti (torej dosegli 51 KT). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje.
Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.
 
Za študijske programe prve stopnje spremembe veljajo za vpis v študijsko leto 2014/15 (ker morajo biti spremembe potrjene na UL pred razpisom za vpis za leto v katerem naj veljajo, razpis za prvo stopnjo pa je bil objavljen januarja 2013).

Za študijske programe druge stopnje pa že za vpis v študijsko leto 2013/14 (ker razpis za vpis v to študijsko leto, pred potrditvijo sklepa še ni bil objavljen).

 

Vabilo k udeležbi na konferenci


V okviru 100-letnice Univerze v Ljubljani bo potekala interdisciplinarna znans... več »

RAZPIS ZA MLADEGA RAZISKOVALCA


Univerza v Ljubljani je objavila Drugi razpis za kandidate za mlade raziskoval... več »

Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija


VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE ... več »

Informacije za bodoče študente


Glavne informacije o študiju na našem oddelku najdete na nasledn... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo