Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Druga stopnja - samostojni

Prijava na zagovor magistrskega dela

Navodila za prijavo na zagovor magistrskega dela na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

 

1. Študentka mora imeti pred prijavo na zagovor magistrskega dela potrjeno in veljavno temo! 
Obrazca za morebitno menjavo teme in/ali mentorice ter podaljšanje veljavnosti teme sta dostopna na spletni strani oddelka (http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=376). 

2. Ko je magistrsko delo vsebinsko primerno za zagovor, mentorica obvesti o tem preko elektronske pošte oddelčno tajništvo in študentko.

3. Študentka pošlje pdf končne verzije magistrskega dela po elektronski pošti v tehnični pregled v oddelčno knjižnico, kjer se pregleda:

-          naslovnico,
-          kazalo,
-          naslov (slo. in ang.), izvleček (slo. in ang.), ključne besede (slo. in ang.),
-          summary (1-2 strani v angleščini),
-          citiranje (enotno družboslovno citiranje v celotni nalogi),
-          izjavo o lektoriranju.

Priloga: tehnična priporočila so priložena fakultetnemu pravilniku o zaključku študija


4. Oddelčna knjižnica obvesti oddelčno tajništvo, ko je tehnični pregled zaključen. Potrditev o opravljenem pregledu se vnese v VIS.

5. Mentorica potrdi soglasje k oddaji dela v VISu. 

6. Študentka je obveščena o potrditvah po elektronski pošti in je pozvana k oddaji magistrskega dela in morebitnih prilog v VIS. Oddaja dela v ISEKO ni potrebna!

7. Tajništvo oddelka sproži postopek preverjanja podobnosti vsebine. Poročilo se avtomatsko posreduje v pregled mentorici, ki poda odločitev o ustreznosti magistrskega dela. Če je delo ustrezno, študentka pristopi k prijavi na zagovor. V primeru popravkov mora študentka delo popraviti in ponovno oddati preko VIS-a.

8. Po potrjeni ustreznosti magistrskega dela, sledi prijava na zagovor, ob kateri tajništvo oddelka preveri, če ima študentka opravljene vse s študijskim programom predpisane študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k zagovoru

Študentka mora ob prijavi v oddelčno tajništvo oddati: 

-          trdo vezan izvod magistrskega dela za oddelčno knjižnico, z vezanim obrazcem o lektoriranju;
-          obrazec o prijavi teme;
-          obrazec 1: prijava zagovora magistrskega dela;
-          obrazec 2: izjava mentorice o vsebinski ustreznosti magistrskega dela;
-          obrazec 3: izjava študentke ob oddaji magistrskega dela;
-          izjava - zagovor zaključnega dela.


9. Mentorica sporoči člane komisije za zagovor in termin zagovora v oddelčno tajništvo. Člani komisije dostopajo do pdf verzije magistrskega dela preko VISa. Študentko se posebej obvesti, če bi kakšna članica komisije zahtevala natisnjen mehko vezan izvod naloge.

10. O dogovorjenem terminu zagovora so članice komisije za zagovor in študentke obveščene po elektronski pošti (avtomatsko obvestilo iz VISa).

 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo obvešča študentke, da se sami z mentorico dogovarjajo glede rokov za oddajo delovnih verzij magistrskih del. Končna verzija magistrskega dela mora biti potrjena s strani mentorice najkasneje v prvem tednu meseca septembra, da lahko zagotovimo izvedbo celotnega, zgoraj opisanega postopka, do konca meseca septembra.

 

Fakultetni pravilnik o zaključku drugostopenjskega študija:http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/studijske_zadeve_1._in_2._stopnja_-_pravilnik_o_mag._delu_in_zakljucku_stud._na_progr._druge_stopnje_-_cistopis_1_.pdf

 

V navodilih in fakultetnem pravilniku je uporabljen ženski slovnični spol (študentka, mentorica, itn.) se nanaša na kateri koli spol.

 

Informacije glede morebitnih stroškov zagovora magistrskega dela so dostopne na: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Navodila_postopki#Stro%C5%A1ki%20zagovora%20magistrskega%20dela

 

 

Ljubljana, 18. 4. 2019
Mojca Bele

 

 

Stroški zagovora magistrskega dela


V skladu s Spremembo Statuta UL (4. odstavek 128. člena Statuta UL) z dne 13. ... več »

Šmitkovi večeri


Spoštovani_e študenti in študentke! V študijskem ... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Politika zasebnosti in piškotki