Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Prva stopnja - samostojni

Prijava na zagovor diplomskega dela

Navodila za prijavo na zagovor diplomskega dela na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

 

1. Študentka mora imeti pred prijavo na zagovor diplomskega dela potrjeno in veljavno temo! 
Obrazca za morebitno menjavo teme in/ali mentorice ter podaljšanje veljavnosti teme sta dostopna na spletni strani oddelka


2. Ko je diplomsko delo vsebinsko primerno za zagovor, mentorica obvesti o tem preko elektronske pošte oddelčno tajništvo in študentko.


3. Študentka pošlje pdf končne verzije diplomskega dela po elektronski pošti v tehnični pregled v oddelčno knjižnico, kjer se pregleda:

-          naslovnico,
-          kazalo,
-          naslov (slo. in ang.), izvleček (slo. in ang.), ključne besede (slo. in ang.),
-          summary (1-2 strani v angleščini),
-          citiranje (enotno družboslovno citiranje v celotni nalogi),
-          izjavo o lektoriranju.

Priloga: tehnična priporočila za pripravo diplomskega dela


4. Oddelčna knjižnica obvesti oddelčno tajništvo, ko je tehnični pregled zaključen. Potrditev o opravljenem pregledu se vnese v VIS. 


5. Mentorica potrdi soglasje k oddaji dela v VISu. 


6. Študentka je obveščena o potrditvah po elektronski pošti in je pozvana k oddaji diplomskega dela in morebitnih prilog v VIS. Oddaja dela v ISEKO ni potrebna!

Navodila glede oddaje v VIS


7. Tajništvo oddelka sproži postopek preverjanja podobnosti vsebine. Poročilo se avtomatsko posreduje v pregled mentorici, ki poda odločitev o ustreznosti diplomskega dela. Če je delo ustrezno, študentka pristopi k prijavi na zagovor. V primeru popravkov mora študentka delo popraviti in ponovno oddati preko VIS-a.


8. Po potrjeni ustreznosti diplomskega dela, sledi prijava na zagovor, ob kateri tajništvo oddelka preveri, če ima študentka opravljene vse s študijskim programom predpisane študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k zagovoru

Študentka mora ob prijavi v oddelčno tajništvo oddati: 

-          trdo vezan izvod diplomskega dela za oddelčno knjižnico, z vezanim obrazcem o lektoriranju;
-          obrazec o prijavi teme (shranjen v oddelčnem tajništvu);
-          obrazec 1: izjava mentorice o vsebinski ustreznosti diplomskega dela;
-          obrazec 2: izjava študentke ob oddaji diplomskega dela;
-          obrazec 3: prijava zagovora diplomskega dela;
-          obrazec Obvestilo o oceni seminarske naloge (shranjen v oddelčnem tajništvu);
-          izjava - zagovor zaključnega dela.


9. Mentorica sporoči člane komisije za zagovor in termin zagovora v oddelčno tajništvo. Člani komisije dostopajo do pdf verzije diplomskega dela preko VISa. Študentko se posebej obvesti, če bi kakšna članica komisije zahtevala natisnjen mehko vezan izvod naloge.


10. O dogovorjenem terminu zagovora so članice komisije za zagovor in študentke obveščene po elektronski pošti (avtomatsko obvestilo iz VISa).

 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo obvešča študentke, da se sami z mentorico dogovarjajo glede rokov za oddajo delovnih verzij diplomskih del. Končna verzija diplomskega dela mora biti potrjena s strani mentorice najkasneje v prvem tednu meseca septembra, da lahko zagotovimo izvedbo celotnega, zgoraj opisanega postopka, do konca meseca septembra.

 


Fakultetni pravilnik o zaklju
čku prvostopenjskega študija: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Pravilniki_merila/Pravilnik_o_zakljucku_studija_na_studijskih

 

V navodilih in fakultetnem pravilniku je uporabljen ženski slovnični spol (študentka, mentorica, itn.) se nanaša na kateri koli spol.

 

Ljubljana, 18. 4. 2019

Mojca Bele 

 

 

Stroški zagovora magistrskega dela


V skladu s Spremembo Statuta UL (4. odstavek 128. člena Statuta UL) z dne 13. ... več »

Šmitkovi večeri


Spoštovani_e študenti in študentke! V študijskem ... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo