Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Temeljni raziskovalni projekti

Povzetek Primerjalna analiza konstruiranja in redefiniranja prostorskih konceptov v procesih slovenske integracije v nadnacionalne okvire

Primerjalna analiza konstruiranja in redefiniranja prostorskih konceptov v procesih slovenske integracije v nadnacionalne okvire. Temeljni raziskovalni projekt, ARRS, šifra J6-0374-0581-08
Nosilka projekta: dr. Mirjam Mencej

Vpliva procesov konstrukcije prostora na oblikovanje in utemeljevanje posameznikovih in skupinskih identitet smo se v družboslovju in humanistiki začeli zavedati v devetdesetih letih 20. stoletja.
Temeljno raziskovalno vprašanje je zato postalo razumevanje ustvarjanja in spreminjanja pomenov kulturnih identitet, ki izhajajo iz prostorskih kategorij (skupnost, ozemlje, meje, nacionalnost …).

Kulturne identitete in konceptualne meje prostorov namreč ljudje ustvarjamo s pomočjo različnih ideoloških sistemov in jih tudi kompleksno simboliziramo. V raziskovalnem projektu z naslovom Primerjalna analiza konstruiranja in redefiniranja prostorskih konceptov v procesih slovenske integracije v nadnacionalne okvire bomo analizirali uporabo prostorsko identifikacijskih označevalcev, ki spremljajo procese ustvarjanja, osmišljanja, utrjevanja, definiranja in reprezentacije različnih prostorov (npr. svetih prostorov, spominskih centrov, varovanih območij, domovine itd.).
Ugotovili bomo, katere identifikacijske označevalce ljudje uporabljamo pri konstrukciji in konceptualizaciji prostora, kako se ti označevalci sodobnih prostorov prepletajo s tradicionalnimi konceptualizacijami ter kako na procese osmišljanja prostora vplivajo nadnacionalne integracije, transnacionalne povezave in globalni kulturni tokovi.

Projekt zajema raziskave konceptov meja in prehajanja med prostori v evropski folklori, mitoloških predstav v krajini Krasa, dinamike ustvarjanja prostorov medkulturnih interakcij (kulturnih in konceptualnih meja), pojmovanja prostorsko-identifikacijskih konceptov (npr. domovina) pri izseljencih oziroma Slovencih po svetu, prostorske politike v varovanih območjih (načrtovani regijski park na Pohorju), virtualne prostore in v njih nastajajoče transnacionalne skupnosti, uporabe kulturnih in religijskih simbolov v turističnem prostoru ter uporabe folklore za posredovanje ideoloških sporočil v medijskem prostoru. Četudi bomo posebno pozornost pri tem posvetili slovenskemu prostoru, bomo odgovore oblikovali v skladu s sodobnimi zahtevami po komparativnosti in se poleg slovenskega lotili tudi primerljivih prostorov v tujini.

 

Sprejem brucev na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo in začetek pedagoškega procesa


Obveščamo vas, da bo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo... več »

Stroški zagovora magistrskega dela


V skladu s Spremembo Statuta UL (4. odstavek 128. člena Statuta UL) z dne 13. ... več »

Vabilo k udeležbi na konferenci


V okviru 100-letnice Univerze v Ljubljani bo potekala interdisciplinarna znans... več »

Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija


VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE ... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo