Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Sodelavci in sodelavke

Vito Hazler

Dr. Vito Hazler
izredni profesor za področje etnologije,
predstojnik oddelka 
 
E: vito.hazler@ff.uni-lj.si
    vito.hazler@gmail.com
T: 01 241 15 57

Biografija

Rojen leta 1952 v Mariboru. Študij etnologije in umetnostne zgodovine je dokončal leta 1979 (diplomsko delo o načinu življenja prebivalcev zaselka Hrastje v Latkovi vasi) na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Doktoriral leta 1998 s tezo Zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. V naziv docenta je bil izvoljen leta 1999, v naziv izrednega profesorja leta 2005. Član ICOMOS-a in The International Organization of Folk Art, član Slovenskega etnološkega društva, Slovenskega konservatorskega društva, Slovenskega arheološkega društva in Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva.

Pedagoško delo

Predava Etnološko konservatorstvo, Kulturo bivanja in stavbarstva. Pri obeh predmetih vodi seminar in vaje. Na podiplomski ravni predava Izbrana poglavja iz Etnološkega konservatorstva.

Področja raziskovanja

Stavbarstvo, bivalna kultura, kulturna dediščina, etnološka regionalizacija, teorija in praksa v konservatorstvu, muzeologiji,  področja arhitekture, umetnostne zgodovine in varstva okolja,  aplikativna področja - dediščina in turizem, celostni in trajni razvoj podeželja, etnologija v osnovni in srednji šoli.
Stavbarstvo, bivalna kultura, kulturna dediščina, etnološka regionalizacija, teorija in praksa v konservatorstvu, muzeologiji,  področja arhitekture, umetnostne zgodovine in varstva okolja,  aplikativna področja - dediščina in turizem, celostni in trajni razvoj podeželja, etnologija v osnovni in srednji šoli.

Regionalni interesi

Slovenija, srednja in jugovzhodna Evropa.

Bibliografija

(Celotna bibliografija na Cobissu)

Knjige

  1. Podreti ali obnoviti? : zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. Rokus, Ljubljana 1999.
  2. Kozolci na Slovenskem. Kmečki glas, Ljubljana 2004.

Članki

  1. 'Imam vodo, torej sem.' V: Kolesar s Filozofske: zbornik v počastitev 90-letnice prof. dr. Vilka Novaka. Janez Bogataj in Ingrid Slavec Gradišnik, ur. Ljubljana 2000, str.171 - 185.
  2. 'Vilko Novak, dokumentalist in raziskovalec ljudskega stavbarstva.' V: Podobe pokrajin 1956-1970: etnološka fototeka Vilka Novaka. Mihaela Hudelja in Vito Hazler, ur. Ljubljana 2001, str. 61-280.
  3. 'Slovenia museums, award winners and EMYA.' Buletin of the European  Museum Form, October 2003, Bristol.
  4. 'Studij etnološkog konservatorstva na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani.' V: Zbornik radova II. Simpozija etnologa konservatora Hrvatske i Slovenije, SEK – 2001, Zagreb 2003.
  5. Znanja in izkušnje - izzivi za sodobno konservatorstvo.V: Nesnovna kulturna dediščina. avtroji tekstov Janez Bogataj ... /et al/. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana 2005. Zbirka Dnevi kulturne dediščine. Str. 185-188.
  6. Vzhodnoslovenski trgi in njihova identiteta. Mesto in trgi na meji. Ur. Alenka Krošelj... /et al/. slovensko etnološko društvo, Ljubljana 2006. Knjižnica Glasnika SED 38. Str.137-157.

 

 

ROK ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA PO STARIH UNIVERZITETNIH DODIPLOMSKIH PROGRAMIH


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – ZViS-D (Ura... več »

OBVESTILO ŠTUDENTOM


Po sklepu seje sveta Oddelka s 17.1.2012 imajo študenti možnost popoldanske up... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

creole logo
Creole - Intenzivni program 2015

 

 

Blog Angažirana etnografija
http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo