Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Bolonjski študijski programi » Druga stopnja - dvodisciplinarni

Predmetnik in učni načrti predmetov

1. LETNIK

1. semester 

 ECTS
 Etnološke regionalne raziskave Slovenije  3
 Etnologija Balkana  3
 Strokovno-izbirni predmet  9

 Skupaj:

 15 

 2. semester 

 
 Epistemologija vsakdanjega življenja  3
 Antropologija religije  3
 Urbana in transnacionalna antropologija    3
 Strokovno-izbirni predmet  6

 Skupaj:

 15

2. LETNIK

3. semester 

 ECTS
 Strokovno-izbirni predmet                        12
 Materialna kultura  3

 Skupaj:

 15

 4. semester 

 
 Magistrski seminar  3
 Magistrsko delo   12

 Skupaj:

 15

 

Strokovno-izbirni predmeti (skupni za 1. in 2. letnik)

študent/ka mora opraviti v prvem letniku TRI strokovno izbirne predmete in v drugem letniku DVA strokovno izbirna predmeta, ki se izvajajo v obliki predavanj iz spodnjega nabora:

EKA2 Antropologija globalizacije (3 KT)
EKA2 Antropologija hrane in prehranjevanja (3 KT)
EKA2 Antropologija Mediterana (3 KT)
EKA2 Antropologija nasilja (3 KT)
EKA2 Antropologija popularne glasbe (3 KT)
EKA2 Antropologija telesa in gibanja (3 KT)
EKA2 Etnologija evropskih posocialističnih dežel (3 KT)
EKA2 Lingvistična antropologija (3 KT)
EKA2 Politična antropologija (3 KT)
EKA2 Psihološka antropologija (3 KT)
EKA2 Sodobna urbana folklora (3+3 KT)
EKA2 Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji (3 KT)

  • študent/ka mora opraviti v prvem letniku EN strokovno izbirni predmet in v drugem letniku EN strokovno izbirni predmet, ki se izvajata v obliki predavanj in vaj iz spodnjega nabora:  

EKA2 Antropologija in pisanje (6 KT)
EKA2 Antropologija in politike v Afriki (6 KT)
EKA2 Antropologija prava (6 KT) 
EKA2 Antropologija prostora (6 KT)
EKA2 Historična antropologija (6 KT)
EKA2 Medkulturna komunikacija (6 KT)
EKA2 Popularne kulture (6 KT)
EKA2 Evropska tradicijska verovanja (6 KT)
EKA2 Sodobne migracije, državljanstvo in etnične manjšine (6 KT)

*EKA2 Medicinska antropologija 3KT (P), 3KT (V)
*EKA2 Sodobna muzeologija 3KT (P), 3KT (V)
*EKA2 Sodobno konservatorstvo 3KT (P), 3KT (V)
*EKA2 Vizualno v antropologiji 3KT (P), 3KT (V)

*Predmeti so na enopredmetnem študiju EIKA sestavljeni iz obveznih predavanj in izbirnih vaj. V primeru, da na enopredmetnem programu v tekočem študijskem letu ne izvajamo izbirnih vaj, študenti na dvopredmetnem programu lahko izberejo le predavanja. Kadar se na enopredmetnem študiju vaje izvajajo, lahko na dvopredmetnem študiju izberejo predavanja in vaje. 


Kratki opisi predmetov

Kratki opisi posameznih predmetov so objavljeni v predstavitvenem zborniku drugostopenjskega univerzitetnega dvodisciplinarnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija:
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Oddelki/Oddelek-za-etnologijo-in-kulturno-antropologijo/Druga-stopnja.aspx  

 

Učni načrti predmetov
(veljavni od vključno študijskega leta 2016/17 dalje)

Učne načrte predmetov si lahko ogledate na naslednji povezavi

 

 

Datum zadnje spremembe: 24. 3. 2016
Ureja: Mojca Bele 

 

Mednarodna konferenca: Heritage of the First World War: Representations and Reinterpretations


Mednarodna konferenca
Heritage of the First World War: Representations an... več »

Mednarodna konferenca: Occupied! Popular music, capital, state and society


Mednarodna konferenca
Occupied! Popular music, capital, state and society... več »

ROK ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA PO STARIH UNIVERZITETNIH DODIPLOMSKIH PROGRAMIH


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – ZViS... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo